Detta är en utmärkt artikel som läsvärd.

Triathlon

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning
Landstart vid en triathlon (Sicilien 2014); På grund av vattentemperaturen är det inte tillåtet att använda våtdräkter.

Triathlon är en uthållighetssport som består av en allroundtävling av disciplinerna simning , cykling och löpning , som måste genomföras efter varandra och i exakt denna ordning. Det speciella med denna sport är att en viss, fast rutt måste täckas så snabbt som möjligt med olika transportmedel, varvid klockan också används vid tidsavbrott som t.ex. B. förändringen mellan disciplinerna fortsätter. Det är här triathlon skiljer sig från andra mångsidiga sporter, som t.ex. B. den nordiska kombinationen , tiokampen , racketen eller den moderna femkampen . Relaterade sporter av triathlon är paratriathlon , vintertriathlon , duathlon , simma & springa / akvathlon och cykla och springa . Ordet "triathlon" består av de grekiska uttrycken τρεῖς / τρία eller treis / tria , "tre" och ἆθλος eller athlos , "tävling". Triathlon har också varit en olympisk disciplin sedan 2000.

Krav, utbildning och hälsoaspekter

motivering

Barntriathlon

Att lyckas med de tre uthållighetssporterna simning, cykling och löpning är en särskild sportig utmaning. I synnerhet i tävling pressas många av de idrottsutövare till gränsen för sina förmågor. Under dessa omständigheter, enligt många triatleter, är uppnåendet av målet en särskild stimulans genom att stärka självkänslan . [1] [2] [3]

Triathlon och dess träning tillgodoser det naturliga behovet av rörelse och kan utövas av många åldersgrupper med relativt små materialutgifter. Förutom fysiska förmågor som styrka och hastighetsuthållighet förbättras också koordinativa förmågor som anpassningsförmåga och anpassningsförmåga . [4] Samtidigt är belastningen på muskler och bindväv lägre än i många andra sporter på grund av de varierande kraven på kroppen under lika lång tid. [4]

Regelbunden träning ökar också psykologiska och mentala färdigheter, till exempel volitiva förmågor och koncentrationsförmåga . [4] Dessutom minskar känsligheten för stress ofta och den ökade syreupptagningen ökar hjärnans effektivitet. [5] De endorfinhormoner som frigörs av kroppen under träning och en tävling - även känd som mänskliga "lyckohormoner" - har en positiv effekt på känslomässigt välbefinnande. [6] [7] Så här sätter sig " löparens höga " kända bland löpare in.

Träning

Det som kännetecknar triathlon är den direkta successionen mellan de tre olika disciplinerna och den relaterade förändringen av musklerna. Speciellt övergången från cykling till löpning uppfattas av nybörjare som den svåraste delen, för när du kör benmusklerna som redan är stressade av cykling tas upp igen. Idrottarnas verksamhet i övergångsområdet ses ofta som den ”fjärde disciplinen”, eftersom z. Till exempel byter kläder och utrustning nära maxpuls en koordinativ utmaning medan tävlingsklockan fortfarande går. Förutom sin prestation inom deldisciplinerna, präglas bra triatleter också av snabba övergångar mellan de enskilda disciplinerna och deras kropps förmåga att snabbt anpassa sig till den nya belastningen. Förutom klassisk träning inom disciplinerna simning, cykling och löpning finns det speciella träningsformer inom triathlon, till exempel kopplingsträning, [8] det vill säga antingen den enkla eller upprepade sekvensen av två deldiscipliner (mestadels cykling och löpning), samt alternerande träning (processer i övergångszonen). [9]

Hälsoaspekter

I elittävlingar är starten vanligtvis från en ponton (här: Grand Final i ITU World Championship Series 2014 i Edmonton ).

Triathlon har en hög förebyggande potential mot hjärt -kärlsjukdomar. Men det innehåller också risker, eftersom den höga belastningen på det kardiovaskulära systemet - särskilt i tävling - också kan ha negativa effekter. Många av dessa sjukdomar kan vara akuta, kroniska eller ärftliga. [10] I synnerhet för nyanlända och de som återvänder till arbetet över 35 år, liksom med tidigare sjukdomar eller klagomål och riskfaktorer som rökning, högt blodtryck, förhöjda blodfetter, diabetes, brist på motion eller fetma, du bör först träffa en läkare för en hälsokontroll innan du börjar regelbunden träning. [11]

Forskare från universitetet i Wien undersökte effekterna av påfrestningarna från en Ironman- triathlon med 3,8 km simning, 180 km cykling och 42 km löpning på hälsorelevanta biokemiska och molekylära biologiska parametrar. [12] Resultatet av forskningen, som fokuserade på oxidativ skada på blodkroppar , blodfetter och cellkomponenter i blodet, var att ”den enorma stressen, trots tillfälliga ökningar, inte resulterar i de flesta markörerna för oxidativ stress, inflammationsparametrar och DNA -sträng bryts i lymfocyter leder till varaktig cellskada ”. [13] [14] [15] Tillsammans med en arbetsgrupp från Institutet för cancerforskning vid universitetet i Wien, det var även funnit att fel i celldelning av lymfocyter, så kallade mikrokärnor, som uppstår på grund av kromosomskada , minska omedelbart efter Ironman. [16] [17]

Som en studie från 2009 visar är risken för hjärtstopp i en triathlon dubbelt så hög som vid ett maraton : För varje miljon maratonlöpare finns det statistiskt 4 till 8 hjärtstopp, i en triathlon finns det 15. Risken är 0,0015% . För detta ändamål undersöktes uppgifterna om 922 810 personer mellan 2006 och 2008. [18] De främsta orsakerna är den obekanta belastningen och kroppsläget vid simning. Främst låga vattentemperaturer och konkurrensstress kan skapa omständigheter som främjar hjärtincidenter hos otränade konkurrenter. En rekommendation om acklimatisering före starten i vattnet bör därför inte bara göras av arrangörerna i förväg.

Som i alla sporter, när man utövar triathlon som tävlingsidrott, är risken för eventuella fysiska skador inte triathlonspecifik, vilket kanske inte ens blir märkbart efter karriärens slut ( se även: Risker för kroppen från tävlingsidrott ).

berättelse

Idrottare avslutar den första disciplinen i en triathlon.

De första rapporterna om allomfattande strider med simning, cykling och löpning är kända från 1920-talet i Frankrike . Artiklar dök upp i sporttidningen " L'Auto " om ett lopp som har hållits årligen sedan 1920 under namnet "Les Trois Sports", med dess chefredaktör Henri Desgrange , initiativtagare till Tour de France , också bland deltagare. [19] Händelsen ägde rum i Joinville-le-Pont , Meulan och Poissy och bestod av en 3 km löpning, 12 km cykeltävling och korsning av floden Marne . [20] Den fick också namnet "La Course des Débrouillards" och "La course des Touche à Tout". De tre disciplinerna genomfördes en efter en utan paus. Det väckte dock inte mycket uppmärksamhet, även om det förekom liknande händelser på andra platser som Marseille (1927). År 1934 fanns en upplaga av "Les Trois Sports" i La Rochelle , med en kanalöverfart (cirka 200 meter), en 10 km cykeltävling i hamnen i La Rochelle och i Parc de Laleu och en sista 1200-meter springa på arenan André-Barbeau. Ett medlemskort utfärdat 1927 för en René Taqué från Perpignan i en "Société des trois Sports" har överlevt från denna period. [21] Inga ytterligare bevis för denna form av multisport är kända under de följande decennierna.

Triathlonens ursprung

I fitnessvågen på 1970 -talet fanns det flera mindre kombinerade löp- och simtävlingar ( skidskytte ) i södra Kalifornien. Begreppet triathlon användes först i mitten av 1970-talet, organiserat den 25 september 1974 av de två amerikanerna Jack Johnstone och Don Shanahan i San Diego , Kalifornien. Det lilla loppet med 46 deltagare gick - i denna ordning - över 10 km löpning, ca 8 km cykling och 500 yards (ca 0,5 km) simning och fick namnet Mission Bay Triathlon till lagunen framför San Diego. [22] [23] Bra nio månader senare var det Optimist Sports Fiesta Triathlon i Coronado . [24] Deltagare i båda händelserna inkluderade marinofficeren John Collins, som senare var stationerad på Hawaii , och hans fru Judy, medinitiativtagare till den första Hawaii Iron Man Triathlon 1978. [25] Genom en artikel i Sports Illustrated , [26] som i sin tur motiverade ABC till TV -rapporter under de följande åren, blev denna händelse, ursprungligen tänkt som en rent personlig utmaning för några mindre, snabbt Ironman Hawaii som en nationellt känd sporttävling. Som ett resultat dök hundratals triathlonhändelser upp på mycket kort tid, först i USA [25] och från 1982 även i Europa.

Utveckling av organisationsstrukturer

Cykelkurs på Ironman Louisville (2013, utan slipstream)
Lisa Perterer och Anne Haug leder en cykelgrupp i en triathlon med slipstream clearance ( ITU World Championship Series 2013 i Stockholm).

Olika tävlingsavstånd och inkonsekventa regler resulterade i nya idrottsföreningar i de enskilda länderna för att möjliggöra harmonisering av regler och förordningar och rättvisa tävlingar. IOC : s president Samaranch blev medveten om triathlon redan i mitten av 1980-talet och stödde bildandet av internationella organisationsstrukturer i syfte att inkludera triathlon i OS-programmet. [27] Detta perspektiv sammanföll med intresset för nationella föreningar, eftersom statliga konkurrenskraftiga idrottsmedel främst är till för olympiska sporter. Istället för att gå med i UIPMB enligt rekommendation från IOC, beslutade de trettio deltagande nationella föreningarna, [27] inklusive DTU -vice ordförande Detlef Kühnel som tysk representant, [28] men den 1 april 1989 i Avignon beslutade Internationella för oberoende, International Triathlon Union (ITU) bildades. Samma dag angavs 1,5 km simning, 40 km cykling och 10 km löpning som "OS -distansen". [27] Även om händelserna med det största medieintresset på den tiden var IMG triathlon Longue Distance de Nice och Ironman Hawaii , verkade deras avstånd vara olämpliga för de olympiska spelen både vad gäller organisation och tävlingstid.

VM och OS

Byt från cykel till löpning vid Grand Final i ITU World Championship Series 2014 i Edmonton. Idrottare som inte har tagit av cykeln till linjen i förgrunden förväntas bli straffade.
Alan Webb och Gregor Buchholz vid avslutningen av ITU World Triathlon Hamburg (2014)

Fem månader senare ägde det första världsmästerskapet i triathlon också rum i Avignon 1989. Redan i januari 1990 var triathlon en demonstrationssport vid Commonwealth Games i Auckland . 1991 ägde det första "ITU World Cup" rum med elva tävlingar i åtta länder. År 1992 beslutades att lägga till triathlon till World University Games och Goodwill Games . I juni 1991 antogs ITU till IOC, och vid en kongress den 4 september 1994 i Paris beslutade IOC att inkludera triathlon i tävlingsprogrammet för OS 2000 i Sydney för första gången - även om det till en början bara var tillfälligt. En åskådarvänlig presentation av tävlingarna var nu viktig, vilket inkluderade att i det ögonblick den första idrottaren passerade mållinjen var vinnaren också säker. Efter att det hade tagit lång tid under de första åren på världsmästerskap på korta avstånd tills alla officiella protester mot domarbeslut hade behandlats, godkändes utkastet för första gången vid kortdistans -VM i Cancún i november 1995. [27] Därmed delades triathlon upp i två tävlingsformat med helt olika egenskaper: å ena sidan individens kamp mot klockan med förbjuden användning av slipstream på cykelbanan, å andra sidan utkaststävlingar där idrottare som inte är från Start sköt av med på toppen, hade knappast en chans.

1994 och 1995 hedrade ITU världsmästare på långdistans för första gången på Triathlon International de Nice , sedan dess har organisationen tilldelats ett annat evenemang varje år. Formellt sett är Ironman Hawaii inte ett världsmästerskap i ordets rätta bemärkelse, även om det hade använt termen "Ironman World Championship" som ett skyddat varumärke sedan 1982 - långt innan idrottsföreningarnas grundande. [29] 1998 träffades en överenskommelse som gör att dess arrangör WTC , som nu är en del av den kinesiska Dalian Wanda Group, kan använda varumärket utan att detta motsvarar ett världsmästerskap som delas ut av en idrottsförening. [30] [31] Avtalet bekräftades av CAS 2006. [32] Situationen i triathlon - åtminstone i förhållande till det tysktalande området - är alltså lik z. B. i cykling eller tennis, där enskilda evenemang som Tour de France eller Wimbledon åtnjuter mer uppmärksamhet än officiella mästerskap.

Sedan 2009 hålls inte världsmästerskapet på den olympiska distansen i en enda tävling utan över ITU World Championship Series . Världsmästerskap har också hållits i Team Relay sedan 2009. Lagen består av två kvinnor och två män, varje medlem genomför successivt en supersprint på 250 m simning, 6,6 km cykling och 1,6 km löpning. Formatet är en del av ungdoms-OS och ingick i 2013 Sommar-OS -programmet. [33] År 2015 var triathlon också en del av de första europeiska spelen .

Avstånden för OS 2020 i Tokyo är 1,5 km simning, 40 km cykling och 10 km löpning för kvinnor och män. [34]

Prispengar

Redan i mitten av 1980-talet tävlade arrangörerna om toppidrottare för att få medial uppmärksamhet för att optimera marknadsföringen: 1985 betalade Longue Distance de Nice triathlon 75 000 amerikanska dollar i prispengar. För att undvika ytterligare frånvaro av de bästa stjärnorna [35] följde Ironman Hawaii ett år senare med 100 000 dollar i prispengar. År 1993 lockade Powerman Zofingen idrottarna med 200 000 amerikanska dollar som världens högsta prispengar. 1996 skapade "OnLine Sports International" "International Triathlon Grand Prix" med 1 miljon dollar i prispengar i tio tävlingar på Hawaii [37] och i Koblenz [38] , som rapporterades om hela världen på tv. [39] WTC följde efter och betalade sammanlagt 250 000 amerikanska dollar vid Ironman Hawaii 1997. [40] Från och med 2002 organiserade en amerikansk fitnesskedja Lifetime Fitness Triathlon med 500 000 dollar i prispengar 2004. [41] På Ironman Hawaii steg de totala prispengarna till 430 000 dollar 2002 och sedan till 580 000 dollar 2005 . [42] De högsta prispengarna någonsin i en enda tävling betalades 1,1 miljoner US-dollar på Hy-Vee Triathlon i Des Moines, där ensam vinnarna fick 151 000 US-dollar. [43] [44] I ITU World Championship Series över den korta sträckan 2015 betalades US $ 3,0 miljoner per World Triathlon Series race totalt 150 000 dollar. [45] De högsta prispengarna i en tävling i Europa betalades 2014 och 2015 av ITU World Triathlon Hamburg med 240 000 amerikanska dollar. [46] [47] År 2015 var prispengarna på Ironman Hawaii 650 000 dollar. [48]
Dessutom anordnar WTC också tjugo tävlingar i Nordamerika, där inga prispengar betalades alls 2015. [49] Till de professionella triatleterna till hans turneringskörning för att knyta arrangören WTC som krävts av dem sedan 2011 för att delta i Hawaii en kvalifikation på ett poängsystem. Som regel genomförs minst fyra WTC -tävlingar för varje idrottare. I ungefär en tredjedel av de kvalificerade tävlingarna får vinnaren $ 3000 respektive $ 5000, och den femte placerade proffsen bara $ 500. [48]

Daniela Ryf och Mario Mola var de högsta inkomsttagarna 2018; Ryf var den enda som lyckades överskrida gränsen på 200 000 amerikanska dollar i år med sina totala prispengar (201 000 amerikanska dollar; från och med november 2018). [50]

År 2015 fick sexton manliga och arton kvinnliga professionella triatleter över hela världen totalt mer än 50 000 euro i prispengar. [51]
Även om det kan komma ytterligare inträdesavgifter och sponsorbetalningar, är inkomsten för professionella triatleter betydligt lägre än i andra populära sporter. Ledningsmedlemmar har ofta fortfarande ytterligare inkomster, t.ex. B. som sportsoldat och genom sportstödet och därmed kommer enligt en studie från 2010 om en genomsnittlig månadsinkomst på 1608 euro, [52] andra yrkesmässiga triatleter är beroende av sekundäranställning. Bara 2015 listades 346 manliga och 205 kvinnliga professionella triatleter i "Kona Pro Ranking System" för den kinesiska Wanda Group -arrangören WTC, genom vilken proffs kvalificerar sig för Ironman Hawaii. [53] [54] 18% av dem lyckades med projektet, exakt 57 manliga och 42 kvinnliga triathlonproffs hittade sig på startlistan, [55] av vilka dock till slut återvände 80% hem utan prispengar. [48] Ur proffsens perspektiv är därför ett viktigare kriterium än prispengarna ofta hans medias närvaro vid ett evenemang, för för sponsorer mäts en idrottares marknadsvärde av rapporteringen i press och tv.

Mediapåverkan

Frågan om vilken triathlon som är den "viktigare" besvaras annorlunda i media i enskilda länder och därmed också deras allmänhet. I de tysktalande länderna, förutom specialistpressen, finns det knappt några rapporter om ITU-VM över långdistansen , även om medaljerna där gavs till välkända triatleter som Chris McCormack , Craig Alexander , Marino Vanhoenacker , Luc Van Lierde , Greg Welch och Rob Barel samt Chrissie Wellington , Mirinda Carfrae , Leanda Cave , Rachel Joyce , Caroline Steffen och Natascha Badmann lämnade.
På tjugotvå år, sedan Lothar Leder tog andraplatsen 1994 och schweizaren Jean-Christophe Guinchard tog tredjeplatsen 1997, har inte en enda annan manlig atlet från tysktalande länder tagit sig upp på pallen. Däremot gick över hälften av herrpallen - 37 av de 72 medaljer som delades ut mellan 1994 och 2016 - till danska, brittiska och franska idrottare.

I den tysktalande pressen och tv, och därmed också i allmänheten, åtnjuter Ironman Hawaii betydligt mer uppmärksamhet än idag, som ett resultat av dominansen av den klart största triathlonen i regionen på 1990-talet, Ironman Europe i Roth . Medan danska, brittiska och franska män, med undantag för tredjeplatsen från Torbjørn Sindballe 2007, aldrig stod på pallen under Ironman Hawaii Flower Ceremony, dominerade inget annat land männen där mellan 1993 och 2015 Tyskland: tyska män uppnådde 24 pallplats slutar på Ironman Hawaii under denna tid - dubbelt så många som Australien (tolv medaljer) eller USA (elva medaljer).

Vid världsmästerskapen över den olympiska distansen från 1989 till 2015 - betraktade kvinnor och män tillsammans - gick nästan en tredjedel (47) av medaljerna till Australien. Tillsammans med Storbritannien och Nya Zeeland stod dessa tre länder för 55% (89 av 162) av pallplatserna. Under dessa 27 år har tyska idrottare stått på pallen åtta gånger, inklusive en gång av Daniel Unger som världsmästare 2007. Endast fyra av de 162 medaljerna tilldelades schweiziska idrottare, medan på Ironman Hawaii under de två decennierna sedan 1996 har kvinnliga idrottare från inget land utom de från Alprepubliken tagit sig upp på pallen oftare: Schweiziska kvinnor tog sig in i topp tolv gånger från 1996 till 2015 -3 på Hawaii.

Utveckling av deltagarantal och tävlingar

Ökad mediatäckning resulterade i ett ständigt ökande antal tävlingar och deltagare och vice versa:

 • I USA ökade antalet triathlontävlingar från 1 510 2004 till 4 397 2014 och antalet triatleter med ett USAT -startpass från 53 000 till 170 000 under samma period. [56]
 • I Storbritannien resulterade 803 triathlontävlingar med kumulativa 120 620 startande 2009 i totalt 1 207 triatlon med totalt 196 303 startande [57]
 • I Australien ökade antalet utfärdade startpass från 9 744 2010 till 21 445 2014, totalt 154 467 startande räknades i australiensiska triathlon 2014. [58]
 • I Frankrike ökade antalet utfärdade startpass från 20 451 2004 till 46 720 2014. [59]
 • I Tyskland ökade antalet deltagare i triathlonevenemang från 90 000 2003 till 270 000 i cirka 630 triathlontävlingar 2017, och DTU utfärdade över 27 000 startpass 2017. [60] Antalet medlemmar växte kontinuerligt från cirka 23 000 år 2002 till cirka 55 000 år 2015. [61]
 • I Österrike räknades totalt 39 204 startande vid 104 triathlonevenemang 2014, ÖTRV utfärdade totalt 1 895 startpass / licenser. [62] År 2005 var antalet startpass / licenser fortfarande 570. [63]
 • I Schweiz ökade antalet startande i tävlingar från 19 618 [64] 2004 till 28 108 i 301 tävlingar 2014. 2014 utfärdades 2 122 startpass / årliga licenser. [65]

År 1983 introducerade Ironman Hawaii först kvalifikationskriterier, [66] år 2002 hade WTC ett nätverk av nio kvalificeringslopp i USA och tretton fler över hela världen, [67] 40 000 triatleter över hela världen i dessa tävlingar betalade då en genomsnittlig anmälningsavgift 375 för deras deltagande amerikanska dollar. År 2005 introducerade WTC också sitt nya triathlonmärke Ironman 70.3 över halva distansen från Ironman Hawaii. År 2008 deltog 88 000 triatleter över hela världen i tävlingar av WTC -märkena, de genomsnittliga deltagaravgifterna hade stigit med 40% sedan 2002. [68] Efter att WTC 2008 innehade ett eget kapital förbrände privata migrerade företag eller antalet tävlingar ökade till 2013 till 83 tävlingar. Under märket av den största konkurrenten, Challenge Family , anordnades trettiosju triathlontävlingar runt om i världen över olika distanser under 2015, med de genomsnittliga prispengarna något högre än tävlingarna hos marknadsledaren WTC. [69]

Triathlon i Tyskland

Vid den traditionella säsongsöppningen i Tyskland, Siegerland Cup i Buschhütten , simmar i en utomhuspool

Från och med 1980 -talet uppstod en triatlonkultur i Tyskland både i Förbundsrepubliken Tyskland och i DDR (där kallades ursprungligen uthållighetstriatlon eller A3K). German Triathlon Union skapades som en ny sportparaplyorganisation. Som en del av den allmänna fitnesstrenden etablerade sig triathlon snabbt som en populär sport . Under 1990-talet var antalet deltagare på evenemang i tysktalande länder, med undantag för Ironman Europe , som fick fyra tusen registreringar för 2 700 startplatser 1998, oftast några hundra triatleter som mest. I början av 2000 -talet, förutom Challenge Roth , Ironman Germany , Ironman Austria , Köln Triathlon och Challenge Kraichgau, som blev Ironman 70.3 Kraichgau 2015, var andra evenemang med flera tusen deltagare väletablerade. År 2002 skapades Holsten City-Man i Hamburg, som genom åren till och med har vuxit till ett femsiffrigt antal deltagare och 2015, som ITU World Triathlon Hamburg, betalade ut de högsta prispengarna i Tyskland med 240 000 amerikanska dollar . Dessutom utvecklades triathlonevenemang med ett fyrsiffrigt antal deltagare i många städer, där nybörjartävlingar ofta kopplas samman över sprintdistansen, korta sträckor och ibland även triathlon league-lopp. Omkring 630 triathlonevenemang ägde rum i Tyskland 2017. Om man räknar ihop antalet deltagare kommer sammanlagt 270 000 startande samman. År 2003 räknades totalt 90 000 förrätter. [60] Förutom de tyska VM, den tyska Triathlon Union organiserar tyska Triathlon League med den första Bundesliga och en split i två säsonger 2. Bundesliga (nord och syd). Detta inkluderar regionala ligor i sex regioner och andra ligor på statlig nivå.

Särskilt på landsbygden i den tysktalande regionen var det möjligt att delta i en av de många populära triathlonerna 2015 mot betalning av ett lågt tvåsiffrigt belopp. De högsta inträdesavgifterna i Tyskland uppkom på Ironman Germany i Frankfurt, som fick över 3000 registreringar 2015. Här fick varje triathlete betala 515 euro plus 6% avgifter för att ingå i startlistan. [70] År 2009 fick 400 € betalas i Frankfurt, [71] vid premiären 2002 till och med 500 DM (255 €) var tillräckligt. [72] Als 1988 der Ironman Europe in Roth erstmals als Qualifikationswettkampf für Hawaii stattfand, war dies der erste Triathlon in Deutschland, für den die damals 706 Anmeldenden mit je 105 DM (54 €) einen dreistelligen Betrag bezahlen mussten.

Teilnehmerstruktur

Sozialstruktur

Triathlon kann grundsätzlich ein kostengünstiger Sport sein, denn zu einer Teilnahme sind nicht viel mehr als ein in fast jedem Haushalt verfügbares Fahrrad, ein paar Laufschuhe und eine Badehose erforderlich, vielerorts sind Teilnahmegebühren von einem niedrigen zweistelligen Geldbetrag zu finden. Wird der Sport ambitionierter betrieben, geben die Athleten, die im Schnitt in Deutschland 38 Jahre alt sind, oft mehrere tausend Euro für ihr Hobby aus. [73] Dies beinhaltet neben hochwertigen Rennrädern auch die Ausrüstung für Schwimmen und Laufen, hinzu kommen Trainingslager, Kosten für Einzeltraining und eine gezielte Ernährung. 2016 betrug z. B. die Teilnahmegebühr am Ironman Hawaii 918 US-Dollar zuzüglich Reisekosten, [74] dazu kommen nicht unerhebliche Ausgaben für die Teilnahme an einem Qualifikationswettbewerb. Entsprechend stellen die am Ausrüstungsmarkt beteiligten Anbieter fest, dass Triathleten über ein überdurchschnittliches Einkommen verfügen und bereit sind, das für ihren Sport auszugeben. Eine Sportmarketing-Studie von 2009 sieht Triathlon auf Platz fünf unter den Sportarten mit dem größten Potenzial für Sponsoren. [75]

Der Veranstalter des Ironman Switzerland wirbt seine Sponsoren damit, dass 81 % seiner Teilnehmer über einen akademischen Grad als Bachelor , Master oder Nachdiplom verfügen, weitere 12 % haben zumindest ein Gymnasium absolviert. [76] Der Veranstalter Xterra nannte bereits 2010 für Triathleten in den USA ein durchschnittliches Einkommen von 126.000 US-Dollar. [77] Der heute zum chinesischen Dalian Wanda Konzern gehörende Veranstalter WTC nannte 2010 gar ein durchschnittliches Einkommen seiner Teilnehmer von 160.000 US-Dollar. [78]

Der Lehrstuhl für BWL an der Universität Bamberg stellte in einer Studie fest, dass die Ausübung von Triathlon und beruflicher Erfolg auf vielen Ebenen miteinander verschmelzen. In dem von Individualisten geprägten Sport werden Fähigkeiten ausgebaut, die in das berufliche Handlungsfeld übertragen für Führungspositionen hilfreich sind. Hierzu zählen Durchhaltevermögen, Willenskraft , eine realistische Einschätzung der eigenen Leistungsmöglichkeit und intrinsische Motivation , dazu fördert körperliche Fitness die psychologische Belastbarkeit. [79] Entsprechend entwickelte sich „Ironman“ zum Statussymbol für den Lebenslauf. [75]

Geschlechts- und altersspezifische Merkmale im Breitensport

International

Triathletinnen unter den Teilnehmern in
Neuseeland Neuseeland Neuseeland
35 %
Kanada Kanada Kanada
34 %
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten USA
32 %
Australien Australien Australien
27 %
Sudafrika Südafrika Südafrika
24 %
Schweiz Schweiz Schweiz
20 %
Mexiko Mexiko Mexiko
18 %
Norwegen Norwegen Norwegen
17 %
Irland Irland Irland
17 %
Danemark Dänemark Dänemark
16 %
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Großbritannien
15 %
Schweden Schweden Schweden
15 %
Deutschland Deutschland Deutschland
15 %
Philippinen Philippinen Philippinen
14 %
Osterreich Österreich Österreich
14 %
Japan Japan Japan
12 %
Brasilien Brasilien Brasilien
11 %
Frankreich Frankreich Frankreich
8 %
Italien Italien Italien
7 %
Spanien Spanien Spanien
6 %
Anteil Triathletinnen 2014 unter den Teilnehmern
an im jeweiligen Land veranstalteten Wettkämp-
fen der Marken Ironman und Ironman 70.3[80]

Erheblich unterscheidet sich das Verhältnis der Anzahl männlicher und weiblicher Triathleten international. In Neuseeland und Kanada ist der Anteil von Triathletinnen an Wettkämpfen der Marken „ Ironman “ und „ Ironman 70.3 “ fünf- bis sechsmal höher als in Spanien oder Italien und auch mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland und Österreich.[80] [81]

Ähnliches ist auch in anderen Ausdauersportarten zu beobachten: Beim Berlin-Marathon liegt der Anteil der Frauen an den Teilnehmern bei 24 %, während er bei US-amerikanischen Marathonläufen durchschnittlich 43 % beträgt. Beim Berliner Halbmarathon sind nur 37 % der Teilnehmer Frauen, in den USA dagegen sind 61 % der Läufer auf dieser Distanz weiblich. [82]

Deutschland

In den Anfangsjahren des Triathlon hatten Triathletinnen Exoten-Status: Beim ersten Ironman Europe 1988 waren 97 % der erfolgreichen Teilnehmer männlich. [83] Trotz kontinuierlichem Anstieg in der Folgezeit erreichte der Anteil der Triathletinnen nur 16,6 % als bisheriges Maximum beim teilnehmerstärksten Langdistanz-Triathlon, dem Challenge Roth (2014). Beim Hamburg Triathlon mit seinen bezüglich Starteranzahl mit Roth vergleichbaren Wettkampfformaten wuchs der Anteil der Triathletinnen auf der olympischen Distanz von 9,5 % bei der Premiere 2002 kontinuierlich auf 20,5 % 2015, auf der Sprintdistanz sogar von 19,1 % auf 35,5 %.

Gravierend ist der Unterschied in der Altersstruktur: Während 2015 gleich viele männliche und weibliche Triathleten unter dreißig Jahren auf der Sprintdistanz in Hamburg starteten, sank der Anteil der Triathletinnen in den höheren Altersklassen rapide. Absolut nahmen in der Altersklasse der 30- bis 34-Jährigen die meisten Triathletinnen teil, die größte Anzahl männlicher Triathleten kam dagegen in der Altersklasse der 45- bis 49-Jährigen ins Ziel. Auf der Langdistanz beim Challenge Roth 2015 war der Anteil der Triathletinnen unter den 30–34-jährigen Teilnehmern am höchsten (20 %). Die Altersklasse 35–39 Jahre war die mit der absolut größten Anzahl an Triathletinnen, während die teilnehmerstärkste Altersklasse der Männer auch in Roth die von 45 bis 49 Jahren war.

Eine Studie ergab als signifikante Unterschiede im Selbstbild deutscher Langdistanz-Triathleten, dass sich Männer selbst eher als Leistungssportler einordnen, Triathletinnen sich dagegen überwiegend als Breitensportler sehen. Während Langdistanz-Triathletinnen gleichermaßen auch mit Freunden oder ihrem Partner trainieren, bereiten sich Männer zu 70 % alleine auf Wettkämpfe vor. Die Mehrzahl der männlichen Triathleten hat mindestens ein Kind, dagegen sind fast zwei Drittel der Triathletinnen kinderlos. [84]

Triathletinnen nennen im Vergleich zu ihren männlichen Pendants überproportional häufig Attraktivitätsmotive, Sinn- und Selbstverwirklichungsmotive sowie Sozialmotive als Treiber ihrer sportlichen Aktivitäten. [85] [86]

Geschlechtsspezifische Unterschiede im Leistungssport

Seit Athleten-Protesten wegen unterschiedlicher Verteilung der Preisgelder vor den ersten offiziellen Triathlon- Weltmeisterschaften 1989 in Avignon [27] gibt es bei Weltcups wie auch Weltmeisterschaften der Elite eine paritätische Preisgeldverteilung. [87] Auch die Startplatzanzahl beiOlympischen Spielen ist unabhängig vom Geschlecht.

In Deutschland kam es im Jahr 2000 bei den deutschen Meisterschaften über die Mitteldistanz zu Protesten: 20 % des Preisgelds von 20.000 DM ging an die schnellsten drei Triathletinnen, 80 % an die Männer bis Platz zehn. [88] Die Athletinnen machten den für einen Sieg vom Geschlecht unabhängigen Trainingsaufwand geltend. Im Folgejahr wurde daraufhin ein Jagdstart, bei dem Triathletinnen einige Minuten früher starteten, eingeführt. Das Preisgeld wurde unabhängig vom Geschlecht in der Reihenfolge des Zieleinlaufs gezahlt. [89] Den gleichen Austragungsmodus hatte es in den 1990er Jahren bereits beim Powerman Zofingen gegeben, damals der Wettkampf mit dem weltweit höchsten Preisgeld in der Triathlonszene. [90] 2002 übernahm die Fitnesskette Life Time Fitness die Idee und initiierte den Battle of the Sexes Triathlon in Minneapolis, [91] ab dem Folgejahr mit 500.000 US-Dollar Preisgeld der damals höchstdotierte Triathlon weltweit. [92]

Der Veranstalter WTC schüttet bei Wettkämpfen seiner Marken „Ironman“ und „Ironman 70.3“ Preisgeld paritätisch aus. Die höchste Preisgeldsumme schreibt er bei seinen Saison-Höhepunkten, die er unter seinem geschützten Markenzeichen „Ironman World Championship“ und „Ironman 70.3 World Championship“ vermarktet, [29] aus. Der Qualifikationsmodus mit 50 Startplätzen für männliche und 35 für weibliche Profis führt dazu, dass Profi-Triathletinnen durchschnittlich 21 % mehr Wettkämpfe (im Mittel 3,4 zu 2,8) absolvieren müssen. [93]
Bei rund einem Drittel der Qualifikations-Wettkämpfe erhält ein fünftplatzierter Profi dabei gerade noch 500 US-Dollar, was in der Regel nicht einmal seine Reisekosten deckt. [48] Unter dem Hashtag #50womentokona startete eine Social-Media -Initiative mit einem von mehreren hundert Unterstützern unterzeichneten offenen Brief . [94] Die Firma WTC lehnt eine paritätische Vergabe der Profi-Startplätze wegen der geringeren Anzahl weiblicher Amateure ab. [95] Außerdem wären die 15 zusätzlichen Startplätze dann an anderer Stelle – wahrscheinlich bei den Männern – zu streichen. [96] Gleichzeitig erhöhte die WTC aber das Gesamtstarterfeld beim Ironman Hawaii (inklusive Amateuren) von 2185 Athleten (2013) [97] auf 2472 Athleten (2018). [98]

Organisationen

Sportverbände

Zu den Aufgaben der Sportverbände zählt ua die Weiterentwicklung eines einheitlichen Regelwerks sowie deren Bewahrung durch die Ausbildung von Kampfrichtern zur Sicherstellung eines sicheren und fairen Wettkampfbetriebs, strukturelle Organisation und Förderung des Verbands- und Vereinswesens, die Nachwuchsarbeit, internationale Absprachen zwischen den Landesverbänden, die Koordination des olympischen Leistungssports (die Nominierung von Athleten für Olympische Spiele erfolgt durch die NOKs auf Vorschlag der Landesverbände), Durchführung und Fortentwicklung des Doping-Kontroll-Systems in Zusammenarbeit mit NADA und WADA sowie die Vergabe der Ausrichtung von nationalen, kontinentalen sowie Weltmeisterschaften . [99]

Zur Entwicklung der Mitgliederzahlen der Verbände siehe auch: Entwicklung von Teilnehmerzahlen und Wettkämpfen

Weitere Organisationen

 • International Ultra Triathlon Association (IUTA), Interessensgemeinschaft ua zur Koordination für über das Regelwerk der ITU hinausgehende Wettkampfdistanzen, kein Mitglied im IOC oder Sportaccord, ohne int. Anerkennung.

Veranstalter und wichtige Rennserien

Verbände auf internationaler Ebene

Die internationale Organisation liegt bei der International Triathlon Union (ITU): ua ITU World Championship Series und Weltcups

 • European Triathlon Union (ETU): 43 nationale Organisationen; Europameisterschaften auf den verschiedenen Distanzen
 • Pan American Triathlon Confederation (PATCO): 36 nationale Organisationen
 • Asian Triathlon Confederation (ASTC): 22 nationale Organisationen
 • Africa Triathlon Union (ATU): 11 nationale Organisationen
 • Oceania Triathlon Union (OTU): 10 nationale Organisationen

Organisationen auf nationaler Ebene

Für die Organisation der Rennen in den einzelnen Nationen und der Aufstellung und Förderung eines Nationalkaders sowie der Vereine sind nationale Organisationen zuständig, dies sind z. B.:

Kommerzielle Veranstalter

The finishing shute at Ironman Melbourne.jpg

Mit seinen Markenzeichen Ironman , Ironman 70.3 ua ist die zum chinesischen Dalian-Wanda-Konzern gehörende WTC weltweiter Marktführer unter den Triathlonveranstaltern
Challenge Family ist die weltweit zweitgrößte Wettkampf-Serie im Triathlon (ua Challenge Roth , Challenge Heilbronn , Challenge Regensburg , Challenge Walchsee-Kaiserwinkl )
 • WTC ( Dalian-Wanda ): Ironman Hawaii , Ironman Germany , Ironman Austria , Ironman Switzerland , Ironman 70.3 Germany und über hundert weitere Veranstaltungen, Inhaber der Rechte an den Marken Ironman, Ironman 70.3, 5i50 ua
 • International Management Group (IMG): ua London Triathlon (weltweit teilnehmerstärkster Triathlon), [100] Escape from Alcatraz Triathlon , Blenheim Triathlon, Alpe d'Huez Triathlon , Barcelona Triathlon
 • Team Challenge GmbH: Challenge Roth und über die Challenge Family Lizenzgeber für weltweit über vierzig weitere Triathlon-Veranstaltungen unter dem Label Challenge
 • Lagardère Sports (bis 2008 Upsolut), im Januar 2016 von der chinesischen Dalian Wanda Group aufgekauft worden: Veranstalter des ITU World Triathlon Hamburg , mit 10.000 Teilnehmern neben dem London Triathlon eine der weltweit teilnehmerstärksten Veranstaltungen, sowie ua des ITU World Triathlon Stockholm, des ITU World Triathlon Abu Dhabi, des ITU World Triathlon Kapstadt und des ITU World Triathlon Leeds. [101]
 • Revolution3 Triathlon (Rev3Tri): Veranstalter einer Serie von Triathlonwettkämpfen in den USA über die halbe und ganz Ironman-Distanz
 • Life Time Fitness: Veranstalter der Life Time Tri Series in den USA mit ua dem New York City Triathlon, dem Chicago Triathlon und dem Life Time Tri Minneapolis.
 • ICAN Triathlon Series: Veranstalter einer europäischen Serie von Mittel- und Langdistanztriathlons (Full ICAN Gandia, Half ICAN Amsterdam, ICAN57 Benicassim, Half ICAN Germany Nordhausen, Half ICAN Barcelona)
 • Ocean Lava: Europäische Serie über die halbe Ironman-Distanz mit Höhepunkt auf Lanzarote
 • Super League Triathlon : 2017 von Chris McCormack gegründete Rennserie
 • Xterra : Veranstalter einer weltweiten Serie im Cross-Triathlon

Distanzen

Junioren, Elite und Breitensport

Die unterschiedlichen Wettkampfdistanzen beim Triathlon sind in den Competition Rules der ITU [102] sowie der Sportordnung der DTU, [103] dem Wettkampfreglement von Swiss Triathlon [104] und der ÖTRV Sportordnung [105] festgelegt und Basis für die sportrechtliche Genehmigung der Veranstaltung. Abweichungen sind vom Veranstalter in der Wettkampfausschreibung herauszustellen. Die Wettkampfstrecken sind in der Regel nicht offiziell vermessen und können auf Grund von örtlichen Gegebenheiten in den einzelnen Teildisziplinen um ± 10 % von den Standardstrecken abweichen.

Bei vielen Wettkämpfen auf allen Distanzen bieten die Veranstalter auch Staffelwettbewerbe für Männer-, Frauen- und Mixed-Teams an, bei denen sich bis zu drei Personen die Disziplinen aufteilen. Diese Form des Staffel-Triathlons ist nicht zu verwechseln mit dem Wettkampfformat Team Relay, in dem jedes Teammitglied einen kompletten Triathlon absolviert und dann jeweils an das nächste Teammitglied übergibt.

Bezeichnung Schwimmen Radfahren Laufen
Team Relay 0,2–0,3 km 5–8 km 1,2–2,0 km
   nur Junioren-, U23- und Elite-Wettkämpfe
(regionale und nationale Vereins-Meisterschaften, ITU World Championship , Olympische Sommerspiele)
mit Windschattenfreigabe auf der Radstrecke (Drafting-Race)
Super-Sprint 0,25–0,5 km bis zu 20 km bis zu 5 km
Sprint-Distanz bis zu 0,75 km bis zu 20 km bis zu 5 km
Volks- und Jedermanntriathlons (Teilnahme ab 16 Jahre, keine Startpasspflicht) Windschattenverbot auf der Radstrecke (Non-Drafting-Race)
Junioren-, U23- und Elite-Wettkämpfe
(regionale und nationale Meisterschaften, Triathlon-Bundesliga , Grand Prix de Triathlon , ITU World Championship Series )
mit Windschattenfreigabe auf der Radstrecke (Drafting-Race)
Olympische Distanz bzw. Kurzdistanz 1,5 km 40 km 10 km
Meisterschaften für Altersklassen und sonstige Breitensportveranstaltungen
Beispiele für spezielle Marken:
5150 (Veranstalter WTC ), Challenge Olympic ( Challenge Family )
Windschattenverbot auf der Radstrecke (Non-Drafting-Race)
U23- und Elite-Wettkämpfe
(regionale und nationale Meisterschaften, Triathlon-Bundesliga , Grand Prix de Triathlon , ITU World Championship Series , Olympische Sommerspiele)
mit Windschattenfreigabe auf der Radstrecke (Drafting-Race)
Mitteldistanz 1 1,9–3 km 80–90 km 20–21 km
Beispiele für spezielle Marken:
Ironman 70.3 ( WTC ), Challenge Half ( Challenge Family ), Ocean Lava, ICAN
Teilnehmerstarke Wettkämpfe im deutschsprachigen Raum:
Ironman 70.3 Germany , Allgäu Triathlon , Ironman 70.3 Kraichgau , Challenge Heilbronn , Köln-Triathlon , Ironman 70.3 Rügen, Ironman 70.3 Austria , Ironman 70.3 Zell am See, Ironman 70.3 Switzerland
1,9 km (1,2 mile ) 90 km (56 mile ) 21,1 km (13,1 mile )
Langdistanz 1   2 1–4 km 100–200 km 10–42,2 km
Beispiele für spezielle Marken:
Ironman ( WTC ), Challenge Full ( Challenge Family ), ICAN, Rev3
Teilnehmerstarke Wettkämpfe im deutschsprachigen Raum:
Ironman Germany , Challenge Roth , Ostseeman , Ironman Austria , Austria-Triathlon , Ironman Switzerland
3,86 km (2,4 mile ) 180 km (112 mile ) 42,2 km (26,2 mile )
1 Auf der Mittel- und Langdistanz besteht ein grundsätzliches Windschattenverbot auf der Radstrecke (Non-Drafting-Race)
2 2005 führte die ITU die Begriffe Double Olympic (O2, 3 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 20 km Laufen) sowie Triple Olympic (O3, 4 km Schwimmen, 120 km Radfahren und 30 km Laufen) ein. [106] In der Fassung der ITU Competition Rules von 2012 wurde Long Distance wieder weiter gefasst und ließ dem Ausrichter Spielraum, um die Distanzen gemäß der örtlichen Gegebenheiten auszulegen. 2013 wurden die Bezeichnungen O2 und O3 gestrichen, stattdessen ergänzend noch die Middle Distance eingeführt. [102] Einzig die ÖTRV-Sportordnung sieht noch die Distanzen O2 und O3 vor. [105]

Als exotischere Varianten, die nicht unter das Regelwerk der ITU fallen, werden auch Ultratriathlons mit Streckenlängen, die ein Vielfaches der Ironman-Distanz betragen und sich oft mit einer in der Regel nicht mehr als zweistelligen Teilnehmerzahl über mehrere Tage erstrecken, veranstaltet. Ein Beispiel ist der Ultraman über 10 km Schwimmen, 421 km auf dem Rad und 84 km Laufen über drei Tage, der im kanadischen Penticton sowie als Ultraman Hawaii stattfindet.

Kinder und Jugendliche

Start bei einem Triathlon für Kinder
Wechselzone eines Triathlon für Kinder

Die maximal zulässigen Distanzen für Kinder und Jugendliche sind national unterschiedlich reglementiert. Generell ist ab dem Kalenderjahr, in dem ein Jugendlicher sechzehn Jahre alt wird, die Teilnahme an Volkstriathlons möglich. [107] In Deutschland ist für Kinder und Jugendliche die zulässige Abrolllänge limitiert.

Maximaldistanz je Altersklasse für Kinder und Jugendliche (S – R – L) a
Alter b Deutschland Deutschland Deutschland [107] Osterreich Österreich Österreich [105] Schweiz Schweiz Schweiz [104] Frankreich Frankreich Frankreich [108]
ab 6 0,05 – 1 – 0,2 c c 0,05 – 1 – 0,5
ab 8 0,1 – 2,5 – 0,4 0,1 – 2,0 – 1,0
ab 10 0,2 – 5 – 1 0,3 – 8 – 2 0,1 – 2,5 – 0,5 0,2 – 4,0 – 1,5
ab 12 0,4 – 10 – 2,5 0,3 – 8 – 2 0,2 – 5 – 1 0,3 – 6,0 – 2,0
ab 14 0,4 – 10 – 2,5 0,5 – 13,3 – 3,3 0,4 – 10 – 2,5 0,3 – 6,0 – 2,0
a Maximaldistanzen je Altersklasse und Teil-Disziplin in Kilometer, dhz B. für ein sechsjähriges Kind in Deutschland maximal 50 m Schwimmen, maximal 1 km Radfahren und maximal 200 m Laufen.
b Relevant ist das Alter am 31. Dezember des Wettkampfjahres, nicht das am Wettkampftag
c Die Sportordnungen des österreichischen und die des Schweizer Triathlonverbandes geben erst ab einem Alter von zehn Jahren Maximaldistanzen vor.

Bekannte Triathleten

Männer

Siehe auch: Bestenlisten deutscher sowie österreichischer und Schweizer Triathleten auf der Ironman-Distanz

 • Faris Al-Sultan beim Ironman 70.3 Austria 2012
  Der Münchner Faris Al-Sultan wurde 2000 in Kulmbach als 22-Jähriger erstmals Deutscher Meister über die Langdistanz. 2002 wurde Al-Sultan in Immenstadt Deutscher Meister über die Mitteldistanz, 2004 beim Challenge Roth erneut Deutscher Meister über die Ironman-Distanz sowie Dritter beim Ironman Hawaii. 2005 gewann Faris al Sultan in einer Zeit von 8:14:17 h als dritter deutscher Triathlet den Ironman Hawaii, im Jahr darauf erreichte er einen dritten Platz. 2011 siegte er beim Ironman Frankfurt in 8:13:50 h.
 • Mark Allen (USA) gewann Hawaii 6-mal (1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995). Er startete und siegte 10-mal beim Triathlon Longue Distance de Nice und war der erste Weltmeister auf der Olympischen Distanz (1989). Allen spielte bei seinen Siegen seine Laufstärke gemeinsam mit seiner mentalen Stärke aus, die ihn für Jahre unschlagbar machten. Auch große Abstände nach dem Radfahren kompensierte er durch seine Laufstärke. So holte er 1995 einen Rückstand von 13 min auf Thomas Hellriegel auf, einen ähnlichen Abstand auf Yves Cordier (Frankreich) bei dem abschließenden 30-km-Lauf in Nizza.
 • Dirk Aschmoneit war als sehr erfolgreicher Triathlet in den 1980er Jahren und Anfang der 1990er Jahre eine der ersten deutschen Identifikationsfiguren im Triathlon. Er gewann als erster Deutscher einen Ironman (Neuseeland). Bereits damals war es seine Stärke auf dem Rad, die einem Deutschen diesen Sieg bescherte.
 • Der Neusser Wolfgang Dittrich dominierte bis in die Mitte der 1990er Jahre das Ironman-Geschehen regelmäßig bis zum Laufen. Dittrich stieg häufig als Erster aus dem Wasser, so zum Beispiel bei jedem Ironman Hawaii von 1987 bis 1993 (außer 1988). 1991 sowie 1989 – dem Jahr des Iron-War zwischen Allen und Scott – ging er sogar als erster Athlet auf die Laufstrecke. Ihm gelang nie ein ganz großer internationaler Sieg, weil die anderen Athleten in der Regel taktisch fuhren (siehe Mark Allen). 1987 wurde er Deutscher Meister, 1988 verfehlte er die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Seoul im 1500-m-Schwimmen nur knapp. Seine beste Platzierung auf Hawaii war 1993 ein dritter Platz.
 • Jan Frodeno beim Ironman Germany 2014
  Jan Frodeno gewann 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking die erste Goldmedaille für Deutschland in dieser Sportart. 2015 gewann er den Ironman in Frankfurt mit einem neuen Streckenrekord von 7:49:48 h. Mit seinem Sieg beim Ironman Hawaii 2015 ist er der erste Triathlet, der sowohl den Olympiasieg, die Ironman 70.3 World Championship als auch den Ironman Hawaii gewinnen konnte. Seit Juli 2016 hält er mit 7:35:39 Stunden auf der Triathlon-Langdistanz die Weltbestzeit. [109] Als erster Triathlet überhaupt wurde Frodeno 2015 zum Sportler des Jahres gewählt. Im Oktober 2019 verbesserte er bei seinem dritten Sieg den Streckenrekord des Ironman Hawaii auf 7:51:13 Stunden. Zwei Jahre später, im Jahr 2021, gelang ihm abermals eine neue Bestzeit mit 7:27:53 Stunden.
 • Marcel Heinig ist Weltmeister im 10-fachen Langtriathlon 2008, Gesamtweltcupsieger 2008 der Ultratriathleten sowie Weltrekordinhaber im 10-Tage-Triathlon mit insgesamt 75 km Schwimmen, 2000 km Radfahren und 500 km Laufen.
 • Der Bruchsaler Thomas Hellriegel ist einer der erfolgreichsten deutschen Triathleten auf der Langdistanz. Bei sechzehn Starts auf Hawaii kam er acht Mal in die Top-Ten und war sechsmal bester deutscher Starter. 1997 konnte der Vize-Europameister von 1993 als erster Deutscher die Ironman World Championship gewinnen.
 • Der Musiker Joey Kelly nahm 1997/98 erfolgreich innerhalb von zwölf Monaten an allen der damals sieben Ironman-Qualifikationswettkämpfen außerhalb der USA teil. Auch wenn er sich letztlich nur im Mittelfeld platzierte, sorgten seine Starts dafür, dass jetzt auch in der Yellow Press über Triathlon berichtet wurde. [110] Mit einer Wildcard startete Kelly auch beim Ironman Hawaii.
 • Sebastian Kienle gewann 2014 als vierter Deutscher den Ironman Hawaii und war der erste Triathlet, der im selben Jahr sowohl bei der Ironman European Championship in Frankfurt als auch der Ironman World Championship siegreich war. Mit 7:41:24 h ist er der viertschnellste Ironman aller Zeiten (Stand: November 2017).
 • Lothar Leder beim Ironman Germany 2007
  Der Darmstädter Lothar Leder war der weltweit erste Mensch, der die Ironman-Distanz in weniger als acht Stunden bewältigte ( Ironman Europe in Roth: 1996 in 7:57:02 h). Der vierfache Deutsche Meister konnte diesen Wettkampf fünfmal sowie fünf weitere Ironman-Wettkämpfe gewinnen – mehr als jeder andere Deutsche. 1994 wurde er hinter Rob Barel Vize-Weltmeister.
 • Der Australier Chris McCormack war 1997 Weltmeister auf der olympischen Distanz, wechselte 2002 auf die Ironman-Distanz und siegte 2007 sowie 2010 beim Ironman Hawaii. Zuvor gewann er bereits 2002 bis 2006 fünfmal in Folge den Ironman Australia . Ebenso gewann er von 2004 bis 2007 viermal in Folge den Quelle Challenge Roth . 2012 wurde er in Vitoria-Gasteiz Weltmeister auf der Langdistanz.
 • Andreas Raelert gewann 2010 den Ironman Germany in Frankfurt und wurde im gleichen Jahr bei der Ironman World Championship auf Hawaii Zweiter. Dort landete er bislang fünfmal auf dem Siegerpodest, häufiger als jeder andere Deutsche. 2011 stellte er beim Challenge Roth eine neue Weltbestzeit über die Triathlon-Langdistanz von 7:41:33 h auf, die bis 2016 Bestand hatte.
 • Der Schweizer Ronnie Schildknecht ist siebenfacher Gewinner in Folge des Ironman Switzerland (2007 bis 2013) und wurde Vierter beim Ironman Hawaii 2008.
 • Dave Scott (USA) gewann so wie Mark Allen sechsmal den Ironman Hawaii (1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987). Zusammen mit Scott Molina und Scott Tinley (beide USA) waren sie die „Big Four“, die quasi jeden Triathlon unter sich ausmachten. Allen, Scott und Tinley haben Trainingsliteratur bzw. -philosophien (Allen mit Maffetone) veröffentlicht, die bis heute Standardliteratur sind. Sie waren die ersten, die systematisch Triathlon-Training absolvierten.
 • Der Mannheimer Normann Stadler gewann 2004 als zweiter Deutscher nach Thomas Hellriegel mit einer überragenden Radleistung den Ironman Hawaii. Diesen Sieg konnte er am 21. Oktober 2006 wiederholen und ist damit der erste Deutsche mit zwei Titeln beim Ironman Hawaii . Der Duathlon-Weltmeister von 1994 und fünffache Deutsche Meister gewann 2005 den Ironman Germany in Frankfurt am Main und hält seit 2006 den Streckenrekord der Radstrecke auf Hawaii.
 • Daniel Unger wurde als erster Deutscher bei den Weltmeisterschaften 2007 in Hamburg Titelträger bei den Profis über die Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen). Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking wurde der dreifache Deutsche Meister Sechster.
 • Luc Van Lierde (Belgien) trat 1996 als amtierender Europameister und Vize-Weltmeister auf der olympischen Distanz mit einer Wildcard beim Ironman Hawaii an, seinem ersten Ironman überhaupt, und war auf Anhieb siegreich. 1999 gewann er ein weiteres Mal. 1997 siegte er beim schnellsten Rennen ( Ironman Europe in Roth), das es bis dahin je gab, in der bis zum 3. Juli 2011 bestehenden Weltbestzeit von 7:50:27 h. Dabei lief er den abschließenden Marathon in 2:36 h. Er hält außerdem beim Ironman Malaysia den Streckenrekord. Erst Craig Alexander gelang es 2011 seinen Streckenrekord auf Hawaii von 1996 zu unterbieten. 1997 in Nizza und 1998 in Sado wurde er Weltmeister auf der Langdistanz.
 • Marino Vanhoenacker (Belgien) gewann den Ironman Austria zwischen 2006 und 2011 sechsmal in Folge, bevor er am 3. Juli 2011 in Klagenfurt [111] mit einer Zeit von 7:45:58 h (46:49 min Schwimmen, 4:15:37 h Radfahren, 2:39:24 h Laufen) als erster Triathlet die seit 1997 bestehende Weltbestzeit von seinem Landsmann Luc Van Lierde um 4:29 min unterbot.
 • Der Reutlinger Stephan Vuckovic gewann 2000 bei der olympischen Premiere des Triathlons in Sydney die Silbermedaille. Nach seinem Wechsel auf die Langdistanz belegte er 2005 bei seinem ersten Ironman überhaupt in Kanada den zweiten Platz, den Ironman Hawaii 2005 beendete er als zweitbester Deutscher auf dem zehnten Platz. Nach einem virusbedingten Ausstieg beim Ironman Hawaii 2007 gewann Vuckovic im November 2007 den Ironman Florida.
 • Der Kanadier Simon Whitfield gewann 2000 den ersten olympischen Triathlon in Sydney und hat den Doppeltriumph in Peking 2008 nur um 5 Sekunden verpasst. Whitfield zeichnet sich durch seine enorme Konstanz über all diese Jahre aus. Ein weiterer großer Erfolg war der zweite Rang im Gesamtweltcup 2007.
 • Jürgen Zäck gewann fünfmal den Ironman Europe, einmal den Ironman Australia (1996), sowie zweimal den Ironman Austria . Seine Qualität auf dem Rad bescherte ihm oft einen großen Vorsprung vor dem abschließenden Lauf, den er mit zunehmender Erfahrung öfter für sich entscheiden konnte. 1997 wurde Zäck Zweiter beim Ironman Hawaii. 2006 wurde er wegen Dopings gesperrt.
 • Patrick Lange gewann 2017 zum ersten Mal den Ironman auf Hawaii, nachdem er bereits ein Jahr zuvor bei seinem Debüt auf Hawaii Dritter wurde. Er konnte seinen Titel in Hawaii 2018 erfolgreich verteidigen und blieb dabei mit einer Gesamtzeit von 7:52:39 h als Erster unter der magischen Grenze von 8 Stunden. Er hält mit 2:39:45 h auch die bisherige Bestmarke im Marathon beim Ironman Hawaii, aufgestellt bei seinem Hawaii-Debüt im Jahr 2016.

Frauen

Siehe auch: Bestenlisten deutscher sowie österreichischer und Schweizer Triathletinnen auf der Ironman-Distanz

 • Die Österreicherin Kate Allen gewann bei den Olympischen Spielen in Athen Gold. Neben etlichen Top-Platzierungen in der ITU Weltcup-Serie, gewann die gebürtige Australierin dreimal EM-Silber. Als eine von wenigen Athleten zählte Kate Allen zeitgleich sowohl in Langdistanz-Wettkämpfen als auch über die olympische Distanz zur Weltspitze. Ihre persönliche Bestleistung über die Ironman-Distanz in 8:54:01 h (Ironman Austria 2003) wurde bisher nur zweimal von österreichischen Triathletinnen unterboten. Kate Allen wurde zweimal Fünfte beim Ironman Hawaii (2005, 2006).
 • Die Schweizerin Natascha Badmann konnte den Ironman Hawaii bislang sechsmal für sich entscheiden (1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005). Die Vize-Weltmeisterin von 2000 konnte außerdem den Ironman California und viermal den Ironman South Africa gewinnen.
 • Mirinda Carfrae gewann dreimal den Ironman Hawaii (2010, 2013 und 2014) sowie 2007 die Ironman 70.3 World Championship. 2005 wurde sie Vize-Weltmeisterin auf der Langdistanz.
 • Anja Dittmer qualifizierte sich für die Teilnahme an sämtlichen vier Olympischen Spielen von 2000 bis 2012, wurde 1999 Europameisterin auf der olympischen Distanz, ist fünffache Deutsche Meisterin und wurde 2011 gemeinsam mit Rebecca Robisch , Maik Petzold und Steffen Justus Dritte bei der Weltmeisterschaft im Team Relay.
 • Ines Estedt wurde als bisher einzige Deutsche Weltmeisterin im Triathlon – und dies gleich zweimal: 1997 und 2002 jeweils auf der Langdistanz. Außerdem gewann sie 1995 die Europameisterschaft auf der Langdistanz.
 • Anne Haug ist mit einem zweiten Platz 2012 und einem dritten Platz 2013 die bisher erfolgreichste Deutsche bei Weltmeisterschaften über die olympische Distanz. 2013 wurde sie gemeinsam mit Anja Knapp, Jan Frodeno und Franz Löschke Weltmeisterin im Team Relay. Im Jahr 2019 konnte sie als erste Deutsche den Ironman Hawaii gewinnen. [112]
 • Nina Kraft wurde 2001 und 2003 Dritte sowie 2002 Zweite beim Ironman Hawaii und damit erfolgreichste Deutsche bei der Ironman World Championship. 2004 lief sie als erste Frau dort ins Ziel, gestand aber später EPO-Doping und wurde daher zwei Jahre gesperrt. Mit insgesamt zehn Siegen bei Ironman-Wettkämpfen ist sie auch unter diesem Gesichtspunkt beste Deutsche.
 • Julie Moss (USA) beeinflusste durch einen zweiten Platz beim Ironman Hawaii im Februar 1982 wie keine zweite Person die Popularität des Triathlonsports. Der von ABC zwei Wochen nach dem Wettkampf gezeigte TV-Bericht wurde zur meistgesehenen Sendung von „Wide World of Sports“ 1982. Moss ist außerdem dreifache Siegerin des Ironman Japan (1985, 1986 und 1989) und wurde 1982 Zweite beim Triathlon Longue Distance de Nice .
 • Nicola Spirig und Daniela Ryf bei der ITU Sprint Distance Triathlon World Championship 2010
  Ute Mückel war 1994 die erste Deutsche, die sich beim Ironman Hawaii in den Top Ten platzieren konnte, was ihr anschließend noch zwei weitere Mal gelang. Viermal in Folge war sie beste Deutsche auf Hawaii. 1997 stellte sie in Hawaii die Streckenbestzeit auf der Schwimmdistanz auf. 1995 wurde sie Vize-Europameisterin auf der Langdistanz, außerdem gewann sie drei Ironman-Wettkämpfe in ihrer Karriere.
 • Paula Newby-Fraser aus Simbabwe gewann häufiger als jede andere Frau die beiden wichtigsten Wettkämpfe im Langdistanztriathlon der 1980er und 1990er Jahre: Den Triathlon Longue Distance de Nice gewann sie von 1989 an viermal in Folge und den Ironman Hawaii sogar insgesamt achtmal (1986, 1988, 1989, 1991–1994, 1996). Außerdem hielt sie mit 8:50:53 h, aufgestellt 1994 beim Ironman Europe in Roth für vierzehn Jahre die Weltbestzeit für Frauen über die Langdistanz. Erst am 13. Juli 2008 konnte Yvonne van Vlerken als erste Frau diese Zeit unterbieten. [113]
 • Daniela Ryf gewann viermal die Ironman World Championship auf Hawaii (2015, 2016, 2017 und 2018), viermal die Ironman 70.3 World Championship (2014, 2015, 2017 und 2018), zweimal die Ironman European Championship (2015 und 2018), zweimal die Ironman 70.3 European Championship (2013, 2014), 2014 die 5150 European Championship und ist zweifache Schweizer Triathlon-Meisterin (2012, 2013). 2008 war sie Olympiateilnehmerin. 2009 und 2010 wurde sie Weltmeisterin im Team Relay. 2015 gewann sie mit ihrem Sieg beim Ironman 70.3 Bahrain das bis dahin höchste Preisgeld in der Geschichte des Triathlon: 1 Million US-Dollar. [114]
 • Nicola Spirig gewann 2012 die Gold-Medaille bei den Olympischen Spielen in London und wurde viermal Europameisterin sowie 2010 Weltmeisterin und 2011 Vize-Weltmeisterin im Team Relay.
 • Caroline Steffen wurde zweimal Weltmeisterin auf der Langdistanz (2010, 2012), gewann zweimal die Ironman European Championship (2011, 2012) und wurde 2012 Zweite beim Ironman Hawaii.
 • Sandra Wallenhorst konnte 2008 bei ihrem Sieg beim Ironman Austria als erste Frau weltweit in 8:47:25 h die damals fast vierzehn Jahre alte Weltbestzeit von Paula Newby-Fraser bei einem Triathlon mit dem Markenzeichen „Ironman“ im Veranstaltungsnamen unterbieten, wenngleich quasi gleichzeitig Yvonne van Vlerken beim Challenge Roth eine nochmals um zwei Minuten schnellere Weltbestzeit auf der Distanz gelang. Wallenhorst ist neben Nina Kraft die einzige Deutsche, der bisher beim Ironman Hawaii eine Podiumsplatzierung gelang (2008). Bis heute ist ihr Laufsplit von 2008 (2:58:36 h) der schnellste einer Deutschen auf Hawaii. Außerdem gewann sie zweimal den Ironman Germany.
 • Chrissie Wellington (Großbritannien) gewann 2007, 2008, 2009 und 2011 die Ironman World Championship auf Hawaii in Streckenrekordzeit (2009) sowie 2008 die Ironman European Championship in Frankfurt am Main. Ebenfalls 2008 wurde sie in Almere Langdistanz-Weltmeisterin. 2009, 2010 und 2011 siegte sie jeweils beim Challenge Roth und stellte jedes Mal eine neue Weltbestzeit auf der Langdistanz auf, zuletzt in 8:18:13 Stunden.

Ablauf und Regelwerk

Regelwerk

Windschattenproblematik beim Hamburg City Man 2007: Laut Reglement hat jeder Teilnehmer 10 m Abstand zum vorausfahrenden Athleten einzuhalten.

Das Regelwerk beim Triathlon ist in den „Competition Rules“ der ITU [102] sowie der Sportordnung der DTU , [103] dem Wettkampfreglement von Swiss Triathlon [104] und der ÖTRV Sportordnung [105] festgelegt und Basis für die sportrechtliche Genehmigung der Veranstaltung. Abweichungen sind vom Veranstalter in der Wettkampfausschreibung herauszustellen. So verfügt beispielsweise der Veranstalter WTC über einige Regelungen, die Abweichungen bzw. Ergänzungen bei den Wettkämpfen seiner Marken Ironman , Ironman 70.3 und 5150 beschreiben. [115]

Wechselbeutel in der ersten Wechselzone des Ironman Germany 2013

Vor dem Wettkampf richtet der Athlet seinen Platz in der Wechselzone, die während des Wettkampfes nur von Athleten, Helfern und Kampfrichtern betreten werden darf, ein. Der Check-in, bei dem Kampfrichter die Konformität seines Materials mit dem Regelwerk überprüfen (z. B. keine gefährdenden Teile am Rad), findet bei teilnehmerstarken Wettkämpfen oft bereits am Vortag, bei kleineren ab zwei Stunden vor dem Start statt. Für Kinder und Jugendliche ist die Abrolllänge limitiert. Jeder Teilnehmer verfügt über einen nummerierten Platz für sein Rad, bei vielen Wettkämpfen sind alle weiteren für die beiden Wechsel benötigten persönlichen Gegenstände in Wechselbeuteln separat zu deponieren. Aufgrund örtlicher Gegebenheiten gibt es manchmal zwei getrennte Wechselzonen an unterschiedlichen Orten für die Wechsel Schwimmen zu Rad und Rad zu Laufen. In dem Fall gibt der Athlet oft lediglich seinen nummerierten Wechselbeutel für die zweite Wechselzone ab, um dessen Bereitstellung sich in der Regel der Veranstalter mit seinen Helfern kümmert.

Entsprechend der Wassertemperatur, die Kampfrichter in 60 cm Tiefe an mehreren Positionen der Schwimmstrecke messen, wird bekanntgegeben, ob das Tragen eines Neoprenanzugs als Kälteschutz zulässig ist (bei Wettkämpfen mit Altersklassenwertungen bei unter 22 °C auf der Kurz-, unter 23 °C auf der Mittel- und unter 24 °C auf der Langdistanz). Werden je nach Distanz und Altersklassen unterschiedliche Temperaturen unterschritten, wird die Schwimmstrecke verkürzt bzw. das Schwimmen entfällt sogar vollständig.

Während Elite-Wettkämpfe üblicherweise von einem Ponton gestartet werden, beginnen die meisten Wettkämpfe mit einem Wasserstart. Hier befinden sich alle Athleten hinter einer Leine, die beim Startschuss angehoben wird. Der Start erfolgt meist in mehreren Startgruppen, die im Abstand einiger Minuten gestartet werden, bei kleineren Wettkämpfen auch als Massenstart aller Teilnehmer. Seltener finden auch Landstarts statt. Zunehmend wurden in den letzten Jahren bei teilnehmerstarken Wettkämpfen auch sogenannte „Rolling Starts“ eingeführt, bei denen die Athleten einzeln eine Freigabe erhalten und vor ihrem Start eine Zeitnahmematte überlaufen. Findet das Schwimmen im offenen Gewässer statt, ist die Strecke durch Bojen gekennzeichnet.
Es ist zulässig, dass sich Teilnehmer während des Schwimmens zu ihrer eigenen Sicherheit an geeigneten Stellen, wie z. B. Bojen, festhalten. Die drei Wettkampfstrecken werden in ununterbrochener Folge absolviert. Während der Wechsel vom Schwimmen zum Radfahren und vom Radfahren zum Laufen läuft die Wettkampfzeit weiter. Bei der zweiten Disziplin besteht eine strikte Helmpflicht, der Kinnriemen des Helms muss von der Aufnahme des Rades bis zu dessen Abgabe vor dem Laufen geschlossen sein. Markierungen zeigen an, ab wo das Rad außerhalb der Wechselzone bestiegen werden darf bzw. wo vor dem Wechsel zum Laufen spätestens abzusteigen ist. Auf der Radstrecke gilt die Straßenverkehrs-Ordnung inklusive Rechtsfahrgebot, Windschattenfahren ist grundsätzlich nicht zulässig – ausgenommen bei nationalen und internationalen Elite-Wettkämpfen bis zur olympischen Distanz. Damit für alle Athleten gleiche Bedingungen im Wettkampf bestehen, ist während des gesamten Wettkampfes die Annahme fremder Hilfe außer von offiziellen Volunteers des Veranstalters untersagt. Der Check-out, bei dem die Athleten ihr Material wieder aus der Wechselzone abholen, ist in der Regel erst nach dem Wechsel des letzten Teilnehmers auf die Laufstrecke möglich.

Nachdem erstmals bei der Kurzdistanz-Weltmeisterschaft im November 1995 in Cancún Drafting freigegeben worden war, fanden 1996 in Losheim und Szombathely die letzten deutschen Meisterschaften und Europameisterschaften auf der Kurzdistanz mit Windschattenverbot statt. Seither besteht bei Meisterschaften und internationalen Rennen über die olympische Distanz kein Windschattenverbot mehr – allerdings nur in der Elite-Klasse. Bei allen anderen Wettkämpfen galt unverändert, dass zum voraus fahrenden Athleten ein Mindestabstand von 10 m sowie beim Überholen 1,5 m seitlich einzuhalten war. Im Dezember 2003 entschied die DTU zunächst, diese Windschattenbox für Wettkämpfe bis zur olympischen Distanz von 10 × 3 m auf 5 × 2 m zu reduzieren. [116] [117] Massive Athleten-Proteste, die in einer von Kai Baumgartner und Holger Spiegel initiierten Online-Petition gesammelt wurden, [118] sorgten dafür, dass die DTU im Februar 2004 die Regeländerung wieder zurücknahm. 2016 wurde das Regelwerk so geändert, dass jetzt ein Abstand von zwölf Meter von Vorderrad zu Vorderrad einzuhalten ist. [103]

Anti-Doping-Maßnahmen

Triathlon ist – auch im professionellen Bereich – im Vergleich zum Radsport mit seinen professionellen Teamstrukturen durch Individualisten geprägt. [119] Zudem liegen die Einnahmen professioneller Triathleten weit unterhalb denen von Profisportlern in anderen Sportarten. Wie in allen Sportarten gab es aber auch im Triathlon immer wieder einzelne Verdachtsmomente wie auch nachgewiesene Fälle der Einnahme unerlaubter Substanzen oder der Nutzung unerlaubter Methoden zur Leistungssteigerung oder -erhaltung. Bis Mitte der 2000er-Jahre kam es in vielen Fällen mangels standardisierter Verfahren und international vereinbarten Regeln trotz positiver Tests wie bei Scott Molina , Olivier Bernhard , Spencer Smith und Katja Schumacher zu Freisprüchen. Auch im aufsehenerregenden Fall der nachträglichen Disqualifikation Nina Krafts beim Ironman Hawaii 2004 wurde deren Sperre aus formalen Gründen reduziert.

Seit 2002 ist die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) auch im Triathlon mit der Koordination der weltweiten Anti-Doping-Maßnahmen beauftragt. [120] In Deutschland stieg die Zahl der Trainingskontrollen von Triathleten durch die Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland (NADA) von 101 im Jahr 2004 auf 621 im Jahr 2014, die der Wettkampfkontrollen bei Triathlons von 80 auf 203. [121] [122] Zum Vergleich: 2014 wurden an Fußballern des fast 7 Millionen Mitglieder umfassenden DFB 665 Trainingskontrollen durchgeführt. Neben den Kaderathleten können auf Antrag auch weitere Athleten in den Testpool für Trainingskontrollen aufgenommen werden, [123] bei vielen Veranstaltungen eine Voraussetzung für die Berechtigung auf Preisgeld. Mitglieder des Testpools sind verpflichtet, vierteljährlich im Voraus für jeden Tag ihren Aufenthaltsort inklusive Postadresse und Telefonnummer sowie einem mindestens 60-minütigen Zeitfenster zu benennen, an dem sie dort erreichbar sind, zu melden. [124]

Grundsätzlich bestätigen auch Amateure mit ihrem Startpassantrag, dass sie den Anti-Doping-Code anerkennen, und können daher stichprobenartigen Wettkampfkontrollen unterzogen werden. [125] Bei der im Rahmen des Hamburg City Man ausgerichteten Weltmeisterschaft 2007 wurden erstmals auch Dopingkontrollen für Amateure durchgeführt. [126]

Startpass/Lizenz

Alle nationalen Dachverbände geben aus versicherungs-, sportrechtlichen und sportpolitischen Gründen Startpässe oder Jahreslizenzen heraus. Der Startpass bzw. die Jahreslizenz stellt eine vertragliche Vereinbarung des Athleten mit seinem nationalen Dachverband dar, dhz B. der Deutschen Triathlon Union (DTU), Swiss Triathlon oder Triathlon Austria (ÖTRV). Der Athlet erkennt hierdurch das gesamte Regelwerk an und wird im Gegenzug zur Teilnahme an Meisterschaften der ITU , der ETU sowie seines nationalen Dachverbandes (DTU, Swiss Triathlon, ÖTRV usw.) sowie deren Landesverbände und an Liga-Wettkämpfen bis hinauf zur Triathlon-Bundesliga berechtigt. Bei allen übrigen deutschen Triathlonveranstaltungen kann grundsätzlich jeder Triathlet ohne Startpass starten. Sobald in einem Wettkampf die Längen von zwei der Distanzen 750 m im Schwimmen, 20 km im Radfahren und 5 km im Laufen (im Duathlon 5 km im Laufen, 20 km im Radfahren und 2,5 km im Laufen) um mehr als 10 % überschritten werden, müssen Teilnehmer, die nicht im Besitz eines gültigen Startpasses bzw. einer Jahreslizenz sind, eine Tageslizenz erwerben. [127] Diese – je nach Wettkampfdistanz und Landesverband in gewissem Rahmen variablen – Kosten addieren sich zum Startgeld. Für Vielstarter auf Triathlonveranstaltungen ab oben genannten Distanzen wird damit auch aus finanziellen Gründen ein Startpass bzw. eine Jahreslizenz interessant.

Um einen Startpass zu beantragen, ist eine Mitgliedschaft in einem Triathlonverein oder einem Verein mit Triathlonsparte erforderlich. Einzig Swiss Triathlon bietet auch die Möglichkeit einer Direktmitgliedschaft für Einzelne. Der Startpass bzw. die Jahreslizenz ist jeweils bis zum Ende des Kalenderjahres gültig und verlängert sich – falls keine rechtzeitige Kündigung erfolgte – immer um ein weiteres Jahr. Er weist den Triathleten als Mitglied seines jeweiligen Vereins, des Landesverbandes und der DTU o. ä. zugehörig aus. In den Kosten für den Startpass bzw. der Jahreslizenz sind bei der DTU und dem ÖTRV eine Unfall- und Haftpflichtversicherung für individuelles Training außerhalb des Vereins enthalten. Im Ausland kann ein Triathlet oft – unabhängig von der Distanz – nur mit gültigem Startpass an einem Triathlon teilnehmen. [125] [128]

Material

Wasserstart beim Superfrog Triathlon in Coronado (2006). Fast alle Athleten nutzen Neoprenanzüge – nicht nur als Kälteschutz, sondern auch zur Optimierung ihrer Wasserlage.
Räder von Jan Frodeno (4) und Sebastian Kienle (3) in der Wechselzone des Ironman Germany 2014

Durch den jungen und neuen Charakter der Sportart zeigte sich von Beginn an ein aufgeschlossener Umgang mit Neuerungen in der Materialentwicklung:

 • Schwimmen: Der ursprünglich aus Gründen des Kälteschutzes getragene Neoprenanzug entwickelte sich zunehmend zu einem die Leistung positiv beeinflussenden Sportgerät. Vor allem Elastizität, Auftrieb und Reduzierung des Wasserwiderstandes haben heute bei der Entwicklung oberste Priorität. Gerade etwas schwächere Schwimmer profitieren von der Unterstützung durch das Material.
 • Radfahren: Durch das Verbot des Windschattenfahrens stellt der Wettkampfteil auf dem Rad besondere Ansprüche an das Material. Das regelkonforme Material zum Radfahren ist grundsätzlich weniger streng reglementiert als im klassischen Radsport, weshalb seit den 1980er Jahren spezielle Triathlonfahrräder entwickelt werden, ua mit Lenkeraufsätzen, die zu einer aerodynamisch günstigen Sitzposition beitragen. In den Neunzigerjahren waren auch kleinere, 26-zollige Laufräder verbreitet, die aber nach einigen Jahren wieder verschwanden. Seither kommt es zu einer Annäherung zwischen dem Radmaterial der Triathleten und den UCI-konformen Zeitfahrrädern . Aerodynamik zum einen und Ergonomie für Radstrecken bis 180 km zum anderen spielen dabei die entscheidende Rolle. Heute heißt das: Carbon -Rahmen mit aerodynamischen Rohren und angepassten Geometrien, speichenreduzierte Hochprofilfelgen, z. T. auch mit Scheiben-Hinterrad kombiniert, Liegelenker, spezielle Trinkflaschenhalter und weitere Details. Kombiniert mit Zeitfahrhelmen wird so versucht, am aerodynamischen Optimum zu arbeiten, wodurch Zeitgewinne gegenüber klassischem Material von – je nach Streckenlänge – mehreren Minuten möglich sind. Der erstmals von Greg LeMond bei einem Zeitfahren in der Tour de France gefahrene Aero-Lenker entstammte der Triathlon-Szene.
Bei Elite-Wettkämpfen mit Windschattenfreigabe sind nur Räder mit Dreiecksrahmen und klassischem Rennlenker zulässig. Auflieger sind erlaubt, soweit sie nicht über die vorderste Linie der Bremsgriffe hinausragen, dürfen aber – im Gegensatz zu Rädern bei Drafting-Verbot – keine Schalthebel enthalten.
Radschuhe für Triathleten unterscheiden sich in manchen Aspekten von solchen für die Spezialisten: da zur Optimierung der Wechselzeit oft auf Socken verzichtet wird, ist das Obermaterial häufig luftdurchlässiger, um ein schnelleres Trocknen der Füße zu ermöglichen. Babypuder wird oft im Schuh genutzt, um die Feuchtigkeit zusätzlich zu reduzieren. Viele Triathleten fixieren ihre Radschuhe bereits beim Check-in an den Pedalen und ziehen diese erst auf der Radstrecke an. Daher befindet sich an der Ferse häufig eine Schlaufe, die dem Athleten erleichtert, den Schuh während der Fahrt über die Ferse zu ziehen. An Stelle mehrerer Klettbänder gibt es oft nur ein breites Klettband, das das Verschließen und spätere Öffnen auf dem Rad vereinfacht.
Um beim Laufen mit einer möglichst geringen Vorbelastung der Wadenmuskulatur zu starten, verwendete Paula Newby-Fraser bereits im Jahr 2000 Radschuhe, deren Auflage an den Pedalen weiter hinten zum Knöchel liegt und durch den so verkürzten Hebel die Belastung beim Radfahren vom Unter- mehr auf den Oberschenkel verlagert. [129] Auch Diana Riesler , Daniela Ryf und Eva Dollinger nutzen diese „Mid Cleat Position“. [130] [131] [132] Es gibt sowohl wissenschaftliche Untersuchungen, die positive, [133] wie auch solche, die negative Ergebnisse feststellen. [134]
 • Laufen: Da die Startnummer erst ab dem Radfahren getragen werden darf, dort aber auf dem Rücken, beim Laufen dagegen vorne zu tragen ist, haben sich Startnummernbänder etabliert. Diese verfügen häufig zusätzlich über Schlaufen zur Aufnahme von Energieriegeln oder -gels. Tankas , „Hickies“ und elastische Schnürsenkel sind Alternativen als Schnürsystem für einen raschen Wechsel in die Laufschuhe . Anbieter von Kompressionsstrümpfen werben mit verbesserter Blutzirkulation sowie niedriger muskulärer Belastung in der Lande- und Abdruckphase wegen reduzierter Muskelvibrationen, ein Nutzen war aber in Studien nicht nachweisbar. [135] [136] [137]

Verwandte Sportarten, Extrem-Varianten

 • Beim Cross-Triathlon (z. B. Xterra ) wird die Radstrecke mit einem Mountainbike bestritten.
 • Insbesondere im Frühjahr und Herbst gibt es Duathlon -Wettkämpfe ohne die Disziplin Schwimmen – ausgetragen über Lang-, Mittel- und Kurzdistanzen in der Abfolge Laufen, Radfahren und abschließendem Laufen.
 • Es gibt auch die Variation des Crossduathlon , wo ein Crosslauf das Schwimmen ersetzt und die Radstrecke auf dem Mountainbike im Gelände absolviert wird.
 • Im Wintertriathlon ersetzt Skilanglauf das Schwimmen. 2014 wurden erstmals die drei Disziplinen Schneeschuhlaufen , Eisschnelllauf und Skilanglauf als Wintertriathlon-Event getestet. Dahinter steckt das Ziel, Triathlon auch als Sportart in die Olympischen Winterspiele zu integrieren. [138]
 • Wettbewerbe, in denen sich das Laufen direkt der Schwimmdistanz anschließt, heißen Ambathlon, Swim & Run oder Aquathlon.
 • Wird eine vierte Disziplin (etwa Kajakfahren oder Inlineskaten ) hinzugefügt, werden diese Wettbewerbe als Quadrathlon bezeichnet.
 • Beim aus fünf Disziplinen bestehenden Schweizer Gigathlon müssen über mehrere Tage tägliche Distanzen von im Mittel 4 km Schwimmen, 100 km Rennrad, 50 km Mountainbike, 25 km Inlineskaten und 20 km Laufen zurückgelegt werden. Die Dauer variierte in den vergangenen Jahren zwischen zwei und sieben Tagen. [139]
 • In Radolfzell am Bodensee findet regelmäßig ein Megathlon, bestehend aus den Disziplinen Schwimmen, Rennradfahren, Inlineskaten, Mountainbiken und Laufen statt. [140]

Ein kleiner Kreis von Extremsportlern bestreitet auch Ultratriathlons, die sich über eine mehrfache Länge der Ironman-Distanz erstrecken.

Filme

Literatur

Weblinks

Commons : Triathlon – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Triathlon – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Verbände

Resultate

Einzelnachweise

 1. Heiko Ziemainz, Wolfgang Rentschler: Mentaltraining im Triathlon . Ein Handbuch für Praktiker. In: Mentaltraining im Sport . Band   5 . Feldhaus, Hamburg 2014, ISBN 978-3-88020-606-9 .
 2. Heiko Ziemainz, Ulf Schmidt, Oliver Stoll: Psychologie in Ausdauersportarten . Afra Verlag Paul Jung, Butzbach 2000, ISBN 3-932079-36-1 .
 3. USA Triathlon (Hrsg.): Complete triathlon guide . Human Kinetics, Champaign (Illinois) 2012, ISBN 978-1-4504-1260-5 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 23. Februar 2016]).
 4. a b c Heiko Ziemainz: Die Sportart Triathlon. Institut für Sportwissenschaften und Sport der Universität Erlangen , abgerufen am 3. Februar 2016 .
 5. Wilhelm Bloch: Bevor die Gehirnzellen „vermüllen“ lieber körperlich aktiv zu geistiger Höchstleistung. (PDF) (Nicht mehr online verfügbar.) DGSP , 16. Oktober 2014, archiviert vom Original am 4. Februar 2016 ; abgerufen am 8. November 2015 .
 6. Lucy Smith: Triathlon Basics . Meyer & Meyer Verlag, 2011, ISBN 978-3-89899-662-4 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 4. November 2015]).
 7. H. Boecker, T. Sprenger, ME Spilker ua: The runner's high: opioidergic mechanisms in the human brain . In: Cereb. Cortex . Band   18 , Nr.   11 , November 2008, S.   2523–2531 , doi : 10.1093/cercor/bhn013 , PMID 18296435 .
 8. Georg Neumann, Arndt Pfützner, Kuno Hottenrott : Das große Buch vom Triathlon . Meyer & Meyer Verlag , Aachen 2010, ISBN 978-3-89899-595-5 ( eingeschränkte Vorschau ).
 9. Hermann Aschwer : Triathlontraining für Einsteiger & Fortgeschrittene . 9. Auflage. Meyer & Meyer Verlag, Aachen 2010, ISBN 978-3-89899-627-3 ( eingeschränkte Vorschau ).
 10. Triathlon pro Gesundheit. Lehrstuhl für Präventive Pädiatrie an der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften der TU München , abgerufen am 3. Februar 2016 .
 11. H. Löllgen, J. Hansel: Leitlinie Vorsorgeuntersuchung im Sport. (PDF) Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (Deutscher Sportärztebund) , 2007, abgerufen am 6. August 2017 .
 12. Ironman Triathlon ist gesund. In: Frankfurter Rundschau . 1. Dezember 2010, abgerufen am 8. November 2015 .
 13. Karl-Heinz Wagner, Stefanie Reichhold, C. Hölzl, Siegfried Knasmüller, L. Nics, M. Meisel, Oliver Neubauer: Well-trained, healthy triathletes experience no adverse health risks regarding oxidative stress and DNA damage by participating in an ultra-endurance event. Dezember 2010, PMID 19766696 .
 14. Oliver Neubauer, Stefanie Reichhold, Lucas Nics, C. Hoelzl, J. Valentini, Stadlmayr B, Siegfried Knasmüller, Karl-Heinz Wagner: Antioxidant responses to an acute ultra-endurance exercise: impact on DNA stability and indications for an increased need for nutritive antioxidants in the early recovery phase . Oktober 2010, PMID 20637132 .
 15. Karl-Heinz Wagner, Oliver Neubauer und Stefanie Reichhold: Recovery after an Ironman triathlon: sustained inflammatory responses and muscular stress . Oktober 2008, PMID 18548269 .
 16. Stefanie Reichhold, Oliver Neubauer, Veronika Ehrlich, Siegfried Knasmüller, Karl-Heinz Wagner: No acute and persistent DNA damage after an Ironman Triathlon . August 2008, PMID 18708380 .
 17. Karl-Heinz Wagner, Stefanie Reichold, Oliver Neubauer: Impact of endurance and ultraendurance exercise on DNA damage . Juli 2011, PMID 21793846 .
 18. Marilynn Marchione: Study: Triathlons can pose deadly heart risks. 28. März 2009, abgerufen am 3. Februar 2016 (englisch).
 19. Historische Fotos von Le Trois Sports 1922 in Villennes-sur-Seine. In: Bibliothèque nationale de France . Abgerufen am 8. November 2015 .
 20. L'histoire du triathlon. FFTRI. , abgerufen am 6. Juni 2015 (französisch).
 21. Mitgliedskarte von Rene Taqué aus Perpignan in der „Société de Trois Sports“. Abgerufen am 8. November 2015 .
 22. Triathlon – The early history of the sport. Abgerufen am 9. Januar 2016 (englisch).
 23. The bricks that built Triathlon. (Nicht mehr online verfügbar.) In: USA Triathlon , nationaler Dachverband der USA. Archiviert vom Original am 12. Oktober 2014 ; abgerufen am 8. November 2015 .
 24. Judy MacGregor Collins: 2015 Optimist Sports Fiesta Marks The 40th Anniversary Of The Longest Running Annual Triathlon In The World. In: Coronado Eagle & Journal, Coronado . 4. September 2015, abgerufen am 3. Februar 2016 .
 25. a b Sanction Permit, Entry Form and Athlete Guide for the first annual Hawaiian Iron Man Triathlon on February 18th, 1978. (PDF) (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 19. Juni 2014 ; abgerufen am 8. November 2015 (englisch).
 26. Barry McDermott: Ironman. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Sports Illustrated . 14. Mai 1979, archiviert vom Original am 3. Juni 2011 ; abgerufen am 8. November 2015 (englisch).
 27. a b c d e Sean Phelps: The creation and development of an international sport federation: A case study of the International Triathlon Union from 1989–2000. (PDF) In: Electronic Theses, Treatises and Dissertations. 2006, abgerufen am 3. Februar 2016 (englisch).
 28. Hans Pühn : Den Weg bereitet für olympisches Gold. In: Nürnberger Nachrichten . 20. August 2008, abgerufen am 8. November 2015 .
 29. a b Ironman Triathlon World Championship – Trademark Details SN 73520715. In: United States Patent and Trademark Office . Abgerufen am 3. Februar 2016 .
 30. Agreement between the Non-Profit-Organisations International Triathlon Union (ITU) and USA Triathlon (USAT) and the For-Profit-Organisation World Triathlon Corporation (WTC). (Nicht mehr online verfügbar.) 15. Mai 1998, archiviert vom Original am 23. September 2014 ; abgerufen am 8. November 2015 .
 31. Press Release: World Triathlon Corporation, USA Triathlon & The International Triathlon Union Reach Agreement. (Nicht mehr online verfügbar.) International Triathlon Union , 10. Juni 1998, archiviert vom Original am 2. Februar 1999 ; abgerufen am 8. November 2015 .
 32. Kai Baumgartner: Internationaler Sportgerichtshof (CAS) hebt Sanktionen der International Triathlon Union (ITU) gegen Ironman-Rennen auf. (Nicht mehr online verfügbar.) In: 3athlon.de. 28. April 2006, archiviert vom Original am 1. Mai 2006 ; abgerufen am 8. November 2015 .
 33. Triathlon Mixed Relay at Olympics. ITU , 17. Mai 2013, abgerufen am 8. November 2015 (englisch).
 34. online (19. August 2019)
 35. Herbert Krabel: A frew thoughts from Mark Allen. In: slowtwitch.com. 10. Oktober 2007, abgerufen am 8. November 2015 (englisch).
 36. Ironman Triathlon to Offer Prize Money. In: Los Angeles Times . 20. Juli 1986, abgerufen am 8. November 2015 (englisch).
 37. Pat Bigold: Grand Prix Series event richest here. In: Honolulu Star-Bulletin. 1996, abgerufen am 8. November 2015 .
 38. Triathlon-Premiere in Koblenz. In: Rhein-Zeitung . 11. Mai 1996, abgerufen am 8. November 2015 .
 39. Webseite des International Triathlon Grand Prix ab 1996. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 18. Dezember 1996 ; abgerufen am 8. November 2015 .
 40. Preisgeld beim Ironman Hawaii 1997. (Nicht mehr online verfügbar.) WTC , archiviert vom Original am 19. Januar 1998 ; abgerufen am 8. November 2015 (englisch).
 41. Lifetime Fitness Triathlon – Frauen siegen im Kampf der Geschlechter. In: tri2b.com. 18. Juli 2004, abgerufen am 8. November 2015 .
 42. Michael McCarthy: Ford joins forces with Ironman for tough sell. (PDF) (Nicht mehr online verfügbar.) In: USA Today . 19. Mai 2005, archiviert vom Original am 18. März 2006 ; abgerufen am 8. November 2015 (englisch).
 43. Kevin Helliker: Triathlon's Biggest Prize Is in ... Iowa? In: The Wall Street Journal . 5. September 2012, abgerufen am 8. November 2015 (englisch).
 44. René Penno: Hy-Vee-Triathlon: Norden und Bennett sahnen in Des Moines ab. In: tri2b.com. 5. September 2011, abgerufen am 8. November 2015 .
 45. Prize Money ITU World Triathlon Series. In: International Triathlon Union . Abgerufen am 6. August 2017 (englisch).
 46. Pressemappe ITU World Triathlon Hamburg 2014. (PDF) Abgerufen am 3. Februar 2016 .
 47. Pressemappe Feuer und Flamme World Triathlon Hamburg 2015. (PDF) Abgerufen am 21. November 2015 .
 48. a b c d Punkte- und Preisgeldverteilung für Profi-Triathleten. (Nicht mehr online verfügbar.) WTC , archiviert vom Original am 19. Oktober 2014 ; abgerufen am 8. November 2015 (englisch).
 49. Julia Polloreno: Ironman announces Redistribution Prize Purse Money. In: triathlon.competitor.com. 3. August 2014, abgerufen am 8. November 2015 .
 50. Preisgeld: So viel verdienten die Profis heuer (6. November 2018)
 51. World's Top 20 Prize Money Rankings. (Nicht mehr online verfügbar.) Triathlon Business International, 15. Dezember 2015, archiviert vom Original am 5. Januar 2016 ; abgerufen am 27. Januar 2016 .
 52. Christoph Breuer, Pamela Wicker: Sportökonomische Analyse der Lebenssituation von Spitzensportlern in Deutschland . Hrsg.: Bundesinstitut für Sportwissenschaft . Sportverlag Strauß, Köln 2010, ISBN 978-3-86884-477-1 ( bisp.de [PDF; 932   kB ; abgerufen am 17. Februar 2015]).
 53. Kona Pro Ranking Men for Ironman Hawaii 2015. (PDF) WTC , abgerufen am 8. November 2015 .
 54. Kona Pro Ranking Women for Ironman Hawaii 2015. (PDF) WTC , abgerufen am 8. November 2015 .
 55. Athlete Participant List for the Ironman World Championship 2015. (PDF) In: ironman.com. WTC , 8. September 2015, abgerufen am 8. November 2015 .
 56. 2014 USA Triathlon Membership Report. (PDF) In: USA Triathlon . August 2015, abgerufen am 27. Januar 2016 (englisch).
 57. Triathlon Membership & Growth. (Nicht mehr online verfügbar.) In: britishtriathlon.org. British Triathlon, Februar 2015, archiviert vom Original am 17. September 2015 ; abgerufen am 8. November 2015 (englisch).
 58. Triathlon Australia Annual Report 2014-2015. (PDF) Triathlon Australia, Oktober 2015, abgerufen am 8. November 2015 (englisch).
 59. Dossier de presse fédéral 2015. (PDF) (Nicht mehr online verfügbar.) FFTRI , archiviert vom Original am 3. März 2016 ; abgerufen am 8. November 2015 (französisch).
 60. a b Triathlon in Zahlen. In: Deutsche Triathlon Union . Abgerufen am 11. März 2020 .
 61. Mitgliederzahl der Deutschen Triathlon-Union von 2002 bis 2015. In: Statista . 2016, abgerufen am 17. Februar 2015 .
 62. ÖTRV-Jahresbericht 2014. TriAustria ( ÖTRV ), 20. Januar 2015, abgerufen am 8. November 2015 .
 63. Erstmals über 1000 Lizenzen. ÖTRV, 11. April 2008, abgerufen am 8. November 2015 .
 64. Jahresbericht 2007. (PDF; 0,88 MB) Swiss Triathlon , abgerufen am 6. August 2017 .
 65. Jahresbericht 2014. (PDF; 2,98 MB) Swiss Triathlon , abgerufen am 6. August 2017 .
 66. Harald Johnson: Birth of Triathlete Magazine. 13. Januar 2015, abgerufen am 8. November 2015 (englisch).
 67. 2002 Qualifying Races. (Nicht mehr online verfügbar.) WTC , 16. Januar 2002, archiviert vom Original am 22. Januar 2002 ; abgerufen am 8. November 2015 (englisch).
 68. Christie Aschwanden: When Iron Is a Precious Metal. In: The New York Times . 11. September 2008, abgerufen am 8. November 2015 .
 69. Zahltag: Die Preisgelder der großen Triathlon-Serien. In: tri2b.com. 9. April 2013, abgerufen am 8. November 2015 .
 70. Registrierung Ironman Frankfurt 2015. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 7. Juli 2014 ; abgerufen am 8. November 2015 .
 71. Michael Eder, Ralf Weitbrecht: Im Gespräch: Kurt Denk. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung . 4. Juli 2009, abgerufen am 8. November 2015 .
 72. Anmeldeformular Ironman Germany 2002. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 28. August 2001 ; abgerufen am 8. November 2015 .
 73. Oliver Fritsch: Der Kampf um die Sportverrückten. In: Die Zeit . 10. Juli 2015, abgerufen am 17. Februar 2015 .
 74. Startplatzvergabe für den Ironman Hawaii 2016 beim Ironman Frankfurt. In: ironman.com. Abgerufen am 17. Februar 2015 .
 75. a b Daniel Drepper: Einen Ironman für den Lebenslauf. In: Die Zeit . 23. Juli 2009, abgerufen am 17. Februar 2015 .
 76. Become a Sponsor. (PDF) In: Ironman Switzerland . 29. April 2015, abgerufen am 17. Februar 2015 .
 77. Nina Trentmann: Hersteller wittern das große Geschäft mit Triathlon-Ausrüstung. In: Die Welt . 9. Oktober 2010, abgerufen am 17. Februar 2015 .
 78. Gutes Geschäft mit dem Leiden. In: Neue Zürcher Zeitung . 24. Juli 2010, abgerufen am 17. Februar 2015 .
 79. Wolfgang Becker, Andreas Lienert, Michaela Staffel: Warum Ausdauersportler die besseren Chefs sind. In: Handelsblatt . 21. November 2010, abgerufen am 17. Februar 2015 .
 80. a b Dan Empfield: Womens Access. In: slowtwitch.com. 14. April 2015, abgerufen am 4. Januar 2016 .
 81. Raymond Britt: Ironmen and Ironwomen: Which Ironman Races Have the Most Men? Most Women? In: runtri.com. August 2012, abgerufen am 4. Januar 2016 (englisch).
 82. Statistics. (Nicht mehr online verfügbar.) In: runningusa.org. Archiviert vom Original am 3. Januar 2016 ; abgerufen am 4. Januar 2016 (englisch).
 83. Ergebnisheft Avia Ironman Europe. (PDF) 1988, abgerufen am 4. Januar 2016 .
 84. Beritt Bellstedt: Extremsport und Geschlecht: Eine sozialpsychologische Untersuchung am Beispiel des Ultra-Triathlons Quelle Challenge Roth . Diplomica GmbH, 2005, ISBN 3-8386-9448-1 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 31. Dezember 2015]).
 85. Hermann Aschwer , Marlies Penker: Triathlon für Frauen . 2. Auflage. Meyer & Meyer Sport , 2011, ISBN 978-3-89899-611-2 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 31. Dezember 2015]).
 86. Monika Sturm-Constantin: Triathlon ist männlich – Was ist anders für Frauen? In: trainingsworld.com. 31. August 2011, abgerufen am 4. Januar 2016 .
 87. ITU Prize Money Breakdown. (PDF) International Triathlon Union , 4. Januar 2014, abgerufen am 3. Februar 2016 (englisch): „The amount and depth of prize money must be equal for women and men.“
 88. German women protest unequal money at Champs. (Nicht mehr online verfügbar.) In: slowtwitch.com. 1. Juli 2000, archiviert vom Original am 5. Oktober 2011 ; abgerufen am 4. Januar 2016 (englisch).
 89. Tobias Schuhwerk: German Altenried Organisator des Allgäu-Triathlons Immenstadt. In: Allgäuer Zeitung . 18. Juli 2001, abgerufen am 4. Januar 2016 .
 90. Timothy Carlson: Maddy Tormoen Zofingen star. In: slowtwitch.com. 22. Mai 2014, abgerufen am 4. Januar 2016 (englisch).
 91. Lindquist wins Life Time "Battle of the sexes". (Nicht mehr online verfügbar.) In: slowtwitch.com. 23. Juli 2002, archiviert vom Original am 4. März 2016 ; abgerufen am 4. Januar 2016 (englisch).
 92. Carlson Timothy: The Life Time Fitness Series. In: slowtwitch.com. 14. September 2010, abgerufen am 4. Januar 2016 (englisch).
 93. Thorsten Radde: Kona Slots and Why I am #50WomenToKona. In: trirating.com. 30. April 2015, abgerufen am 4. Januar 2016 (englisch).
 94. An Open Letter to the Ironman / Lifetime Board of Advisors. (Nicht mehr online verfügbar.) In: womenfortri.org. 8. Februar 2015, archiviert vom Original am 28. März 2015 ; abgerufen am 4. Januar 2016 (englisch).
 95. The Numbers on the Pier: Kona Qualifying Explained. WTC , abgerufen am 4. Januar 2016 (englisch).
 96. Jan Sägert: Ironman unter Druck: Profifrauen wollen Gleichberechtigung. In: tri-mag.de. 19. Februar 2015, abgerufen am 4. Januar 2016 .
 97. Athlete Participant List for the Ironman World Championship 2013. (PDF) (Nicht mehr online verfügbar.) In: ironman.com. World Triathlon Corporation, 23. September 2013, archiviert vom Original am 5. Oktober 2013 ; abgerufen am 4. Januar 2016 (englisch).
 98. 10/13/2018 Results: IRONMAN World Championship
 99. Die Deutsche Triathlon Union stellt sich vor. In: Deutsche Triathlon Union . Abgerufen am 6. August 2017 .
 100. Rachel Bishop: Competitors take on AJ Bell London Triathlon 2015. In: The Wharf. 10. August 2015, abgerufen am 8. November 2015 .
 101. Fabian Fiedler: Ironman übernimmt Ausdauersparte von Lagardère. In: tri-mag.de. 21. Januar 2016, abgerufen am 27. Januar 2016 .
 102. a b c Competition Rules. International Triathlon Union , abgerufen am 8. November 2015 (englisch).
 103. a b c Regelwerk / Ordnungen. Deutsche Triathlon Union , abgerufen am 6. August 2017 .
 104. a b c Wettkampfreglement Swiss Triathlon. (PDF) Swiss Triathlon , abgerufen am 6. August 2017 .
 105. a b c d ÖTRV Sportordnung. Österreichischer Triathlonverband , abgerufen am 8. November 2015 .
 106. ITU Competition Rules 2005. (PDF) (Nicht mehr online verfügbar.) ITU , archiviert vom Original am 14. Dezember 2005 ; abgerufen am 8. November 2015 (englisch).
 107. a b Sportordnung Ausgabe 2016. (PDF) (Nicht mehr online verfügbar.) Deutsche Triathlon Union , 31. Januar 2016, archiviert vom Original am 3. Februar 2016 ; abgerufen am 3. Februar 2016 .
 108. Triathlon pour les Jeunes – Des distances adaptées à chaque âge. FFTRI , abgerufen am 21. November 2015 (französisch).
 109. Frodenos Triathlon-Weltrekord: „Das habe ich noch nie erlebt“. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung . 18. Juli 2016, abgerufen am 18. Juli 2016 .
 110. Markus Kaiser: Der Wunscherfüller der Medien sieht die Rennen nie. In: Nürnberger Zeitung . 4. Juli 2012, abgerufen am 8. November 2015 .
 111. Christine Grammer: Ironman Austria: Neuer Weltrekord durch Marino Vanhoenacker. In: triathlon.de. 3. Juli 2011, abgerufen am 3. Juli 2011 .
 112. Anne Haug gewinnt als erste deutsche Triathletin den Ironman Hawaii. In: tri-mag.de. 13. Oktober 2019, abgerufen am 26. Oktober 2019 .
 113. Triathlon: „Kann noch schneller“ – McCormack gibt auf – Deutsche Männer enttäuschen. In: Main-Echo . 14. Juli 2008, abgerufen am 16. Dezember 2015 .
 114. Harald Eggebrecht: Ironman 70.3 Bahrain: Ryf ist jetzt Triathlon-Millionärin. In: tri2b.com. 5. Dezember 2015, abgerufen am 16. Dezember 2015 .
 115. Competition Rules 2015. (PDF) In: WTC . Abgerufen am 8. November 2015 (englisch).
 116. Kai Baumgartner: Kommentierte Regeländerungsvorschläge der DTU. (Nicht mehr online verfügbar.) In: 3athlon.de. 10. Oktober 2003, archiviert vom Original am 21. November 2003 ; abgerufen am 8. November 2015 .
 117. Kai Baumgartner: Die Technische Kommission der DTU hat die neuen Versionen diverser Ordnungen veröffentlicht. (Nicht mehr online verfügbar.) In: 3athlon.de. 17. Dezember 2003, archiviert vom Original am 25. März 2005 ; abgerufen am 8. November 2015 .
 118. Kai Baumgartner, Holger Spiegel: Petition 10x3 statt 5x2. (Nicht mehr online verfügbar.) In: draftathlon.com. Archiviert vom Original am 6. Februar 2005 ; abgerufen am 18. März 2008 .
 119. Cycling versus Triathlon: cultural disconnect. (Nicht mehr online verfügbar.) In: slowtwitch.com. Archiviert vom Original am 11. Februar 2016 ; abgerufen am 25. Februar 2016 .
 120. ITU's stand on illicit drugs in Triathlon. (Nicht mehr online verfügbar.) In: slowtwitch.com. Archiviert vom Original am 11. Februar 2016 ; abgerufen am 25. Februar 2016 .
 121. NADA Jahresbericht 2004. (PDF) In: Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland . Abgerufen am 25. Februar 2016 .
 122. NADA Jahresbericht 2014. (PDF) In: Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland . Abgerufen am 25. Februar 2016 .
 123. Elitepassantrag 2016. (PDF) In: Deutsche Triathlon Union . Abgerufen am 25. Februar 2016 .
 124. Die Nada-Regelungen im Wortlaut. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung . 3. März 2009, abgerufen am 25. Februar 2016 .
 125. a b Informationen zum Startpass auf den Seiten der DTU. In: Deutsche Triathlon Union . Abgerufen am 6. Juni 2015 .
 126. Eike Radszuhn: Dopingkontrollen auch für Amateure. In: Die Welt . 24. Juli 2007, abgerufen am 25. Februar 2016 .
 127. Gebührenordnung der DTU, § 1 (2). (PDF) Deutsche Triathlon Union , 7. November 2015, abgerufen am 3. Februar 2016 .
 128. Informationen zur Jahreslizenz auf den Seiten von Swiss Triathlon. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Swiss Triathlon . Archiviert vom Original am 9. November 2015 ; abgerufen am 8. November 2015 .
 129. Christian Friedrich: Test: Biomac Y³ – Mehr Weg ist das Ziel. In: triathlon.de. 10. Juli 2008, abgerufen am 30. Januar 2016 .
 130. Herbert Krabel: When the shoe simply does not fit. In: slowtwitch.com. 28. September 2015, abgerufen am 30. Januar 2016 (englisch).
 131. Jené Shaw: What's Up With Daniela Ryf's “Ballet” Bike Shoes? In: triathlete. 27. Februar 2015, abgerufen am 30. Januar 2016 (englisch).
 132. Eva Dollinger : Heißer Kampf um Biomac. 20. November 2008, abgerufen am 30. Januar 2016 .
 133. Carl D. Paton, Timothy Jardine: The effects of cycling cleat position on subsequent running performance in a simulated duathlon. (PDF) In: Journal of Science and Cycling. 2012, abgerufen am 30. Januar 2016 (englisch).
 134. Thomas Viker, Matt X. Richardson: Shoe cleat position during cycling and its effect on subsequent running performance in triathletes . Högskolan Dalarna 29. Januar 2013, doi : 10.1080/02640414.2012.760748 , PMID 23360149 .
 135. Juan Del Coso, Francisco Areces, Juan José Salinero, Christina González-Millán, Javier Abián-Vicén, Lidon Soriano, Diana Ruiz, César Gallo, Beatriz Lara, Julio Calleja-Gonzalez: Compression stockings do not improve muscular performance during a half-ironman triathlon race . Universidad Camilo José Cela März 2014, doi : 10.1007/s00421-013-2789-2 , PMID 24337671 .
 136. Ben J. Dascombe, Trent K. Hoare, Joshua A. Sear, Peter R. Reaburn, Aaron T. Scanlan: The effects of wearing undersized lower-body compression garments on endurance running performance . University of Newcastle Juni 2011, PMID 21725102 .
 137. JM Stanek: The Effectiveness of Compression Socks on Athletic Performance and Recovery . Illinois State University 10. Juni 2015, PMID 26061113 .
 138. Stefan Leitner: Schneeschuh Lauf, Eisschnelllauf und Cross Country Skiing als Wintertriathlon Event. In: trinews.at. Abgerufen am 10. September 2013 .
 139. Swiss Olympic Gigathlon. invents.ch AG, abgerufen am 5. April 2010 .
 140. Home Bodensee-Megathlon – Bodensee Megathlon. Abgerufen am 12. August 2017 .