Malaysiska språk

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning
Malaysiska ( Bahasa Melayu - بهاسا ملايو)

Talat in

Malaysia , Brunei , Singapore , Indonesien , södra Thailand , södra Filippinerna
högtalare cirka 200 miljoner
Språklig
klassificering
Officiell status
Officiellt språk på Malaysia Malaysia Malaysia
Brunei Brunei Brunei
Singapore Singapore Singapore
Indonesien Indonesien Indonesien
Annan officiell status i Östtimor Östtimor Östtimor (arbetsspråk)
Språkkoder
ISO 639-1

Fröken

ISO 639-2 ( B ) kan ( T ) msa
ISO 639-3

msa (som makrospråk )
zlm (som ett enda språk )

Indonesiska (Bahasa Indonesia)

Talat in

Indonesien , Östtimor
högtalare cirka 30 miljoner (modersmål)

162 miljoner (totalt)

Språklig
klassificering
Officiell status
Officiellt språk på Indonesien Indonesien Indonesien
Annan officiell status i Östtimor Östtimor Östtimor ( arbetsspråk )
Språkkoder
ISO 639-1

id

ISO 639-2

ind

ISO 639-3

ind

Det malaysiska språket är makrospråk för 36 regionalt talade språk, varav de varianter som kallas Bahasa Malaysia i Malaysia och Bahasa Indonesia i Indonesien är de viktigaste. Med cirka 200 miljoner talare är språket ett av de mest talade språken på jorden. De två språkversionerna skiljer sig språkligt endast något, så att de vetenskapligt behandlas som ett enda språk.

Malajiska är den språkliga grunden för trafik och officiellt språk , som främst används i det geografiska området Malaysia och Indonesien, samt officiella språk i Sultanatet i Brunei , från Singapore och Republiken Indonesien. Större grupper av talare finns också i Myanmar , Hong Kong , Nederländerna och USA . Malayiska har språkkoden ms , may eller msa (enligt ISO 639 ), medan språkkoden id eller ind (enligt ISO 639) används för indonesiska.

 • Bahasa Malaysia ( tyska malayiska ) är det korrekta språknamnet i Malaysia. Av cirka 12 miljoner talare på den malaysiska halvön talar cirka 7,2 miljoner det som ett första språk och 4,8 miljoner som ett andra språk.
 • Bahasa Indonesia ( tyska indonesiska ) är det officiella språket i Indonesien. Det talas av cirka 162 miljoner människor. Det är det första språket för 21 miljoner, av vilka de flesta lever på Java . 141 miljoner använder den som en sekund eller lingua franca. Utanför Indonesien talas det bland annat i Saudiarabien , Singapore, Nederländerna och USA. I Östtimor , ockuperat av Indonesien från 1975 till 1999, har indonesiska status som ett ” arbetsspråk ” enligt konstitutionen . Många av kurserna vid universiteten i Östtimor hålls på detta språk. 36% av befolkningen kan tala, läsa och skriva indonesiska, ytterligare 1% kan tala och läsa, 11% kan bara läsa och 7% kan bara tala. [1]

Om inte annat anges nedan gäller uttalandena för båda språkvarianterna.

berättelse

Malajiska tillhör den västliga gruppen i den malaysisk-polynesiska språkgrenen i den austronesiska språkfamiljen .

Det första skriftliga beviset på gamla malaysiska kommer från 800 -talet.

Malajiska fick många influenser från Indien , varifrån hinduismen och buddhismen kom. Senare kom arabiska och persiska influenser tillsammans med islam . Från 1300 -talet och framåt skrevs det främst med arabiska tecken. De olika koloniala influenserna har resulterat i några olika lånord . Se skillnaderna mellan Bahasa Malaysia och Bahasa Indonesia nedan.

Utveckling i Malaysia

Richard Olaf Winstedt och Richard James Wilkinson lade grunden till dagens utbildningssystem i Malaysia under kolonialtiden och genom sitt arbete undersökte de inte bara systematiken i det malaysiska språket, utan skapade också de malaysiska-engelska ordböcker som fortfarande är giltiga idag. När Malaya-federationen beviljades oberoende infördes termen Bahasa Melayu i konstitutionen av fäderna till Malaysias självständighet, framför allt Abdul Rahman , för att ge den multietniska staten en identitet genom ett gemensamt språk. [2]

Efter den blodiga etniska oroligheten 1969 introducerade premiärminister Tun Abdul Razak Hussain termen Bahasa Malaysia för att visa enhetlighet i de etniska grupperna i Malaysia och för att lindra tvisten om inhemska malaysers överlägsenhet. Under utbildningsminister Anwar Ibrahim återinfördes namnet Bahasa Melayu 1986. I april 2007 röstade det malaysiska kabinettet för att använda Bahasa Malaysia igen som den officiella termen för det nationella språket för alla etniska grupper i Malaysia. [3]

Det malaysiska språket tillhör malaysier av alla raser och inte bara malaysierna. Begreppet Bahasa Malaysia skulle väcka en känsla av tillhörighet.

”Det malaysiska språket tillhör malaysier av alla raser och inte bara malaysier. Begreppet Bahasa Malaysia skulle utveckla en känsla av tillhörighet. "

- Minister för informationsteknik Seri Zainuddin Maidin

Användningen av termen Bahasa Malaysia är obligatorisk för alla tidningar, radio- och tv -program som publiceras i Malaysia. [3]

Utveckling i Indonesien

I den holländska East Indies , med kolonisering av Nederländerna den 19: e-talet, var latinska alfabetet infördes. Med självständighetsförklaringen från Indonesien 1945 förklarades Bahasa Indonesien som det officiella statsspråket; Ursprungligen var malaysiska bara utbredd i östra Sumatra och runt huvudstaden Jakarta .

1972 skapades ett enhetligt latinskt skrivsystem och i stort sett identisk ortografi i Malaysia och Indonesien. Sedan islamiseringen var det arabiska alfabetet med egna specialtecken vanligt, 1901 introducerade den holländska kolonialadministrationen Ejaan Van Ophuijsen, baserat på den nederländska stavningen. Detta ersattes av Ejaan Republik (republikansk stavning) 1947, som i sin tur ersattes av Ejaan yang Disempurnakan (förbättrad stavning) 1972. Det arabiska skriptet används dock fortfarande ibland, särskilt inom det religiösa området, och malaysiska tecken med arabiska tecken kan fortfarande hittas.

Utveckling i Östtimor

I början av 1800 -talet talades malaysiska som ett kommersiellt språk på portugisiska Timor och användes till och med av portugisiska och Topass . Sedan försvann språket i den portugisiska kolonin . Tydligen tog den portugisiska administrationen hand om detta efter 1870. Tetum Prasa och portugisiska tog över malaysiska funktion som handelsspråk inom Timor och utomlands. Endast bland den arabiska minoriteten i Östtimor överlevde malaysiska som vardagsspråk och 1975 i Oe-Cusse Ambeno som andraspråk. Påverkan från det omgivande indonesiska västtimor spelade en roll här. [4]

År 1975 ockuperade Indonesien staten Östtimor, som bara hade utropats nio dagar tidigare. Annekteringen ägde rum 1976. Eftersom Bahasa Indonesia symboliserade som ett grundläggande kriterium för enighet i staten Indonesien [4] var portugisiskt förbjudet. År 1999 överlämnade Indonesien Östtimor till en administration av FN . År 2002 återställdes Östtimors självständighet. Bahasa Indonesia förlorade sin status som officiellt språk till förmån för det inhemska Tetum och portugisiska, men är fortfarande ett arbetsspråk enligt konstitutionen. Många kurser vid landets universitet hålls i Bahasa Indonesia.

År 1991 kunde 60% av befolkningen i Östtimor tala Bahasa Indonesia. [4] Enligt 2015 års folkräkning i Östtimor kan 36,6% av befolkningen tala, läsa och skriva i Bahasa Indonesia, ytterligare 1,7% kan tala och läsa, 17,6% kan bara läsa och 6,2% kan bara tala. Det är modersmålet för 2 711 östtimor. 63 Östtimores namn Malay som modersmål. [5]

Skillnader mellan indonesiska och malaysiska

Skillnaderna mellan de två språken utvecklades inte förrän på kolonialtiden och påverkade i hög grad ordförråd. I början var de bara något större än mellan FRG-tyska och DDR-tyska, som till exempel använder plast / plast och lag / kollektiv som olika ord för samma term. På samma sätt kan sådana specifika ord hittas mellan de två malaysiska språken- ofta på grund av att vissa ord introducerades i Malaysia av de brittiska kolonialhärskarna och i Indonesien av de nederländska kolonialhärskarna. Skillnaderna är vanligast rent tekniskt; Den ständigt citerade översättningen av avgaser är nästan känd: på indonesiska är det knalpot och på malaysiska ekzos (från det engelska avgaserna ). Alla ord som betecknar saker som inte fanns före kolonialtiden är nästan alltid lånade från engelska på malaysiska och mestadels från nederländska på indonesiska. Ett klassiskt exempel, stavningen för tyskar är lätt att förstå, är ordet för "taxi" på malaysiska "teksi", vilket motsvarar det engelska uttalet, på indonesiska "taksi", vilket motsvarar det nederländska uttalet. Några nederländska ord har också flödat in i det indonesiska språket, som bokstavligen motsvarar de tyska orden på grund av det nära språkliga förhållandet till tyska inom den västgermanska språkgruppen, som t.ex. B. hjälm , kabel eller stämpel . [6]

Under tiden kan man se en tendens under de senaste decennierna att ord från andra regionala språk som är infödda i Indonesien, till exempel javanesiska eller sundanesiska , alltmer har hittat sig in i det indonesiska språket och därmed den självständiga utvecklingen av de två språken Under de senaste 100 åren har ett stort steg tagit. Även om indonesier och malaysier kunde kommunicera med varandra nästan flytande under kolonialtiden, är detta endast möjligt idag bland unga indonesier och malaysier i samma utsträckning som är fallet bland talare av olika skandinaviska språk.

Å andra sidan rapporterar många utlänningar som var och en har lärt sig en variant av språket att de efter en kort period av acklimatisering kunde kommunicera bra i det andra landet, särskilt när de hade att göra med utbildade människor. Det verkar därför som att skillnaderna huvudsakligen har utvecklats på de lägre språknivåerna ( vardagsspråk , slang ) (förhållandet mellan internationell och fransk quebec är jämförbar).

Det felaktiga antagandet hos många bara ytliga finsmakare att ordet Bahasa betecknar detta gemensamma språk leder också till fel när det gäller likheten mellan de två språken. "Bahasa" betyder bara "språk" och inte malajiska, malajiska eller indonesiska. De rätta namnen är för malaysiska Bahasa Melayu , för malaysiska Bahasa Malaysia och för indonesiska Bahasa Indonesia . Användningen av "Bahasa" som en generisk term är slang. Det faktum att människor talar olika språk trots de initialt endast mindre skillnaderna har att göra med att det fanns en antikolonial rörelse i Indonesien, "Ett folk - ett land - ett språk" och att de efter självständigheten inte ville att ha "Bahasa Melayu". Som ett resultat av den oberoende kontinuerliga vidareutvecklingen av båda språken har de två nu avvikit från varandra i en sådan utsträckning att de nu är oberoende språk.

Singapore hade inga problem med införandet av Bahasa Melayu, eftersom det spelar en underordnad roll där till engelska. Även i Brunei är malaysiskt övervägande administrationsspråket och lingua franca, medan lokalbefolkningen talar andra språk. I allmänhet kan du komma mycket med engelska, särskilt i Singapore, men också i Brunei. Fler människor talar engelska än malajiska i Singapore eftersom det finns fler kinesiska än malajiska där. Även i Malaysia föredrar cirka 26% kineser och cirka 9% indianer att tala engelska, men bara här är malajiska faktiskt det dominerande vardagsspråket. I Indonesien, å andra sidan, används inte engelska i stor utsträckning (med undantag för turistområden) och Bahasa Indonesia är ett andraspråk för många som inte talas eller förstås av äldre utan skolgång och av människor i avlägsna områden.

uttal

Indonesiska (Bahasa Indonésia) är mycket lätt att lära sig för tysktalande. Uttalandet är inte ett problem eftersom det liknar det tyska mycket.

Vokaler

 • Som på tyska har a, i, o, u två former
  • i öppna stavelser långa och öppna som i "men", "seger", "övre", "stav"
  • i slutna stavelser korta och mörka som i ”hand”, ”vilja”, ”stilla”, ”mun”.
Indonesiska ord där båda vokalformerna förekommer samtidigt används som exempel:
datang (att komma), barang (sak): (en öppen och en stängd)
piring (tallrik), mirip (liknande): (jag öppnar och stänger)
bodoh (dum), potong (cut): (o öppen och o stängd)
kurus (mager), mulut (mun) (u öppen och u stängd).
 • e - Det finns 3 e -ljud på indonesiska:

1. e som i "läsning", i öppna stavelser, t.ex. B. méja (tabell), héran (förvånad), séhat (frisk), ofta i lånord från portugisiska eller arabiska.

2. e som i "människa", t.ex. B. léhér (hals), bérés (gjort); ofta med ord från regionala språk som javanesiska.

3. e som i ”säga” (i slutna stavelser) eller som en marmorvokal (obelastad e) i öppna eller slutna stavelser som de två e i ”kom”, t.ex. B. keras (högt), berat (svårt), gelas (dricksglas).

Även här, som i de flesta ordböcker (inklusive officiella indonesiska, som Kamus Besar Bahasa Indonesia ), är det öppna eller betonade ”e” försedd med en accent (é) för att skilja det.

Difter

 • ai som slutlig: som i "maj" z. B. pandai (smart), damai (fred), ibland i allmänhet förkortad till -é.
 • ai som initial: båda vokalerna talas separat som i "Zaire" z. B. luft (vatten), ligg (annorlunda), baik (bra).
 • au som slutlig: som i "blå" z. B. kalau (om), hijau (grön), ibland i allmänhet förkortad till -o (kalo, ijo).
 • au som intro: båda vokalerna talas separat, t.ex. B. hus (törstig), högt (hav), ner (löv)
 • oi som "eu" i "heute", t.ex. B. koboi (cowboy), bojkot (bojkott), sepoi (mild), förekommer sällan.

Konsonanter

 • c - som i "lera" z. B. cari (sök), kecil (liten). (c skrevs före stavningsreformen tj 1972),
 • f - som i "fat"; förekommer endast i lånord (ofta arabiska), t.ex. B. fajar (gryning), féri (färja), film (film), foto (foto), fungsi (funktion). Ersätts ofta av sid.
 • h - initialt knappt hörbart andetag, t.ex. B. hijau (grön), habis (över).
 • h - klart hörbart i det inre mellan samma vokaler, t.ex. B. mahal (dyr), léhér (hals), bohong (liggande).
 • h - knappt hörbart i det inre mellan olika vokaler, t.ex. B. lihat (se), tahu (vet), pahit (bitter).
 • h - i finalen ett klart hörbart andetag, t.ex. B. rumah (hus), téh (te), bersih (ren), bodoh (dum), sepuluh (tio). Den sista h är inte en anslutande h som på tyska "nah" eller "sah", men stänger stavelsen och ser till att den föregående vokalen talas kort och mörkt.
 • j - som röstat j i "djungel" eller på engelska "Jim", t.ex. B. saja (endast), jalan (gata), belanja (shopping). (j skrevs dj före stavningsreformen 1972),
 • k - initialt och internt som på tyska, men utan aspiration, t.ex. B. kaki (fot), bukan (inte).
 • k - hörs bara i slutvolymen som ett sprakande ljud, t.ex. B. anak (barn), bapak (far).
 • kh - (före den ortografiska reformen ch) som i "ämne" eller "hals", t.ex. B. akhir (slutet), khusus (special).
 • ng - som i "folkmassan" eller "sjunga", utan ett hörbart g, z. B. jangan (gör inte), ångest (vind), bangun (gå upp).
 • ngg - som i "Tango", med ett hörbart g, t.ex. B. mangga (mango).
 • ny - som "gn" i "champagne", t.ex. B. nyanyi (sjung), hanya (endast), nyata (klar).
 • r - rullad tunga -r, t.ex. B. rokok (cigarett), barat (väst), hörs också klart i finalen: sabar (tålamod), sisir (kam).
 • s - alltid röstlös och skarp, även i initialljudet, t.ex. B. sarung (sarong), usus (tarm), terus (nästa)
 • sy-svag s-ch som i "Pils-chen", t.ex. B. syarat (tillstånd), masyarakat (samhälle), syah (juridiskt giltigt), förekommer endast i lånord från arabiska.
 • v - alltid som f i "far" eller "Karl Valentin", t.ex. B. vitamin (vitamin), vonis (dom); förekommer endast i europeiska lånord.
 • w - som det engelska "w" i "vatten", t.ex. B. waktu (tid), wujud (form), bawang (lök).
 • y - som "j" i "ja", z. B. yakin (övertygad), saya (jag), ya (ja).
 • z - uttryckt "s" som i "säga", t.ex. B. zaman (tid), izin (tillstånd), förekommer endast i lånord från arabiska.
Konsonanter
bilabial labio-
dental
alveolär postkontor-
alveolär
palatal velar glottal
Plosiv sid bt d k g ʔ
Affricates
Nasals mnɲ ŋ
Vibranter r
Frikativ ( f ) ( v ) s ( z ) x
Närmare w j
Lateral l

Ljuden inom parentes visas endast i lånord.

Monoftonger
framför central bak-
stängd iu
medium e ə o
öppena

grammatik

De indonesiska och malaysiska språken är övervägande agglutinerande språk med isolerande tendenser, det vill säga det finns ingen böjning , ingen konjugering och mycket liten verbböjning och härledning . Det finns inte heller någon artikel , men det finns, som vanligt med de andra agglutineringsspråken, prefix, infix och suffix. Det finns inget grammatiskt kön, bara i några få ord lånade från sanskrit (t.ex.: putra = "sonen", putri = "dottern") görs en skillnad efter det naturliga könet.

Flertal

Ett enda substantiv kan ha både singular och plural betydelser. Men pluralen kan också valfritt särskilt markeras genom att fördubbla den eller med antal eller andra ord ur sammanhanget som pluralen redan kan härledas:

 • orang ("folk"), orang -orang ("folk"), dua orang ("två personer"), guru ("läraren / lärarna"), paraguru ("lärarna - lärarna"). Med några fördubblingar får dock ordet en ny betydelse t.ex. B. mata = "öga", mata-mata = "hemlig tjänst". Det finns dock ordet "spion" på indonesiska som har samma betydelse.

Vid användning av siffror behövs ofta ytterligare klassificerare , men oftast inte i informella samtal. Hur man använder:

 • för objekt på storlek av ett körsbär eller en melonbua ( översättning : "frukt") z. B. dua buah kelapa (två kokosnötter)
 • för djur ékor (Bed.: svans) z. B. empat ékor ayam (fyra kycklingar)
 • för människor orang (tillstånd: människa) z. B. sembilan orang jérman (nio tyskar)
 • för papper lembar eller helai (för båda förhållanden: ark) z. B. satu lembar kertas (ett papper), förkortat till selembar kertas.
 • för små, runda föremål biji (Bed.: core) z. B. sepuluh biji batu (tio (små, runda) stenar)
 • för långa, stickliknande föremål batang (Bed.: stick) z. B. tujuh batang rokok (sju cigaretter)

Spänd

Alla tider uttrycks inte genom ändringar av verbet, utan genom ytterligare adverb eller hjälpverb.

 • Jag skriver ett brev: Saya sedang Menulis surat (bokstavligen, jag skriver bara brev)
 • Igår skrev jag ett brev: Kemarin saya menulis surat (bokstavligen: Igår skrev jag brev)
 • I morgon skriver jag ett brev: Besok saya akan menulis surat (bokstavligen: I morgon skriver jag brev)
 • Jag kommer att skriva ett brev: saya akan menulis surat (bokstavligen: jag kommer att skriva brev)
 • Jag har redan skrivit brevet: Saya sudah menulis surat (bokstavligen: jag skriver redan brevet)

Du kan se att verbet "menulis" (att skriva) inte ändras i någon form. Den tidsmässiga kopplingen uttrycks uteslutande genom adverb eller hjälpverber (här: akan = att vara).

Ordbildning

Prefix och suffix kan också ändra ordens betydelse - liknande som på tyska. I vissa former assimileras vissa initialljud.

Exempel: stam: tulis (att skriva)

 • män Ulis: att skriva (aktiv verbform) - här t utelämnas.
 • di tulis: skriven (passiv verbform)
 • pen ulis: writer (någon som skriver)
 • men ulis i: beskriv , märk (i betydelsen "skriva på något")
 • di tulis i: att beskrivas (i betydelsen "att förses med skrift")
 • men ulis kan: skriva ner (sth.)
 • di tulis kan: att skrivas ner
 • ter tulis: nedskrivet; skriftligt (statligt passivt)

Assimileringsregler

Assimileringen sker enligt tydliga regler beroende på det första ljudet av rotordet och prefixet. Prefixet me- och pe- följer samma regler för assimilering, medan stavelserna di-, ke-, memper- och se- inte assimileras. Här visas reglerna med prefixet me- med exempel, assimileringen av prefixet pe- görs i enlighet därmed.

mig → mem
b: baca → membaca (läs), → pembaca (läsare)
p (p tappas!): pesan → memesan (ordning)
me → meny
s (s utelämnas!): séwa → menyéwa (hyra)
jag → män
c: cari → mencari (sök)
d: dengar → mendengar (lyssna)
j: jual → menjual (sälj)
t (t tappas!): tari → menari (att dansa)
mig → kvantitet
alla vokaler: ambil → mengambil (ta, hämta), elak → mengelak (undvika)
g: gambar (bild, teckning) → mixgambar (ritning)
h: hitung → kvantitet (antal)
k (k hoppar av!): kirim → mengirim (skicka)
jag → jag
alla andra: larang → melarang (förbjud)

Användning av rotordet och den assimilerade formen

Eftersom indonesiska ordböcker ofta sorteras efter ordets rot, är det bra att kunna härleda roten till ett ord med hjälp av dessa regler. Ordets indonesiska stam används också i underordnade klausuler där ett verb används på ett sätt som liknar det passiva. Exempel: surat yang saya tulis ... = Brevet jag skrev ... (Förklaring: Eftersom det inte finns några deklinationer på indonesiska blir det relativa pronomenet 'yang' föremål för underordnade klausulen på grund av dess position, så det är användning av verbet passivt - bokstaven skrevs - även om det uttrycks annorlunda på tyska. Denna grammatiska särart är ofta svårbegriplig för talare som är vana vid deklinationer, eftersom den saknade deklinationen automatiskt infogas vid översättning.)

skrivning

Det vanligaste manuset för det malaysiska språket är ett latinskt skrift. En variant som heter Rumi har officiell status i Malaysia, Brunei och Singapore, Indonesien har en annan latinsk ortografi. I Brunei är en variant av det arabiska skriften som kallas Jawi medofficiell.

ordförråd

 • Selamat pagi!: "God morgon!" ( Selamat är ett allmänt grattisord, pagi: "Morgon")
 • Selamat siang! / Selamat tengah hari! (Endast malaysiska): "Hej!" (Siang: "dag", tengah hari: "middag")
 • Selamat petang! / Selamat soré! (Endast indonesiska): "God (eftermiddag) dag!" (Från 15.00 till 18.00) - (petang / soré: "eftermiddag")
 • Selamat malam!: "God kväll!" / "God natt!" (Malam: "kväll" / "natt")
 • Selamat makan!: "God aptit!" (Makan: "äta")
 • Selamat tidur!: "God natt!" (Före sömnen) - (tidur: "att sova")
 • Selamat datang!: "Welcome!" (Datang: "come")
 • Selamat jalan!: "Ha en bra resa!" (Jalan: "spring / kör / resa")
 • Sampai jumpa (lagi)!: "Hejdå!" (Bokstavligen "vi ses igen")
 • Apa khabar? (ms) / Apa kabar? (id): "Hur mår du?" (bokstavligen "vilka (dina / dina) nyheter?")
 • Khabar baik (ms) / Kabar baik (id): "Jag mår bra" (bokstavligen "(mina) nyheter är bra")
 • Terima kasih!: "Tack!"
 • Awas!: "Se upp!"
 • Hati-hati!: "Var försiktig!"
 • nama: "namn"
  • Nama säger Lukas: "Jag heter Lukas / jag heter Lukas"
  • Saya Anna: "Jag heter Anna"
  • Siapa nama Anda / kamu?: "Vad heter du / är ditt namn?" ("Vad är ditt / ditt namn?")
 • asal: "ursprung"
  • Saya (berasal) dari Jérman / Österrike / Schweiz (ms) / Swiss (id): "Jag är från Tyskland / Österrike / Schweiz"
  • Saya orang Jérman / Österrike / Schweiz (ms) / Swiss (id): "Jag är tysk / österrikisk / schweizisk"
 • cakap (ms) / bicara (id): "tala"
 • bahasa: "språk"
  • Vill du ha Jérman / Inggeris? (ms) / Bisa (bicara) bahasa Jérman / Inggris? (id): "Talar du / talar du tyska / engelska?"
  • Saya cakap (ms) / bicara (id) bahasa Jérman: "Jag talar tyska"
  • Saya tak boléh cakap bahasa Melayu (ms) / Saya tidak bisa (bicara) bahasa Indonésia (id): "Jag talar inte malajiska / indonesiska"
 • orange: "människa"
  • orang utan: " orangutanger " (bokstavligen "mänsklig skog" - "skogsman")
  • orang Jérman: "tyska (r)" ("mänsklig tyska")
  • orang asli: "infödd" (bokstavligen "människa verklig / original")
  • orang asing: „Ausländer“/„Fremder“ (wörtlich „Mensch fremd“)
 • ya: „ja“
 • tidak: „nein/nicht“ (Verneinung von Tätigkeiten und Eigenschaften)
  • tak (Malaiisch) / ngga(k), ga(k) (nur Indonesisch): Slangformen von „nein“ (wie „nö“ oder „nee“)
  • Saya tidak mau: „ich möchte nicht“ (wörtlich „ich nicht wollen“)
 • bukan: „nein/kein“ (Verneinung von Nomen)
  • Saya bukan orang Inggeris (ms) / Inggris (id), saya orang Jérman: „Ich bin kein Engländer, ich bin Deutscher“
 • belum: „noch nicht“
  • Saya belum menikah: „Ich bin noch nicht verheiratet“ (wörtlich „ich noch-nicht heiraten“)
 • sudah: „schon“
  • Saya sudah menikah: „Ich bin schon verheiratet“ (wörtlich „ich schon heiraten“)
 • Jangan!: „Nein!/Nicht!“ (im Sinne von „tu das nicht“)
  • Jangan datang!: „Komm nicht!“
  • Jangan (pergi) ke sana!: „Geh nicht dorthin!“ (wörtlich „nicht (gehen) dorthin!“)
  • Jangan dibawa!: „Bring das nicht mit!“ (wörtlich „nicht mitgebracht-werden!“)
 • ini – itu: „dieses – jenes“
  • Saya mau ini: „ich möchte dieses“
 • makan-minum-datang-pergi-tidur-mengerti: „essen-trinken-kommen-gehen-schlafen-verstehen“
  • Saya mau makan: „Ich möchte essen“
  • Sudah makan (kah)?: „Schon gegessen?“
 • Awak boléh pergi makan tengah hari dengan saya? (ms) / Kamu mau pergi makan siang dengan saya? (id): „Gehst du mit mir zum Mittagessen?“
  • sarapan/makan pagi: „Frühstück“
  • makan tengah hari (nur Malaiisch) / makan siang: „Mittagessen“
  • makan malam: „Abendessen“
 • Saya belum mengerti/paham: „Ich verstehe das noch nicht“
  • Mengerti? / Paham?: „Verstanden?“
 • Berapa?: „Wie viel?“
  • Berapa harganya?: „Was kostet dieses?“ (wörtlich: „Wie viel Preis dieses?“)
 • nombor (ms) / nomor (id): „Nummer“
  • 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: „sifar (ms) / nol (id) / kosong, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan (ms) / delapan (id), sembilan, sepuluh“
  • 11, 12, 13, 14, …: „sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, …“
  • 20, 21, 22, 23, …: „dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, …“
  • 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000: „seratus, seribu, sepuluh ribu, seratus ribu, satu juta“

Sprachbeispiel

Sukarnos indonesische Unabhängigkeitserklärung in Jakarta vom 17. August 1945 (indonesisch): [7]

Proklamasi
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, tujuh belas Agustus, seribu sembilan ratus empat puluh lima.
Atas nama bangsa Indonesia,
Soekarno/Hatta. [Anm. 1]

Sprachregulierung

Bahasa Malaysia wird reguliert durch:

Bahasa Indonesia wird reguliert durch:

Literatur

 • Erich-Dieter Krause : Lehrbuch der indonesischen Sprache . 6. Auflage. Buske, Hamburg 2004. ISBN 3-87548-328-6 .
 • Reni Isa: Bahasa Indonesia. Ein Arbeitslehrbuch. Percakapan, Contoh Kalimat dan Keterangan, Latihan. Taschenbuch. Regiospectra, Berlin 2007. ISBN 3-940132-01-2 .
 • Harald Haarmann: Kleines Lexikon der Sprachen. Von Albanisch bis Zulu. CH Beck, München 2001. ISBN 3-406-47558-2 .
 • Hans Kähler : Grammatik der Bahasa Indonesia. 3., revidierte Auflage. Wiesbaden 1983. ISBN 3-447-02345-7 .
 • Yohanni Johns: Bahasa Indonesia – Introduction to Indonesian Language and Culture. Periplus, London 1987, 1990. ISBN 0-945971-56-7 .
 • Bernd Nothofer, Karl-Heinz Pampus: Bahasa Indonesia. Indonesisch für Deutsche . 2 Teile. Wörterverzeichnis. Edition Julius Groos im Stauffenburg Verlag, Tübingen 2001, 2002, 2007. ISBN 978-3-87276-827-8 .
 • Frank D. Wickl: Das Klassifikatorensystem der Bahasa Indonesia . Abera, Hamburg 1996. ISBN 3-934376-02-9 .

Weblinks

Einzelnachweise

 1. Direcção Nacional de Estatística: Population Distribution by Administrative Areas Volume 3 English ( Memento vom 10. Oktober 2011 im Internet Archive ) (Zensus 2010; PDF-Datei; 3,38 MB)
 2. Wikisource: Artikel 152 der Verfassung von Malaysia aus dem Jahr 1957
 3. a b The Star: Back to Bahasa Malaysia ( Memento vom 3. Mai 2011 im Internet Archive ), 4. Juni 2007; Zugriff am 6. Mai 2013
 4. a b c d John Hajek: Towards a Language History of East Timor , in: Quaderni del Dipartimento di Linguistica – Università di Firenze 10 (2000), S. 213–227
 5. Direcção-Geral de Estatística : Ergebnisse der Volkszählung von 2015 , abgerufen am 23. November 2016.
 6. deutsch-indonesisch.de
 7. Youtube-Video mit Originalton Sukarnos

Anmerkungen

 1. Übersetzung: Wir, das indonesische Volk, erklären hiermit die Unabhängigkeit Indonesiens. Angelegenheiten, die Machtübertragung und andere Dinge betreffen, werden möglichst sorgfältig zeitnah behandelt. Im Namen des indonesischen Volkes, Sukarno/ Hatta .