Oktoberrevolutionen

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning
Bolsjeviken , oljemålning av Boris Kustodijew (1920)

Oktoberrevolutionen ( ryska Октябрьская революция в России Oktyabrskaja revoljuzija w Rossii ) från 25 oktober . / 7 november 1917 greg. var de våldsamma makten av de kommunistiska bolsjevikerna under ledning av Vladimir Iljitsj Lenin i Ryssland . Det eliminerade dubbla regeln om den socialistiska - liberala provisoriska regeringen i Alexander Kerenskij och Petrogradsovjeten, som hade uppstått ur februarirevolutionen . Det ledde till ett inbördeskrig som varade flera år och, efter slutet 1922, till upprättandet av Sovjetunionen , en diktatur för det ryska kommunistpartiet .

I verkliga socialistiska länder brukar kallas den stora socialistiska Oktoberrevolutionen (Russian Великая Октябрьская социалистическая революция Velikaya Oktjabrskaja socialistitscheskaja revoljuzija ) [1] [2] och förhärligades som en vändpunkt i mänsklighetens historia, såg bolsjevikernas motståndare oktoberhändelserna som en ren kupp , vars resultat först stelnade efter ett blodigt inbördeskrig.

Termen oktoberrevolutionen myntades medvetet för att uppgradera händelserna jämfört med föregående februarirevolution, som trots allt hade orsakat att tsaren Nicholas II abdikerade och den ryska monarkins slut . Benämningen av båda händelserna efter februari och oktober är baserad på den julianska kalendern som fortfarande användes i Ryssland vid den tiden. Enligt den gregorianska kalendern som var giltig i resten av Europa, som var 13 dagar före Julian, men inte introducerades i Ryssland förrän i januari 1918, inträffade båda händelserna i de följande månaderna. Därför firades alltid årsdagen för oktoberrevolutionen i Sovjetunionen den 7 november.

orsaker

Dubbel effekt

Februari -revolutionen ledde till att tsaren Nicholas II (1868–1918) och tsarismen störtades men förde knappast Rysslands viktigaste sociala och politiska problem närmare en lösning. Den mest angelägna frågan var om det första världskriget , som hade pågått sedan 1914, skulle fortsätta på ententemakternas sida . Kraven i den moderna, industriella kriget översteg krafter i stort sett jordbruksland, så att redan allvarliga sociala problem i Ryssland försämrades. För att göra saken värre hade revolutionen skapat en samexistens av två konkurrerande maktcentrum:

Alexander Kerenskij

En rysk konstituerande församling bör besluta om den slutliga konstitutionen. Den provisoriska regeringen stod inför upprepade krav från Entente -partnerna, som var fast beslutna att hindra Ryssland från att lämna kriget. Därför vägrade den att acceptera stora delar av den ryska befolkningen för att förhandla fram en separat fred med det tyska riket och de andra centralmakterna . Den 16 februari, jul. / 1 mars 1917 greg. Den mensjevikdominerade Petrograd-sovjet utfärdade order nr 1 , som begränsade soldaternas plikt att lyda de order som inte motsäger deras egna order och beslut. De enskilda enheternas vapen överlämnades till kontrollen av arbetarkommissionerna som skulle bildas, och officerare förbjöds att använda soldaternas villkor . Detta bidrog till att armén upplöstes. [4] Detta accelererade ännu mer på grund av de massiva desertionerna : Den provisoriska regeringen hade inrättat markkommittéer över hela landet för att förbereda markreform . Många bondesoldater trodde nu att en omfördelning av landet var nära förestående och skyndade hem från trupperna för att ta besittning av de önskade fastigheterna. [5] Kerenskijoffensiven , med vilken den provisoriska regeringen ville tvinga fram ett genombrott mot de framryckande tyska trupperna i juli 1917, visade sig vara en "katastrof" under dessa omständigheter och bidrog till den slutliga upplösningen av den ryska armén . [6]

I själva verket hade den provisoriska regeringen inte för avsikt att inleda en storskalig omfördelning av marken , som är fallet med huvuddelen av det ryska bönderna (cirka 80% av den totala befolkningen) och Socialrevolutionära partiet, som de representerade och som också deltog i den provisoriska regeringen, har krävt länge. Liberaler och socialister var oense om huruvida expropriationer borde tillåtas och om ersättning ska betalas om det behövs. Som en kompromiss gick de med på att reservera svar på dessa frågor till den konstituerande församlingen. Eftersom den hoppade jordbruksreformen inte blev verklighet, tog bönderna i många byar marken och drev ut de stora markägarna med våld . [7]

Arbetsmöte vid Putilov -fabriken i Petrograd, 1917

Ekonomiskt närmar sig Ryssland kollaps. Den krigsrelaterade inflationen medförde en tredubbling av levnadskostnaderna jämfört med 1913. Löneökningar och extrainkomster från övertid kompenserade endast delvis för prisökningarna för arbetarna. Den åtta timmar långa dagen och de första förlossningsskyddsåtgärderna som Petrograd Sovjets exekutivkommitté hade kommit överens med lokala arbetsgivare om i april 1917 gjorde inte heller arbetarna fredligare. [8] Resultatet var en våg av strejker i maj 1917, som ökade fram till oktober 1917, då över en miljon ryska arbetare strejkade. [9] Detta förvärrade det ekonomiska läget ytterligare, varför företag började skicka sin personal på semester eller säga upp på grund av förluster och utbudsproblem. Som ett resultat blev fabriksyrken resultatet, varefter arbetarkommittéerna ofta började producera saker på egen hand i de nedlagda fabrikerna, som de kunde sälja eller byta ut dagligen. Under förutsättningarna för dessa oplanerade socialiseringar gick den ryska ekonomin mot en återgång till byteshandel . [10]

Sammanhållningen i det ryska imperiet, där ryssarna endast var en minoritet med 44% av den totala befolkningen, var också i fara under den provisoriska regeringen, som ansåg att det hade gjort tillräckligt genom att avskaffa de diskriminerande lagar som hade varit i kraft fram till sedan. Nationalister i Finland, Polen och de baltiska staterna satsade på avskildhet från Ryssland och upprättandet av sina egna nationalstater , medan andra underfolk fick krav på autonomi . När den provisoriska regeringen, i sitt insisterande på en enad rysk stat, vägrade någon eftergift, till exempel mot Central Na Rada i Ukraina , provocerade kadetterna i den provisoriska regeringen också till en tydligare separatism . [11]

Lenin

Vladimir Iljitsj Lenin (foto från juli 1920)

Ledaren för den bolsjevikiska fraktionen i det ryska socialdemokratiska arbetarpartiet , Vladimir Iljitsj Lenin (1870–1924), vädjade om ”revolutionär nederlag ” i sin schweiziska landsflykt, vars resultat förutsåg en revolution i Ryssland och runt om i världen. [12] Således fanns det en tillfällig intressekonvergens mellan honom och den tyska kejserliga regeringen , som hoppades att Lenins och andra revolutionärers ingripande i den politiska processen skulle ytterligare destabilisera Ryssland för att dra militär nytta på östfronten . Den kejserliga regeringen gjorde det därför möjligt för honom att resa från Zürich via Tyskland, Sverige och Finland till Petrograd ( Lenins resa i en förseglad bil ). [13] Originalet till den ledande mensjeviken Julius Martov försenades av den provisoriska regeringen, särskilt sedan statssekreteraren (1873-1923) inledde utbyte av ryska landsflyktingar internerade i Ryssland mot tyska Pavel Milyukov (1859-1943) var emot en återvändande av nederlagsrevolutionärer. Lenin och 31 andra landsflyktingar krävde dock att de skulle återvända så snart som möjligt. Genom förmedling av den schweiziska kommunisten Fritz Platten (1883–1942) och den tysk-ryska socialisten Alexander Parvus (1867–1924) stödde de tyska myndigheterna honom på denna resa. Gruppen körde i en förseglad järnvägsvagn till tyska Östersjökusten för att åka därifrån med fartyg. [14]

Efter ankomsten till Petrograd den 7 april publicerade Lenin jul. / 20 april 1917 greg. hans apriluppsatser , där han uttalade sig mot allt samarbete med den provisoriska regeringen. I stället krävde han "all makt åt Sovjet", ett omedelbart slut på kriget, expropriation av stora gods, socialistisk kontroll över industrin och nationalisering av bankerna. Detta hårda avslag på alla former av samarbete med andra socialistiska grupper, som bolsjevikerna tills dess hade känt att en borgerlig revolution måste ske före en socialistisk, orsakade störningar överallt, inte minst bland bolsjevikerna själva. Några dagar tidigare hade Josef Stalin (1878–1953) och Lev Kamenew (1883–1936) talat i Pravda för att få den provisoriska regeringen att inleda fredsförhandlingar. Tills dess måste du "svara varje boll med en boll". Lenin kritiserade dem skarpt för denna inställning, som ungefär motsvarade den "revolutionära defensism" som representerades av majoriteten av mensjevikerna och socialrevolutionärerna. [15]

Vid den första all-ryska kongressen för sovjeterna för arbetar- och soldatdeputerade i början av juni 1917 mötte Lenins radikala krav oförståelse från mensjevikerna och socialrevolutionärerna, som hade en klar majoritet (bolsjevikerna hade bara 105 av de 822 rösterna) suppleanter). Lenin försvarade dem och betonade att bolsjevikerna var "redo att när som helst ta över hela makten". Genom att göra detta gjorde han det klart att bakom kravet på rådsstyrelse stod för styre av hans eget parti, även om det var i minoritet. [16]

Tyska pengar

Under första världskriget stödde tyska riket oppositionen mot tsarregimen med monetära betalningar . Exempelvis ansökte utrikesdepartementet den 1 april 1917 till rikskassan om fem miljoner mark "för politisk propaganda i Ryssland". [17] Om och i vilken utsträckning bolsjevikerna hade nytta av detta är kontroversiellt inom forskningen. De så kallade Sisson-dokumenten , som publicerades i amerikansk press den 15 september 1918, ligger till grund för den avhandling som stödjer. Enligt den amerikanska historikern George F. Kennans dom 1956 är dessa dock förfalskningar. [18]

Den ryska historikern Dmitri Wolkogonow är en av förespråkarna för tesen att bolsjevikerna subventioneras av det tyska riket. [19] Den brittiska historikern Orlando Figes anser att dess bevis är "övertygande" och anser det vara absurt att kalla bolsjevikerna "tyska agenter " på grund av detta. [20]

Den brittiske historikern Robert Service påpekar också att flera miljoner mark flödade från den tyska regeringen till socialister i Ryssland. Han ser den massiva expansionen av bolsjevikernas partipress under revolutionens dagar som en indikation på att de tjänade på betalningarna. [21] Historikern Oleh Fedyshyn noterar också betalningarna till ryska socialister och beskriver bolsjevikerna som de främsta mottagarna. Det ger uppskattningar av andra historiker från 20 till 50 miljoner riksmarker. [22]

Den amerikanska historikern Alexander Rabinowitch använder å andra sidan relevanta källor för att påpeka ”att de flesta bolsjevikiska ledare, och partibasen i alla fall, inte visste något om dessa ekonomiska bidrag. Även om Lenin verkar ha känt till de tyska pengarna, finns det inga bevis för att hans eller partiets politik påverkades av dem. I slutändan hade detta stöd inte ett avgörande inflytande på revolutionens utfall. " [23]

Den tyska historikern Gerd Koenen tror att bolsjevikerna fick majoriteten av tyska subventioner: deras centrala organ Pravda har kunnat öka sin upplaga till 100 000 sedan mars 1917 och även utfärda flera specialutgåvor för de olika tjänstegrenarna, vars upplaga var tillräckligt för varje företag som helhet att skicka ett exemplar till den ryska militären. Samtidigt tvivlar han på att Lenin kan kallas en tysk agent av denna anledning. Det fanns snarare ett parallellt intresse mellan honom och rikets ledning. [24]

Ökning av bolsjevikernas makt

Röda gardet för företaget "Vulkan" i Petrograd
Nevsky Prospect , Petrograd i juli 1917: Armén skjuter på uppror

Under ockupationen av fabriken, under påverkan av bolsjevikerna, delvis också av anarkister , uppstod paramilitära självskyddsenheter för arbetarna, de röda garderna . I juni 1917 utbildade de högre kommandostrukturer, bara i Petrograd bestod de av 20 000 beväpnade män. [25] Efter att Kerenskij-offensiven misslyckades från 16 till 20 juli 1917, i Lenins frånvaro (han var i Finland för rekreation) och kanske inspirerad av hans anspråk på makten vid den första ryska kongressen, ett improviserat försök till uppror , det så kallade Juliet -upproret , som snabbt sköts ner av regeringsstyrkor. Den provisoriska regeringen arresterade många bolsjeviker, däribland Leon Trotskij (1879–1940), som antogs till partiet i augusti 1917 medan han fortfarande var häktad. Lenin, som hade återvänt till Petrograd under upproret och höll ett kort tal, ändrade sitt utseende genom att raka sig och bära en peruk och gömde sig i Finland. Regeringen använde upproret för att framställa bolsjevikerna som hemliga allierade med de närmande tyska trupperna. [26] För detta ändamål delade hon ut en lista med namnen på de gripna, nästan alla som lät tyska eller judiska: Detta var avsett att skapa intrycket av att hela bolsjevikernas parti endast bestod av tyska judar. På detta sätt bidrog hon till framväxten av konspirationsteorin om påstått rent judisk bolsjevism . [27]

Prins Lvovs provisoriska regering inträffade som ett resultat av juliupproret den 7 juli . / 20 juli 1917 greg. lämna tillbaka. Krigsminister Kerenskij tog sedan över som premiärminister med en "katalog" över fem ministrar som hade makten i en nöddiktatur . [28] Men bolsjevikerna stod nu där som revolutionens försvarare och vände på regeringens propaganda. De hävdade nu att det var Kerenskij som var i liga med tyskarna. En separat fred mellan det tyska riket och Storbritannien var nära förestående; Kerenskij hade redan ordnat överlämnandet av Petrograd och Kronstadt med dem. [29] Resultatet var ytterligare en förskjutning till vänster, särskilt bland stadsbefolkningen.

Situationen förändrades den 27 augusti . / 9 september 1917 greg. genom högerns kuppförsök av general Lawr Kornilow (1870-1918), som Kerenskij hade utsett till överbefälhavare för de ryska trupperna i juli. Kornilov -putsch misslyckades snabbt. Telegrafoperatörerna vägrade att vidarebefordra generalens order och järnvägsarbetarna vägrade att skicka hans trupper till huvudstaden. För att göra detta skulle han dock behöva be Röda garderna och enheter från armén och flottan nära bolsjevikerna om hjälp. Men i Petrograd var de redo att avvisa putschisterna om det behövs.

I nyvalen till Sovjet i Moskva och Petrograd i september 1917 vann bolsjevikerna klara majoriteter i båda organen, och Trotskij intog därmed en nyckelposition som ordförande för Petrogradsovjeten och dess verkställande kommitté. [30] I slutet av augusti och början av september antog Sovjet resolutioner i över åttio städer i Ryssland och uppmanade den provisoriska regeringen att överlämna "all makt till råden". [31]

I valet till Petrograd stadsparlament hade bolsjevikerna den 7 juli . / 20 augusti, greg. 33,4% vann och hade blivit det näst största partiet bakom socialrevolutionärerna. Med sina krav på sovjetiskt styre och "bröd, fred och land" ökade de i popularitet. [32] Sett som ett helt land förblev de ändå kvar i minoritet: I sammankallades i september Demokratisk konferens, som tilläts till de enda revolutionära krafterna, de utgjorde bara 134 av 1200 delegater. Även här bildades den största fraktionen av socialrevolutionärerna med 532 delegater, 71 av dem från sin vänstra flygel . [33]

Kuppen

förberedelse

Ryska soldater vid en demonstration i Moskva i början av november 1917, på fanan står det "kommunism"

I bolsjevikpartiets ledning var det kontroversiellt om de skulle delta i valet till den konstituerande församlingen eller istället förlita sig på ett våldsamt uppror . I sitt finska gömställe uppmanade Lenin partiet att ta ensam regeringsmakt, med tanke på att tiden var rätt att dra nytta av regeringens svaga ställning. I ett brev i mitten av september skrev han:

”Det vore naivt att vänta på en” formell ”majoritet av bolsjevikerna. Ingen revolution väntar på detta. Kerenskij och Co. väntar inte heller, de förbereder sig på att utlämna Petrograd [till tyskarna]. Det är just de patetiska svängningarna i den demokratiska konferensen som måste och kommer att riva arbetarnas tålamod i Petrograd och Moskva! Historien kommer inte att förlåta oss om vi inte tar makten nu. " [34]

De flesta andra ledande bolsjevikerna var emellertid för att låta makten gå demokratiskt till Sovjet och ville vänta på att den andra helryska kongressen för sovjeter skulle hållas den 20 oktober . / 2 november 1917 greg. sammankallades. Även om centralkommittén hade beordrat honom att stanna i Finland, återvände Lenin den 9 oktober . / 22 oktober greg. i hemlighet tillbaka till Petrograd. Två centralkommittémöten den 9 juli. / 22 oktober greg. och den jul. / 28 oktober greg. han kunde dra majoriteten av partiledningen på sin sida: endast Grigory Zinoviev (1883-1936) och Kamenev motsatte sig honom, som förnekade att förutsättningarna för en socialistisk revolution redan fanns och fruktade att ett uppror som började för tidigt skulle undertryckas. Lenin svarade ilsket att det var att se "perfekt idioti eller perfekt svek". Man ska ”inte vägledas av massornas stämning, den är skiftande och kan inte beräknas exakt”. Det handlar snarare om att konfrontera den helryska kongressen med ett utgången sak och legitimera revolutionen genom den. Centralkommittén antog slutligen en resolution med nitten mot två röster, som tvingade alla partikadrar att "förbereda det väpnade upproret från alla håll och kraftfullt". [35] För att organisera upproret från ett centrum var Andrei Bubnov (1883-1938), Felix Dserschinski (1877-1926), Moissei Uritzky (1873-1918), Yakov Swerdlow (1885-1919) och Josef Stalin bildade. [36] Ett datum nämndes inte, "upprorets dag", ska Stalin ha sagt, "avgör omständigheterna". [37] Den 16 jul. / 29 oktober greg. Datum för II all-ryska sovjetkongressen för måttliga socialistiska grupper blev den 25 oktober . / 7 november 1917 greg. skjuts upp. Tydligen ville de ge Kerenskij tid att vidta åtgärder mot bolsjevikerna i förväg. Men utan detta uppskjutande hade Lenins avsikt att ta makten före Sovjetkongressens möte inte kunnat genomföras. [38]

Leon Trotskij. Passfoto i ett franskt resedokument, 1916 eller 1917

Detta militärrevolutionära centrum var dock bara symboliskt. [39] Den verkliga strategen för kuppen var Leon Trotskij. Genom beslut av Petrograd Sovjet hade han den 8 juli . / 21 oktober 1917 greg. inrättade en militär organisation, Military Revolutionary Committee (MRK). Senare skrev Lenin:

"Efter att Petrograd -sovjet övergick till bolsjevikerna, valdes Trotskij till ordförande, och i denna egenskap organiserade och ledde han upproret den 25 oktober." [40]

Pro forma HRC skulle förbereda försvaret av staden mot en kontrarevolution , i själva verket tjänade det till att hindra överföringen av revolutionära trupper till fronten, som Kerenskij hade beordrat några dagar tidigare. Soldaterna såg detta inte som ett bidrag till försvaret av fosterlandet, utan som ett försök att ta bort revolutionära element från Petrograd. På detta sätt blev HRC instrumentet för bolsjevikernas militära maktövertagande. [41] Trupperna var begränsade till cirka 15 000 till 20 000 soldater från Petrograd -garnisonen , Kronstadt Navy, som hade underkastat sig militära revolutionskommittén, de röda garderna och några hundra militanta bolsjeviker från arbetarkommittéerna. [42] Enligt annan information hade de bara 6 000 män. [43]

Den 22 oktober, jul. / 4 november 1917 greg. truppchefen i Petrograd -distriktet vägrade att överlämna sin personal till kontrollen av HRC: s kommissionärer. Därefter tog det, på uppmaning av Trotskij och Sverdlov, över kommandot över huvudstadsgarnisonerna. Från och med nu inspekterade den militära revolutionära kommittén alla kaserner, vapendepåer och stabsenheter i staden; alla militära order måste kontrasigneras av den. [44] Kerenskij den 20 oktober, jul. / 2 november 1917 greg. Beställd utplacering av trupper förhindrades. [45]

Militärkupp

Kryssare Aurora

Kerenskij var medveten om att bolsjevikerna och HRC nu ställde frågan om makt öppet. Som en första motåtgärd beställde han jul natten till den 24 oktober . / 6 november 1917 greg. stängning av alla bolsjevikiska tryckerier. Därmed gav han Trotskij förevändningen att slå till. Denna dag intog enheter från MRK, som stöds av de röda garderna, strategiska punkter i staden. Detta märktes bara under dagen, när det rapporterades till högkvarteret att inga fler order utfördes. Kerenskij flydde sedan till huvudkontoret i Tsarskoye Selo för att organisera lojala trupper för att återfå makten. Där föll han för döva öron eftersom flera av de generaler som var lojala mot tsaren hoppades på en bolsjevikisk kupp som snart skulle kollapsa och bana väg för en diktatur de ville ha. [46]

Medlemmar av kvinnobataljonen som försvarade Vinterpalatset

Samtidigt förklarade Trotskij och Lenin vid ett möte i Petrograd -sovjetten i Smolny -institutet att Kerenskij -regeringen hade störtats, att makten var i händerna på en revolutionär militär kommitté och att "segrande uppror av hela världens proletariat "var nära förestående. Under dagen gav de första affischerna också information om maktförändringen. Runt Vinterpalatset , där resterna av den provisoriska regeringen möttes, fanns det några eldbyten, med vilka de lojala soldaterna också avvärjde plundrare. Under natten avlossades ett blindskott mot regeringssätet från Peter och Paul -fästningen på den andra stranden av Neva , och kryssaren Aurora avlossade skott utan att orsaka några varaktiga skador på byggnaden. När det under natten blev klart att motstånd inte längre var att vänta, ockuperade medlemmar i MRK Vinterpalatset, som de gick in genom den olåsta huvudporten. De grep de församlade ministrarna och släppte dem senare efter att ha undertecknat en förklaring om att de skulle dra sig ur politiken. Officereleverna som samlats för att skydda dem skickades hem mot en försäkran om välvilja. Några medlemmar i en kvinnobataljon, som anklagades för att ha skjutit mot HRC: s medlemmar, fängslades, misshandlades och i vissa fall våldtogs. Staden var då helt i bolsjevikernas händer. [47]

Namnet "Storm on the Winter Palace", som finns kvar i det kollektiva minnet, går tillbaka till storsäljaren Tio dagar som skakade världen av den amerikanska journalisten John Reed , som var närvarande vid gripandet av regeringens medlemmar. Sie sollte die Oktoberrevolution in eine Reihe stellen mit der Französischen Revolution mit dem Bastillesturm , stellt aber eine starke Dramatisierung der insgesamt wenig spektakulären Aktion dar. [48]

Das Kleine Nikolai-Palais im Kreml, bei den Kämpfen beschädigt

Weniger friedlich verlief der Umsturz in Moskau, wo sich die Bolschewiki erst nach einer Woche blutiger Kämpfe durchsetzen konnten. Mehrere hundert Menschen kamen zu Tode, ein Teil des Kreml wurde beschädigt. Ausschlaggebend war aber auch hier das passive Verhalten der Garnison, die sich weigerte, für das Februarregime zu den Waffen zu greifen. Im übrigen Land verlief der Machtwechsel ähnlich friedlich wie in Petrograd, da oft örtliche Gruppierungen der Menschewiki und der Sozialrevolutionäre zu einer Zusammenarbeit bereit waren. [49]

Der II. Allrussische Sowjetkongress

Beim II. Allrussischen Sowjetkongress ( russisch ІІ Всероссийский съезд советов Wtoroi Wsjerossijski sjesd sowjetow ), der nach einigem Temporisieren Lenins am späten Abend des 25. Oktober jul. / 7. November 1917 greg. eröffnet wurde, hatten die Bolschewiki 300 der 670 Sitze inne. Die Sozialrevolutionäre stellten 193 Delegierte, von denen viele dem linken Parteiflügel angehörten, der mit den Bolschewiki kooperierte. Die Menschewiki hatten 82 Sitze, die übrigen Delegierten gehörten kleineren sozialistischen Gruppen an. Die übergroße Mehrheit, nämlich 505 Delegierte, stimmte auf einem vorab verteilten Fragebogen der Parole „Alle Macht den Räten!“ zu, doch ob damit auch eine Zustimmung zum militärischen Vorgehen der Bolschewiki einherging, war keineswegs ausgemacht. Die menschewistischen und sozialrevolutionären Delegierten, die sich dagegen wandten, waren sich untereinander nicht einig und machten es den Bolschewiki leicht, indem sie sich auf eine Boykottstrategie verlegten: Aus Protest verzichteten die Menschewiki darauf, die ihnen zustehenden vier Sitze im Kongressvorstand einzunehmen, schließlich verließen immer mehr menschewistische und sozialrevolutionäre Delegiertengruppen unter Protest den Versammlungssaal. Auch die Stenotypisten legten ihre Arbeit nieder, weshalb es keine Protokolle des Kongresses gibt. [50] Trotzki höhnte dem menschewistischen Politiker Martow hinterher:

„Der Aufstand der Massen bedarf keiner Rechtfertigung. Was geschehen ist, war ein Aufstand und keine Verschwörung. […] Die Volksmassen folgten unserem Banner, und unser Aufstand hat gesiegt. Und nun schlägt man uns vor: Verzichtet auf euren Sieg, erklärt euch zu Konzessionen bereit, schließt einen Kompromiß. Mit wem? Ich frage: Mit wem sollen wir einen Kompromiß schließen? Mit kläglichen Gruppen, die hinausgegangen sind oder die diesen Vorschlag machen? […] Hinter ihnen steht doch niemand mehr in Rußland. Nein, hier ist kein Kompromiß mehr möglich. Denen, die hinausgegangen sind, und denen, die uns Vorschläge machen, müssen wir sagen: Ihr seid klägliche Bankrotteure, eure Rolle ist ausgespielt; geht dorthin, wohin ihr gehört: auf den Kehrichthaufen der Geschichte!“ [51]

Am späten Abend trat Lenin auf, den die meisten Delegierten zum ersten Mal in ihrem Leben sahen. Er verlas die so genannten Umsturzdekrete: Das Dekret über den Frieden , das eine sofortige Aufnahme von Verhandlungen über einen „gerechten Frieden“ unter der Bedingung eines allgemeinen Verzichts auf Annexionen und Kriegsentschädigungen anbot, [52] und das Dekret über Grund und Boden , das Großgrundbesitz entschädigungslos enteignete und somit Landaneignung durch die Bauern, die großenteils bereits stattgefunden hatte, legitimierte. [53] Die Delegierten, denen die Texte nicht schriftlich vorgelegt worden waren, stimmten einstimmig bzw. mit großer Mehrheit zu. Am Morgen des 26. Oktober jul. / 8. November 1917 greg. akklamierte der Kongress auch das Dekret über die Einrichtung des Rates der Volkskommissare , der neuen Regierung Russlands, deren Chef Lenin wurde. Die Versammlung sang die Internationale und ging auseinander. [54]

Nach dem Umsturz

Rat der Volkskommissare

Der Rat der Volkskommissare (russisch Совет Народных Комиссаров; Sowjet Narodnych Komissarow, abgekürzt Sownarkom) sollte nach dem Dekret , das ihn als Regierung einsetzte, basisdemokratisch , unbürokratisch und flexibel agieren. Zu diesem sollte er sich auf „Kommissionen“ stützen, die die fachliche Expertise liefern sollten, und dem Allrussischen Sowjetkongress und seinem Exekutivkomitee verantwortlich sein. In Wirklichkeit wurden diese Kommissionen nie eingerichtet, die Volkskommissare bezogen vielmehr die bis dahin bestehenden Ministerien und übernahmen weitgehend deren Beamtenapparat. Mehr als die Hälfte der Angestellten und Beamten in den Behörden des Sownarkom hatten bereits vor dem Oktoberumsturz dort gearbeitet. [55] Auch eine effektive Kontrolle durch die Sowjets kam nicht zustande. Stattdessen folgten die Volkskommissare den Vorgaben der Partei der Bolschewiki, die im Gründungsdekret gar nicht erwähnt worden war. [56]

Der Sownarkom bestand zunächst nur aus Bolschewiki. Wichtige Ressorts übernahmen Trotzki ( Äußeres ), Stalin ( Nationalitätenfragen ), Alexei Rykow (1881–1938; Inneres), Wladimir Miljutin (1884–1937; Landwirtschaft) sowie Wladimir Antonow-Owsejenko (1883–1938), Nikolai Krylenko (1885–1938) und Pawel Dybenko (1889–1938): Die drei Letztgenannten waren im Kollektiv für Militär und Marine verantwortlich. Nach erfolgreichen Koalitionsverhandlungen rückten am 9. Dezember jul. / 22. Dezember 1917 greg. sieben Linke Sozialrevolutionäre in die Regierung ein. [57] Lenin und die Volkskommissare machten sich mit großem Eifer ans Regierungswerk – allein bis Ende des Jahres 1917 erließen sie 116 verschiedene Dekrete. [58] Die meisten davon verfasste Lenin selbst handschriftlich. Von 1917 bis 1922 soll er insgesamt 676 Gesetze, Dekrete und Instruktionen geschrieben, diktiert oder redigiert haben, ein „unglaubliches Arbeitspensum“, wie Gerd Koenen kommentiert. [59]

 • Am 27. Oktober jul. / 9. November 1917 greg. wurde die Zensur wieder eingeführt. Der Sownarkom beschloss das Dekret über die Presse , das die Schließung aller Zeitungen vorsah, die zum Ungehorsam gegenüber der neuen Regierung aufriefen. Das war gleichbedeutend mit einem Verbot sämtlicher Presseorgane der nichtsozialistischen Parteien in Russland. [60]
 • Im Dekret über Arbeiterkontrolle vom 1. November jul. / 14. November 1917 greg. wurde die Kontrolle der Industriebetriebe durch die Arbeiter festgeschrieben. Da die vorgesehene Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Arbeitern nicht funktionierte, waren, anders als im Text des Dekrets vorgesehen, Verstaatlichungen die Folge. Dieser Prozess war bereits Mitte 1918 abgeschlossen, seitdem befanden sich alle Industriebetriebe Russlands in staatlicher Hand.
 • In der Deklaration der Rechte der Völker Russlands vom 2. November jul. / 15. November 1917 greg. wurde allen Völkern Russlands das Selbstbestimmungsrecht gewährt, alle Formen der nationalen und religiösen Diskriminierung wurden aufgehoben. [61]
 • Am 2. November jul. / 15. November 1917 greg. wurden die Vorrechte aller christlichen Bekenntnisse und am 11. Dezember jul. / 24. Dezember 1917 greg. der Religionsunterricht in den Schulen abgeschafft. Am 20. Januar jul. / 2. Februar 1918 greg. folgte das Gesetz über die Trennung von Staat und Kirche. Nach einer kurzen und relativ ruhigen Konsolidierungsphase wurden alle Konfessionen und Religionsgemeinschaften massiv verfolgt. Die Sicherheitsbehörden verhafteten zahlreiche Pastoren, engagierte Laien und einfache Gläubige; ein großer Teil von ihnen kam unter anderem in Lagern ums Leben. [62] Siehe auch Religion in der Sowjetunion .
 • Am 24. November jul. / 7. Dezember 1917 greg. wurde die Außerordentliche Kommission für den Kampf gegen die Konterrevolutionäre und Sabotage (Abkürzung: Tscheka ) unter der Leitung von Dserschinski gegründet. Das Ziel dieser Geheimpolizei waren die Ausschaltung der politischen Opposition durch terroristische Gewalt und die landesweite Durchsetzung des Machtmonopols der Partei. Sie arbeitete den so genannten Revolutionstribunalen zu, da sie bis zum Dekret vom 26. September 1918 keine Urteile fällen oder vollstrecken durfte. [63] Bald wurde sie nicht nur gegen die Opposition, sondern auch gegen Spekulation und Korruption eingesetzt. [64]
 • Ein Dekret vom 28. November jul. / 11. Dezember 1917 greg. befahl, die Führer der Kadetten, die als einzige nichtsozialistische Partei über Massenanhang verfügten, „als einer Partei der Volksfeinde “ zu verhaften. [65]

Die Auflösung der Verfassunggebenden Versammlung

Obwohl sich die Bolschewiki nicht sicher sein konnten, eine Mehrheit zu erhalten, setzten sie doch die Wahlen zur Verfassunggebenden Versammlung auf den 29. Oktober jul. / 11. November 1917 greg. fest. Diese hätten ursprünglich bereits im September stattfinden sollen, doch die Provisorische Regierung hatte sie verschoben, wovon die Propaganda der Bolschewiki argumentativ profitiert hatte. Lenin hatte sich schon am Tage des Umsturzes für eine erneute Verschiebung der Wahlen ausgesprochen, war jedoch vom ZK und Exekutivkomitee überstimmt worden. [66]

Bei den Wahlen wurden 48,4 Millionen Stimmen abgegeben, die Wahlbeteiligung wird auf etwa 60 % geschätzt. Stärkste Partei wurden die Sozialrevolutionäre mit 19,1 Millionen, gefolgt von den Bolschewiki mit 10,9 Millionen Stimmen – der größte Wahlerfolg ihrer Geschichte, gleichwohl eine schwere Niederlage, denn der Regierungspartei wurde von über der Hälfte der Wähler das Misstrauen ausgesprochen. Auf die Kadetten entfielen 2,2, auf die Menschewiki 1,5 und auf die nichtrussischen sozialistischen Parteien mehr als 7 Millionen Stimmen, die meisten aus der Ukraine. Nachdem am Morgen eine Demonstration eines „Komitees für die Verteidigung der Konstituante“ auf Befehl von Dybenko von Kronstädter Matrosen zusammengeschossen worden war, trat die Verfassunggebende Versammlung am 5. Januar jul. / 18. Januar 1918 greg. im Taurischen Palais zusammen. Die Abgeordneten lehnten den Antrag der Bolschewiki ab, die Sowjetmacht als gegeben zu akzeptieren, und folgten stattdessen einer von den Sozialrevolutionären vorgeschlagenen Tagesordnung. Deren Gründer Wiktor Tschernow (1873–1952) wurde zum Parlamentspräsidenten gewählt. Eine Fortsetzung ihrer Arbeit wurde am folgenden Tag von bolschewistischem Militär durch Waffengewalt verhindert. [67] Zur Rechtfertigung wies der Sownarkom in seinem Dekret vom 6. Januar jul. / 19. Januar 1918 greg. auf die mittlerweile auch organisatorisch vollzogene Abspaltung der Linken Sozialrevolutionäre, die Teil der Koalitionsregierung waren, vom Rest der Partei hin: Zum Zeitpunkt der Wahl habe das Volk also gar nicht zwischen beiden unterscheiden können. Zudem seien nur Klasseninstitutionen wie die Sowjets, nicht aber Vertretungen aller Bürger der Nation in der Lage, „den Widerstand der besitzenden Klassen zu brechen und das Fundament der sozialistischen Gesellschaft zu legen“. [68]

Die Errichtung der bolschewistischen Alleinherrschaft

Da die Räteherrschaft eine sehr populäre Idee war, gelang ihre Ausdehnung über weite Teile des Landes recht leicht. Wo die Bolschewiki nicht auf eine in sich geschlossene Industriearbeiterschaft rechnen konnten, wie in Petrograd, in Moskau oder in den Bergbaubezirken am Ural , stützten sie sich auf die Garnisonen. Schwieriger gestaltete sich die Ausbreitung der Revolution im ländlichen Raum, wo die Dorfsowjets mit den traditionellen Selbstverwaltungseinheiten, den Semstwos , konkurrierten, in denen Sozialrevolutionäre dominierten. Bis Frühjahrsbeginn 1918 gab es in über 80 % aller Ortschaften Russlands Sowjets. Die Machtergreifung der lokalen Sowjets verband sich mit der Sozialisierung der Produktionsmittel und der Ausschaltung echter oder vermuteter Gegner. [69] Die regellose Gewalt, die diesen Prozess begleitete, war von den Bolschewiki durchaus gewollt. So bezeichnete Lenin im Dezember 1917 in seiner posthum veröffentlichten Schrift Wie soll man den Wettbewerb organisieren? als gemeinsames Ziel die „ Säuberung der russischen Erde von allem Ungeziefer , von den Flöhen – den Gaunern, von den Wanzen – den Reichen usw. usf.“. Die Art und Weise dieser Säuberung könne durchaus unterschiedlich sein:

„An einem Ort wird man zehn Reiche, ein Dutzend Gauner, ein halbes Dutzend Arbeiter, die sich vor der Arbeit drücken […], ins Gefängnis stecken. An einem anderen Ort wird man sie die Klosetts reinigen lassen. An einem dritten Ort wird man ihnen nach Abbüßung ihrer Freiheitsstrafe gelbe Pässe [70] aushändigen, damit das ganze Volk sie bis zu ihrer Besserung als schädliche Elemente überwache. An einem vierten Ort wird man einen von zehn, die sich des Parasitentums schuldig machen, auf der Stelle erschießen.“ [71]

Russische und deutsche Soldaten feiern das Ende des Krieges an der Ostfront (1918)

Im späten Winter 1918 zerfiel die Koalition der Bolschewiki, die sich kurz zuvor in Kommunistische Partei Russlands (B) umbenannt hatte, mit den Linken Sozialrevolutionären. Anlass war der Streit um den Friedensvertrag von Brest-Litowsk , den der Volkskommissar für Äußeres Trotzki am 3. März 1918 unterzeichnet hatte – ein Diktatfrieden, der Russland die einseitige Demobilmachung seiner Armee und den Verzicht auf seine finnischen, kurländischen , litauischen , polnischen und ukrainischen Gebiete abverlangte. Damit verlor es jeweils mehr als ein Drittel seiner Bevölkerung, seiner landwirtschaftlichen Nutzfläche und seines Eisenbahnnetzes sowie drei Viertel seiner Lagerstätten für Kohle und Eisenerz sowie praktisch alle erschlossenen Erdölvorkommen und Anbauflächen für Baumwolle. [72] Das erschien den patriotischen Linken Sozialrevolutionären nicht mehr hinnehmbar. Nachdem sie sich auf dem V. Allrussischen Sowjetkongress, der am 4. Juli 1918 im Bolschoi-Theater tagte (im März 1918 hatte der Sownarkom die Hauptstadt vor den heranrückenden deutschen Truppen nach Moskau verlegt) [73] , nicht gegen die Bolschewiki hatten durchsetzen können, kehrten sie zur Methode des Individualterrors zurück, die die Sozialrevolutionäre vor 1917 ausgezeichnet hatte. Am 6. Juli 1918 ermordeten sie den deutschen Botschafter Wilhelm von Mirbach-Harff und lösten damit den Aufstand der Linken Sozialrevolutionäre aus, der blutig niedergeschlagen wurde und zum Verbot der Partei führte.

Gemäßigte Sozialrevolutionäre und Menschewiki waren bereits am 14. Juni 1918 vom Zentralen Exekutivkomitee der Sowjets für konterrevolutionär erklärt worden, woraufhin Mitglieder dieser Parteien von allen Sowjetorganen ausgeschlossen wurden. Das kam einem Verbot dieser Parteien gleich: Ab dem Sommer 1918 war Russland ein Einparteienregime . [74]

Am 8. Juli 1918 beschloss der III. Allrussische Kongress der Sowjets eine Verfassung für Sowjetrussland . Sie sollte nur für eine Übergangszeit gelten und ging auf einen Entwurf Lenins vom Januar 1917 zurück. Russland wurde als föderale Republik der Sowjets der Arbeiter-, Soldaten- und Bauerndeputierten erklärt, denen alle staatliche Macht gehöre. Eine Gewaltenteilung gab es nicht. Artikel 9 stipulierte:

„Die Hauptaufgabe […] besteht in der Errichtung der Diktatur des städtischen und ländlichen Proletariats und der ärmsten Bauernschaft in der Form der mächtigen gesamtrussischen Sowjetmacht zur völligen Niederhaltung der Bourgeoisie , zur Abschaffung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und zur Errichtung des Sozialismus, unter dem es weder eine Teilung in Klassen noch eine Staatsmacht geben wird.“

Das Wahlrecht galt unabhängig von Herkunft, Religionszugehörigkeit oder Geschlecht, war aber auf Menschen begrenzt, die „ihren Lebensunterhalt aus produktiver und gesellschaftlich nützlicher Arbeit bestreiten“ oder bestritten. Als Exekutive fungierte der Sownarkom, dessen Beschlüsse jederzeit vom Allrussischen Zentralen Exekutivkomitee suspendiert werden konnten. [75] Wie weit es mit dieser Machtverteilung tatsächlich her war, zeigte dagegen ein Rundbrief der Bolschewiki vom 29. Mai 1918: „Unsere Partei steht an der Spitze der Sowjetmacht. Die Dekrete und Maßnahmen der Sowjetmacht gehen von unserer Partei aus.“ [76]

Bürgerkrieg

Der Russische Bürgerkrieg hatte bereits im Januar 1918 mit der Erhebung der Donkosaken unter General Alexei Kaledin (1861–1918) begonnen. In ihm überlagerten sich nationale, politische, soziale und religiöse Konfliktlinien zu einer ökonomischen und humanitären Katastrophe unerhörten Ausmaßes. In den Jahren 1918 bis 1922 kamen auf dem Gebiet des ehemaligen Russischen Kaiserreichs 12,7 Millionen Menschen um, im Ersten Weltkrieg waren es 1,85 Millionen gewesen. Mehr als die Hälfte der Bürgerkriegsopfer starben an Hunger oder Seuchen . [77] Eine Hauptopfergruppe waren die Juden in Russland , die hauptsächlich von Gegnern der Bolschewiki verfolgt und ermordet wurden. Man schätzt, dass etwa 125.000 Menschen diesen Pogromen zum Opfer fielen. [78] Über 20.000 Juden wanderten nach Palästina aus ( „Dritte Alija“ ).

Russland zerfiel in diverse instabile Einheiten, die sich gegenseitig bis aufs Blut bekriegten, die Brutalisierung war auf allen Seiten allgemein. Hier sind die nationalen Abspaltungen im Westen und am Kaukasus zu nennen, deutsche Truppen drangen bis Charkow vor, die Sozialrevolutionäre errichteten in Samara an der Wolga ein kurzzeitiges eigenes Herrschaftsgebiet ( Komutsch ), Anarchisten um Nestor Machno (1888–1934) verteidigten mehrere Jahre lang einen „ freien Rayon “ in der Ostukraine, Grüne Armeen und die Bauern von Tambow wehrten sich gegen Zwangsrequirierungen von Getreide, die im Rahmen des Kriegskommunismus erfolgten, die Tschechoslowakischen Legionen kämpften sich entlang der Transsibirischen Eisenbahn bis Wladiwostok durch, britische , französische , amerikanische und japanische Interventionstruppen besetzten die Häfen von Odessa , Wladiwostok, Murmansk und Archangelsk . Die entscheidenden Machtzentren waren aber das „rote“ Herrschaftsgebiet der Bolschewiki in Zentralrussland und die von den „ Weißen “ beherrschten Gebiete in Südrussland und in Sibirien . Dabei handelte es sich um rechtsgerichtete Militärführer wie Anton Denikin (1872–1947), Alexander Koltschak (1874–1920), Pjotr Wrangel (1878–1928) oder Nikolai Judenitsch (1862–1933), die eine Wiederherstellung der Monarchie oder eine Militärdiktatur anstrebten. Weil sie untereinander zerstritten waren, der Landbevölkerung in der Agrarfrage keine festen Zusagen machen wollten und aufgrund der schwachen Infrastruktur der von ihnen beherrschten Räume waren sie den „Roten“ strukturell unterlegen. [79]

Eidesleistung von Rotarmisten, 1919

Ein Hauptfaktor des Sieges der Bolschewiki war die Einrichtung der Roten Armee , die Trotzki ab Januar 1918 aufstellte. Dabei griff er auf ehemalige zaristische Offiziere als Berater zurück, deren Familien er in Geiselhaft nehmen ließ, um so ihre Loyalität zu sichern. Am 29. Mai 1918 wurde auch die Wehrpflicht wiedereingeführt, Rangabzeichen, militärische Grußformen, Disziplinarstrafen bis hin zur Todesstrafe kamen hinzu. Trotzki erwies sich als begabter Militärstratege , der mit seinem berühmten Eisenbahnzug von Kriegsschauplatz zu Kriegsschauplatz eilte und dabei den Vorteil der inneren Linie ausnutzte.

Als weiterer Erfolgsfaktor erwies sich der Rote Terror , den der Sownarkom am 5. September 1918 beschloss. Anlass waren zwei Attentate gewesen. Am 30. August 1918 fiel Moissei Urizki , der aus Protest gegen den Frieden von Brest-Litowsk aus dem Sownarkom zurückgetreten war und nun als Tscheka-Chef von Petrograd arbeitete, den Kugeln eines ehemaligen Kadetten zum Opfer, der sich für die Hinrichtung von Freunden rächen wollte; Lenin entging gleichzeitig nur knapp einem Revolverattentat, das die Sozialrevolutionärin Fanny Kaplan auf ihn verübte. [80] Der Sownarkom erklärte daraufhin für notwendig, „die Sowjetrepublik von den Klassenfeinden zu befreien, weshalb diese in Konzentrationslagern zu isolieren sind. Alle Personen, die zu weißgardistischen Organisationen, Verschwörungen und Aufständen in Beziehung stehen, sind zu erschießen“. Der Repressionsapparat der Tscheka wurde ausgebaut, ihre außergerichtlichen Vollmachten wurden erweitert. Die Todesstrafe, die die Bolschewiki wie alle sozialistischen Parteien bis dahin konsequent abgelehnt hatten, wurde normales Mittel der Unterdrückung von Klassenfeinden, wobei unter diesen Begriff nicht nur Industrielle, Großgrundbesitzer, Priester oder Kadetten fielen, sondern auch Arbeiter und Bauern. Der Beschluss blieb bis 1922 in Kraft, man schätzt, dass dem Roten Terror mehrere hunderttausend Menschen zum Opfer fielen. [81]

Während der Zeit des Bürgerkrieges führte die neue Regierung auch Kriege gegen Polen , Finnland (27. Januar bis 5. Mai 1918) und Lettland . Nach Ende des Bürgerkrieges wurde die unabhängige Macht der Sowjets nicht wiederhergestellt, wogegen sich im März 1921 der Kronstädter Matrosenaufstand wandte. Die Matrosen, die während des Umsturzes auf Seiten der Bolschewiki gestanden hatten, forderten nun freie Wahlen zu den Sowjets und die Wiederherstellung der Rede- , Presse- und Vereinigungsfreiheit . Die Bolschewiki stellten die Rebellion als weißgardistische Verschwörung dar, die vom Ausland gesteuert werde, und ließen sie durch die Rote Armee blutig niederschlagen. In einem beispiellosen Strafgericht wurden Hunderte Kronstädter Matrosen an Ort und Stelle erschossen, über 2000 wurden zum Tode verurteilt, Tausende erhielten Gefängnisstrafen oder kamen in die neu eingerichteten Lager in Cholmogory oder auf den Solowezki-Inseln . 2500 Zivilisten aus Kronstadt wurden nach Sibirien verbannt. [82]

Am Ende des Bürgerkrieges war es den Bolschewiki gelungen, den größten Teil der sezessionistischen Territorien zurückzugewinnen. 1922 beherrschten sie 96 % der Gebiete des Russischen Kaiserreichs. [83] Im Dezember 1922 wurde auf diesem Territorium ein neuer Staat gegründet, der dem 20. Jahrhundert als Supermacht seinen Stempel aufprägen sollte: die Sowjetunion .

Rezeption

Sturm auf den Petersburger Winterpalast 1917. Nachstellung von 1920 [84]
Sowjetische Briefmarke zum 70-jährigen Jubiläum der Oktoberrevolution mit dem Historiengemälde Lenin proklamiert die Sowjetherrschaft von Wladimir Serow . Es handelt sich um die zweite Version des Gemäldes aus dem Jahr 1962, in der ersten von 1954 war noch Stalin zu erkennen gewesen.

Ob das, was sich im Oktober 1917 in Russland abspielte, als Revolution bezeichnet werden könne, war von Anfang an umstritten. So nannten die Menschewiki in der Nacht zum 26. Oktober 1917 das Vorgehen der Bolschewiki schlicht eine Verschwörung . [85] Wegen der Leichtigkeit und Widerstandslosigkeit, mit der die Macht in Petrograd in die Hände der Bolschewiki überging, meinte der Menschewik Nikolai Suchanow (eigentlich Nikolai Nikolajewitsch Himmer), es sei eigentlich nur eine Wachablösung gewesen. [86]

In der marxistisch-leninistischen Geschichtsschreibung dagegen wurden die Ereignisse zur „Großen Sozialistischen Oktoberrevolution“ (russ.: Великая Октябрьская Социалистическая Революция) hochstilisiert. Der Pflege dieses Gründungsmythos der Sowjetunion dienten die Feierlichkeiten zur jährlichen Wiederkehr des Datums, die mit großen Paraden auf dem Roten Platz begangen wurden. Auch in Hervorbringungen der bildenden Kunst und der Literatur verherrlichte man immer wieder den „Roten Oktober“.

Die Stilisierung und Dramatisierung der Ereignisse begann schon früh. Zum dritten Jahrestag der Revolution inszenierte der Regisseur Nikolai Jewreinow ein Massenspektakel mit 10.000 Darstellern. Von hier stammt auch die Idee des „Sturms auf den Winterpalast“, der aus der eher unspektakulären Verhaftung der Provisorischen Regierung einen dramatischen Kampf machte, der ins kollektive Gedächtnis eingegangen ist. [87] Ein Foto dieser Inszenierung (siehe Bild rechts) wurde ab 1922 immer wieder als Illustration der Ereignisse verwendet. Wenige Jahre später verankerte der Spielfilm Oktober von Sergei Eisenstein aus dem Jahr 1927 den „Sturm auf den Winterpalast“ endgültig im kollektiven Gedächtnis. Hier findet dieser allerdings (historisch korrekt) bei Nacht statt, nicht bei Tag wie in Jewreinows Inszenierung; allerdings wird im Film ein schmiedeeisernes Tor attackiert, das in Wahrheit nur zu Nebengebäuden des Palastes führt. Tatsächlich wurde das Gebäude bei den Dreharbeiten stärker beschädigt als bei den tatsächlichen Ereignissen zehn Jahre zuvor. [88] Noch in den Zeiten von Glasnost und Perestrojka feierte der sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow die Erinnerung an den Oktober 1917: [89]

„Jene legendären Tage, die eine neue Epoche des gesellschaftlichen Fortschritts, der wahren Geschichte der Menschheit eingeleitet haben. Die Oktoberrevolution war in der Tat eine Sternstunde der Menschheit, ihre Morgenröte. Bei der Oktoberrevolution handelte es sich um eine Revolution des Volkes und für das Volk, für den Menschen, für seine Befreiung und Entwicklung.“

Der Zeitgenosse der Revolutionsepoche und einer der Wortführer der russischen Sozialisten Maxim Gorki wirft bereits in seiner Rede anlässlich des Jahrestages der Februarrevolution ein kritisches Licht auf die Folgen der Ereignisse und charakterisiert die Russische Revolution vielmehr als einen Aufruhr, denn als Revolution: [90]

„Eine Revolution ist nur dann vernünftig und großartig, wenn sie der natürliche und machtvolle Ausbruch aller schöpferischen Kräfte eines Volkes ist. Wenn sie jedoch nur jene Gefühle und Gedanken befreit, die sich im Volk während seiner Versklavung und Unterdrückung angestaut haben, wenn es sich nur um einen Ausbruch von Erbitterung und Hass handelt, dann haben wir keine Revolution, sondern einen Aufruhr, der unser Leben nicht verändern kann und nur die Grausamkeit und das Übel vergrößert. Können wir guten Gewissens behaupten, dass im Jahr der Revolution das russische Volk, das sich von der Gewalt und dem Zorn des Polizei- und Beamtenstaats befreit hat, damit auch besser, freundlicher, weiser, ehrlicher geworden wäre? Nein, wer ehrlich ist, würde das nicht behaupten. Wir leben weiterhin so, wie wir in der Monarchie gelebt haben, mit denselben Bräuchen, Gewohnheiten und Vorurteilen, genau so dumm und schmutzig. […] Das russische Volk, das die volle Freiheit erlangt hat, vermag nicht, ihren großen Segen für sich zu nutzen, sondern sie nur zum Schaden für sich und seinen Nächsten zu missbrauchen, und so riskiert es, endgültig zu verlieren, was es sich nach leidvollen Jahrhunderten erkämpft hat. Nach und nach wird all das Großartige vernichtet, was seine Vorfahren erarbeitet haben, verschwinden die nationalen Reichtümer und die Möglichkeiten, die Schätze dieser Erde zu mehren, werden Industrie, Verkehr und Post zerstört und die Städte verwüstet, die in Schmutz versinken.“

In der westlichen Geschichtswissenschaft und Politologie wird die Oktoberrevolution dagegen häufig als Putsch gedeutet. [91] Der britische Historiker Orlando Figes etwa nennt die Ereignisse vom Oktober 1917 einen „militärischen Staatsstreich“, der „von der Mehrheit der Einwohner Petrograds gar nicht wahrgenommen wurde“: Aktiv teilgenommen hätten an der Aktion höchstens 25.000 bis 30.000 Menschen – knapp 5 % aller Arbeiter und Soldaten der Stadt. [92] Auch der Historiker Manfred Hildermeier verweist darauf, dass die Zahl der aktiven Teilnehmer am Oktoberumsturz „bemerkenswert gering war“. Noch bemerkenswerter findet er es, dass die Bolschewiki in den Krisenjahren 1918 bis 1920 die einmal errungene Macht nicht gleich wieder verloren. Diese Machtbehauptung bezeichnet er als „die zweite Revolution“. [93] Der deutsche Politikwissenschaftler Armin Pfahl-Traughber nennt die Oktoberrevolution ebenfalls einen Putsch und keine Revolution im engeren Sinne:

„Zwar kam es in der Folge zu einem grundlegenden gesellschaftlichen Wandel, der Umsturz selbst erfolgte aber nicht unter Beteiligung der Massen. Die Übernahme der Macht gelang durch die Lähmung der anderen politischen Kräfte und durch das gut geplante Vorgehen der Aufständischen.“ [94]

Der britische Politikwissenschaftler Richard Sakwa sieht in der Oktoberrevolution mehrere Revolutionen: In einem komplexen Prozess hätten sich sechs Revolutionen überlagert: die soziale Massenrevolution, eine demokratische Revolution, die anti-elitäre Revolution der russischen Intelligenzija , die nationale Revolution der minoritären Völker innerhalb des Zarenreichs, die Revolution der marxistischen These, nur eine Gesellschaft mit vollausgebildetem Kapitalismus könne eine Revolution hervorbringen, sowie schließlich die Revolution innerhalb der Revolution, in der die Bolschewiki die Agenda aller anderen sozialistischen Gruppen usurpierten und so ihre Diktatur errichten konnten. [95]

Der 7. November galt auch in der DDR als Gedenktag

Unter Wladimir Putin hat sich die Haltung zur Oktoberrevolution von Grund auf geändert. Den Revolutionsführer beschuldigte Putin, Russland in einen verheerenden Bürgerkrieg gestürzt und somit das russische Volk gespalten zu haben. Lenin sei verantwortlich für die „Zerstörung von Staatlichkeit“ und „Millionen menschlicher Schicksale“. Das eigentliche Wesen dieses historischen Ereignisses, nämlich seine revolutionäre Ausprägung, verbindet Putin mit Chaos, Unordnung und Instabilität, denn diese betrachtet er als unmittelbare Gefahr für das bestehende politische System im heutigen Russland. [96]

Film und Fernsehen

Literatur

 • Riccardo Altieri: Die Oktoberrevolution 1917. In: Riccardo Altieri, Frank Jacob (Hrsg.): Die Geschichte der russischen Revolutionen. Erhoffte Veränderung, erfahrene Enttäuschung, gewaltsame Anpassung. minifanal, Bonn 2015, S. 240–280, ISBN 3-95421-092-4 .
 • Oktoberrevolution (PDF; 2 MB). In: Aus Politik und Zeitgeschichte . 44–45/2007.
 • Jörg Baberowski , Robert Kindler, Christian Teichmann: Revolution in Russland 1917–1921 . Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, Erfurt 2007.
 • Jörg Baberowski: Was war die Oktoberrevolution? In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Politik und Zeitgeschichte . Nr.   44–45 , 2007 ( bpb.de [abgerufen am 3. Dezember 2008]).
 • Orlando Figes : Die Tragödie eines Volkes . Berlin Verlag, Berlin 1998, ISBN 978-3-8270-0243-3 .
 • Manfred Hellmann (Hrsg.): Die russische Revolution 1917. Von der Abdankung des Zaren bis zum Staatsstreich der Bolschewiki . Deutscher TB Verlag, München 1984, ISBN 3-423-02903-X .
 • Manfred Hildermeier: Russische Revolution . Fischer Kompakt, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 2004, ISBN 3-596-15352-2 .
 • Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921 . 4. Auflage. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1995, ISBN 978-3-518-11534-3 .
 • Gerd Koenen : Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71426-9
 • Alexander Rabinowitch : Die Sowjetmacht: Die Revolution der Bolschewiki 1917 . Mehring Verlag, 2012, ISBN 978-3-88634-097-2 .
 • Steve A. Smith : Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, ISBN 978-3-15-018703-6 .
 • Isaak Steinberg : Gewalt und Terror in der Revolution. Das Schicksal der Erniedrigten und Beleidigten in der russischen Revolution . Karin Kramer Verlag, Berlin 1981, ISBN 978-3-87956-043-1 (geschrieben von einem Linken Sozialrevolutionär zwischen 1920 und 1923).

Weblinks

Commons : Oktoberrevolution – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Oktoberrevolution – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Nach einer Information des Bundesarchivs verwendeten in der DDR die SED und Behörden die Abkürzung GSOR .
 2. Christian Th. Müller, Patrice G. Poutrus: Ankunft, Alltag, Ausreise. Migration und interkulturelle Begegnung in der DDR-Gesellschaft . Köln/Weimar 2005, S.   35 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche): „die aufwendigen Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der ‚Großen Sozialistischen Oktoberrevolution' (GSOR)“
 3. Steve A. Smith : Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 30.
 4. Manfred Hildermeier : Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 140 f.
 5. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution und ihre Folgen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte . 67, Heft 34–36 (2017), S. 12, abgerufen am 21. Oktober 2017.
 6. Herfried Münkler : Der Große Krieg. Die Welt 1914–1918. Rowohlt, Berlin 2013, S. 616.
 7. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 193–203.
 8. Gerd Koenen : Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 728.
 9. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 119 f. und 191 f.
 10. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus . Beck, München 2017, S. 728.
 11. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 41–46.
 12. Wladimir I. Lenin: Der Krieg und die russische Sozialdemokratie. In: derselbe: Werke. Band 21, Berlin (Ost) 1960, S. 19, zitiert bei Gerd Koenen: Spiel um Weltmacht. Deutschland und die Russische Revolution. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. 67, Heft 34–36 (2017), S. 15, abgerufen am 21. Oktober 2017.
 13. Christopher Read: Lenin . Abingdon 2005, S.   140 .
 14. Orlando Figes : Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche der russischen Revolution 1891 bis 1924. Goldmann, München 2001, S. 411.
 15. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 38 f.; Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 716–719 und 724 f.
 16. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 174 f.
 17. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 740.
 18. George F. Kennan : The Sisson Documents. In: Journal of Modern History. 1956, S. 130–154.
 19. Dmitri Wolkogonow : Lenin. Utopie und Terror . Düsseldorf 1994, S.   118–125 .
 20. Orlando Figes: Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche der russischen Revolution 1891 bis 1924. Goldmann, München 2001, S. 411 und 900 (Anmerkung 48).
 21. Robert Service : Lenin. Eine Biographie . München 2000, S.   387   f .
 22. Oleh S. Fedyshyn: Germany's Drive to the East and the Ukrainian Revolution 1917–1918 . New Brunswick 1971, S.   47 .
 23. Alexander Rabinowitch : Die Sowjetmacht – Die Revolution der Bolschewiki 1917 . Essen 2012, S.   20 .
 24. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 740 f.
 25. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus . Beck, München 2017, S. 728.
 26. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 737–741 und 745; Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 40 f.
 27. Björn Laser: Kulturbolschewismus! Zur Diskurssemantik der „totalen Krise“ 1929–1933. Peter Lang, Frankfurt am Main 2010, S. 71.
 28. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 222 ff.
 29. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 748.
 30. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 748 f.
 31. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 53 f.
 32. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 54.
 33. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 224 ff.
 34. Manfred Hellmann (Hrsg.): Die russische Revolution 1917. Von der Abdankung des Zaren bis zum Staatsstreich der Bolschewiki. dtv, München 1980, S. 285.
 35. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 752; Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 55 f.
 36. Dimitri Wolkogonow: Stalin. Triumph und Tragödie. Econ, München 1993, S. 63.
 37. Leo Trotzki : Stalin. Eine Biographie. Arbeiterpresse Verlag, Essen 2006, S. 290.
 38. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 56 f.
 39. Dimitri Wolkogonow: Trotzki. Das Janusgesicht der Revolution . edition berolina, Berlin 2017, ISBN 978-3-95841-085-5 , S. 125.
 40. «После того, как Петербургский Совет перешел в руки большевиков, Троцкий был избран его председателем, в качестве которого организовал и руководил восстанием 25 октября». Владимир Ильич Ленин: Собрание сочинений, Band 14, Teil 2. Moskau: Гос. изд-во, 1921; S. 482. Deutsche Übersetzung nach Dimitri Wolkogonow: Trotzki. Das Janusgesicht der Revolution . edition berolina, Berlin 2017, ISBN 978-3-95841-085-5 , S. 125.
 41. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 749; Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 56.
 42. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 238.
 43. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 753.
 44. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 749.
 45. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 57.
 46. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 753 f.
 47. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 754 f.
 48. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 755.
 49. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 238.
 50. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 239 f.; Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 755 f.
 51. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 241.
 52. Dekret über den Frieden, 26.Oktober (8. November) 1917 auf 1000dokumente.de , abgerufen am 10. November 2017; Orlando Figes: Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche der russischen Revolution 1891 bis 1924. Goldmann, München 2001, S. 568; Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 62 ff.
 53. Dekret des 2. Allrußländischen Sowjetkongesses über den Grund und Boden, 26. Oktober (8. November) 1917 auf 1000dokumente.de, abgerufen am 10. November 2017; Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 64 f.
 54. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 756 ff.
 55. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 807.
 56. Dekret des 2. Allrußländischen Sowjetkongresses über die Bildung der Arbeiter- und Bauernregierung, 26. Oktober (8. November) 1917 auf 1000dokumente.de, abgerufen am 10. November 2017.
 57. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 65 f.
 58. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 61.
 59. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 759 f.
 60. Armin Pfahl-Traughber : Staatsformen im 20. Jahrhundert. I: Diktatorische Systeme. In: Alexander Gallus und Eckhard Jesse (Hrsg.): Staatsformen. Modelle politischer Ordnung von der Antike bis zur Gegenwart. Ein Handbuch. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2004, S. 231.
 61. Deklaration der Rechte der Völker Rußlands auf 1000dokumente.de, abgerufen am 10. November 2017.
 62. Stefanie Theis: Religiosität von Russlanddeutschen. 1. Auflage. Kohlhammer, 2006, ISBN 3-17-018812-7 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 63. Sicherheitsorgane der UdSSR. In: Carola Stern , Thilo Vogelsang , Erhard Klöss, Albert Graff (Hrsg.): dtv-Lexikon zur Geschichte und Politik im 20. Jahrhundert. dtv, München 1974, Band 3, S. 732.
 64. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 94.
 65. Dekret des Rates der Volkskommissare (SNK) von der Verhaftung der Führer des Bürgerkrieges gegen die Revolution, 28. November (11. Dezember) 1917 auf 1000dokumente.de, abgerufen am 10. November 2017.
 66. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 766 f.
 67. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 767; Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 67 f.
 68. Dekret über die Auflösung der Konstituierenden Versammlung, 6. (19.) Januar 1918 auf 1000dokumente.de, abgerufen am 10. November 2017.
 69. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 68.
 70. Solche Ausweise kennzeichneten eigentlich Prostituierte .
 71. Wladimir I. Lenin: Wie soll man den Wettbewerb organisieren? In: derselbe: Werke. Band 26, Dietz Verlag, Berlin (Ost) 1972, S. 413, zitiert bei Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 765 f.
 72. Brest-Litowsk, Friede von. In: Carola Stern, Thilo Vogelsang, Erhard Klöss, Albert Graff (Hrsg.): dtv-Lexikon zur Geschichte und Politik im 20. Jahrhundert. dtv, München 1974, Band 1, S. 109; Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 64.
 73. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 792.
 74. Armin Pfahl-Traughber: Staatsformen im 20. Jahrhundert. I: Diktatorische Systeme. In: Alexander Gallus und Eckhard Jesse (Hrsg.): Staatsformen. Modelle politischer Ordnung von der Antike bis zur Gegenwart. Ein Handbuch. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2004, S. 231.
 75. Grundgesetz der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR) vom 10. Juli 1918 ( Memento vom 5. November 2017 im Internet Archive ) auf verfassungen.net, abgerufen am 10. November 2017; Harald Moldenhauer, Eva-Maria Stolberg: Chronik der UdSSR. Olzog, München 1993, S. 29; Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 772.
 76. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 70 f.
 77. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 71 f.
 78. Felix Schnell: Der Sinn der Gewalt. Der Ataman Volynec und der Dauerpogrom von Gajsin im Russischen Bürgerkrieg (1919). In: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History. Online-Ausgabe, 5 (2008), Heft 1. Abgerufen am 11. November 2017.
 79. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 777–785; Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 73–81.
 80. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 759.
 81. Beschluß des Rates der Volkskommissare über den Roten Terror, 5. September 1918 auf 1000dokumente.de , abgerufen am 11. November 2017.
 82. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 817; Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 71 f.
 83. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 92.
 84. Esther Knorr-Anders : Fälscher im Dienst der Politik. Getürkte und montierte Photos für das Volk. In: Die Zeit . Nr. 43/1989.
 85. Vladimir N. Brovkin: The Mensheviks after October. Socialist Opposition and the Rise of the Bolshevik Dictatorship. Cornell University Press, Ithaca 1988, S. 17.
 86. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 238.
 87. Sylvia Sasse: Retusche = Attacke. Oder: Wie Geschichte durch Theater repariert wurde. In: Das Magazin. #28, April 2017. Kulturstiftung des Bundes.
 88. Dieter Krusche: Reclams Filmführer. 7. Auflage, Philipp Reclam, Stuttgart 1987, S. 410 ff.
 89. Michail Gorbatschow : Die Oktoberrevolution und der Umgestaltungsprozess: Die Revolution geht weiter. In: Neue Zeit . 45 (1987), S. 2 ff.
 90. Maxim Gorki, 1918. Auszug aus seiner Rede zum Jahrestag der Februarrevolution. Erstmals veröffentlicht von Orlando Figes: Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche der russischen Revolution, 1891–1924. Berlin 2011, S. 426.
 91. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 58.
 92. Orlando Figes: Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche der russischen Revolution 1891 bis 1924. Berlin Verlag, Berlin 2008, S. 512 und 521.
 93. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 244 f.; siehe auch Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution und ihre Folgen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. 67, Heft 34–36 (2017), S. 10, abgerufen am 21. Oktober 2017.
 94. Armin Pfahl-Traughber: Staatsformen im 20. Jahrhundert. I: Diktatorische Systeme. In: Alexander Gallus und Eckhard Jesse (Hrsg.): Staatsformen. Modelle politischer Ordnung von der Antike bis zur Gegenwart. Ein Handbuch. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2004, S. 230; ähnlich Dietrich Geyer : Die Russische Revolution. 4. Auflage, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1985, S. 106.
 95. Richard Sakwa: Russian Politics and Society. 4. Auflage, Routledge, Abingdon, Oxon 2008, S. 4.
 96. Wolfram Neidhard: Der bolschewistische Staatsstreich. n-tv , 7. November 2017, abgerufen am 1. Januar 2018 .