Indiens historia

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning

Indiens historia omfattar utvecklingen på den indiska subkontinenten från förhistoria till 1947 och utvecklingen av Republiken Indien innan den bildades 1947 till idag. Den äldsta kända civilisationen på den indiska subkontinenten och en av de äldsta avancerade civilisationerna i världen är Induskulturen . Dess historia går minst 5000 år tillbaka i tiden. Sedan omkring 1500 f.Kr. Ariska stammar sägs ha immigrerat från norr och producerat den vediska kulturen .

Från 600 -talet f.Kr. Buddhismen utvecklades , som i mer än 1000 år var en av de viktigaste intellektuella strömmarna i Indien vid sidan av hinduismen . På 400 -talet f.Kr. Maurya -riket kom till , vilket steg till att bli det första stora imperiet i Indien och nådde sin största omfattning under kejsaren Ashoka . [1] På 300 -talet f.Kr. Prakritlitteraturen och Tamil Sangam -litteraturen blomstrade i södra Indien. [2] Under 400 -talet e.Kr. uppstod ett stort imperium i norra Indien under Guptas [3] och Tamil Chola -imperiets styre i söder. [4]

Arabiska erövringar på 800 -talet förde islam till nordvästra Indien. När araberna försökte ta sig vidare till Gujarat och därefter besegrades de av den indiske kungen Vikramaditya II från västra Chalukya -dynastin. [5] Från 800 -talet till 900 -talet härskade de tre dynastierna Rashtrakuta , Pala och Pratihara över en stor del av Indien och kämpade med varandra om överlägsenhet i norra Indien. [6] I södra Indien styrde Chola -dynastin och Chalukya -dynastin från 900 -talet till 1100 -talet. [7] Södra Indien styrdes av hinduiska Vijayanagar -imperiet från 1300- till 1500 -talen. Under Mughal -dynastin spelade influenser av persisk kultur en stor roll. I slutet av 1600 -talet grundades det hinduiska Maratha -riket, som överträffade Mughal -riket på 1700 -talet och erövrade en stor del av norra Indien. [8] På 1800 -talet hade Storbritannien fullständig politisk kontroll över alla indiska territorier.

Motstånd mot det brittiska kolonialstyret , särskilt under Mahatma Gandhi och Jawaharlal Nehru , ledde till självständighet 1947. Subkontinenten delades upp i två stater , den sekulära (hinduiska) staten Indien och den mindre islamiska staten Pakistan . Efter två tidigare krig med Pakistan ledde ett tredje krig 1971 till Östpakistans avskildhet och upprättandet av den nya staten Bangladesh .

Idag är Indiens grundläggande problem å ena sidan den pågående tvisten med Pakistan om Kashmirregionen , å andra sidan allvarlig överbefolkning , ökande miljöföroreningar , utbredd fattigdom och etniska och religiösa konflikter mellan hinduer och muslimer.

förhistoria

Paleolitikum (paleolitikum)

Indiens förhistoria går tillbaka till den paleolitiska tiden . Indien ligger på den östra kanten av området med handaxlar utspridda . Industrierna i den gamla paleolitiken kännetecknas av grova handaxlar, hackare , hackverktyg och kilknivar . [9] De tidigaste kända fynden är från Acheuléen . De sydindiska industrierna i det gamla paleolitikum är också kända som Madrasien , efter den plats som Bruce Foote upptäckte 1863 nära Madras , de från Punjab som Soan .

Både friluftsboplatser och grottplatser är kända, men de flesta fynden kommer från grusterrasserna vid större floder och har flyttats. Platsen för Bhimbetka III F-23 nära Hoshangabad i Madhya Pradesh är en av de få skiktade platserna. En stratigrafi observerades här som sträcker sig från de sena akeulerna till neolitikum . I skikt av det sena Acheulean observerades fem runda fynd belagda med platta stenar, vilket kanske indikerar platsen för tält eller enkla vindrutor . De flesta verktygen är gjorda av grov gulaktig kvartsit , artefakter från kalcedon och grov flinta är sällsynta.

Adamgahrs kulle nära Hoshangabad och grottan Gudiyam nära Madras har också gett skiktade fynd från den gamla och mellersta paleolitikum . Från Hathnora i Narmada -dalen kommer Homininireste från Middle Pleistocene : A av Arun Sonakia bärgade den 5 december 1982 vid flodbädden, vars komplexa karaktäristiska mosaik indiska " Narmada Man " (Homo erectus narmadensis) en plats mellan den klassiska Homo erectus och från verkar tilldela Homo heidelbergensis till denna framväxande taxon, som hittills inte har varit relaterad till asiatiska fynd. [10]

Mellanpalolitiska industrier har alltmer verktyg tillverkade av chips , och chips från speciellt förberedda kärnor är också kända. I mellersta paleolitiken framkom tydliga lokala skillnader, till exempel mellan industrin i Deccan och Centralindien och traditionerna i Punjab och Indus -dalen. Nevasan (efter Nevasa -platsen i Maharashtra ) står vid övergången mellan den gamla och mellersta paleolitikum. Framför allt användes finare kisel här, vilket kan ha bidragit till artefakternas "mer avancerade" utseende. Tydliga glödlampor på artefakterna hänvisar till tekniken för det direkta hårda slaget. Förutom små handaxlar finns det retuscherade hårklippningar, inklusive övningar med brant retuschering. Repor är frekventa och mycket varierande i formen, verktygen visar knappt någon standardisering totalt sett. Väster om Aravalli -bergen , särskilt i Luni -bassängen, finns det en betydligt högre andel verktyg från teer, även här är repor den dominerande formen. Dessutom förekommer burins och laterala retuscheringar från förberedda nedskärningar. Det dominerande råmaterialet är rhyolit .

I Jerruk nära Hyderabad grävdes mitten av paleolitiska artefakter ut. Nyare fynd är till exempel en mittpaleolitisk gruva i Kaladgi -bassängen i södra Indien.

De första bladindustrierna finns i övre paleolitikum . En lokal utveckling av bladindustrierna i Rohri- och Luni -grupperna antas. För övre paleolitiska fynd från Belan -dalen i södra Uttar Pradesh finns radiokolumn från 18 000–17 000 f.Kr. BC före. I början av Upper Paleolithic arbetade människor förmodligen fortfarande med hårda slag, senare industrier i Upper Paleolithic visar mycket vanliga blad och fluffiga lökar, en hammare av organiskt material kan redan ha använts här. Paleolitisk bergkonst är också känd. Organiska rester som ben har sällan överlevt, så lite är känt om kost och livsstil.

Medelstenålder (mesolitikum)

Mesolitiska industrier började i början av Holocen på 9: e årtusendet, men ett jakt- och samlingssätt fortsatte i många delar av Indien långt in i neolitikum, i vissa fall fram till idag. Övergången från den övre paleolitiska till mesolitiska perioden verkar också ha varit en lokal utveckling i centrala och västra Indien. Råvaran som används förändras gradvis, kvarts blir populärt och artefakterna blir mindre och mindre. Mesolitiska artefakter är mestadels gjorda av vanliga blad.

Mesolitiska platser är mycket vanliga, om bara artefakter från huggen sten bevaras, är det dock ofta svårt att avgöra om det är jägare och samlare eller tidiga bönder. Platsen för Budha Pushkar z. B. har träffat platser med mikrolitiska artefakter, keramik i den kalkolitiska traditionen och en kopparfiskhake. Konturer av hyddor med asfalterade golv kommer från Bagor i Rajasthan , men inte heller här är den kulturella klassificeringen helt säker. Platser med mesolitiska industrier som Langhnaj i Gujarat tycks förekomma parallellt med Indus -kulturen . Bevis för användning av vilt ris och andra vilda gräs ( Eleusine indica , Dactyloctenium sp. ) Är känt från Damdama -platsen i Uttar Pradesh från det tredje årtusendet. Djurbenen kommer alla från vilda djur. Bland annat hittades många kycklingben i de senare skikten. Forskare som Fuller (2000, 199) överväger lokal domesticering i ett mesolitiskt sammanhang.

Mesolitisk bergkonst är känd från centrala Indien, t.ex. B. från bergstaken i Baghai Khor, Bhimbetka nära Bhopal och Adamgarh. De hällristningar av Morhana Pahar närheten Mirzapur visar redan domesticerade getter och vagnar . Målningarna är mestadels gjorda med hematit . Det finns ett antal långsträckta begravningar från Mahadaha som hade tillägg av pilspetsar, djurben och benhängen. Andra viktiga platser är Sarai-Nahar-Rai , Birbhanpur i Bengal och Morhana Pahar i centrala Indien.

Neolitikum (neolitikum)

Mehrgarh -kulturen i Pakistan och nordvästra Indien är från sjunde årtusendet före Kristus. BC och representerar den tidigaste neolitiska bosättningen hittills. I Mehrgarh själv, i den sista fasen av bosättningen, grävdes hus av adobe tegelstenar och pallbegravningar med rika tillägg. Vete , korn och dadelpalmer odlades redan i den första keramiska avvecklingsfasen. Djurbenen kommer fortfarande främst från vilda djur; Nötkreatur, getter, får etc. I en utvecklad fas av kulturen tämjades zebu och kanske får på plats, troligen kommer getter och domesticerade spannmål från Västasien.

Även i Rajasthan verkar domesticerade vetearter ha odlats redan på sjunde årtusendet. Säkra inhemska kommer från fasen före Harappa i slutet av det fjärde årtusendet från platser i Ahar-kulturen som Balathal. Tama nötkreatur och får registreras också här. Från ca 5000 f.Kr. I nordvästra Indien talar man om en kultur före Harappa.

När övergången till en neolitisk ekonomi ägde rum i Gangestalen är oklar, verkar övergången vara mycket flytande och ligger mellan 6: e och 5: e årtusendet f.Kr. Kultgener som vete och lin nådde tydligen bara Gangestalen under Harappa -kulturen (2500–2000 f.Kr.) och trängde därifrån från cirka 2500 f.Kr. Vidare till Central Indien (Kayatha) innan. Från Senuwar -platsen på Middle Ganges har ris ( Oryza sativa ) och röd hirs ( Setaria pumila ) identifierats i den första fasen, och vete, korn, linser och ärtor från en senare fas. Afrikanska grödor som sorghum , Lablab purpureus och Vigna unguiculata dök inte upp förrän i slutet av andra årtusendet f.Kr. Chr. På. På Hulas -platsen i Upper Ganges hittades frukterna av den stora skarlagenröda randen ( Coccinia grandis ) mellan 1800 och 1300.

I Gujarat antogs det neolitiska produktionssättet ha funnits sedan 4: e årtusendet f.Kr. Känd. Platser som Padri vittnar om tillverkning av keramik och ett stillasittande sätt att leva i Padri -kulturen (cirka 3000–2600 f.Kr.). Tama djur dokumenteras från Saurashtra . Omkring 4000 f.Kr. Inhemska nötkreatur från Bagor i norra Gujarat dokumenteras, ytterligare platser är Loteshwar och kanske Adamgarh , där boskap och får hittades i ett mesolitiskt sammanhang.

De neolitiska fynden från Assam består huvudsakligen av stenyxor , som är svåra att datera. Från Daojali-Hading kommer keramik med avtryck av sladd eller avtryck av en sladdlindad paddel ("sladdmärkt ware"), som vissa forskare skulle vilja associera med sydkinesisk keramik. Men här finns inga tillförlitliga data tillgängliga.

Medan den sydindiska neolitikum traditionellt spårades tillbaka till nordöstra indiska modeller på grund av de huggna stenverktygen, särskilt hakar med uttalade axlar ("axelkelar"), har det varit ökande tecken på en oberoende utveckling under de senaste åren. Viktiga inhemska var mungbönor (Vigna radiata) , vars vilda förfäder finns i västra ghats , hästbönor ( Macrotyloma uniflorum ) , hirs (Brachiaria ramosa) och rävsvans (Setaria verticillata) . De vilda förformarna för de två sista gräsen växte i savannerna i södra Deccan. Kanske användes också jams (Dioscorea) , men knölar är notoriskt svåra att upptäcka. Andra typer av hirs, såsom Panicum sumatrense , Paspalum colona , Echinochloa colona och Setaria pumila , samlades kanske bara in. Det fanns också trädfrukter som jujubes (Ziziphus mauritiana) , amlas (Phyllanthus emblica) , mandel (Buchnania lanzan) , fikon och förmodligen även vilda gurkväxter ( Cucumis sp.). Under den sena neolitiska och chalkolithiska växten växte av afrikanskt ursprung, såsom sorghum (Sorghum), pärlhärs (Pennisetum glaucum), Faselböna (Lablab purpureus) och cowpea (Vigna unguilatica), och nordindiska grödor som vete och korn blev gradvis tagit över. Neolitikum i södra Deccan är indelad i följande faser:

Dejting
Ashmond Tradition, fas 1 2800-2200
Ashmond Tradition, fas 2 2200-1800
Ashmond Tradition, fas 3 1800-1000

Bronsåldern

I början av 2000 -talet f.Kr. Hirs ( Setaria italica ), hirs ( Panicum miliaceum ) och hampa ( Cannabis sativus ) dyker upp, troligen från Kina eller Centralasien. I början av 2000 -talet f.Kr. I Deccan odlas vete, korn och baljväxter.

Indus kultur

Bronsåldern Indus Culture eller Indus Civilization var en av de tidigaste urbana civilisationerna, från omkring 2800–1800 f.Kr. BC längs Indus i nordväst om den indiska subkontinenten. Det kallas också Harappa -kulturen efter den huvudsakliga utgrävningsplatsen vid floden Ravi. Tillsammans med det antika Egypten och Mesopotamien var det en av de tre tidigaste civilisationerna i världen. Hon kände redan till stadsplanering, kanske skrivandet och arkitekturen. Under sin storhetstid räknade Indus -kulturen förmodligen över fem miljoner individer. Till skillnad från de två andra avancerade kulturerna i Egypten och Mesopotamien är källorna till Harappakulturen mycket begränsade. Endast cirka tio procent av deras bosättningar har grävts ut. Deras författarskap har inte dechifrerats, inte heller försvinnandet från omkring 1900 f.Kr. Förtydligad. Det är inte ens klart om det verkligen var ett teckensnitt.

6500 f.Kr. Chr. (osäker dejting) Mehrgarh äldsta upptäckta bosättning i Indus -dalen
2600 f.Kr. Chr. Högkultur börjar: stadsplanering, avlopp
1800 f.Kr. Chr. Indus -kulturens fall
1500 till 600 f.Kr. Chr. Vedisk period
500 f.Kr. Chr. Början av den buddhistiska Gandhara -kulturen, cirka 1000 år
711 e.Kr. Första islamiska inflytandet
1526 till 1761 Mughalimperium , islams storhetstid på den indiska subkontinenten
1859 till 1947 Brittiskt styre
från 1947 Indelning i staterna Indien och Pakistan

Vedisk period

Arierna som immigrerade (från norr) tog in cirka 1500 f.Kr. Vedisk kultur växte fram när de blandade sig med de inhemska stammarna. Denna migration var mycket långsam. Under den mellersta vediska perioden (cirka 1200–900 f.Kr.) [11] skedde bosättningen i Punjab och västra Ganges- och Yamunadalarna . Den vediska religionen, som kännetecknas av offerritualer och psalmer till gudarna, upplevde sin första storhetstid. I denna fas skapades till exempel riksamhitas , som är lovsånger till gudarna. Gudarnas värld liknade den indoeuropeiska gudarnas värld. Folk ber gudarna om rikedom, guld och nötkreatur. Livsstilen, som fortfarande var semi-nomadisk i början, blev gradvis stillasittande. Ordet för Wagentreck ( grama ) gick till exempel igenom en betydelseförändring och betyder senare by.

I den sena vediska perioden (cirka 900–600 f.Kr.) bosatte arierna den östra Gangestalen. En fas av urbanisering och imperiumbyggande började. Sedan cirka 600 f.Kr. F.Kr. fanns det omkring sexton kungar, troligen som sammanslagningar av två eller flera stammar. Under denna fas utvecklades många städer där handeln genomfördes. Tämjda elefanter användes nu också inom krigsteknik. Risproduktionen intensifierades. På 500 -talet lade kung Bimbisara grunden för Magadha -rikets framtida dominerande ställning.

Territoriell situation under den tidiga vediska perioden 1700 - 1100 v. Chr.
Territoriell situation i den sena vediska perioden 1100 - 500 f.Kr. Chr.

Den mytologiska legitimeringen för kastsystemet uppstod under den sena vediska perioden. Överst i den sociala hierarkin fanns brahmanerna (skriftlärda, präster), följt av krigare i Kshatriyas och handlare, hantverkare och bönder i Vaishyas . I den nedre delen av samhället fanns medlemmarna i den ursprungliga befolkningen som levde som tjänare, shudras . Det kan dock antas att skiktning i samhället inte så uttalades i Vedic perioden.

Slutet på den vediska perioden (6: e och 5: e århundradet f.Kr.) var en tid av omvälvning, både politiskt och religiöst. I Magadha uppstod två grundare av religioner vars läror visade likheter med det vediska trossystemet, såsom återfödelsecykeln ( samsara ) och handlingslagen ( karma ), men erbjuder en vidareutveckling. Enligt traditionen var Mahavira den sista av 24 så kallade "vadberedare" som grundade jainismen , som går tillbaka till asketiska traditioner. Slutligen lärde Siddhartha Gautama , som också föddes som prinsen av ett litet furstendöme, ”mitten av vägen”, buddhismen , som Buddha i 40 år.

Magadha och andra Mahajanapadas under den tidiga postvediska perioden, omkring 500 f.Kr. Chr. [12]

Den klassiska åldern

Ashokas lejonpelare i Vaishali , Bihar
Silvermynt från Maurya -riket

Maurya Empire

Kort efter invasionen av Alexander den store (326 f.Kr.) lade Chandragupta Maurya omkring 321 f.Kr. Grunden för det första indiska imperiet. Under Indiens första stora dynasti, Maurya -dynastin (320–185 f.Kr.), expanderade imperiet genom erövringar. Under kung Ashoka (268–233 f.Kr.) sträckte sig inflytandet till södra Indien. Centralförvaltningen med sin officiella apparat omfattade emellertid bara kärnområdet för riket på Gangeslätten ; den södra delen av subkontinenten (dravidiska stater) är utesluten. Huvudstaden var Pataliputra (dagens Patna ). Ashoka, som bekände sig till buddhismen , grundade det första stora imperiet på indisk mark med erövringen av Kalinga och samtidigt den första toleransbaserade sociala välfärdsstaten i antiken. Ashoka lämnade efter sig många rockedikter , varför denna historiska period är relativt väl dokumenterad. Imperiet föll sönder omkring 185 f.Kr. I många enskilda stater. Den sista representanten för Maurya -dynastin mördades av hans general Pushyamitra Shunga , som sedan grundade Shunga -dynastin.

Shunga, Shaka och Shatavahana

Omkring 250 till 100 f.Kr. Chr.: Det hellenistiska graeco-baktriska riket framträdde som efterträdaren till Alexander-flytten i det nordvästra gränsområdet Bactria och Gandhara (idag: Afghanistan och Pakistan ). Det skedde en utveckling av buddhistisk konst och kultur. Imperiet upplöstes med invasionen av de centralasiatiska skyterna , kallade Shakas av indianerna.

I norra Indien regerade mellan 185 och 73 f.Kr. Shunga . De föredrog igen brahmanismen framför buddhismen och odlade sanskrit . Finansiering av buddhistiska kloster var förmodligen för dyrt för dem. Shatavahana hade etablerat sig i Deccan och tydligen redan drog sig ur Ashokas styre. De härskade i fyra århundraden, omkring 230 f.Kr. BC till 199 e.Kr. var deras hjärtland de övre delarna av Godavari runt Nasik och Paithan . Omkring 180 f.Kr. Deras kung Satakarni kämpade också tillbaka Shunga. Den fjärde indiska makten bredvid Shunga, Shaka och Shatavahana var då den uppståndna Kalinga .

Kushana rike

Omkring 50 f.Kr. Chr.: De iranska partierna förtränger Shakas, men besegras i sin tur av Kushana (ursprungligen Yüe-chi ), som etablerar ett blomstrande imperium i Bactria och Gandhara. Den nådde sin största makt under kung Kanishka (1: a / 2: a århundradet e.Kr.). Främjande och utveckling av buddhismen (konstskolor i Mathura och Gandhara ) hör till de kulturella prestationerna. Kushana-imperiet förföll under första hälften av 300-talet och är fortfarande underskattat på grund av dess icke-indiska ursprung.

Gupta Empire

320–510: Gupta -dynastin styrde i norra Indien, medan Vakataka -riket hade en framträdande position i Deccan. Under 500 -talet etablerades det buddhistiska universitetet i Nalanda , med över 10 000 studenter och påstås 9 miljoner böcker, det var den största undervisningsinstitutionen i den antika världen. Guptas främjade buddhism och hinduism. Under 500- och 600 -talen skedde nedgången i Gupta -imperiet på grund av uppdelningen av imperiet och "hunar". Angriparna, som nämns som hunor i indiska källor, förstörde norra Indien och satte stopp för den blomstrande stadskulturen. I den senaste forskningen antas att dessa "Hunnish" -angripare (tydligen en grupp av de så kallade iranska hunnarna som inte var släkt med att hunnarna avancerade till Östeuropa 375) inte var, som ofta antas, de faktiska Heftaliterna , utan snarare var den så kallade Alchon- gruppen. Alchon härskade ursprungligen i vad som nu är Kabul och flyttade sitt styre till Indien i början av 600 -talet. [13] Toramana och Mihirakula anses vara viktiga härskare i det indiska Alchon; den senare inledde en buddhistisk förföljelse och efter ett allvarligt nederlag (troligen 528) drog han sig tillbaka till Kashmir. Hunas styre kollapsade i norra Indien redan i mitten av 600 -talet, men deras invasion fick förödande konsekvenser och var en faktor i sammanbrottet av Gupta -riket.

Indisk medeltid

En indisk medeltid begränsas olika av forskning. Enligt AK Majumdar börjar den indiska medeltiden i mitten av 800 -talet. [14] Enligt Hermann Kulke omfattar dock den indiska medeltiden, tiden för Gupta -rikets undergång på 600 -talet till upprättandet av Delhi -sultanatet 1206. [15]

Harsha -riket

Harshavardhana styrde norra Indien mellan 606 och 647. Han anses vara en av de sista stora beskyddarna av buddhismen. Hans försök att underkasta Central Indien misslyckades: här turades kungarna Chalukya och Pallava .

Pratihara, Rashtrakuta, Pala

Från 800- till 900 -talen delade Rashtrakuta i centrala Indien (cirka 752–973), Pala i Bengal (cirka 750–1161) och Pratihara (cirka 730–1036) i nordöstra Indien makt. Pratiharakungarna är föregångarna till Rajput -prinsarna och tog liksom dem över försvaret mot de muslimska inkräktarna, t.ex. B. Mahmud från Ghazna . Alla tre partierna kämpade ständigt för den gamla huvudstaden i Harshas, KannaujGanges , där den under lång tid kom i händerna på Pratiharas.

Dessa århundraden anses vara den indiska medeltiden. Ingen stormakt kunde hävda sig själv och militära framgångar varade inte. Kraften i kungar baserades på antalet och tillförlitligheten hos vasaller , medan deras centrala förvaltningar var svaga och ofta bara utvidgas till omkretsen av kapitalet. Inte bara vasalkungar, utan också provinsguvernörer hade sin egen armé och utsåg sina tjänstemän själva. Deras ämbete gick ofta i arv, så att nya dynastier växte fram från dem. Liksom på den europeiska medeltiden var kungarnas makt bara uppenbar trots stora externa framgångar.

Folket under den indiska medeltiden bodde mestadels på landsbygden. En egenhet hos indiska imperier som Rashtrakuta och Chola var de självförsörjande bysamhällena som var associerade med dem. I byarna och distrikten utförde råd från Mahattaras (dvs. de större) offentliga arbeten på vägar och reservoarer, rättsväsendet och templen. De utsågs inte av dynastin och var oberoende av rättssituationen. När skatteförvaltaren kom förbi hade de ofta redan samlat in skatterna och sedan levererat dem som ett engångsbelopp.

Domstolskulturen, arkitekturen och den hinduiska filosofin förfinades på grundval av redan existerande former och kunskap, men gav inte något nytt, så att man också talar om en förstärkning av den sociala strukturen eller samhället. Markägarna fick ut så mycket av bönderna som möjligt och skapade ekonomiska monopol åt sig själva. På den indiska medeltiden gavs till exempel hela byns befolkning bort när markdonationer gjordes istället för fasta löner på grund av brist på pengar (lite kontanter med brist på fjärrhandel).

Markdonationer till brahmaner tog en mycket större skala på 900- och 1000 -talet. Kungarna hoppades också att detta skulle försvaga provinsguvernörerna och ge starkt stöd för sig själva.

Buddhismen drevs tillbaka ytterligare eftersom den bara förlitade sig på överklasserna. Mit der nachlassenden Macht der Könige wurde die Unterhaltung der buddhistischen Klöster für die Dorfgemeinschaften zu kostspielig und hier rächte sich der fehlende Rückhalt im Volk, wo die Brahmanen dominierten. Dazu kam, dass Teile seiner Lehren und Ausdrucksformen durch Denker wie Shankara in den Hinduismus integriert wurden.

Chola

Das Chola-Reich war eines der bedeutendsten indischen Königreiche und gilt als das einflussreichste hinduistische Reich bis heute. Es wird den Tamilen zugerechnet. Wie die alten Griechen und Römer verstanden es die tamilischen Cholas weitreichenden kulturellen Einfluss auf ihre Nachbarn auszuüben. Die Blütezeit dauerte vom 9. bis zum 13. Jahrhundert . Die großen Eroberer aus dieser Dynastie waren Rajaraja I. (reg. 985–1012/14) und sein Sohn Rajendra I. (1012/14–44). Ihre wichtigsten Rivalen waren zu jener Zeit die bereits erwähnten Chalukya (ca. 550–750 und 973–1190) und Pallava (575–897).

Im Norden begann zur Blütezeit der Chola im 11. Jahrhundert die Invasion der Muslime unter Mahmud von Ghazna , welche die Rajputen -Könige besiegten und bis Kannauj vordrangen.

Islamische Reiche

Delhi-Sultanat

Im frühen 8. Jahrhundert begann eine arabische bzw. islamische Eroberung in Indien. Mit einem Sieg über die Rajputen Prithvirajas III. bei Delhi 1192 setzen sich die Muslime unter Muhammad von Ghur in Nordindien durch. 1199 versetzten sie auch dem indischen Buddhismus mit der Zerstörung von Nalanda den Todesstoß. In Bengalen fiel 1202 die Sena-Dynastie einem General Muhammads zum Opfer. Die militärische Unterlegenheit Hinds ergab sich ua aus ihrem Kastensystem : Die Kriegführung war allein Aufgabe der Krieger, der Kshatriya , nicht der gesamten Bevölkerung, und unterlag daher auch den ritterlichen Normen dieser Kaste. Berufssoldaten , Zwangsrekrutierte wie Abenteurer fanden sich Seiten der Hindus wie der Muslime, aber die Hindus beachteten einen strengen Ehrenkodex und mussten die Truppen vieler Kleinkönige mit ihren lokalen Traditionen unter einen Hut bringen, die nicht die Ergebenheit einem Führer gegenüber kannten.

Die Eroberung stellte aufgrund der Unterschiede zwischen der islamischen Kultur der Eroberer und der hinduistischen der Eroberten einen tiefen Einschnitt dar: So war die traditionelle Hindu-Gesellschaft wegen ihres Polytheismus in religiösen Fragen höchst flexibel und offen für neue Einflüsse, aufgrund ihrer Kastenstruktur aber zugleich sozial und politisch unbeweglich. Im Gegensatz dazu predigte der Islam einen strengen Monotheismus und ging als Offenbarungsreligion mitunter streng gegen Abweichler oder „Ungläubige“ vor, während die islamische Gesellschaft sehr durchlässig war und auch sozial Benachteiligten den Aufstieg in höchste Ämter ermöglichte, wie die Sklavendynastie von Delhi beweist. Sichtbar wurden die Unterschiede zwischen Muslimen und Hindus insbesondere an ihren heiligen Stätten: Ist Muslimen die bildliche Darstellung Gottes nicht erlaubt, war sie bei den Hindus eine geradezu ein Grundlage der Tempelgestaltung. Wegen der Dominanz des Islam wurde Sanskrit -Literatur immer weniger gepflegt und verfiel. Dennoch kam es im Laufe der Zeit zu einem fruchtbaren Austausch zwischen beiden Kulturen: Die Sprache Urdu bildete die Basis wirtschaftlicher und administrativer Verständigung, die Architektur bildete einen indo-islamischen Stil heraus und Denker wie Kabir (1440–1518) versuchten Islam und Hinduismus zu verschmelzen.

Die Muslime begründeten 1206 das Sultanat von Delhi , das zeitweise fast ganz Indien beherrschte und 1398 in einem Angriff des türkisch-mongolischen Eroberers Timur Lenk entscheidend geschwächt wurde, so dass hinduistische Dynastien an Einfluss zurückgewinnen konnten ( Vijayanagar in Südindien). Das Sultanat war innerlich nicht sonderlich stabil, Revolten der Statthalter und unterworfener Fürsten sowie Umsturzversuche bei Hofe füllten seine Geschichte aus.

Bahmani-Sultanat

Das Bahmani-Sultanat war ein islamischer Staat in Zentralindien und existierte von seiner Gründung 1345/47 bis zu seinem Zerfall nach 1489. Bahman-Shah übernahm oder besiegte die restlichen Truppen des Delhi-Sultans im Süden und kämpfte gegen seine hinduistischen Nachbarn. Das Bahmani-Sultanat löste sich unter dem letzten Sultan Mahmud Shah IV. (1482–1512) auf. Aus ihm gingen die fünf Dekkan-Sultanate Bijapur , Golkonda , Ahmadnagar , Bidar und Berar hervor.

Vijayanagar

Um 1336/46 begann der Aufstieg des Königreiches Vijayanagar (wörtl.: Stadt des Sieges) in Südindien, das bis 1565 existierte. Es war nach einer gleichnamigen Stadt benannt und repräsentierte (neben dem Königreich Orissa ) das wieder unabhängige, hinduistische Indien.

Die Gründer waren die Brüder Harihara und Bukka, die möglicherweise Vasallen der Hoysala -Könige waren. Vijayanagar erlangte eine beachtliche Machtstellung in Südindien. Dazu kam eine gegen Mitte des 15. Jahrhunderts sehr starke Armee, die über 35.000 Reiter und Kriegselefanten verfügte. 1565 wurde das Königreich von muslimischen Generälen erobert.

Mogulzeit

Die Großmoguln

1526–1857: Das Reich der islamischen Großmoguln beherrschte Nord- und Zentralindien. Es stellt den Höhepunkt der islamischen Kultur auf diesem Kontinent dar, repräsentiert durch das Taj Mahal , das Rote Fort in Agra , Humayuns Grabmal oder Fatehpur Sikri . Der Ruhm dieses Reiches strahlte bis nach Europa aus.

Die Moguln unterschieden sich von den früheren Delhi-Sultanen mit ihrer auf Kontinuität ausgerichteten Verwaltung, die vor allem das Werk Akbars († 1605) war. Er, seine Minister und Nachfolger (ausgenommen Aurangzeb ) bemühten sich in erster Linie unter politischen und nicht unter religiösen Gesichtspunkten zu regieren, wie es bei den mächtigsten der Delhi-Sultane noch nicht der Fall gewesen war. Akbar brachte schließlich einen Ausgleich zwischen Hindus und Muslime zustande. Dementsprechend war das Mogulreich auch stabiler.

Das Indien des 17. und 18. Jahrhunderts hatte durchaus eine fortschrittliche wirtschaftliche und finanzielle Organisation vorzuweisen. Die Produktionstechniken in den Karkhanas ( Manufakturen ) der Mogulzeit waren spezialisiert, dh Handwerker arbeiteten gruppenweise an bestimmten Werkstücken und Arbeitsvorgängen. Es gab – wie in Europa auch – staatliche Anleihen für die Förderung der Wirtschaft. Handgewebte Stoffe wurden in großer Zahl in Asien zwischen Japan und Ostafrika verkauft. Nur hing diese Blüte von der Stabilität des Zentralstaates ab.

Marathen

Beim Zerfall der Mogulmacht unter dem strenggläubigen Aurangzeb († 1707) entstand das Reich der Marathen (1674–1818, gegründet von Shivaji ) in Südwestindien. Es stellte die letzte indische Großmacht vor der Kolonisierung Indiens durch die Briten dar und war nicht sonderlich gut organisiert. Statt eines zentralistischen Marathen-Staates bildete sich allmählich eine Konföderation von Kleinkönigen heraus, zusammengehalten durch die Autorität des Premierministers, des Peshwa .

Britische Kolonie

Europäische Siedlungen in Indien
Indien im späten 18. und 19. Jahrhundert
Das im Rahmen des Sepoy-Aufstands von den Briten erstürmte Sikanderabag in Lakhnau , Aufnahme von Felice Beato , März 1858

Britische Ostindien-Kompanie

In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts dehnten die Briten nach Verdrängung der Franzosen und Portugiesen ihren Machtbereich aus. 1757, nach der Schlacht bei Plassey , ergriffen die Truppen der britischen Ostindien-Kompanie Bengalen und plünderten die bengalische Schatzkammer. Zunächst sicherten die Briten unter General Robert Clive, 1. Baron Clive nur ihre Handelsinteressen in Bengalen ab ( Indienhandel ), indem sie sich in die Streitigkeiten der indischen Fürsten einmischten. Bald aber erwiesen sie sich als ehrgeizige und flexible Machthaber.

1769 kam Warren Hastings nach Bengalen , 1771 wurde er dortiger Gouverneur und wies seine Leute an, die Verwaltung zu übernehmen. Die Kompanie hielt sich immer hinter der fiktiv aufrechterhaltenen Herrschaft des Nawabs von Bengalen versteckt. Hastings und seine Nachfolger verknüpften indische Soldaten mit europäischer Kriegführung und britische Handelsgewinne mit indischen Steuern, bekämpften die bei Indern und Briten gleichermaßen weitverbreitete Korruption, schlossen Schutzverträge ab und übernahmen Landstrich um Landstrich.

Die Britische Ostindien-Kompanie monopolisierte den Handel von Bengalen. Bengalische Handwerker waren an die Handelsvertretungen der Kompanie zwangsweise gebunden, indem sie verpflichtet wurden, ihre Waren zu einem minimalen Preis zu liefern. Ihre Steuerlast erhöhte sich stark. Das Resultat war die Hungersnot von 1769 bis 1770 , in der zehn Millionen Einwohner von Bengalen starben. In den Jahren 1766 bis 1799 wurde in den Mysore-Kriegen das Sultanat Mysore , der mächtigste Staat in Südindien, als Machtfaktor ausgeschaltet. Dasselbe geschah mit dem Reich der Sikh im ersten und zweiten Sikh-Krieg 1845 bis 1849. Im Ersten Anglo-Birmanischen Krieg 1824 bis 1826 erlangte die Ostindien-Kompanie die Herrschaft über Nordostindien, und in den beiden folgenden Kriegen 1852 bis 1853 und 1885 wurde schließlich ganz Burma schrittweise von den Briten annektiert. In dieser Weise gerieten immer größere Teile Indiens unter direkte britische Herrschaft und wurden in kolonialer Manier ausgebeutet. In Indien begann eine lange Periode, in der einheimische Industrien zusammenbrachen. Zu dieser Zeit starben bis zu 40 Millionen Inder an Hunger.

Die indische Weberei als Industriezweig wurde zum Beispiel durch die beginnende Maschinenproduktion in Europa ruiniert, der europäische Markt war verschlossen, zur gleichen Zeit führte Großbritannien Fertigkleidung in Indien ein. 1835 fielen die Inlandszölle weg und der Binnenhandel wuchs an. Die Privilegien der Ostindischen Kompanie wurden schon 1813 abgeschafft. Aber die Investitionen hielten sich in engen Grenzen, denn der europäische und amerikanische Markt waren sicherer und hatten bessere logistische Voraussetzungen vorzuweisen. Als Gegenmaßnahmen begann man 1839 mit dem Bau einer großen Straße zwischen Kalkutta (Calcutta) und Delhi . Banken wurden eingerichtet, Dampfer auf den Flüssen eingesetzt und ab 1853 begann man mit dem Bau der ersten Eisenbahnlinie.

Indischer Aufstand von 1857

Der Indische Aufstand von 1857 richtete sich gegen die britische Kolonialherrschaft über den indischen Subkontinent. Der Aufstand war überwiegend auf das obere Gangestal und Zentralindien beschränkt. Zentren des Aufstands waren Uttar Pradesh , Bihar , der Norden von Madhya Pradesh und die Region um Delhi . Der Beginn des Indischen Aufstands von 1857 wird meistens auf den 10. Mai 1857 datiert, den Tag, an dem Sepoys offen gegen ihre britischen Offiziere meuterten und es am selben Tag noch zu Morden an britischen Offizieren und Zivilpersonen kam. Die meuternden Truppen zogen nach Delhi, das sich bereits am folgenden Tag weitgehend in der Hand der Aufständischen befand. In Delhi kam es gleichfalls zu Massakern an Briten und Eurasiern sowie an Indern, die zum Christentum übergetreten waren. An diesen Massakern waren nicht nur Sepoys, sondern auch Teile der indischen Zivilbevölkerung beteiligt. In den folgenden Wochen und Monaten dehnte sich der Aufstand über Nordindien aus. Einzelne britische Garnisonen wie Kanpur verteidigten sich dabei teils mit Hilfe loyal gebliebener Sepoys über mehrere Wochen gegen eine Übermacht aufständischer Truppen. Die Morde in Indien wurden von britischen Truppen als Rechtfertigung für eine Kriegsführung genommen, die bereits von Zeitgenossen als unangemessen grausam und ethisch zweifelhaft eingestuft wurde. In der indischen Geschichtsschreibung nimmt Lakshmibai , Rani von Jhansi, eine besondere Rolle ein. Die indische Fürstin schloss sich dem Aufstand nur zögernd an und entschied sich für eine aktive Unterstützung erst, als sie darin die einzige Möglichkeit sah, den Machtanspruch ihrer Familie zu sichern. Sie fiel im März 1858 in einer Schlacht gegen britische Truppen. Der Aufstand war im Laufe des Jahres 1858 bereits weitgehend zu Gunsten der Briten entschieden. Noch 1859 gab es jedoch einzelne Auseinandersetzungen, so dass der Indische Aufstand nach allgemeinem Verständnis erst in diesem Jahr endete. Nach der Niederschlagung wurde mit dem Government of India Act 1858 die Ostindien-Kompanie aufgelöst und Britisch-Indien zu einer formellen Kronkolonie .

Als äußerer Auslöser des Aufstands gilt gemeinhin die Einführung des Enfield–Gewehres , dessen Patronenhülsen nach einem unter britisch-indischen Streitkräften weitläufig verbreiteten Gerücht mit einer Mischung aus Rindertalg und Schweineschmalz behandelt waren. Die Verwendung dieser Patronen stellte sowohl für gläubige Hindus wie Muslime einen Verstoß gegen ihre religiösen Pflichten dar. Als eigentliche Ursachen gelten die von der Britischen Ostindien–Kompanie verfolgte Sozial- und Wirtschaftspolitik, durch die weite Teile der indischen Bevölkerung Landrechte, Beschäftigungsmöglichkeiten und Einfluss verloren, die im 19. Jahrhundert zunehmenden Anstrengungen, Indien zu christianisieren sowie die Annexion indischer Fürstenstaaten durch Anwendung der Doctrine of Lapse . Es besteht in der Geschichtsschreibung kein Konsens, welchem dieser Faktoren ein besonderes Gewicht zukommt.

Kaiserreich Indien

Von 1876 bis 1880 war Lord Lytton Generalgouverneur und Vizekönig von Indien . Am 1. Januar 1877 nahm Königin Victoria von Großbritannien den Titel „Kaiserin von Indien“ an. Zu dieser Zeit, die auch als Große Hungersnot von 1876 bis 1878 bekannt ist, verhungerten Schätzungen zufolge zwischen 5,5 [16] und 29 [17] Millionen Inder.

Das Kaiserreich Indien in Personalunion mit Großbritannien umfasste das heutige Indien, Pakistan und Bangladesch und bestand bis 1947. 1866 war auch Birma von Großbritannien besetzt und an Britisch-Indien angeschlossen worden (bis 1937).

Die Flagge des indischen Vizekönigs

1885 gründeten Hindus und Muslime gemeinsam den Indischen Nationalkongress ; er trat für die Unabhängigkeit Indiens ein. Wegen des wachsenden Einflusses der Hindus im INC kam es 1906 zur Gründung der rivalisierenden Muslimliga . Indischer Nationalkongress und Muslimliga verfassten 1916 gemeinsam eine Erklärung mit Forderungen nach indischer Unabhängigkeit. Diese wurde von der britischen Regierung im August 1917 mit einer politischen Absichtserklärung beantwortet, Indien einen allmählichen Übergang zur Selbstregierung zuzugestehen.

Unabhängigkeitsbestrebungen nach dem Ersten Weltkrieg

Nach dem Ersten Weltkrieg , in dem 1,3 Millionen Soldaten der Indischen Armee auf britischer Seite kämpften, war das weiterhin unter britischer Herrschaft stehende Indien eines der Gründungsmitglieder des Völkerbunds .

Unter der Führung Mahatma Gandhis (1869–1948) kam es in der Zwischenkriegszeit zu aktivem, aber gewaltlosem Widerstand gegen die britische Herrschaft. Gandhi hatte 1919/1920 die Kampagne zur Erhaltung des Kalifats unterstützt, was zur Abgrenzung der damals eher säkularen Muslimliga mit Ali Jinnah an der Spitze führte.

Innerhalb des Indischen Nationalkongresses gab es zu dieser Zeit, insbesondere unter der Führung Subhash Chandra Boses in den späten 1930er Jahren, Richtungsstreitigkeiten über den Einsatz von Gewalt gegen die britische Herrschaft. 1935 wurden im Government of India Act (1935) Wahlen zu Provinzparlamenten in die Wege geleitet, die der Indische Nationalkongress im Jahr 1937 in sieben von elf Provinzen gewann. Im selben Jahr wurde Birma zur unabhängigen Kronkolonie erhoben.

Zweiter Weltkrieg

Obwohl die indische Öffentlichkeit ganz und gar nicht mit den Nazis sympathisierte und Großbritanniens Haltung gegenüber Deutschland begrüßte, erklärten die führenden politischen Kräfte Indiens, nur in den Krieg eintreten zu wollen, wenn im Gegenzug Indien seine Unabhängigkeit erhalten würde. Der britische Generalgouverneur erklärte beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges den Kriegszustand des Indischen Empire mit Deutschland jedoch, ohne die indischen Politiker zu konsultieren. Zu Beginn des Krieges hatte Indien eine Armee von rund 200.000 Mann, bei Ende hatten sich 2,5 Millionen Freiwillige gemeldet: die größte Freiwilligen-Armee im Zweiten Weltkrieg. Am Anfang wurden indische Soldaten vor allem in Afrika eingesetzt. Bei der Invasion in Italien stellten sie das drittgrößte Truppenkontingent. Des Weiteren stellten sie große Truppenverbände für den Kampf in Burma. Doch auch auf der Seite der Deutschen kämpften Inder. Subhash Chandra Bose war nach Europa geflüchtet und gründete dort ein mit der Wehrmacht kämpfendes 3.500 Mann starkes Kontingent aus indischen Kriegsgefangenen, die Indische Legion . Sie wurde jedoch kaum eingesetzt und fast ohne Verluste 1945 gefangen genommen und an Indien übergeben. Erst sollten die Soldaten des Hochverrats angeklagt werden, aber aufgrund von Protesten der indischen Bevölkerung ließ man die Anklage fallen. Subhash Chandra Bose war schon 1943 nach Japan gegangen und hatte dort die Indische Nationale Armee gegründet, die anfangs aus 40.000 Indern bestand, zum Teil auch britischen Kriegsgefangenen. Als Japan Burma angriff, kämpfte die Indische Nationale Armee auf der Seite der japanischen Armee , sonst wurde sie praktisch nicht eingesetzt. Zeitgleich mit Japan kapitulierte auch die Indische Nationale Armee. Insgesamt wurden während des Krieges nach offiziellen Angaben 24.338 indische Soldaten getötet, 64.354 wurden verwundet und 11.754 blieben vermisst. Aufgrund des kriegsbedingten Nahrungsmangels verhungerten schätzungsweise zwei Millionen indische Zivilisten. [18]

1945–1949 – Teilung Indiens

Flüchtlinge während der Teilung Indiens; Film-Video wahrscheinlich aus 1947/48

Nach Kriegsende eskalierten die Feindseligkeiten zwischen Hindus und Muslimen und schließlich stimmten auch Jawaharlal Nehru und Mahatma Gandhi, die Führer des Indischen Nationalkongresses, der Teilung Indiens mit Abtrennung der muslimischen Gebiete in Form eines neuen politischen Gebildes „Pakistan“ zu, wie das von der Muslim-Liga gefordert wurde. 1947 wurden nahezu zeitgleich Pakistan und Indien als Dominions im Rahmen des Britischen Commonwealths unabhängig. Die Grenzlinie zwischen beiden Staaten wurde durch den britischen Beamten Cyril Radcliffe ausgearbeitet und buchstäblich erst in letzter Minute vor dem Teilungsakt der Öffentlichkeit präsentiert. Danach kam es zu Gewaltausbrüchen und zu überstürzten massenhaften Fluchtbewegungen von Hindus aus Pakistan und Muslimen aus Indien, bei denen mehr als eine Million Menschen ihr Leben verloren. Mahatma Gandhi wurde am 30. Januar 1948 von einem fanatischen Hindu erschossen.

Nach und nach schlossen sich die indischen Fürstenstaaten – nicht immer freiwillig – entweder Indien oder Pakistan an. Der Nizam von Hyderabad versuchte, die Unabhängigkeit seines Landes zu wahren, nahm aber geheime Verbindungen zu Pakistan auf. Er unterdrückte pro-indische Bewegungen der Hindu-Mehrheit in seinem Land, weswegen Indien den Staat Hyderabad in einer überraschenden Militäraktion im September 1948 besetzte und seinem Staatsgebiet einverleibte. Das kleine Königreich Sikkim im Himalaya blieb nach dem Scheitern einer Volksabstimmung über die Vereinigung mit der Indischen Union zunächst weiter unabhängig.

In Kaschmir versuchten muslimische Freischärler, den Anschluss an Pakistan zu erzwingen, weswegen der hinduistische Maharaja Indien zu Hilfe rief und den Anschluss seines überwiegend muslimisch besiedelten Fürstentums an Indien erklärte. Der Konflikt um Kaschmir führte letztlich zum Ersten Indisch-Pakistanischen Krieg , der 1949 mit der de facto -Zweiteilung Kaschmirs unter Vermittlung der Vereinten Nationen endete.

Staatsoberhaupt Indiens blieb zunächst KönigGeorg VI. von Großbritannien. Vertreter des Königs und Generalgouverneur war für eine Übergangsphase bis 1948 der letzte Vizekönig Louis Mountbatten und danach bekleidete C. Rajagopalachari als erster gebürtiger Inder bis zur Ausrufung der Republik im Jahr 1950 dieses Amt. Das Amt des ersten Regierungschefs übernahm der von Gandhi damit beauftragte Jawaharlal Nehru .

22 Stätten der jahrelangen – weitgehend gewaltfreien – Auseinandersetzung mit dem Vereinigten Königreich um seine Unabhängigkeit hat Indien 2014 unter dem Titel Stätten der Satyagraha für das Weltkulturerbe angemeldet.

Auflösung der Fürstenstaaten

Der Beschluss des britischen Parlaments ( Indian Independence Act ) Indien und Pakistan als Dominions in die Unabhängigkeit zu entlassen, erhielt am 18. Juli 1947 den Royal Assent . [19] Die indischen Fürstenstaaten , die bislang unter britischem Protektorat gestanden hatten, wurden zum 15. August 1947 (null Uhr) [20] voll souverän. Die Fürsten konnten entscheiden, ob und welchem der neuen Staaten sie sich anschließen wollten. Bis zum 17. August erklärten alle bis auf zwei ( Hyderabad und Kaschmir ) ihren Beitrittswillen und übertrugen die Zuständigkeit für Äußeres, Verteidigung und Kommunikation, für die bisher die britische Schutzmacht – bzw. der Vizekönig – zuständig gewesen war, an die neuen Staaten. Die kleineren Fürstenstaaten schlossen sich zu Föderationen zusammen. Fast alle Fürstenstaaten erklärten bis zum Jahr 1949 formell den vollen Anschluss an Indien oder Pakistan.

Die Verfassung der Republik Indien vom 26. Januar 1950 sah drei Kategorien von Staaten vor, die nach den Anhängen in der Verfassung mit den Buchstaben A, B, C bezeichnet wurden:

Am 1. November 1956 mit dem Inkrafttreten des States Reorganisation Act wurde diese Regelung aufgehoben, alle Staaten gleichgestellt und die Fürsten abgesetzt. Sie erhielten zum Ausgleich Apanagen , die jedoch 1971 abgeschafft wurden.

Republik Indien

1949–1964

Nach Inkrafttreten der indischen Verfassung im Jahr 1950 gab es 27 Bundesstaaten

Am 26. November 1949 konstituierte sich Indien als Republik . Erster Präsident wurde Rajendra Prasad (1950–1962), am 26. Januar 1950 trat die erste indische Verfassung in Kraft. Obwohl damit der britische Monarch nicht mehr Staatsoberhaupt war, verblieb Indien im Verband des Commonwealths .

1950 kam es zu einem Vertrag mit dem Königreich Sikkim, gemäß dem Indien die Verantwortung für Verteidigung, Außenpolitik, Telekommunikation und anderen Angelegenheiten übernahm, was zunehmend dazu führte, dass Sikkim seine „internationale Persönlichkeit“ verlor und ab 1965 zu einem mit Indien assoziierten Königreich wurde.

Die ersten landesweiten Parlamentswahlen wurden von Oktober 1951 bis Februar 1952 abgehalten und brachten der Kongresspartei unter Jawaharlal Nehru eine Dreiviertelmehrheit der Parlamentssitze.

Am 1. November 1954 gab Frankreich die letzten unter französischer Herrschaft stehenden Gebiete ( Französisch-Indien ) an die Indische Union zurück ( Pondicherry , Chandannagar , Karaikal , Mahé und Yanam ). Nach jahrelangen Diskussionen um die inneren Verwaltungsgrenzen, die noch im Wesentlichen auf denen der Kolonialzeit beruhten, kam es im Jahr 1953 zur Bildung des Bundesstaats Andhra aus Teilen des Bundesstaats Madras. Es war der erste neu gebildete Bundesstaat, der nach ethnischsprachlichen Gesichtspunkten geformt wurde. Drei Jahre später, im Jahr 1956 wurden die Bundesstaaten insbesondere Südindiens im States Reorganisation Act territorial nach ethnischen und sprachlichen Gesichtspunkten neu gegliedert. Die Zahl der Bundesstaaten verringerte sich dadurch von 27 auf 14 (mit 6 Unionsterritorien).

Außenpolitisch profilierte sich Indien unter Premierminister Nehru als eine führende Macht unter den blockfreien Staaten und gehörte zu den Organisatoren der Bandung-Konferenz 1955. Indien unterhielt enge Beziehungen zur Sowjetunion . Wirtschaftspolitisch trieben die Regierungen der Kongresspartei unter Nehru und seinen Nachfolgern die Industrialisierung des Landes voran. Die Wirtschaft wurde dabei in dirigistisch-planwirtschaftlicher Weise gelenkt und das Land wurde vom Weltmarkt durch hohe Zollschranken abgeschottet.

Indien gewährte 1959 dem Dalai Lama , dem Oberhaupt der Tibeter , politisches Asyl. Dieser bildete in Dharmshala ( Himachal Pradesh ) eine tibetische Exilregierung . Das chinesisch-indische Verhältnis, das schon zuvor durch Grenzstreitigkeiten belastet gewesen war, verschlechterte sich dadurch deutlich. Mit der Besetzung und der Annexion von Portugiesisch-Indien ( Goa , Damão und Diu ) wurden im Dezember 1961 die letzten Kolonien auf indischem Boden beseitigt.

Am 20. Oktober 1962 begann ohne Kriegserklärung der Indisch-Chinesische Grenzkrieg . Die chinesische Volksbefreiungsarmee drang im Bereich der sogenannten North-East Frontier Agency und in Jammu und Kashmir auf indisches Territorium vor. Nach dem Waffenstillstand vom 21. November 1962 zogen sich die chinesischen Truppen zum Teil wieder hinter die vorherigen Grenzen zurück, hielten aber das nach indischer Lesart zu Indien gehörende Territorium Aksai Chin weiter dauerhaft besetzt.

1962 wurde der international angesehene Philosoph S. Radhakrishnan indischer Präsident.

1965–1989

Nach Nehrus Tod 1964 wurde zunächst Lal Bahadur Shastri neuer Premierminister. Während seiner Amtszeit kam es im August/September 1965 zum Zweiten Indisch-Pakistanischen Krieg , der durch den Versuch Pakistans, einen Aufstand gegen Indien in Kashmir auszulösen, verursacht wurde. Der kurze, aber intensive Krieg wurde nach einem Monat mit einem Waffenstillstand beendet, der die vorherigen Besitzverhältnisse bestätigte. Premierminister Shastri starb überraschend am 11. Januar 1966 auf der Konferenz von Taschkent. Jawaharlal Nehrus Tochter Indira Gandhi übernahm danach am 24. Januar 1966 als Premierministerin die Regierung. Sie geriet zunehmend in Konflikt mit den alten Machteliten in der Kongresspartei, die ihre Absetzung betrieben. Auf Veranlassung Indira Gandhis erfolgte auch die Verstaatlichung der großen Privatbanken und die Einstellung der bisherigen Pensionszahlungen an die ehemaligen regierenden Fürsten. Im Jahr 1969 kam es schließlich zur Spaltung der Kongresspartei in einen größeren, Indira Gandhi unterstützenden Flügel Congress (R) und einen kleineren Congress (O) . Die Parlamentswahl 1971 wurde jedoch eindrucksvoll vom Congress (R) gewonnen und Indira Gandhi wurde im Amt der Premierministerin bestätigt. Indien griff im Dezember 1971 in den Sezessionskrieg in Ostpakistan zugunsten eines unabhängigen Bangladesch ein, was einen dritten Indisch-Pakistanischen Krieg zur Folge hatte.

Am 18. Mai 1974 unternahm Indien einen ersten unterirdischen Kernwaffenversuch ( Operation Smiling Buddha ) und zündete seine erste Atombombe .

Nach politischen Unruhen im Königreich Sikkim intervenierte die Regierung Indira Gandhis im Jahre 1975 um angeblich gemäß einem Wunsch des Ministerrats von Sikkim die Ordnung wiederherzustellen. Die Situation wurde jedoch von Indien dazu ausgenutzt, das kleine Königreich zu annektieren. Nach einer erneuten Volksabstimmung zur Vereinigung mit Indien am 14. April 1975 wurde der Choygal (König) von den indischen Behörden abgesetzt und es wurde der Beitritt Sikkims zur Indischen Union bekanntgegeben. Am 26. April 1975 wurde Sikkim zum 22. Bundesstaat der Indischen Union.

Die zweite Regierungszeit Indira Gandhis war geprägt von sozialrevolutionär geprägten Unruhen, so dass die Premierministerin 1975 den nationalen Notstand ausrief, die demokratischen Rechte beschränkte und über 22 Monate quasi diktatorisch regierte. Bei den im März 1977 durchgeführten Wahlen erlitt sie mit ihrer Kongresspartei jedoch eine verheerende Niederlage. Wahlgewinnerin war die erst kurz zuvor durch Zusammenschluss verschiedener Oppositionsparteien gegründete Janata Party , die anschließend die Regierung bildete. Die Janata Party-Regierung hielt jedoch nicht lange durch, sondern zerfiel aufgrund interner Streitigkeiten, so dass 1980 eine vorgezogene Neuwahl erfolgte, die Indira Gandhis Kongresspartei mit Zweidrittelmehrheit gewann.

Mitglieder der Religion der Sikhs rebellierten am 19. Juli 1982 in Amritsar und riefen mit der Forderung nach einem unabhängigen Sikh-Staat im Punjab zum Kampf gegen die Regierung auf. Als der Konflikt weiter eskalierte und Gruppen im Punjab versuchten, einen Sikhstaat Khalistan zu gründen, ließ Indira Gandhi im Juni 1984 den Goldenen Tempel in Amritsar, in dem sich militante Sikhs verschanzt hatten, stürmen. Als Vergeltung wurde sie am 31. Oktober 1984 von zwei ihrer Sikh-Leibgardisten ermordet. Ihre Ermordung löste wiederum landesweite Pogrome gegen Sikhs aus.

Seit 1979 war im Bundesstaat Assam die vor allem von Studentenorganisationen getragene Assam-Bewegung aktiv, die sich vor allem gegen die gefühlte Überfremdung durch Millionen bengalische Einwanderer aus Bangladesch wehrte und über viele Jahre die öffentliche Ordnung erheblich beeinträchtigte.

Am 3. Dezember 1984 kam es in Bhopal zu einer Giftgaskatastrophe im Chemiewerk der US-amerikanischen Firma Union Carbide mit mehr als 2000 Toten.

Unter Indira Gandhis Sohn Rajiv Gandhi , der ihr im Amt nachfolgte, wurden in Indien Liberalisierungen in der Wirtschaft eingeführt. Durch seinen unsteten Regierungsstil und die Nichteinhaltung von Zusagen (beispielsweise gegenüber den rebellierenden Sikhs) verlor Rajiv Gandhi das anfangs in ihn gesetzte große Vertrauen der Wählerschaft. Hinzu kamen Korruptionsvorwürfe insbesondere in Zusammenhang mit dem Bofors-Skandal . Rajiv Gandhi verlor bei der Parlamentswahl im November 1989 die Macht und VP Singh von der neu gegründeten Janata Dal übernahm das Premierministeramt.

1990–2004

Schon 1991 mussten Neuwahlen erfolgen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Südindien wurde Rajiv Gandhi am 21. Mai 1991 von einer tamilischen Attentäterin, die Verbindung zu den Tamil Tigers (LTTE) hatte, durch einen Selbstmordattentat getötet. Nach der Wahl bildete PV Narasimha Rao eine Minderheitsregierung der Kongresspartei. Die Regierung Rao , die bis 1996 amtierte, setzte wichtige wirtschaftliche Reformen um. Diese öffneten und liberalisierten den indischen Markt. 1992 kam es zu landesweiten Ausschreitungen, nachdem ein von Hindu-Nationalisten aufgehetzter Hindu-Mob die Babri-Moschee in Ayodhya zerstörte. bei anschließenden Ausschreitungen zwischen Hindus und Muslimen kam es in der Folgezeit zu Hunderten Toten, vor allem in der Stadt Bombay (heute: Mumbai).

Seit 1989 befand sich auch der Bundesstaat Jammu und Kashmir in einem Ausnahmezustand. Militante Mudschahedin aus Afghanistan waren über die grüne Grenze ins Land eingedrungen und hatten eine pogromähnliche Stimmung gegen die Hindu-Minderheit in Kashmir entfacht, woraufhin mehr als Hunderttausend Hindus aus Kaschmir flohen . Die indischen Sicherheitskräfte antworteten mit entsprechenden drakonischen Gegenmaßnahmen, wobei häufig die Zivilbevölkerung die Leidtragende war.

Bei der Parlamentswahl 1996 kam es wieder nicht zu einer klaren Mehrheit, weswegen kurzlebige Janata Dal-Minderheitsregierungen gebildet wurden. Im Jahre 1997 übernahm mit KR Narayanan erstmals ein Kastenloser ( Dalit ) als Staatspräsident das höchste Amt im Staat. 1998 und 1999 wurde erneut gewählt und eine Multiparteienkoalition unter Premierminister Atal Bihari Vajpayee ( BJP ) kam ins Amt. 1999 kam es außerdem zu einem neuen unerklärten Grenzkrieg im Hochgebirge von Kaschmir mit Pakistan ( Kargil-Krieg ).

Unter Vajpayee gab es weitere Wirtschaftsreformen. [21] Vajpayee veranlasste auch erneute Atombombentests, um den Status Indiens als Atommacht erneut zu untermauern.

In den Jahren 2002 und 2003 drohte Indien ein Krieg gegen Pakistan wegen dessen anhaltender Unterstützung muslimischer Rebellen in Kaschmir.

Nach einem Anschlag auf einen Zug mit Hindu-Pilgern im Jahr 2002 kam es zu Ausschreitungen gegen Muslime in Gujarat , die von der regierenden Bharatiya Janata Party (BJP) nur halbherzig bekämpft wurden. Dies brachte die ganze BJP-geführte Regierung Vajpayee bei moderaten Hindus in Misskredit. Die BJP-Wahlkampagne Shining India („Glänzendes Indiens“), mit der auf die wirtschaftlichen und politischen Erfolge der Regierung hingewiesen werden sollte, verfing außerdem nicht, da sie nicht den subjektiven Wahrnehmungen von weiten Teilen der Bevölkerung entsprach.

Seit 2004

Bei der Parlamentswahl vom Mai 2004 erzielte die oppositionelle Kongresspartei unter Sonia Gandhi einen unerwarteten Sieg. Sonia Gandhi, Ehefrau des 1991 ermordeten Premierministers Rajiv Gandhi und Kongress-Parteiführerin, verzichtete auf das Amt als Regierungschefin. Neuer Ministerpräsident wurde am 22. Mai 2004 Manmohan Singh – der erste Angehöriger der Sikh-Religion im Amt des Premierministers.

Infolge des Tsunamis nach dem Seebebens im Indischen Ozean vom 26. Dezember 2004 vor Sumatra starben in Südostindien mindestens 12.407 Menschen (bis 24. Juni 2005 bestätigt, möglicherweise sogar über 16.000). 2005 erhielt Indien gleichzeitig mit Pakistan und dem Iran den Status als Beobachter bei der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit

Bei der Wahl im Jahr 2009 konnte die regierende Mehrparteienkoalition unter Führung der Kongresspartei ihre Mehrheit ausbauen und Manmohan Singh wurde im Amt als Premierminister bestätigt. In der Dekade zwischen 2003 und 2012 erlebte Indien ein anhaltend hohes Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 7–8 % jährlich. In der zweiten Hälfte der Legislaturperiode ab 2009 wurden jedoch auch die Schwächen der von dem mittlerweile fast 80-jährigen Singh geführten Regierung immer deutlicher. Dazu zählten ungenügende Investitionen in die Infrastruktur, ungenügende Bildungsinvestitionen und eine ineffiziente Bürokratie. Mehrere Parteien verließen die Regierung, wodurch diese ihre parlamentarische Mehrheit verlor und von den Linksparteien (Kommunisten etc.) abhängig wurde, die weitere Wirtschaftsreformen blockierten. Auf Seiten der Opposition stilisierte sich der BJP-Spitzenkandidat Narendra Modi als dynamischer Modernisierer. Bei der Parlamentswahl 2014 konnte die BJP unter der Führung Modis in einem Erdrutschsieg („ Modi wave “) die absolute Mehrheit der Wahlkreise gewinnen und stellte seitdem die Regierung mit Narendra Modi als Premierminister.

2019 erlitt das Land eine erneute Hitzewelle . Nach einer im Dezember 2019 erlassenen Staatsbürgerschaftsreform, das religiös verfolgten Flüchtlingen, mit Ausnahme von Muslimen, schneller Asyl in Indien gewährt, kam es im selben Monat und zu Beginn des Jahres 2020 zu starken Protesten der muslimischen Bevölkerung Indiens. [22] [23]

Bibliographie

 • Indische Geschichte vom Altertum bis zur Gegenwart. Literaturbericht über neuere Veröffentlichungen von Hermann Kulke, Horst-Joachim Leue, Jürgen Lütt und Dietmar Rothermund . Historische Zeitschrift (HZ), Sonderheft 10. München : Oldenbourg 1982 – Übersicht mit Hinweisen auf Kontroversen und den Stand der Forschung

Literatur

 • Bridget Allchin, Raymond Allchin: The rise of civilisation in India and Pakistan. Cambridge 1982
 • David Arnold : Südasien. ( Neue Fischer Weltgeschichte ). S. Fischer, Frankfurt a. M. 2012, ISBN 978-3-10-010841-8 .
 • Bernard S. Cohn: Colonialism and its Forms of Knowledge. The British in India. Princeton University Press , Princeton, New Jersey 1996 ISBN 978-0-691-00043-5
 • Ian Copland: The princes of India in the endgame of the Empire 1917–1947. Cambridge 1997. ISBN 0-521-57179-0
 • Ainslie T. Embree , Friedrich Wilhelm : Indien. Geschichte des Subkontinents von der Induskultur bis zum Beginn der englischen Herrschaft (= Fischer Weltgeschichte . Band 17). Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 1967.
 • Heinrich Gerhard Franz: Das alte Indien. Geschichte und Kultur des indischen Subkontinents. Mit Beiträgen von Peter Gaeffke ua Bertelsmann Verlag, München 1990, o. ISBN (im Anhang unter anderem eine Zeittafel, eine lexikalische Darstellung historischer Stätten, ein Glossar, eine Übersicht über die hinduistische Götterwelt und eine Auflistung der wichtigsten Sammlungen indischer Kunst)
 • John Keay: India: a history. HarperCollins [ua], London 2000, ISBN 0-00-255717-7
 • Hermann Kulke , Dietmar Rothermund : Geschichte Indiens. Von der Induskultur bis heute. Aktual. Neuauflage, CHBeck, München 2006 (2. aktualisierte Neuauflage 2010).
 • Hermann Kulke: Indische Geschichte bis 1750 ( Oldenbourg Grundriss der Geschichte ). München 2005, ISBN 3-486-55741-6
 • David Ludden : Geschichte Indiens. Magnus Verlag, Essen 2006, ISBN 3-88400-440-9
 • Sucheta Mahajan: Independence and partition: the erosion of colonial power in India , New Delhi [ua], Sage 2000, ISBN 0-7619-9367-3
 • Michael Mann: Geschichte Indiens vom 18. bis zum 21. Jahrhundert . Schöningh Verlag (UTB), Paderborn 2005, ISBN 3-8252-2694-8
 • Majumdar, RC, Raychaudhuri, H., & Datta, K. (1967). An advanced history of India. London: Macmillan.
 • Dietmar Rothermund: Geschichte Indiens. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart (= CH Beck Wissen; 2194). 3., aktualisierte Auflage, München 2011, ISBN 978-3-406-47994-6
 • Dietmar Rothermund: Indien. Aufstieg einer asiatischen Weltmacht. CHBeck, München 2008 ISBN 978-3-89331-900-8
 • Percival Spear : A History of India , Bd. 2: From the sixteenth century to the twentieth century . Penguin, Harmondsworth 1965 und zahlreiche weitere überarbeitete Auflagen bis 1990
 • Romila Thapar, Percival Spear: Indien. Von den Anfängen bis zum Kolonialismus. Zürich 1966
 • Romila Thapar: Penguin History of Early India: From the Origins to AD 1300. London ua 2003
 • Johannes H. Voigt : Indien im Zweiten Weltkrieg (= Studien zur Zeitgeschichte. Band 11. Hrsg. v. Institut für Zeitgeschichte ). Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1978, ISBN 3-421-01852-9 (Zugl.: Stuttgart, Univ., Fachbereich Geschichts-, Sozial- u. Wirtschaftswiss., Habil.-Schr., 1973)
 • Klaus Wilken: Indien in Geschichte und Gegenwart. Baltic Sea Press, Rostock 2009 ISBN 978-3-942129-03-9
 • Michael Witzel: Das alte Indien (= CH Beck Wissen; 2304). 2., durchgesehene Auflage, München 2010, ISBN 978-3-406-59717-6

Weblinks

Commons : Geschichte Indiens – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Upinder Singh: A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th century. Pearson Education, 2009, S. 366
 2. GP Singh: Researches Into the History and Civilization of the Kirātas. S. 33; Brajadulal Chattopadhyaya: A Social History of Early India. Pearson Education India, 2009, S. 259
 3. Sailendra Nath Sen: Ancient Indian History and Civilization. New Age International, 1988, S. 593
 4. KA Nilakanta Sastri , A History of South India , p 158
 5. Wilhelm von Pochhammer: India's Road to Nationhood: A Political History of the Subcontinent. South Asia Books, 1993, S. 116; Romila Thapar: Early India: From the Origins to AD 1300. London 2003, S. 333
 6. Sailendra Nath Sen: Ancient Indian History and Civilization. South Asia Books, 1988, S. 264–267
 7. Kenneth Pletcher (Hrsg.): The History of India. Rosen Education Service, 2010, S. 103; Kamlesh Kapur: Portraits of a Nation: History of Ancient India. Sterling Publishers, 2010, S. 637
 8. Radhey Shyam Chaurasia: History of Medieval India: From 1000 AD to 1707 AD Atlantic Publishers, Neu-Delhi 2002, S. 298–300
 9. Kumar Akhilesh et al.: Early Middle Palaeolithic culture in India around 385–172 ka reframes Out of Africa models. In: Nature . Band 554, 2018, S. 97–101, doi:10.1038/nature25444 .
  These mysterious stone blades point to early human toolmaking in India. Auf: sciencemag.org vom 31. Januar 2018
 10. Sheela Athreya: Was Homo heidelbergensis in South Asia? A test using the Narmada fossil from central India. In: MD Petraglia, B. Allchin (Hrsg.): The Evolution and History of Human Populations in South Asia. Dordrecht: Springer Verlag, 2007, S. 137–170.
 11. Axel Michaels : Der Hinduismus: Geschichte und Gegenwart. CH Beck, München 2006, ISBN 3-406-54974-8 , S. 48.
 12. Schwartzberg, JE (1992), A Historical Atlas of South Asia: University of Oxford Press
 13. Michael Alram: Die Geschichte Ostirans von den Griechenkönigen in Baktrien und Indien bis zu den iranischen Hunnen (250 v. Chr.–700 n. Chr.). In: Wilfried Seipel (Hrsg.): Weihrauch und Seide. Alte Kulturen an der Seidenstraße. Wien 1996, ISBN 3-900325-53-7 , S. 119–140, hier S. 138.
 14. AK Majumdar: Indien im Mittelalter und der frühen Neuzeit ; in Propyläen Weltgeschichte, Band VI, Propyläen Verlag, Frankfurt a. M. 1964, S. 118
 15. Hermann Kulke: Indische Geschichte bis 1750 , Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, München 2005, S. 43.
 16. David Fieldhouse: For Richer, for Poorer? In: PJ Marshall (Hrsg.): The Cambridge Illustrated History of the British Empire. Cambridge 1996, S. 108–146, hier S. 132.
 17. Mike Davis: Late Victorian Holocausts. Verso Books, 2001, S. 7.
 18. Johannes H. Voigt: Indien im Zweiten Weltkrieg (= Studien zur Zeitgeschichte. Band 11. Hrsg. v. Institut für Zeitgeschichte ). Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1978, ISBN 3-421-01852-9 , S. 304.
 19. www.legislation.gov.uk (Volltext, englisch)
 20. www.parliament.uk: Parliament and India, 1858–1947 ( Memento vom 16. Oktober 2015 im Internet Archive )
 21. Dazu trugen insbesondere die Softwareindustrie , die Diamantenschleiferei und die Produktion von Fertigkleidung bei. (vgl. Dietmar Rothermund : Indien. Aufstieg einer asiatischen Weltmacht , München 2008, S. 124–141)
 22. Laura Höflinger, DER SPIEGEL: Der Widerstand der Frauen - DER SPIEGEL - Politik. Abgerufen am 19. Januar 2020 .
 23. Laura Höflinger, DER SPIEGEL: Indien: Millionen Inder protestieren gegen Reformpläne - DER SPIEGEL - Politik. Abgerufen am 19. Januar 2020 .