Denna webbplats tilldelades som en informativ lista eller portal.

Lista över IPA -tecken

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning

Denna lista med tecken i International Phonetic Alphabet ( IPA ) tilldelar de fonetiska transkriptionstecknen på likhet med grafem eller fonetiskt värde för tecken i det latinska alfabetet .

Alla IPA -märken har en beskrivning och exempel. Förutom tyska är de vanliga skolspråken, det vill säga framför allt engelska , franska , italienska , spanska och ryska , att föredra som exempelspråk.

Uttalsvarianterna som ges som exempel gör inte anspråk på att vara standardspråk , nationella eller ens den enda möjliga varianten. Översättningarna ger också bara en mening med de mestadels polysemiska eller homonyma orden.

Snabbnavigering: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Andra diakritiska och suprasegmentala

Konsonanter och vokaler

Grekiska bokstäver (och tecken härledda från dem) listas bredvid de latinska bokstäver som de vanligtvis representeras med.

Roterade tecken listas två gånger om deras fonetiska betydelse avviker avsevärt från den för den oroterade bokstaven. Den faktiska beskrivningen ligger bredvid bokstaven, för vars fonetiska betydelse de representerar en ljudvariant. Det finns en ytterligare korsreferens bredvid bokstaven från vilken eller dess grekiska motsvarighet de skapades.

För att hitta ett tecken från en fonetisk transkription i en artikel i listan kan du söka efter tecknet här i fältet eller kopiera det i artikeln och hitta det i den här listan med hjälp av webbläsarens sökfunktion.

A.

Snabbnavigering: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Andra diakritiska och suprasegmentala
IPA -märke
(klickbar)
Högljudd Beskrivning för tysktalande exempel Ljudprov
(klickbar)
a Oavrundad öppen främre tungvokal ljudet förekommer inte på tyska; Emellertid används IPA -symbolen ofta för att förenkla den omotiverade öppna centralvokalen , som är det tyska standard uttalet av a Tysk kam [ a m ]
Fransk avoir (att ha) [ en ˈvwa: ʁ ]
russ. я (jag) [ y a ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ɐ Nästan öppen central vokal matt något lätt a , mellan a och ə ; ett av de tyska uttalen av den icke -stressade -er i slutet av ordet; i södra tyska frekvent variation av ett z. B. före näsor Tyska bättre [ ˈBɛs ɐ ]
sydtysk kam [ ɐ m ]
port. para (för) [ ˈP ɐ ɾɐ ]
bulgar. дума (ord) [ ˈDum ɐ ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ɑ Oavrundad öppen ryggvokal "Mörk" a , formulerad genom att aktivt expandera baksidan av halsen, dra ner struphuvudet lite engl. lugn [ ɑ ːm ]
Franska âme (själ) [ ɑ m ]
Holländska dåligt (bad) [ b ɑ t ]
Persiska دار (galg) [ d ɑ ɾ ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ɒ Avrundad öppen ryggvokal rundad variant av [ɑ] engl. flopp (fel) [ fl ɒ p ] ( BE )
Ungerska. Kalap (hatt) [ ˈK ɒ lɒp ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
æ Omrundad, nästan öppen främre tungvokal öppna något lätt a , mellan a och ä [ɛ] Schweiz. Screed (vind) [ Æ ʃtrɪx]
( vissa, inte alla dialekter )
engl. katt [ æ t ]
finn. pää (huvud; slut) [ ˈP æː ]
Persiska ابر (moln) [ æ ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ɑ Orundad öppen rygg nasal vokal Nasa emaljerade a, som med alla näsvokaler, luftflödet från struphuvudet in i munnen genom att närma sig den är den mjuka gommen till tungans bas reduceras, mellan / ɑ / och / ɔ / , i franska lånord som Or an ge , Ch an son Fransk sång (sång) [ ʃ ɑ̃ ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ʌ Oavrundad halvöppen ryggvokal "Mörk", det vill säga med en förstorad bakre svalget , något stängd, men obunden a engl. smör (smör) [ b ʌ tʰə ] ( BE )
Ryska молодой (ung) [ məɫ ʌ ˈdoj ]
Ljudfil / ljudprov ? / i

För tyska Ä-ljud, se under E.

B.

Snabbnavigering: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Andra diakritiska och suprasegmentala
IPA -märke
(klickbar)
Högljudd Beskrivning för tysktalande exempel Ljudprov
(klickbar)
b Röstade bilabial plosiv Tyska b tysk boll [ b al ]
engl. glödlampa [ bʌl b ]
Franska abri (skydd) [ b ʁi ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ɓ Röstad bilabial implosiv implosivt b , med inåtgående luftflöde; det erforderliga undertrycket skapas genom att artikulationen startas med struphuvudet stängt. Hausa ɓara (skalning) [ ɓ aːɽàː ]
Sindhi ٻارُ (barn) [ ɓ arʊ ]
Shona bapu (lunga) [ Ɓ apu]
kontra bhasi (buss) [ B asi]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ʙ Röstade bilabialt levande liknande Brrr , som på tyska uttrycker obehag eller frysning Kélé (ansikte) [ m ʙ ulim ]
Com (tro) [ ʙ̥ ɨmɨ ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
β Röstade bilabial frikativ liknar tyska w , men bildas med båda läpparna istället för framtänder och underläpp span. labio (läpp) [ ˈLa β jo ]
Binongko wa (få) [ ˈA β a ]
Ljudfil / ljudprov ? / i

C.

Snabbnavigering: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Andra diakritiska och suprasegmentala
IPA -märke
(klickbar)
Högljudd Beskrivning för tysktalande
och typiska europeiska stavningar
exempel Ljudprov
(klickbar)
c Röstlös palatal plosiv likadant lågtyska tj i Matjes
Tjeckiska. Ť och t före ě / i
ung. ty, lett. ķ, island. kj
tjeckiska. tělo (kropp) [ C ɛlo]
Ungerska. Kutya (hund) [ ˈKu c ɒ ]
lett. ķemme (kam) [ C eme]
isl. Reykjavík [ ˈReiː c aviːk ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ç Röstlös palatal frikativ Tyska ch , om inte efter a , o , u eller med -chen Tyska I [ ʔɪ ç ]
ny lukt. όχι (nej) [ ˈƆ ç i ]
ir. chiall (känsla) [ ç ialˠ ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ɕ Röstlös alveolopalatal frikativ mellan tyska ch i mig och tyska ß i vitt , russ. щ, сч swed. kjol (rock) [ ɕ UL]
Polska siedem (sju) [ ɕ ɛdɛm]
russ. счастье (tur) [ ɕ ːæsʲtʲjə]
chin. xué (att lära sig) [ ɕ ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ɔ se under O
ɔ se under O

D.

Snabbnavigering: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Andra diakritiska och suprasegmentala
IPA -märke
(klickbar)
Högljudd Beskrivning för tysktalande exempel Ljudprov
(klickbar)
d Röstade alveolär plosiv Tyska d Tyska [ d an ]
engl. trollstav (trollstav) [ wɒn d ] ( BE )
Franska dans (in) [ d ɑ̃ ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ɗ Röstad tandimplosiv implosiv d , med inåt luftflöde; det erforderliga undertrycket skapas genom att artikulationen startas med struphuvudet stängt. Sindhi -festivalen [ ɗ ɪnu ]
Hausa ɗana (mått) [ ɗ aːnàː ]
Shona dende (kanna) [ Ɗ sv ɗ e]
kontra dhesiki (skrivbord) [ D esiki]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ɖ Röstade retroflex plosiv d med tungan böjd bakom alveolerna swed. bräda (tabell) [ buː ɖ ]
Hindi डाल (gren) [ ɖ ɑl ]
Sindhi -rädsla [ ɖ əpʊ ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ð Röstad tandfricativ tonande th ljud (lispell ljud) engl. där (där) [ ð ɛə̯ ] ( BE )
ny lukt. δέντρο (träd) [ Ð ɛndrɔ]
Bashkir. ҡыҙ (tjej) [ qɯ̞ˈ ð ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
DZ Röstade alveolära affrikater [d], som går direkt in i ett [z] ital. noll (noll) [ d͡z ɛːro ]
dumbom xixëllonja (eldflugor) [ d͡z i d͡z əɫɔɲa ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
Röstade postalveolära affrikater Tyska dsch ;
[d], som ändras direkt till en [ʒ]
Tysk djungel [ ʊŋəl]
engl. domare (domare) [ d͡ʒ ʌ d͡ʒ ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
d̠͡ʑ Röstade alveolopalatala affrikater [d], som ändras direkt till en [ʑ] Polska dźwięk [ d͡ʑ vʲɛŋk ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ɖ͡ʐ Röstade retroflex affricates [ɖ], som ändras direkt till en [ʐ] polska dżem [ d͡ʐ ɛm ]
Ljudfil / ljudprov ? / i

E.

Snabbnavigering: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Andra diakritiska och suprasegmentala
IPA -märke
(klickbar)
Högljudd Beskrivning för tysktalande exempel Ljudprov
(klickbar)
e Omrundad, halvstängd främre tungvokal Stängd tysk e (på tyska mestadels lång och betonad, med främmande ord också halvlång med sekundär accent) Tyska rödbetor [ b e ːt (ʰ) ]
telefon på tyska [ ˌTʰ e ləfoˈniːʁən ]
Franska été (sommar) [ e ˈ t e ]
ital. rutan (bröd) [ ˈPaːn e ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ə Mittens centrala vokal ostressad tysk e (utom i främmande ord, jfr [e]); Schwa Tysk fälla [ AlFal ə ]
engl. om [ ə ˈbaʊ̯t ]
Franska je (I) [ ʒ ə ]
Rumänska măr (äpple) [ m ə r ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ɘ Omrundad, halvstängd central vokal liknande tyska unstressed e ( Schwa ) Luxemburgska Mëschung [ ˈM ɘ ʃʊŋ ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ɛ Omrundad, halvöppen främre tungvokal Tyska e ("öppen" e ) Tysk kess [ ɛ s ]
Franska père (far) [ p ɛ ʁ ]
ital. era (era) [ Ɛ RA]
engl. kön [ ˈD͡ʒ ɛ ndɚ ] ( AE )
Polska alla (en) [ ˈJ ɛ dɛn ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ɛ Omrundad, halvöppen näsvokal på främre tungan lätt nasal vokal Franska huvud (hand) [ m ɛ̃ ]
Franska plein (full) [ pl ɛ̃ ]
Polska pęseta (pincett) [ p ɛ̃ sɛta ]
ɜ Omrundad halvöppen central vokal vill mellan tyska ä på tyska och skulle ö engl. fågel [ b ɜ ːd ] ( BE )
Vietnam. vâng (lyda) [ v ɜ ŋ ]
Ljudfil / ljudprov ? / i

F.

Snabbnavigering: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Andra diakritiska och suprasegmentala
IPA -märke
(klickbar)
Högljudd Beskrivning för tysktalande exempel Ljudprov
(klickbar)
f Röstlös labiodental frikativ Tyska f Tysk frihetsberövande [ ha f t (ʰ) ]
engl. hosta [ kʰɒ f ] ( BE )
Franska feu (eld) [ f ø ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ɸ Röstlös bilabial frikativ bilabiales f (läppställning som med p) japan.ふ た (omslag) [ ɸ ɯta]
Hausa fara (för att börja) [ ɸ aːɽàː ]
Ljudfil / ljudprov ? / i

G

Snabbnavigering: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Andra diakritiska och suprasegmentala
IPA -märke
(klickbar)
Högljudd Beskrivning för tysktalande exempel Ljudprov
(klickbar)
ɡ Röstad velar plosiv Tyska g Tyska gud [ ɡ ɔt (ʰ) ]
engl. hund [ ɡ ] ( BE )
Franska guerre (krig) [ ɡ ɛʁ ]
nederländska. mål [ G oːɫ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ɠ Röstad velar implosiv implosivt g , med inåtgående luftflöde; det erforderliga undertrycket skapas genom att artikulationen startas med struphuvudet stängt. Sindhi tung [ ɠ əro ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ɢ Uttryckt uvular plosiv längre bak i halsen uttalas g Persiska غار (grotta) [ ɢ Ar]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ʛ Uttryckt uvular implosiv uttalas g längre bak i halsen med ett inåtflöde av luft Mam q'a (eld) [ ʛ a ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ɣ Röstad velarfrikativ dialektal på tyska (t.ex. Westphalian vagn ).
Den mjuka gommen och baksidan av tungan bringas bara närmare varandra vid den punkt där de berörs under artikulationen av [g], dvs längre fram än med uvula-R (se: ʁ)
arabiska. غرب (väst) [ ɣ arb ]
span. paga (löner) [ ˈPa ɣ a ]
ny lukt. γάλα (mjölk) [ Ɣ ala]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ɤ se under O

H

Snabbnavigering: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Andra diakritiska och suprasegmentala
IPA -märke
(klickbar)
Högljudd Beskrivning för tysktalande exempel Ljudprov
(klickbar)
B Röstlös glottalfrikativ Tyska h tyska salen [ H alə]
engl. har [ h æv ]
isl. löpp (fot) [ h p ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ħ Röstlös faryngeal frikativ mellan [h] som på tyska a h a och [x] som i tyska A ch at Arabiska حج (Pilgrimsfärd) [ ħ annonsːʒ ]
Hebreiska חֹר (Hål) [ ħ eller ]
Ljudfil / ljudprov ? / i
ɦ Röstad glottalfrikativ röstad variant av tyska h niederl. hoed (Hut) [ ɦ ut ]
ukrainisch гуска (Gans) [ ˈ ɦ uskɑ ]
Igbo áhà (Name) [ á ɦ à ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɧ Stimmloser velopalataler Frikativ fauchender Laut zwischen [ ʃ ] wie deutsch ra sch und [x] wie deutsch Ba ch schwed. sjal (Schal) [ ɧ ɑːl ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ʜ Stimmloser epiglottaler Frikativ ähnlich deutsch ch in Bach awar. Geruch [ ma ʜ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɥ siehe unter Y

I

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(anklickbar)
Laut Umschreibung für Deutschsprachige Beispiel Hörbeispiel
(anklickbar)
i Ungerundeter geschlossener Vorderzungenvokal (geschlossenes) i wie im Deutschen beim langen i deutsch Miete [ ˈm i ːtʰə ]
engl. evening (Abend) [ ˈ i ːvnɪŋ ]
frz. cri (Schrei) [ i ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? /i
ĩ Ungerundeter geschlossener Vorderzungennasalvokal nasaliertes i port. sim (ja) [ s ĩ ]
ɨ Ungerundeter geschlossener Zentralvokal „dumpfes“, mit weiter hinten im Mund liegender Zunge gebildetes i , russ. ы, rumän. î am Wortanfang u. sonst â russ. вы (ihr) [ v ɨ ]
poln. syn (Sohn) [ s ɨ n ]
rumän. cânta (singen) [ k ɨ nˈta ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɪ Ungerundeter zentralisierter fast geschlossener Vorderzungenvokal offenes i wie im Deutschen beim kurzen i deutsch Mitte [ ˈm ɪ tʰə ]
engl. ink (Tinte) [ ɪ ŋk ]
tschech. mile (angenehm) [ ˈm ɪ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɯ Ungerundeter geschlossener Hinterzungenvokal ungerundeter dunkler geschlossener Laut, sehr ähnlich dem ɨ ;
dunkles Gegenstück zum i , geschlossenes Gegenstück zum a , ungerundetes Gegenstück zum u (²)
türk. kalın (dick) [ kaˈl ɯ n ]
port. peixe (Fisch) [ ˈpɐiʃ ɯ ]
korean. 음식 bzw. 飮食 (Essen) [ ˈ ɯ ːmɕik ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɤ siehe unter O

(²) nach dem dreidimensionalen türkischen Vokalsystem, dessen 8 Vokale wie die Ecken eines Würfels aufgefasst werden können.

J

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(anklickbar)
Laut Umschreibung für Deutschsprachige
und typische europäische Schreibweisen
Beispiel Hörbeispiel
(anklickbar)
j Stimmhafter palataler Approximant deutsch j , russ. й, ungarisch j und ly deutsch jäh [ j ɛː ]
engl. onion (Zwiebel) [ ˈʌn j ən ]
frz. taille (Größe) [ j ]
russ. я (ich) [ j a ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ʝ Stimmhafter palataler Frikativ stimmhafte Variante von deutsch ch in ich schwed. jord (Erde) [ ʝ uːɖ ]
span. yo (Ich) [ ˈ ʝ o ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɟ Stimmhafter palataler Plosiv ähnlich deutsch dj
ungarisch gy , albanisch gj , tschechisch/slowakisch ď ,
serbokroatisch lat. đ / kyrill . ђ
lettisch Ģ
ungar. agy (Gehirn) [ ɒ ɟ ]
serbokr. đak /ђак (Schüler) [ ɟ ak ]
ir. giall (Geisel) [ ɟ ialˠ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ʄ Stimmhafter palataler Implosiv ähnlich deutsch tj in Matjes mit nach innen (statt wie stets im Deutschen nach außen) gerichtetem Luftstrom Sindhi ungebildet [ ʄ ətu ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i

K

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(anklickbar)
Laut Umschreibung für Deutschsprachige Beispiel Hörbeispiel
(anklickbar)
k Stimmloser velarer Plosiv deutsch k (jedoch ohne Aspiration ) deutsch kalt [ k ʰalt ]
engl. skull (Schädel) [ s k ʌɫ ]
frz. coq (Hahn) [ k ɔ k ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
k͡x Stimmlose velare Affrikate schweizerdeutsch k

L

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(anklickbar)
Laut Umschreibung für Deutschsprachige
und typische europäische Schreibweisen
Beispiel Hörbeispiel
(anklickbar)
l Stimmhafter lateraler alveolarer Approximant deutsch l deutsch Latte [ ˈ l atʰə ]
frz. salle (Saal) [ sa l ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɫ Velarisierter lateraler alveolarer Approximant dunkles l im Englischen; im Deutschen dialektal in der Kölner und Wiener Mundart („ Meidlinger L “) engl. well (gut) [ ɫ ]
russ. лук (Zwiebel) [ ɫ uk ]
port. fácil (einfach) [ ˈfasi ɫ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɬ Stimmloser lateraler alveolarer Frikativ stimmloses l mit hörbarer Reibung an den Zungenseiten walis. llan (Kirche) [ ɬ an ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? /i
ɭ Stimmhafter lateraler retroflexer Approximant l mit hinter die Alveolen zurückgebogener Zunge schwed. pärla (Perle) [ ˈpæː ɭ a ]
Tamil நாள் (Tag) [ n̪aː ɭ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ʟ Stimmhafter lateraler velarer Approximant weiter hinten am Gaumen gesprochenes l Mittel-Waghi aglagle (schwindlig) [ a ʟ a ʟ e ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɮ Stimmhafter lateraler alveolarer Frikativ stimmhaftes l mit hörbarer Reibung an den Zungenseiten Zulu dlala (Spiel) [ ˈ ɮ álà ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ʎ Stimmhafter lateraler palataler Approximant stimmhaftes palatalisiertes (mouilliertes) l , gleichzeitige Artikulation von l und j
it. gl , sp. ll , port. lh , slowak. ľ , slowen./kroat. lj , serb. љ, russ. ль / л vor я/e/и/ё und ю
ital. foglio (Papierblatt) [ ˈfɔ ʎ ːo ]
spanisch llave (Schlüssel) [ ˈ ʎ aβe ]
slowen. Ljubljana [ ʎ ub ʎ ana ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? /i

M

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(anklickbar)
Laut Umschreibung für Deutschsprachige Beispiel Hörbeispiel
(anklickbar)
m Stimmhafter bilabialer Nasal deutsch m deutsch Matte [ ˈ m atʰə ]
engl. milk (Milch) [ m ɪɫk ]
frz. femme (Frau) [ fa m ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɱ Stimmhafter labiodentaler Nasal ein an deutsch f wie in fünf oder an deutsch w wie in Anwalt assimiliertes n oder m deutsch Anfang [ ˈa ɱ faŋ ]
engl. comfort (Trost) [ ˈkʰʌ ɱ fɚt ] ( AE )
neugriech. συμβουλή (Ratschlag) [ si ɱ vuˈli ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɯ siehe unter I
ɰ siehe unter W

N

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(anklickbar)
Laut Umschreibung für Deutschsprachige
und typische europäische Schreibweisen
Beispiel Hörbeispiel
(anklickbar)
n Stimmhafter alveolarer Nasal deutsch n deutsch nass [ n as ]
engl. tin (Zinn) [ tʰɪ n ]
frz. noir (schwarz) [ n waːʁ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɲ Stimmhafter palataler Nasal zwischen n und j (gleichzeitig, also nicht nj )
franz./ital. gn , span. ñ , port. nh , kat./ung. ny , poln. ń / ni, tschech. ň / n vor ě/i,
slowen./kroat. nj , serb. њ , russisch нь
frz. digne (würdig) [ di ɲ ]
it. gnocchi (Gnocchi) [ ˈ ɲ ɔkːi ]
span. niño (Kind) [ ˈni ɲ o ]
poln. Poznań (Posen) [ ˈpozna ɲ ]
port. caminho (Weg) [ kɐˈmi ɲ u ]
ungar. anya (Mutter) [ ˈɒ ɲ ɒ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ŋ Stimmhafter velarer Nasal deutsch ng deutsch Hang [ ha ŋ ]
engl. sing (singen) [ ŋ ]
ital. angolo (Ecke, Winkel) [ ˈa ŋ golo ]
nieder. vangen (fangen) [ ˈv̊ɑ ŋ ə(n) ]
thail. งาน (arbeiten) [ ŋ āːn ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɳ Stimmhafter retroflexer Nasal n mit hinter die Alveolen zurückgebogener Zunge schwed. barn (Kind) [ bɑː ɳ ]
Malayalam Kettenglied [ ɳ ːi ]
Sindhi Diamant [ ɳ i ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɴ Stimmhafter uvularer Nasal weiter hinten im Rachen gesprochener Nasal ähnlich ng Inuktitut (seine Knochen) [ saː ɴ ːi ]
japanisch三/参 (さん, drei) [ sa ɴ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i

O

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(anklickbar)
Laut Umschreibung für Deutschsprachige Beispiel Hörbeispiel
(anklickbar)
o Gerundeter halbgeschlossener Hinterzungenvokal deutsch o („geschlossenes“ o ) deutsch Boot [ b o ːt(ʰ) ]
frz. mot (Wort) [ m o ]
span. obra (Werk) [ ˈ o βɾa ]
ital. giorno (Tag) [ ˈd͡ʒ o rn o ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
õ Gerundeter halbgeschlossener Hinterzungennasalvokal nasaliertes „geschlossenes“ o franz. bon (gut) [ b õ ]
ɵ Gerundeter halbgeschlossener Zentralvokal zwischen dem geschlossenen ö [ø] in S ö hne und dem geschlossenen o [o] in B o hne isländisch vinur (Freund) [ˈveːn ө r]
schwed. full (voll) [ f ɵ l ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ø Gerundeter halbgeschlossener Vorderzungenvokal deutsch ö („geschlossenes“ ö ) deutsch [ b ø ː ]
frz. feu (Feuer) [ f ø ]
nieder. keuken (Küche) [ ˈk øː kə(n) ]
schwed. öl (Bier) [ ø ːl ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɞ Gerundeter halboffener Zentralvokal zwischen dem offenen ö [œ] in k ö nnen und dem offenen o [ɔ] in k o nnte irisch tomhail (konsumiert!) [ t ɞ ːʎ ]
isländisch þö (jedoch) [ θ̠ ɞ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
œ
(oe-Ligatur)
Gerundeter halboffener Vorderzungenvokal deutsch ö („offenes“ ö ) deutsch Hölle [ ˈh œ ]
frz. œuf (Ei) [ œ f ]
finn. mökki (Hütte) [ ˈm œ kːi ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
œ̃ Gerundeter halboffener Vorderzungennasalvokal gerundeter halboffener Nasalvokal, nasaliertes /œ/ BF brun (braun) [ œ̃ ]
ɶ
(oɛ-Ligatur)
Gerundeter offener Vorderzungenvokal zwischen deutschem ä [ɛ] wie in k ä mmen und offenem deutschen ö [œ] wie in k ö nnen
Anm.: Das entsprechende IPA-Zeichen wird von manchen Browsern falsch wiedergegeben .
österr. Seil [ s ɶ ː ]
meckl. sæven [ s ɶ ːvn ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɔ Gerundeter halboffener Hinterzungenvokal deutsch o („offenes“ o ) deutsch toll [ ɔ l ]
engl. saw (Säge) [ s ɔ ː ]
ital. notte (Nacht) [ ˈn ɔ tːe ]
nieder. uitlokken (provozieren) [ ˈœy̯tˌl ɔ kə(n) ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? /i
ɔ̃ Gerundeter halboffener Hinterzungennasalvokal im Deutschen in französischen Lehnwörtern wie B on mot, Ch an s on frz. montagne (Berg) [ m ɔ̃ ˈtaɲ ]
frz. long (lang) [ l ɔ̃ ]
poln. Śląsk (Schlesien) [ ɕl ɔ̃ sk ]
ɤ Ungerundeter halbgeschlossener Hinterzungenvokal ungerundetes „geschlossenes“ o estn. sõna (Wort) [ ˈs ɤ na ]
chin. (trinken) [ χ ɤ ]
vietnames. (Seide) [ t ɤ ]
thail. เงิน (Silber) [ ŋ ɤ n ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ʊ siehe unter U
ʘ siehe unter Sonstige

P

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(anklickbar)
Laut Umschreibung für Deutschsprachige Beispiel Hörbeispiel
(anklickbar)
p Stimmloser bilabialer Plosiv deutsch p (jedoch ohne Aspiration ) deutsch Pass [ p ʰas ]
engl. spear (Speer) [ s p ɪə̯ ] ( BE )
frz. nappe (Tischtuch) [ na p ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
p͡f Stimmlose labiodentale Affrikate deutsch pf deutsch Pflicht [ p͡f lɪçt(ʰ) ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɸ siehe unter F

Q

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(anklickbar)
Laut Umschreibung für Deutschsprachige Beispiel Hörbeispiel
(anklickbar)
q Stimmloser uvularer Plosiv in der Kehle (an der Uvula ) gesprochenes k arab. قلب (Herz) [ q alb ]

Quechua quri (Gold) [ ˈ q ɔɾɪ ]
Inuktitut imiq (Wasser) [ imi q ]

Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i

R

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(anklickbar)
Laut Umschreibung für Deutschsprachige Beispiel Hörbeispiel
(anklickbar)
r Stimmhafter alveolarer Vibrant „gerolltes“ r mit mehreren Zungenschlägen;
[ r ], [ ʀ ] und [ ʁ ] sind in der deutschen Sprache freie Allophone
span. perro (Hund) [ ˈpe r o ]
russ. рыба (Fisch) [ ˈ r ɨbə ]
ungar. virág (Blume) [ ˈvi r aːg ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɾ Stimmhafter alveolarer Tap mit einem Zungenschlag erzeugtes r ;
im nordamerikanischen Englisch ein Allophon zu [ t ] bzw. [ ] und [ d ];
mundartlich auch im Deutschen, dort teils mit -dd- , teils mit -rr- wiedergeben ( nds. „Vadder“, hess. „Nerrerländer“)
span. pero (aber) [ ˈpe ɾ o ]
niederl. rat (Ratte) [ ɾ ɑt ]
port. dar (geben) [ da ɾ ]
engl. water (Wasser) [ ˈwɑ ɾ ɚ ] ( AE )
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɺStimmhafter lateraler alveolarer Flap Mischung aus gerolltem r und deutsch l, wie das r in Bapperl japan.心 (Herz) [ ko̥ko ɺ o ]
ɽ Stimmhafter retroflexer Flap r mit einem Zungenschlag an die Alveolen Urdu بڑا (groß) [ ɽ a ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɹ Stimmhafter alveolarer Approximant „dunkles“ r engl. rest (Pause) [ ɹ ɛst ]
Igbo (essen) [ ɹ í ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɻ Stimmhafter retroflexer Approximant r mit an die Alveolen angenäherter Zunge engl. wrap (einhüllen) [ ɻ æp ] ( AE )
Tamil வழி (Weg) [ʋa ɻ i]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ʀ Stimmhafter uvularer Vibrant am Gaumenzäpfchen gerolltes r ;
[ r ], [ ʀ ] und [ ʁ ] sind in der deutschen Sprache freie Allophone
deutsch Ratte [ ˈ ʀ atə ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ʁ Stimmhafter uvularer Frikativ geriebenes, nicht gerolltes Zäpfchen‑r; im deutschen Sprachraum vermutlich häufigste Aussprachevariante von deutsch r ; stimmhaftes Gegenstück zu [ χ ];
[ r ], [ ʀ ] und [ ʁ ] sind in der deutschen Sprache freie Allophone
deutsch Ratte [ ˈ ʁ atʰə ]

frz. rate (Milz) [ ʁ at]
port. rato (Maus) [ ˈ ʁ atu ]

Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
Stimmhafter alveolarer frikativer Vibrant kurzes „gerolltes“ r , gleichzeitig gesprochen mit [ ʒ ] tschech. řeč (Sprache) [ ɛt∫ ]
tschech. Dvořák (Name) [ dvɔ a:k ]
tschech. hřbitov (Friedhof) [ ˈɦ bɪtof ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɐ siehe unter A

S

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(anklickbar)
Laut Umschreibung für Deutschsprachige
und typische europäische Schreibweisen
Beispiel Hörbeispiel
(anklickbar)
s Stimmloser alveolarer Frikativ deutsch ss , ß , stimmloses s
franz. und port. auch ç , ung. immer sz ,
tschech., slowak., slowen., serbokroat. (geschriebenes) s immer [s], poln. jedes s außer si
deutsch Nuss [ s ], Fuß [ fuː s ]
engl. sea (Meer) [ s ]
frz. sous (unter) [ s u ]
ital. sempre (immer) [ ˈ s ɛmpre ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? /i
ʂ Stimmloser retroflexer Frikativ sch mit an die Alveolen angenäherter Zunge chin. shān (Berg) [ ʂ an ]
schwed. först (zuerst) [ ʂ t ]
Sindhi Sache [ ʂ ɛ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ʃ Stimmloser postalveolarer Frikativ deutsch sch , engl. sh , fr. ch , it. sci vor a/o/u und sc vor e/i, port./bask./malt./katalan. x , ung. s , rumän. ș , türk. ş , tschech./slowak./slowen./kroat. š , poln. sz , serb./bulg./russ. ш deutsch schnell [ ʃ nɛl ]
engl. dish (Teller) [ ʃ ]
frz. cacher (verstecken) [ kaˈ ʃ e ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
s͡f Stimmloser labiodental-alveolarer Frikativ gleichzeitige Artikulation von stimmlosem s und f Shona sviba (schwarz) [ ˈ s͡f iɓa ]
ɕ siehe unter C

T

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(anklickbar)
Laut Umschreibung für Deutschsprachige Beispiel Hörbeispiel
(anklickbar)
t Stimmloser alveolarer Plosiv deutsch t (jedoch ohne Aspiration ) deutsch alt [ al t(ʰ) ]
engl. time (Zeit) [ aɪm ]
frz. toucher (berühren) [ t uˈʃe ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ʈ Stimmloser retroflexer Plosiv t mit an die Alveolen angenäherter Zunge schwed. kort (kurz) [ ʈ ]
Hindi टमाटर (Tomate) [ ʈ ʌmaʈʌr ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
θ Stimmloser dentaler Frikativ stimmloser th -Laut (Lispellaut) engl. theft (Diebstahl) [ θ ɛft ]
span. paz (Frieden) [ pa θ ]
arab. ثمر (Frucht) [ ˈ θ amar ]
baschkir. төҫ (Farbe) [ tʏ̞ θ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
t͡s Stimmlose alveolare Affrikate deutsch z, ungarisch c;
[t], das direkt in ein [s] übergeht
deutsch Ziel [ t͡s iːl ]
russ. Царь (Zar bzw. Kaiser) [ t͡s arʲ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
t͡ʃ Stimmlose postalveolare Affrikate deutsch tsch ;
[t], das direkt in ein [ʃ] übergeht
deutsch Tschüss [ t͡ʃ ʏs ]
engl. chin (Kinn) [ t͡ʃ ɪn ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
t̠͡ɕ Stimmlose alveolopalatale Affrikate [t], das direkt in ein [ɕ] übergeht, russ. ч,
etwa zwischen tz in „Si tz “ und tch/dch in „Mä dch en“
poln. ćma [ t͡ɕ ma ]
russ. чуть (kaum) [ t͡ɕ ʉtʲ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ʈ͡ʂ Stimmlose retroflexe Affrikate [ʈ], das direkt in ein [ʂ] übergeht,
etwa zwischen tsch in „deu tsch “ und tch/dch in „Mä dch en“
poln. czas (Zeit) [ ʈ͡ʂ as ]
russ. лучше (besser) [ 'ɫu ʈ͡ʂ ɨ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i

U

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(anklickbar)
Laut Umschreibung für Deutschsprachige Beispiel Hörbeispiel
(anklickbar)
u Gerundeter geschlossener Hinterzungenvokal (geschlossenes) u , wie deutsches langes u deutsch Stuhl [ ʃt u ːl ]
frz. fou (verrückt) [ f u ]
ital. buio (dunkel) [ ˈb u ːjo ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ũ Gerundeter geschlossener Hinterzungennasalvokal nasaliertes u port. um (ein) [ ũ ]
ʉGerundeter geschlossener Zentralvokal zwischen deutsch u und ü engl. hoof (Huf) [ h ʉ ːf ] ( AuE )
schwed. ful (hässlich) [ f ʉ ːl ]
norweg. gutt (Junge) [ g ʉ t ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? /i
ʊ Gerundeter zentralisierter fast geschlossener Hinterzungenvokal offenes u , wie deutsches kurzes u deutsch und [ ʔ ʊ nt(ʰ) ]
engl. book (Buch) [ b ʊ k ]
schwed. buss (Bus) [ b ʊ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i

Für den deutschen Ü-Laut siehe unter Y .

V

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(anklickbar)
Laut Umschreibung für Deutschsprachige Beispiel Hörbeispiel
(anklickbar)
v Stimmhafter labiodentaler Frikativ deutsch w , stimmhaftes Gegenstück zum [f]; die Unterlippe wird an die Oberzähne gedrückt. Die ausgeatmete Luft passiert zwischen den enggestellten Stimmbändern sowie Zähnen und Lippe zwei enge Spalten. deutsch Welt [ v ɛlt(ʰ) ]
engl. have (haben) [ v ]
frz. veau (Kalb) [ v o ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
Halb-stimmhafter labiodentaler Frikativ niederländisch v , ein halb-stimmhaftes Mittelding zwischen [f] und [v], also der deutschen Aussprache der Buchstaben f und w niederl. veld [ ɛlt ] (Feld)
niederl. vrij [ ʀɛ͡ı ] (frei)
ʋStimmhafter labiodentaler Approximant Die Unterlippe wird Oberlippe und Oberzähnen angenähert, ohne sie zu berühren (im Unterschied zu [v] und [β]) und ohne die Lippen zu runden (im Unterschied zu [w]) kroat. vaza (Vase) [ ˈ ʋ ǎːza ]
niederl. wijn (Wein) [ ʋ ɛin ]
slowen. veter (Wind) [ ˈ ʋ eːtəɾ ]
Tamil ஒன்று (eins) [ˈ ʋ ɔndrɯ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ѵ Stimmhafter labiodentaler Flap Ähnlich wie deutsches w , aber die Unterlippe berührt die oberen Schneidezähne nur kurz Sika voter (ich stecke einen Pfahl in den Boden) [ ѵ oːtɛr ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ʌ siehe unter A
ɣ siehe unter G

W

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(anklickbar)
Laut Umschreibung für Deutschsprachige Beispiel Hörbeispiel
(anklickbar)
w Stimmhafter labiovelarer Approximant engl. w ; konsonantisch benutzter u-Laut, ähnlich dem kurzen, ungespannten u in Bauer engl. wind (Wind) [ w ɪnd ]
frz. coin (Ecke) [ k w ɛ̃ ]
poln. łódka (Boot) [ ˈ w utka ]
ital. uomo (Mann, Mensch) [ ˈ w ɔːmo ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
Nasalierter stimmhafter labiovelarer Approximant nasales Pendant des engl. w ; konsonantisch benutzter nasalierter u-Laut, ähnlich einer hastigen Aussprachen des „-ugen-“ in Augenblick > „Aungmblick“> [ˈaw̃blɪk] port. São (Sankt) [ ]
ʍ Stimmloser labiovelarer Frikativ zunächst stimmloses engl. w schott. engl. whether (ob) [ ˈ ʍ ɛðɚ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɰ Stimmhafter velarer Approximant wie engl. w , aber ohne Rundung der Lippen japan.庭 (にわ, Garten) [ ni ɰ a ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i

Für den deutschen W-Laut siehe unter V .

X

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(anklickbar)
Laut Umschreibung für Deutschsprachige Beispiel Hörbeispiel
(anklickbar)
x Stimmloser velarer Frikativ deutsche Standardaussprache des ch nach a , o , u („Ach-Laut“).
Gaumensegel und (hinterer) Zungenrücken werden an der Stelle nur einander angenähert, an welcher sie sich bei der Artikulation des k berühren.
westf. grout (groß) [ x rɔut ]
span. jabón (Seife) [ x aˈβon ]
tschech. v Čechách (in Böhmen) [ f ˈtʃɛ xx ]
russ. хлеб (Brot) [ x lʲep ]
poln. wschód (Osten) [ fsxut ] (‚sch' nicht als ʃ gesprochen)
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
χ Stimmloser uvularer Frikativ hinten im Rachen gesprochenes ch , stimmloses Gegenstück zum geriebenen Zäpfchen-r [ ʁ ], deutsch ch nach a , o , u („Ach-Laut“) außer im Suffix -chen (Verkleinerungsform) deutsch Bach [ ba χ ]
deutsch hoch [ hoː χ ]
niederl. vraag (Frage) [ vʀaː χ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i

Y

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(anklickbar)
Laut Umschreibung für Deutschsprachige Beispiel Hörbeispiel
(anklickbar)
y Gerundeter geschlossener Vorderzungenvokal deutsch ü deutsch Güte [ ˈg y ːtʰə ]
franz. tu (du) [ t y ]
nieder. duren (aushalten) [ ˈd y rə(n) ]
schwed. lyda (hören) [ ˈl y ːda ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ʏ Gerundeter zentralisierter fast geschlossener Vorderzungenvokal deutsch ü (kurz) deutsch Nüsse [ ˈn ʏ ]
nieder. vullen (füllen) [ ˈv ʏ lə(n) ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ɥ Stimmhafter labiopalataler Approximant konsonantisch benutzter Ü-Laut;
[ ɥ ] verhält sich zu [y] wie [w] zu [u]
frz. huit (acht) [ ɥ it ]
ʎ siehe unter L
ɣ siehe unter G
ɤ siehe unter O

Z

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(anklickbar)
Laut Umschreibung für Deutschsprachige
und typische europäische Schreibweisen
Beispiel Hörbeispiel
(anklickbar)
z Stimmhafter alveolarer Frikativ stimmhaftes deutsches s
engl., franz., port. auch z , poln., tschech., slowak., slowen., serbokroat., ung. immer z , kyrill. з
deutsch Sahne [ ˈ z aːnə ]
engl. zoo (Zoo) [ z ]
franz. rose (Rose) [ ʁo z ]
ital. tesoro (Schatz) [ teˈ z ɔːro ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ʑStimmhafter alveolopalataler Frikativ zwischen stimmhaftem s und j, palatalisiertes [z] poln. ziarno (Korn) [ ˈ ʑ arnɔ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ʐ Stimmhafter retroflexer Frikativ stimmhaftes sch mit an die Alveolen angenäherter Zunge Tamil பழம் (Frucht) [ ˈpʌ ʐ ʌm ]
chin. rénmín (Volk) [ ʐ ənmin ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ʒ Stimmhafter postalveolarer Frikativ stimmhaftes Gegenstück zu deutsch sch , j in J ournal, franz./port. g (nur vor e u. i) u. j , rumän. j , ung. zs , tschech./slowak./slowen./kroat./lit./lett. ž , poln. ż und rz , alban. zh , russ./serb./bulg. ж deutsch Genie [ ʒ eˈniː ]
engl. pleasure (Vergnügen) [ ˈplɛ ʒ ɚ ] ( AE )
franz. rouge (rot) [ ʁuː ʒ ]; je ( ich ) [ ʒ ə ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
z͡v Stimmhafter labiodental-alveolarer Frikativ gleichzeitige Artikulation von stimmhaftem s [z] und w [v] Shona mazvita (danke) [ maˈ z͡v ita ]

Sonstige

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(anklickbar)
Laut Umschreibung für Deutschsprachige Beispiel Hörbeispiel
(anklickbar)
ʔ Glottaler Plosiv durch Verschluss der Stimmritze erzeugter Knacklaut, wie im Deutschen vor anlautenden Vokalen deutsch beachten [ bəˈ ʔ aχtʰən ]
dänisch : stød [ stø ʔ ð ]
arabisch : Buchst. Hamza , bzw.
Hamza- Alif als Konsonant
nieder. beantwoorden (beantworten) [ bəˈ ʔ ɑntʋɔːrdə(n) ]
thail. อาน (Sattel) [ ʔ āːn ], เกาะ (Insel) [ ʔ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ʡ Epiglottaler Plosiv Dahalo (Boden) [ ndoː ʡ o ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ʕ Stimmhafter pharyngaler Frikativ mit verengtem Kehlkopf gesprochener Kehlenpresslaut („Würgelaut“) arab. عين (Auge) [ ʕ ain ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? /i
ʢ Stimmhafter epiglottaler Frikativ awar. (Nagel) [ ma ʢ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? /i
ʘ Bilabialer Klick ähnlich dem schmatzenden Geräusch eines „Luftkusses“ ǃXóõ (Traum) [ k ʘ ôõ ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ǀ Dentaler Klick IsiXhosa (fein mahlen) [ ukúk ǀ ola ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ǂ Palatoalveolarer Klick ǃXóõ (Knochen) [ k ǂ àã ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ǁ Lateraler alveolarer Klick Reiterschnalzer: Die Zungenseiten werden vom Zahnfleisch weggezogen IsiXhosa (sich bewaffnen) [ ukúk ǁ ʰoɓa ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i
ǃ Postalveolarer Klick Schnalzlaut mit Zungenspitze am mittleren Gaumen IsiXhosa (Steine zerbrechen) [ ukúk ǃ oɓa ]
Audio-Datei / Hörbeispiel ? / i

Diakritika und Suprasegmentalia

Diese Zeichen sind keine Laute, sondern dienen der näheren Beschreibung der Aussprache einzelner Laute oder Lautfolgen.

Schnellnavigation: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige Diakritika & Suprasegmentalia
IPA-Zeichen
(vergrößert)
Umschreibung für Deutschsprachige Beispiel Unicode
ˈ
nachfolgende Silbe trägt primäre Betonung (Hauptbetonung); kein Apostroph deutsch Kasse [ ˈ kʰasə ]
engl. because (weil) [ ˈ kɒːz ] ( AE )
ital. mangiare (essen) [ man ˈ dʒaːre ]
U+02C8
ˌ
nachfolgende Silbe trägt sekundäre Betonung (Nebenbetonung); kein Komma deutsch Wasserpfeife [ ˈvasɐ ˌ pfaɪ̯fə ]
engl. influenza (Grippe) [ ˌ ɪnfluˈɛnzə ]
frz. ignorance (Unwissenheit) [ ˌ iɲɔˈʀɑ̃s ]
U+02CC
ː
Längenzeichen ; vorhergehender Laut wird lang gesprochen; kein Doppelpunkt, sondern Längezeichen deutsch Naht [ na ː t(ʰ) ]
engl. yeast (Hefe) [ ji ː st ]
ital. canna (Rohr) [ ˈkan ː a ]
U+02D0
ˑ
Längenzeichen; vorhergehender Laut wird halblang gesprochen engl. beat [ bi ˑ t ] U+02D1
̆
Längenzeichen; gekennzeichneter Laut wird besonders kurz gesprochen; typografisch ein Breve , im Gebrauch nicht identisch mit der Breve in der Altphilologie engl. police [ ə̆ ˈliˑs ] U+0306
ʼ
Ejektive Aussprache; vorhergehendes Zeichen wird nicht pulmonal, sondern per Kehlkopfbewegung erzeugt georgisch სააკაშვილი [ ˈsaː aʃvɪlɪ ] U+02BC
| untergeordnete Intonationsgruppe (Sprechtaktgrenze) U+007C [1]
|| übergeordnete Intonationsgruppe zwei U+007C [1]
◌‿◌ Liaisonbogen zwischen zwei Wörtern bezeichnet die Liaison , den fließenden Übergang zum nächsten Wort wie im Französischen frz. mon [mɔ̃] + amie [aˈmi]
mon amie /mɔ̃n‿ami/ [mɔ̃naˈmi]
U+203F
◌͡◌
◌͜◌
Ligaturbogen über oder unter zwei Lautzeichen bezeichnet eine Doppelartikulation Idoma [ ak͡pa ] (Brücke), [ ag͡pa ] (Unterkiefer) U+0361 bzw. U+035C
.
Silbengrenze deutsch Karte [ ˈkʰaʁ . tʰə ]
engl. labour (Arbeit) [ ˈleɪ̯ . ] ( BE )
frz. abbaye (Abtei) [ a . be . ˈi ]
U+002E
̋
besonders hoher Ton U+030B
˥
U+02E5
́
hoher Ton U+0301
˦
U+02E6
̄
mittlerer Ton U+0304
˧
U+02E7
̀
niedriger Ton U+0300
˨
U+02E8
̏
besonders niedriger Ton U+030F
˩
U+02E9
̌
steigender Ton U+030C
̂
fallender Ton U+0302
Downstep Igbo unser Haus [ ʊ́ lɔ́ áɲɪ́ ] U+A71C
Upstep Hausa turanci ne (es ist Englisch) [ túrán tʃí nè ] U+A71B
Global rise deutsch Ja? [ jaː ] U+2197
Global fall deutsch Ja. [ jaː ] U+2198
̤
Murmelstimme U+0324
̰
Knarrstimme U+0330
̥
bzw.
̊
Stimmlose Aussprache des gekennzeichneten Lauts deutsch klar [ k aːɐ̯ ]
engl. price (Preis) [ ˈp ɹ̥ aɪs ]
frz. médecin (Arzt) [ me ˈsɛ̃ ]
U+0325 bzw. U+030A
̬
Stimmhafte Aussprache des gekennzeichneten Lauts engl. back of (Rückseite von) [ ˈbæ ʰəv ]
frz. chaque jour (jeden Tag) [ ʃa ˈʒuʁ ]
U+032C
̻
Laminale Aussprache des gekennzeichneten Lauts irisch Taoiseach (Titel des Regierungschefs) [ t̻ˠiːʃɒx ] U+033B
̪
Dentale Aussprache des gekennzeichneten Lauts rum. fluture (Schmetterling) [ ˈfl̪ut̪ure̞ ] U+032A
̺
Apikale Aussprache des gekennzeichneten Lauts U+033A
ʰ
Aspiriert gesprochen, also von einem hörbaren Lufthauch gefolgt deutsch Pass [ p ʰ as ]
Quechua qhari (Mann) [ ˈq ʰ aɾɪ ]
Aymara thakhi (Weg) [ ˈt ʰ ak ʰ ɪ ]
U+02B0
ʲ
Palatalisiert gesprochen russisch цепь (Kette) [ t͡sɛp ʲ ] U+02B2
ʷ
Labialisiert gesprochen, also mit Lippenrundung engl. red (rot) [ ɹ ʷ ɛd ] U+02B7
̹
Mit stärkerer Lippenrundung gesprochen frz. secret (Geheimnis) [ s ə̹ ˈkʁɛ ] U+0339
̜
Mit schwächerer Lippenrundung gesprochen engl. good (gut) [ g ʊ̜ d ] (AE) U+031C
̟
weiter vorne gesprochen engl. key (Schlüssel) [ ʰiː ] U+031F
̠
weiter hinten gesprochen engl. tree (Baum) [ ɹiː ] U+0320
̈
zentralisiert gesprochen frz. force (Kraft) [ f ɔ̈ ʁs ] U+0308
̽
zur Mitte zentralisiert gesprochen engl. November (November) [ n ˈvɛmbə ] ( BE ) U+033D
̩
Kennzeichnung eines Lauts, meist eines Konsonanten , der den Silbenkern bildet deutsch beten [ ˈbeːt ] U+0329
̯
Kennzeichnung eines Lauts, meist eines Vokals , der nicht den Silbenkern bildet deutsch Studie [ ˈʃtuːd ə ] U+032F
˞
rhotisch gesprochen engl. center (Zentrum) [ ˈsɛn ɚ ] ( AE ) U+02DE
̃
nasal gesprochen franz. ignorance (Unwissenheit) [ ˌiɲɔˈʁ ɑ̃ s ] U+0303
̰
glottalisiert gesprochen, also mit Verengung oder Verschluss der Glottis U+0330
ˠ
velarisiert gesprochen, also mit Hebung der Hinterzunge an das Velum ir. naoi (neun) [ ˠ ] U+02E0
ˤ
pharyngalisiert gesprochen, also mit einer Engebildung im Rachen (Pharynx) hebr. טוב (gut) [ t ˤ ɔːv ], צדיק (gerecht) [ t͡s ˤ adːiːq ] U+02E4
̝
angehobene Zunge tschech. řeč (Sprache) [ ɛtʃ ] U+031D
̞
gesenkte Zunge rumänisch secret (Geheimnis) [ s ˈkr t ], castron (Schüssel) [ käsˈtr n ] U+031E
̘
vorverlagerte Zungenwurzel U+0318
̙
zurückverlagerte Zungenwurzel U+0319
nasale Plosion eng. catnip (Katzenminze) [ ˈkætⁿnɪp ] U+207F
ˡ
laterale Plosion eng. spotless (makellos) [ ˈspɒtˡlɨs ] U+02E1
̚
keine hörbare Plosion U+031A

Siehe auch

Literatur

  • Handbook of the International Phonetic Association. A guide to the use of the international phonetic alphabet. Hrsg. von der International Phonetic Association. 12. Auflage. University Press, Cambridge ua 2011, ISBN 978-0-521-65236-0
  • Geoffrey K. Pullum, William A. Ladusaw: Phonetic symbol guide. 2. Aufl. University of Chicago Press, Chicago 1996, ISBN 0-226-68535-7

Weblinks

Wiktionary: Liste der IPA-Zeichen im Wiktionary – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

  1. a b IPA symbols and definitions with information about their Unicode characters ( Memento vom 13. Oktober 2014 im Internet Archive ) (PDF; 333 kB)