Stilarkspråk

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning

Stilarkspråk [ ˈStaɪlʃiːt ] är formella språk inom informationsteknologi för att definiera utseende på dokument eller användargränssnitt.

Ett formatmall kan bäst jämföras med en formatmall . Grundidén här är separering av information (data) och representation. Programmet som utvärderar formatmallen tolkar tilldelade data (text, tabeller, grafik, etc.) och formaterar dem (t.ex. för skärmutmatning) enligt de angivna reglerna.

Exempel på formatmallsspråk är CSS , XSL och DSSSL .

Generellt giltig definition

Style sheets täcker alla tolkningsområden (visuell, hörbar eller taktil representation). Stilark tolkar innehåll beroende på utmatningsenhet (t.ex. blindskriftsläsare för blinda). Innehållet får inte ändras.

Se även

webb-länkar