Detta är en utmärkt artikel som läsvärd.

skrivmaskin

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning

En skrivmaskin är en manuellt eller elektromekaniskt driven enhet som används för att skriva text med utskriftstyper och för att visa den främst på papper . Ett tangentbord används främst för att välja och skriva ut tecknen. Vissa tidiga modeller hade emellertid inte den vanliga knappsatsen, utan en pekare med vilken bokstaven eller siffran valdes med en knapptryckning på en skala. I sin sena form som " skrivmaskin " är föregångaren till skrivmaskinen en dator vars tangentbordslayout till stor del motsvarar skrivmaskinen och de många välkända från skrivfunktionerna för de moderna ordbehandlarna antas.

Mekanisk skrivmaskin "Lettera 22" från Olivetti, design av Marcello Nizzoli , färgbandbyte (svart och rött)

Struktur och funktioner

Skriv spak skrivmaskin, schematisk.
Typ spakväxel (t.ex. Wagner -växel: knappspak A, mellanspak B, typspak C).
Band D; Skylt E, skrivpapper F.
Ram G ( svängbara leder på spakarna och plattan)

De väsentliga delarna i en gammal handdriven typmaskin är (se även den intilliggande bilden)

 • typspaken, z. B. Wagner -utrustningen :
  • knappspakarna A,
  • mellanhandspakarna B (på nyare spakmaskiner för skrivare, de dubbla lederna till och från mellanspaken ersätts av två dragkablar med två enkla svängbara skarvar: dragkedja ),
  • typbäraren eller typspaken C,
 • bandet D,
 • den roterbara och tvärgående rörliga plattan E,

Typ C träffade färgbandet D och papperet F som hölls på plattan E. Flera kopior av ett dokument ( kolkopior ) skapas med hjälp av kolpapper mellan flera insatta pappersark. Efter varje tangenttryckning (inklusive mellanslagstangenten) utlöses pappershållarvagnens rörelse med rullen av ett skrivsteg till vänster. Vagnen dras av en fjäder, som operatören spänner igen när vagnen återgår till början av linjen. Samtidigt vrids rullen ett ledsteg längre med linjebrytaren (spaken till vänster på vagnen). Dessa rörelser, som utförs för hand, inkluderar också växling från gemener till versaler, varvid hela vagnen ofta lyfts för att föra skrivpositionen framför motsvarande typ.

I elektromekaniska skrivmaskiner stöds nyckelspakens rörelse av en elektrisk motor; I elektroniskt styrda skrivmaskiner fungerar nycklar istället för knappar bara som en utlösare ( switch ). Valet av utskriftstyp och stopp görs av elektriska motorer .

Elektrifieringen av skrivmaskinen uppmuntrade användningen av nya typbärare som varianter av typspaken.

Den cylindertyp användes redan i handmanövrerade skrivmaskiner (1893, som kallas den Blickensderfer hjultyp av tillverkaren). Det blev föregångaren till bollhuvudet . Den sista varianten av bäraren som förenar alla typer av tryck på en kropp är det särskilt lätta hjulet . Dess tillämpning ledde till att cylinderns tvärgående rörelse (från höger till vänster), som redan hade utelämnats i vissa kulhuvudmaskiner, blev standarden inom elektromekaniska skrivmaskiner. Motsvarande skrivningsenhet rör sig tvärs (från vänster till höger) med typbäraren.

Skrivmaskinens historia

Utvecklar skrivmaskin, en panel på Olympia kontorsmaskiner Werke AG Erfurt med historiska maskiner

1700 -talet: ett första patent

Den första kända beskrivningen av en skrivmaskin finns i ett patent som utfärdades till Henry Mill 1714. Patentspecifikationen [1] behandlar en maskin eller artificiell metod, "för att skriva ut bokstäver successivt efter varandra som när man skriver, och så tydligt och exakt att man inte kan skilja dem från bokstavstryck." [2] Dessutom skriver man är djupare och mer konsekvent än något annat manus. Det kan inte raderas eller förfalskas utan att lämna ett igenkännligt spår. Tekniska detaljer nämns inte; det är osäkert om maskinen är byggd.

1800 -talet: första fungerande enheter

Flera experiment som blivit kända visar att tiden var mogen för uppfinningen av skrivmaskinen. Strävan efter att "göra det möjligt för blinda att skriva såväl som att läsa" bidrog också till modet att uppfinna. En föregångare till en sådan blindmaskin av den engelska ingenjören Jenkins har bevarats. [3]

Den första fungerande skrivmaskinen var förmodligen den som italienaren Pellegrino Turri tillverkade 1808 för den blinda grevinnan Carolina Fantoni da Fivizzano. Ett brev av den 8 oktober 1808, skrivet med denna maskin, har bevarats och visar att det var skrivet med färgat papper och typtryck. [3]

År 1821 byggde Karl Drais en maskin som kallades skrivpiano för sin blinda far, som förmodligen präglade bokstäver i en pappersremsa och redan hade ett tangentbord. Han valde en knapp för var och en av de 25 bokstäverna, som han ordnade i en fem om fem kvadrat. Papperet lindades upp på en rulle med en urmekanism och drogs genom skrivmaskinen (hans skapelse förresten). Skrivprover har inte bevarats. [4] Senare, när hans far kunde se halvvägs igen, konstruerade Drais en så kallad höghastighetsmaskin, som var avsedd som en omkopplingsbar skrivmaskin / stenomaskin och slog ett hålband med spetsiga bokstäver. Den hade 16 knappar i ett 4 × 4 -arrangemang, några av dem var dubbelt upptagna. [5]

Typspakar är först kända från en skrivmaskin av franska Xavier Progin från 1832. De fästes ihop i en så kallad spakkorg [3] och trycktes som frimärken på plattpapper.

Fram till de 40 åren senare Remington skrivmaskin användes typstavar övervägande, till exempel med Charles Thurber och blinden Pierre Foucauld, båda 1843. [6]

Léon Foucault , känd för sitt pendelförsök, byggde en skrivmaskin 1855. [7]

Från 1864 byggde tyrolen Peter Mitterhofer olika skrivmaskinmodeller av trä. [6]

Den sista av de byggda skrivmaskinerna 1838-1884 av italienska Giuseppe Ravizza hade många särdrag hos den senare långtidens dominerande typstångsmaskinen : cirkulär spakkorg, papperscylinder med delvis synlig när man skriver teckensnitt, typguide, vagnretur, färgning av typer genom att springa mellan två spolar bandomkopplare mellan små och stora bokstäver och nyckelarrangemang enligt användningsfrekvens. [6]

Den första skrivmaskinen tillverkad i stora mängder, Skrivekugle eller skrivkula, byggdes av pastor Rasmus Malling -Hansen - direktören för ett dansk dövstumt institut - 1865. De cirka 50 stavarna av typ, guidade i en sfärisk keps, var individuellt pressas ner mot fjäderkraften till den gemensamma tryckpunkten i mitten av sfären (liknande som tidigare med Pierre Foucauld). De första modellerna var delvis elektrifierade (vagnrörelse). [8] Malling-Hansens mest kända kund var filosofen Friedrich Nietzsche . Totalt uppges cirka 300 av dessa maskiner ha sålts.

En skrivmaskin designad av Carlos Glidden och Christopher Latham Sholes visade sig vara den mest användbara hittills. Det patenterades den 23 juni 1868 (US patent 79265). [9] Den såldes från 1870 till 1873 under namnet Sholes-Glidden och Milwaukee (senare 1876 amerikanska USA från vapenfabriken Remington & Sons Remington Rand ) industriellt tillverkade i serie. År 1878 dök Remington nr 2 upp med en växling mellan stora och små bokstäver och ett automatiskt transporterat band. Liksom den tidigare modellen hade den en QWERTY -tangentbordslayout . Efter att ha eliminerat den initiala mottagligheten för misslyckanden och gjort flera designförbättringar och tillägg (tabulator, utbytbar vagn, etc.) blev Remington skrivmaskiner ett naturligt hjälpmedel i alla skrivrum i Nordamerika från omkring 1885 och framåt. [10]

Från 1893 - Wagner -utrustningen

År 1893 patenterade den tyska designern Franz Xaver Wagner, som emigrerade till USA , en skrivmaskin för skrivarhantering med omedelbart synlig skrift. Tillsammans med sin son Hermann uppfann Wagner bland annat segmentet (typspakfjädring) och mellanspaken. Tillsammans utgör dessa komponenter det så kallade Wagner-redskapet , som definierar den grundläggande funktionaliteten hos en skrivmaskin än idag. Patentet för denna nya maskin inlämnades den 7 juli 1897 av Hermann och Franz Xaver Wagner och patenterades 1899 under numret 633672 [11] för entreprenören John T. Underwood .

Underwood tillverkade då bläck och band. När han ville presentera sina produkter på Remington fick han kortfattat veta att Remington gjorde band själv. Underwood svarade då att han sedan skulle sluta göra skrivmaskiner själv i framtiden. Maskinen utvecklades enligt Wagners patent och tillverkades och såldes av Wagner Typewriter Company , som togs över av Underwood. En kort tid senare döpte Underwood om företaget till "Underwood Typewriter Company" . I synnerhet med modell nr. 5 från 1900 hade Underwood stora framgångar i USA. Med sin design satte maskinen standarden för alla efterföljande maskiner från andra tillverkare världen över. År 1920 var över 50 procent av alla Underwood skrivmaskiner som såldes i USA.

Den andra stora skrivmaskinstillverkaren "Smith Premier" var mycket framgångsrik med typ 10 från 1889 till 1908. Dessa skrivmaskiner kännetecknades av det faktum att de inte hade någon skiftnyckel, utan ett "fullt tangentbord", ett så kallat "fullt tangentbord" (dubbel knappsats). De stora bokstäverna var ordnade ovanför de små. Typ 10 var också framgångsrik i Tyskland. En stor fördel var det lilla antalet knapptryckningar som krävs för att sätta de ganska lätta spakarna i rörelse. Den framväxande taktila skrivningen ( tiofingersystem ) slutade framgången med hela tangentbordet, som den tyska tillverkaren Frister & Roßmann också använde fram till 1904.

Oskar Picht uppfann 1899 den första användbara tyska blindmaskinen med punktskrift .

1902 dök upp i USA med Blickensderfer Electric, den första elektriska skrivmaskinen, en design av den infödde tysken George Blickensderfer. Det kunde dock inte etablera sig på marknaden, även om tekniken var decennier före konkurrenterna. Förmodligen misslyckades det eftersom det inte fanns någon enhetlig nätspänning i de olika amerikanska delstaterna eller för att vissa platser inte hade el alls. Blickensderferen från 1893, som bara vägde 3 kg, var mycket mer framgångsrik.Denna maskin hade en utbytbar typvals (liknande formen till det senare sfäriska IBM -huvudet från 1962), så att en mängd olika typsnitt kunde användas.

Mellan 1903 och 1933 byggde AEG 350 000 pekmaskiner av Mignon -typ. Med henne flyttades en pekare över ett bord till önskad bokstav med vänster hand och skrivknappen slogs med höger hand för att göra avtryck på pappret.

År 1906 varierade Edward B. Hess spakmekanismen av Wagner -typ (Wagner -växellåda) genom att sätta i en dragkabel som en mellanliggande länk mellan nyckelspaken och mellanspaken och mellan mellanspaken och typspaken. [12] Wagner hade implementerat överföringen mellan spakarna med en dubbel fog (stift som roterar och glider i en gaffel). Hess -versionen användes nästan oförändrad sedan dess i nästan alla typmaskiner och efter andra världskriget användes den uteslutande. Den krävde mindre kraft för att slå och accelererade typspaken ju närmare den kom till slagpunkten. Följaktligen föll den snabbare tillbaka efter påverkan i det övre området, så att typspakarna knappast krockade även vid hög skrivhastighet. [13] [14] Systemet var den 11 juni 1907 numret 856 870 [15] som användes för Royal Typewriter Company i New Jersey patenterat och första gången på Royal first

Under perioden från omkring 1890 till 1920 gjordes olika försök på pneumatiska skrivmaskiner, med vilka kraften som krävs för att skriva skulle reduceras med tryckluft . Bland annat presenterade marskalk A. Weird en modell i London 1892 som i stället för ett tangentbord hade 30 små gummibollar arrangerade i tre rader och försedda med tecken. Ett gummirör ledde från var och en av dessa gummikulor till en cylinder i vilken en typkolv fanns. Typen flyttades mot papperet genom att trycka på gummikulan. Men trots det relativt låga priset etablerade det sig inte på marknaden. [16] En allvarlig nackdel var kolvarnas låga hastighet. Du kunde inte skriva ut en viss typ i snabb följd. Sedan 1898 experimenterade Max Soblik med en skrivmaskin av en pneumatisk typ. När typhjulet vände snabbt flödade luft från en liten öppning i nycklarna. Om skrivaren satte ett finger på en sådan öppning, komprimerades luften och typpåslaget utlöstes. År 1912 patenterades systemet för Soblik Schreibmaschinen GmbH i Düsseldorf. Det gick dock inte in i serieproduktion. Företaget upphörde att existera runt 1920. Omkring 1900 arbetade skrivinstruktören JP Moser från St. Johann an der Saar också på en pneumatisk skrivmaskin med gummibollar, som dock inte ska pressas direkt utan snarare ligga under tangenterna på ett tangentbord med 14 svarta och 15 vita tangenter. Idén förverkligades inte.

År 1910 fanns det mer än hundra skrivmaskinfabriker i USA. Från Dresden kom från Seidel & Naumann med Erika No. 1 den första tyska bärbara skrivmaskinen.

År 1921 dök Mercedes Elektra av Carl Schlüns (1870–1936) upp på den tyska marknaden, en mekaniskt driven skrivmaskin med en elektrisk motor flänsad åt sidan. Det fanns också en version av denna maskin som hade en remskiva istället för motorn för att den skulle kunna drivas via en taköverföring (mestadels driven av en ångmotor ). Bullret i skrivrum med över 50 sådana maskiner var stort. Den fyndiga tillverkaren köpte rättigheterna att använda namnet Mercedes för sin skrivmaskin av biltillverkaren Mercedes-Benz , i hopp om att namnet ensamt, som vid den tiden redan stod för kvalitet och robusthet, skulle föreslå en särskilt värdefull maskin för köparen ha förvärvat.

Från 1929 fanns det gummitangenter i Indien , tvåfärgade pressade gummilockor som fästes på tangenterna för att skydda fingertopparna.

Fram till 1930 -talet hade skrivmaskiner nycklar gjorda av en cirkulär plåt, över vilken det fanns en bit tunn kartong med stor bokstav eller de två tecknen på typen, ovanpå vilken en tunn bit transparent plast, t.ex. som celluloid, inramad med en något utskjutande plåtring av metall.

Efter 1945 - bollhuvud och andra innovationer

Små förbättringar har alltid gjorts över tiden. De flesta av de stora innovationerna efter andra världskriget kom från IBM . År 1947, till exempel, var IBM Executive den första skrivmaskinen med proportionellt teckensnitt. Typiskt är skrivmaskinens typsnitt ett oproportionerligt teckensnitt , vilket innebär att varje bokstav har samma bredd. Kontrollen av ständiga steg i en linje förenklar konstruktionsansträngningen. För detta utvidgades de smala bokstäverna som i artificiellt med serif . På 1960-talet tog Olivetti ut en typspakproportionell typsnittsmaskin på marknaden (med vilken även en blocktyp kan genereras halvautomatiskt).

1950, i USA, användes flerkomponentformsprutprocessen för första gången för att tillverka fasta, tvåfärgade skrivmaskinnycklar. [17] Till skillnad från tryckta knappar slits inte den gjutna, djupa bokstaven.

1962 började IBM sälja den första skrivmaskinen med ett kulhuvud , IBM 72 , och tog fram en maskin med en i stort sett ny designprincip. När IBM-patentet för kulhuvudprincipen gick ut och andra tillverkare (som Triumph-Adler med SE-1000 ) också kunde få med sig kulhuvudmaskiner på marknaden, var den senare inte längre särskilt mottaglig för kulhuvud maskiner. Det fanns nu skrivmaskiner med typhjul.

I slutet av 1960-talet, kol har band också användes förutom konventionella textilband . Dessa kolbelagda folier erbjöd ett enhetligt och skarpt intryck med hög färgtäthet, men med nackdelen att bara ett relativt litet antal sidor kunde skrivas med ett sådant band. Deras ytterligare fördel var att de skulle kunna användas för att direkt skriva på utskrift folier för kontorsoffsettryck , vilket jämfört med transfertryck och stencil utskrift möjlig bättre kvalitet mass utskrifter.

För dessa folieband utvecklade IBM maskiner "med en korrigeringsnyckel" (högst upp till höger på tangentbordet, med ett Andreas kors på en ruta). Denna nyckel ledde skrivmekanismen tillbaka och aktiverade en smalare, enda enkelspårig korrigeringstejp för ett stopp, som leddes framför färgbandet. När fel tecken upprepades automatiskt, lyftes det och färgen lyfte från papperet eller täckte felet.

1980 -talet - kombination med en elektronisk räknare

Skrivmaskin robotron S 1001 från tillverkaren VEB Robotron-Elektronik från DDR , inventering av MEK

Skrivmaskinens utveckling tog slut på 1980 -talet. Tangentbord och skrivningsenhet separerades från varandra med en elektronisk digital dator med elektroniskt textminne . En skärm har också lagts till där den inmatade texten och eventuell text som har korrigerats och ändrats (t.ex. formaterats ) genom automatisk ordbehandling kunde ses. Eftersom typsnittet med typer fortsatte att användas, var det typsnitt som producerades med denna skrivmaskinkombination bättre än det för matrisskrivarna som användes vid den tidpunkten för den redan befintliga elektroniska databehandlingen . Dessa avancerade maskiner var utformade för professionellt skrivande; de ​​var för dyra för privat bruk. Under tiden hade konventionella skrivmaskiner blivit billiga tack vare användningen av plast för många komponenter och införandet av elektronik.

Många tillverkare började överväga ekologiska aspekter vid tillverkning och användning av skrivmaskinen. I början av 1990 -talet kastades använda bandkassetter tillsammans med hushållsavfall. Sedan började z. B. Triumph-Adler säljer bandpatroner som kan returneras gratis till Triumph-Adler efter att de har använts. Husdelar för en speciell modell av den elektroniska bärbara skrivmaskinen "Gabriele 100" gjordes av detta.

2000 -talet

I början av 2003 var skrivmaskinen bort från konsumentprisindex efter att det hade varit nästan helt ersatts av dator- styrda skrivare .

Förutom Twen-skrivmaskinerna från Triumph-Adler fanns det länge bara skrivmaskiner från den japanska tillverkaren Brother . Den senaste skrivmaskinen i LW-serien, Brother LW-840ic, var underlägsen en dator på bara några sätt: det var så att säga en bärbar dator med en integrerad bläckstråleskrivare .

På grund av spridningen av persondatorn (inklusive skrivare) finns det knappast någon efterfrågan på nya skrivmaskiner. Olympia rapporterade bara 8 000 elektriska skrivmaskiner i Tyskland 2013. [18]

2015 var Shanghai Weilv Mechanism Co. världens sista tillverkare av mekaniska skrivmaskiner. [19]

Lista över tillverkare av skrivmaskiner

Listans ordning är alfabetisk och återspeglar inte tillverkarens betydelse på den tyska marknaden. Namnen inom parentes är individuella namn på skrivmaskiner eller modellserier. En stor del av de tyska märkena tillverkades bara fram till slutet av andra världskriget eller kort därefter.

Olika konstruktioner

Följande, ofullständig presentation är så långt som möjligt arrangerad kronologiskt.

Stötfångare skrivmaskin

De första skrivmaskinerna var förmodligen push-typ skrivmaskiner (t.ex. Drais skrivpiano , 1821). Användningen av typspakar började först senare ( Xavier Progin , 1832). Typerna fästs på spetsen av en stav som skjuts mot pappret. När det gäller skrivpianot förflyttades de uppåt, i senare tryckstångsmaskiner som byggdes parallellt med skrivarmar flyttades de horisontellt.

Nackdelen är "skiftande" öppning av de typer som finns på vänster och höger kant. Ju längre motsvarande typfält är från mitten, desto mer orent utskrift. Med denna teknik är det bara typerna i mitten som träffar plattan vertikalt.

Flera skrivmaskiner byggda enligt denna princip kommer från Adlerwerke ( tidigare Heinrich Kleyer AG ). De hade det kanadensiska "Empire" från Wellington Parker Kidder som modell och kunde också användas som bärbara skrivmaskiner ("Klein-Adler 2") på grund av deras låga profil.

Pekarmaskin (indexmaskin)

Denna typ av skrivmaskin byggdes och såldes som en billig variant parallellt med typspakmaskinerna. Istället för många typer av spakmekanismer användes endast en enda kompakt typbärare: en typcylinder ( Mignon ) eller ett typhjul.

Tecknet väljs med en pekare på ett index (fält med tecken som ska skrivas ut) och slås sedan med en särskild knapp eller spak.

Ett specialfall är den schweiziska Saturnmaskinen , som kom ut på marknaden efter Velografen 1897. Denna maskin är utrustad med typspakar (lägre tilläggsavgift), men den relevanta bokstaven väljs med hjälp av ett index.

Modellen för den kompakta bäraren var typvalsen i Blickensderfer Electric från 1903 (tillverkaren kallade denna rulle som typhjulet ).

Skrivmaskin skrivmaskin

Underwood skrivmaskin nr 5, 1900
klart synligt: ​​”segment” med typspakarna

Typspaken skrivmaskin formades i huvudsak av uppfinningen av Wagner -växeln (patent från 1893 för Franz Xaver Wagner ) som en typspaksmekanism och dess första användning i en skrivmaskin från tillverkaren John T. Underwood . Som ett resultat kunde man nu se skrivandet medan man skrev. I skrivmaskinen Underwood hittades också halvcirkelformat arrangemang (i det så kallade ”segmentet”) för typspakarna för första gången.

Skrivmaskin med spak med eldrift

Med den eldrivna skrivmaskinen stöds "maskinskrivning" av en motor. Detta minskar kraften som krävs för att träffa tangenterna, och typspaken träffar med en förutbestämd enhetlig kraft, vilket leder till ett nästan enhetligt typsnitt.

En annan stor fördel är kortare nyckelresor. I fallet med oerfarna maskinskrivare minskar detta risken för att intilliggande nycklar av misstag flyttas längs och typspaken fastnar som ett resultat. Den eldrivna skrivmaskinen skiljer sig bara från den handmanövrerade skrivmaskinen i följande tre funktioner:

kör

En axel som ligger tvärs i maskinen drivs av elmotorn. Att trycka på en skrivknapp fungerar inte längre direkt på typspaken, utan utlöser en drivspak som förs upp till axeln och tas med av den. Drivspaken verkar på en mellanliggande spak som, med hjälp av en dragkabel, flyttar typspaken till tee. Direkt därefter kopplas drivspaken ur och faller tillbaka till sitt utgångsläge.

Ursprungligen användes en tandad axel (ett mycket brett kugghjul ), som formade en form som passade till mellanspaken. Senare bytte de till en slät gummirulle, som bildar en friktionsförbindelse med mellanhandspaken. Även om denna typ av konstruktion är mer mottaglig för slitage och underhåll, gör det möjligt att ställa in lämplig stoppkraft separat för varje enskild spak. Das Satzzeichen „Punkt“ zum Beispiel muss nicht mit derselben Kraft angeschlagen werden wie der Buchstabe „W“, um einen Abdruck mit gleich dichtem Farbauftrag auf dem Papier herzustellen.

Elektrische IBM-Schreibmaschine aus den 1950er Jahren.
Der elektrische Antrieb ist äußerlich nur an der Wagenrücklauftaste (rechts mit großem Pfeil nach rechts) erkennbar.

Manche Tasten wie zum Beispiel der Bindestrich und als umgeschaltetes Zeichen der Unterstreichungsstrich, aber auch „Doppelstrich“, „Punkt“ und „X“ können gegen einen leichten Widerstand hinter dem normalerweise definierten Druckpunkt der Taste etwas tiefer eingedrückt werden und lösen so eine automatische Anschlagwiederholung (Dauerfunktion) aus.

Teurere Modelle verfügen zudem über eine Tastensperre, welche den gleichzeitigen Anschlag zweier Typenhebel und somit das Verklemmen beider verhindert. Wird eine Taste betätigt, wird die gesamte restliche Tastatur für die Zeit einer Umdrehung der Antriebswalze blockiert.

Wagenrücklauf

Der Wagenrücklauf wird ebenfalls motorisch angetrieben. Hierzu wird bei Betätigung der bei diesem Maschinentyp erstmals vorhandenen Wagenrücklauftaste anstatt des handangetriebenen Wagenrückstellhebels eine Kupplung ausgelöst, die den Wagen mit Motorkraft zurückzieht und einen Zeilenvorschub vollzieht. Diese Taste entspricht in ihrer Funktion der bei heute gebräuchlichen Computertastaturen vorhandenen Return- oder Enter-Taste.

Umschaltung

Auch die Umschaltung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben wird bei den elektrischen Modellen motorisch unterstützt.

Kugelkopfschreibmaschine

Die Weiterentwicklung der elektrisch angetriebenen Typenhebelschreibmaschine führte zur elektrisch angetriebenen Schreibmaschine mit Kugelkopf als kompakten Typenträger. Die zu schreibenden Zeichen sind in mehreren übereinanderliegenden Kreisen auf dem Umfang eines Kugelrings angeordnet. Zur Auswahl eines Zeichens wird der Kopf um die Ringachse gedreht und zwischen den Typenkreisen gekippt. Jede Taste löst die Auswahlbewegungen für die ihr entsprechende Type aus. Zum Drucken wird der sehr leichte Kugelkopf gegen die Schreibwalze mit dem aufgespannten Papier und dem darüber liegenden Farbband geschlagen.

Der Kugelkopf wurde aus dem erstmals 1893 von Blickensderfer verwendeten kurzen Typenzylinder (damals Typenrad genannt) für eine 1961 vorgestellte Schreibmaschine von IBM (Selectric typewriter) entwickelt. [20] Wegen der relativen kleinen Masse des Kugelkopfes konnten in dieser Schreibmaschine auch erstmals die Typen anstatt der Schreibwalze in Zeilenrichtung bewegt werden.

IBM-Kugelkopfschreibmaschine:
Vom Kugelkopf ist die Kappe mit rotem Verschlusshebel zu sehen.

Ein technischer Vorteil gegenüber der Typenhebelschreibmaschine war der Schreibkomfort. Da es keine Typenhebel mehr gab, konnten sich diese nicht ineinander verhaken, wenn man zu hastig schrieb. Buchstaben, die das Schreibwerk nicht unmittelbar abdruckte, wurden mechanisch gespeichert, sodass auch während des Schreibwerkrücklaufs weitergeschrieben werden konnte. Die kompakte Bauweise mit beweglichem Schreibwerk statt Papierträgerwagen ermöglichte den Einsatz von Farbbandkassetten, die sehr einfach einzulegen waren. Außer Gewebefarbbändern konnten Carbonbänder benutzt werden, die ein gleichmäßig tiefschwarzes Schriftbild ermöglichten. Durch den feststehenden Papierträger (Schreibwalze) statt des sogenannten Wagens war der Platzbedarf geringer als bei herkömmlichen Schreibmaschinen.

Ein anderer Vorteil war der sehr leicht auswechselbare Kugelkopf. Es war erstmals möglich, ganz schnell und verhältnismäßig preiswert die Schriftart einer Schreibmaschine zu ändern. Auch Fettschrift war bei einigen Modellen möglich, wobei die angeschlagene Type, mechanisch gesteuert, etwas versetzt zweimal auf das Papier schlug.

Kugelkopfschreibmaschinen waren allerdings nicht schneller als Typenhebelschreibmaschinen. Als Ausgabeeinheiten von Schreibautomaten ( Kugelkopfdrucker ) erreichten sie eine Geschwindigkeit von ca. 900 Anschlägen pro Minute im Gegensatz zu 1200 Anschlägen pro Minute mit Typenhebeln.

Der größte Nachteil des Systems waren die aufwendigen Mechanismen für die mehrdimensionale Bewegung des Kopfes. Die Konsequenz waren ein hoher Gerätepreis und hohe Wartungskosten. Den Markt teilten sich im Wesentlichen IBM und nach dem Auslauf deren Patente Olivetti und Triumph-Adler . Olivetti konstruierte wie bei herkömmlichen Schreibmaschinen bewegliche Papiertransportwagen bei stationärer Kopfposition. Dadurch konnte die Kugekopfmechanik stabiler weil schwerer und weniger wartungsintensiv werden.

Die elektronisch gesteuerte Kugelkopfschreibmaschine verfügte im Wesentlichen über die gleiche Mechanik wie die lediglich elektrisch angetriebene Maschine. Der Unterschied bestand nur im elektronisch gesteuerten Zugriff auf die einzelnen Typen und eine Möglichkeit, den getippten Text zu speichern und später auszudrucken. Im Laufe der Zeit wurde die Mechanik immer weiter verbessert: der Zentralantrieb wich einzelnen Schrittmotoren für Wagenlauf und Kopfdrehung und Elektromagneten für die Kopfneigung und den Aufschlag. Die Kugelkopfschreibmaschine wurde somit schneller und geringfügig weniger störanfällig. Gleichzeitig wurden automatische Korrekturen (über eine Löschtaste), Mehrfachdruck eines Dokuments und Textspeicherung auf Disketten angeboten. Bei den letzten Modellen kam eine Anzeige hinzu, in der man eine Textzeile zunächst schreiben und auch korrigieren konnte, bevor die Maschine diese Zeile auf das Papier brachte. Es gab auch Kugelkopfdrucker: Kugelkopfschreibmaschinen ohne Tastatur.

Typenradschreibmaschine

Typenradschreibmaschine
Olympia ES 205 (Typenrad vor der Schreibwalze links)
Typenrad-Schreibmaschine schreibt „Wikipedia“ (dabei wird ein Tippfehler korrigiert)

Die Typenradschreibmaschine ist als Weiterentwicklung der Kugelkopfschreibmaschine anzusehen. Sie ist einfacher herzustellen und zu warten (Preisvorteil), und mit ihr kann schneller geschrieben werden als mit der Kugelkopfschreibmaschine. Ursache ist das geringere Gewicht des radförmigen Typenträgers und, dass es zur Typenauswahl lediglich gedreht, nicht gekippt werden muss.

Typenradschreibmaschinen wurden in allen Klassen gebaut, von der großen Büromaschine bis zur kleinen Reiseschreibmaschine. Sie war der letzte Typ dessen, was als Schreibmaschine galt: Ein Blatt im Format DIN-A4 musste quer bis zum Rand beschreibbar sein. Als sogenannter letzter Schreibmaschinentyp erfolgte besonders von ihr ausgehend die Weiterentwicklung über die elektronische Schreibmaschine bis zum Schreibcomputer mit Bildschirm und elektronischem Text-Speicher. Letztlich wurde sie vom Personal Computer und einen von diesem angesteuerten Drucker verdrängt.

Das Typenrad ist so leicht und so einfach anzutreiben, dass es zusammen mit einem leichten Elektromotor in Zeilenrichtung bewegt wird. Die Schreibwalze wird wie bei der Kugelkopfschreibmaschine lediglich um ihre Achse gedreht.

Beim Drehen des Rades zur Typenauswahl werden zwei verschiedene Konstruktionsprinzipien angewendet, es gibt zwei verschiedene Typenrad-Druckwerke.

Dauerläufer-Druckwerk

Beim zuerst angewendeten Dauerläufer dreht sich das Typenrad ständig mit konstanter Drehzahl. In der einfachsten Ausführung ist einer der Typenträger-Stäbe verlängert. Seine Nase passiert bei jeder Umdrehung einen Sensor (z. B. Gabel- Lichtschranke ) und erzeugt einen Impuls. Die konstanten Zeitabstände zwischen Impuls und Schreibposition der Typen sind elektronisch gespeichert, so dass der Stift im richtigen Moment auf den Stab mit der ausgewählten Type schlagen kann. Der Anschlagstift schlägt sehr schnell und kehrt schnell in seine Ausgangsposition zurück, so dass das Typenrad nicht anzuhalten braucht und der Abdruck trotzdem ausreichend deutlich erfolgt. Um Energie zu sparen, kann der „Dauerläufer“ in Schreibpausen abgeschaltet werden. Diese Technologie wurde nur bei sehr frühen Typenraddruckern verwendet.

Wechselrichtungs-Druckwerk

Beim später verwendeten Wechselrichtungsdruckwerk wird von den meisten Herstellern ein Schrittmotor benutzt, der das auf seiner Achse befindliche Typenrad auf dem kürzesten Weg vorwärts oder rückwärts zur nächsten benötigten Type dreht und dann stehen bleibt.

Das Typenrad sitzt direkt auf der Achse des Schrittmotors. Dieser hat so viele Schrittpositionen über den Umfang wie sich Typen auf dem Rad befinden. Somit kann jede Type durch Drehen des Typenrades eindeutig angefahren werden. Mit der Motorsteuerung der Schreibmaschine wird die kürzestete Drehung zum nächsten anzuschlagenden Buchstaben durch möglichen Wechsel der Drehrichtung gefunden und somit die größt mögliche Schreibgeschwindigkeit erreicht. Der abzudruckende Buchstabe wird immer nach oben auf 0° gedreht. Der Anschlag erfolgt über einen sogenannten Hammer, einen Hebel, der über einen Hubmagneten ausgelöst wird und mit seiner Bewegungsenergie die Type auf Farbband und Papier nach hinten drückt. Im Ruhezustand wird immer eine günstige Ausgangsposition eingenommen. Bei Triumph-Adler ist dies zum Beispiel der Schrift-Punkt. Alle Typen des Typenrades verteilen sich von hier aus der Reihe nach links und rechts entsprechend der Häufigkeit ihres Vorkommens in der zu schreibenden Sprache.

Thermoschreibmaschine

1984 stellte IBM die Thermotransferschreibmaschine IBM 6750 „Thermotronic“ vor. Diese schmolz die Schriftzeichen aus einem Farbband heraus und konnte sie zur Korrektur durch Wärmeeinwirkung auch wieder unsichtbar machen. Für den Fall, dass Letzteres unerwünscht war, gab es dokumentenechte Farbbänder ohne Korrekturmöglichkeit. Typisch war das sehr leise, leicht schleifende Schreibgeräusch sowie die enorme Geschwindigkeit des Ausdrucks. Die mehrmalige Weltmeisterin im Maschinenschreiben, Nicole Buschina aus Rodalben , erreichte auf einer dieser Thermotransfer-Schreibmaschinen Leistungen von über 900 Anschlägen pro Minute in Volltext.

Über ein Interface konnte die Schreibmaschine auch als PC-Drucker genutzt werden (was ebenso mit den meisten Typenradschreibmaschinen auf dem Markt möglich war). Nachteile waren die hohen Kosten für das Verbrauchsmaterial und die Unmöglichkeit von Durchschlägen. Die Maschinen setzten sich auch deswegen nicht durch. Das galt auch für die von dem japanischen Hersteller Brother entwickelte EP-20 für den privaten Gebrauch.

Tintenstrahldruck und chinesische Schriftzeichen

Zu Beginn der 1980er-Jahre entwickelte Olympia International das Modell 1011, eine elektronisch gesteuerte Speicherschreibmaschine mit Tintenstrahlschreibwerk. Statt des Typendrucks wurden aus zwölf übereinander angeordneten Düsen winzige Tinten- bzw. Farbtröpfchen auf das Papier gespritzt. Um die bestmögliche Darstellung von 24 × 24 Punkten für ein Zeichen zu erreichen bzw. um Lücken aus dem ersten Lauf zu schließen, bewegte sich der Schreibkopf pro Zeile zweimal über das Papier. Für einen Konzeptausdruck konnte ein Zwölferraster gewählt werden, der nur einen Durchlauf pro Zeile erforderte.

Das Besondere der Olympia 1011 war die Möglichkeit, fast jede beliebige Zahl chinesischer Schriftzeichen über eine Schreibmaschinentastatur darzustellen. Die klassische chinesische Schreibmaschine hatte anstelle der für lateinische Schriften üblichen Tasten eine Art Setzkasten mit ca. 2500 Typen, aus dem die Zeichen aufgegriffen und mit einem Hebel zum Abdruck auf dem Papier gebracht wurden. Bei der 1011 waren vier Buchstabentasten der normalen Schreibmaschinentastatur anzuschlagen, um ein chinesisches Zeichen darzustellen und gegebenenfalls vor dem Ausdruck zu speichern. Die Richtigkeit der Darstellung konnte in einem kleinen Display links über der Tastatur kontrolliert werden.

Die Maschine arbeitete fast geräuschlos und druckte aus dem Speicher mit einer Geschwindigkeit von bis zu 18 chinesischen Zeichen pro Sekunde. Lateinische Schrift wurde bei Konzeptdruck mit bis zu 100 Buchstaben pro Sekunde dargestellt.

In den späten 1990er-Jahren bot auch Brother in der LW-Reihe Modelle mit Tintenstrahl - anstelle des Typenraddruckwerks an, zuerst nur mit schwarzer Tinte, später auch mit Farbtinte. Die Modelle kamen zu spät auf den Markt, um sich noch gegen den Siegeszug der PCs durchzusetzen. Die Innovation der mit Computerdruckern vergleichbaren Schreibmaschinen mit Tintenstrahldruck blieb eine kurze Episode in der Geschichte der Schreibmaschine. Nur die einfacheren klassischen Schreibmaschinen mit Typenraddruckwerk sind als Nischenprodukt weiter am Markt vertreten.

Elektronische Schreibmaschine (allgemein)

Bei elektronisch gesteuerten Schreibmaschinen werden Tasteneingaben elektronisch in einen Speicher eingegeben und sofort als Aktion über das jeweilige Druckwerk auf Papier ausgegeben. In der Regel werden hierzu Mikroprozessoren verwendet, welche über ein Programm ( Firmware ) gesteuert werden, es handelt sich also um ein eingebettetes System . Das Programm ermöglicht eine Vorverarbeitung der eingegebenen Zeichen sowie deren Speicherung z. B. in einen Zeilenspeicher. Letzterer wiederum ermöglicht Funktionen, die erst mit einer elektronischen Speicherschreibmaschine überhaupt möglich sind, wie zum Beispiel wahlweise links- oder rechtsbündigen Flattersatz , Zentrierung oder gar Blocksatz . Eine elektronische Schreibmaschine kann daher als ein spezielles Computersystem betrachtet werden. Peripheriegeräte wie Diskettenlaufwerk, Modem oder Zusatzanzeigen ermöglichten den Ausbau einer Schreibmaschine zu Fernschreibern , Druckern oder elektronischen Schreibautomaten und Textverarbeitungssystemen.

Prinzipiell kann eine elektronische Schreibmaschine mit jeder Art Druckwerk ausgestattet sein. Am gebräuchlichsten waren jedoch Typenrad- und Kugelkopfsysteme, obwohl einige Hersteller zuletzt auf Tintenstrahldrucker oder thermische Druckverfahren setzten. Das Druckwerk muss lediglich in der Lage sein, den Druckkopf beliebig an die aktuelle Schreibposition zu fahren, um dort ein beliebiges Zeichen abzudrucken. Dies wird in der Regel durch Schrittmotoren bewerkstelligt, die sich sehr genau positionieren lassen. Die Motoren werden von einer eigenständigen Elektronik, dem Motorencontroller, angesteuert, welche über einen fest vorgegebenen Satz gespeicherter Aktionen verfügt. Diese Aktionen wiederum werden gezielt vom eigentlichen Schreibmaschinenprogramm direkt aufgerufen. Diese Konstruktion ermöglicht es der Maschine, verschiedene Aktionen parallel auszuführen.

Die Tastenanschläge werden in einem Eingabepuffer zwischengespeichert, bis sie vom Prozessor verarbeitet werden. In den Anfangsjahren der elektronischen Schreibmaschinen war elektronischer Speicher noch eine äußerst teure Angelegenheit und daher nur knapp bemessen. Da die Mechanik der Maschinen auf eine bestimmte Druckgeschwindigkeit bauartbedingt festgelegt ist, konnte es so einer erfahrenen Schreibkraft schnell passieren, dass sie den Puffer vollschrieb, wenn sie Tasten schneller anschlug, als die Maschine sie drucken konnte.

Neben den an anderer Stelle beschriebenen Horizontaltabulatoren gibt es bei solchen Geräten auch vertikale Tabulatoren , vor allem bei reinen Computerdruckern wie beispielsweise dem Epson FX-80. [21] Sie unterstützen das Ausfüllen von Formularen, indem frei definierbare Zeilennummern direkt angesprungen werden können. Entsprechend gibt es für diese Vertikaltabulatoren eigene Befehlscodes in Form einer Escape-Sequenz , im ASCII-Code sowie im Unicode-Block Symbole für Steuerzeichen .

Erweiterte elektronische Funktionen und integrierte Textsysteme

Vor der Verdrängung der Schreibmaschine durch den Computer waren zahlreiche Schreibmaschinen mit erweiterten Korrektur- und Speichermöglichkeiten im Einsatz. Ein Speicherpuffer ermöglichte eine schnellere Texteingabe, als die Maschine bei hastigem Tastenanschlag drucken konnte, oder ein Weiterschreiben während der Zeilenschaltung. Fehler ließen sich mit einer Löschtaste entfernen, ohne die falschen Zeichen noch einmal einzugeben. Bei Modellen mit einer Anzeige (Display) war es möglich, eine ganze Textzeile zu schreiben und gegebenenfalls zu korrigieren, bevor sie nach Betätigung der Zeilenschaltung gedruckt wurde. Dadurch waren Korrekturbänder fast entbehrlich. Erweiterte Formatierungen wie z. B. rechtsbündiges oder zentriertes Schreiben, durch größere Speicher die Verwendung von Textbausteinen oder der Mehrfachdruck eines Dokuments an unterschiedliche Adressaten war möglich. Verschiedene Modelle ließen es zu, Texte auf Standard-Disketten zu speichern. Diese Konzepte wurden erstmals in Verbindung mit Kugelkopfschreibmaschinen eingesetzt und später auf Typenradmodelle übertragen.

Später gab es Typenradschreibmaschinen mit mehrzeiligen Anzeigen. Diese wurden als integrierte oder mobile Textsysteme vermarktet und konnten sich bis zur Verwendung grafischer Oberflächen gut gegen die konfigurationsaufwendigen DOS -basierenden Computer behaupten. Sie bildeten in der Anfangszeit des PCs eine preiswerte Alternative zu Officeprogrammen, da sie in der Regel auch die Erstellung von Serienbriefen, Tabellen und bei einigen wenigen Modellen auch einfache Tabellenkalkulation unterstützen. Einige Modelle (z. B. Samsung) unterstützen Drucken im Hintergrund (Drucken eines vorbereiteten Dokuments, während der Benutzer bereits das nächste Dokument erstellt). Die Dateiformate sind allerdingsproprietär , und die Kompatibilität zu heutigen Officeprogrammen ist entweder über unformatierte Textdateien (z. B. Brother) oder über aufwendig programmierte Konvertierungsprogramme möglich. Die letzten Modelle von Brother haben ein Tintenstrahl-Druckwerk.

Viele der großen Büroschreibmaschinen verfügten über eine meist proprietäre Schnittstelle zum Ausbau zu integrierten Textverarbeitungssystemen. Diese bestanden aus einem speziellen Rechner mit einem Diskettenlaufwerk und einem Bildschirm. Die Schreibmaschine diente lediglich noch als Ein- und Ausgabeeinheit. Das Programm im Rechner wurde direkt aus einem ROM ausgeführt und stand ohne nennenswerte Ladezeit unmittelbar nach dem Einschalten zur Verfügung. Bei vielen Modellen (z. B. VS-Serie von Triumph Adler) war sogar die Darstellung von Proportionalschrift auf dem Bildschirm möglich, was lange ein nicht unwesentlicher Vorteil gegenüber den aufkommenden Textprogrammen für Personal Computer unter DOS war.

Während die einen Maschinen ein solches Textsystem als Möglichkeit zur Nachrüstung vorsahen, gab es auch Schreibmaschinen, welche von vornherein als integriertes „Bildschirmschreibsystem“ hergestellt wurden. Diese hatten den Rechner und das Diskettenlaufwerk bereits in der Maschine integriert, es wurde lediglich ein Bildschirm an der Schreibmaschine angeschlossen (z. B. Triumph Adler BSM-100). Die Nachfolgemodelle waren bereits integrierte Computersysteme (z. B. Triumph Adler BSM-200 und BSM-300) mit einer angeschlossenen Schreibmaschine, welche auch in der Lage waren, Programme anderer Hersteller unter DOS oder den ersten Versionen von Windows auszuführen. Auch wenn diese Entwicklung zu einer weitgehenden Kompatibilität mit PC-Systemen beim Datenaustausch führte, waren diese Maschinen außerordentlich teurer im Vergleich zu einem PC-System mit angeschlossenem Drucker.

Schließlich besteht bei einigen Schreibmaschinen (mit oder ohne Textsystem) die Möglichkeit, sie mittels einer RS232 - oder Centronics -Schnittstelle an PC-Systemen als Drucker zu verwenden. Interessant war diese Möglichkeit, als für PCs Nadeldrucker üblich waren, aber für geschäftliche Korrespondenz das klare, „schöne“ Schriftbild einer Kugelkopf- oder Typenradschreibmaschine erwartet wurde. Durchsetzen konnten sich diese Schreibmaschinen allerdings nur dort, wo der Verwendungszweck den hohen Anschaffungspreis rechtfertigen konnte. Standardisierte serielle oder parallele Schnittstellen, sofern an heutigen PCs noch vorhanden, machen die Verwendung auch weiterhin möglich. Durch die inzwischen sehr hohe Verfügbarkeit an preiswerten und hochauflösenden – und vor allem vielfach schnelleren – Laserdruckern ist ein Einsatz inzwischen allerdings relativ unwirtschaftlich.

Schreibmaschinen in der Musik

Der US-amerikanische Komponist Leroy Anderson schuf 1950 mit „The Typewriter“ ein „ Werk für Orchester und Schreibmaschine“ . Das Stück ist tatsächlich für Orchester und eine Schreibmaschine arrangiert und wurde erstmals 1963 durch den Film Der Ladenhüter mit Jerry Lewis einem größeren Publikum bekannt. Deutschen Fernsehzuschauern ist The Typewriter als Titelmusik zur Fernsehserie Büro, Büro von 1983 ein Begriff.

Rolf Liebermann komponierte 1964 für den Wirtschaftspavillon der Schweizerischen Landesausstellung in Lausanne die „Symphonie Les Echange“ , ein Werk für 156 lochkartengesteuerte Büromaschinen, darunter 16 Schreibmaschinen.

Der Berliner Rapper Prinz Pi veröffentlichte 2006 auf seinem Album Donnerwetter den Song Schreibmaschine , der mit maschinellen Tippgeräuschen unterlegt ist.

Auf den Donaueschinger Musiktagen im Oktober 2018 führte die schwedische Komponistin Malin Bång ein Orchesterkonzert verbunden mit dem Klappern einer Schreibmaschine auf, dieses eigens für das Eröffnungskonzert mit dem SWR Symphonieorchester geschriebene Stück trägt den Namen "splinters of ebullient rebellion". [22]

Siehe auch

Literatur

 • Leonhard Dingwerth: Kleines Lexikon historischer Schreibmaschinen in 5 Bänden , Historisches Schreibmaschinen-Archiv, Verl 1997, ISBN 3-921913-12-8 .
 • Leonhard Dingwerth: Historische Schreibmaschinen – Geschichte, Technik und Faszination 1. Auflage. Battenberg-Verlag, Regenstauf 2008, ISBN 978-3-86646-041-6 .
 • Ernst Martin (Pseudonym von Johannes Meyer): Die Schreibmaschine und ihre Entwicklungsgeschichte. Pappenheim 1949. (Nachdruck): Kunstgrafik Dingwerth, Delbrück 2003, ISBN 3-921913-15-2 .
 • Alfred Waize: Die Welt der Schreibmaschinen – Stationen einer Entwicklungsgeschichte. Desotron-Verlags-Gesellschaft, Erfurt 1998, ISBN 3-9803931-9-4 .
 • Schreibmaschinen- und Bureau-Zeitung – Ein Magazin für Interessenten und Sammler historischer Schreib-, Rechen- und Büromaschinen . Offizielles Organ des IFHB, Internationales Forum Historische Bürowelt. Herausgeber und Redaktion: Historisches Schreibmaschinen-Archiv Leonhard Dingwerth. – 1997–2001 erschienen.
 • Wolfgang Köntopp: Elektrische Schreibmaschinen – Schwinghebel, Kugelkopf-Schreibkern. (Aus der Fachbuchreihe für Büroinformationselektroniker). 11. Auflage. Verlag Köntopp, Leopoldshöhe 1988, ISBN 3-9801485-0-5 .
 • Friedrich Müller: Schreibmaschinen und Schriften-Vervielfältigung . Hofmann, Berlin 1900. (Unveränderter Nachdruck: Edition Libri Rari im Verlag Schäfer, Hannover 1986, ISBN 3-88746-125-8 ).
 • Robert Walter Kunzmann: Hundert Jahre Schreibmaschinen im Büro – Geschichte des maschinellen Schreibens . Merkur-Verlag, Rinteln 1979, ISBN 3-8120-0373-2 .
 • Herbert FW Schramm: Liste der Herstellungsdaten deutscher und ausländischer Schreibmaschinen mit wichtigen technischen Daten . 11. Auflage. Burghagen, Hamburg 1962.
 • Erich Bürger: Untersuchungen an manuell angetriebenen Schreibmaschinen. Dissertation der Technischen Hochschule Dresden vom 16. Juni 1958, DNB 480751595 .
 • Karlheinz Vielhauer: Die deutsche Schreibmaschinen-Industrie. Dissertation der Universität Frankfurt (Main) vom 15. Dezember 1954, DNB 480478023 .
 • Werner Kniehahn: Die deutsche geräuschlose Schreibmaschine – Ein Markstein in der Geschichte der feinmechanischen Technik . [Vortrag vom 25. April 1934 im Hotel Kaiserhof, Berlin, im Anschluss an eine kulturgeschichtliche Ausstellung von Schreibmaschinen]. VDI-Verlag, Berlin 1934. (Aus: Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure. Bd. 78 (1934), Nr. 18).
 • Oskar Leimgruber: Ueber die Einführung einer neuen Zeilenschaltung bei den Schreibmaschinen . Revue internationale des sciences administratives, Brüssel 1930.
 • Carl Teege: Allgemeines Anleitungsbuch für Schreibmaschinen-Mechaniker . 14. Auflage. Verlag Wochenschrift für Papier, Berlin 1940.
 • Ewald Lassnig: Peter Mitterhofer 1822–1893 – ein Pionier der Schreibmaschine . Verlags-Anstalt Athesia, Bozen 1993, ISBN 88-7014-752-5 .
 • Shuying Zhang: Neues Konzept einer Schreibmaschine für chinesische Schrift. Dissertation der Technischen Universität München, 1981.
 • Hermann Harald Koch: Über die Kraftübertragung in einer motorisch angetriebenen Schreibmaschine. Dissertation der Technischen Hochschule Braunschweig vom 25. Februar 1963.
 • Werner von Eye: Kurzgefasste Geschichte der Schreibmaschine und des Maschinenschreibens . 2. Auflage. Verlag Achterberg, Berlin-Lichterfelde 1958.
 • Rolf Nützmann: Du und deine Schreibmaschine – Bau, Gebrauch und Pflege der Schreibmaschine . Fachbuchverlag, Leipzig 1955, DNB 453615872 .
 • Hermann Popp: Kinematische und dynamische Untersuchung der Schreibmaschine. Dissertation der Technischen Hochschule München, 1930.
 • Hermann Reinecke: Über die handangetriebenen Anschlaggetriebe der Schreibmaschine. Dissertation der Technischen Hochschule Braunschweig vom 29. Juli 1953.
 • Jürgen Helfer: Konstruktionselemente der Schreibmaschine (= Büromarkt-Fachbücher, Band 1). Basten, Aachen 1949. (Von Philipp Müller Aachen vollständig umgearbeitete und erweiterte Auflage. Basten 1963).
 • Musiknoten-Schreibmaschine mit Normal-Tastatur . Nototyp-Rundstatler G. mb H., Berlin 1937.
 • Alfred Kring: Die Graphologie der Schreibmaschine auf wissenschaftlicher Grundlage. Handbuch für graphologische und kriminologische Untersuchungen . Albis-Verlag, Zürich 1936.
 • Hugo Neumaier: Schreibmaschinenkunde – Entwicklung, Bau und Pflege der Schreibmaschine . R. Oldenbourg, München 1926.
 • Ludwig Brauner: Die Schreibmaschine in technischer, kultureller und wirtschaftlicher Bedeutung. (= Sammlung gemeinnütziger Vorträge Nr. 555/557). Deutscher Verein zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse, Prag 1925.

Weblinks

Wiktionary: Schreibmaschine – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : Schreibmaschinen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Schreibmaschinenmuseen

Einzelnachweise

 1. Bennett Woodcroft: Reference index of patents of invention, from 1617 to 1852. 1855, S.   49 (englisch, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche). (Abgerufen am 21. Feb. 2013).
 2. Werner von Eye: Kurz gefaßte Geschichte der Schreibmaschine und des Maschinenschreibens , Apitz, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1941, S. 7.
 3. a b c Werner von Eye: Kurz gefaßte Geschichte der Schreibmaschine und des Maschinenschreibens , Apitz, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1941, S. 8.
 4. Hans-Erhard Lessing : Karl Drais – zwei Räder statt vier Hufe. G. Braun Buchverlag, Karlsruhe 2010, ISBN 978-3-7650-8569-7 , S. 87/88
 5. Hans-Erhard Lessing: Karl Drais – zwei Räder statt vier Hufe. G. Braun Buchverlag, Karlsruhe 2010, ISBN 978-3-7650-8569-7 , S. 94–97.
 6. a b c Werner von Eye: Kurz gefaßte Geschichte der Schreibmaschine und des Maschinenschreibens. Apitz-Verlagsbuchhandlung, Berlin 1941, S. 9.
 7. Albert Neuburger: Erfinder und Erfindungen. 1921
 8. Werner von Eye: Kurz gefaßte Geschichte der Schreibmaschine und des Maschinenschreibens. Apitz-Verlagsbuchhandlung, Berlin 1941, S. 10.
 9. Stephen van Dulken: Inventing the 19th century. 100 inventions that shaped the Victorian Age. From aspirin to the Zeppelin . New York University Press, New York 2001, ISBN 0-8147-8810-6 , S. 201.
 10. Werner von Eye: Kurz gefaßte Geschichte der Schreibmaschine und des Maschinenschreibens. Apitz-Verlagsbuchhandlung, Berlin 1941, S. 11–14.
 11. 633672
 12. Skizze eines Zugdrahtgetriebes
 13. Werner von Eye: Taste – Hebel – Norm . Georg Achterberg, Verlag für Berufsbildung, Berlin-Lichterfelde 1958, S. 12.
 14. Typewriters.ch: Royal Standard . Abgerufen am 18. Mai 2018.
 15. 856870
 16. Martin : Die Schreibmaschine und ihre Entwicklungsgeschichte. S. 392–394.
 17. Friedrich Johannaber, Walter Michaeli: Handbuch Spritzgießen. S. 26, (1. Aufl. 2002) 2004, ISBN 978-3-446-22966-2 (Teilansicht, books.google.at ).
 18. Die Legende lebt: Olympia Schreibmaschinen weiterhin beliebt. Abgerufen am 10. Juli 2018 .
 19. Will Davis: Portable Typewriters Today. In: Davis Typewriter Works. Februar 2015, abgerufen am 5. Januar 2018 (englisch).
 20. Vor 50 Jahren: IBM stellt Kugelkopfschreibmaschine Selectric vor , Meldung bei heise.de, 31. Juli 2011.
 21. Druckerhandbuch Epson FX-80 (engl.) mit Vertikaltabulatorcodierung ab S. 122 (PDF; 2,2 MB).
 22. Donaueschinger Musiktage: Wilder Griff in die Tasten von Jens Jessen auf www.zeit.de, 24. Oktober 2018 ( Die Zeit Nr. 44/2018, 25. Oktober 2018).