Territoriell integritet

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning

Territoriell integritet eller territoriell intaktitet är en term från internationell rätt och beskriver det suveräna territoriets (territorium) och suveräna staters gränser . Omfattningen av principen om territoriell integritet är begränsad till relationer mellan stater. [1]

Artikel 2, punkt 4 i Förenta nationernas stadga föreskriver:

"Alla medlemmar avstår i sina internationella förbindelser från varje hot eller maktanvändning som riktas mot en stats territoriella integritet eller politiska oberoende eller på annat sätt är oförenligt med FN: s mål."

Internationell miljölag

I motsats till den absoluta principen om territoriell suveränitet, som ändå fortsätter att gälla, innebär territoriell integritet i internationell miljörätt att miljöpåverkan som orsakas utifrån också innebär en kränkning av den territoriella integriteten. Skyddet av densamma innebär således en minskning av territoriell suveränitet, eftersom staterna, med hänsyn till effekterna på andra, inte längre är helt fria att göra vad de gör på deras territorium. Betydande och hänförlig förorening, till exempel från floder som korsar flera länder, kan inte längre motiveras.

Individuella bevis

  1. Internationella domstolen : Internationella domstolen, år 2010, 22 juli 2010: Överensstämmelse med internationell lagstiftning om den ensidiga självständighetsförklaringen för Kosovo - 2010, 22 juli. Allmän lista nr. 141 ( Advisory Opinion ) , s. 3 ( Memento från 23 juli 2010 på WebCite ) (PDF; 3,6 MB).