Detta är ett utmärkt föremål.

Linux

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning
Linux eller GNU / Linux
Tux, Linux -pingvinen
utvecklare olika
Licens (er) GPLv2 och andra
Första publ. 17 september 1991
Nuvarande version 5 november 2012 [1] (7 april 2021) [2]
Aktuell preliminär version 5.12-rc6 [1] (4 april 2021)
Kärna monolitisk kärna
Arkitektur DEC Alpha , ARC , ARM , AVR32 , C6x , H8 / 300 , Hexagon , Itanium , m68k , MicroBlaze , MIPS , Nios II , OpenRISC , PA-RISC , PowerPC , RISC-V , s390 , SuperH , SPARC , Unicore32 , x86 , x86-64 , Xtensa , z Systems
https://www.kernel.org/

Som Linux (tyska [ ˈLiːnʊks ] Ljudfil / ljudprov lyssna ? / i ) eller GNU / Linux ( se GNU / Linux namngivningskontrovers ) är vanligtvis gratis , Unix-liknande operativsystem för flera användare baserade på Linux-kärnan och i huvudsak på GNU- programvara. Den breda, även kommersiella distributionen möjliggjordes från 1992 genom licensiering av Linux -kärnan under den kostnadsfria GPL -licensen. En av initiativtagarna till Linux var den finska programmeraren Linus Torvalds . Han spelar fortfarande en samordnande roll i den vidare utvecklingen av Linux -kärnan och är också känd som Benevolent Dictator for Life (tysk välvillig diktator för livet ).

Det modulära operativsystemet utvecklas vidare av mjukvaruutvecklare över hela världen som arbetar med de olika projekten. Företag, ideella organisationer och många volontärer är involverade i utvecklingen. Vid användning på datorer används vanligtvis så kallade Linux-distributioner . En distribution kombinerar Linux -kärnan med olika program för att bilda ett operativsystem som är lämpligt för slutanvändning. Många distributörer och kunniga användare anpassar kärnan för sina egna ändamål.

Linux används i stor utsträckning, till exempel på arbetsstationsdatorer , servrar , mobiltelefoner , routrar , [3] bärbara datorer , inbyggda system , multimediaenheter och superdatorer . [4] Linux används annorlunda: Linux är konstant på såväl servermarknaden som i mobilsektorn, medan det fortfarande spelar en liten men växande roll på stationära och bärbara datorer. I mars 2021 installerades den på 2,19% system i Tyskland. [5]

Linux används av en mängd olika användare, inklusive hemanvändare, regeringar, organisationer och företag. [6] [7]

berättelse

Utvecklingar i förväg

1983 startade Richard Stallman GNU -projektet . Målet var att skapa ett fritt tillgängligt Unix -liknande , POSIX -kompatibelt operativsystem. En betydande mängd programvara hade redan skrivits i början av 1990 -talet, men den faktiska operativsystemkärnan ( GNU Hurd ) var fortfarande i en tidig fas och utvecklades bara långsamt. Den lika fria Berkeley Software Distribution , som hade utvecklats på 1980 -talet, var inblandad i en juridisk tvist med ett osäkert resultat och var därför inte heller något alternativ som ett gratis operativsystem. I början av 1990 -talet fanns det inget komplett, gratis system tillgängligt som skulle ha varit av intresse för utvecklare.

Historisk utveckling

År 1991 Linus Torvalds började utveckla en terminal emulering i Helsingfors ( Finland ) för att bättre förstå sin egen dator, bland annat. Med tiden märkte han att systemet utvecklades mer och mer till ett operativsystem; han meddelade det sedan i Usenet -ämnesgruppen för Minix -operativsystemet , comp.os.minix . [8] I september samma år bör systemet sedan göras tillgängligt för intresserade parter på en server. Dåvarande FTP -serveradministratören Ari Lemmke gillade inte något av namnen Freax eller Buggix som Torvalds föreslog, så han publicerade det i en katalog som heter Linux istället. Torvalds var inledningsvis oense om detta namn, men gav snabbt upp sitt motstånd eftersom han enligt hans egen erkännande var tvungen att erkänna att Linux helt enkelt var ett bättre namn.

Vid den tiden släpptes Linux fortfarande under en proprietär licens från Torvalds, vilket förbjöd kommersiell användning. Han insåg dock snart att detta hindrade utvecklingen. Han ville ge alla utvecklare mycket mer frihet och lade därför Linux under GNU GPL i januari 1992. [9] Det var nu möjligt att integrera Linux i GNU och sälja detta som det första gratis operativsystemet. Detta steg gjorde systemet mer attraktivt för ett ännu större antal utvecklare, eftersom det gjorde det lättare att modifiera och distribuera.

Termen GNU / Linux

Begreppet Linux användes först endast av Torvalds för kärnan han skrev. Detta användes ursprungligen på Minix . Torvalds och de andra Linux -författarna licensierade Linux under GNU GPL 1992 så att kärnan kunde integreras i GNU . Denna GNU -variant blev snabbt den mest använda varianten, eftersom det inte fanns någon annan funktionell fri kärna vid den tiden. När Torvalds och hans anhängare senare hänvisade till hela operativsystemet som Linux , försökte grundaren av GNU -projektet , Richard Stallman , snart genomdriva namnet GNU / Linux för att ge GNU -rollen vad han ansåg vara lämpligt. Detta krav mötte olika reaktioner. Medan GNU -projektet och Debian -projektet antog namnet, tackade de flesta utvecklare och andra Linux -distributörer antingen emot eller klart motsatte sig det. Detta motiverades å ena sidan med bekvämlighet, eftersom namnet Linux sågs som enklare, och å andra sidan med hänvisningen till att en stor del av programvaran som levererades med Linux inte kom från GNU -projektet.

utveckling

KDE grafiskt användargränssnitt

Utvecklingen av Linux -kärnan organiseras fortfarande av Torvalds. Han är anställd av den ideella Linux Foundation för detta ändamål. Andra nyckelutvecklare betalas ofta av olika företag. Så z. B. Andrew Morton på uppdrag av Google på Linux-kärnan och ansvarar för att samla alla ändringar och vidarebefordra dem till Torvalds i det så kallade sammanfogningsfönstret .

Förutom kärnutvecklingen har andra projekt samlats kring operativsystemet som gjorde det intressant för ett större antal användare. Grafiska användargränssnitt som KDE eller Gnome möjliggör hög användarkomfort när de används som ett skrivbordssystem. Olika Linux -distributioner avsedda för skrivbordet har förenklat installationen och konfigurationen av Linux i en sådan omfattning att även nybörjare enkelt kan bemästra dem.

En världsomfattande gemenskap av utvecklare och användare skapar en mängd ytterligare programvara och dokumentation relaterad till Linux, som har utökat utbudet av möjliga användningsområden enormt. Dessutom känner tillverkare av egenutvecklad programvara alltmer igen en marknad för Linux -användare och erbjuder med tiden alltmer program för Linux. Utvecklingen av gratis programvara sker i självorganiserade projekt, bestående av volontärer och betalda utvecklare, samt i stiftelser som delvis stöds av företag. Gemensamt för alla modeller är att de är starkt nätverksanslutna via Internet och att en stor del av organisationen och samråd sker där.

Tvist över Linux

Det fanns en tvist om Linux tidigt. År 1992 attackerade Andrew S. Tanenbaum Linux på grund av vad han såg som en föråldrad design och en alltför liberal utvecklingsmodell. [10] Tanenbaum kom senare tillbaka till spel när Ken Brown skrev sin bok Samizdat och letade efter bevis för att Linux bara var en kopia av Tanenbaums Minix . Den här gången försvarade Tanenbaum Linux. Linux är en dålig design för att avskrivas.

Det fanns andra argument med deklarerade konkurrenter. Interna Microsoft -dokument ( Halloween -dokument ) blev kända tidigt och visade att Microsoft antog att Linux var det största hotet mot Windows . Microsoft inledde senare en kampanj för att få Windows att se tekniskt och ekonomiskt bra ut jämfört med Linux. Medan gemenskapen var ganska avslappnad om denna kampanj, började företag i Linux-miljön i synnerhet motkampanjer. Hösten 2006 meddelade dock Microsoft och Novell att de skulle arbeta tillsammans om driftskompatibilitet och patentskydd för att förbättra samarbetet mellan de enskilda produkterna.

En annan konkurrent, Unix -tillverkaren SCO , anklagade igen 2003 för att Linux -utvecklare anställda av IBM hade kopierat källkoden från SCO: s Unix till Linux. Förfarandet avbröts sommaren 2007, SCO -gruppen har nu begärt konkurs och har fått ett handelsförbud. År 2013 begärdes en ny prövning. Tvisten är kronologiskt dokumenterad i artikeln SCO mot Linux .

Varumärkeslagen Linux gjorde också problem tidigt. I mitten av 1990-talet till exempel hade vissa privatpersoner namnet Linux registrerat på dem, vilket Torvalds bara kunde vända med mycket hjälp. Han överförde hanteringen av varumärkesrättigheterna till Linux Mark Institute , som återigen uppmärksammades 2005 när det fastställde licenser för varumärkesskydd till upp till 5 000 dollar per år. Denna summa upprörde främst många människor som är involverade i samhällsprojekt, varpå Torvalds kände sig tvungen att kommentera i ett öppet brev och göra det klart att pengarna helt enkelt behövdes för att det ideella Linux Mark Institute skulle kunna täcka sina egna kostnader.

Kärnan

Struktur för Linux -kärnan i detalj

teknologi

Linus Torvalds använde inledningsvis bara termen Linux för kärnan, som ger programvaran ett gränssnitt med vilket den kan komma åt hårdvaran utan att veta det. Linux-kärnan är en monolitisk kärna skriven på programmeringsspråket C med några GNU-C-tillägg. Viktiga delrutiner och tidskritiska moduler är emellertid programmerade på processorspecifikt monteringsspråk . Kärnan gör det möjligt att bara ladda de drivrutiner som krävs för respektive hårdvara. Kärnan tilldelar också processortid och resurser till de enskilda program som startas på den. För de enskilda tekniska processerna bygger Linux -designen starkt på dess Unix -modell.

Linux -kärnan har under tiden överförts till ett mycket stort antal hårdvaruarkitekturer. Repertoaren sträcker sig från mer exotiska driftmiljöer som iPAQ -handdatorn , navigationsenheter från TomTom eller till och med digitalkameror till stordatorer som IBMs System z och på senare tid mobiltelefoner som Motorola A780 och smartphones med operativsystem som Android eller Sailfish OSJolla . Trots det modulära konceptet behölls den grundläggande monolitiska arkitekturen. Orienteringen av originalversionen till de utbredda x86 -datorerna ledde till effektivt stöd för en mängd olika hårdvaror och möjliggjorde tillhandahållande av drivrutiner även för oerfarna programmerare. De resulterande grundstrukturerna sprang spridningen.

Kärnversioner

Alla kärnversioner arkiveras på kernel.org. Den version som finns där är respektive referenskärna. De så kallade distributionskärnorna bygger på detta och kompletteras med ytterligare funktioner av de enskilda Linux-distributionerna. En särdrag är versionsnumreringsschemat, som består av fyra nummer och separeras med prickar, t.ex. B. 2.6.14.1 . Den ger information om den exakta versionen och därmed också om motsvarande kärnans funktioner. Det sista av de fyra numren ändras för felkorrigeringar och saneringar, men inte för nya funktioner eller större förändringar. Av denna anledning ingår det sällan när man jämför kärnversioner, till exempel. Den näst sista, tredje siffran ändras när nya färdigheter eller funktioner läggs till. Detsamma gäller de två första siffrorna, men ändringarna och nya funktioner måste vara mer drastiska för dessa. Från och med version 3.0 (augusti 2011) utelämnas den andra siffran.

Utvecklingsprocess

På grund av GPL och en mycket öppen utvecklingsmodell är utvecklingen av Linux inte i händerna på individer, företag eller länder, utan i händerna på en världsomspännande gemenskap av många programmerare som utbyter information främst via Internet. I många e-postlistor, men också i forum och på Usenet, har alla möjlighet att följa diskussionerna om kärnan, att delta i dem och även att aktivt bidra till utvecklingen. Detta okomplicerade tillvägagångssätt säkerställer snabb och stadig utveckling, vilket också innebär att alla kan ge kärnan de funktioner de behöver. Detta begränsas endast av kontrollen av Linus Torvalds och några speciellt utvalda programmerare som har sista ordet för att lägga till förbättringar och patchar. På detta sätt skapas ungefär 4 300 rader med ny kod varje dag, med cirka 1 800 rader som raderas och 1 500 ändras varje dag (data från Greg Kroah-Hartman som ett genomsnitt för 2007). Omkring 100 personer som ansvarar för 300 delsystem är för närvarande involverade i utvecklingen.

Exempel på detaljer om kärnändringar

Innovationer i kärnan 2.6

Den stabila 2,6 -kärnan utvecklades i december 2001 på grundval av 2,4 -kärnan vid den tiden och har ett antal innovationer. Den mest märkbara effekten av dessa förändringar är att grafiska och interaktiva applikationer körs betydligt snabbare.

En av de viktigaste förändringarna var förbättringen av den så kallade O (1) schemaläggaren , som Ingo Molnár gjorde helt om för 2.6-kärnan. Den har förmågan att tilldela processortid till olika processer oavsett antalet processer under konstant tid. Sedan Kernel 2.6.23 har dock den så kallade Completely Fair Scheduler använts istället.

En annan innovation är introduktionen av åtkomstkontrollistor , med hjälp av vilken en mycket finjusterad rättighetshantering är möjlig, vilket är särskilt viktigt i miljöer med många användare. Den nya kärnan har också ett avsevärt förbättrat filövervakningssystem. I den nya versionen, kallad Inotify , skickar övervakningssystemet ett meddelande med varje operation i en fil. Detta är till exempel viktigt för stationära sökmotorer, som sedan kan uppdatera sitt index för den här filen.

Distributioner

Eftersom Linux -kärnan inte skulle kunna köras eller drivas på egen hand måste den distribueras tillsammans med hjälpprogramvara, till exempel GNU Core Utilities och många andra applikationsprogram. En sådan sammanställning kallas en "Linux -distribution", det är en sammanställning av olika program som kan variera beroende på tillståndet. De resulterande fördelningarna skiljer sig ibland mycket tydligt. Utgivaren av en Linux -distribution är distributören .

Historien om Linux -distributioner

Behovet av Linux -distributioner uppstod nästan omedelbart på grund av Linux -utvecklingsmodellen. Verktygen för GNU -projektet anpassades snabbt för Linux för att kunna tillhandahålla ett fungerande system. De första sammanställningarna av detta slag var MCC Interim Linux , Softlanding Linux System (SLS) och Yggdrasil Linux 1992. Den äldsta distributionen som fortfarande finns idag, Slackware av Patrick Volkerding , följde 1993 och härrör från Softlanding Linux System.

Med spridningen av Linux -distributioner fick fler människor möjlighet att testa systemet, och distributionerna blev mer och mer omfattande, så att ett allt större tillämpningsområde kunde öppnas, vilket gjorde Linux till ett allt mer attraktivt alternativ till drift system från etablerade tillverkare. Med tiden förändrades också bakgrunden till utdelningarna: Medan de första utdelningarna skrevs av individer eller små grupper för bekvämlighetens skull, finns det ibland mycket stora samhällsprojekt av volontärer, företagsfördelningar eller en kombination av båda.

Moderna distributioner

Komponenter i en Linux -distribution

De flesta av de mest små distributionerna stöds av volontärprojekt som samordnas över Internet. Det är mer troligt att de stora fördelningarna administreras av stiftelser och företag. De möjliga användningarna av de enskilda fördelningarna skilde sig också mycket över tiden. Allt från stationära datorer till serverinstallationer och live -CD -skivor till distributioner för tekniska forskningsändamål är allt representerat. Sammansättningen av en vanlig Linux -distribution för den stationära datorn innehåller ett stort antal programvarukomponenter som möjliggör dagligt arbete. De flesta distributioner görs tillgängliga på Internet i form av färdiga CD- eller DVD -bilder eller säljs med supportavtal eller manualer.

Det finns ofta inga distributioner som kan installeras direkt för speciella tillämpningsområden. Ramverk som OpenEmbedded används här . B. används för routrar eller mobiltelefoner för att förbereda en distribution för användning på enheten.

mångfald

Ett stort antal distributioner erbjuds, vilket gör att användaren kan finjustera urvalskriterierna för att passa sina egna behov. Att välja den lämpligaste distributionen är därför inte lätt för många oerfarna användare. Programvaran som används kan ha större vikt för privata användare än för företag, vilket i sin tur sätter större värde på tillgängligheten till officiell kundservice (”support”). Även projektets eller företagets policy bakom distributionen, t.ex. B. i fråga om egenutvecklad programvara, spela en roll såväl som samhällets egenskaper i detta projekt.

Listan över Linux -distributioner innehåller en lista över de viktigaste eller populära distributionerna.

Kompatibilitet mellan distributionerna

Olika distributioner, varav några har olika binära format, egna katalogstrukturer och liknande skillnader, leder till en viss grad av inkompatibilitet mellan distributionerna, som hittills inte kunde åtgärdas med riktlinjer som filsystemhierarkistandarden och Linux Standard Base . Till exempel kan programvara som tillhandahålls för distribution A inte nödvändigtvis installeras på distribution B. Olika perspektiv och lösningar på detta problem undersöks mer detaljerat i huvudartikeln Linux -distribution .

Användningsområden

Linux -kärnan används på en mängd olika hårdvaror och stöds av en stor mängd både gratis och egenutvecklad programvara. Bristerna i fönstersystemen som finns tillgängliga hittills, möjligen bristen på enhetlighet hos de många grafiska skalen och definitivt bristen på enhetsdrivrutiner hindrar ytterligare spridning.

Användningsområdena för Linux har stadigt utökats sedan den första versionen och täcker nu ett brett spektrum.

Stationära system

KDE 3D -skrivbord med Firefox , Kaffeine , Konqueror och Amarok

Linux, eller en Linux-distribution, kan drivas som ett fristående operativsystem, men det kan också användas inom ett multi-boot-system . [11] Linux kan installeras parallellt, till exempel vid sidan av Windows eller en BSD som FreeBSD eller macOS . Moderna distributioner som OpenSUSE , Debian , MX Linux eller Ubuntu guidar användaren genom installationen på datorn med hjälp av grafiska användargränssnitt och känner nästan alltid igen andra operativsystem oberoende. En individuell kombination kan väljas från långt över tusen gratisprogram. Textbehandling , kalkylblad , multimediaprogram , nätverksverktyg , spel eller vetenskapliga applikationer täcker de flesta tillämpningsområden som är viktiga i vardagen på kontoret och i den privata sektorn.

Trots säkerhetsfördelen jämfört med det mest utbredda Windows -operativsystemet [12] [13] [14] [15] och möjligheten till parallellinstallation och omfattande, gratis programvaruutbud, används Linux bara motvilligt på stationära datorer. Även om de vanligaste Linux -skrivbordsmiljöerna kan användas på ett liknande sätt som Windows eller macOS, skiljer de sig från dem i olika systemfunktioner. Därför, som med nästan varje förändring av operativsystemet, kan en viss utbildningstid vara nödvändig.

Installationen av de flesta distributioner är enkel och ger vanliga inställningar, [16] installationen av applikationerna är vanligtvis helautomatisk, eftersom den vanligtvis hanteras av en pakethanterare . [17] Eftersom det exakta förfarandet inte är enhetligt reglerat för alla Linux -distributioner kan förändring av Linux -distributionen kräva utbildning. Installationen av program som inte hör till distributionens omfattning kan vara annorlunda: Helst finns det en paketkälla från programutvecklaren, som är integrerad i pakethanteraren och sedan kan installeras via detta. Det finns också paket för ett antal program som är tillgängliga för nedladdning, skräddarsydda för distributionen. I värsta fall måste programvaran hämtas som källkod och kompileras för respektive system. Program som bara släpptes ut på marknaden av leverantören för macOS eller Windows kan vanligtvis användas under Linux med API -implementeringar som Wine , Cedega eller Darling eller GNUstep . I andra fall måste du tillgripa alternativa applikationer som är tillgängliga för Linux.

Gnome -skrivbord med Firefox , Nautilus och huvudmeny i Ubuntu 10.04 LTS

De två utbredda skrivbordsmiljöerna Gnome och KDE har olika driftskoncept, varför många distributörer publicerar standarder och riktlinjer för att bekanta både utvecklare och användare med användningen av olika skrivbordsmiljöer och standardisera det.

Större migreringar av företag eller institutioner som har konverterat flera hundra eller tusen datorer till Linux -datorer har blivit kända, till exempel München stad som en del av LiMux -projektet eller konvertering av 20000 stationära datorer på Peugeot Citroën. [18] Som ett resultat av leveransen av förinstallerade system från vissa specialisthandlare och den ökande populariteten hos vissa distributioner som Ubuntu , ökade användningen av Linux på stationära datorer med nästan 30 procent från början av 2007 till mitten av 2008. I hela världen bestämdes en marknadsandel på en procent för första gången i april 2009 i marknadsandelrapporten från Net Applications [19] . Efter att den hade sjunkit tillbaka till 0,9% [20] 2010 enligt NetMarketShare ökade marknadsandelen till 1,41% i december 2011. [21] I slutet av 2016 var marknadsandelen 2,2%. [22]

server

LAMP -distributionen är baserad på Linux
Linux på System z typ 2066

På grund av Linuxs kompatibilitet med andra Unix-liknande system har Linux etablerat sig särskilt snabbt på servermarknaden. Eftersom många ofta använda och nödvändiga serverprogramvara som webbservrar , databasservrar och groupware var tillgängliga gratis och i stort sett obegränsade för Linux tidigt, växte marknadsandelen där stadigt.

Eftersom Linux anses vara stabilt och lätt att underhålla uppfyller det också de särskilda krav som ställs på ett serveroperativsystem. Den modulära strukturen för Linux -systemet gör det också möjligt att hantera kompakta, dedikerade servrar . Dessutom har porten av Linux till olika hårdvarukomponenter inneburit att Linux stöder alla kända serverarkitekturer.

Den används för praktiskt taget alla uppgifter. Ett av de mest kända exemplen är Linux-serverkonfigurationen LAMP , där Linux kombineras med Apache , MySQL och PHP / Perl (ibland även Python ). Egen affärsprogramvara som SAP R / 3 är nu också tillgänglig på olika distributioner och har installerat över 1000 system. Linux Terminal Server Project gör det möjligt att centralt hantera all programvara utom klienternas BIOS .

Eftersom Linux kan drivas på ett stort antal olika typer av hårdvara är hårdvaran som används för Linux -servrar lika omfattande. Modern hårdvara som IBMs eServer p5 stöds också och möjliggör parallell körning av upp till 254 Linux -system (modell p595). Linux körs inbyggt på IBM -huvudramar i den nuvarande System z -linjen, med PR / SM i upp till 30 LPAR eller i var och en av dem under z / VM i ett potentiellt obegränsat antal, i verkliga termer, tiotusentals virtuella maskiner.

I januari 2017 gjordes minst 34% [23] av alla webbplatser tillgängliga via en Linux -server. Eftersom inte alla Linux -servrar identifierar sig som sådana kan den faktiska andelen vara upp till 31 procentenheter högre. Detta innebär att en faktisk marknadsandel på upp till cirka 65% inte kan uteslutas. [23] Marknadsandelen för sålda Linux -serversystem under andra kvartalet 2013 var 23,2%. [24] Da bei Servern nicht selten von einem Kunden selbst ein anderes Betriebssystem installiert wird, gibt diese Zahl nur bedingt Auskunft über die effektive Verwendung von Linux auf Server-Systemen.

Smartphone- und Tablet-Systeme

Für Smartphones und Tablets gibt es speziell optimierte Linux-Distributionen. Sie bieten neben den Telefonie - und SMS -Funktionen diverse PIM -, Navigations - und Multimedia -Funktionen. Die Bedienung erfolgt typischerweise über Multi-Touch oder mit einem Stift. Linux-basierte Smartphonesysteme werden meist von einem Firmen konsortium oder einer einzelnen Firma entwickelt und unterscheiden sich teilweise sehr stark von den sonst klassischen Desktop-, Embedded- und Server-Distributionen. Anders als im Embedded -Bereich sind Linux-basierte Smartphonesysteme aber nicht auf ein bestimmtes Gerät beschränkt, vielmehr dienen sie als Betriebssystem für Geräte ganz unterschiedlicher Modellreihen und werden oft herstellerübergreifend eingesetzt.

Die Architektur dieser Smartphone- und Tablet-Distributionen hat neben dem Linux-Kernel teilweise wenig mit den klassischen Distributionen zu tun.[25] So wird von Android nur ein Teil der sonst üblichen GNU-Software-Umgebung genutzt. [26] Die meist auf Linux genutzten UNIX-artigen Dienste und Tools werden teilweise durch eine Java-Laufzeitumgebung ersetzt. Dadurch entstehen neue Programmierschnittstellen , die sich auf beliebigen anderen Plattformen emulieren bzw. umsetzen lassen. [27] Trotzdem wird Android als Linux-Distribution angesehen, die viele Eigenschaften mitbringt, die es mit zahlreichen Embedded-Linux -Distributionen teilt. [28] Andere Smartphone-Distributionen, wie etwa Firefox OS , Ubuntu for phones , [29] Maemo , Tizen , Mer , Sailfish OS [30] und MeeGo nutzen größere Teile der klassischen GNU-Software-Umgebung, so dass diese Distributionen teilweise einfacher mit klassischen Linux-Anwendungen ergänzt werden können und somit eher Linux-Distributionen im klassischen Sinne entsprechen.

Das von HP Palm entwickelte WebOS setzt ebenfalls auf dem Linux-Kernel auf, das Userland jedoch besteht aus einer proprietären Entwicklung unter anderer Lizenz. Auch das ehemals von Samsung entwickelte Bada war neben einem RTOS -Kernel auch auf einem Linux-Kernel nutzbar, [31] was aber von Samsung nie in dieser Kombination verkauft wurde.

Linux-Systeme[25] haben seit Ende 2010 die Marktführerschaft auf dem schnell wachsenden Smartphone-Markt übernommen. [32] Sie weisen in Deutschland seit Februar 2013 durchgehend einen Marktanteil von über 70 % auf mit einem bisherigen Maximum von über 82 % im Juli 2014 (Anteile Linux-basierter Alternativen zu Android wurden in der Statistik nicht explizit angegeben). Vorwiegend Android-Geräte haben iOS , Windows Phone und Symbian erfolgreich zurückgedrängt.

Supercomputer

Da Linux beliebig angepasst und optimiert werden kann, hat es sich auch in Rechenzentren stark verbreitet, in denen speziell angepasste Versionen auf Großrechnern , Computerclustern (siehe Beowulf ) oder Supercomputern laufen.

In der TOP500 -Liste der schnellsten Supercomputer (Stand Juni 2018) werden alle gelisteten Systeme mit Linux betrieben. Der im Desktop-Bereich größte Konkurrent Windows spielt bei Höchstleistungsrechnern keine Rolle. Im Juni 2011 waren es noch 4 Systeme (darunter Platz 40), die mit dem Betriebssystem Windows liefen.

(Automobil-)Industrie

Linux setzt sich aus vielfältigen Gründen auch immer mehr in der Industrie, speziell in der Automobilindustrie, durch. Das weltweit erste von Linux betriebene Infotainment-System wurde von General Motors in Kooperation mit Bosch entwickelt. [33] Die GENIVI Alliance definiert Anforderungen an eine Linux-Distribution speziell für Infotainment-Systeme in Fahrzeugen. [34] Die größte Marktdurchdringung hat Linux in Japan. Zu den bekannten Unternehmen, die Linux verwenden, gehören: Ashisuto, Aisin AW , JVC KENWOOD Corporation , NTT DATA MSE und Turbo Systems. [35]

Weitere Einsatzbereiche

Ferner können auch NAS -Speichersysteme oder WLAN-Router Linux als Betriebssystem nutzen. Vorteil ist, dass eine sehr aktive Entwickler-Community besteht, auf deren Ressourcen (der Kernel mit den Schnittstellen-, Speicherverwaltungs- und Netzwerkfunktionen, aber z. B. auch umfangreiche Entwicklerprogramme, bereits bestehender Code wie die Benutzeroberflächen OPIE oder GPE Palmtop Environment , Erfahrung etc.) die Hersteller dabei zurückgreifen können.

Sicherheit

Allgemeines

Die Gründe für die Bewertung von Linux als sicheres System sind verschieden und hängen von dessen Aufgaben und der verwendeten Softwarekonfiguration ab. So verfügt Linux als Desktop-System über eine strenge Unterteilung der Zugriffsrechte , die bei anderen verbreiteten Desktop-Systemen im Normalfall nicht eingehalten wird. Dies führt unter anderem dazu, dass viele Funktionsprinzipien verbreiteter Würmer und Viren bei Linux nicht greifen können beziehungsweise nur den ausführenden Benutzer, jedoch nicht das ganze System, kompromittieren können. Eine Kompromittierung des Nutzers kann gleichwohl zu sensiblen Datenverlusten führen. Bisher traten nur sehr wenige Viren unter Linux auf, beispielsweise Staog und Bliss . Im Vergleich zu anderen Desktop-Systemen hat Linux die erste größere Verbreitung bei Nutzern mit einem sehr technischen und sicherheitsbewussten Umfeld erfahren. Die Entwicklung geschah somit, verglichen mit anderen verbreiteten Desktop-Systemen, unter den Augen eines sehr sicherheitskritischen Publikums. Im Gegensatz zu Desktop-Systemen hängt die Sicherheit bei Serversystemen primär vom Grad der Erfahrung der Administratoren mit dem System selbst ab. Linux punktet dabei durch die freie Verfügbarkeit, die es Administratoren ermöglicht, das System ohne Mehrkosten in verschiedensten Testszenarien zu installieren und dort ausgiebig zu untersuchen. Zudem gibt es eine Reihe von speziell gehärteten Linux-Distributionen, welche besonderen Wert auf Sicherheitsaspekte legen. Initiativen wie SELinux bemühen sich dort um das Erfüllen hoher Sicherheitsstandards.

Da Linux quelloffene Software ist, kann jeder den Quellcode studieren, untersuchen und anpassen. Dies führt unter anderem auch dazu, dass der Quellcode (sei es zum Zwecke der Anpassung, zum Zwecke der Schulung, aus dem Sicherheitsinteresse einer Institution oder eines Unternehmens heraus oder aus privatem Interesse) von mehr Menschen studiert wird, als dies bei proprietären Programmen der Fall sein kann, wodurch Sicherheitslücken schneller auffallen (und dann behoben werden können).

Sicherheitsaktualisierungen

Ein wesentliches Merkmal vieler Linux-Distributionen ist es, dass sie kostenlos und automatisiert Sicherheitsaktualisierungen für alle bereitgestellte Software anbieten. Diese Funktion existiert zwar auch bei anderen gängigen Betriebssystemen, erfasst dort aber nicht alle bereitgestellte Software, funktioniert nicht durchgehend automatisch oder ist nicht kostenlos, weshalb die Hürde, solche Aktualisierungen einzuspielen, bei anderen Betriebssystemen höher ist als bei Linux.

Unter anderem wegen der allgemein verfügbaren Sicherheitsaktualisierungen sind Antivirenprogramme für Linux wenig verbreitet. Anstatt mit einem Antivirenprogramm nach Schadsoftware suchen zu lassen, die bekannte Sicherheitslücken in der installierten Anwendungssoftware ausnutzt, können die bekannten Lücken bereits über Sicherheitsaktualisierungen geschlossen werden. Die existierenden Antivirenprogramme für Linux werden daher hauptsächlich dafür eingesetzt, um Datei- und E-Mail-Server auf Viren für andere Betriebssysteme zu untersuchen.

Technische Fähigkeiten

Linux verfügt über viele der Fähigkeiten, welche für eine sicherheitstechnisch anspruchsvolle Umgebung erforderlich sind. Dazu gehört sowohl eine einfache Nutzer- und Gruppenrechteverwaltung mittels Role Based Access Control , wie auch eine komplexere Rechteverwaltung mit Hilfe von Access Control Lists . Zusätzlich implementieren viele aktuelle Distributionen auch Mandatory-Access-Control -Konzepte mit Hilfe der SELinux/AppArmor-Technik.

Ebenso bietet fast jede Linux-Distribution auch eine Secure-Shell -Implementierung (zumeist OpenSSH ) an, mit der authentifizierte verschlüsselte und deswegen sichere Verbindungen zwischen Computern gewährleistet werden können. Andere Verschlüsselungstechniken wie Transport Layer Security werden ebenfalls voll unterstützt.

Im Rahmen der Verschlüsselung für auf Medien gespeicherte Daten steht das Kryptographie-Werkzeug dm-crypt zur Verfügung, das eine Festplattenverschlüsselung ermöglicht. Es bietet dabei die Möglichkeit der Verschlüsselung nach aktuellen Standards wie dem Advanced Encryption Standard . Transparente Verschlüsselung, bei der nur einzelne Dateien statt ganzer Festplatten verschlüsselt werden, stellen die Verschlüsselungserweiterung EncFS und das Dateisystem ReiserFS zur Verfügung. Zu den Sicherheitszertifikaten, die im Zusammenhang mit Linux erworben wurden, siehe den Abschnitt Software-Zertifikate .

Zertifikate

Personalzertifikate

Um den Grad der Kenntnisse von Technikern und Administratoren messbar zu machen, wurden eine Reihe von Linux-Zertifikaten ins Leben gerufen. Das Linux Professional Institute (LPI) bietet dafür eine weltweit anerkannte Linux-Zertifizierung in drei Levels, die ersten beiden Level (LPIC-1 und LPIC-2) mit jeweils zwei Prüfungen und den dritten Level (LPIC-3) mit einer Core-Prüfung (301) und mehreren optionalen Erweiterungsprüfungen. Auch die großen Linux-Distributoren wie Red Hat , openSUSE und Ubuntu bieten eigene Schulungszertifikate an, die aber zum Teil auf die Distributionen und deren Eigenheiten ausgelegt sind.

Software-Zertifikate

Um den Grad der Sicherheit von Technikprodukten zu bewerten, gibt es ebenfalls eine Reihe von Zertifikaten, von denen wiederum viele für bestimmte Linux-Distributionen vergeben wurden. So hat z. B. das Suse Linux Enterprise Server 9 des Linux-Distributors Novell die Sicherheitszertifikation EAL4+ nach den Common Criteria for Information Technology Security Evaluation erhalten, Red Hat hat für seine Redhat Enterprise Linux 4 Distribution ebenso die EAL4+-Zertifizierung erhalten. Ein Problem bei der Zertifizierung stellen für viele Distributoren allerdings die hohen Kosten dar. So kostet eine Zertifizierung nach EAL2 etwa 400.000 US-Dollar. [36]

Hardwareunterstützung

Eine häufige Schwierigkeit beim Einsatz von Linux besteht darin, dass oft keine ausreichende Hardware-Unterstützung gegeben ist. Tatsächlich verfügt Linux zahlenmäßig über mehr mitgelieferte Treiber als vergleichbare Systeme ( Windows , macOS ). Das führt dazu, dass in der Regel nicht einmal eine Treiber-Installation notwendig ist und dass sogar ein Wechsel von Hardware reibungslos möglich ist. Das bietet dem Anwender deutlich mehr Komfort als bei vergleichbaren Betriebssystemen, da so z. B. ein problemloser Umzug des Betriebssystems auf einen anderen Rechner oder sogar die Installation des Betriebssystems auf Wechseldatenträgern möglich ist, ohne dass hierfür spezielle Anpassungen am System nötig wären.

Oft ist diese reibungslose Hardware-Unterstützung jedoch nicht gegeben. Das gilt insbesondere für aktuellere Hardware. Die Ursache liegt darin begründet, dass nur wenige Hardwarehersteller selbst Linux-Treiber für ihre Hardware zur Verfügung stellen oder diese nur in schlechter Qualität vorliegen. Während für Hardware mit offen dokumentierter, standardisierter Schnittstelle (z. B. Mäuse, Tastaturen, Festplatten und USB-Host-Controller) Treiber zur Verfügung stehen, ist dies für andere Hardwareklassen (z. B. Netzwerkschnittstellen, Soundkarten und Grafikkarten) nicht immer der Fall. Viele Hardwarehersteller setzen auf proprietäre hardwarespezifische Schnittstellen, deren Spezifikation zudem nicht öffentlich zugänglich ist, sodass sie mittels Black-Box-Analyse bzw. Reverse Engineering erschlossen werden muss. Beispiele hierfür sind Intels HD Audio-Schnittstelle und deren Linux-Implementierung snd-hda-intel oder der freie 3D-Grafiktreiber nouveau für bestimmte 3D-Grafikchips von Nvidia . Ein anderes Beispiel ist der Energieverwaltungsstandard ACPI , der sehr komplex und auf die jeweilige Hauptplatine zugeschnitten ist, sodass eine Implementierung durch die Linux-Gemeinschaft aus Mangel an Ressourcen oder Hintergrundwissen oft unzureichend ist. Oft kann in diesem Zusammenhang auch das Mitwirken der Anwender hilfreich sein, indem sie auf Probleme hinweisen und idealerweise sogar technische Informationen zu ihrer Hardware ermitteln und der Linux-Gemeinschaft zur Verfügung stellen oder Entwicklerversionen vor der Veröffentlichung testen.

Ein oft genannter Grund für die Nichtbereitstellung von Linuxtreibern ist das Entwicklungsmodell des Linux-Kernels: Da er keine feste Treiber- API besitzt, müssen Treiber immer wieder an Veränderungen in den einzelnen Kernel-Versionen angepasst werden. Direkt in den Kernel integrierte Treiber werden zwar von den Kernel-Entwicklern meist mit gepflegt, müssen aber unter der GNU General Public License (GPL) veröffentlicht sein, was einige Hardware-Hersteller ablehnen. Extern zur Verfügung gestellte Treiber müssen aber ebenfalls ständig angepasst und in neuen Versionen veröffentlicht werden, was einen enormen Entwicklungsaufwand mit sich bringt. Außerdem ist die rechtliche Lage solcher externen Module, die nicht unter der GPL stehen, umstritten, weil sie in kompilierter Form technisch bedingt GPL-lizenzierte Bestandteile des Kernels enthalten müssen.

Das Problem der Hardwareunterstützung durch sogenannte Binärtreiber (Gewähren von Binärdateien ohne Offenlegung des Quellcodes) wird im Linux-Umfeld kontrovers diskutiert: Während manche für einen Ausschluss proprietärer Kernel-Module plädieren, [37] befürworten andere, dass einige Hersteller überhaupt – zur Not auch proprietäre – Treiber bereitstellen, mit dem Argument, dass die Linux-Nutzer ohne sie benachteiligt wären, weil sie sonst von bestimmter Hardware schlicht abgeschnitten wären. [38]

Allerdings können Treiber für viele Geräteklassen (z. B. alle per USB oder Netzwerk angeschlossenen Geräte) auch ganz ohne Kernelcode programmiert werden, was sogar die bevorzugte Vorgehensweise ist.

Digitale Rechteverwaltung

Linus Torvalds betont, dass sich Linux und digitale Rechteverwaltung (DRM) nicht ausschließen. [39] Auch sind freie DRM-Verfahren zur Nutzung unter Linux verfügbar. [40]

In der Praxis ist die Nutzung von DRM-geschützten Medien unter Linux jedoch seltener möglich als unter anderen Systemen, denn aufgrund des Prinzips digitaler Rechteverwaltung können Rechteinhaber alleine entscheiden, auf welchen DRM-Systemen ihre Medien verwendet werden dürfen. Die dabei eingesetzten Verfahren sind nicht standardisiert, sondern werden von den jeweiligen Herstellern kontrolliert, und die beiden größten Hersteller digitaler Rechteverwaltungssysteme im Endverbraucherumfeld, Microsoft und Apple , haben mit Stand Oktober 2009 keine entsprechenden Programme für Linux veröffentlicht oder auch nur entsprechende Absichten bekannt gegeben.

Allerdings gibt es Windows-DRM-zertifizierte Software, die unter Linux eingesetzt werden kann, wie sie beispielsweise bei der AVM FRITZ!Media 8020 verwendet wird.

Grundsätzlich besteht bei DRM-Verfahren die Notwendigkeit, dass die Daten, an denen der Nutzer nur eingeschränkte Rechte erhalten soll, dem Nutzer zu keiner Zeit in unverschlüsselter Form zur Verfügung gestellt werden dürfen, da er ja sonst in diesem Moment eine unverschlüsselte Kopie anfertigen könnte. Da Linux quelloffen ist, ist es dem Nutzer leicht möglich, den entsprechenden Programmteil eines lokalen, rein softwarebasierten DRM-Systems durch eigenen Code zu ersetzen, der genau dies tut.

Veranstaltungen und Medien

Kongresse

Der LinuxTag 2004 im Kongresszentrum Karlsruhe

Bis 2014 war der LinuxTag die größte jährlich stattfindende Messe zu den Themen Linux und freie Software in Europa. Neben den Ausstellungen aller namhaften Unternehmen und Projekte aus dem Linux-Umfeld wurde den Besuchern auch ein Vortragsprogramm zu verschiedenen Themen geboten. Der LinuxTag selbst existierte von 1996 bis 2014 und zog zuletzt jährlich mehr als 10.000 Besucher an. Neben dem großen LinuxTag gibt es noch eine Vielzahl kleinerer und regionaler Linuxtage , die oft mit Unterstützung von Universitäten organisiert werden. Seit 2015 sind die Chemnitzer Linux-Tage die größte Veranstaltung dieser Art in Deutschland.

Zu den weiteren internationalen Messen gehört der Linux Kongress – Linux System Technology Conference in Hamburg. Ein Kuriosum ist die jährlich stattfindende LinuxBierWanderung , die Linux-Enthusiasten der ganzen Welt eine Möglichkeit zum gemeinsamen „Feiern, Wandern und Biertrinken“ geben will.

Neben den allgemeinen Messen und Kongressen findet jedes Jahr das LUG-Camp statt. Dieses wird seit dem Jahr 2000 von Linux-Benutzern aus dem Raum Flensburg bis hin zur Schweiz organisiert und besucht.

Als bekannt wurde, dass der LinuxTag 2015 im Messeformat ausfällt, nahmen andere Menschen dies als Anlass den Linux Presentation Day (kurz LPD ) zu etablieren. Der LPD ist allerdings nicht als Ersatz für den LinuxTag gedacht. Stattdessen hat sich der LPD auf die Fahnen geschrieben, Linux auf dem Desktop zu mehr Erfolg zu verhelfen. Dazu wird er meist von den mittlerweile weltweit verteilten Linux User Groups (Linux Benutzer Gruppen) als eine Art Messe veranstaltet.

Printmedien und elektronische Medien

Mit der zunehmenden Verbreitung von Linux hat sich auch ein Angebot an Printmedien entwickelt, die sich mit der Thematik beschäftigen. Neben einer Vielzahl an Büchern zu nahezu allen Aspekten von Linux haben sich auch regelmäßig erscheinende Zeitschriften auf dem Markt etabliert. Bekannteste Vertreter sind hier die einzelnen Hefte der Computec Media , die monatlich ( Linux-Magazin , LinuxUser ) oder vierteljährlich ( EasyLinux ) erscheinen. Schon seit einer ganzen Weile produzieren auch andere große Verlage wie IDG mit der zweimonatlich erscheinenden LinuxWelt sowie Heise mit der in unregelmäßiger Abfolge erscheinenden c't Linux Heftreihen beziehungsweise Sonderhefte zu langjährig bestehenden Computerzeitschriften, nämlich PCWelt und c't . Darüber hinaus gibt es auch noch für die Distribution „Ubuntu Linux“ und ihre Derivate das jährlich viermal erscheinende Magazin UbuntuUser , das durch den Medienanbieter Computec Media veröffentlicht wird.

Rezeption

Wissenschaft

Der am 12. Oktober 1994 entdeckte Asteroid (9885) Linux wurde nach dem Linux-Kernel benannt.

Filme

Die Thematik rund um Linux wurde auch in einer Reihe von Dokumentationen behandelt. So behandelt der Kino-Dokumentationsfilm Revolution OS die Geschichte von Linux, freier Software und Open Source und stützt sich dabei größtenteils auf diverse Interviews mit bekannten Vertretern der Szene. Die TV-Dokumentation Codename: Linux , in Deutschland von Arte ausgestrahlt, geht ähnliche Wege, stellt aber auch einen chronologischen Verlauf der Entwicklung von Linux und Unix dar.

Siehe auch

Portal: Linux – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Linux
Portal: Freie Software – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Freie Software

Literatur

 • Daniel J. Barrett: Linux kurz & gut . O'Reilly, Köln 2004, ISBN 3-89721-501-2 .
 • Hans-Werner Heinl: Das Linux-Befehle-Buch . Millin, Berlin 2007, ISBN 978-3-938626-01-6 .
 • Michael Kofler : Linux 2010: Debian, Fedora, openSUSE, Ubuntu . 9. Auflage. Addison-Wesley, München 2009, ISBN 3-8273-2158-1 (bis zur 8. Auflage unter dem Titel: Linux. Installation, Konfiguration, Anwendung ).
 • Bernd Kretschmer, Jens Gottwald: Linux am Arbeitsplatz. Büroanwendungen einrichten und professionell nutzen . Millin, Kösel, Krugzell 2005, ISBN 3-938626-00-3 (mit DVD-ROM).
 • Glyn Moody: Die Software-Rebellen. Die Erfolgsstory von Linus Torvalds und Linux . Verlag Moderne Industrie, Landsberg am Lech 2001, ISBN 3-00-007522-4 .
 • Carla Schroder: Linux Kochbuch . O'Reilly, Köln 2005, ISBN 3-89721-405-9 .
 • Ellen Siever, Stephen Spainhour, Stephen Figgins: Linux in a Nutshell . O'Reilly, Köln 2005, ISBN 3-89721-195-5 .
 • Ralph Steyer: Linux für Umsteiger . Software & Support Verlag, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-935042-61-2 .
 • Linus Torvalds, David Diamond : «Just for fun» – Wie ein Freak die Computerwelt revolutionierte . Autobiografie des Linux-Erfinders. dtv 36299, München 2001, ISBN 3-423-36299-5 (Originaltitel: «Just for fun» – The story of an accidental revolutionary by HarperBusiness, New York, NY 2001 . Übersetzt von Doris Märtin, Lizenzausgabe des Hanser Verlags, München / Wien 2001).
 • Edward Viesel: Drucken unter Linux . Professionelles Linux- und Open-Source-Know-How. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. Bomots, Forbach (Frankreich) 2009, ISBN 978-3-939316-60-2 .
 • Matt Welsh, Matthias Kalle Dalheimer, Terry Dawson, Lar Kaufman: Linux. Wegweiser zur Installation & Konfiguration . O'Reilly, Köln 2004, ISBN 3-89721-353-2 ( oreilly.de ).
 • Steffen Wendzel, Johannes Plötner: Einstieg in Linux . Galileo-Press, Bonn 2004, ISBN 3-89842-481-2 .
 • Steffen Wendzel, Johannes Plötner: Linux . Das distributionsunabhängige Handbuch. Galileo-Press, Bonn 2006, ISBN 3-89842-677-7 .
 • Michael Wielsch, Jens Prahm, Hans-Georg Eßer: Linux Intern. Technik. Administration und Programmierung . Data Becker, Düsseldorf 1999, ISBN 3-8158-1292-5 .
 • Michael Kofler : Linux. Das umfassende Handbuch . 1. Auflage. Galileo Computing, Bonn 2013, ISBN 978-3-8362-2591-5 .

Weblinks

Commons : Linux – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Linux – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikiquote: Linux – Zitate

Einzelnachweise

 1. a b The Linux Kernel Archives. Abgerufen am 9. April 2021 (englisch).
 2. https://www.kernel.org/
 3. Table of Hardware Router auf die OpenWrt (Linux für Router) installiert werden kann
 4. Oliver Diedrich: Linux dominiert die Top500. In: Heise online . 18. Juni 2012 . Abgerufen am 9. Dezember 2016.
 5. Marktanteile der führenden Betriebssysteme in Deutschland von Januar 2009 bis März 2021 , Statista ; Zugriff am 6. Mai 2021.
 6. 50 Places Linux is Running That You Might Not Expect comparebusinessproducts.com (23. März 2010)
 7. Linux Foundation Mitglieder ( Memento vom 24. April 2013 im Internet Archive )
 8. Linus Torvalds: What would you like to see most in minix? In: Usenet-Newsgroup comp.os.minix. 26. August 1991, abgerufen am 26. Juli 2008 (englisch).
 9. Linus Torvalds: Release Notes for Linux v0.12. In: The Linux Kernel Archives. Januar 1992, abgerufen am 8. September 2011 (englisch).
 10. Andy Tanenbaum: LINUX is obsolete. In: Usenet-Newsgroup comp.os.minix. 29. Januar 1992, abgerufen am 26. Juli 2008 (englisch).
 11. Johannes Plötner, Steffen Wendzel: Linux – Das umfassende Handbuch. Die Partitionierung. Galileo Computing, 2012, abgerufen am 19. Februar 2012 .
 12. Frank Patalong, DER SPIEGEL: Ausstieg: Nie wieder Viren . In: www.spiegel.de .
 13. Grundlagen › Wiki › ubuntuusers.de . In: wiki.ubuntuusers.de .
 14. wiki.ubuntuusers.de/Sicherheitskonzepte ( Memento vom 22. Mai 2012 im Internet Archive )
 15. com! professional: Ist Linux sicherer als Windows? . In: com! - Das Computer-Magazin .
 16. Johannes Plötner, Steffen Wendzel: Linux – Das umfassende Handbuch. Installation von Ubuntu. Galileo Computing, 2012, abgerufen am 19. Februar 2012 .
 17. Sascha Kersken: IT-Handbuch für Fachinformatiker – Der Ausbildungsbegleiter. Software installieren. Galileo Computing, 2011, abgerufen am 9. September 2011 .
 18. Andreas Donath: Zweitgrößter europäischer Autohersteller steigt auf Linux um. In: Golem.de. 31. Januar 2007, abgerufen am 22. April 2014 : „PSA Peugeot Citroën wählt den SUSE Linux Enterprise Desktop für 20.000 Desktops“
 19. Oliver Diedrich: Linux knackt auf dem Desktop die 1-Prozent-Marke. In: Heise online . 1. Mai 2009 . Abgerufen am 8. September 2011.
 20. Mehmet Toprak: Das gescheiterte Linux-Projekt. Netzwelt, 7. August 2010, abgerufen am 8. September 2011 .
 21. Desktop Top Operating System Share Trend December 2010 to December 2011. Net Applications.com, abgerufen am 10. Januar 2012 (englisch).
 22. Desktop Top Operating System Share Trend – December, 2016. Net Applications.com, abgerufen am 13. Januar 2017 (englisch).
 23. a b Usage statistics and market share of Unix for websites , W3Techs, abgerufen am 25. März 2017 (englisch)
 24. Matthias Parbel: Servermarkt: Cisco und Dell legen gegen den Trend zu. In: Heise online . 28. August 2013 . Abgerufen am 17. September 2013.
 25. a b Adrian Kingsley-Hughes: The death of the Linux distro. In: The death of the Linux distro. CBS Interactive, 14. Februar 2012, abgerufen am 19. September 2012 (englisch): „Take a look at how Android has become the dominant Linux distro on mobile platforms. […] So again, while B2G is essentially a Linux distro, people will come […]“
 26. Richard Stallman: Is Android really free software? – Google's smartphone code is often described as 'open' or 'free' – but when examined by the Free Software Foundation, it starts to look like something different. The Guardian , 19. September 2011, abgerufen am 9. September 2012 (englisch): „the software of Android versions 1 and 2 was mostly developed by Google; Google released it under the Apache 2.0 license, which is a lax free software license without copyleft. […] The version of Linux included in Android is not entirely free software, since it contains non-free „binary blobs“ […] Android is very different from the GNU/Linux operating system because it contains very little of GNU.“
 27. What is Android? In: Android Developers Guide. Abgerufen am 8. September 2011 (englisch).
 28. Bill Anderson: Android is Just Another Distribution of Linux. Android News for Costa Rica, 13. Mai 2014, abgerufen am 12. September 2014 (englisch): „Android is not a GNU/Linux distribution, but it is a distribution of Linux. More specifically, it is a distribution of embedded Linux that uses many NetBSD utilities.“
 29. Canonical bringt Ubuntu auf Smartphones. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 12. Januar 2013 ; abgerufen am 18. Januar 2013 .
 30. Jolla: Erstes Sailfish-Smartphone Ende 2013 für 400€. (Nicht mehr online verfügbar.) chip.de, archiviert vom Original am 7. Juni 2013 ; abgerufen am 29. Mai 2013 .
 31. Bada architecture. (Nicht mehr online verfügbar.) Samsung, archiviert vom Original am 20. Januar 2012 ; abgerufen am 28. Juni 2013 (englisch).
 32. Google's Android becomes the world's leading smart phone platform. Canalys, 31. Januar 2011, abgerufen am 8. September 2011 (englisch).
 33. „Bosch bringt die Vielfalt der Apps ins Auto“ Abgerufen am 6. Januar 2014.
 34. Webseite der GENIVI Alliance Abgerufen am 26. Dezember 2013.
 35. Linux Foundation gewinnt fünf japanische Firmen als neue Mitglieder. NZZ-Online, 24. April 2012, abgerufen am 5. Juli 2015 .
 36. Daniel Bachfeld: Konsortium erhält Auftrag für hochsicheres Linux nach CC-EAL5. In: Heise online . 24. September 2004 . Abgerufen am 26. Juli 2008.; Zitat: „Für viele Anbieter sind allerdings die enormen Entwicklungs- und Evaluierungskosten ein Grund, sich nicht zertifizieren zu lassen. Für EAL2 muss man um die 400.000 US-Dollar auf den Tisch legen.“.
 37. Thorsten Leemhuis: Erneut Debatte um Verbot proprietärer Linux-Treiber. In: Heise online . 14. Dezember 2006 . Abgerufen am 26. Juli 2008.
 38. Oliver Frommel: Letzte Ausfahrt: Binary . In: Linux-Magazin . Nr.   08 , 2008 ( linux-magazin.de ).
 39. Linus Torvalds: Flame Linus to a crisp! In: Linux Kernel Mailing List archive. 23. April 2003, abgerufen am 26. Juli 2008 (englisch): „I want to make it clear that DRM is perfectly ok with Linux!“
 40. Julius Stiebert: DRM-Spezifikationen von Sun. In: Golem.de. 21. März 2006, abgerufen am 8. September 2013 : „Als Teil von Suns Initiative ‚Open Media Commons' hat das Unternehmen nun Spezifikationen für DRM-Techniken veröffentlicht.“