titta på tv

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning
TV -företag med antenner för satellitkommunikation

TV är ett sätt att spela in rörliga bilder, överföra dem som en dataström och visa eller återge dem nästan samtidigt. Television (även kort- TV , från det grekisk-latinska ordet television ) tänkt som ett massmedium och producerar tv- program, visas som filmproducent eller sänder live eller efter inspelning till en masspublik.

Skillnaden mot videotelefonen eller Internet är att överföringen är enriktad för en spridd publik och inte kan kontrolleras av dem.

Verbet fernsehen betyder att titta på ett tv -program på en tv -apparat. [1]

Termen tv betecknar också det socio-tekniska komplexet av organisationer (offentliga eller privata programföretag) och teknik (inspelning, inspelning, produktion, överföring och mottagningsteknik).

teknologi

TV används vanligtvis med modulerad högfrekvensöverföring via antenner eller trådbunden ( kabel-tv ). Överföringen via antenner sker antingen icke-terrestriskt med hjälp av sändningssatelliter ( satellit-tv ) eller via markbundna frekvenser ( antenn-tv , även kallad mark-tv).

Det sätt på vilket bild- och ljudinformation kodas under överföringen beror på vilken TV -standard som används. Det finns ett stort antal TV -standarder runt om i världen, men dessa kan reduceras till några grundläggande parametrar. Å ena sidan görs åtskillnad mellan analog tv och digital -tv. Analog tv är termen som används för att beskriva TV där åtminstone bilddata, men mestadels också ljuddata , överförs i analogt format . Det finns flera analoga tv -standarder . I många regioner har analog tv ersatts av digital bildöverföring (se digital-tv , analog avstängning ).

finansiering

När det gäller tv som medium står få programleverantörer inför en masspublik på flera miljoner tittare ( konsumenter ).

I de flesta länder beror detta på historiska skäl, eftersom de befintliga lagarna innebar att tv ursprungligen drivs uteslutande av offentliga programföretag. Detta förändrades med sjunkande sändningskostnader och liberalisering av marknaden. Programleverantörerna täcker kostnaderna för att producera innehållet på olika sätt (se system för dubbla sändningar ).

De offentliga sändningsföretagen , som har ett statligt bestämt programmandat som deras program måste baseras på, finansieras i stor utsträckning i Tyskland från statligt bestämda bidrag (se även bidragsverksamhet ) och reklam . Några andra inkomstkällor är att sälja eller licensiera egna tv -produktioner.

De privata tv -stationerna däremot finansierar sig nästan uteslutande genom reklam. Tv -produktioner tas normalt i bruk och en stor del av programinnehållet köps eller licensieras. De köpta eller licensierade produktionerna av tyska privata tv-stationer är mestadels amerikanska serier eller filmer med hög inkomst, ibland hela tv-format .

Förutom offentlig och privat tv finns det så kallade betal-TV-kanaler (engelska, betal-TV och prenumeration-tv) som betalas direkt av tittaren (t.ex. Sky Germany , tidigare Premiere ). Dessa krypterar dina sändningar, som bara kan ses med speciella avkodare . Betraktaren betalar sedan, beroende på system, antingen per program eller programpaket eller per sändning ( pay-per-view ). Eftersom tittaren vanligtvis uppfattar reklam som irriterande, klarar sig betal -TV -sändare i allmänhet utan reklam. Vissa betal-TV-prenumeranter tycker att detta är en stor fördel. Självkampanjen för betal-TV-stationerna ( på flygfrämjande ) kan upplevas som irriterande.

En mellanliggande form finns också i Storbritannien . BSkyB det finns betal-TV, men det skickar ungefär lika mycket reklam som reklamfinansierad privat TV.

Innehåll

TV -studio för programmet Kripo live från MDR -tv: n

TV är en av massmedierna . Det har en roll i att forma opinionen .

TV används främst av tittarna för underhållning, fritidsaktiviteter samt för informationsinsamling eller utbildning. Följaktligen är tv -program också indelade i underhållningsprogram, nyhetsprogram och pedagogisk tv. I Tyskland, med undantag för dokumentärer , erbjuds de senare nästan uteslutande av offentliga tv -företag i enlighet med deras utbildningsmandat. Alltmer blandas utbildning och nyheter med underhållning för det som kallas infotainment . Denna typ av sändningar erbjuds också alltmer av kommersiella och betal -TV -sändare.

Spektrumet av underhållningsprogram är extremt varierat och inkluderar bland annat filmer , serier och underhållningsprogram , som kan delas in i ytterligare kategorier. Kategorin pedagogisk tv inkluderar dokumentärer , politik , råd och vetenskapsprogram .

Från ekonomins sida används tv för reklam. Enskilda produkter och / eller märken presenteras i korta reklamfilmer och deras köp rekommenderas. Förutom reklamen finns det också så kallade försäljningsshower eller permanenta annonser . Vissa specialiserade kanaler, så kallade hemmaköpskanaler , visar inget annat än försäljningsprogram under hela dagen.

För reklambranschen är tv en av de viktigaste medierna, eftersom många människor kan nås på detta sätt. Dessutom är TV lämplig för reklambranschen eftersom det är ett särskilt bra medium för att väcka känslor och känslor hos konsumenter.

I Tyskland reglerar fördragsbestämmelser reklamens varaktighet och frekvens per program eller sändningstid. Rättigheterna att sända reklam i offentliga tv -sändare är mer begränsade. Till exempel får du inte sända reklam efter 20.00 eller på söndagar och helgdagar som är erkända i hela Tyskland. För icke-offentliga tv-sändare får reklam ännu inte överstiga 20 procent av programmet, det vill säga 12 minuter per timme.

Stat och politik använder främst tv för att informera befolkningen och för att främja opinionsbildning. Spektrumet av innehåll sträcker sig från information om viktiga händelser till katastrofvarningar. Politiker försöker ofta använda tv för att övertyga befolkningen om sina egna åsikter eller för att motivera sitt arbete. I många stater används tv också i stor utsträckning för propagandasyfte av regeringen.

Ett annat tillämpningsområde för tv-teknik är videoövervakning, som blir allt billigare eftersom tekniken är kvalitativt bättre och samtidigt billigare, och den särskilt kostnadskrävande produktionen av innehåll inte längre är nödvändig.

Inom rymdforskning, som ändå uppskattar höga kostnader för uppdrag, används också tv -teknik. Rörliga bilder spelas dock sällan in här. Istället används speciella kameror, som ofta har särskilt höga upplösningar och / eller registrerar ljus i andra spektralområden än det som uppfattas av det mänskliga ögat och ibland skickar tillbaka det till jorden med en tidsfördröjning.

Sändningsbehandling och arkivering

Poängen tekniska samordningen av varje radiostation är styrrummet . Alla inkommande och utgående signaler korsar här. Principen gäller att en ljudkanal automatiskt aktiveras för varje bildkanal ( ljud följer video ). Signalen strömmar från satellitsändningar, rapporter från utomhusstudiorna och direktanslutningar till korrespondenterna och OB -skåpbilar samlas i kontrollrummet. En kommandolänk leder till de andra tekniska faciliteterna hos sändaren, till exempel inspelningsstudio, kontrollrum, grafik, redigering, regi etc. De många tekniska avdelningarna hos många programföretag är redan fullt uppkopplade med varandra. Till exempel klipps en film på datorn och skickas över nätverket. Det finns också direkta anslutningar till alla sändningsnätverk (t.ex. ARD -stjärna ) via kontrollrummet.

utveckling

I de första dagarna av tv sändes många program live eller förproducerades som audiovisuella sekvenser . Live -sändningar spelades ibland in genom att filma dem på monitorn. Sedan mitten av 1960-talet har studioinspelning och sändning av förberedt innehåll utförts med VTR- utrustning, från vilken videobandspelarna för hemmabruk utvecklades i slutet av 1970-talet och som lagrar analoga eller digitala signaler på magnetband eller hårda enheter och som också används för behandling av enskilda bidrag. Idag har datorer ofta tagit plats och erbjuder en mängd ytterligare bearbetningsalternativ. För att kunna fortsätta använda den gamla externa tekniken används MAZ -enheter fortfarande.

Under tiden har de flesta tv -sändare bytt till exakt programmerbara videoservrar där bidragen kan sparas och hämtas enligt en fast tidssekvens. Videoservrar kan köra stora överföringsavstånd helt automatiskt och därmed minska den tekniska och personalinsatsen till ett minimum. På grund av den digitala formen av signalbehandlingen utförs nu också långsiktig lagring (arkivering) av bidragen i digital form. Tv -sändarna befinner sig för närvarande i en migrationsfas eftersom äldre tv -arkiv ofta digitaliseras med stora ansträngningar för att förhindra ytterligare skada på innehållet som lagras på gamla magnetband och för att möjliggöra snabb åtkomst.

En så kallad "sändningsväg" finns för varje program. Videoservrarna eller så kallade LMS (Library Management System) styrs av uppspelningsprogramvaran (Harris, Pebble Beach, etc.). Detta innebär att både start av ljud- / videosignalen och omkoppling eller mixning på sändarmixern styrs på distans av uppspelningsprogramvaran. På detta sätt kan en tillsynsingenjör tekniskt övervaka sändningen av flera program. Han måste arbeta nära programredaktörerna och kunna ingripa i förändringar med kort varsel. Detta kräver goda kunskaper om displayprogramvaran och redigering av programhändelserna.

Digital arkivering och bearbetning

Idag sker digital arkivering främst på bandmedier eller hårddiskar . På grund av deras låga kostnad används LTO -band övervägande idag. Filtyperna domineras av IMX -formatet från Sony och DVCPro50 -formatet från Panasonic . Upplösningen är 720 × 576 pixlar. Datahastigheten är 50 Mbit / s , cirka 27 gigabyte data per timme genereras under inspelning. I daglig arkivering väljer programföretag numera kombinationslösningar mellan band och hårddisk eftersom korttidslagring på hårddiskar möjliggör snabbare åtkomst. LTO-banden, som har en lagringskapacitet på 200 till 500 gigabyte, hanteras av datorstyrda (redundanta) robotar som kan organisera ett lager av upp till 6000 media. Ett sådant bibliotek rymmer cirka 1200 terabyte per robot.

Det moderna datanätverket för större tv -sändare möjliggör helautomatisk dataöverföring från datakassetten till videoservern och vice versa; online -förfrågningar från externa arkivkunder (andra programföretag, byråer etc.) kan också bearbetas när som helst. Modern styrprogramvara, som DIVArchive , organiserar alla förfrågningar och är nu så kraftfull att scener kan klippas ur enskilda arkivlager på datorn utan att behöva ladda hela bidraget från arkivet ( delvis återställning ). Sändningar och arkiv (varje sändares hjärta) är så nära sammankopplade att de kan nås när som helst. För analoga arkivlager måste respektive bidrag fortfarande hämtas från hyllan av en anställd och mödosamt bearbetas för hand, vilket kostar tid och resurser.

I kombination med omslagsformat som MXF , IMX och DV är lämpliga för lagring av metainformation. Dessa har en rent beskrivande funktion och innehåller förutom titel och personliga detaljer också nyckelord som rör programmets innehåll. Med hjälp av dessa termer kan respektive bidrag (liknande digitala MP3 -musiksamlingar) hämtas direkt via nätverket. Detta innebär att varje arkivinnehåll kan hittas och öppnas med direkt inmatade sökord.

Bristande omsorg vid arkivering

Äldre arkiv förstördes dels, dels av politiska skäl, dels helt enkelt för att få plats. Många tv -stationer förstod inte ens vilka värden de förstör. Idag letar till exempel den brittiska tv -sändaren BBC över hela världen efter eventuella kopior från början av Doctor Who -serien, där över 100 delar från BBC: s eget arkiv avsiktligt förstördes.

Många filmer som visas i DDR försvann också från arkiven eller, efter de två tyska staternas återförening, nådde de ett tillstånd där de inte längre kan visas. Dessa filmer inkluderar till exempel serien Hot Wire into the Hereafter .

Filmer från tv: s tidiga dagar ansågs inte särskilt värdefulla för att arkiveras under lång tid. Videoband var dyra och knappa och spelades in igen efter sändning. Upphovsrättsskäl förhindrade också intresse för lagring. Att spela upp filmer som redan visats var ibland förknippat med mycket höga avgifter.

Sociala aspekter

Använd i Tyskland

Distribution i Tyskland [2]
år Utrustningsgrad [3] Utrustningsinventering [4]
1998 95,5-95,8 138,2-140,0
1999 95.3 143,6
2000 95,5 143.3
2001 95,5 147,8
2003 94.4 145,5
2004 95,0 148,1
2006 95,2 151,9
2007 95,9 156,0
2008 94.1 147,4

I Tyskland (från och med 2004) har 95 procent av hushållen minst en tv -apparat, 28 procent av hushållen har två tv -apparater (även tv -apparat), elva procent mer än två. 37 procent av hushållen har satellitmottagning, 54 procent av hushållen har kabel -tv. 70 procent av hushållen har en videobandspelare. [2] [5]

I Förbundsrepubliken Tyskland har tv -konsumtionen ökat stadigt sedan TV: n infördes till och med 2011 - baserat på alla människor över tre år. [6] I genomsnitt tittade varje tysk medborgare på 158 minuter tv 1992 och 1997 183 minuter. 2004 var det 210 minuter, 2011 225 minuter, det vill säga 3,75 timmar. Extrapolerat till ett år motsvarade detta redan 2005 en ständig visningstid på nästan två månader per år. [7] Arbetslösa och äldre tittar på tv över genomsnittet. [7] Kvinnor och flickor tittar mer på tv än män, och för avkoppling; men de kör det också ofta i bakgrunden. 90% av respondenterna av båda könen uppger dock att de använder tv främst för att få information. [Åttonde]

Sociologisk hänsyn

Tecknad film : De tekniska innovationerna i rapporteringen vid sommar -OS 1936 i Berlin och en prognos för år 2000. Olympia specialnummer, Berliner Illustrierte Zeitung , 1936.
En amerikansk familj som tittar på tv, ca 1958

TV är ett massmedium och har utvecklats till det ledande mediet i industrialiserade länder sedan 1950 -talet. Cirka 95 procent av de tyska hushållen har nu minst en tv -apparat, varav 40 procent har två eller fler. För många människor har det blivit en del av vardagen och strukturerar ofta till och med den dagliga rutinen. Den får stöd från alla skikt och åldersgrupper och tar plats för alla institutioner med ett journalistiskt påstående med en tidigare okänd effektivitet, men utan att helt ersätta dem. År 2008 tittade tittare i Tyskland på cirka 3,5 timmars tv per dag; i USA var längden 5 timmar under fjärde kvartalet 2008. [9]

TV har en orienterande och utjämnande effekt (balansering). Det viktigaste verktyget för detta är frekvent upprepning. Detta gör den till grunden för allmän smak och stilbildning och påverkar social kommunikation . Alexander Kluge konstaterar att rösterna har jämnats till ett genomsnittligt tv -ljud. [10]

Men på grund av den ökade uppkomsten av specialintressekanaler, i kombination med den växande rollen för Internet eller digital-tv och de nya sociala medierna i det sociala livet, minskar TV: ns stilbildande funktion igen. Alla kan inom vissa gränser bli sin egen programdirektör. Detta orsakar en ökande fragmentering och fragmentering av social uppfattning och kommunikation. Att lära sig hantera det på rätt sätt är mediautbildningens uppgift. Precis som alla medier har TV ofta inflytande på konsumenternas åsikt. Men eftersom innehållet i TV transporteras oftare än andra medier är det av primär betydelse här.

Tv -sändare hävdar ofta att de ger tittaren en glimt av det komplexa samhället. Fler och fler olika områden i det sociala livet får ökad medial uppmärksamhet. Men det livsområde som ska representeras måste vara intressant, förståeligt och visuellt genomförbart. Detta åtföljs av ett urval från början, kombinerat med en minskning av de olika kommunikativa koder och teckensystem , samt en specialisering och perfektion av akustiskt-visuella signaler. I själva verket är det i många fall till och med så att tv skapar ämnen som kommunikation verkar vara värt. I jakten på nya ämnen som binder tittarna bryter tv -tillverkarna ofta igenom gränser, så att många tabun i ögonen ofta bryts.

Negativ påverkan och kritik

Kritiker som den amerikanska medieforskaren Neil Postman fruktar att den växande mediekonsumtionen kommer att leda till att moraliska uppförandekoder minskar. Framställningen av våld i tv kritiseras särskilt. Studier visar en koppling mellan tv -program som visar våld och våldsamt beteende. [11] I vilken utsträckning detta är ett orsakssamband (kausalt) är kontroversiellt och föremål för vetenskaplig forskning. Effekten av tv har studerats i Tyskland sedan 1950 -talet av bland andra Horst Wetterling . [12]

Flera studier tyder på att TV -konsumtionsnivån i barndomen är relaterad till senare uppnåendetivå (dvs. ju högre TV -konsumtion desto sämre är nivån). [13] [14]

Dessutom är hög tv-konsumtion i barndomen och tonåren förknippad med fetma eller ett kroppsmassindex över genomsnittet, brist på träning , dålig fysisk kondition , tobaksrökning och motsvarande komplikationer i vuxen ålder. [15] [16] [17] [18]

Motsatsen är också möjlig: kopplingar mellan vissa tv -format (t.ex. Tysklands Next Top Model ) och anorexi diskuteras. [19]

Dessutom är det tveksamt om tv -program och videor speciellt utformade för små barn stöder deras språkförvärv . Enligt en studie från 2009 verkar barn under tre år knappast ha nytta av program som är specialanpassade för små barn för att främja språkinlärning: Små barn kunde bara lära sig nya verb om de aktivt stöds av en vuxen. [20]

Ytterligare effekter

TV som ett sätt att få information om främmande kulturer. Asylsökande tv i en kollektiv boende i Bayern

Utbredningen av TV på landsbygden i Indien har lett till högre kvinnlig skolundervisning och lägre fertilitet , enligt en studie av Robert Jensen och Emily Oster. [21]

I Brasilien har spridningen av Rede Globo kraftigt ökat publiken för dess såpoperor . I dessa tvåloperor har över 70 procent av de kvinnliga karaktärerna som visas inga barn. Framför allt fattiga kvinnor har fått färre barn sedan Rede Globos spridning på 1970- och 1980 -talen. Den fertilitetsreducerande effekten motsvarar ungefär den för ytterligare två års kvinnlig skolundervisning. [22]

berättelse

Tidiga utvecklingar

Telefunken tv -mottagare från 1936

Under de första åren av tv -utveckling användes termer som elvision , telegrafsyn , elektrisk tv och telefoni . I början av 1900 -talet var inledande forskning med anor från trettio år känd (1877: Constantin Senlecq; Henry Sutton), men "problemet ansågs fortfarande vara olöst". [23]

År 1883 uppfann Paul Nipkow det " elektriska teleskopet ", som med hjälp av en roterande skiva (" Nipkow-skiva "), som var försedd med spiralt arrangerade hål, delade bilder i ljus-mörka signaler eller satte ihop dem igen. Nipkow var den första som gav en genomförbar form för en fungerande tv -bildöverföring, som dock bara kunde implementeras många år senare. På grund av den grundläggande idén för förverkligandet är Paul Nipkow ibland kallad uppfinnaren av TV. Nipkow-tekniken för bildnedbrytning och reproduktion var opto-mekanisk, men vid tidpunkten för dess utveckling fanns det inga tv-processer som fortsatte att använda denna uppfinning.

I Tyskland 1906 visade Max Dieckmann (en student av Ferdinand Braun ), som hade byggt om ett Braun -rör , att det är möjligt att återskapa en tv -bild elektroniskt. Dieckmann använde dock en Nipkow -skiva som inspelningsinstrument. I avsaknad av elektronisk förstärkning 1906 installerades trådborstar som skannade en metallmall istället för hålen i Nipkow -skivan. Dessa bilder kunde flyttas för hand; Dieckmann -tv: n reproducerade rörliga bilder (i en upplösning på 20 rader vid 10 bilder per sekund). Eftersom det inte fanns något som en ”riktig” tv -kamera, var Dieckmann -tv: n från början inte av någon praktisk betydelse; bildröret ansågs för dyrt och för komplicerat på den tiden.

År 1907 lyckades ryska Boris Rosing sända och ta emot en skuggig tv -bild för första gången, för vilken han fick patent i många länder, inklusive Tyskland.

På 1920-talet ersatte Leon Theremin hålen i Nipkow-skivan med spegelarrangemang och 1927 uppnådde överföringar i dagsljus och bilder med 100 linjer på storskaliga projektioner. Men hans resultat publicerades inte, utan användes av den sovjetiska hemliga tjänsten för att övervaka människor. (Det välkända världsrekordet vid den tiden var 48 rader.)

Historisk tv (Braun HF 1 från 1958)
Historisk tv -kamera (Fernseh GmbH, ca 1964)

Den första helt elektroniska tvn utvecklades 1926 av den ungerska fysikern, elingenjören och uppfinnaren Kálmán Tihanyi - "radioskopet" (det tillhörande patentet har under tiden ingått i världsdokumentarvet ).

Under många år var katodstråleröret den mest använda metoden för att visa bilder för tv. Den hittade dock sin första tillämpning i mätutrustning. Den vidare utvecklingen av katodstråleröret, som var avgörande för TV, bidrog av Vladimir Zworykin , som 1923 uppfann den första användbara elektroniska bildskannern, Ikonoskop- röret, som massproducerades från 1934 men inte längre används idag. År 1929 uppfann Vladimir Zworykin kinescope -röret för att visa bilder. Enligt viss information hade Philo Farnsworth utvecklat ett fungerande katodstrålerör och kamerarör oberoende av Zworykin redan 1927 och överfört en bild med båda i laboratoriet innan Zworykin insåg sitt bildrörspatent. Därmed banade de två vägen till helt elektronisk tv .

År 1926 lyckades Kenjiro Takayanagi för första gången på ett verifierbart sätt elektroniskt överföra och visa en bild i form av ett brev bestående av två rader. I en experimentell installation baserad på Max Dieckmanns idé visades en japansk katakana -karaktär , som tidigare demonterats som en bild med en Nipkow -disk, på skärmen på ett katodstrålerör .

Första praktiska tv -program

Precis som Kenjiro Takayanagi använde John Logie Baird den ursprungliga Nipkow -skivan för bildnedbrytning och utvecklade ett fullt fungerande system från studion, överföring till mottagaren. Redan 1928, med sin opto-mekaniska eller opto-elektroniska tv-process, lyckades han transatlantiskt överföra en tv-bild från London till New York. Förutom hans många uppfinningar och vidsträckta framgångar borde Bairds största förtjänst vara att han visade tv: ns möjligheter för allmänheten, gjorde den populär och därmed också kraftigt accelererade teknisk utveckling överlag. Han var också involverad i den första etableringen av tv som medium .

Dessa första tv-tjänster från 1929 med regelbundna sändningar från ett 40-tal stationer var från början tv i 30-linjestandarden och upp till 60 linjer. Den sändes via radiovågorlång- , medellång- och kortvågor och kunde tas emot i Nordamerika, Europa och Australien. ( se även → stationstabell )

Världens första tv-sändning med rent elektronisk bildnedbrytning och reproduktion och rad-för-rad-skanning via en fotocell och reproduktion på ett katodstrålerör efterträdde Manfred von Ardenne den 14 december 1930 i sitt Lichterfeld-laboratorium . [24] Zur Funkausstellung in Berlin führte er ab dem 21. August 1931 [25] das erste voll elektronische Fernsehen vor, das für lange Zeit die Zukunft des Fernsehens bestimmen sollte.

Ab dem 22. März 1935 wurde in Deutschland durch den Fernsehsender Paul Nipkow das erste regelmäßige Fernsehprogramm der Welt ausgestrahlt. Im November 1936 sendete die BBC erstmals hochauflösende Bilder mit 405 Zeilen, während der Fernsehsender Paul Nipkow bis 1937 nur in 180 Zeilen sendete.

Fernsehen in Deutschland

Ab dem 22. März 1935 wurde in Deutschland durch den Fernsehsender Paul Nipkow das erste regelmäßige Fernsehprogramm der Welt ausgestrahlt. Ihren Höhepunkt erlebten die Sendungen, welche bis 1937 in 180 Zeilen gesendet wurden, mit den umfangreichen Übertragungen von den Olympischen Sommerspielen 1936 in sogenannte Fernsehstuben und Großbildstellen in Berlin und später Hamburg . Hierfür wurde auch erstmals ein aus 15 Fahrzeugen bestehender mobiler Fernsehsender in Dienst gestellt. Für die Darstellung der Fernsehbilder in Leinwandgröße in den Großbildstellen wurde das Zwischenfilmverfahren verwendet. Weitere funktionsfähige Fernsehgroßbildverfahren in dieser Zeit waren: 1) die Zellenrastermethode (eine Zellenrastertafel mit 10.000 bis 40.000 Glühlampen als Bildpunkte; entwickelt von A. Karolus) sowie 2) Projektionsgeräte mit Schmidtschem Spiegelobjektiv (mit Braunscher Röhre). [26] [27] Das später sehr bekannte Eidophor -Großbildprojektionsgerät mit einem neuartigen Funktionsprinzip wurde 1939 erst theoretisch konzipiert. Nach langwierigen Prototypenphasen wurde es ab 1959 seriell produziert. [28]

1939 wurde dem damals schon weitverbreiteten Volksempfänger , einem sehr einfach konstruierten Radio, der „Volksfernseher“, offizielle Bezeichnung „Einheitsempfänger“, zur Seite gestellt ( Deutscher Einheits-Fernseh-Empfänger E 1 ). Es war geplant, dass fünf Firmen diesen Fernseher in den folgenden Jahren in großer Stückzahl herstellen sollten. Dieses Gerät war hauptsächlich mit Stahlröhren der 11er- und 14er-Serie bestückt und hatte einen fest eingestellten Empfangskanal. Das Gerät verfügte über eine sehr hochwertige Rechteckbildröhre für 441 Zeilen und Zeilensprungverfahren. Technisch gesehen war der E1 seiner Zeit weit voraus, da die Bildröhre sehr flach war. Es trat kaum eine Kissenverzerrung auf, somit ist diese Röhre mit Röhren aus den 1970er-Jahren durchaus vergleichbar. In Großbritannien wurde bereits 1936 mit „hochauflösendem Fernsehen“, allerdings mit nur 405 Zeilen, jedoch ebenfalls im Zeilensprungverfahren, begonnen. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verhinderte jedoch eine Produktion des E 1 in großen Stückzahlen. Die Angaben über die Anzahl der produzierten Geräte liegen bei ca. 50. Der geplante Verkaufspreis lag bei 650 Reichsmark. Obwohl die Nationalsozialisten auch das Fernsehen für ihre Zwecke zu nutzen versuchten, blieb das Radio (siehe Hörfunk ) wegen der Reichweite und der erprobten Technik das wichtigste Medium für die nationalsozialistische Propaganda. Es waren bis 1939 wahrscheinlich nicht mehr als 500 Fernsehgeräte in privater Hand. Zu Kriegsbeginn waren die Entwicklungen aber schon weit gediehen. Breitbandkabel durchzogen bereits große Teile des Deutschen Reiches, es war an eine kombinierte Verbreitung des Fernsehprogramms über Antenne und Kabel gedacht. Es liefen Versuche mit Fernsehtelefonie. In Berlin und Leipzig wurde jeweils eine sogenannte Fernsehsprechzelle installiert. Sie verfügten neben dem Telefon noch über einen Bildabtaster sowie einen Bildschirm, so, dass sich die Gesprächspartner nicht nur hören, sondern auch sehen konnten. Im Winter 1944 wurden die zuletzt im Kuppelsaal des Olympiapark Berlin aufgenommenen Fernsehsendungen, die zu dieser Zeit hauptsächlich der Truppenbetreuung in hauptstadtnah liegenden Lazaretten dienten, im Deutschen Reich eingestellt. Entwicklungen fanden seit Kriegsbeginn nur noch für militärische Zwecke statt. Bekannt wurde z. B. die Gleitbombe Henschel 293 , die vom Flugzeug aus auf Seeziele abgeworfen werden sollte. Sie hatte im Bug eine Fernsehkamera und einen nur ca. 5 kg schweren Fernsehsender.( „Tonne“/„Seedorf“-Anlage ) Dieser und die Kamera waren batteriegespeist. Der Sender sendete die aufgenommenen Bilder über eine im Heck eingebaute Yagi-Antenne ans Mutterflugzeug, wo sie über einen Monitor und Fernsteuerung ins Ziel gelenkt werden sollte. Das Kriegsende bedeutete für Deutschland den Verlust sämtlicher Patente sowie ein striktes Verbot von Entwicklungen auch im Bereich der Radio- und Fernsehtechnik.

Als europäische Norm wurden 625 Zeilen festgelegt. Diese Norm wurde von beiden deutschen Staaten ab 1952 übernommen. In den USA hatte man sich 1942 in einem Kompromiss auf 525 Zeilen bei 60 Halbbildern im Zeilensprungverfahren geeinigt, nachdem bereits verschiedene Sender mit Auflösungen von 441 bis 608 Zeilen in Betrieb waren. Frankreich entschied sich für eine eigene Norm mit 819 Zeilen, die zunächst auch von Belgien übernommen wurde. Schnell wechselte man jedoch auf 625 Zeilen, für die Wallonie gab es noch einen kurzzeitigen Parallelbetrieb mit 819 Zeilen. Großbritannien blieb bei der 405-Zeilen-Norm mit amplitudenmoduliertem Tonträger.

Jugendlichen in der DDR (Erfurt) wird 1957 am Empfänger „Rembrandt“ die Fernsehtechnik erklärt

In der Deutschen Demokratischen Republik begann der offizielle Fernsehbetrieb am 21. Dezember 1952 (Stalins Geburtstag). Der erste offiziell verkaufte Fernseher war der vom Sachsenwerk hergestellte Rembrandt 852B (mit runder Bildröhre). Der Vorgänger, Leningrad T2, war hauptsächlich für Reparationsleistungen an die Sowjetunion gedacht.

In der Bundesrepublik Deutschland sollte erst am 25. Dezember 1952 der Fernsehbetrieb aus einem Hochbunker in Hamburg wieder aufgenommen werden. Bereits 1955 stellte Philips einen Fernseher vor, der alle europäischen Normen empfangen konnte. Der erste in der Bundesrepublik nach dem Krieg in Serie hergestellte Fernseher war der Telefunken FE8. Er kostete 1000 DM. Die Preise für Fernsehgeräte fielen im Laufe der Jahre, und 1957 wurden die ersten Geräte unter 1000 DM angeboten. Ein Statussymbol der 1950er Jahre, aber nur für Wohlhabende erschwinglich, waren sogenannte Fernsehtruhen, die Fernseher, Radio, Plattenspieler und manchmal auch noch ein Tonbandgerät in einem meist truhenartigen Gehäuse vereinigten. Solche „Röhrenfriedhöfe“ wurden bis in die späten 1960er produziert.

Fernsehen in Österreich

Fernsehen in der Schweiz

An derSchweizerischen Landesausstellung 1939 in Zürich wurde eine Schauspielgruppe mit einer von der ETH entwickelten Technik gefilmt und dem Publikum auf einem Bildschirm-Prototypen gezeigt. Als erste konzessionierte Gesellschaft startete die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG SSR) am 1. Januar 1958 einen regelmäßigen Sendebetrieb. [29]

Weitere Entwicklungen

Nachdem 1948 in den Bell Laboratories/USA der Transistor entwickelt worden war und wenige Jahre später die ersten Transistorradios auf den Markt kamen, lag es nahe, diese Technik auch für den Bau von Fernsehgeräten anzuwenden. Der Transistor hat gegenüber der Elektronenröhre, wie sie bis dahin in allen Geräten der Unterhaltungselektronik verwendet wurde, den Vorteil höherer Lebensdauer bei kompakterer Bauform. Da Transistoren auch mit niedriger Spannung und kleinerem Stromverbrauch arbeiten, sind sie vor allem für batteriebetriebene Geräte interessant.

Als Pioniere beim Bau von Transistorfernsehern gelten die japanische Firma Sony mit dem Modell 5-303 (1960) sowie die amerikanische Firma Philco mit dem Modell Safari 2010 (1959). Die Entwickler der transistorisierten Fernseher waren vor die Aufgabe gestellt, mit der damals noch relativ neuen Technik ein Gerät zu entwickeln, das qualitativ mit den in konventioneller Technik gebauten Fernsehern mithalten konnte bzw. diese noch übertreffen musste. Da die Transistorfernseher transportabel sein sollten, musste ein besonderes Augenmerk auf eine kompakte sowie mechanisch und elektrisch robuste Bauweise gerichtet werden. Da die einzig noch verbliebene Röhre, nämlich die Bildröhre z. T. mit sehr hohen Spannungen arbeitet, waren zumindest bei Batteriebetrieb Schaltungen notwendig, um diese Spannungen aus der Batteriespannung, meist 12 V, zu generieren. Als 1960 noch der UHF-Bereich mit Frequenzen über 300 MHz eingeführt wurde, waren für das Empfangsteil Transistoren notwendig, die außer dem breitbandigen Bildsignal auch diese hohen Frequenzen verarbeiten konnten.

Diese Anforderungen machten die frühen Transistorfernseher sehr teuer. Sie lagen preislich oft oberhalb hochwertiger Heimgeräte und spielten anfangs auf dem Markt der Unterhaltungselektronik kaum eine Rolle. Der erste deutsche Transistorfernseher war der Imperial Astronaut 1514. Er hatte allerdings außer der Bildröhre noch eine weitere Röhre, die Diode DY80 zur Gleichrichtung der Anodenspannung der Bildröhre. Der erste sowjetische Transistorfernseher war der Elektronika 50, ein recht kompaktes Gerät mit 50 mm sichtbarem Bild.

Die hohen Preise begannen zu fallen, als Ende der 1960er Jahre Geräte aus Fernost auf dem Markt kamen, die z. T. nur noch halb so viel wie deutsche Geräte kosteten. Neben den damals schon bekannten japanischen Markennamen kamen in den frühen 1970er Jahren Marken auf den Markt, von denen selbst Experten noch nie etwas gehört hatten. Diese „No Name“-Produkte waren oft von fragwürdiger Qualität, der Preisverfall machte aber tragbare Fernseher für viele Interessenten erstmals bezahlbar.

Durch die immer kompaktere Bauweise bei Geräten der Unterhaltungselektronik war man schon früh auf die Idee gekommen, verschiedene Geräte zu einer leicht zu transportierenden Einheit zu kombinieren. Bekanntestes Beispiel hierfür ist der Radiorecorder. Bereits 1974 hatte eine kleine japanische Firma unter dem Namen Standard einen Radiorecorder mit integriertem 5"-SW-Fernseher auf dem Markt gebracht. In den 80ern „wuchsen“ solche Kombinationen zu oft schwergewichtigen tragbaren Stereoanlagen, der Klang und auch der Preis stellte manches Heimgerät in den Schatten. Diese Geräte kamen fast durchweg aus Fernost, auch deutsche Marken ließen ihre Geräte dort produzieren.

Die Möglichkeiten immer kompakterer Bauweise, nicht zuletzt durch Einsatz integrierter Schaltungen, bekannt als IS oder IC spornte die Entwickler zur Entwicklung immer kleinerer Fernseher an. Solche „Handhelds“ waren mehr ein Statussymbol, der Nutzen war eher gering. Die bekanntesten Beispiele sind der Panasonic TR-001 (1970) sowie der MTV-1 des englischen Computerherstellers Sinclair. Die Größe dieser Geräte lag in etwa bei der eines Lexikons, sie waren mit einer Kathodenstrahlröhre mit drei bis vier Zentimeter Durchmesser ausgestattet. Im Jahre 1984 brachte Casio mit dem TV-10 den ersten echten Taschenfernseher auf den Markt und läutete durch Verwendung eines SW-LCDs zur Bildwiedergabe das Ende der Kathodenstrahlröhre ein. Den Vogel in Sachen Miniaturisierung schoss Seiko 1982 mit seiner TV-Watch ab. Hier hatte man einen winzigen Flüssigkristallbildschirm in eine Armbanduhr integriert, der Empfang geschah allerdings über ein externes Kästchen in der Größe eines Taschenradios, das man an die Uhr anschloss und in die Hemdtasche steckte. Ein Exot dieser Miniaturisierung war ein ebenfalls aus Fernost kommendes, für den Einbau in den DIN-Schacht im Armaturenbrett geeignetes Auto-Cassettenradio mit integriertem 35-mm-Fernseher – in Kathodenstrahltechnik.

Entwicklungsschritte im technischen Bereich

1953
Theoretische Konzeption des ersten Videogerätes für den Studiobereich ( MAZ ) von Eduard Schüller ( Telefunken ) im Schrägspurverfahren, das bis heute Grundlage aller Videorecorder ist.
1953
Die Eurovision zur europaweiten Ausstrahlung von Fernsehen wird eingeführt. Erste europaweit empfangbare Sendung: die Krönung der britischen Königin Elisabeth II.
1956
Ampex (USA) zeigt auf der NAB den ersten funktionierenden Videorecorder der Welt.
1959
Philco (USA) bringt mit dem Typ Safari den ersten (bis auf die Bildröhre) volltransistorisierten Fernseher auf den Markt.
1960
Sony baut mit dem Micro TV 5-202 den ersten Minifernseher mit 4,25-Zoll-Bildröhre.
1961
Nordmende stellt mit dem Nordmende Präsident den ersten Fernseher mit kabelloser Ultraschallfernbedienung vor.
1967
Start Farbfernsehen in der Bundesrepublik Deutschland erfolgte auf der 25. Großen Deutschen Funk-Ausstellung in West-Berlin am 25. August 1967.
1969
Mit dem Start des 2. Programms des Deutschen Fernsehfunks (DFF) und der gleichzeitigen Eröffnung bzw. Inbetriebnahme des Berliner Fernsehturms am 3. Oktober 1969 wurde das Farbfernsehen auch in der DDR eingeführt.
1970
Telefunken stellt ein Bildplattensystem ( TED ) nur für Wiedergabe vor. Die mechanische(!) Abtastung erfolgte mittels einer Kristallkufe. Nach 400 Tagen wurde die Produktion wegen der hohen Empfindlichkeit des Systems wieder eingestellt.
1972
Philips stellt ein Bildplattensystem, ebenfalls nur für Wiedergabe vor. Die Abtastung erfolgte hier mit einem Laser. Die Signale wurden aber nicht digital, sondern frequenzmoduliert abgetastet.
1972
Der erste Videokassettenrecorder für den Heimgebrauch wird als Gemeinschaftsentwicklung unter der Federführung von Philips vorgestellt. Er arbeitet nach dem VCR-System .
1973
Leistungsfähige Thyristoren und Transistoren lösen im Fernseher eine energieaufwendige Röhrentechnik ab. Einzige verbleibende Röhre ist noch die Bildröhre.
1976–82
Inlinebildröhren und Modultechnik machen den Farbfernseher zum kostengünstigen Massenartikel.
1975–79
Es werden drei unterschiedliche, nicht kompatible Videosysteme (Magnetband für Konsumenten) vorgestellt: das Video 2000 -System ( Grundig , Philips), das Betamax -System (Sony) und das VHS -System ( JVC ). Letzteres setzte sich dann durch.
1982
Sony präsentiert den ersten Camcorder .
1982
In Deutschland wird der Stereoton fürs Fernsehen eingeführt.
1983
Energiesparende Schaltnetzteile trennen erstmals das Fernsehgeräte-Chassis kostengünstig galvanisch von Stromnetz, dadurch ist auch eine Einführung der SCART -Buchse möglich.
1983
Der CCD-Sensor (zu diesem Zeitpunkt mit einer Auflösung von 224.000 Pixel ), der bis heute Bestandteil fast jeder Digitalkamera ist, wird von Hitachi vorgestellt.
1984
Start des kommerziellen Fernsehens in Deutschland.
1984
Das Fernmeldesatellitensystem ECS-1 ermöglichte auf der geostationären Satellitenposition 13° Ost erstmals auch einen Fernseh-Satellitendirektempfang.
1984
Casio baut den ersten Taschenfernseher mit Schwarz-Weiß- LCD . Seiko stellte kurz darauf sogar einen Armbandfernseher, ebenfalls mit LCD vor.
1987
Start des kommerziellen Fernsehsatelliten ASTRA .
1995
Die DVD kommt auf den Markt.
1996
Der private Sender DF1 startet sein Programm per DVB .
1997
Die neue Firma TiVo patentiert mit dem US-Patent 6233389 zeitversetztes Fernsehen. [30]
2003
Das terrestrische Fernsehen in Deutschland wird digital .
2005
Das HD-Ready -Logo für LCD-, sowie Plasmafernseher wird eingeführt.
2006
Blu-ray und HD DVD kommen als Nachfolger der DVD für Hochauflösendes Fernsehen auf den Markt.
2007
ZDF startet eine Mediathek genannte Internet-Plattform, welche neben parallelem (Live-TV) auch zeitversetztes Fernsehen über Internet ermöglicht.
2008
Einige europäische Fernsehsender starten mit der Übertragung in HDTV , unter anderem Arte HD.
2010
Seit dem 12. Februar 2010 senden ARD und ZDF über Kabel und Satellit in High Definition (Format 720p).
2010
Auf den Weltmärkten werden die ersten 3D-fähigen Geräte verkauft.
2012
Am 30. April 2012 wurde die analoge Verbreitung von TV-Programmen über das ASTRA Satellitensystem eingestellt.

Farbfernsehen

Einer der Pioniere des Farbfernsehens war John Logie Baird , dem es 1928 gelang, erste farbige Fernsehbilder zu übertragen. Dies geschah aber noch mit mechanischer Technik auf der Sende- wie Empfängerseite. Erst mit der Erfindung der Schattenmaskenröhre bereits 1938 durch Werner Flechsig in Deutschland, die in modifizierter Form bis heute Bestandteil jedes Fernsehers oder Monitors mit Bildröhre ist, hatte man die Möglichkeit, zumindest auf der Empfängerseite auf mechanische Bauteile zu verzichten. 1939 wurden auf der Internationalen Funkausstellung Berlin die ersten farbigen Fernsehbilder vorgeführt.

Ab den späten 1940er-Jahren wurden in den USA Versuchsendungen mit verschiedenen Verfahren, z. B. mit rotierenden Farbfiltern für die drei Grundfarben ausgestrahlt, aber keines der Verfahren fand die Akzeptanz der Fachleute. Neben vielerlei technischer Probleme war das Hauptproblem, Farbfernsehsendungen so zu übertragen, dass sie auch kompatibel zu den Schwarzweiß-Fernsehern waren. Erst 1953 wurde in Nordamerika die NTSC -Norm für Farbfernsehen eingeführt. Man war bei der Durchsicht der in Deutschland nach dem Krieg erbeuteten Patentschriften auf das Patent von Werner Flechsig gestoßen. Der Ingenieur und Vizepräsident der RCA Norton Goldsmith entwickelte dann eine Farbbildröhre. 1954 begann der offizielle Sendebetrieb in Farbe. Das Problem der Kompatibilität zu Schwarz-Weiß-Fernsehern hatte man gelöst, indem die Farbsignale (Farbton und Farbsättigung, „Chroma“) und die Helligkeitssignale („Luma“) getrennt übertragen werden. Der Schwarz-Weiß-Fernseher empfängt nur die Helligkeitssignale, die dann das schwarz-weiße Bild ergeben, während im Farbfernseher zusätzlich die auf einem Seitenband gesendeten Chromasignale verarbeitet werden.

Im März 1954 brachte RCA mit dem CT100 den ersten in Großserie produzierten Farbfernseher auf den Markt. Er hatte 36 Röhren, eine 15-Zoll-Bildröhre und kostete 1000 Dollar, was nach heutiger Kaufkraft einem Preis von ca. 12.000 Dollar entspricht. Die Bildqualität war eher bescheiden und das Gerät war auch recht anfällig. Trotzdem waren damit die Amerikaner den Europäern weit voraus, die erst 12 bis 13 Jahre später mit der PAL -Norm von Walter Bruch das Farbfernsehen einführten. Der Vorsprung der Nordamerikaner hatte aber auch seinen Preis. Die NTSC-Norm besitzt einige Schwächen, sodass es häufig zu Farbtonfehlern bei der Darstellung kommt. Um diese Fehler auszugleichen, gibt es an NTSC-Farbfernsehern eine zusätzliche Einstellmöglichkeit, „Farbton“, mit dem eine händische Korrektur des Fehlers möglich ist. Das PAL-Verfahren sowie das französische SECAM (SÉquentiel Couleur À Mémoire) hatten zum Ziel, diese Farbfehler, die hauptsächlich auf dem Übertragungsweg durch Phasenfehler entstehen, auszugleichen. Das bedeutete erheblich höheren technischen Aufwand auf Sende- wie Empfängerseite. Deshalb bekam das PAL-System von den Amerikanern den Spitznamen „Pay Additional Luxury“. Im Gegenzug bezeichnen heute noch PAL-Techniker das amerikanische NTSC scherzhaft als „Never Twice Same Color“ bzw. „Never The Same Colour“.

Die Entscheidungen der Länder der Welt für ihr jeweiliges Farbfernsehsystem hatten wohl hauptsächlich politischen Hintergrund. Während viele den USA nahestehende Länder in Südamerika und Asien wie z. B. Japan sich für NTSC entschieden, führten z. B. ehemalige französische Kolonien oft das SECAM -System ein. Die Mehrheit der Länder, die in den 1960er Jahren noch kein Farbfernsehen hatten, entschieden sich aber für PAL, darunter nach heftigen internen Diskussionen auch England, allerdings mit der schon vorher eingeführten anderen Ton-Norm. Die UdSSR entschied sich nach vergeblichen Versuchen, ein eigenes Farbfernsehsystem einzuführen, neben zahlreichen anderen Ländern des damaligen Ostblocks für SECAM. Im Gegensatz dazu nutzte die Volksrepublik China das PAL-System.

Am 25. August 1967 wurde durch einen symbolischen Druck auf einen roten Knopf durch Außenminister Willy Brandt das Farbfernsehen in Deutschland eröffnet. Der erste in Deutschland für das PAL-System produzierte Fernseher war der Telefunken FE807 PAL Color. In der DDR begann das Farbfernsehen 1969, dem 20. Jahrestag der DDR. Als Verfahren wurde auch hier das französische SECAM gewählt. Der erste in der DDR produzierte Farbfernseher war der RFT Color 20/1. Im Gegensatz zu den allermeisten damaligen Farbfernsehern war er (mit Ausnahme der Bildröhre) bereits volltransistoriert.

Satellitenfernsehen

Das Zeitalter des Satellitenfernsehens begann am 12. August 1960. An diesem Tag wurde mit Echo 1 der erste passive Nachrichtensatellit in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht. Die Qualität der übertragenen Fernsehbilder war allerdings sehr schlecht. Der erste aktive Nachrichtensatellit Telstar wurde am 10. Juli 1962 in seine Umlaufbahn gebracht. Mit seiner Hilfe wurde am 23. Juli die erste Live-Sendung für die Eurovision aus den USA gesendet. Am 26. Juli 1963 wurde mit Syncom 2 erstmals ein Kommunikationssatellit in eine fast vollständige geostationäre Umlaufbahn gebracht. Dies ermöglichte es, von einem festen Punkt auf der Erde ununterbrochen Signale an einen Satelliten zu senden oder von diesem zu empfangen. Neuartige rauscharme HEMT -Transistoren ermöglichten 1985 einen kostengünstigen Direktempfang von Fernsehsignalen der ECS -Telekommunikationssatelliten auf der geostationären Satellitenposition 13 Grad Ost. 1987 begann mit dem Astra 1A die Erfolgsgeschichte des europäischen Direktempfangsfernsehens per Satellit.

Am 30. April 2012 wurde die analoge Satelliten-Übertragung der deutschsprachigen Fernsehprogramme abgeschaltet. Eigens dafür wurde bereits bei den öffentlich-rechtlichen Sendern Das Erste , ZDF und Bayerisches Fernsehen sowie bei den privaten Sendern ProSieben , RTL und Sat.1 die Videotext-Seite 198 und im Internet die Webseite „klar digital“ [31] eingerichtet. [32]

Nicht-lineares digitales Fernsehen

Herkömmliches Fernsehen war bisher immer linear; aus diesem Grund war eine Ressource „TV-Sendekanal“ historisch immer begrenzt und so auch umkämpft; wer solche Ressourcen „Sendekanäle“ kontrollieren konnte, war auch in der Lage, unliebsame Mitbewerber vom Markt fernzuhalten. Wie nun Helmut Thoma im Heise-Forum c't ausführte, [33] ist mit einer Verbreitung von Fernsehen über das Internet nun diese historische Beschränkung gefallen; per Internet stehen rein theoretisch unendlich viele Sendekanäle zur Verfügung.

Das ZDF realisierte im Jahr 2007 ein neuartiges Mediathek [34] genanntes Sendekonzept, welches das Potential von nicht linearem Fernsehen per Internet verdeutlichte und heftige Kritik von privaten TV-Sendeanstalten auslöste. Diese forderten eine Begrenzung von öffentlich-rechtlich finanzierten Online-Produkten. [35]

Aktuelle Situation

Deutschland

Schwerin

Österreich

Afghanistan

Israel

Japan

Rhodesien und Njassaland

Syrien

Vereinigte Staaten

Vietnam

Wissenschaft und Forschung

Das Fernsehen wird durch die Kommunikations- und die Medienwissenschaft wissenschaftlich begleitet. Die Fachdisziplinen, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen, sind die Fernseh- , die Publikums- und die Qualitätsforschung . [36]

Ausblick Technik

Satellitenschüsseln an einer Hausfassade in Berlin-Neukölln

Viele Bestrebungen, die technische Qualität zu verbessern, sind mangels Kooperation verschiedener Interessengruppen gescheitert. Sicher ist die Ablösung des analogen durch das digitale Fernsehen , die beim Satellitenfernsehen im April 2012 bereits abgeschlossen wurde. Deutschland hatte sich das Ziel gesetzt, bis 2010 auf die digitale Ausstrahlung der Fernsehprogramme umzustellen. 2003 wurde in Berlin bereits die terrestrische analoge Fernsehausstrahlung auf digitale auf Basis von DVB-T umgestellt, im Ende 2008 war die Umstellung abgeschlossen. [37] Auch beim Kabelfernsehen sollte in Deutschland der Analog-Digital-Übergang bis 2010 abgeschlossen sein. Kabel Deutschland hat im Jahr 2009 jedoch angekündigt, die analoge Verbreitung noch mehrere Jahre parallel zur digitalen zu betreiben. [38] Daher wird sich zumindest in diesem Bereich die Analogabschaltung noch verzögern.

Erst in der Folge wird es wohl auch zu einer Verbesserung der Bild- und Tonqualität, insbesondere bei der Auflösung der Bilder ( HDTV ) kommen, da mit der fortschreitenden Weiterentwicklung der Computertechnik Anpassungen an zukünftige Fernsehnormen auch softwareseitig möglich werden und dies den Zwang zum Kauf neuer Geräte vermeiden helfen könnte. Mit HDTV soll zudem das Verschlüsselungssystem HDCP etabliert werden, mit dem sich das Aufzeichnen von Filmen und Sendungen theoretisch regeln und verhindern lässt.

Die früher überwiegend auf Kathodenstrahlröhren basierenden Fernsehgeräte wurde mittlerweile komplett bei ähnlichen Preisen von den flachen und damit platzsparenden Plasmabildschirmen , Flüssigkristallbildschirmen und seit 2016 zunehmend OLED -Bildschirmen abgelöst. Im Jahr 2006 wurden in Deutschland erstmals mehr Flachbildfernseher verkauft als konventionelle Röhrenfernseher. [39] Eine weitere Alternative, aber noch nicht ganz ausgereifte Technik für Flachbildschirme sind OLED-Bildschirme, die gegenüber den beiden anderen genannten Flachbildschirmtechniken mehrere Vorteile (Blickwinkelunabhängigkeit, weiter reduzierter Stromverbrauch, schnellere Schaltzeiten, biegsam) mit sich bringen könnten. Des Weiteren sind auch flache Röhrenfernseher in der Entwicklung, die mit der sogenannten SED-Technik (Surface Conduction Electron Emitter Display) arbeiten. Jeder Bildpunkt bekommt dabei eine eigene kleine Röhre.

Für großformatige, kinoähnliche Abbildungen werden Videoprojektoren ( Beamer ) verwendet. Ähnliche Geräte waren bereits 1936 bei den Olympischen Spielen im Einsatz.

Ausblick Nutzung

Mit dem Internet entsteht eine völlig neue Verbreitungsmöglichkeit von bewegten Bildern und Ton ( siehe auch IPTV ), die in Konkurrenz zur klassischen Nutzungs- und Verbreitungsform des Fernsehens (siehe oben) treten könnte, aber deutlich weitergehende Möglichkeiten und Vorteile bietet. Dies könnte der klassischen Verbreitungsform von Fernsehen zunehmend das Publikum entziehen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob und wie die Content-Produzenten dabei ihre Produktionskosten einfahren können und wie das klassische Fernsehen darauf reagieren wird. Bill Gates erwartete 2007, dass in fünf Jahren oder eher das herkömmliche Fernsehen zu großen Teilen vom Zuschauer per Einschaltquote durch Internetfernsehen ersetzt sein wird. Seitdem fanden erste große Verdrängungsprozesse statt. [40] [41] Auch eine Analyse desMeinungsforschungsinstitutes Allensbach belegt, dass insbesondere bei jungen Menschen die Bedeutung des herkömmlichen Fernsehens zugunsten des Internets abnimmt. [42]

In einer Studie, die von der EIAA (European Interactive Advertising Association) in Auftrag gegeben wurde, wurde festgestellt, dass bei deutschen Jugendlichen im Alter von 16 bis 24 Jahren das Internet häufiger als das Fernsehen genutzt wird. [43] Eine 2014 veröffentlichte Studie der Stiftung für Zukunftsfragen – eine Initiative von British American Tobacco kommt zu dem gleichen Ergebnis. Demnach landet das Internet bei den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf Platz eins. [44]

US-Amerikaner nutzen als Nachrichtenquellen vorwiegend (48 Prozent) das Internet, wogegen das Fernsehen nur noch von 29 Prozent als primäre Nachrichtenquelle genutzt wird. [45] Die Management-Beratung Accenture stellte in einer Studie fest, dass junge TV-Zuschauer (16–24 Jahre) auf Videoplattformen abwandern. Heute (6/08) schauen bereits 40 Prozent dieser Altersgruppe regelmäßig Video im Internet. Als Hauptursache werden die starren Sendezeiten beim Fernsehen genannt. [46] Mark Thompson, Chef der BBC , meinte auf der IFA 2008, dass die Zukunft des Fernsehens eindeutig on Demand sei und dass das Web vermutlich in Zukunft der wichtigste Vertriebsweg für Fernsehen sein wird. [47] Das statistische Bundesamt hat festgestellt, dass im ersten Quartal 2008 38 Prozent mehr Menschen in Deutschland (14 Mio.) TV- und Hörfunk via Internet konsumiert haben als im Jahr zuvor. [48]
Im Jahr 2011 sank in den USA erstmals die Zahl der in den Haushalten vorhandenen Fernsehgeräte gegenüber dem Vorjahr. [49]

Der Chef von Netflix Reed Hastings hält im Mai 2015 klassisches Fernsehen für ein Auslaufmodell. Das traditionelle Fernsehen werde durch Streamingdienste im Internet ersetzt. Netflix hat weltweit starke Zuwachszahlen bei den Nutzern. Hastings führt das Wachstum der Nutzerzahlen auf die Popularität von Eigenproduktionen zurück. [50]

Beruf Radio- und Fernsehtechniker

Es handelt sich hierbei um einen ehemaligen Ausbildungsberuf, der 1957 anerkannt wurde und am 1. August 1999 aufgehoben wurde. Abgelöst wurde der Beruf Radio- und Fernsehtechniker durch den Nachfolgeberuf Informationselektroniker. Dennoch findet man heutzutage noch spezialisierte Radio- und Fernsehtechniker. Sie reparieren und warten Geräte der Unterhaltungselektronik sowie der Kommunikations- und Informationstechnik. Sie arbeiteten meist in Werkstätten des Radio- und Fernsehtechnikerhandwerks, in Kundendienstabteilungen der Gerätehersteller sowie im Fachhandel und sonstigen Betrieben, die mit Radio-, Fernseh- und Videotechnik zu tun haben. Sie stellen beim Kunden die Geräte auf, nehmen diese in Betrieb und entstören sie. Außerdem installieren Radio- und Fernsehtechniker die Empfangsanlagen, elektronische Baugruppen und Zusatzgeräte. Bei ihrer Tätigkeit haben sie die einschlägigen VDE-Vorschriften (Verband deutscher Elektrotechnik) zu beachten.

Siehe auch

Portal: Fernsehen – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Fernsehen

Literatur

Allgemein
 • Michael Grisko (Hrsg.): Texte zur Theorie und Geschichte des Fernsehens. Reclam, Ditzingen 2009, ISBN 978-3-15-018674-9 .
 • Albert Abramson: Die Geschichte des Fernsehens. Wilhelm Fink Verlag, München 2002, ISBN 3-7705-3740-8 .
 • Bommert, Dirksmeier, Kleyböcker: Differentielle Medienrezeption. Münster 2000, ISBN 3-8258-4897-3 .
 • Pierre Bourdieu : Über das Fernsehen . Suhrkamp, Frankfurt 1998.
 • Guy Debord: Die Gesellschaft des Spektakels. Berlin 1996.
 • Ralf Kaumanns, Veit Siegenheim, Insa Sjurts : Auslaufmodell Fernsehen? – Perspektiven des TV in der digitalen Medienwelt. Gabler, Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-8349-1215-2 .
 • Jerry Mander: Schafft das Fernsehen ab. Eine Streitschrift gegen das Leben aus zweiter Hand. Rowohlt-Verlag, 1979, ISBN 3-498-04265-3 .
 • Karl Nikolaus Renner: Fernsehen. UTB, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-8252-3685-4 .
 • Siegfried Zielinski: Audiovisionen: Kino und Fernsehen als Zwischenspiele in der Geschichte. rororo-Verlag, Reinbek b. Hamburg 1989.
 • Horace Newcomb (Hrsg.): Encyclopedia of television. Fitzroy Dearborn, New York 2004, ISBN 1-57958-394-6 .
 • Changing Channels. Kunst und Fernsehen 1963–1987 . Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien , Walther König, Köln 2010, ISBN 978-3-902490-59-9 .
 • Stephan Berg, Dieter Daniels (Hrsg.): TELE GEN Kunst und Fernsehen , Kunstmuseum Bonn , Hirmer Verlag, 2015, ISBN 978-3-7774-2444-6 .
Ausbildung
China
 • Stefan Kramer: Vom Eigenen und Fremden. Fernsehen und kulturelles Selbstverständnis in der Volksrepublik China. Bielefeld 2004, ISBN 3-89942-208-2 .
Deutschland
 • Claudia Dittmar: Feindliches Fernsehen. Das DDR-Fernsehen und seine Strategien im Umgang mit dem westdeutschen Fernsehen. transcript, Bielefeld 2010, ISBN 978-3-8376-1434-3 .
 • Gerhart Goebel: Das Fernsehen in Deutschland bis zum Jahre 1945. In: Archiv für das Post- und Fernmeldewesen. 5 (1953), S. 259–393.
 • Knut Hickethier: Geschichte des deutschen Fernsehens. Metzler, Stuttgart 2004, ISBN 3-476-01319-7 .
 • Eric Karstens, Jörg Schütte: Praxishandbuch Fernsehen. Wie TV-Sender arbeiten. VS-Verlag, Wiesbaden 2005, ISBN 3-531-14505-3 .
 • Carolyn Knappe: Die deutsche Fernsehindustrie: Eine Analyse der Wettbewerbsstrategien vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierung von Medien. Köln 2003, ISBN 3-934156-72-X . (Volltext) (PDF; 1,9 MB)
 • Kira Marrs: Zwischen Leidenschaft und Lohnarbeit. Ein arbeitssoziologischer Blick hinter die Kulissen von Film und Fernsehen. edition sigma, Berlin 2007, ISBN 978-3-89404-549-4 .
 • Ulf Pillkahn: Trends und Szenarien als Werkzeuge zur Strategieentwicklung. Erlangen 2007, ISBN 978-3-89578-286-2 . (Enthält Szenarien zur 'Zukunft des Fernsehens')
Italien
 • Cinzia Padovani: A Fatal Attraction: Public Television and Politics in Italy. Neuauflage. Rowman & Littlefield, 2007, ISBN 978-0-7425-1950-3 .
 • Anne Preckel: Zapping als Fernsehkritik: Die italienische Telecollage Blob. Avinus, Berlin 2008, ISBN 978-3-930064-85-4 .
Feministische Analysen
 • Monika Bernold (Hrsg.): Screenwise: Film, Fernsehen, Feminismus; Dokumentation der Tagung „Screenwise. Standorte und Szenarien Zeitgenössischer Feministischer Film- und TV-Wissenschaften“, 15.–17. Mai 2003, in Wien. Schüren, Marburg 2004, ISBN 3-89472-387-4 .
Technik
 • Caroline Meyer: Der Eidophor: Ein Grossbildprojektionssystem zwischen Kino und Fernsehen 1939–1999. (Interferenzen – Studien zur Kulturgeschichte der Technik, 15). Chronos-Verlag, Zürich 2009, ISBN 978-3-0340-0988-1 .

Weblinks

Wiktionary: Fernsehen – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : Kategorie:Television – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Dudeneintrag
 2. a b Zahlen aus Fachserie 15 Ausstattung privater Haushalte mit langlebigen Gebrauchsgütern, Reihe 2, z. B. 1998–2002 ( Memento des Originals vom 11. Juni 2007 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www-ec.destatis.de , 2002–2007 @1 @2 Vorlage:Toter Link/www-ec.destatis.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven ) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. , und Reihe 1, z. B. 2008 @1 @2 Vorlage:Toter Link/www-ec.destatis.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven ) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
 3. In … von 100 Haushalten ist ein Fernseher (synonym: Fernsehgerät) vorhanden.
 4. In 100 Haushalten sind … Fernseher vorhanden.
 5. Pressemeldung 492 von destatis.de ( Memento des Originals vom 23. August 2009 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.destatis.de
 6. de.statista.com auf Basis von Umfragen durch AGF/GfK
 7. a b Melanie Mühl: Siebzig Tage im Jahr vor dem Schirm , Frankfurter Allgemeine Zeitung , 20. Januar 2005, Nr. 16 / S. 38.
 8. de.statista.com auf Basis einer Infratestumfrage 2011
 9. Fernsehkonsum in den USA erreicht Allzeithoch ( Memento des Originals vom 16. November 2016 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.heise.de , heise.de, 24. Februar 2009 ()
 10. Website von Alexander Kluge , abgerufen am 27. April 2013
 11. Science Bd. 295, Nr. 5564, vom 29. März 2002: The Effects of Media Violence on Society. Siehe auch Tägliches Fernsehen fördert Hang zur Gewalt , ORF science
 12. Aline Maldener, Clemens Zimmermann: Let's historize it!: Jugendmedien im 20. Jahrhundert , Vandenhoeck & Ruprecht 2018, Seite 204
 13. Linda S. Pagani, Caroline Fitzpatrick, Tracie A. Barnett, Eric Dubow: Prospective Associations Between Early Childhood Television Exposure and Academic, Psychosocial, and Physical Well-being by Middle Childhood. 5. Mai 2010, abgerufen am 10. März 2011 .
 14. Christian Pfeiffer : Die PISA-Verlierer – Opfer ihres Medienkonsums. (PDF; 150 kB) (Nicht mehr online verfügbar.) Kriminologisches Institut Niedersachsen eV, 2007, S. 9 , archiviert vom Original am 12. Juni 2009 ; abgerufen am 22. Dezember 2009 . Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.kfn.de
 15. RJ Hancox, BJ Milne, R. Poulton: Association between child and adolescent television viewing and adult health: a longitudinal birth cohort study . In: The Lancet . 364, Nr. 9430, 2004, S. 257–262. PMID 15262103 .
 16. Erik C. Landhuis, R. Poulton, D. Welch, RJ Hancox: Programming obesity and poor fitness: the long-term impact of childhood television . In: Obesity (Silver Spring) . 16, Nr. 6, 2008, S. 1457–1459. PMID 18369346 .
 17. Viner RM, Cole TJ: Television viewing in early childhood predicts adult body mass index . In: J Pediatr . 147, Nr. 4, 2005, S. 429–435. PMID 16227025 .
 18. Zahlreiche Studien bestätigen: Fernsehen macht Kinder dumm , Navigator Medizin und Medizinauskunft; siehe auch hier ( Memento des Originals vom 4. Mai 2012 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.gwg-ev.org
 19. Ärzte warnen: Castingshows fördern Magersucht bei Mädchen. In: news4teachers.de. 24. Februar 2012, abgerufen am 7. Oktober 2018 .
 20. S. Roseberry, K. Hirsh-Pasek, J. Parish-Morris, RM Golinkoff: Live action: can young children learn verbs from video? In: Child development. Band 80, Nummer 5, 2009 Sep-Oct, S. 1360–1375, doi : 10.1111/j.1467-8624.2009.01338.x , PMID 19765005 , PMC 2759180 (freier Volltext).
 21. Robert Jensen, Emily Oster: The Power of TV: Cable Television and Women's Status in India. In: NBER Working Paper. No. 13305, 2007.
 22. Eliana La Ferrara, Alberto Chong, Suzanne Duryea: Soap Operas and Fertility: Evidence from Brazil. IDB Working Paper No. 533, 2008.
 23. Elektrisches Fernsehen. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon . 6. Auflage. Band 5, Bibliographisches Institut, Leipzig/Wien 1906, S. 649 .
 24. Manfred von Ardenne . schuelerlexikon.de, abgerufen am 2. Juni 2014.
 25. Die Fernseh-Versuchsanordnung von Manfred von Ardenne. Abgerufen am 25. Januar 2012 . Deutsches Museum
 26. Gerhart Goebel: Das Fernsehen in Deutschland bis zum Jahre 1945. In: Archiv für das Post- und Fernmeldewesen. 5 (1953), S. 359–363.
 27. Siegfried Zielinski: Audiovisionen: Kino und Fernsehen als Zwischenspiele in der Geschichte. rororo-Verlag, Reinbek b. Hamburg 1989, S. 157–160.
 28. Caroline Meyer: Der Eidophor: Ein Grossbildprojektionssystem zwischen Kino und Fernsehen 1939–1999. (Interferenzen – Studien zur Kulturgeschichte der Technik, 15). Chronos-Verlag, Zürich 2009, ISBN 978-3-0340-0988-1 .
 29. Abstimmen über die SRG – die Vorgeschichte der No-Billag-Initiative , Aargauer Zeitung, 1. November 2017
 30. Patent US6233389 .
 31. klar digital ( Memento des Originals vom 3. Mai 2011 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.klardigital.de – offizielle Webseite der Landesmedienanstalten
 32. Videotext-Seite hilft bei Umstellung auf digitales Sat-TV. Auf: heise online . 4. September 2010.
 33. Podiumsdiskussion Trends und Business Chancen IPTV ( Memento vom 30. Oktober 2006 im Internet Archive ), heise.de, 22. September 2006
 34. Der ZDF-Fernsehrat stimmte der Weiterentwicklung seiner „Mediathek“ zu einem Sieben-Tage-Abrufangebot nach Vorbild von Arte und BBC auf Fernsehgeräten, PCs und mobilen Endgeräten zu. @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.satundkabel.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven ) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. satundkabel.de
 35. Merkel: Online-Angebote von ARD und ZDF erfordern Reglementierung @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.satundkabel.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven ) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. , satundkabel.de
 36. Steffen Kolb: Vielfalt im Fernsehen , 1. Auflage. UVK, S. 14–21.
 37. DVB-T: Umstellung auf digitales Fernsehen in Deutschland abgeschlossen , computerbild.de, 11. Dezember 2008, abgerufen am 20. Dezember 2011
 38. Uwe Mantel: Kabel Deutschland: Analog-TV bleibt noch jahrelang , dwdl.de, 29. Juli 2009, abgerufen am 20. Dezember 2011
 39. Flachbildfernseher überflügelten 2006 erstmals in Deutschland Röhrengeräte , heise.de
 40. Internet-Fernsehen in fünf Jahren oder eher , heise.de
 41. Auf der Suche nach der verlorenen Jugend , spiegel.de
 42. Allensbach-Analyse: Fernsehen verliert Zuschauer an das Internet , heise.de: (…) „Der Anteil der 14- bis 49-Jährigen, die sich täglich aus dem Fernsehen über Neuigkeiten informieren, sank von 69,2 auf 65,5 Prozent. Ein Teil davon geht auf die Rechnung von YouTube – allerdings eher bei jüngeren als bei älteren Menschen: Während die zum Google-Imperium gehörige Videoplattform in der Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen von einem knappen Drittel häufig genutzt wird, sind es bei den 20- bis 29-Jährigen nur noch 16,9 und bei den 30- bis 39-Jährigen lediglich 5,4 Prozent.“
 43. Internet löst bei Jugendlichen TV als liebstes Medium ab , golem.de
 44. Stiftung für Zukunftsfragen – eine Initiative von British American Tobacco : Freizeit-Monitor 2014: Die beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen , Forschung aktuell, 257, 35. Jg., 27. August 2014. ( Memento vom 31. August 2014 im Internet Archive )
 45. Internet ist für die Hälfte der Amerikaner primäre Nachrichtenquelle , heise.de
 46. Junge TV-Zuschauer wandern auf Videoplattformen ab. Umfrage zeigt Ärger über feste Sendezeiten als Ursache , golem.de
 47. BBC: Internet vielleicht bald wichtigster TV-Kanal , golem.de
 48. Radio und TV kommen immer öfter übers Internet , golem.de
 49. TV ownership declines for first time in Nielsen history , insidetv.ew.com, 30. November 2011, abgerufen am 1. Dezember 2011
 50. Streamingdienst: Netflix-Chef hält klassisches Fernsehen für Auslaufmodell , spiegel.de, 10. Mai 2015, abgerufen am 10. Mai 2015