Detta är en utmärkt artikel som läsvärd.

Jupiter (planet)

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning
Jupiter Astronomisk symbol för Jupiter
Jupiter i naturliga färger med skuggan av månen Europa, fotograferad av rymdfarkosten Cassini
Jupiter i naturliga färger med skuggan av månen Europa , från foton av den teleskopiska kameran på rymdproben Cassini den 7 december 2000
Egenskaperna hos den omloppsbana [1]
Stor halvaxel 5.204 AU
(778,51 miljoner km)
Perihelion - aphelion 4,950-5,459 AU
excentricitet 0,0489
Lutning av omloppsplanet 1,304 °
Sidereal rotationstid 11 en 315 d
Synodisk period 398,88 dagar
Medelhastighet 13,06 km / s
Minsta - största avståndet till jorden 3,934-6,471 AU
Fysiska egenskaper [1]
Ekvatoriell diameter * ≈11 jord diameter
142 984 km
Stångdiameter * 133 708 km
Mått ≈318 jordmassor
2,47 gånger massan av alla andra planeter
1.899 x 10 27 kg
medeldensitet 1,326 g / cm 3
Huvudingredienser
(Andel tyg i de övre lagren)
Gravitationsacceleration * 24,79 m / s 2
Escape -hastighet 59,5 km / s
Rotationsperiod 9 timmar 55 minuter 30 sekunder
Lutning av rotationsaxeln 3,13 °
Geometrisk albedo 0,538 (geometrisk) 0,503 ± 0,012 (Bondsche eller bolometrisk)
Max. Tydlig ljusstyrka −2,94 m
Temperatur *
Min. - Medium - Max.
165 K (−108 ° C )
* Baserad på nollnivå av planeten
Andra
Månar 79 + ringsystem
Storleksjämförelse mellan Jorden (vänster) och Jupiter
Storleksjämförelse mellan Jorden (vänster) och Jupiter

Med en ekvatoriell diameter på cirka 143 000 kilometer är Jupiter den största planeten i solsystemet . På ett genomsnittligt avstånd på 778 miljoner kilometer är det den femte planeten från solen . Det är uppkallat efter den romerska huvudguden Jupiter .

Precis som Saturnus, Uranus och Neptunus har planeten ingen fast yta. De nästan parallella ränderna som redan syns i det lilla teleskopet är färgade molnband. På grund av sin kemiska sammansättning är Jupiter en av gasplaneterna . Dessa "gasjättar" utgör gruppen av yttre planeter i solsystemet; de är också kända som Jupiter-liknande (Jovian) planeter. I denna grupp är Jupiter den innersta planeten; den springer runt solen på andra sidan av asteroidbältet .

Fram till 1980 var 16 månar kända , varav 6 med en diameter på endast cirka 20 km. Voyager -rymdfarkosten på 1980 -talet upptäckte över 40 andra satelliter; 79 månar är kända sedan 2019. De fyra största så kallade galileiska månarna Ganymed, Callisto, Io och Europa har diametrar mellan 5262 och 3122 km och upptäcktes redan 1610.

Jupiter är det tredje ljusaste objektet på natthimlen efter månen och Venus ; Mars kan bara sällan bli något ljusare. I Babylon betraktades den som en kunglig stjärna på grund av dess guldgula ljus (se även Betlehems stjärna ). Dess astronomiska symbol är ♃.

Bana och rotation

Bana

Jupiter går i en ungefär cirkulär bana med en excentricitet på 0,0489 runt solen. Dess punkt närmast solen, periheliet , är 4,95 AU och dess punkt längst från solen, aphelion , är 5,46 AU. Dess bana lutar något mot ekliptiken vid 1.305 °. Det tar Jupiter 11 år, 315 dagar och 3 timmar att kretsa runt solen.

På grund av sin lutande lutning (1,3 °) rör sig Jupiter alltid nära ekliptiken . Den nästan exakt 12-åriga omloppsperioden innebär att den varje år rör sig i zodiaken runt en konstellation och dess bästa synlighet ( opposition ) inträffar årligen en månad senare.

Jupiter har en viktig funktion i solsystemet. Eftersom den är 2,47 gånger så tung som alla andra planeter tillsammans utgör den en väsentlig komponent i massjämvikten i solsystemet. Jupiter och Saturnus kombinerar över 90 procent av massan på alla planeter. Den dominerande gasjätten stabiliserar asteroidbältet genom sin massa. Utan Jupiter, statistiskt sett, skulle en asteroid från asteroidbältet träffa jorden vart 100 000 år, vilket förmodligen skulle göra livet omöjligt. Förekomsten av en Jupiter-liknande planet i ett solsystem kan därför vara en förutsättning för liv på en planet närmare stjärnan; dock är det inte alla astronomer som delar denna uppfattning. [2]

Dessutom finns det trojaner på Jupiters bana som följer planeten på Lagrange -punkterna L 4 och L 5 .

Den plattning av Jupiter kan ses i jämförelse till konturen (röd linje) av en sfär. Falsk färgbild från rymdteleskopet Hubble .

rotation

Jupiter är planeten i solsystemet som roterar snabbast på sin axel. Dess rotationsperiod är knappt tio timmar, vilket på grund av centrifugalkrafterna leder till en planning av Jupiter vid polerna . Dessutom roterar Jupiter som en gasplanet inte som en stel kropp, men dess (visuellt observerbara) yta är i differentiell rotation . Ekvatorialregionerna tar 9 timmar 50 minuter 30 sekunder och polarregionerna tar 9 timmar 55 minuter 41 sekunder. Ekvatorialregionerna kallas för system I och polära områden som system II . Dess rotationsaxel lutar bara något med 3,13 ° till normalen för dess bana runt solen. Till skillnad från andra planeter har Jupiter inga distinkta årstider . Enligt modellberäkningar är rotationsaxelns precessionstid i storleksordningen 500 000 år. [3]

Fysikaliska egenskaper

Storlek och temperaturjämförelse mellan solen , Gliese 229 A + B , Teide 1 och Jupiter
Jupiter i storlek jämförelse med andra himlakroppar (bild 2, längst till höger och bild 3, längst till vänster, bredvid Wolf 359 )

Jupiter är den mest massiva planeten i solsystemet. Det är ungefär 2,5 gånger så massivt som alla de andra sju planeterna tillsammans. Det är den enda planeten i solsystemet vars gemensamma tyngdpunkt med solen ligger något utanför solen med cirka 1.068 solradier. Jupiters massa motsvarar 318 jordmassor eller 1048: e delen av solmassan .

Jupiter är inte bara den tyngsta, utan också den största planeten i solsystemet med en diameter på cirka 143 000 kilometer. Dess diameter är ungefär elva gånger jordens eller en tiondel av solens diameter. Liksom alla gasjättar har den en lägre medeltäthet på 1,326 g / cm³ än jordliknande planeter.

Det visar en relativt stark utplattning . Den skenbara vinkeldiametern är 32 till 48 , beroende på avståndet till jorden. Den största cyklonen i solsystemet, Great Red Spot (GRF), som observerades för 300 år sedan, ligger i ett molnskikt söder om ekvatorn. [4] Jupiter har också ett litet ringsystem och 79 kända månar , varav de fyra största, de galileiska månarna Ganymede , Callisto , Europa och Io , också kan ses med små teleskop. De upp till fem ekvatorialränderna kan också observeras med enkla teleskop.

Jupiter har nästan maximal storlek på en "kall" kropp gjord av väte. Även om den hade tio gånger sin massa, skulle dess volym inte vara betydligt större, men gasen skulle komprimera mer. I detta sammanhang betyder "kallt" att inget väte smälter in i helium i den himmelska kroppen och värmer upp det för att bilda en stjärna. Klassen av bruna dvärgar börjar vid cirka 13 gånger Jupiters massa. I bruna dvärgar, som intar en särskild position mellan planeter och stjärnor, pågår redan de första kärnfusionsprocesserna, men ännu inte väteförbränning . Från cirka 70 Jupitermassor börjar vätgas att brinna och med den klassen av de minsta stjärnorna, de röda dvärgarna . Övergångarna mellan stjärnor, bruna dvärgar och planeter är flytande.

Sammantaget liknar Jupiters sammansättning gasdisken från vilken solen utvecklades för cirka 4,5 miljarder år sedan. Likheter i struktur till Saturnus kan ses, varigenom Saturnus har en lägre andel helium.

Temperaturen är 165 K (−108 ° C ) vid ett tryck på gaslagret på 100 kPa (1 bar , detta definieras i allmänhet som nollnivå, dvs ”yta” för gasplaneter) och 112 vid ett tryck på 10 kPa ( 0,1 bar) K (−161 ° C). Nollnivån är i genomsnitt 71 492 km vid Jupiter -ekvatorn. [5]

konstruktion

Jupiter har ingen fast yta och ingen tydligt avgränsad atmosfär. Nästan hela planeten består av gaser, och gashöljet ändras till ett superkritiskt tillstånd utan fasövergång med ökande djup. Det kan ha en solid kärna.

atmosfären

Zoner, bälten och cykloner i Jupiters atmosfär (cylinderprojektion)

Från utsidan visar sig Jupiter sig i olika färgband och molnvirvlar, i vita, röda, orange, bruna, gula och ibland även blåa toner. [6] Molnen ( aerosoler ) innehåller kristaller av fryst ammoniak och eventuellt ammoniumvätesulfid och befinner sig i gasjättens tropopaus .

Banden löper runt planeten på olika breddgrader i öst-västlig riktning. De ljusare banden kallas zoner, det mörkare bältet. Zonerna är svalare än bälten, tätare och innehåller stigande gaser. Dess ljusa färg antas komma från ammoniakis. Orsaken till bälternas mörka färg är fortfarande osäker, [7] men det antas att de innehåller fosfor , svavel och eventuellt kolväten . [8] [9]

Zonerna och bälten rör sig i förhållande till det inre av Jupiter, vars rotation är känd från dess magnetfält, med olika relativa flödeshastigheter (”zonalt flöde”) i öster- och västriktning. De avgränsas av remsor med hög vindhastighet som kallas jets . Strålar som är på väg österut finns vid övergången från zoner till bälten (sett från ekvatorn), medan jets som går mot väster finns vid övergången från bälten till zoner. Turbulens och orkaner utvecklas på jetplanen. "Zonflödet" försvinner nära Jupiters poler och det finns inga uttalade bandstrukturer här heller. [10]

Molntäcket på Jupiter är cirka 50 km tjockt och består av minst två lager: ett tätt undre lager och ett tunnare övre lager. Det kan också finnas ett tunt lager vattenmoln under ammoniakmolnskiktet, eftersom blixten observeras i atmosfären. Blixten orsakas av vattnets polaritet , vilket gör att elektriska laddningar kan separeras. [8] Dessa elektriska urladdningar på Jupiter kan vara tusen gånger starkare än blixtnedslag på jorden. [11]

Jupiters yttre område innehåller också vätesulfid och andra oxider och sulfider . Ammoniaken kan också reagera med svavelväte i djupare lager för att bilda moln av ammoniumsulfidrök .

Övre lager

Huvudkomponenterna (i mängden ämne eller antal atomer) i utomhusområdet är väte (89,8 ± 2 volymprocent) och helium ( 10,2 ± 2 volymprocent ) och, i mindre utsträckning, metan ( 0,3 ± 0 , 2 volymprocent ) och ammoniak ( 260 ± 40 ppm i volym ). [1] Eftersom en heliumatom har ungefär fyra gånger massan av en väteatom är massfraktionen av helium motsvarande högre: Massfördelningen motsvarar därför cirka 75% väte, 24% helium och 1% andra element. Vidare hittades spår av kemiska föreningar av grundämnena syre , kol , svavel och många andra grundämnen, inklusive ädelgaser som t.ex. B. Neon hittades.

intern struktur

Schematisk sektion för att visa den interna strukturen

Eftersom temperaturen på planetens väte är över den kritiska temperaturen är den i det superkritiska tillståndet, så att trycket ökar med ökande djup, men det fysiska tillståndet förändras inte. Därför kan ingen yta definieras som ett gränssnitt .

På ett större djup, vid ett tryck på mer än några hundra gigapascal, växlar vätet till en elektriskt ledande fas, som kallas metallisk på grund av dess konduktivitet. Det antas att Jupiter har en sten- iskärna under ungefär en fjärdedel av dess radie med upp till cirka 20 gånger jordens massa, som består av tunga element . Planets inre består av över 87% väte och helium, samt mellan 3 och 13% andra element. [12]

väder

Stor röd fläck

Den stora röda fläcken i Jupiters atmosfär, här en bild tagen av Juno -rymdfarkosten den 11 juli 2017, är den största cyklonen i solsystemet. Det har funnits i minst 200 år, möjligen mycket längre.

Förutom de ljusa och mörka, ekvatorial-parallella molnbanden är Great Red Spot (GRF, eller engelska GRS för Great Red Spot) särskilt märkbar på Jupiter. The Great Red Spot är en enorm oval anticyklon som för närvarande är runt en och en halv jorddiameter i längd i rotationsriktningen. Den är inte ansluten till någon fast yta, men är mycket stabil mellan två molnband på cirka 22 ° sydlig latitud . Den är innesluten på sin norra sida av en jetstråle i väster och på dess södra sida av en vind som strömmar österut. Bilder från rymdfarkosten Voyager 2 visade också att den stora röda fläcken driver västerut med en hastighet av cirka en halv grad per dag. [13]

Det är möjligt att den stora röda fläcken beskrevs av den engelska naturforskaren Robert Hooke redan 1664 och sedan följde under en längre period från 1665 av Giovanni Domenico Cassini . Men eftersom det inte finns några rapporter alls under de kommande 120 åren kan dessa tidiga observationer ha hänvisat till ett annat fenomen. Det är säkert att fläcken först registrerades 1830; Sedan dess har den kontinuerligt observerats och undersökts - men bara från 1878 och framåt. [14] Samuel Heinrich Schwabe spelade in det på en framställning gjord 1831, liksom William Rutter Dawes 1851 och A. Mayer och Lawrence Parsons, 4: e jarlen av Rosse på 1870 -talet, på deras teckningar av jätteplaneten.

På 1880 -talet blev den stora röda fläcken särskilt väl synlig, med 40 000 km längd och 14 000 km i bredd, den hade sin största någonsin observerade omfattning och studerades därför i detalj. [13] Det uttalade, enorma molnlandskapet är därför extremt långlivat. För jämförelse: på jorden löser sig vindvirvlar i atmosfären vanligtvis igen inom några veckor.

På grund av sin storlek är den stora röda fläcken redan synlig i amatörteleskop. Dess särpräglade färg är klart rödare än det omgivande området, men den är inte djup, ljusröd, utan fluktuerar kring en ganska ljus orange över åren. För en lyckad upptäckt kan observatörer orientera sig på inryckningen som orsakas av den på södra kanten av det mörka södra ekvatorialbältet ; detta är känt som Bay of the Great Red Spot (Red Spot Hollow) .

Det är inte känt vilka kemiska element som är ansvariga för den röda färgen. Men i slutet av 2009 försvann ”det södra ekvatorialbältet”, så att den stora röda fläcken nu är ännu mer synlig på ett mycket brett, vitt band. [15]

Sedan 1930, och särskilt mellan 2012 och 2014, har stormen blivit mindre och mer cirkulär. Observationer med rymdteleskopet Hubble i maj 2014 visade den minsta omfattning som någonsin uppmätts till cirka 16 500 kilometer i riktning mot den längre axeln. Orsaken misstänks av NASA -interaktioner med andra mindre stormar. [16] [17]

Formen och färgen på Great Red Spot kan förändras avsevärt inom några år. Den sticker ut upp till 8 km ovanför de omgivande molnsystemen och är också betydligt svalare än dem. Rotationsperioden för platsen är cirka 6 jorddagar. [18] Det har dock minskat nyligen, kanske på grund av krympningen av fläcken.

Runt den 11 juli 2017 flög den amerikanska forskningssonden Juno över den röda fläcken på cirka 9 000 km höjd. [19]

Andra cykloner

The Great Red Spot, "red spot junior" och den tredje röda fläcken som dök upp i maj 2008, inspelad av Hubble -teleskopet.

Enligt ny forskning är Jupiter utsatt för en 70-årig klimatcykel . Under denna period bildas ett antal orkaner - cykloner och anticykloner, som sönderfaller igen efter en viss tid. Dessutom orsakar avtagandet av de stora stormarna temperaturskillnader mellan polerna och ekvatorn på upp till tio Kelvin , som annars förhindras på grund av den konstanta gasblandningen som orsakas av stormarna.

Förutom den märkbara röda fläcken har en struktur med beteckningen vit oval (engelsk oval BA) varit känd länge, vars omfattning, med ungefär jordens diameter, är mindre än den röda fläckens. Den vita ovalen hade utvecklats från 1998 och framåt från tre stormar kända sedan 1930 -talet. År 2006 observerades en färgförändring till röd genom inspelningar från Hubble rymdteleskop , så att denna struktur i framtiden kan få namnet Second Red Spot eller Little Red Spot , på engelska red spot junior . Nyare mätningar bestämde vindhastigheter på upp till 600 km / h inuti.

En tredje röd fläck upptäcktes i maj 2008, som först antogs sammanfalla med den stora röda fläcken runt augusti. Den nya röda fläcken kom från ett tidigare vitt, ovalt stormområde. Färgförändringen indikerar att molnen stiger till högre höjder. Den övre molngränsen för den stora röda fläcken är också på denna höjd. [20] I mitten av juli 2008 svalde Jupiters största cyklon, den stora röda fläcken, den tredje röda fläcken, vilket observationer med rymdteleskopet Hubble visar.[21]

Södra tropisk störning

År 1901 sågs "slöjan", ett ibland 72 000 km långt dismoln som befann sig på den stora röda fläckens latitud, men roterade något (cirka 25 km / h) snabbare än det runt planeten och roterade det därför varannan år gick, interagerade med honom. Denna "slöja" kallas nu den södra tropiska störningen. När hon närmade sig den stora röda fläcken från väst, lockades hon av det, och det slet materia från slöjan i dess virvel. Efter mötet drog den södra tropiska störningen den stora röda fläcken från sin omgivning några tusen kilometer bakom den, tills den slutligen svängde tillbaka till sin ursprungliga position.

Som ett resultat av interaktionen blev störningstiderna för störningen och platsen lika med varandra. Southern Tropical Fault har inte observerats sedan 1940 och verkar ha försvunnit. [22] [23]

Energi balans

Jupiter utstrålar 335 (± 26) Petawatt (dvs. 5.444 ± 0.425 W / m 2) mer värme än 501 (± 25) Petawatt (dvs. 8.157 ± 0.407 W / m 2), som den tar emot från solen absorberas (Jupiter 12.564 W / m 2 från solen, vilket är ungefär en fjärdedel av dess genomsnittliga solkonstant, 50,50 W / m 2 ). Bidrag till energibalansen är en långsam kylning av den fasta kärnan med 1 K per miljon år och gravitationsbindande energi genom sammandragning av skalet med cirka 3 cm per år. [12] Den senare är den så kallade Kelvin-Helmholtz-mekanismen . I den andra upplagan av sin bok (2009) gav Patrick Irwin ett värde på endast 1 mm per år, vilket motsvarar en specifik styrka för denna inre värme på 7,5 W / m 2 (istället för 5,444 ± 0,425 W / m 2 ) . [24] Mätningar av Cassini -sonden (under Jupiters flyby den 30 december 2000) bekräftade detta värde för den interna värmen (7,485 ± 0,163 W / m 2 ). [25] Separationen av väte och helium [26] kan också bidra.

Ovanför den stora röda fläcken är stämningen några hundra grader varmare än någon annanstans. Man tror att stormen avger energi i form av akustisk strålning eller gravitationsvågor , som omvandlas till termisk energi i atmosfären. [27]

Magnetiskt fält

Magnetosfären i Jupiter. Det finns en torus av plasma runt banorna i Io (grön) och Europa (blå). ENA anger utsläpp av högenergi neutrala atomer ( engelska energetiska neutrala atomer ).

Jupiter har det största magnetfältet av alla planeter i solsystemet. På ytan är fältets ekvatorialstyrka cirka 400 mikrotesla och vid polerna mellan 1040 och 1400 mikrotesla. [28] Det är 10 till 20 gånger så starkt som jordens magnetfält (cirka 30 µT vid ekvatorn och cirka 60 µT vid polerna) och mycket större. Jupiters magnetiska nordpol ligger nära dess geografiska sydpol. Axeln för den magnetiska nordpolen lutar cirka 10 ° mot rotationsaxeln. [29] Den fiktiva axeln mellan den magnetiska nordpolen och den magnetiska sydpolen går inte direkt genom planetens centrum, utan något förbi den, liknande fallet med jorden.

Det exakta ursprunget för magnetfältet i Jupiter är fortfarande oklart, men det är säkert att metallvätet och Jupiters snabba rotationsperiod spelar en avgörande roll.

På sidan mot solen sträcker sig magnetfältet cirka 5 till 7 miljoner kilometer ut i rymden . På sidan som vetter bort från solen sticker den ut cirka 700 miljoner kilometer ut i rymden och sträcker sig därmed nästan in i Saturns bana. Anledningen till denna asymmetri är solvinden , som bildar en chockfront . Som ett resultat, sett från solen, komprimeras och sträcks magnetfältet framför planeten bakom den. Den ständiga interaktionen med solvinden gör att magnetfältets exakta dimensioner kan fluktuera mycket. Eventuella fluktuationer på sidan mot solen kan vara särskilt starka. När solvinden är svag kan magnetfältet nå upp till 16 miljoner kilometer ut i rymden. Fluktuationerna i magnetfältet undersöktes bland annat av de två Voyager 1 och 2 sonderna. [30]

Utrymmet som upptas av magnetfältet kallas magnetosfären . Magnetosfären hos Jupiter är så stor att den (om man kunde se den från jorden) skulle uppta fem gånger fullmånens yta. Förutom solens magnetosfär är det det klart största objektet i solsystemet.

Det starka magnetfältet fångar hela tiden laddade partiklar, så att ringar och skivor av laddade partiklar bildas runt Jupiter. Dessa laddade partiklar härstammar å ena sidan från solvinden - en jämförbar effekt kan hittas på jorden i form av Van Allen -bältet - och å andra sidan - i större mängder - från Jupiters månar, särskilt Io. Till exempel kan en torus av laddade svavel- och syreatomer hittas runt Io -banan och runt Europas omlopp, även om ursprunget för de laddade partiklarna i plasman i denna torus ännu inte har klargjorts. [31]

Fluktuationer i magnetfältet skapar ständigt strålning som kommer från Jupiter. Denna så kallade synkrotronstrålning kan mätas när Jupiter spricker på kortvåg (till exempel som en del av Radio JOVE- projektet) eller i decimetervågområdet och leder också till vattenavdunstning på Europas yta.

Magnetfältet kan grovt delas in i tre delar: Det inre området är ringformat och sträcker sig cirka 10 Jupiter radier. Inom denna del kan olika regioner särskiljas, vilka definieras av olika elektron- och protonkoncentrationer . Den mellersta delen av magnetfältet sträcker sig från 10 till cirka 40 Jupiter radier. [30] Denna del är utplattad i form av en skiva. Det yttre området av magnetfältet kännetecknas huvudsakligen av interaktionen mellan magnetfältet och solvinden, och dess form beror därför på dess styrka.

Ringsystem

Ringar av Jupiter

Jupiter har ett mycket svagt ringsystem , som har misstänkts sedan Pioneer 11 -uppdraget 1974 och som Voyager 1 kunde fotografera för första gången 1979. När sonden gick in i skuggan av Jupiter den 5 mars 1979 kunde ringarna ses i motljuset.

Ringenas ursprung förblev okänd under lång tid, och markobservation visade sig vara extremt svår, eftersom ringarna består av dammkorn, varav de flesta inte är större än partiklarna i rök från en cigarett. Dessutom är dammpartiklarna nästan svarta och därför knappt synliga: De har en albedo på endast 5%, det vill säga de sväljer 95% av solljuset som träffar det, vilket redan är svagt där.

En annan anledning till att ringarna är så små är att de långsamt spiraler mot Jupiter och så småningom sugas upp av den inom en avlägsen framtid. Spiralrotationen har olika orsaker. Å ena sidan orsakar Jupiters starka magnetfält att dammpartiklarna laddas elektriskt. Dessa kolliderar med andra laddade partiklar som Jupiter fångar från till exempel solvinden , vilket i slutändan saktar ner partiklarna. En andra effekt, som också saktar ner dammpartiklarna, är absorption och efterföljande remission av ljus. Dammpartiklarna förlorar orbitalt vinkelmoment . Denna effekt kallas Poynting-Robertson-effekten . Båda effekterna tillsammans gör att dammet försvinner från ringarna inom en period av cirka 100 000 år.

Huvudringen fotograferad av Galileo den 9 november 1996

Ringenas ursprung kunde bara klargöras genom Galileo -uppdraget. Det fina dammet kom troligen från de små steniga månarna på Jupiter. Månarna bombarderas ständigt av små meteoriter . På grund av månens låga gravitation kastas en stor del av utstötningen in i Jupiters bana och fyller därmed ständigt på ringarna.

Huvudringen består till exempel av dammet från månarna Adrastea och Metis . Två andra svagare ringar (Gossamer -ringar) är anslutna till utsidan. Materialet till dessa ringar kommer främst från Thebe och Amalthea . Dessutom upptäcktes en extremt tunn ring i en yttre bana, som har en diameter på över 640 000 km och vars partiklar rör sig upp till 20 ° utanför Jupiters ekvatorialplan. Denna ring kretsar kring Jupiter i motsatt riktning. Ursprunget till denna ring har ännu inte klargjorts. Det antas dock vara sammansatt av interplanetärt damm .

Inuti huvudringen finns en gloria av dammkorn som sträcker sig över ett område på 92 000 till 122 500 km, mätt från Jupiters centrum. Der Hauptring reicht von oberhalb der Halogrenze ab 130.000 km bis etwa an die Umlaufbahn von Adrastea heran. Oberhalb der Umlaufbahn von Metis nimmt die Stärke des Hauptrings merklich ab. Die Dicke des Hauptrings ist geringer als 30 km.

Der von Amalthea gespeiste innere Gossamer-Ring reicht von der äußeren Grenze des Hauptrings bis zu Amaltheas Umlaufbahn bei etwa 181.000 km vom Jupiterzentrum. Der äußere Gossamer-Ring reicht von 181.000 km bis etwa 221.000 km und liegt damit zwischen den Umlaufbahnen von Amalthea und Thebe.

Monde

Die vier Galileischen Monde maßstabsgetreu in Fotomontage vor dem Großen Roten Fleck (von oben: Io , Europa , Ganymed und Kallisto ) .

Jupiter besitzt 79 bekannte Monde (Stand: 13. Juli 2018). [32] Sie können in mehrere Gruppen unterteilt werden:

Die Galileischen Monde Io, Europa, Ganymed und Kallisto mit Durchmessern zwischen 3122 und 5262 km (Erddurchmesser 12.740 km) wurden 1610 unabhängig voneinander durch Galileo Galilei und Simon Marius entdeckt. Alle anderen Monde, mit Ausnahme der 1892 entdeckten Amalthea, wurden erst im 20. oder 21. Jahrhundert gefunden. Die Galileischen Monde sind die größten Jupitermonde und haben planetennahe, nur wenig geneigte Bahnen. Die erste mathematische Berechnung der Bahnen der Jupitermonde wurde 1945 von Pedro Elias Zadunaisky in seiner Dissertationsschrift bei Beppo Levi durchgeführt.

 • Io hat einen Durchmesser von 3643 km und umkreist Jupiter in einem Abstand von 421.600 km. Sie besteht aus einem Eisenkern und einem Mantel. Io besitzt eine sehr dünne Atmosphäre, hauptsächlich bestehend aus Schwefeldioxid . Da in ihrem Inneren geologische Prozesse ablaufen, befinden sich auf ihrer Oberfläche zahlreiche Vulkane.
 • Europa besitzt einen Eisenkern und einen Steinmantel, über dem ein wahrscheinlich 100 km tiefer Ozean aus Wasser liegt, dessen Oberfläche 10 bis 20 km zu einer Eiskruste gefroren ist. Ihr Durchmesser beträgt 3122 km, ihre Entfernung zum Jupiter 670.900 km.
 • Ganymed befindet sich in einer Entfernung von 1.070.000 km. Sein Durchmesser liegt bei 5262 km. Damit ist er der größte Mond im Sonnensystem. Er besteht aus einem Eisenkern, einem Felsmantel und einem Eismantel. Außerdem besitzt er ein eigenes Magnetfeld.
 • Kallisto hat einen Durchmesser von 4821 km und einen Abstand von 1.883.000 km zu Jupiter. Sie besteht aus einem Eisen-Stein-Gemisch und einer Eiskruste. Forscher fanden auf ihr Anzeichen für Kohlenstoff - und Stickstoffverbindungen , die zu den Grundvoraussetzungen für Leben gehören. Auch im Innern von Kallisto gibt es wahrscheinlich Schichten aus flüssigem Wasser.

Neben den Galileischen Monden gibt es vier weitere Monde auf planetennahen und nur wenig geneigten Bahnen: Metis , Adrastea , Amalthea und Thebe . Diese sind aber mit Durchmessern von 20 bis 131 km wesentlich kleiner als die Galileischen Monde. Ihre Umlaufbahnen liegen alle innerhalb der von Io. Man vermutet, dass diese acht inneren Monde gleichzeitig mit dem Jupiter entstanden sind.

Die restlichen Monde sind kleine bis kleinste Objekte mit Radien zwischen 1 und 85 km und wurden vermutlich von Jupiter eingefangen. Sie tragen teilweise noch Zahlencodes als vorläufige Namen, bis sie von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) endgültig benannt sind.

Vermutlich während der 1960er Jahre geriet der Komet Shoemaker-Levy 9 unter die Gravitationskräfte des Planeten und wurde in eine stark elliptische Umlaufbahn (Exzentrizität > 0,99, Apojovium bis zu 0,33 AE) gezwungen. Im Juli 1992 passierte der Quasisatellit Jupiter innerhalb der Roche-Grenze und zerbrach in 21 Fragmente, die zwei Jahre später auf den Planeten stürzten.

Beobachtung

Konjunktion von Vollmond und Jupiter am 10. April 2017. Neben Jupiter (rechts unten) die vier Galileischen Monde (von links): Io, Ganymed, Europa und Kallisto.
Jupiter mit zwei Monden und deren Schatten auf einer astronomischen Zeichnung des 19. Jahrhunderts ( Trouvelot , 1881)
Jupiter mit Wolkenbändern sowie Monden III und IV; rechts taucht gerade II hinter dem Planeten auf. Zeichnung Geof 13. Juli 2021, 30-cm-Spiegelteleskop, 165-fach, Süden oben

Jupiter ist nachts etwa 3/4 des Jahres freiäugig gut sichtbar. Mit seinem hellgelben Glanz ist er nach dem Mond und der Venus das dritthellste Objekt am Nachthimmel. Seine 12-jährige Umlaufbahn wurde bereits in der Antike genau berechnet, wie auch jene der 4 anderen freisichtigen Planeten.

1610 betrachtete Galileo Galilei Jupiter erstmals mit einem Fernrohr und entdeckte dabei dessen vier größte Monde Ganymed, Kallisto, Io und Europa. Diese vier werden daher als die Galileischen Monde bezeichnet. Im Teleskop sind ab etwa 50-facher Vergrößerung Jupiters äquatorparallele Wolkenbänder und bisweilen die Schatten seiner Monde zu beobachten.

Ungefähr alle 20 Jahre kommt es von der Erde aus gesehen zwischen den Planeten Jupiter und Saturn zu einer großen Konjunktion .

Erforschung mit Raumsonden

Jupiter wurde bereits von mehreren Raumsonden besucht, wobei einige Missionen den Planeten als eine Art Sprungbrett nutzten, um mit Hilfe eines Swing-by -Manövers am Jupiter zu ihren eigentlichen Zielen zu gelangen.

Frühere Missionen

Pioneer 10 und 11

Pioneer 10 war die erste Raumsonde, die am 3. Dezember 1973 in einer Entfernung von etwa 130.000 km am Jupiter vorbeiflog. Exakt ein Jahr später, am 3. Dezember 1974, folgte Pioneer 11 , die bis auf etwa 43.000 km an die Wolkenobergrenze des Planeten herankam. Die beiden Pioneer-Raumsonden lieferten wichtige Daten über die Magnetosphäre des Jupiters und fertigten die ersten, noch relativ niedrig aufgelösten Nahaufnahmen des Planeten an.

Voyager 1 und 2

Voyager 1 flog im März 1979 durch das Jupitersystem, gefolgt von Voyager 2 im Juli 1979. Die Voyager-Raumsonden lieferten neue Erkenntnisse über die Galileischen Monde, konnten erstmals vulkanische Aktivitäten auf Io nachweisen und entdeckten die Ringe des Jupiters. Auch fertigten sie die ersten Nahaufnahmen der Planetenatmosphäre an.

Ulysses

Im Februar 1992 flog die Sonnensonde Ulysses in einer Entfernung von etwa 450.000 km (6,3 Jupiterradien) am Jupiter vorbei. Dabei wurde die Sonde aus der Ekliptikebene geschleudert und trat in eine polare Sonnenumlaufbahn ein. Ulysses untersuchte die Magnetosphäre des Jupiters, konnte jedoch keine Bilder des Planeten liefern, da keine Kamera an Bord war.

Galileo

Galileo wird für den Start vorbereitet

Der erste Orbiter um Jupiter war die NASA -Sonde Galileo , die am 7. Dezember 1995 nach etwas mehr als sechs Jahren Flugzeit in eine Umlaufbahn um den Planeten einschwenkte. Bereits auf dem Weg zum Jupiter konnte Galileo 1994 beobachten, wie der Komet Shoemaker-Levy 9 auf dem von der Sonde noch 238 Mio. Kilometer entfernten Jupiter einschlug und Explosionen von der Größe der Erde in der Atmosphäre des Planeten auslöste. Trotz der Distanz konnte Galileo Bilder von den direkten Einschlägen aufnehmen, die auf der erdabgewandten Seite stattfanden.

Galileo umkreiste Jupiter über sieben Jahre lang und führte mehrfach Vorbeiflüge an den Galileischen Monden aus. Unter anderem beobachtete Galileo Vulkanausbrüche auf Io, lieferte Hinweise auf einen verborgenen Ozean auf Europa und untersuchte die Wolkenbewegungen in Jupiters Atmosphäre. Allerdings konnte aufgrund des Ausfalls der primären Antenne der Raumsonde nur ein Bruchteil der ursprünglich geplanten Menge wissenschaftlicher Daten zur Erde übertragen werden.

Künstlerische Darstellung des Eintritts der Atmosphärenkapsel von Galileo

Neben dem Orbiter umfasste die Mission von Galileo auch eine Eintrittskapsel, die in Jupiters Atmosphäre eindrang und verschiedene Daten über Temperatur, Druck, Windgeschwindigkeit und chemische Zusammensetzung lieferte. In 82 Mio. Kilometern Entfernung zum Jupiter trennte sich im Juli 1995 die Kapsel von der Muttersonde. Am 7. Dezember 1995 tauchte die Kapsel mit einer Geschwindigkeit von 170.000 km/h in einem Winkel von ca. 9° in die Atmosphäre des Jupiters ein, wurde mit Hilfe eines Hitzeschildes abgebremst und entfaltete einige Minuten später einen Fallschirm. Anschließend lieferte die Kapsel 57,6 Minuten lang Daten, während sie sich am Fallschirm hängend etwa 160 km tief in die Atmosphäre fortbewegte, bevor sie vom Außendruck zerstört wurde. In den letzten Sekunden registrierte die Sonde einen Druck von 22 bar und eine Temperatur von +152 °C.

Die primäre Mission bei Jupiter war ursprünglich nur für 23 Monate bis Dezember 1997 geplant, wurde dann dreimal verlängert, da Geräte und Antrieb noch funktionsfähig waren und gute Ergebnisse erwarten ließen. Am 21. September 2003 wurde Galileo schließlich in die Jupiteratmosphäre gelenkt, da die Sonde wegen Treibstoffmangels und Ausfällen der Elektronik, bedingt durch die von der Sonde während der letzten Jahre erhaltene hohe Strahlungsdosis, später nicht mehr lenkbar gewesen wäre. Es bestand die Gefahr, dass Galileo auf den Jupitermond Europa stürzen und ihn mit terrestrischen Bakterien verunreinigen könnte. Dies hätte künftige Missionen zur Erforschung von Lebensspuren auf den Jupitermonden erschwert.

Projektion der Südhalbkugel des Jupiters mit Hilfe von Cassini

Cassini

Die Raumsonde Cassini-Huygens passierte Ende 2000/Anfang 2001 das Jupitersystem auf dem Weg zum Saturn und machte dabei zahlreiche Messungen und Aufnahmen. Zeitgleich operierte auch Galileo im Jupitersystem, sodass es zum ersten Mal möglich war, den Planeten und seine Magnetosphäre gleichzeitig mit zwei Raumsonden zu untersuchen. Cassini flog am 30. Dezember 2000 in einer Entfernung von etwa 10 Mio. Kilometern am Jupiter vorbei und lieferte unter anderem einige der höchstaufgelösten Globalaufnahmen des Planeten.

New Horizons

Die am 19. Januar 2006 gestartete Raumsonde New Horizons , die danach Pluto untersuchte, sammelte bei ihrem Vorbeiflug am Jupiter im Februar und März 2007 Daten über den Riesenplaneten. Die Raumsonde sollte Wolkenbewegungen auf Jupiter beobachten, die Magnetosphäre des Planeten untersuchen sowie nach Polarlichtern und Blitzen in Jupiters Atmosphäre Ausschau halten. Über die vier großen Galileischen Monde konnten allerdings nur wenige wissenschaftliche Daten gewonnen werden, da die Sonde diese in großer Entfernung passierte. New Horizons erreichte die größte Annäherung an Jupiter am 28. Februar 2007 bei etwa 32 Jupiterradien Entfernung. Dies ist ungefähr ein Drittel des Abstands, in dem Cassini-Huygens den Jupiter passierte.

Aktuelle Missionen

Juno

Computersimulation der Raumsonde Juno vor dem Jupiter

Am 5. August 2011 startete die NASA -Sonde Juno zum Jupiter. Sie schwenkte am 4. Juli 2016 in einen elliptischen polaren Orbit um Jupiter ein, der sie bis auf 4100 Kilometer an die Wolkenobergrenze heranführte. Ursprünglich sollte die Sonde danach in einen kürzeren Orbit mit einer Umlaufzeit von elf Tagen einschwenken. Die ursprünglich geplante Primärmission der Sonde sollte etwa ein Jahr lang dauern und 33 solcher Orbits umfassen. Nach Problemen mit den Triebwerken wurde der anfängliche Orbit mit einer Umlaufzeit von 53,4 Tagen sicherheitshalber beibehalten; die Missionsdauer der Primärmission sowie die Missionsziele wurden entsprechend geändert.

Juno erforscht nun nicht nur – wie ursprünglich geplant – das Magnetfeld und die Atmosphäre Jupiters, sondern kann nun außerdem die Jupitermagnetosphäre und ihre äußere Begrenzung, die Magnetopause, sowie ihre Wechselwirkung mit dem Sonnenwind erforschen. Hochauflösende Aufnahmen werden seit 2016 angefertigt. [33] Aus 2021 veröffentlichten Bildern aus nur 50,000 km Entfernung schließt die NASA, dass die Jet Streams 3.000 km in den Gasplaneten hineinreichen. [34]

Eine Besonderheit der Sonde ist ihre Energieversorgung: Erstmals bei einer Mission zu einem der äußeren Planeten werden ihre Systeme vollständig mit Solarenergie betrieben.

Gestrichene und geplante Missionen

Nach der Entdeckung eines Wasserozeans auf dem Mond Europa stieg das Interesse der Planetenforscher am detaillierten Studium der Eismonde des Jupiters. Für diesen Zweck wurde bei der NASA die Mission Jupiter Icy Moons Orbiter (JIMO) entworfen. Geplant war eine 2017 startende große Raumsonde, die einen Atomreaktor als Energiequelle für ihre Ionentriebwerke und Instrumente nutzen sollte. JIMO sollte die drei großen Eismonde des Jupiters – Kallisto, Ganymed und Europa – nacheinander umkreisen und mit Hilfe eines starken Radars und vieler anderer Instrumente untersuchen. Im Jahr 2005 wurde die Finanzierung von JIMO aufgrund seiner Komplexität und vieler technischer Schwierigkeiten gestoppt.

Für das Jahr 2020 schlugen NASA und ESA die gemeinsame Europa Jupiter System Mission /Laplace vor, welche mindestens zwei Orbiter vorsah, die jeweils in einen Orbit um Europa und Ganymed eintreten sollen und das gesamte Jupitersystem mit einem revolutionären Tiefgang erforschen sollten. [35] Nachdem die Verwirklichung des Projekts durch Budgetkürzungen bei der NASA infrage gestellt wurde, entschied sich die ESA zur Durchführung der eigenständigen Mission JUICE . [36] Diese soll im Juni 2022 mit einer Ariane-5-ECA -Rakete starten, den Jupiter im Januar 2030 erreichen, in eine Jupiterumlaufbahn und nach zwei Jahren und mehreren Vorbeiflügen an Europa und Kallisto 2032 in eine Umlaufbahn um Ganymed eintreten.[37] Auch die NASA plant mit dem Europa Clipper eine Raumsonde zur Untersuchung von Europa; sie soll Mitte der 2020er Jahre gestartet werden. [38]

Kulturgeschichte

Allegorische Darstellung Jupiters als Herrscher der Tierkreiszeichen Fische und Schütze, Sebald Beham , 16. Jahrhundert

Durch seine große Helligkeit war der Planet Jupiter schon im Altertum in der ersten Hälfte des dritten Jahrtausends v. Chr. im Alten Ägypten als Hor-wepesch-taui („der die Himmelsgefilde erleuchtet“) bekannt. In Mesopotamien hieß er Sag-me-gar . Von den Babyloniern wurde er später als mul bab-bar („weißer Stern“) mit dem Gott Marduk identifiziert.

Aristoteles erwähnt den Planeten in seiner Schrift „Meteorologica“ im Jahr 350 v. Chr. bei einer scheinbaren Verschmelzung mit einem Fixstern im Sternbild Zwillinge . [39]

Der Name des Jupiter, lateinisch Iū(p)piter , rührt von der urindogermanischen Anrufeform (Vokativ) *d(i)i̯éu̯ ph₂tér (sprich: 'djé-u-pechtér') „Himmel, Vater!“ her, die die eigentliche lateinische Grundform (Nominativ) Diēspiter (aus *d(i)i̯ḗu̯s ph₂tḗr ) verdrängt hat. Die Übersetzung „Gottvater“ wäre anachronistisch.

Der Begriff Jovialität ist nicht antiken Ursprungs, sondern entspringt vielmehr dem erstmals in Dantes Paradiso bezeugten italienischen gioviale „unter dem Einfluss von Jupiter“ (im astrologischen Sinne, das heißt „glücklich, heiter“), vielleicht unter Mitwirkung von gioia „Freude, Vergnügen“, und gelangte wohl über das gleichbedeutende Französische ( jovial ) ins Deutsche. Im Deutschen hat das Adjektiv den Sinn von „leutselig, im Umgang mit niedriger Stehenden betont wohlwollend“ angenommen.

In der Astrologie steht Jupiter unter anderem für Expansion , Glück , Religion und Philosophie . Er wird dem Element Feuer , dem Tierkreiszeichen Schütze (vor der Entdeckung Neptuns auch dem der Fische ) und dem neunten Haus zugeordnet.

Siehe auch

Literatur

 • Fran Bagenal , T. Dowling, W. McKinnon (Hrsg.): Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere. Cambridge University Press, 2004, ISBN 0-521-81808-7 .
 • Guillaume Cannat, Didier Jamet: Jupiter und Saturn – die schönsten Bilder der Raumsonden Galileo und Cassini. Aus dem Franz. von Gottfried Riekert. Delius Klasing, Bielefeld 2007, ISBN 978-3-7688-1877-3 .
 • Alexander J. Dessler: Physics of the Jovian magnetosphere. Cambridge University Press, 1983, ISBN 0-521-24558-3 .
 • John W. McAnally: Jupiter and how to observe it. Springer, London 2008, ISBN 978-1-85233-750-6 .

Weblinks

Commons : Jupiter – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wikibooks: Jupiter – Lern- und Lehrmaterialien

Einzelnachweise

 1. a b c David R. Williams: Jupiter Fact Sheet. In: NASA.gov. 18. Juli 2018, abgerufen am 28. März 2020 (englisch).
 2. Jupiter: Friend Or Foe? Abgerufen am 3. Februar 2021 (englisch).
 3. Ignacio Mosqueira, Paul Estrada: Jupiter's Obliquity and a Long-lived Circumplanetary Disk . 7. Juni 2005, arxiv : astro-ph/0506147 .
 4. Auch als "Auge des Jupiters" bekannt.
 5. Keneth R. Lang: The Cambridge Guide to the Solar System – Second Edition Cambridge University Press, 2011, ISBN 978-0-521-19857-8 , S. 34.
 6. Stürmischer Norden. In: spektrum.de. Abgerufen am 24. Juni 2015 .
 7. AP Ingersoll, TE Dowling, PJ Gierasch: Dynamics of Jupiter's Atmosphere . In: F. Bagenal, TE Dowling, WB McKinnon (Hrsg.): Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere . Cambridge University Press , Cambridge 2004, ISBN 0-521-81808-7 ( arizona.edu [PDF]).
 8. a b Linda T. Elkins-Tanton: Jupiter and Saturn . Chelsea House, New York 2006, ISBN 0-8160-5196-8 .
 9. PD Strycker, N. Chanover, M. Sussman, A. Simon-Miller: A Spectroscopic Search for Jupiter's Chromophores . In: American Astronomical Society (Hrsg.): DPS meeting #38, #11.15 . 2006.
 10. Jupiter: The Giant of the Solar System. In: staff.on.br. Abgerufen am 24. Juni 2015 .
 11. Susan Watanabe: Surprising Jupiter: Busy Galileo spacecraft showed jovian system is full of surprises. NASA, 25. Februar 2006, abgerufen am 20. Februar 2007 .
 12. a b Tristan Guillot, David J. Stevenson , William B. Hubbard, Didier Saumon: The interior of Jupiter . In: Fran Bagenal et al. (Hrsg.): Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere . Cambridge University Press, 2004, ISBN 0-521-81808-7 , S.   35–57 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 13. a b Großer Roter Fleck , in: Lexikon der Astronomie , Herder, Freiburg im Breisgau 1989, Bd. 1, ISBN 3-451-21491-1 , S. 256 f.
 14. John H. Rogers: The Giant Planet Jupiter , Cambridge 1995, ISBN 978-0521410083 , S. 6 und 188.
 15. Tony Phillips: Big Mystery: Jupiter Loses a Stripe. NASA, 20. Mai 2010, abgerufen am 23. März 2020 .
 16. Jupiters roter Fleck schrumpft. In: Der Standard . 16. Mai 2014, abgerufen am 18. Mai 2014 .
 17. Jupiter's Great Red Spot is Shrinking. NASA, 15. Mai 2014, abgerufen am 18. Mai 2014 .
 18. Joachim Krautter et al. (Hrsg.): Meyers Handbuch Weltall , 7. Auflage, Mannheim 1994, ISBN 3-411-07757-3 , S. 120.
 19. US-Raumsonde überflog Roten Fleck des Jupiters orf.at, 12. Juli 2017, abgerufen am 12. Juli 2017.
 20. Arnold Barmettler: Neuer Roter Fleck auf Jupiter. In: astro!nfo. Abgerufen am 27. Mai 2008 .
 21. Tilmann Althaus: Großer Roter Fleck frisst Wirbelsturm. In: Astronomie heute. Abgerufen am 17. Juli 2008 .
 22. Struve, Lynds, Pillans: Astronomie: Einführung in ihre Grundlagen. De Gruyter, Berlin 1962, S. 146
 23. R. Müller: Die Planeten und ihre Monde. Springer-Verlag 1966, S. 177
 24. Patrick GJ Irwin: Giant Planets of Our Solar System: Atmospheres, Composition, and Structure . Springer, 2003, ISBN 3-540-00681-8 . , second edition, 2009, p=4, quote = the radius of Jupiter is estimated to be currently shrinking by approximately 1 mm/yr| ISBN 978-3-642-09888-8 |
 25. Liming Li: Less absorbed solar energy and more internal heat for Jupiter . In: Nature Communications . 9, Nr. 3709, 2018, S. 1–10. doi : 10.1038/s41467-018-06107-2 .
 26. MA Moralesa, E. Schweglerb, D. Ceperleya, C. Pierleonid, S. Hamelb, K. Caspersenb: Phase separation in hydrogen–helium mixtures at Mbar pressures. In: PNAS . Band 106, Nr. 5, 3. Februar 2009, S. 1324–1329, doi:10.1073/pnas.0812581106pnas.org (PDF)
 27. Heating of Jupiter's upper atmosphere above the Great Red Spot. In: Nature . 27. Juli 2016. doi:10.1038/nature18940
 28. Ludwig Bergmann, Clemens Schaefer, Wilhelm Raith: Lehrbuch der Experimentalphysik. Band 7: Erde und Planeten. 2. Auflage. De Gruyter, Berlin/ New York 2001, ISBN 3-11-016837-5 , S. 573–576.
 29. Alexander J. Dessler: Physics of the Jovian magnetosphere. Cambridge University Press, 1983, ISBN 0-521-24558-3 , S. 1–5.
 30. a b Krishan K. Khurana ua: The Configuration of Jupiter's Magnetosphere . In: Fran Bagenal (Hrsg.): Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere . Cambridge University Press, 2004, ISBN 0-521-81808-7 , S.   593–616 ( igpp.ucla.edu [PDF]).
 31. David Wilcock, Richard Hoagland: Dramatische Veränderungen in unserem Sonnensystem, Teil 2. In: NEXUS Magazin. 17, 2008, abgerufen am 25. Oktober 2012.
 32. Scott S. Sheppard : Moons of Jupiter. Abgerufen am 20. Juli 2018 (englisch).
 33. Martin Holland: NASA-Sonde Juno: Video zeigt Vorbeiflug am Jupiter. In: heise online . 30. Mai 2017, abgerufen am 30. Mai 2017 .
 34. Deep Jet Streams in Jupiter's Atmosphere. Abgerufen am 24. Februar 2021 .
 35. EJSM NASA/ESA joint summary report. In: ESA.int. 20. Januar 2009, abgerufen am 14. Mai 2010 (englisch).
 36. ESA: JUICE is Europe's next large science mission , vom 2. Mai 2012 (englisch)
 37. JUICE Assessment Study Report, vom Dezember 2011 (Yellow Book) (PDF; 37,8 MB)
 38. Mike Wall: Rocket limbo complicating NASA's Europa Clipper mission. In: Space.com. 4. September 2020, abgerufen am 27. September 2020 (englisch).
 39. Aristoteles: Meteorology , Teil 6, Buch I, um 350 vor Christi Geburt, ins Englische übersetzt von Erwin Wentworth Webster (* 1880; † 1917), abgerufen am 1. März 2021