Denna artikel är också tillgänglig som en ljudfil.
Detta är en utmärkt artikel som läsvärd.

Gratis mjukvara

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning
Konceptkarta kring gratis programvara

Fri programvara ( frihetsbeviljande programvara , engelsk fri programvara eller även fri programvara ) avser programvara som fokuserar på datoranvändarnas frihet . Gratis programvara definieras av det faktum att en användare med kvittot [not 1] programvaran får också användningsrättigheter och dessa är inte undanhållna eller begränsade. [1] [2] [3] [4]

I synnerhet betyder det

 • kontrollfriheten över programvaran (nämligen obegränsad kontrollfrihet och oberoende genom att ta emot den exakta källkoden för att möjliggöra analyser och ändringar av programvaran [not 2] ),
 • den sociala samarbetsfriheten för att aktivt kunna samarbeta med andra användare och utvecklare (programvaran kan kopieras och vidarebefordras, [Not 3] i originalet eller med ändringar).

När det gäller programvaran kan du eventuellt erbjuda kommersiell verksamhet (mjukvaruanpassningar, underhållskontrakt, support, service och garantitjänster, etc.). [5] Önskad analys och förändringar (se kontrollfrihet) kan utföras av alla - inklusive oberoende tredje parter efter eget val - eftersom samarbete har beviljats.

Dessa friheter tillåter användaren att ha självkontroll och integritet [6] över programvaran och sin egen databehandling eller att bli en del av en (offentlig eller egen [not 4] ) grupp av användare (community) som kontrollerar programvaran (Samarbete är möjligt) och använd det själv.

Detta står i kontrast till egenutvecklad programvara , där utvecklarna och distributörerna av programvaran uttryckligen drar tillbaka de namngivna friheterna från slutanvändarna - enligt definitionen av Free Software Foundation (FSF) - till exempel genom avsiktlig avlämning av källtext eller förbud och begränsningar enligt avtalsbestämmelser eller sekretessavtal .

Översikt

FSF: s officiella logotyp

De fyra friheterna

Richard Stallman (2014), FSF -grundare

Free Software Foundation (FSF), grundat 1985 av Richard Stallman , definierar programvara som gratis programvara om mottagaren beviljas följande friheter med licens: [7]

"Frihet 0": Friheten att köra programmet hur du vill, för vilket ändamål som helst.
"Frihet 1": Friheten att undersöka hur programmet fungerar och anpassa det till dina egna databehandlingsbehov. *
"Freedom 2": Friheten att distribuera programmet och därmed hjälpa andra.
Frihet 3: Friheten att förbättra programmet och dela dessa förbättringar med allmänheten till förmån för hela samhället. *

* Tillgång till källtexten är en förutsättning för friheterna 1 och 3, eftersom det annars är svårt eller till och med omöjligt att ändra ett program .

Mer information finns i avsnittet "Definition" .

rot

Den fria mjukvarurörelsen kom från hackingsamhället . [8] [9] [10] Deras vision om frihet [11] manifesterar sig i GNU -projektet som har funnits sedan september 1983, den fria mjukvaran och öppen källkod -rörelsen som uppstod 15 år senare. En egenskap hos en hackare är inte själva aktiviteten, utan hur den utförs. Till exempel är någon som utvecklar för ett gratis mjukvaruprojekt inte automatiskt en hackare, men hackersamhället är nära kopplat till dessa rörelser. Inom den tidiga hackningsmiljön på 1960- och 1970 -talen var det naturligt vid amerikanska akademiska institutioner somMIT , Stanford , Berkeley och Carnegie Mellon att avslöja källkoden och dela sina egna programförbättringar med andra programmerare. Då sågs mjukvara som ett tillägg till (dyr) hårdvara. I slutet av 1970 -talet och början av 1980 -talet började IT -företag kommersialisera programvara och hålla källkoden hemlig. Richard Stallman är en framstående hackare som har gjort betydande bidrag till självbilden av den akademiska hackarkulturen , bland annat genom att motsätta sig denna utveckling. [8] [9]

Gratis programvara fanns som programvara för allmänheten fram till 1980 -talet. [12] Dessutom distribuerades mjukvaran fritt som tryckt källtext i datortidningar och böcker. [13] Hackergemenskapen och det intellektuella klimatet kring "AI" -datorn på MIT inspirerade Richard Stallman avsevärt att skapa GNU -projektet. [10] Målet var initialt att skapa ett gratis operativsystem. 1985 grundades FSF, en grund för att främja sådana projekt, som publicerade den första definitionen av fri programvara i februari 1986. Där "gratis" betyder de friheter för samhället som en sådan licensierad produkt erbjuder .

För mer information, se avsnitten "Utvecklingar i förväg" och "Framväxten av fri programvara" .

Avgränsning

Gratisprogram

Gratis öl- Försäljning på iSummit 2008 Gratis som illustrerat i Frihet, inte gratis som i gratis öl: recept och etikett för ölet finns under CC-BY-SA , det är gratis som i frihet, men det är inte gratis som gratis öl eftersom den säljs för 500 yen . [14]

Det engelska ordet free har två olika betydelser och står i termen freeware, som har använts sedan 1982, för "gratis" (närmare bestämt för "gratis programvara"); i fri programvara (engelska fri programvara) finns det (närmare bestämt för "frihet beviljad programvara") för "frihet". Engelskspråkiga aktivister gör skillnaden med gratis som i gratis öl ("gratis som gratis öl ") och Fri som i frihet ("gratis som i frihet") betydligt.

Freeware ger inte användaren de friheter som listas av Free Software Foundation, utan de i det individuella licensavtalet med författaren. Därför anses det vara "ofri" programvara.

Gratis programvara, å andra sidan, innehåller ovannämnda friheter och kan, men behöver inte vara, gratis.

Öppen källa

Termen Open Source (på tyska "open source") introducerades 1998 av grundarna av Open Source Initiative (OSI): Eric S. Raymond , Bruce Perens och Tim O'Reilly . De ville fokusera på det mer pragmatiska tillvägagångssättet för sådan programvara, istället för att förlita sig på en potentiellt skrämmande, moraliskt laddad och polariserande idé om fri programvara (ur deras synvinkel). [15] [16] De beskriver programvara med öppen källkod som en fördelaktig utvecklingsmodell, där frågan om programvara ska vara öppen källkod är en rent praktisk och inte en etisk fråga.

Med betoningen på utvecklingsprocessens överlägsenhet speglar OSI snarare utvecklarens synvinkel [17] medan FSF fokuserar på användarens synvinkel. [18] FSF ser icke-fri programvara som ett socialt problem. Beslutet för eller emot fri programvara är därför i deras ögon främst ett etiskt och socialt beslut; den praktiska fördelen är sekundär. Eftersom OSI inte nämner den frihet som fri programvara ger användare, anklagar FSF OSI för att distrahera från de väsentliga punkterna. [19]

Dessa två olika rörelser med olika perspektiv kopplas samman med en gemensam uppskattning av öppen källkod och målet att bygga ett gratis mjukvaruekosystem, vilket resulterar i många projekt där de arbetar tillsammans. Alternativa kompromissvillkor som "Free and open source software" (FOSS) eller " Free / Libre Open Source Software " (FLOSS), som accepteras av anhängare av båda positionerna, är avsedda att betona likheterna.

För mer information, se avsnittet ”Jämförelse med definitionen av öppen källkod” .

Halvfritt program

På grund av oro för kommersiellt utnyttjande eller amoralisk användning av egen programvara har det funnits och finns fortfarande ansträngningar att inte förbehålla alla friheter från definitionen av fri programvara i din licens. Kommer de friheter som anges av FSF att minska med kommersiell distribution (men den andra hålls oförändrad), var det fram till 2011 avvisande av FSF som en halvfri programvara (engelsk halvfri programvara) hänvisar till.

FSF har inte gjort denna åtskillnad sedan 2012 och räknar med programvara med sådana anpassade licenser som "icke-fri" programvara. [20]

Icke-fri programvara (proprietär)

Om ett eller flera av villkoren för de friheter som listas av FSF inte är uppfyllda, betecknas programvaran som äganderättslig eller "ofri" (i betydelsen brist på friheter).

Gratis hårdvara

Fri hårdvara ( engelsk fri hårdvara, även känd som öppen hårdvara eller öppen källkod) är fri programvara och öppen källkod rörelse nära eller går tillbaka till detta. Detta är hårdvara som tillverkas enligt gratis konstruktionsplaner .

definition

Den tidigast kända publikationen av definitionen, daterad februari 1986, kommer från (nu avvecklad) "GNU's Bulletin Publication" av FSF. [21] Källan till detta dokument finns i avsnittet Filosofi på GNU -projektets webbplats. Definitionen hänvisade inledningsvis till två punkter: [21]

Citat: "Ordet" gratis "i vårt namn avser inte pris; det hänvisar till frihet.
 • Först friheten att kopiera ett program och distribuera det till dina grannar så att de kan använda det lika bra som du.
 • För det andra friheten att ändra ett program så att du kan styra det istället för att det styr dig; för detta måste källkoden göras tillgänglig för dig. "
På tyska: ”Ordet” gratis ”i vårt namn avser inte priset; det gäller frihet.
 • Först friheten att kopiera ett program och ge det till dina grannar så att de kan använda programmet som du kan.
 • För det andra friheten att ändra ett program så att du kontrollerar programmet och inte programmet själv; för detta ändamål måste källtexten göras tillgänglig för dig. "
- FSF, 1986

1996 definierades fri programvara på webbplatsen gnu.org genom att hänvisa till "tre frihetsnivåer" och uttryckligen lägga till att man också måste ha friheten att studera programvaran. Detta kan också läsas upp i den äldre tvåpunktsdefinitionen som en del av friheten att ändra programmet, [22] [23] men betonas inte så tydligt där. Senare undvek Stallman ordet “nivå” eftersom du behöver all frihet och ordet är lite missvisande för det.

Slutligen tillkom en frihet som uttryckligen säger att användare ska kunna köra programmet hur de vill, för vilket ändamål som helst. De befintliga friheterna var redan numrerade från en till tre, men den friheten borde komma före de andra; därför lades det till som "Frihet 0". [24]

Den moderna definitionen definierar fri programvara med de fyra friheter som anges ovan . [25] Sammanfattningsvis definierar den fri programvara som programvara som garanterar slutanvändare friheten att använda, granska / studera, dela och modifiera programvaran.

Sedan april 2008 har definitionen publicerats på 39 språk på FSF: s webbplats. [26] FSF publicerar också en lista över licenser på sin webbplats som uppfyller kraven i denna definition.

Fler definitioner av fri programvara

I juli 1997 publicerade Bruce Perens Debians riktlinjer för fri programvara . [27]

Jämförelse med definitionen med öppen källkod

Skillnaderna mot fri programvara har redan klargjorts ovan i avsnittet om differentiering från programvara med öppen källkod . Däremot finns det också många likheter. Till exempel "Debians riktlinjer för fri programvara" användes av Open Source Initiative (OSI) under namnet "Open Source Definition"; den enda ändringen är att termen "fri programvara" ersätts med "öppen källkod". FSF kommenterade följande:

Citat: ” Termen öppen källkod används av vissa för att betyda mer eller mindre samma kategori som fri programvara. Det är inte exakt samma kategori av programvara: vissa licenser har accepterats [av OSI] som vi anser vara för restriktiva, och det finns licenser för fri programvara som inte har accepterats [av OSI]. Skillnaderna i kategorins expansion är dock små:
all gratis programvara är allmänt tillgänglig källkod och all öppen källkod är nästan gratis . "
- FSF [28]

Olika perspektiv på fri programvara

Frihet och rättigheter

De uttalade målen för fri programvara, friheten att kontrollera sin egen databehandling och samarbete, uppnås genom att ge följande rättigheter: användare kan köra, kopiera, distribuera, undersöka, ändra och förbättra fri programvara; [2] [3] dessa friheter beviljas och dras inte tillbaka (som är fallet med egenutvecklad programvara). Den avgörande faktorn är därför inte undvikande av kostnader, utan slutanvändarens frihet. Rätten att styra programvaran garanteras av att en användare av fri programvara alltid har den associerade källkoden tillgänglig eller åtminstone kan få den efteråt (vilket gör att den kan undersökas och modifieras) - och av det faktum att en användare kan väljer att göra det genom samarbete som beviljas Kan låta andra prestera.

Gratis programvara kan kännas igen av dess licens. Detta inkluderar GNU General Public License och andra gratis programvarulicenser. [29] En grundläggande social och etisk princip bakom de upprätthållna rättigheterna till och med fri programvara är att dess utvecklare värderar och respekterar frihet och gemenskap för slutanvändare eftersom användarvillkoren för fri programvara tillåter både användare och utvecklare att skapa en miljö med oberoende Att skapa och forma gemenskap, samarbete, etik, solidaritet och utbyte. [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Begreppet "fri programvara" och dess exakta definition [7] samt distinktionen till egenutvecklad programvara [36] samt den specifika idén om frihet går avgörande tillbaka till början av GNU -projektet kring programmeringsaktivister som Richard Stallman och tillhörande grundande av Free Software Foundation (FSF) 1985.

Open source -rörelsen , som är nära besläktad när det gäller ambitioner och mål, var inte identisk och oberoende när det gällde de medel och sätt den valde att ta sig dit, och växte fram först senare (1998) och i en annan personalmiljö. [37] [38] Skillnaden mellan metoder för fri programvara och öppen källkod ligger i respektive viktning i princip gemensamt representerade värden: För öppen källkod är fokus de praktiska fördelarna och utvecklingsmetoderna, [17] medan fokus Free software community bygger på de etiska, sociala och politiska konsekvenserna. [18]

Användarna av fri programvara inkluderar privata användare, företag och offentliga institutioner, till exempel regeringar (främst på grund av oberoende, frihet och kontroll över sin egen databehandling), [39] forskningscentra ( CERN ), universitet, New York -börsen , Wikipedia , USA: s försvarsdepartement . [40]

Fokus för gratis programvara är därför användarens frihet att dela, kopiera och modifiera och motsätter sig de vanliga begränsningarna för egenutvecklad programvara ("icke -fri programvara" - i betydelsen brist på frihet) [41] : Med egenutvecklad programvara utvecklare försöker slutanvändare och kontrollera och monopolisera slutanvändarmarknaden (t.ex. genom restriktiva slutanvändarlicensavtal , sekretessavtal , produktaktiveringar , donglar , kopieringslås , proprietära format eller distribution av binära körbara program utan källkod) och därmed tvinga användare att bli beroende av respektive utvecklare. Företag. Fri programvara, å andra sidan, skiljer sig åt i den frihet den ger: använd, dela, ändra.

Självbilden av de beviljade friheterna är att de ses som nödvändiga för att främja sociala och etiska problem, som respekterar och värdesätter användarnas frihet och gemenskap (inom datoranvändning och databehandling) genom aktivt samarbete och använder gratis programvara Samarbete möjliggör: [30] [31] [32] Användare har möjlighet att skapa en gemenskap av välvillighet och etisk ärlighet i användningen av sina datorer och databehandling. Gratis programvara kan användas för alla ändamål (utan att behöva vara bunden av något särskilt socialt eller etiskt värde), men FSF och GNU -projektet främjar aktivt de värden frihet, gemenskap, samarbete och etisk solidaritet som fri programvara möjliggör . [33] [34] [35]

På grund av sina principer har fri programvara ett starkt fokus på samarbete och hjälp tillsammans i ett samhälle: vem som helst kan delta i offentligt hanterade kostnadsfria mjukvaruprojekt. Detta utesluter inte kommersiell och industriell användning eftersom denna frihet inte är begränsad. Ordet fri i fri programvara avser frihet , inte fri ; Gratis programvara har ingenting att göra med monetära kostnader eller pengar. [42] Gratis programvara är vanligtvis gratis, men omfattas inte av någon sådan begränsning. Gratis programvara kan användas kommersiellt, säljas eller distribueras till vilket pris som helst och är fortfarande gratis programvara så länge friheten garanteras. Den mest använda GPL tillåter dock inte att kompilerad GPL -programvara säljs och ett separat högt pris debiteras för källkodbestämmelsen (över en låg skapningsavgift, t.ex. medium), vilket innebär att GPL -programvara kan kommersialiseras i Kan begränsa praktiken. [43] [44] [45]

Friheterna i hanteringen av fri programvara är lagligt förankrade i gratis mjukvarulicenser och kan därför garanteras. Sådana licenser inkluderar GNU General Public License (GPL), som genom copyleft- principen säger att användare av redigerade och ompublicerade versioner av programvaran måste ges samma friheter. Tillåtande licenser som BSD -licensen (som inte kräver copyleft) accepteras dock också som gratis programvarulicenser.

Till skillnad från egenutvecklad programvara, där det kan finnas kod för obemärkt spionage / övervakning, för begränsad användning av media genom digital restriktionshantering och bakdörrar för obemärkt fjärrkontroll av ändringar (oavsiktliga, obemärkta "uppdateringar"), erbjuder Free Software sin undersökningsbarhet en programvara från vilken oönskade och skadliga egenskaper kan tas bort och därför vanligtvis inte existerar i första hand.

Filosofi Överväganden om fri programvara

Gratis programvara handlar om att ge användarna frihet för den programvara de får: främst källkoden (för att kunna göra ändringar).

 • Programvara kan enkelt ändras eller kopieras (i motsats till fysiska objekt). Programvaruanvändare bör kunna använda den, inte bara de ursprungliga utvecklarna. [2]
 • Matlagningsrecept används ibland som en analogi för fri programvara: [46] Ett matlagningsrecept tillåter frihet om en mottagare får vidarebefordra det (med eller utan ändringar).
Detta betyder inte att anhängare av den fria mjukvarurörelsen kräver receptet på en måltid de har beställt när de går till en restaurang, eller att de insisterar på att receptet ska avslöjas. Anledningen är att maten är resultatet av matlagning, inte en variant av receptet. [47] (När du besöker en restaurang beställs mat, inte "stegen som leder till mat"). På samma sätt insisterar inte supportrar för fri programrörelse vid mottagandet av ett dokument att avslöja programvaran som användes för att skapa dokumentet. Medlemmar i den fria mjukvarurörelsen kommer dock att avvisa dataformat som skulle tvinga dem att använda ett eget program för att läsa / använda (eller ändra) ett dokument. [48]
 • När en användare tar emot programvara är det körbara programmet en direkt transformation av källtexten: Stegen i programmet är en direkt transformation (eller variant) av stegen / beskrivningarna i källtexten. I programvarulicenser som ger frihet, till exempel GNU GPL, kallas detta "motsvarande källa": motsvarande källkod. [49] Om programvara skickas vidare som gratis programvara måste en mottagare ges rätten att kunna ta emot motsvarande källtext (detta levereras vanligtvis omedelbart), eftersom detta ger rätten att ha friheten att använda programvaran mer tillräckligt sätt att kunna förändras. Utan källkoden (t.ex. endast som ett binärt körbart program) är det ofta nästan omöjligt att göra meningsfulla ändringar av programvaran. [50] [51] Detta beror mest på maskinkoden, som är mycket konstig för mänskliga läsare, till vilken källtexten sammanställs på många programmeringsspråk för att sedan bli körbar på en dator. Denna form av programvara (maskinkod), som är svår att ändra, är inte en ny produkt eller en artefakt som är svår att skapa på grund av brist på resurser, om källkoden används som utgångspunkt. Istället är det en bekväm direktomvandling av källkoden. Den fria mjukvarurörelsen förespråkar också att ta emot källtexten, eftersom detta är det enda sättet att på ett adekvat sätt analysera, ändra och kontrollera.
 • Medlemmar i den fria mjukvarugemenskapen uppmärksammar frihet när de väljer programvarupaket av skäl för sin egen frihet . De vägrar ofta att använda egenutvecklad programvara. De behöver inte vägra, till exempel, att "använda tunnelbana om de har datorer med Windows eller att ringa telefonsamtal om samtalet dirigeras via distributörer som använder proprietär programvara, eller att etablera Internetanslutningar om dessa dirigeras via routrar som kör egen programvara, "eller för att beställa T-shirts eftersom tillverkaren kan använda Windows för att göra T-shirts." [52] [53] För medlemmar i den fria programvarusamhället handlar det främst om frihet i den egna databehandlingen. Vissa (som FSF eller FSFE ) är involverade i PR -arbete för att föra andra människor närmare de relevanta aspekterna av frihet vid databehandling.

Gratis programvara och tillgänglighetsaspekter

Programvara för frihetsbeviljande (gratis programvara) säger ingenting om programvarans tillgänglighet: Vissa är utvecklade som ett offentligt projekt (och är därför tillgängliga för alla), andra utvecklas i en kundspecifik utvecklingsorder specifikt för företag, organisationer, regeringar eller till och med enskilda användare (och är därför endast tillgänglig för dem, om de inte använder sin rätt till utlämnande). [54] Med mottagandet av programvaran har dock alla mottagare fått fri programvara.

Programvara som kan användas av ett stort antal användare (program för ordbehandling, surfning) utvecklas vanligtvis i offentliga projekt när det gäller programvara som garanterar frihet. Dessa program är gratis programvara som är allmänt tillgänglig. Gratis programvarorättigheter tillåter användare att göra ändringar i denna programvara eller distribuera dessa ändringar utan att meddela den ursprungliga utvecklaren. [55] Ändringarna / förbättringarna görs dock mestadels tillgängliga för det ursprungliga projektet. Som ett resultat kan förbättringarna bli en fast del av den offentliga programvaran (i så fall behöver de inte alltid läggas till av gemenskapen, eftersom alla bidrag sedan kommer att upprätthållas av gemenskapen för att inkludera och behålla specifika förbättringar eller ändringar) ; Dessutom gynnar förbättringar allmänheten, där mjukvaran kan förbättras genom olika bidrag. Eftersom det kan finnas meningsskiljaktigheter i offentliga projekt (ofta på rent teknisk nivå, där olika tekniska mål kan eftersträvas), är ett offentligt projekt gafflat och hädanefter i två eller flera olika separata varianter offentliga [anm. 5] är tillgänglig. Detta är baserat på rätten att gratis programvara kan ändras (och den modifierade versionen är återutgivbar).

Program för frihetsbeviljande, som gör det möjligt för en mottagare att dra tillbaka sin frihet när den senare överförs, kallas tillåtande programvara . Program för frihetsbeviljande, som säkerställer att mottagna friheter måste vidarebefordras när programvaran skickas vidare, kallas copyleft- programvara. Båda betraktas som gratis programvara (copyleft säkrar friheter för alla, där friheterna inte får återkallas igen vid vidarebefordran, vilket är fallet med avslöjande programvara.)

Programmerare som gör omfattande programvara tillgängliga för allmänheten som gratis programvara väljer ofta (som författare) en copylefted mjukvarulicens som garanterar frihet, eftersom de därmed kan förhindra att programvaran hämtas av företag och delar av den bearbetas till proprietär programvara, vilket skulle beröva användarna deras friheter. Andra väljer ett dubbellicenskoncept , där mjukvaran är tillgänglig för allmänheten t.ex. B. är tillgänglig som copyleft, men programvaran är tillgänglig mot betalning på olika villkor. Vissa publicerar program under tillåtna licenser (det vill säga utan copyleft); särskilt när syftet är att göra ett program så allmänt användbart som möjligt (även för egenutvecklade mjukvaruutvecklare) (när det gäller att marknadsföra ett nytt protokoll eller ett nytt bibliotek).

Gratis programvara och kommersiella aspekter

Gratis programvara kan vara kommersiell programvara (kommersiell och proprietär är inte samma sak). Gratis programvara kan säljas och vidarebefordras kommersiellt [42] och kommersiell verksamhet (t.ex. support) kan erbjudas. Självklart kan detta också göras kostnadsfritt , då vanligtvis med avstående från garanti . Gratis programvara är dock aldrig äganderätt eftersom det förbjuder användare eller gör det omöjligt att ändra och distribuera dem. [56]

Privat eller anpassad programvara som har utvecklats (vanligtvis mot en avgift) för en specifik användare (vanligtvis en organisation) och som inte är allmänt tillgänglig kan vara gratis programvara. Dies ist der Fall, wenn der alleinige Benutzer der Software (der einzige Empfänger der Software), dennoch die vier Freiheiten erhalten hat. [54]

Die Freie-Software-Bewegung lehnt die These ab, dass Programmierer berechtigt seien, Nutzern Freiheiten zu entziehen, um Gewinn zu erzielen. Stattdessen wertet die Freie-Software-Bewegung das Recht auf Freiheit der Nutzer höher als einen finanziellen Gewinn von Programmierern oder Software-Unternehmen, wenn dieser auf Kosten der Freiheit anderer (Eigenkontrolle und/oder Gemeinschaft, oder Privatsphäre) basiert. [57] Deswegen erlaubt die am häufigsten verwendete GPL zwar die Kommerzialisierung, erlaubt jedoch nicht für den Quelltext mehr zu verlangen als für das kompilierte Programm (ausgenommen zusätzlicher Bereitstellungsgebühren z. B. für das Medium), was die Kommerzialisierung von GPL Software erschweren kann. [43] [44]

Die Freie-Software-Bewegung ist aber durchaus für eine Bezahlung von Programmierern, wenn diese die Freiheit der Nutzer achten, [58] sowie für alle Geschäftsmöglichkeiten rund um Freie Software (Support, Wartung, Betreuung). Richard Stallman schildert mögliche Szenarien einer Softwaresteuer, mit der eine Regierung Geld für die Entwicklung von allgemeinnütziger Software (die zusätzlich Freiheiten gewährt) zur Verfügung stellen könnte. [59]

Freie Software aus gesellschaftlicher Sicht

Beitrag zur Diskussion über die Wirtschaftsordnung

Einige Menschen sehen in der Freie-Software-Bewegung Ansätze, die Möglichkeiten zur Überwindung des Kapitalismus zu zeigen. In Deutschland beschäftigt sich unter anderem das Projekt Oekonux mit dieser Thematik. Andere sehen in freier Software lediglich einen weiteren Wettbewerber innerhalb der marktwirtschaftlichen Ordnung. Die Freiheit, die Software in andere Sprachen zu übersetzen, kommt besonders denjenigen Sprachgruppen zugute, für die eine Übersetzung bisher kommerziell nicht interessant war.

Beitrag zur Reduktion der digitalen Kluft

Die Freiheit der Software wird vom UNO-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft (WSIS) als schützenswert anerkannt. Sie gehört zu den elementaren Forderungen der Zivilgesellschaft, mit der die „ Digitale Kluft “ überwunden werden soll. Unter „digitaler Kluft“ wird die Spaltung in Regionen der Erde bezeichnet, die sich die Schaffung von IT-Infrastruktur und damit vor allem die Teilnahme am Internet leisten können, und solchen, die dies nicht können. Anders als bei proprietärer Software fließt bei der Verwendung freier Software kein Geld in fremde Länder ab, wo die Anbieter proprietärer Software ihren Unternehmenshauptsitz haben. Alle Mittel, die vor Ort für die IT bereitstehen, können daher unmittelbar in die IT-Wirtschaft vor Ort einfließen.

„Durch Freie Software haben Entwickler in anderen Kulturräumen die Freiheit, Programme an ihre Sprache und Gegebenheiten anzupassen, um sie dann kommerziell oder nichtkommerziell weiterzugeben. Bei proprietärer Software ist dies generell verboten und von der Gnade des Herstellers abhängig“

Georg Greve , damaliger Präsident der Free Software Foundation Europe und Vertreter des zivilgesellschaftlichen WSIS Koordinierungskreises in der deutschen Regierungsdelegation, 2003 [60]

Geschichte

Entwicklungen im Vorfeld

1931 gründete Thomas J. Watson Sr. von IBM ein Methods Research Department um das Wissen zum Betrieb seiner Datenverarbeitungsverfahren zu sammeln und effektiv mit seinen Kunden zu teilen, [61] was IBM mit den Nutzergruppen SHARE (Society to Help Avoid Redundant Effort) und GUIDE für seine Mainframe-Programmierung fortführte. [62] Bis 1970 wurde Software von IBM kostenlos und inklusive Quellcode zur Verfügung gestellt. [63] Zwischen 1960 und 1970 etablierte sich unter anderem an akademischen US-Einrichtungen ( Stanford , Berkeley , Carnegie Mellon undMIT ) eine „ Hacker -Kultur“, für die es selbstverständlich war, eigene Software-Verbesserungen mit anderen Programmierern zu teilen. Programmierer tauschten die Software frei untereinander aus und gaben häufig den entsprechenden Quelltext weiter. Insbesondere in großen Benutzergruppen wie der DEC User Group (DECUS) war dies üblich. Es war gängige Praxis, den Quelltext der mit Computersystemen ausgelieferten Software mitzuliefern. Dadurch kamen viele Vorschläge für Verbesserungen und Fehlerkorrekturen zu den Computerherstellern zurück. Software wurde als Zugabe zu Computern gesehen, um diese nutzbar zu machen.

Am 23. Juni 1969[64] kündigte IBM neue Regeln für die Nutzung und Wartung seiner Software, getrennt von den Hardware-Nutzungsbedingungen an. Für Software wurde urheberrechtlicher Schutz in Verbindung mit Lizenzverträgen eingeführt. [65] Die bislange freie Dienstleistung zur Wartung und Weiterentwicklung von Software wurde gesondert berechnet, was einen eigenen Wirtschaftsmarkt für diesen Dienstleistungssektor begründete. In den späten 1970er-Jahren begannen gleichfalls andere Unternehmen, „Softwarelizenzen“ einzuführen, welche den Nutzen, die Weitergabe und die Möglichkeit der Veränderung der Programme einschränkte. Außerdem wurden viele Programme nicht mehr im Quelltext geliefert, sondern nur noch in maschinenlesbarer Form, zum Schutz der Software als Geschäftsgeheimnis, was eine Veränderung nahezu unmöglich machte. Zusätzlich wurde es mit dem Aufkommen von finanzierbaren Mikrocomputern von IBM , Apple , Atari oder Commodore üblich, Software getrennt von Computer- Hardware zu verkaufen und den Quelltext vor der Konkurrenz zu verbergen, die Software wurde somit proprietär. Immer mehr Hacker wurden von den Softwareunternehmen angestellt, und die bisher wahrgenommenen Freiheiten wurden stark eingeschränkt, Software wurde zu einem künstlich verknappten Gut.

In diese Zeit fiel die Arbeit von Richard Stallman am „AI Lab“ (Abteilung für Künstliche Intelligenz ) desMassachusetts Institute of Technology . Als dort ebenfalls proprietäre Software in den Laboren eingeführt wurde, bemühte Stallman sich darum, durch das Programmieren alternativer Software eine Monopolstellung proprietärer Anbieter zu verhindern. Er folgte damit seinen Prinzipien einer wissenschaftlichen Zusammenarbeit, die einen freien und ungehinderten Austausch von Software vorsahen.

„Mit dem Verlust meiner Gemeinschaft war es unmöglich, weiterzumachen wie zuvor. Stattdessen stand ich vor einer gänzlich moralischen Entscheidung.

Die einfache Wahl wäre es gewesen, der proprietären Software-Welt beizutreten, Vertraulichkeitsvereinbarungen zu unterzeichnen und zu versprechen, meinen Mit-Hackern nicht zu helfen. Sehr wahrscheinlich würde ich Software entwickeln, die unter Vertraulichkeitsvereinbarungen ausgegeben würde, und so den Druck auf andere Leute erhöhen, ihre Kameraden auch zu verraten.

Ich hätte auf diese Art Geld verdienen und mich vielleicht mit dem Schreiben von Code vergnügen können. Aber ich wusste, dass ich am Ende meiner Karriere auf Jahre zurückblicken würde, in denen ich Wände gebaut habe; Wände, welche die Menschen voneinander trennen. Ich würde dann das Gefühl haben, dass ich mein Leben damit verbracht hatte, die Welt zu einem schlechteren Ort zu machen. […]

Eine andere Wahlmöglichkeit, die direkt, aber unerfreulich gewesen wäre, war, mich überhaupt nicht mehr mit Computern zu befassen. Auf diese Art wären meine Fähigkeiten nicht missbraucht worden, aber sie wären andererseits auch verschwendet worden. Ich wäre dann zwar nicht schuld daran, dass Computer-Nutzer voneinander getrennt und eingeschränkt werden, aber ich hätte es auch nicht verhindert.

Also suchte ich nach einem Weg, auf dem ein Programmierer etwas Gutes tun kann. Ich fragte mich selbst: Gibt es ein Programm oder Programme, die ich schreiben könnte, um wieder eine Gemeinschaft möglich zu machen?“

Richard Stallman [66]

Die Entstehung Freier Software

Das Unternehmen AT&T entschied sich 1983, eine proprietäre Version seines Unix auf den Markt zu bringen: UNIX System V . Im September 1983 gründete Richard Stallman das GNU-Projekt mit dem Ziel, ein freies, UNIX-ähnliches Betriebssystem mit Namen „GNU“ zu entwickeln. [67]

Damit die Idee der Freiheit auch rechtlich abgesichert sein würde, mussten freie Lizenzen erdacht werden. Stallman entwarf das Copyleft-Prinzip, das bedeutet, dass alle, die die Software (mit oder ohne Änderungen) weiter verteilen, die Freiheit zum Weitergeben und Verändern mitgeben müssen. Das Copyleft garantiert, dass alle Benutzer Freiheit haben. Auf diesem Prinzip beruhen die Lizenzen der GNU-Software.

Eine organisatorische Basis für GNU und Freie Software überhaupt ist die 1985 gegründete, gemeinnützige Stiftung Free Software Foundation (FSF). Für Softwareprojekte bestanden in den frühen und mittleren achtziger Jahren noch jeweils individuelle Lizenzen. Stallman verband die Rahmenpunkte zu einer einzelnen Lizenz und veröffentlichte 1989 die GNU General Public License (GNU GPL). Diese ist die heute am stärksten verbreitete Lizenz für Freie Software.

1991 war das GNU -Betriebssystem bis auf den Kernel vollständig. Einige Leute erkannten, dass Linux , ein damals proprietärer Kernel für Minix , sich für GNU eignen könnte. Nachdem die Entwickler den Linux-Kernel unter die „GNU GPL“ stellten, konnte zum ersten Mal ein vollständig freies Betriebssystem ausgebaut werden. Mit der darauffolgenden rasanten Entwicklung und Verbreitung von GNU und Linux wurde freie Software von zunehmend mehr Menschen genutzt.

Verteidigung Freier Software

Es gab zwei größere Prozesse, bei denen Unternehmen versuchten, freie Software in ihren ausschließlichen Besitz zu bringen:

1992 klagte AT&T gegen die Universität von Kalifornien um die Rechte an den UNIX-Quellen. Wie sich herausstellte, hatte AT&T die freie universitäre Produktion gesamt in ihren Bestand übernommen und lediglich die Urheberangaben entfernt. Im Rahmen eines Vergleichs erhielt AT&T von etwa 18.000 umstrittenen Dateien ausschließliche Rechten an dreien.

2003 klagte SCO gegen IBM um die Rechte an den Linux-Quellen. SCO begründete ihren Vorstoß mit angeblichen Verletzungen des UNIX-Copyrights. IBM hätte Quellen aus UNIX illegal nach Linux übertragen. SCO konnten seine Behauptung im Prozess aber nicht belegen. Das Verfahren endete, als sich herausstellte, dass SCO nicht im Besitz von UNIX-Urheberrechten war, sondern diese bei Novell lagen.

Bekannte Beispiele

Persönlichkeiten

Software

Im Juli 2007 waren über 5000 Software-Pakete im „FSF/UNESCO Free Software Directory“ eingetragen, [68] welches 1999 ebenfalls als ein Projekt der FSF startete.

Eine Studie aus dem Jahr 2015 zeigt, dass die meisten Freie-Software-Projekte beim Webdienst GitHub von wenigen oder nur einem einzigen Entwickler abhängen. [69]

Geschäftsmodelle

Freie Software kann, gemäß den vier Freiheiten, meist nahezu beliebig kopiert und weitergegeben werden. Freie Software darf zwar zu einem beliebig hohen Preis verkauft werden, doch ist sie fast immer kostenlos im Internet erhältlich, und so ist ihr Verkaufswert auf Datenträgern meist nicht viel höher als die Selbstkosten . Eine bemerkenswerte Ausnahme ist das GNU-Projekt , das Freie Software mit deutlicher Profitspanne anbietet und in den 1980er-Jahren einen erheblichen Teil seiner Einnahmen aus dem Verkauf von Software bestritt. Das GNU-Projekt hatte damals jedoch wegen seiner zentralen Rolle bei der Entwicklung freier Software und der damals geringen Verbreitung und Leistungsfähigkeit des Internets eine besondere Rolle, die es heute nicht mehr gibt.

Einige Geschäftsmodelle , die mit freier Software zu tun haben, konzentrieren sich deswegen auf den Dienstleistungsaspekt der Softwareentwicklung, -weiterentwicklung und -anpassung. Wartung und individuelle Anpassung der Software sowie Schulung und technische Unterstützung sind für die Kunden vorrangig. Unternehmen, die allein diese Dienstleistungen als Geschäftsstrategie gewählt haben, sind zum Beispiel MySQL AB , Red Hat und Qt Development Frameworks . Freie Software unterliegt keiner Rivalität und nicht der Ausschließbarkeit , ist somit ein reines öffentliches Gut und kann folglich nicht einem üblichen Marktgeschehen unterliegen. Dennoch betrachten die Herausgeber proprietärer Software sie als eine ernste Bedrohung für ihr Geschäftsmodell der Lizenzierung und versuchen deshalb, potenzielle Kunden von der Benutzung freier Software abzuhalten. Trotzdem sind Hersteller proprietärer Software aktive Nutzer von freier Software und unterstützen die Verfügbarkeit von proprietärer Software auf Plattformen, die auf freier Software basieren.

Als Argumente für ihre Produkte führen Hersteller proprietärer Software unter anderem mehr Garantien, bessere Qualität – besonders im Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit und bessere Dienstleistungen – an. Solche Argumente, die auf Versprechungen von Open Source, nicht von freier Software kontern, hat Richard M. Stallman wiederholt als tendenziös und thematisch verfehlt angegriffen; in seinen Augen ist die Entscheidung für oder gegen Freie Software primär eine ethische und soziale Entscheidung, von der nicht durch Qualitätsdiskussionen abgelenkt werden darf.

Lizenzen

Es gibt verschiedene Typen von Softwarelizenzen , die die Kriterien freier Software erfüllen:

 • Copyleft-Lizenzen, die GNU General Public License ( GNU GPL ) ist die am häufigsten verwendete. Der Autor behält das Copyright , und es sind Klauseln enthalten, dass veränderte und weitergegebene Software frei bleibt. Auch der Quellcode muss zur Verfügung gestellt werden.
 • Bei BSD-artigen Lizenzen behält der Autor das Copyright. Diese dem Grundsatz „Ehre, wem Ehre gebührt“ folgende Lizenz enthält den Namen des Autors und oft auch eine Haftungsbeschränkung . Veränderung und Weitergabe in jeder Form ist erlaubt, das heißt, sie darf auch in proprietäre Software eingebaut werden. In diese Klasse fallen die Apache-Lizenz und die MIT-Lizenz .
 • Gemeinfreiheit . Der Autor verzichtet auf das Copyright. Damit kann jeder alles mit der Software machen, sie etwa in eigene Programme einbauen, verkaufen oder sie selbst wieder zu proprietärer Software machen. Gemeinfreiheit ist jedoch keine Lizenz, sondern ein gemeinfreies Werk ist besitzlos. In Staaten, in denen keine Gemeinfreiheit von Software möglich ist (etwa in Teilen der Europäischen Union ), weil etwa die Urheberrechtsgesetze eine bewusste Übergabe in die Gemeinfreiheit nicht zulassen und die Schutzfristen nach dem Tod eines Autors so lang sind, dass noch keine Gemeinfreiheit jemals geschriebener Software eingetreten ist, wird statt der Gemeinfreiheit eine Lizenzierung verwendet, die dem Lizenznehmer keinerlei Verpflichtungen auferlegt und ihn von allen durch die allgemeinen Copyright-Regelungen auferlegten Beschränkungen befreit (zum Beispiel die Do What The Fuck You Want To Public License (WTFPL) oder die CC0 ).

Siehe auch:

Gefahren für Freie Software

Proprietäre Schnittstellen

Hardware-Hersteller gehen immer mehr dazu über, die Schnittstellenspezifikationen geheim zu halten, um der Konkurrenz die Nachahmung technischer Lösungsansätze zu verwehren. Der Grund hierfür liegt im zunehmenden Wettbewerbsdruck und darin, dass es billiger ist und schneller geht, einen solchen Schutz technisch einzubauen, als das errungene geistige Gut durch ein Patent für sich zu reservieren. Wenn nicht öffentlich dokumentiert ist, wie die Geräte anzusteuern sind, erleidet die Hardwareunterstützung freier Betriebssysteme mittels freier Treiber einen schweren Rückschlag, da sie allenfalls noch durch Reverse Engineering in Gang gebracht werden kann.

Andererseits haben die Hersteller die Benutzer der wichtigeren freien Betriebssysteme (vor allem GNU/Linux – wobei insbesondere Linux und der X.Org-Server relevant sind) als Kundengruppe erkannt. Viele von ihnen stellen jedoch proprietäre Treiber zur Verfügung. Diese Treiber stoßen unter den Anhängern freier Software auf höchst geteilte Meinungen: einige sind glücklich darüber, dass sie die „Unterstützung“ der Hardware-Hersteller gewonnen haben und deren Hardware durch das von ihnen bevorzugte Betriebssystem nun mehr oder weniger unterstützt wird, andere lehnen proprietäre Treiber grundsätzlich ab.

Von einer generellen Schnittstellenfreigabe würden die Benutzer freier Betriebssysteme sicherlich profitieren. Neben den ideologischen kommen hier Fragen der Systemstabilität zum Tragen. Sollte beispielsweise ein proprietärer Linux-Netzwerkkartentreiber regelmäßig zu Abstürzen des Systems führen, wären die Linux-Entwickler dagegen machtlos und es hinge vom Gutdünken des Herstellers ab, ob der Fehler behoben wird.

Softwarepatente

Die regelmäßig in den Schlagzeilen auftauchenden Softwarepatente haben auf Freie Software einen besonders schwerwiegenden Einfluss, denn es ist zum Teil rechtlich noch nicht einmal möglich, mit freier Software die Patentauflagen zu erfüllen. Diese bestehen nämlich in einigen Fällen auf einer Gebühr pro in Umlauf gebrachter Kopie, aber Freie Software verlangt gerade, dass der Herausgeber darauf keinen Einfluss haben darf. Selbst wenn er die Lizenzgebühren zum Beispiel durch Spenden zahlen würde, müsste er eine genaue Zahl der Kopien, die im Umlauf sind, vorlegen können, womit es keine Freie Software mehr wäre.

Trusted Computing

Trusted Computing kann Veränderungen an einer Computer-Plattform eindeutig erkennen und damit sowohl externe Software-Angriffe als auch Veränderungen durch den Benutzer, Konfigurationen, Fehlfunktionen, Sicherheitslücken oder von Anwendungsprogrammen eindeutig identifizieren. Die Reaktion auf eine solche Veränderung kann (aber muss nicht) durch ein entsprechendes, sicheres Betriebssystem erfolgen. Trusted Computing kann daher auch zur Absicherung von Digital Rights Management (DRM) und zum Kopierschutz verwendet werden.

Politisch gesehen muss Freie Software immer vom Benutzer ersetzbar und veränderbar sein. Software, die in binärer Form zertifiziert sein muss, ist dies nicht. Technisch gesehen kann in freier Software vor dem Benutzer nichts im Binärcode verheimlicht werden, weil der Quellcode für jeden zugänglich sein muss. Somit kann die Verschlüsselung, mit der die Daten vor dem Benutzer „bewahrt“ werden, einfacher hintergangen werden.

Eine weitere Inkompatibilität tut sich mit dem Kopierschutz von DVDs auf: Die Umgehung wirksamer Kopierschutzmaßnahmen ist seit den um die Jahrtausendwende weltweit nach und nach etablierten Reformen zum Copyright (in den USA der Digital Millennium Copyright Act (DMCA)) gesetzlich nur noch mit Zustimmung des Rechteinhabers erlaubt. Dieses Verbot erstreckt sich auf die Herstellung oder Verbreitung von Programmen, die diese Maßnahmen umgehen können, so dass freie Abspielsoftware für kopiergeschützte DVDs nicht legal geschrieben werden kann – aus ihren natürlichen Interessen heraus würden die Rechteinhaber ihre Zustimmung dazu niemals erteilen, weil dadurch der Sinn der Maßnahmen ad absurdum geführt würde.

Falls Hardwarehersteller wie Intel oder AMD funktionseinschränkende Verfahren in Chipsätze oder Prozessoren implementieren sollten, könnte Freie Software den vollen Funktionsumfang möglicherweise nur noch auf freier Hardware entfalten.

Siehe auch

Literatur

Weblinks

Portal: Freie Software – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Freie Software
Definition und Philosophie
Präsentationen
Software
Abgrenzung

Einzelnachweise

 1. Freie-Software-Bewegung (gnu.org)
 2. a b c Philosophie des GNU-Projekts (gnu.org)
 3. a b Was ist Freie Software? (fsfe.org)
 4. Free Software Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman, 2nd Edition
 5. Freie Software darf kommerziell verkauft und weitergegeben werden und kommerzielle Tätigkeiten (Support usw.) dürfen für Freie Software angeboten werden. (Natürlich darf dies alles gratis geschehen, dann meist mit Verzicht auf Gewährleistung ). Freie Software ist aber nie proprietär. Proprietäre Software ist eine, welche Nutzern die Freiheiten auf Modifizierung und Weitervertrieb verbietet oder unmöglich macht . (Kommerziell und proprietär sind nicht das Gleiche.)
  Erklärung zu kommerzieller Freier Software .
  Beispiele für kommerzielle Angebote (Wartungsverträge, Support, Service- und Garantieleistungen, Softwareanpassungen usw.), rund um Freie Software: Debian Consulting , FSF Service Directory
 6. Richard Stallman: Freie Software schützt das Privatleben (FuturMag)
 7. a b Was ist Freie Software? ; Freie-Software-Definition (gnu.org)
 8. a b Steven Levy: Hackers: Heroes of the Computer Revolution. Doubleday 1984, ISBN 0-385-19195-2 .
 9. a b Boris Gröndahl: Hacker. In: Rotbuch 3000. ISBN 3-434-53506-3 .
 10. a b siehe unter Open Source Jahrbuch 2005 ( Memento vom 7. Oktober 2006 im Internet Archive )
 11. Markos Themelidi: Open Source – die Freiheitsvision der Hacker. Books on Demand, 2005, ISBN 978-3-8334-2883-8 .
 12. Tom Shea: Free software – Free software is a junkyard of software spare parts . In: InfoWorld . InfoWorld Media Group, Inc., 1983, S.   31 (englisch, books.google.de ): “In contrast to commercial software is a large and growing body of free software that exists in the public domain. Public-domain software is written by microcomputer hobbyists (also known as 'hackers') many of whom are professional programmers in their work life. […] Since everybody has access to source code, many routines have not only been used but dramatically improved by other programmers.”
 13. David Ahl: David H. Ahl biography from Who's Who in America; Programmausdrucke wurden beispielsweise in Computerzeitschriften wie Creative Computing, Byte etc. und Büchern, wie der Bestseller “BASIC-Computer-Spiele” verbreitet . Abgerufen am 23. November 2009.
 14. Lawrence Lessig : Free, as in beer , Wired . September 2006. Abgerufen am 18. März 2009. „In June, a Copenhagen artists' collective called Superflex released version 3.0 of a new beer called – you guessed it – Free Beer. 'Free beer?' you ask. 'Think free,' Superflex members helpfully explained at the launch, 'as in free software.'“  
 15. History of OSI ( englisch ) opensource.org. Abgerufen am 11. Februar 2016: „"conferees decided it was time to dump the moralizing and confrontational attitude that had been associated with „free software“ in the past and sell the idea strictly on the same pragmatic, business-case grounds"“
 16. Eric S. Raymond : Goodbye, „free software“; hello, „open source“ . 8. Februar 1998. Abgerufen am 13. August 2008: „"After the Netscape announcement broke in January I did a lot of thinking about the next phase -- the serious push to get „free software“ accepted in the mainstream corporate world. And I realized we have a serious problem with „free software“ itself. Specifically, we have a problem with the term „free software“, itself, not the concept. I've become convinced that the term has to go."“
 17. a b Mission of the Open Source Initiative
 18. a b Warum Open Source das Ziel von Freie Software verfehlt (gnu.org)
 19. Warum Freie Software besser ist als Open-Source-Software ; gnu.org
 20. Categories of free and nonfree software , GNU Project, Free Software Foundation, abgerufen am 3. März 2012
 21. a b GNU'sBulletin, Volume 1 Number 1, page 8 . Gnu.org. Abgerufen am 3. Oktober 2013.
 22. What is Free Software? – GNU Project – Free Software Foundation (FSF) . Ru.j-npcs.org. 20. März 1997. Archiviert vom Original am 4. Dezember 2013. Abgerufen am 3. Oktober 2013.
 23. What is Free Software? – GNU Project – Free Software Foundation (FSF) . archive.org. Archiviert vom Original am 26. Januar 1998. Abgerufen am 3. Oktober 2013.
 24. The Four Freedoms .: „I [Matt Mullenweg] originally thought Stallman started counting with zero instead of one because he's a geek. He is, but that wasn't the reason. Freedoms one, two, and three came first, but later he wanted to add something to supersede all of them. So: freedom zero. The geekness is a happy accident.“
 25. Richard Stallman: The Free Software Definition . Free Software Foundation. Abgerufen am 15. Oktober 2013.
 26. The Free Software Definition – Translations of this page . Free Software Foundation Inc. Abgerufen am 3. Oktober 2013.
 27. Bruce Perens: Debian's “Social Contract” with the Free Software Community . In: debian-announce mailing list .
 28. Free Software Foundation zur Unterscheidung zwischen Open Source und Freie Software
 29. Verschiedene Lizenzen und Kommentare (gnu.org)
 30. a b „Freie Software ist nicht nur eine technische, sondern eine ethische, soziale und politische Frage. Es ist eine Frage der Menschenrechte, die Nutzer von Software haben sollten. Freiheit und Zusammenarbeit sind unerlässliche Werte von Freie Software. Das GNU System realisiert diese Werte und das Prinzip des Teilens, da gemeinsame Nutzung gut und nützlich für den menschlichen Fortschritt ist.“ Freie Software und Bildung (gnu.org)
 31. a b „Diese Freiheiten sind von entscheidender Bedeutung. Sie sind nicht nur für das Wohl des Einzelnen wichtig, sondern für die Gesellschaft als Ganzes, weil sie die soziale Solidarität fördert – also Austausch und Zusammenarbeit. Sie werden umso wichtiger, da immer größere Bereiche unserer Kultur und unseres Lebens digitalisiert werden. In einer Welt der digitalen Klänge, Bilder und Worte wird Freie Software immer wichtiger für die Freiheit im Allgemeinen.“ nach Warum Open Source das Ziel von Freie Software verfehlt (gnu.org)
 32. a b „Freie Software zu benutzen heißt, eine politische und ethische Entscheidung für Ihr Recht zu treffen, etwas zu lernen und das, was Sie lernen, mit anderen zu teilen.“ gnewsense.org (Übersetzung von hier )
 33. a b As our society grows more dependent on computers, the software we run is of critical importance to securing the future of a free society. Free software is about having control over the technology we use in our homes, schools and businesses, where computers work for our individual and communal benefit, not for proprietary software companies or governments who might seek to restrict and monitor us.Free Software Foundation – About
 34. a b Mitschrift einer Rede von Richard Stallman über die Freie-Software-Bewegung ; 9. März 2006
 35. Kategorien freier und unfreier Software – GNU-Projekt – Free Software Foundation (FSF)
 36. Open source Kategorien freier und unfreier Software (gnu.org)
 37. What is „free software“ and is it the same as „open source“? Open Source Initiative FAQ.
 38. Maßnahmen, die Regierungen ergreifen können, um Freie Software zu fördern von Richard Stallman (gnu.org)
 39. Who's using free software? (fsf.org)
 40. Unfreie Software […] Deren Nutzung, Neuvertrieb oder Modifizierung ist untersagt oder verlangt, dass um Erlaubnis gebeten werden muss, oder ist so sehr eingeschränkt, dass man es wirksam nicht frei tun kann. nach Unfreie Software (gnu.org)
 41. a b Freie Software verkaufen (gnu.org)
 42. a b GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3, 29 June 2007 – Conveying Non-Source Forms. ( englisch ) gnu.org. 29. Juni 2007. Abgerufen am 17. Juni 2015: „(1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.“
 43. a b Freie Software verkaufen . gnu.org. 17. Juni 2015. Abgerufen am 17. Juni 2015: „Hohe oder niedrige Preise und die GNU GPL – […] die GNU GPL verpflichtet, den Quellcode auf weitere Anfrage bereitzustellen. Ohne eine Begrenzung des Preises für den Quellcode wäre es ihnen möglich einen Preis festzulegen, der für jedermann zu hoch zu bezahlen wäre – wie eine Milliarde Euro – und somit vorgeben den Quellcode freizugeben, obwohl sie ihn in Wahrheit verbergen. Darum müssen wir in diesem Fall den Preis für den Quellcode begrenzen, um die Freiheit der Nutzer zu gewährleisten.“
 44. Why Software Should Be Free (Richard Stallman)
 45. hpr1116 :: Interview with Richard Stallman (siehe Audio Interview ab 30:58)
 46. Wir können Word-Anhängen ein Ende setzen gnu.org
 47. GNU General Public License
 48. Obstructing Custom Adaptation of Programs
 49. Appendix A: A Note on Software Free Software, Free Society
 50. Richard Stallmans Kommentar Re: Announcing GNOME's official GitHub mirror
 51. Network Services Aren't Free or Nonfree; They Raise Other Issues (Richard Stallman)
 52. a b Private Software gnu.org
 53. „Außerdem sollte man auch die Freiheit haben Modifikationen vorzunehmen und privat im eigenen Werk oder Spiel zu nutzen, ohne auch nur deren Existenz zu erwähnen. Veröffentlicht man die Änderungen, sollte es nicht erforderlich sein, irgendjemand im Besonderen oder auf irgendeine bestimmte Weise zu benachrichtigen.“ Was ist Freie Software gnu.org
 54. Unfreie Software (im Sinne fehlender Freiheiten), auch proprietäre Software genannt
 55. „Sollte ein Programmierer nicht eine Belohnung für seine Kreativität verlangen dürfen?“ gnu.org
 56. Kommerzielle Software gnu.org
 57. GNU-Manifest
 58. Freiheit der Software wird endlich von der UNO als schützenswert anerkannt ( Memento vom 26. März 2014 im Internet Archive ) , Artikel des Netzwerks Neue Medien, 26. September 2003.
 59. EW Pugh: Origins of software bundling . In: IEEE Annals of the History of Computing . Band   24 , Nr.   1 (Jan.-März), 2002, ISSN 1058-6180 , S.   57–58 , doi : 10.1109/85.988580 .
 60. L. Johnson: A view from the 1960s: how the software industry began . In: IEEE Annals of the History of Computing . Band   20 , 1 (Jan.-März), 1998, ISSN 1058-6180 , S.   36–42 , doi : 10.1109/85.646207 .
 61. L. Johnson: A view from the 1960s: how the software industry began. In: IEEE Annals of the History of Computing. Band 20, Nr. 1 (Januar-März) 1998, Conclusion, letzter Absatz.
 62. B. Grad: A personal recollection: IBM's unbundling of software and services . In: IEEE Annals of the History of Computing . Band   24 , 1 (Jan.–März), 2002, ISSN 1058-6180 , S.   64–71 , doi : 10.1109/85.988583 .
 63. WS Humphrey: Software unbundling: a personal perspective . In: IEEE Annals of the History of Computing . Band   24 , 1 (Jan.-März), 2002, ISSN 1058-6180 , S.   59–63 , doi : 10.1109/85.988582 .
 64. Richard Stallman: Das GNU-Projekt auf gnu.org, 22. Oktober 2006
 65. Richard Stallman: Initial Announcement auf net.unix-wizards, net.usoft, 27. September 1983
 66. FSF/UNESCO Free Software Directory auf der Webseite der FSF, 2007
 67. Guilherme Avelino, Marco Tulio Valente, Andre Hora: What is the Truck Factor of popular GitHub applications? A first assessment . In: PeerJ Preprints . 2015, doi : 10.7287/peerj.preprints.1233v1 .

Anmerkungen

 1. Es ist dabei egal, wie die Software empfangen wird: kommerzielle Entwicklungsbeauftragung, Kauf oder öffentlicher Download. Bei manchen Lizenzen zählt bereits das Bereitstellen als Dienst auf einem Server, siehe AGPL
 2. Dies beinhaltet die Freiheit, seine geänderte Softwareversion laufen zu lassen – wenn es nur dem Hersteller erlaubt ist, geänderte Versionen lauffähig zu machen, wird dies als Tivoisierung bezeichnet und als Freiheitseinschränkung gesehen.
 3. gratis oder durch Verkauf
 4. ausschließlich organisationsintern
 5. wahlweise privat (rein unternehmensintern)