Detta är ett utmärkt föremål.
Denna artikel finns också som en ljudversion.

encyklopedi

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning
Den äldre Plinius Naturalis historia i en rikt illustrerad upplaga av 1200 -talet
Nouveau Larousse illustré , 1897–1904
Meyers Konversations-Lexikon , fjärde upplagan, band 1–16 (1885–1890)
Bertelsmann Lexikothek i 26 volymer, i 1983 års upplaga

En encyklopedi ( Ljudfil / ljudprov lyssna ? / i ), tidigare även från franska : Encyclopédie (från forngrekiska ἐγκύκλια παιδεία enkýklia paideía , tysk 'cirkel av vetenskaper och konst som varje fri grek fick utöva i sin ungdom innan han gick in i det civila livet eller ägnade sig åt en specialstudie' , det vill säga det vi idag kallar "grundutbildning, allmänbildning, allmänbildning") , [1] är ett särskilt omfattande uppslagsverk . Termen encyklopedi är avsedd att indikera detaljer eller ett brett spektrum av ämnen, som är fallet med en person som sägs ha encyklopedisk kunskap. En sammanfattning av all kunskap presenteras. Uppslagsverket är därför ett översiktsarrangemang av kunskapen om en viss tid och ett visst utrymme, som visar samband. Dessutom kallas sådana verk för specialistcykler som endast behandlar ett enda ämne eller ämnesområde.

Betydelsen av begreppet encyklopedi är flytande; Uppslagsverk stod mellan läroböcker å ena sidan och ordböcker å andra sidan. Naturalis historia från det första århundradet e.Kr. anses vara det äldsta helt bevarade uppslagsverket. Framförallt etablerade den stora franska encyklopedin (1751–1780) termen ”encyklopedi” för en facklitteratur . På grund av sin alfabetiska ordning kallas encyklopedier ofta som lexikoner .

Den nuvarande formen av referensarbetet har främst utvecklats sedan 1700 -talet; detta är en omfattande facklitteratur om alla ämnen för en bred läsekrets. På 1800 -talet tillkom den typiska neutrala, sakliga stilen. Encyklopedierna strukturerades tydligare och innehöll nya texter, inte bara antog äldre (utländska) verk. Ett av de mest kända exemplen i det tysktalande området var Brockhaus Encyclopedia (från 1808), på engelska Encyclopaedia Britannica (från 1768).

Sedan 1980-talet har encyklopedier också erbjudits i digital form, på CD-ROM och på Internet. I vissa fall är det en fortsättning på äldre verk, i vissa fall nya projekt. Microsoft Encarta, som publicerades första gången på CD-ROM 1993, var en särskild framgång. Wikipedia , grundat 2001, utvecklades till den största Internet -encyklopedin.

uttryck

Definitioner

Frontispiece av Cyclopaedia från 1728 med referenser till innehållet

Den antika historikern Aude Doody kallade encyklopedin en genre som är svår att definiera. Encyclopedism är strävan efter universell kunskap eller summan av allmän kunskap (av en viss kultur). Specifikt är encyklopedin en bok "som antingen samlar och organiserar hela uppsättningen allmän kunskap eller ett uttömmande spektrum av material om ett specialistämne." Uppslagsverket hävdar att det ger enkel tillgång till information om allt som individen har om sin värld måste känna till. [2]

För självbilden av uppslagsverk utvärderas ofta förorden i verken. [3] På 1700- och särskilt 1800 -talet betonade de att de sammanfattar kunskap, och inte för proffs, utan för en bredare publik. [4] I förordet till Brockhaus står det till exempel 1809:

”Syftet med en sådan ordbok kan inte på något sätt vara att tillhandahålla fullständig kunskap; Det kommer snarare att vara det här verket - som ska vara en slags nyckel för att öppna entrén till utbildade kretsar och i bra författares sinnen - från de viktigaste kunskaperna, geografi, historia, mytologi, filosofi, naturvetenskap, bildkonst och andra vetenskaper, innehåller bara den kunskap som varje utbildad person måste veta om han vill delta i ett bra samtal eller läsa en bok [...] "

- Förord. I: Brockhaus Conversations-Lexikon , 1809 [5]

Biblioteksforskaren och encyklopediexperten Robert Collison skrev omkring 1970 för Encyclopaedia Britannica som en introduktion till motsvarande Macropaedia -artikel:

"Numera tänker de flesta på en encyklopedi som en översikt över alla tillgängliga kunskaper, komplett med kartor och ett detaljerat index, båda med många bilagor som bibliografier, illustrationer, listor över förkortningar och främmande uttryck, indexindex över platser etc. "

- Robert L. Collison, Warren E. Preece : Artikel "Encyclopaedias and Dictionaries". I: Encyclopaedia Britannica , 1998 [6]

Utveckling till en modern term

Den moderna termen "encyklopedi" består av två grekiska ord: ἐγκύκλιος enkýklios , runt i en cirkel, också: omfattande, allmän, liksom παιδεία paideía , utbildning eller undervisning. Den resulterande ἐγκύκλιος παιδεία hänvisade till "körutbildningen", så ursprungligen menade den musikaliska utbildningen av unga födda greker i teaterkören . [7] Grekerna hade ingen bindande lista över de ämnen som undervisades. Moderna forskare föredrar att översätta den grekiska termen som allmänbildning, i betydelsen grundutbildning. [Åttonde]

Roman Quintilian (35 till ca 96 e.Kr.) tog upp det grekiska uttrycket och översatte det. [9] Innan pojkar utbildades till talare, borde de gå igenom utbildningsvägen (den orbis seine doctrinae , bokstavligen: cirkel av doktrin). Vitruvius kallade också ἐγκύκλιος παιδεία en förutbildning för den inriktning han siktade på som arkitekt. De nämnda ämnena varierade därefter. [10] Quintilian nämner till exempel områdena geometri och musik för högtalare.

Det är fortfarande oklart vad Plinius menade när han skrev τῆς ἐγκυκλίου παιδείας (tês enkýkliou paideías) som nämns i förordet till hans Naturalis historia (ca 77 e.Kr.). Detta beror inte bara på de möjliga ämnens oklarhet, utan också på textens passage. [11] ἐγκύκλιος παιδεία blev slutligen ett samlingsnamn för de (sju) liberala konster som utvecklades i Romarriket, artes liberales . [12]

Baselutgåva av Joachim Sterck van Ringelberghs Lucubrationes, vel potius absolutissima κυκλοπαίδεια… , 1541
Titelsida för Paul Scalichs "Encyclopaedia ...", publicerad i Basel 1559

Ordet encyklopedi går tillbaka till en felaktig baköversättning av passagen på Quintilian. Denna tas upp encyklopedier i Plinius utgåvor sedan 1497 sedan etablerade uttrycket. Det ansågs vara den grekiska översättningen av orbis doctrinae . Uttrycket förekom på nationella språk på 1530 -talet. I mitten av 1500 -talet kunde ordet användas utan ytterligare förklaring i boktitlar för verk "där hela vetenskapen presenteras enligt en viss ordning", säger Ulrich Dierse. Tyngdpunkten låg inte på helhet, utan på ordning. [13]

Guillaume Budé använde den latinska skapelsen 1508 i betydelsen av en alltomfattande vetenskap eller stipendium. Ordet uppträdde för första gången i en boktitel 1527. Då publicerade den sydholländska pedagogen Joachim Sterck van Ringelbergh : Lucubrationes, vel potius absolutissima κυκλοπαίδεια , nempe liber de ratione studii (“Nattarbete, eller snarare mest fullständiga κυκλοπαίδεια [kyklopaideia] , en bok om inlärningsmetoden ”). Den uppträdde först som huvudtitel på en bok 1559: Encyclopaediae, seu orbis disciplinarum ( Encyclopaedia , eller kretsen av fans) av kroaten Pavao Skalić . [14]

Den engelska Cyclopaedia 1728 var ett alfabetiskt uppslagsverk, en ordbok för konst och vetenskap . Genombrottet av namnet Encyclopedia kom med den stora franska encyklopedin (1751 och efterföljande år). Efter exemplet på detta arbete etablerade sig termen för en allmän facklitteratur.

Dessutom användes ordet också för kunskap om kunskapens enhet; I den meningen beskrev filosofen Christian Appel sin "Chair for General Encyclopedia" som inrättades vid universitetet i Mainz 1784. Utbildning bygger på enkla sinnesintryck och erfarenheter, sedan når man sammanhållen vetenskaplig visdom genom en abstraktionsprocess. Dessa är dock spridda, så en sammanfattning behövs. Uppslagsverket bör inte vara i början av universitetsstudier, utan i slutet, som kronan. [15] I sin tur har termen encyklopedi blivit etablerad för forskning om encyklopedier .

Andra namn

Theatrum Vitae Humanae , "Scene of Human Life", 1565

Medan referens- och läroböckerna mestadels var ganska nykter bland romarna, dominerade metaforer från sena antiken till den tidiga moderna eran:

 • Jämförelser med naturen, med trädgårdar, blommor och mat var särskilt frekventa. Till exempel var författaren en blomplockare eller ett hårt arbetande bi som samlar kunskap som pollen. Verken kallades då Florilegia (blomstersamling), Liber Floridus (blommande bok) eller Hortus Deliciarum ( skattens trädgård). [16] [17]
 • Hänvisningar till ljuset avsett att belysa läsaren var också populära: Elucidarium , Lucidarius . [17]
 • Böckerna var skatter: Tresor (skatt), [17] Gemma gemmarum (smycke), Skattkammare för mekanisk konst ( Agostino Ramelli ), [16] Margarita (pärla).
 • Theatrum , scen, som i Theatrum Anatomicum hänvisade till representationens karaktär. [18]
 • Bibliotheca var en indikation på att verket var sammanställt från äldre böcker. [16]
 • Verket sågs som en spegel av världen: Speculum , imago mundi . [17]
 • Livre de Sidrac, la fontaine de toutes sciences , hänvisade till vattenkällor och Livre de la Cité des Dames till stadskonstruktionens allegori . [17]
 • Historia var vanligt i naturhistorien på grund av Plinius och innebar ursprungligen beställd kunskap. [18] Annars var Historia vanligtvis en kronologisk avhandling där geografisk och biografisk kunskap vävdes.
 • Ars magna (stor konst) är Ramon Llull och Athanasius Kirchers anspråk på att presentera en utmärkt prestation. [19]

Alfabetiskt ordnade uppslagsverk kallades eller kallas Dictionarium , ordbok eller lexikon . [18] Andra namn är: Encyclopedic Dictionary, egendom, ordbok, verklig ordbok , till Reallexikon och real encyklopedi, encyklopedi , Universallexikon etc.

På engelska och franska var ordlista och dictionnaire utbredd, ofta i den abstrakta lexikon för konst och vetenskap eller dictionnaire des arts et des sciences . På tyska återspeglas detta i titeln på General Encyclopedia of Sciences and Arts av Erf-Gruber (1818–1889). Den mekaniska och konsthantverkskunsten brukar förstås som konst, och begreppet vetenskap bör inte förstås för snävt, så teologi ingick fortfarande naturligt i vetenskapen vid den tiden. Real eller Realia står för saker i motsats till termer eller ord, så en riktig ordbok är en ämnesordlista och inte en språkordbok.

berättelse

Den litterära genren och konceptet går inte parallellt med varandra i encyklopediens historia. Det kan därför diskuteras om det fanns några uppslagsverk före modern tid. Åtminstone de gamla och medeltida författarna var inte medvetna om en sådan litterär genre. Det finns bred enighet, till exempel om att se Naturalis historia från antika Rom som ett uppslagsverk. Det finns dock en risk för ett anakronistiskt perspektiv, nämligen att se ett uråldrigt verk med moderna ögon och tolka det olämpligt, varnar Aude Doody. [20]

Historiker är oense om vilket arbete som ska betraktas som det första uppslagsverket. Å ena sidan beror detta på att många verk har gått förlorade och bara är kända från korta beskrivningar eller fragment. Å andra sidan finns det ingen bindande definition av en encyklopedi; vissa historiker överväger också en encyklopedisk metod i bemärkelsen att sträva efter omfattning. [21]

antiken

Roman läser en bokrulle, sen antik

Den grekiske filosofen Platon heter som encyklopediens andliga fader. Han skrev inte själv en uppslagsbok, men med sin akademi i Aten åtog han sig att göra all utbildning tillgänglig för varje intelligent ung man. Bara fragment har överlevt från ett encyklopediskt verk av Platons brorson Speusippus (död 338 f.Kr.). Aristoteles har också sagts ha ett encyklopediskt förhållningssätt, i betydelsen omfattande. [22]

Grekarna är kända för sin intellektuella utforskning och filosofiska originalitet. De har dock inte sammanfattat sina kunskaper i ett enda verk. [21] Romarna anses vara de verkliga uppfinnarna av encyklopedin. [23] I den romerska republiken fanns det redan bokserien Praecepta ad filium (ca 183 v. Chr.), Med Cato lärde den äldste sin son. [24]

Framför allt skapades encyklopedin under kejsertiden eftersom den behövde den breda horisonten för de människor som styrde ett världsimperium. [25] Den första av de egentliga encyklopedierna Disciplinarum libri IX var Marcus Terence Varro (27 † v. Chr.). Den andra encyklopedin var konstnärerna från läkaren Aulus Cornelius Celsus (död cirka 50 e.Kr.). [26] Varro var den första som sammanfattade de allmänna utbildningsämnen som senare blev den liberala konsten. Förutom de ämnen som blev kanon under medeltiden, tog han medicin och arkitektur. Hebdomades vel de imaginibus är sjuhundra korta biografier om stora greker och romare; bara några fragment av den har överlevt, liksom av Discliplinarum libri . Varro hade ett stort inflytande på författarna till den sena antiken. [27]

Av största vikt, var dock Naturalis Historia av politikern och naturforskaren Plinius . Administratören Plinius var van att se världen indelad i enheter och underenheter. Hans verk skrevs omkring år 77 e.Kr. och anses nu vara det enda antika uppslagsverket som har överlevt i sin helhet. På medeltiden hittades de i nästan alla sofistikerade bibliotek. [28] Det som var speciellt med det var universaliteten som hävdades och diskuterades om och om igen. Det tjänade också Plinius som en förklaring till det faktum att han bara kunde beskriva många saker väldigt kort. [29]

En annan romersk encyklopedist med långtgående inflytande var Martianus Capella från Nordafrika. Han skrev en encyklopedi mellan 410 och 429 e.Kr., som ofta kallas Liber de nuptiis Mercurii et Philologiae ( "Äktenskapet mellan filologi med Mercury ") och delvis skriven på vers. De sju brudtärnorna motsvarade verkets kapitel och dessa i sin tur motsvarade de sju liberala konsterna . [30]

Tidig medeltid

Konrad Millers rekonstruktion av världen (1898) baserat på informationen i Isidors Etymologiae från 800 -talet

Efter Romarrikets fall bevarade politikern Cassiodorus delar av antik kunskap under tidig medeltid med sin sammanställning Institutiones divinarum et saecularium litterarum (543–555 e.Kr.). För att göra detta hade han gått i pension till ett kloster som han hade grundat i södra Italien. [31] Medan Cassiodorus fortfarande skilde det sekulära och det andliga, två generationer senare integrerade biskop Isidore i Sevilla den kristna undervisningen i forntida lärande. [32]

Isidors Encyclopedia Etymologiae (cirka 620) ville tolka världen genom att förklara termer och deras ursprung. Genom att känna till ett ords sanna betydelse lärdes läsaren om tron. Isidore medgav dock att vissa ord valdes godtyckligt. [33] Forskning har identifierat många av Isidors original. Hans egen prestation var att ha valt från det och levererat en tydlig, välordnad representation på enkelt latin. Avbrott i texten tyder på att Isidore inte avslutade sitt arbete. [34]

Rabanus Maurus , som ordinerades till ärkebiskop av Mainz 847, satte ihop ett verk De universo , som till stor del antog Isidores text. Rabanus inledde vart och ett av sina 22 kapitel med en passande passage från Isidore och utelämnade många saker som tyckte han var onödiga för att förstå de heliga skrifterna. För honom inkluderade detta särskilt den liberala konsten. Många senare verk av medeltiden följde också hans exempel på att börja med Gud och änglarna. [35]

Hög och sen medeltid

Främmande folk i Der naturen bloeme , 1200 -talet

Verken från den europeiska medeltiden baserades på de antika och tidiga medeltida encyklopedierna (cirka 1050 till 1250). Runt 1230 sammanställde Arnoldus Saxo den latinska encyklopedin De finibus rerum naturalium . [36] Det största encyklopediska verket från mitten av 1200 -talet var Speculum maius av Vincent von Beauvais med nästan tiotusen kapitel i åttio böcker. Det täckte nästan alla ämnen: i den första delen, Speculum naturale , Gud och skapelse, inklusive naturhistoria; i Speculum -läran, praktisk moralisk handling och skolastiskt arv; i Speculum historiale människans historia från skapelsen till det trettonde århundradet. En fjärde del, Speculum moral , tillkom efter Vincents död och baserades främst på Thomas Aquinas verk. [37]

Södra holländaren Jacob van Maerlant delade upp sin encyklopediska kunskap i flera verk: I Alexander -romanen Alexander's Geesten (omkring 1260) införlivade han tusen verser som utgör en rimmande världsatlas. I Der naturen bloeme (omkring 1270) behandlade han naturen och i Spiegel historiael (cirka 1285) världshistoria. Han var den första europeiska encyklopedisten som skrev på ett (icke-romantiskt) folkspråk. Hans verk är främst anpassningar av latinska modeller, som De natura rerum av Thomas von Cantimpré och Speculum historiale av Vincent von Beauvais , men han utelämnar många detaljer, väljer och lägger till innehåll från andra författare och drar i liten utsträckning också från sina egna Kunskap om världen. Han moraliserade och trodde till exempel på ädelstenarnas magiska kraft. Ändå står Maerlant för en jämförelsevis modern, kritiskt forskande naturuppfattning i Albertus Magnus anda. [38] Verket De proprietatibus rerum av Bartholomaeus Anglicus , skrivet på 1200 -talet, är en av de medeltida föregångarna till dagens uppslagsverk. [39] [40]

Under senmedeltiden och renässansen (ca 1300–1600) användes redan en framställning som var mer vetenskaplig [41] och var mindre baserad på kristendomen. Således befriade den anonyma Compendium philosophicae (omkring 1300) sig från de legender som vandrat genom encyklopedierna sedan Plinius; den spanska humanisten Juan Luis Vives , i De disciplinis, grundade sina argument på naturen, inte på religiös auktoritet. [37] Vives ville inte spekulera om naturen, utan snarare observera naturen för att lära sig något praktiskt för sig själv och sina medmänniskor. [42] Trots dessa tillvägagångssätt befolkade mirakulösa djur och monster encyklopedierna fram till 1700 -talet, där de problematiskt tillskrevs naturen. [43]

Icke-europeiska kulturer

Ännu mer än de västerländska var de kinesiska encyklopedierna sammanställningar av viktig litteratur. Under århundradena fortsatte de istället för att förnyas. Ofta avsedda främst för utbildning av tjänstemän, följde de vanligtvis ett traditionellt arrangemang. Den första kända kinesiska encyklopedin var "Kejsarens spegel" Huang-lan , som skapades omkring 220 e.Kr. på order av kejsaren. Inget har kommit till oss från detta arbete. [44]

Sida från den överlevande kopian av den kinesiska Yongle Dadian , 1400 -talet

T'ung-tien , färdigställd omkring 801, behandlar statskonst och ekonomi och fortsatte med kompletterande volymer in på 1900-talet. En av de viktigaste encyklopedierna, Yü-hai , sammanställdes omkring 1267 och visades i 240 tryckta volymer 1738. Tz'u-yüan (1915) anses vara den första moderna kinesiska encyklopedin; den gav riktningen för senare verk. [44]

Den persiska forskaren och statsmannen Muhammad ibn Ahmad al-Chwārizmi satte ihop en arabisk "nyckel till vetenskaperna" 975–997 , Mafātīḥ al-ʿulūm . Han var utan tvekan bekant med huvuddragen i den grekiska andliga världen och hänvisade delvis till Philos, Nicomachos eller Euklides verk. Hans encyklopedi är indelad i en "infödd" arabisk sektion, inklusive det mesta som nu anses vara humaniora, och ett "främmande" avsnitt. [45]

Renhetsbröderna i Basra (nu Irak), en grupp neoplatoniska filosofer som var nära Ismāʿīlīya , var huvudsakligen aktiva från 980–999 och arbetade tillsammans på ett encyklopedi. Deras sammanställning kallas Rasāʾil Iḫwān aṣ-Ṣafāʾ (" Renhetens bröders brev"). De kände också till de grekiska forskarna och hade uttalade preferenser. Omvänt finns det få bevis för att de västerländska encyklopediförfattarna kände till de arabiskt-islamiska källorna. De kinesiska encyklopedierna å andra sidan separerades från både kristna och islamiska kulturer. [46]

Tidig modern tid

Enligt titelsidan beskriver Lexicon technicum (1704) inte bara konstbegreppen, det vill säga hantverket, utan själva konsten.

Margarita Philosophica av Gregor Reisch (1503) var ett allmänt använt allmänt uppslagsverk, en lärobok för de sju liberala konsterna. Det var den första encyklopedin som omedelbart visades i tryck snarare än i handstil. Liksom Encyclopaedia av Johannes Aventinus (1517) och Encyclopaedia Cursus Philosophici av Johann Heinrich Alsted (1630) följde den en systematisk ordning.

The Grand dictionaire historique (1674) av Louis Moréri var det första stora, nationella språket, alfabetiskt uppslagsverk för ämnena historia, biografi och geografi. I hans tradition står den säregna Dictionnaire historique et critique (1696/1697) av Pierre Bayle , som ursprungligen var avsedd att korrigera och komplettera Moréris verk. Bayle gav en extremt detaljerad och kritisk apparat för kommentarer till ganska kortfattade artiklar. Eftersom Bayle främst behandlade de ämnen som intresserade honom personligen, ska hans arbete ses som ett egodokument , en intellektuell självbiografi. Det var ganska bredvid, inte att användas istället för en allmän encyklopedi. [47]

Om du tänker på encyklopedier nuförtiden främst på biografisk och historiografisk kunskap och mindre på vetenskaplig kunskap, var detta tvärtom runt 1700. På den tiden kom dictionnaires des arts et des sciences , ordböcker för (mekanisk, hantverk) konst och vetenskap, till. Biografisk och historiografisk information saknades i stort. Som ordböcker bröt de, i motsats till de flesta tidigare verk, med det tematiska arrangemanget. [48] Denna nya riktning i encyklopediens historia började med Antoine Furetières Dictionnaire universel des arts et sciences (1690). Jämförbara var Lexicon technicum (1704) av John Harris och sedan Cyclopaedia (1728) av Ephraim Chambers .

Men i den direkta efterföljaren till dessa framgångsrika verk fanns ett ytterligare steg, överbryggandet av motsättningen mellan vetenskapligt-filosofiska och biografiskt-historiska referensverk. Sist men inte minst bör Universal Lexicon (1732–1754) av Johann Heinrich Zedler , namngiven i denna mening, betonas här. Det stora verket, publicerat i 64 volymer, var det första uppslagsverket med biografier om människor som fortfarande levde.

upplysningstiden

Illustration av ett saltverk från Encyclopédie , 1768
Oval hall på Teylers -museet , byggt 1784; det övre galleriet rymmer främst uppslagsverk

Den klart mest kända encyklopedin i historien är den stora franska encyklopedin (1751–1772, kompletterande volymer fram till 1780). Även om det knappast introducerade några verkliga innovationer, berömdes det för sitt omfång, den tematiska bredden, den systematiska strukturen, de många illustrationerna, nämligen två tusen femhundra, medan konkurrenterna bara hade några hundra illustrationer. Ändå var det mindre framgångsrikt och inflytelserikt än ofta antaget, eftersom det på grund av sin stora storlek enbart nådde relativt få läsare, jämfört med den utbredda och upprepade gånger återutgivna Cyclopaedia . [49]

Framför allt, med sin kritiska och sekulära inställning, anses den vara en juvel av upplysningen , den paneuropeiska utbildningsoffensiven. Angriffe von Seiten der Kirche und Schwierigkeiten mit der Zensur überschatteten ihre Entstehung ebenso wie spätere Streitigkeiten zwischen den Herausgebern Denis Diderot undJean-Baptiste le Rond d'Alembert . Diderot und viele seiner Mitautoren brachten an verschiedenen Stellen in der Enzyklopädie Kritik gegen bestimmte Vorstellungen in der herrschenden Gesellschaft an. Das Werk war als solches das Ergebnis der Leistung vieler Enzyklopädisten und konnte wohl aber letztlich nur dank des Einsatzes von Louis de Jaucourt endgültig fertiggestellt werden, letzterer stellte sogar auf eigene Kosten Sekretäre ein. In den letzten zehn Bänden, die er großteils selbst geschrieben hat, gibt es weniger polemische Fundstellen als in den ersten sieben, was sie für den heutigen Leser weniger interessant machen könnte.

Im englischsprachigen Raum blühte die Encyclopaedia Britannica , zunächst in Schottland herausgegeben, ab dem 20. Jahrhundert in den USA. Die erste Auflage (1768–1771) bestand aus drei Bänden und war in Qualität und Erfolg eher bescheiden. Die Qualitätsverbesserung der zweiten Auflage trug zum Erfolg der dritten bei, die bereits 18 Bände umfasste. Wenn die Encyclopaedia Britannica die Zeiten überdauerte, während die große französische Encyclopédie ihren letzten, bescheidenen und umgeformten Nachfolger 1832 hatte, lag dies am Mut der Herausgeber, Neuerungen zuzulassen. Außerdem war die politische Entwicklung in Großbritannien ruhiger als in Frankreich, das unter den Folgen der Revolution von 1789 zu leiden hatte. [50]

19. Jahrhundert

Um 1800 trat ein neuer erfolgreicher Typus der Enzyklopädien auf. Entstanden war er aus dem Konversationslexikon , das zunächst Renatus Gotthelf Löbel mitgestaltet hatte. 1808 wurde sein unvollendetes Werk, 1796 begonnen, von Friedrich Arnold Brockhaus aufgekauft. Es behandelte zeitgenössische Themen über Politik und Gesellschaft, um eine gebildete Unterhaltung in einer sozial durchaus gemischten Gruppe zu ermöglichen. Mit den Auflagen von 1824 und 1827 ging der Verlag FA Brockhaus dazu über, zeitlosere Themen aus der Geschichte, später auch aus Technik und Naturwissenschaft zu bevorzugen, da die stete Erneuerung der Bände mit aktuellen Themen zu teuer wurde. [51]

Im Brockhaus waren die Themen auf viele kurze Artikel aufgeteilt, wodurch das Lexikon schnell über einen Begriff informieren konnte. Ähnlich machte es auch die Britannica , die anfänglich noch teilweise aus langen Artikeln bestanden hatte. Während der Brockhaus von den Geisteswissenschaften her kam und die Naturwissenschaften später integrierte, war es bei der Britannica umgekehrt. [52]

In jenem Jahrhundert wurde das Schulwesen in den europäischen Ländern erheblich ausgeweitet. Zusammen mit drucktechnischen Verbesserungen führte dies dazu, dass immer mehr Menschen lesen konnten. Gab es um 1800 im deutschsprachigen Raum 470 Verlagsbuchhandlungen , so waren es hundert Jahre später im Deutschen Reich 9360. [53] Entsprechend wurden Enzyklopädien nicht mehr in Auflagen zu mehreren Tausend, sondern zu mehreren Zehntausend oder gar Hunderttausend gedruckt. Von 1860 bis 1900 bemühten die Enzyklopädien sich um eine gleichmäßigere Behandlung und um Standardisierung. Die Wertschätzung für statistisches Material war groß. [54]

In Deutschland teilten sich vor allem der Brockhaus , der Meyer , der Pierer und für das katholische Publikum der Herder den Markt. Brockhaus und Meyer hatten je ein Drittel Marktanteil. Daneben gab es Ende des 19. Jahrhunderts etwa fünfzig weitere Verlage, die Enzyklopädien anboten. [55] Manche Enzyklopädien schlossen mit ihrem Namen bewusst an einen berühmten Vorläufer an, so die Chambers' Encyclopaedia der Brüder Chambers, die nur dem Namen nach an die Cyclopaedia von Ephraim Chambers erinnerte.

20. Jahrhundert

Tierwelt Australiens in einer typischen Bildtafel, russische Enzyklopädie vom Anfang des 20. Jahrhunderts

Um 1900 verfügten die meisten westlichen Länder über wenigstens eine umfangreiche und neuere Enzyklopädie. Manche konnten eine Tradition von fünfzig oder gar hundert Jahren vorweisen. Fachleute behandelten in der Sprache des betreffenden Landes viele Themen. Die Beiträge waren in alphabetischer Reihenfolge und schlossen Biografien lebender Personen mit ein, ebenso Bebilderungen, Landkarten, Querverweise, Indizes und Literaturlisten am Ende längerer Artikel. Wich eine Enzyklopädie von diesem Konzept ab, überlebte sie nicht lange. Doch auch die übrigen kamen nur über ein oder zwei Auflagen hinaus, wenn fähige Herausgeber dahinter standen. Ferner konnten Revolutionen und Weltkriege gute Enzyklopädien zu Fall bringen. [56]

Der Erste Weltkrieg hat die Entwicklung teilweise unterbrochen, und unter anderem in Deutschland erschwerte die Inflation zunächst die Wiederaufnahme. Bei Meyer etwa führte dies zu der Entscheidung, den Großen Meyer von 20 auf zwölf Bände zu verkleinern, wodurch ein neuer, mittelgroßer Enzyklopädie-Typ entstand. [57] In den 1920er-Jahren wandten die Großenzyklopädien sich an ein deutlich breiteres Publikum als vor dem Krieg und legten noch mehr Wert auf die sachliche Darstellung. Das Layout war moderner, es gab mehr Abbildungen; beim Brockhaus (ab 1928) wurden farbige Bilder per Hand eingeklebt. [58] Die Werbung wurde erheblich ausgeweitet, in Kundenzeitschriften und Informationsbroschüren stellte Brockhaus nicht nur das Produkt, sondern auch Idee und Beteiligte vor; Marktanalysen wurden eingeführt. [59]

Eine Herausforderung eigener Art waren die totalitären Regime. Beispielsweise im nationalsozialistischen Deutschland (1933–1945) wurde der Angestelltenbereich des Brockhaus-Verlags gleichgeschaltet , inhaltlich musste man Zugeständnisse an die parteiamtliche Prüfungskommission machen. So nahm der 1933 neu aufgelegte Kleine Brockhaus aktualisierte Biografien zu Hitler, Göring und anderen NS-Größen auf, ebenso neue politische Begriffe. Die Parteiideologen waren damit nicht zufrieden, aber der Verlag verwies auf das internationale Ansehen des Brockhaus , das auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht gefährdet werden dürfe. Wesentlich weniger zurückhaltend war das Bibliographische Institut. Seine Vorstandsmitglieder schlossen sich rasch der NSDAP an, 1939 bewarb man den Meyer als einziges parteiamtlich empfohlenes Großlexikon. [60]

In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg boomten Enzyklopädien und ihre Verlage. Im deutschsprachigen Raum führte das dazu, dass die beiden bedeutendsten Enzyklopädie-Verlage, FA Brockhaus und Bibliographisches Institut (Meyer), eine starke Konkurrenz von Seiten anderer Verlage erlebten. Vor allem Großverlage erschlossen mit populären Nachschlagewerken eine breitere Leserschaft und einen erheblichen Marktanteil bei den kleinen und mittelgroßen Enzyklopädien. Piper brachte 1972 ein Jugendlexikon heraus, Bertelsmann kam mit der zehnbändigen Lexikothek (1972, mit thematischen Zusatzbänden), Droemer-Knaur zwei Jahre später ebenfalls mit einem zehnbändigen Werk. Die Einzelhandelsketten Kaufhof und Tchibo boten einbändige Lexika an. [61] Brockhaus und Bibliographisches Institut fusionierten 1984; im Jahre 1988 kam Langenscheidt als Mehrheitsaktionär hinzu, womit einem großzügigen Angebot von Robert Maxwell begegnet wurde. [62] [63]

Elektronische Enzyklopädien

Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es Ideen zu einer neuartigen Form der Enzyklopädie. Der Science-Fiction -Autor HG Wells träumte um 1938 beispielsweise von einer World Encyclopaedia , die keine hastig geschriebenen Artikel anbieten solle, sondern sorgfältig zusammengestellte Auszüge, die beständig von Experten überprüft werden. [64] Wells glaubte an den damals neuen Mikrofilm als billiges und universelles Medium. [65]

„Diese Welt-Enzyklopädie wäre der geistige Hintergrund jedes intelligenten Menschen auf der Welt. Sie wäre lebendig und würde wachsen und sich beständig verändern, anhand von Revision, Erweiterung und Ersetzung durch die originären Denker überall in der Welt. Jede Universität und Forschungseinrichtung sollte sie speisen. Jeder frische Geist sollte in Kontakt mit ihrer dauerhaften redaktionellen Organisation gebracht werden. Und auf der anderen Seite wären ihre Inhalte die übliche Quelle für die Lehraufgaben von Schule und Hochschule, für die Verifizierung von Fakten und die Prüfung von Aussagen – überall auf der Welt.“

Herbert George Wells, 1936 [66]

Dreißig Jahre später kommentierte der Enzyklopädie-Experte Robert Collison, dass die perfekte Enzyklopädie sich wohl nie in der von Wells vorgestellten Form verwirklichen lasse. Es gebe diese perfekte Enzyklopädie bereits in der unperfekten Form der großen Bibliotheken, mit Millionen von Büchern, durch Indizes und Kataloge erschlossen. Eine Schar von Bibliothekaren und Bibliografen stellten das alles Einzelpersonen oder Gruppen der Öffentlichkeit zur Verfügung. Täglich lieferten Autoren und Herausgeber neue Bücher und Artikel. [67]

Computer im Jahre 1988

In den 1980er-Jahren kamen die PCs in die Privathaushalte. Doch die elektronische beziehungsweise digitale Herausforderung wurde von den Enzyklopädie-Verlagen lange Zeit nicht erkannt. Im Vorwort der 26-bändigen niederländischen Winkler Prins von 1990 heißt es, die Redaktion habe die eventuelle Anwendung neuer, elektronischer Medien untersucht. Doch für das Hintergrundwissen, wie diese Enzyklopädie es anbiete, sei und bleibe die klassische Buchform das handlichste Medium. [68]

1985 wollte die Software-Firma Microsoft eine Enzyklopädie auf CD-ROM herausbringen. Der gewünschte Partner, Encyclopaedia Britannica , schlug eine Zusammenarbeit jedoch aus. Damals hatten nur vier bis fünf Prozent der US-Haushalte einen Computer, außerdem fürchtete der Britannica-Verlag um das aufgebaute intellektuelle Image der eigenen Enzyklopädie. In den 1990er-Jahren kam dann der große Durchbruch der elektronischen Enzyklopädien. Der Brockhaus sah 2005/2006 jedoch auch einen rückläufigen Trend: Enzyklopädien würden wieder gedruckt werden. Er verwies auf sich selbst sowie auf die französische Encyclopædia Universalis (2002) und die Encyclopaedia Britannica (2002/2003). Es sei von einer dauerhaften doppelgleisigen Entwicklung mit elektronischen und Printenzyklopädien auszugehen. [69]

CD-ROM-Enzyklopädien

Dänisches Lademanns leksikon gedruckt und (Mitte) als CD-ROM
Brockhaus auf DVD, 2007

1985 erschien bereits eine reine Text-Enzyklopädie auf CD-ROM , Academic American Encyclopedia von Grolier, auf der Basis des Betriebssystems DOS. Dann brachte im April 1989 der Britannica-Verlag eine CD-ROM-Enzyklopädie heraus, allerdings nicht das Flaggschiff unter eigenem Namen. Man veröffentlichte vielmehr eine Multimedia-Version der erworbenen Compton's Encyclopaedia . [70]

Microsoft seinerseits hatte 1989 die auslaufende Funk and Wagnalls Standard Reference Encyclopedia aufgekauft, die billig in Supermärkten angeboten worden war. Mit einem sehr kleinen Mitarbeiterstab wurden die Texte aufgefrischt und erweitert, auch mit Bildern und Audio-Dateien versehen. 1993 kamen sie dann als Microsoft Encarta heraus. Die Kunden erhielten sie zusammen mit dem Computer-Betriebssystem Windows , sonst kostete sie hundert Dollar. Damals besaßen schon zwanzig Prozent der US-Haushalte einen Computer. [71]

Ein Jahr später folgte Britannica mit einer CD-ROM-Version der Encyclopaedia Britannica . Man erhielt sie als Zugabe zur Druckversion oder aber für stattliche 1200 Dollar. Bis 1996 senkte Britannica den Preis auf zweihundert Dollar, doch da beherrschte die Microsoft Encarta den Markt für digitale Enzyklopädien bereits. Britannica war von dem Ansehen seiner Enzyklopädie so überzeugt gewesen, dass es den neuartigen Konkurrenten nicht ernst genommen hatte. Von 1990 bis 1996 sanken die Einkünfte aus der Encyclopaedia Britannica von 650 Millionen auf nur noch 325 Millionen Dollar jährlich. Der Eigentümer verkaufte sie 1996 für 135 Millionen an einen Schweizer Investor. [72]

Internet-Enzyklopädien

Hauptseite der Nupedia , der unmittelbaren Vorläuferin der Wikipedia , 4. März 2000

Schon 1983 erschien mit der Academic American Encyclopedia die erste Enzyklopädie, die sich online präsentierte und ihren Inhalt über kommerzielle Datennetze wie CompuServe anbot. [24] Als das Internet einen eigentlichen Massenmarkt erschloss, waren die ersten Online-Enzyklopädien 1995 die Academic American Encyclopedia sowie die Encyclopaedia Britannica . [69] [73]

Jene Enzyklopädien waren nur gegen Bezahlung aufrufbar. Normalerweise zahlte der Kunde ein Jahresabonnement für den Zugang. Daneben kam es zu Vorschlägen für Online-Enzyklopädien auf der Grundlage Freien Wissens : Die Inhalte sollten unter gewissen Bedingungen wie der Herkunftsnennung frei und kostenlos bearbeitbar und weiterverbreitbar sein. Dieser Gedanke tauchte zwar noch nicht ausdrücklich in Rick Gates' Aufruf [74] zu einer Internet Encyclopedia von 1993 auf, wohl aber in Richard Stallmans Ankündigung [75] (1999) einer Free Universal Encyclopaedia im Rahmen des GNU -Software-Projektes.

Als der Internet-Unternehmer Jimmy Wales und sein Angestellter Larry Sanger im Jahre 2000 die Nupedia online stellten, war das Echo gering. Nennenswerten Andrang erhielt eine „freie“ Internet-Enzyklopädie erst, als Wales und Sanger das Wiki -Prinzip einführten. Bei einer solchen Website kann der Leser selbst unmittelbar Veränderungen anbringen. Der 15. Januar 2001 gilt als der Geburtstag der Wikipedia , die seitdem zur mit Abstand größten Enzyklopädie angewachsen ist. Sie wird überwiegend von ehrenamtlichen Autoren geschrieben, die Kosten für den Server-Betrieb werden durch Spenden an die Betreiber-Stiftung gedeckt, die gemeinnützige Wikimedia Foundation .

Anfänglichen Zweifeln an der Zuverlässigkeit der Wikipedia wurde von mehreren Studien begegnet, dass die Fehlerrate vergleichbar mit der in traditionellen Enzyklopädien sei. [76] Kritischer sind Vergleiche mit Fachenzyklopädien und Fachliteratur. [77] Qualität hat aber nicht nur mit sachlicher Korrektheit zu tun, wie der Historiker Roy Rosenzweig 2006 anführte, sondern auch mit gutem Stil und Prägnanz . Hier lasse die Wikipedia noch oft zu wünschen übrig. [78]

Außer der Wikipedia existieren weitere Online-Enzyklopädien, teils auf anderen Grundlagen beruhend. So verlangt Citizendium (seit 2006) beispielsweise die namentliche Registrierung der Autoren, die ausgewiesene Fachleute für ihr Thema sein sollen. Google Knol (2008–2011) überschreitet die Grenzen einer Enzyklopädie und gibt den Autoren größte Freiheit, inhaltlich und bezüglich der Eigentümerschaft ihrer Texte. Wissen.de (seit 2000) hat ein breites Angebot auch von nicht unbedingt enzyklopädischen Inhalten, mit Quizfragen und viel Multimedia.

Bände der niederländischsprachigen Winkler Prins werden entsorgt, Amsterdam 2010

Dadurch ist die Nachfrage nach Printenzyklopädien und kostenpflichtigen elektronischen Enzyklopädien stark zurückgegangen. 2009 gab die Microsoft Encarta auf, die Britannica Online bemüht sich, mit Anzeigen zu überleben. Dabei hat sie sich teilweise der Wikipedia angepasst, denn sie ist kostenlos zugänglich und ruft die Leser zu Verbesserungen auf, die allerdings von Angestellten kontrolliert werden. Der Brockhaus wurde 2009 von der Bertelsmann-Tochter Wissen Media übernommen; das Bundeskartellamt hatte trotz der marktbeherrschenden Position von Bertelsmann die Übernahme genehmigt, da der Lexikonmarkt zu einem Bagatellmarkt geschrumpft sei. [79]

Fachenzyklopädien

Aufgeschlagener Band des Lexikons der gesamten Technik von Otto Lueger , 1904

Das Wort allgemein bei allgemeines Nachschlagewerk bezieht sich sowohl auf das allgemeine Publikum als auch auf die Allgemeinheit (Universalität) des Inhalts. Fachenzyklopädien (auch Spezialenzyklopädien genannt) beschränken sich auf ein bestimmtes Fach wie die Psychologie oder ein Themengebiet wie die Dinosaurier. Oft, wenn auch nicht notwendig, sprechen sie eher ein Fachpublikum an als ein allgemeines Publikum, denn vor allem Fachleute interessieren sich für das Fach in besonderem Maße. Zur Abgrenzung von der Fachenzyklopädie nennt man die allgemeine Enzyklopädie zuweilen auch Universalenzyklopädie. Definiert man eine Enzyklopädie allerdings als ein fächerübergreifendes Nachschlagewerk, dann ist Universalenzyklopädie ein Pleonasmus und Fachenzyklopädie ein Oxymoron .

Wenngleich die meisten Fachenzyklopädien ebenso wie die allgemeinen Enzyklopädien nach dem Alphabet geordnet sind, so hat sich bei Fachenzyklopädien die thematische Anordnung noch etwas stärker gehalten. Allerdings erhalten fachlich begrenzte Nachschlagewerke in thematischer Anordnung normalerweise die Bezeichnung Handbuch . Die systematische Anordnung bietet sich an, wenn das Fach bereits selbst stark einer Systematik folgt, wie die Biologie mit der binären Nomenklatur .

Als vielleicht erste Fachenzyklopädie kann die Summa de vitiis et virtutibus (12. Jahrhundert) angesehen werden. Darin behandelte Raoul Ardent die Theologie, Christus und die Erlösung, das praktische und asketische Leben, die vier Haupttugenden, das menschliche Verhalten. [80]

Von einzelnen Ausnahmen abgesehen entstanden Fachenzyklopädien vor allem seit dem 18. Jahrhundert, und zwar auf dem Gebiet der Biografie, wie das Allgemeine Gelehrten-Lexicon (1750/1751). Fachenzyklopädien folgten oft dem Aufstieg des entsprechenden Faches, so kam es im späten 18. Jahrhundert zum Dictionary of Chemistry (1795) und auch danach zu vielen weiteren Chemiewörterbüchern. Vergleichbar war der Publikationsreichtum nur auf dem Gebiet der Musik, beginnend mit dem Musikalischen Lexikon (1732) des Komponisten Johann Gottfried Walther . Auf ihrem Gebiet ohnegleichen ist die Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (1837–1864, 1890–1978). [81]

Eine der bekanntesten populären Fachenzyklopädien wurde Brehms Thierleben , begründet von dem Sachbuchautor Alfred Brehm 1864. Es erschien im Bibliographischen Institut , das auch Meyers Konversations-Lexikon herausbrachte. Die große Ausgabe aus den 1870er-Jahren hatte bereits 1.800 Abbildungen bei über 6.600 Seiten und zusätzlich Bildtafeln, die auch gesondert, zum Teil eingefärbt, erhältlich waren. Die dritte Auflage 1890–1893 setzte 220.000 Exemplare ab. 1911 brachten Tiermalerei und Naturphotographie ein neues Niveau der Abbildungen mit sich. [82] Das Werk wurde, schließlich auch digital, bis ins 21. Jahrhundert weitergeführt.

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts erschienen ferner Enzyklopädien über bestimmte Länder oder Regionen. Dabei sind die geografischen Enzyklopädien von den Nationalenzyklopädien zu unterscheiden, die sich auf ihr eigenes Land konzentrieren. Beispiele sind das Deutsche Kolonial-Lexikon (1920), The Modern Encyclopaedia of Australia and New Zealand (1964) und das Magyar életrajzi lexikon (1967–1969). [83] Der letzte Band der Großen Sowjetischen Enzyklopädie (1. Auflage) hatte sich ausschließlich mit der Sowjetunion beschäftigt, er wurde 1950 als zweibändige Enzyklopädie der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in der DDR veröffentlicht. [84] Der Fischer Weltalmanach (1959–2019) behandelt die Länder der Welt in alphabetischer Reihenfolge, und zwar in aktuell gehaltenen Bänden pro Jahr.

Das größte jemals in deutscher Sprache gedruckte Lexikon hatte 242 Bände. Das Werk mit dem Titel Oeconomische Encyclopädie wurde zwischen 1773 und 1858 großteils von Johann Georg Krünitz herausgegeben. Die Universität Trier hat dieses Werk vollständig digitalisiert und online verfügbar gemacht.

Aufbau und Ordnung

Enzyklopädien hatten bis in die Frühe Neuzeit eher den Charakter von Sach- oder Lehrbüchern. Schwieriger noch scheint die Unterscheidung zwischen Enzyklopädien und Wörterbüchern zu sein. Es gibt keine scharfe Trennung nach Sachverhalten und Wörtern, denn kein Sprachwörterbuch kommt ohne Sacherklärung aus, kein Sachwörterbuch wie eine Enzyklopädie kann auf sprachliche Hinweise verzichten. [85]

Die einzelnen Beiträge zu einer Enzyklopädie sind entweder alphabetisch oder nach einem anderen System geordnet. [86] Im letzteren Fall spricht man häufig von einer „systematischen“ Anordnung, wenngleich auch das Alphabet als System angesehen werden kann und daher der Ausdruck „nichtalphabetisch“ korrekter wäre. Die systematisch angeordneten Enzyklopädien kann man ferner danach unterscheiden, ob die Einteilung eher pragmatischer oder gar willkürlicher Art ist, oder ob ein philosophisches System dahinter steckt. Anstelle von „systematisch“ verwendet man oft auch den Ausdruck „thematisch“.

Systematische Anordnung

Baum des Wissens in der Encyclopédie , 18. Jahrhundert, angelehnt an Francis Bacon . Den Fähigkeiten des Menschen wurden Themengebiete zugeordnet: dem Gedächtnis die Geschichte, der Vernunft die Philosophie (unter anderem mit den Naturwissenschaften), der Einbildungskraft die Dichtkunst.

Für den wahren Gelehrten sei allein die systematische Anordnung zufriedenstellend, schrieb Robert Collison, weil sie nahe verwandte Themen nebeneinanderlege. Dabei ging er davon aus, dass die Enzyklopädie als ganze oder zumindest in großen Stücken gelesen wird. [87] In der Natur gibt es aber keine zwingenden Zusammenhänge. Systeme sind beliebig, weil sie durch einen menschlichen Reflexionsprozess zustande kommen. Dennoch hat eine systematische Darstellung einen didaktischen Wert, wenn sie logisch und praktikabel ist. [88]

Plinius beispielsweise hat viele verschiedene Ordnungsprinzipien verwendet. In der Erdkunde beginnt er mit der vertrauten Küstenlinie Europas und schreitet dann fort zu exotischeren Erdteilen; die Menschen behandelte er vor den Tieren, da die Menschen wichtiger seien; in der Zoologie beginnt er mit den größten Tieren; bei den Seelebewesen mit denen des Indischen Ozeans, weil diese am zahlreichsten seien. Der erste behandelte römische Baum ist die Weinrebe, da sie am nützlichsten ist. Die Künstler erscheinen in der chronologischen Reihenfolge, Edelsteine nach ihrem Preis. [89]

Eine systematische Anordnung war traditionell die übliche, bis seit dem 17./18. Jahrhundert die alphabetische sich durchsetzte. Dennoch gab es auch noch danach einzelne größere nichtalphabetische Werke, wie die unvollendet gebliebene Kultur der Gegenwart (1905–1926), die französische Bordas Encyclopédie von 1971 und die Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie (ENSIE, 1946–1960). In der ursprünglich zehnbändigen ENSIE sind einzelne namentlich gezeichnete Großbeiträge nach thematischer Ordnung aufgeführt. Für die Suche nach einem einzelnen Gegenstand muss man das Register bemühen, das wiederum eine Art Lexikon für sich ist. [90]

Nachdem die Enzyklopädien meist alphabetisch angeordnet wurden, brachten viele Autoren doch noch im Vorwort oder in der Einleitung eine Wissenssystematik an. Die Encyclopaedia Britannica hatte (wie schon der Brockhaus 1958) [91] seit 1974 einen einführenden Band namens Propaedia . Darin legte der Herausgeber Mortimer Adler einleitend die Vorzüge eines thematischen Systems dar. Damit könne man einen Gegenstand finden, selbst wenn man die Bezeichnung nicht kennt. Der Band schlüsselte das Wissen auf: zunächst in zehn Großthemen, innerhalb dieser in eine Vielzahl an Sektionen. Am Ende der Sektionen wurde auf entsprechende konkrete Artikel verwiesen. Später fügte die Encyclopaedia Britannica jedoch noch zwei Index-Bände hinzu. Bei der Propaedia heißt es, sie diene vor allem dazu zu zeigen, welche Themen behandelt werden, während der Index zeige, wo diese behandelt werden. [92]

1985 ergab eine Umfrage unter amerikanischen wissenschaftlichen Bibliotheken, dass 77 Prozent die neue Anordnung der Britannica weniger nützlich fanden als die alte. Eine Antwort kommentierte, die Britannica käme mit einer vierseitigen Anleitung daher. „Alles, das so viel Erklärung benötigt, ist verdammt nochmal zu kompliziert.“ [93]

Keine Enzyklopädie an sich, aber doch enzyklopädischer Art sind Sachbuchreihen, in denen nach einem einheitlichen Konzept viele verschiedene Themen behandelt werden. International zu den bekanntesten gehört die 1941 gegründete französische Reihe Que sais-je ? mit über dreitausend Titeln. In Deutschland erscheint bei CH Beck die Reihe CH Beck Wissen .

Alphabetische Anordnung

Die international bekannteste moderne Enzyklopädie im Druck: Encyclopaedia Britannica , 1990er-Jahre.
Der erste Band, mit grünem Streifen, ist die systematische Propaedia („Outline of Knowledge“) mit ihren Verweisen zu Micropaedia und Macropaedia .
Dann folgt, mit roten Streifen, die Micropaedia („Ready Reference“), eine klassische Kurze-Artikel-Enzyklopädie mit ca. 65.000 Artikeln.
Die Macropaedia („Knowledge in Depth“), unteres Brett, behandelt Großthemen in etwa siebenhundert Artikeln.
Hinter der Macropaedia schließlich steht, mit blauen Streifen, der zweibändige, alphabetische Index mit Verweisen zu Micropaedia und Macropaedia .

Lange Zeit gab es überhaupt nur wenige Texte in alphabetischer Anordnung. Es handelte sich im Mittelalter vor allem um Glossare , also kurze Wörtersammlungen, oder Listen wie zum Beispiel von Arzneien. Glossare entstanden seit dem 7. Jahrhundert, und zwar dadurch, dass Leser sich schwierige Wörter auf Einzelblättern (nach Anfangsbuchstaben) notierten und dann daraus eine Liste machten. Die alphabetische Anordnung befolgte man meist nur nach dem ersten oder höchstens dritten Buchstaben, wobei man nicht sehr konsequent vorging. Viele Wörter hatten zudem noch keine einheitliche Schreibweise . Selbst im 13. Jahrhundert war die strenge alphabetische Reihenfolge noch selten. [94]

Als einige der wenigen frühen alphabetischen Enzyklopädien werden unter anderem genannt: De significatu verborum (2. Hälfte des 2. Jahrhunderts) von Marcus Verrius Flaccus ; Liber glossarum (8. Jahrhundert) von Ansileubus ; und vor allem die Suda (um 1000) aus dem Byzantinischen Reich. [95] Sie haben allerdings eher den Charakter von Sprachwörterbüchern ; bezeichnenderweise sind die Einträge in der Suda meist sehr kurz und befassen sich oft mit sprachlichen Themen, etwa mit Redewendungen. Nach den alphabetischen Werken des 17. Jahrhunderts war es dann vor allem die große französische Encyclopédie (1751–1772), die den Begriff „Enzyklopädie“ endgültig mit der alphabetischen Anordnung verband.

Ulrich Johannes Schneider verweist darauf, dass Enzyklopädien zuvor der „universitären und akademischen Kultur der Wissensdisponierung durch Systematisierung und Hierarchisierung“ folgten. Die alphabetische Anordnung aber habe die Enzyklopädien davon entkoppelt. Sie ist sachorientiert und gewichtet die Inhalte neutral. [96] Die alphabetische Anordnung verbreitete sich, weil sie den schnellen Zugang erleichterte. Eine dieser Enzyklopädien, die Grote Oosthoek , meinte 1977 im Vorwort, es handele sich um eine Frage der Nützlichkeit, nicht des wissenschaftlichen Prinzips. Die schnelle Information aus fremden Fachgebieten erhalte man durch einen großen Reichtum an Stichwörtern, so spare man Zeit und Energie. [97] Laut einer Umfrage von 1985 ist ready reference , das schnelle Nachschlagen, der wichtigste Zweck einer Enzyklopädie, während das systematische Selbststudium wesentlich seltener genannt wurde. [93]

Für den Herausgeber war es einfacher, wenn ein größeres Werk thematisch aufgeteilt war. Ein thematisch abgegrenzter Band konnte leicht unabhängig von anderen geplant werden. Bei der alphabetischen Anordnung hingegen muss (zumindest theoretisch) bereits von Anfang an feststehen, wie man den Inhalt auf die Bände verteilt. Man musste alle Lemmata (Stichwörter) kennen und die Querverweise vereinbaren. [98]

Selbst diejenigen Enzyklopädisten, die für die systematische Einteilung plädierten, entschieden sich aus praktischen Gründen für die alphabetische Anordnung. Dazu gehörte auchJean-Baptiste le Rond d'Alembert von der großen französischen Encyclopédie . [99] Ein späterer Herausgeber und Bearbeiter dieses Werks, Charles-Joseph Panckoucke , wollte wieder eine thematische Anordnung durchsetzen. Doch er verteilte die Artikel nur auf verschiedene Sachgebiete, und innerhalb dieser Sachgebiete erschienen die Artikel in alphabetischer Reihung. Diese Encyclopédie méthodique par ordre des matières war damit eine Sammlung von 39 Sachwörterbüchern.

Artikellänge

Auch innerhalb der alphabetisch angeordneten Werke gibt es immer noch eine Reihe von unterschiedlichen Möglichkeiten. [100] So können Artikel zu Einzelthemen lang oder kurz sein. Das ursprüngliche Konversationslexikon Brockhaus ist das typische Beispiel für eine Kurze-Artikel-Enzyklopädie, [101] mit vielen, dafür kurzen, einen einzelnen Gegenstand beschreibenden Artikeln. Für den Zusammenhang sorgen Querverweise auf andere Artikel oder vereinzelte zusammenfassende Beiträge.

Lange-Artikel-Enzyklopädien hingegen enthalten große, an lehrbuchartige Abhandlungen erinnernde Artikel zu relativ weiten Themen. Ein Beispiel ist der Macropaedia genannte Teil der Encyclopaedia Britannica in den 1970er- bis 1990er-Jahren. Hier ist es für den Leser nicht immer deutlich, in welchem Großartikel er den ihn interessierenden Gegenstand suchen muss. Als Nachschlagewerk gut nutzbar ist eine solche Enzyklopädie daher nur mit einem Index , ähnlich wie bei einer systematischen Anordnung.

Die Idee, lange, überblickende Artikel zu verwenden, hatte erstmals möglicherweise Dennis de Coetlogon mit seiner Universal history . Sie diente wohl der Encyclopaedia Britannica als Vorbild (diese hatte ursprünglich zum Teil lange Artikel, treatises oder dissertations genannt). [102] Längere Artikel waren auch eine Gegenbewegung zum immer definitorischer und stichwortartiger werdenden Lexikon. [103] Allerdings konnten lange Artikel nicht nur einer bewussten Abkehr von den eher kurzen dictionnaire -Artikeln entstammen. Manchmal waren sie Folge einer schwachen Redaktionspolitik, welche die Schreiblust der Autoren wenig einschränkte oder Texte einfach kopierte.

Längste Artikel in ausgewählten Enzyklopädien
Werk Artikelname Länge in Seiten Bemerkungen
Zedler (1732–1754) [104] „Wolfische Philosophie“ 175
Universal history (1745) [105] „Geography“ 113 Das Werk bestand bewusst aus längeren treatises (Abhandlungen).
Encyclopaedia Britannica (1768–1771) [106] „Surgery“ 238
Encyclopaedia Britannica (1776–1784) [106] „Medicine“ 309
Oeconomische Encyclopädie (1773–1858) [107] „Mühle“ 1291 Der Artikel umfasst den gesamten Band 95 sowie den Großteil von Band 96, beide erschienen 1804.
Ersch-Gruber (1818–1889) [106] „Griechenland“ 3668 Der Artikel erstreckt sich über acht Bände.
Encyclopaedia Britannica (1974) „United States“ 310 Entstanden durch die Zusammenfassung der Artikel zu den einzelnen Gliedstaaten.
Wikipedia auf Deutsch (November 2020)Chronik der COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten 392 (PDF; 1.564.136 Bytes)

Interne Hilfsmittel

Für die praktische Nutzung einer Enzyklopädie wurden im Laufe der Zeit verschiedene Hilfsmittel entwickelt. Schon im Altertum war es gängig, einen langen Text in Kapitel aufzuteilen. Entsprechende Inhaltsverzeichnisse sind hingegen eine relativ späte Entwicklung. Sie entstanden aus Titeln der Werke. Vor dem 12. Jahrhundert waren sie noch sehr selten und wurden erst im 13. Jahrhundert geläufig. [108]

So hat die Naturalis historia ein von Plinius verfasstes summarium , eine Übersicht. In manchen Handschriften findet man das summarium ungeteilt am Beginn, manchmal auf die einzelnen Bücher zerteilt, wie es wohl im Zeitalter der Buchrollen am praktischsten war. Manchmal steht der Text sowohl am Anfang als auch noch einmal später vor den einzelnen Büchern. Wie Plinius selbst es gehandhabt hatte, ist heute nicht mehr festzustellen. Während Plinius in Prosa den Inhalt des Werkes beschrieb, machten später manche Druckausgaben daraus eine Tabelle, einem modernen Inhaltsverzeichnis ähnlich. Dabei gingen sie durchaus frei mit dem Text um und passten ihn an die vermuteten Bedürfnisse der Leser an. [109]

Druck von 1480 (Beroaldo) Budé-Ausgabe von 1950 [110]

Das sechsundzwanzigste Buch enthält
verbleibende Heilmittel für
Arten von Krankheiten; sowohl für neue
Krankheiten; als auch, wie es mit Hautflechten steht;
als auch wie Hautflechten zuerst nach Italien gekommen sind;
als auch über den Aussatz
als auch über die Kolik […]

BUCH 26 BEINHALTET
Die übrigen Heilmittel nach Art
I. Die neuen Krankheiten
II. Was ist eine Hautflechte?
III. Wann kam sie zuerst nach Italien?
IV. Dasselbe für Aussatz
V. Dasselbe für die Kolik […]

Indizes , also Register von Stichwörtern, tauchten ebenfalls im 13. Jahrhundert auf und verbreiteten sich rasch. [108] In einer Enzyklopädie hatte zuerst Antonio Zara in seiner Anatomia ingeniorum et scientiarum (1614) eine Art Index verwendet; wirklich taugliche Indizes kamen erst im 19. Jahrhundert in die Enzyklopädien. [111]

Eines der ersten Werke mit Querverweisen war der Fons memorabilium von Domenico Bandini (ca. 1440). [112] Spätestens im 18. Jahrhundert wurden sie gängig. Im 20. Jahrhundert gingen einige Enzyklopädien nach dem Vorbild des Brockhaus dazu über, den Verweis mithilfe eines Pfeilsymbols zu realisieren. Im digitalen Zeitalter verwendet man Hyperlinks .

Inhaltliche Balance

Einige wichtige Enzyklopädien Europas nach ihrer Stellung zwischen eher naturwissenschaftlichen und eher geisteswissenschaftlichen Inhalten

Ein häufig wiederkehrendes Thema in der Forschung ist die Balance zwischen den Fachgebieten in einer Enzyklopädie. Diese Balance oder Ausgewogenheit fehlt zum Beispiel, wenn in einem Werk die Geschichte oder Biografie viel Raum erhalten, Naturwissenschaften und Technik hingegen deutlich weniger. In einer Fachenzyklopädie wird die mangelhafte Balance kritisiert, wenn etwa in einem altertumswissenschaftlichen Werk [113] die politische Geschichte sehr viel ausführlicher behandelt wird als die Sozialgeschichte.

Zuweilen bezieht sich die Kritik auf einzelne Artikel, wobei gemessen wird, welches Lemma mehr Raum erhalten hat als ein anderes. Harvey Einbinder fand an der Encyclopaedia Britannica von 1963 beispielsweise den Artikel über William Benton bemerkenswert. Dieser amerikanische Politiker ist der Enzyklopädie zufolge im Senat „ein Verfechter der Freiheit für die gesamte Welt“ geworden. Der Artikel ist länger als der über den ehemaligen Vizepräsidenten Richard Nixon ; wie Einbinder mutmaßt, weil Benton auch Herausgeber der Encyclopaedia Britannica war. [114] Einbinder kritisierte auch, dass der Artikel „Music“ zwar Béla Bartok und Heinrich Schütz hoch lobte, diese Komponisten aber keine eigenen Artikel erhalten haben. [115]

Auch vormoderne Enzyklopädien hatten in der Regel einen universalen Anspruch. Dennoch brachten die Interessen beziehungsweise die Fähigkeiten des Autors oftmals eine Begrenzung mit sich. So umfasste die Naturalis historia zwar Abhandlungen zur Völkerkunde und Kunst, der Schwerpunkt jedoch lag auf Wissensgebieten, die man heutzutage als naturwissenschaftlich einordnet. Im 18. Jahrhundert begannen Universalenzyklopädien damit, den Gegensatz zwischen mehr geisteswissenschaftlichen und mehr naturwissenschaftlichen Werken aufzuheben. Zum Teil sah man einem Werk seine Herkunft noch an, oder der Herausgeber entschied sich bewusst dafür, das Profil durch ein bestimmtes Gebiet oder eine bestimmte Herangehensweise zu schärfen: Der Ersch-Gruber folgte dem historischen Ansatz, wegen dessen Anschaulichkeit, der Meyer hingegen bevorzugte das Naturwissenschaftliche. [116]

Die Frage der Ausgewogenheit ist nicht zuletzt von Bedeutung bei Werken, für die der Leser bezahlen muss. Er dürfte unzufrieden sein, wenn eine Universalenzyklopädie seiner Meinung nach zu viel Raum solchen Themen lässt, die ihn persönlich wenig interessieren, die er aber mitbezahlt. Robert Collison verweist auf die Ironie, dass die Leser möglichst vollständige Abrisse haben wollten und „unhinterfragt für Millionen von Wörtern bezahlt haben, die sie wahrscheinlich niemals lesen“, während die Enzyklopädie-Macher ebenfalls nach Vollständigkeit gestrebt und Einträge über kleine Themen geschrieben haben, die kaum jemand liest. [117]

Die Ausgewogenheit wird aber selbst noch bei frei zugänglichen Enzyklopädien wie der Wikipedia diskutiert. So geht es zum Beispiel über die Frage, ob es nicht etwas über die Seriosität des Gesamtwerkes aussagt, wenn Themen der Popkultur (angeblich oder tatsächlich) überdurchschnittlich vertreten sind. Zumindest, betonte der Historiker Roy Rosenzweig , ist die Ausgewogenheit stark abhängig davon, aus welchem Erdteil und welcher sozialen Schicht die Autoren stammen. [118]

Informationen in traditionellen Enzyklopädien können durch Maßnahmen bewertet werden, die sich auf eine Qualitätsdimension wie Autorität , Vollständigkeit, Format , Objektivität , Stil , Aktualität und Einzigartigkeit beziehen. [119]

Inhaltliche Aspekte

Sprachen

Die Große Sowjetische Enzyklopädie (1970er-Jahre) wurde unter anderem ins Englische übersetzt.

Im Abendland war Latein lange Zeit die Sprache der Bildung und damit der Enzyklopädien. Das hatte den Vorteil, dass die Enzyklopädien auch in anderen Ländern als dem Ursprungsland gelesen werden konnten. Allerdings waren sie dadurch für die große Bevölkerungsmehrheit unzugänglich. [120] Etwa seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts erreichte das Wissen auch das Volk in dessen Sprachen. Französisch ist an erster Stelle zu nennen, seit etwa 1300 an zweiter Stelle in Europa Mittelhochdeutsch . Gerade Frauen haben eher in den Volkssprachen Wissen vermittelt. Ende des 15. Jahrhunderts waren volkssprachliche Enzyklopädien kein Wagnis mehr, sondern Routine. [121]

Einige Enzyklopädien wurden übersetzt, wie zum Beispiel Imago mundi (ca. 1122) von Honorius Augustodunensis ins Französische , Italienische und Spanische . De natura rerum (ca. 1228–1244) erhielt eine Übersetzung ins Flämische und Deutsche, der Speculum maius (Mitte 13. Jahrhundert) ins Französische, Spanische, Deutsche und Niederländische. [120] Später, als das Latein eine weniger große Rolle spielte, wurden erfolgreiche Enzyklopädien von einer Volkssprache in die andere übersetzt. [120] Ab 1700 war es dann undenkbar, noch eine Enzyklopädie auf Latein herauszugeben. [122]

Im 19. Jahrhundert waren etwa der Brockhaus und der Larousse , vor allem in den kleineren Ausgaben, Vorbild für Enzyklopädien in anderen Sprachen oder wurden in diese übersetzt. Dies hatte allerdings Grenzen, da man den Inhalt an die jeweilige Sprache beziehungsweise an das jeweilige Land anpassen musste. [120] Ein Beispiel dafür ist die Encyclopedia Americana (1827–1829), ein weiteres das Enzyklopädische Wörterbuch von Brockhaus und Efron (1890–1906), eine vom Brockhaus-Verlag mitherausgegebene Kurze-Artikel-Enzyklopädie auf Russisch. Trotz der Anpassungen wurde in beiden Fällen von Rezensenten kritisiert, die amerikanische beziehungsweise russische Geschichte und Kultur seien nicht ausreichend berücksichtigt worden. [123]

Einordnung in den Wissenskontext

Fachenzyklopädien oder Fachlexika gehören zur Wissenschaft , allgemeine Nachschlagewerke wie Sachbücher zur Popularisierung

Wissenschaftliche Forschung bezieht sich in erster Linie auf die Natur und die Handlungen des Menschen. Die Grundlage sind dann je nach Fach zum Beispiel Phänomene der Natur, Experimente, Umfragen oder historische Quellen. Darauf aufbauend verfassen Wissenschaftler Fachliteratur, oder sie reflektieren in ihren Arbeiten andere Fachliteratur. Erst nach dieser eigentlich wissenschaftlichen, nämlich forschenden Arbeit kommen Hilfsmittel an die Reihe, wie Einstiegslektüre, Atlanten oder Wörterbücher. Diese Abfolge von Quellen, Fachliteratur und Hilfsmitteln heißt im Englischen primary , secondary und tertiary sources .

Enzyklopädien sind demnach Hilfsmittel , die dem Leser einen ersten Zugang zu einem Thema verschaffen sollen. Ähnliches gilt für Lehrbücher und Wörterbücher, die historisch und der literarischen Gattung nach mit Enzyklopädien auch verwandt sind. Daraus wiederum ergeben sich der Charakter von Enzyklopädien und ihr Nutzen im Wissenskontext.

Dass Enzyklopädien sich eher am Ende der Wissensproduktion befinden, hat den Vorteil, dass die Aussagen in der Regel bereits etabliertes und kaum noch umstrittenes Wissen darstellen. Das beinhaltet aber ebenso den Nachteil, dass neue oder unkonventionelle Ideen ausgefiltert worden sind. Außerdem können sich von den Grundlagen über die Fachliteratur bis hin zu den Hilfsmitteln Fehler oder zu grobe Vereinfachungen eingeschlichen haben. Aus diesen Gründen ist immer wieder diskutiert worden, ob allgemeine Enzyklopädien von Schülern oder Studenten als Autorität zitiert werden dürfen.

An der Universität ist die Meinung verbreitet, dass allgemeine Nachschlagewerke in wissenschaftlichen Arbeiten nicht zu zitieren sind. [124] Einbinder zufolge fanden einige Lehrer und Professoren, dass die Encyclopaedia Britannica keine zuverlässige Informationsquelle sei; sie warnten ihre Schüler davor, dieses Material blind in ihre eigenen Hausarbeiten eingehen zu lassen. [125] Hingegen meint Thomas Keiderling in seiner Geschichte des Brockhaus , in den 1920er-Jahren hätten Wissenschaftler diese Enzyklopädie für durchaus zitierfähig gehalten. [126]

Stil

Der sprachliche Stil einer Enzyklopädie hängt vom Zweck des Werkes und bisweilen auch vom persönlichen Geschmack des Autors ab. In den Werken des Altertums ist oftmals erkennbar, dass sie Lehr- beziehungsweise Sachbücher waren und ursprünglich aus solchen zusammengestellt wurden. Bei Plinius heißt es beispielsweise im Abschnitt über die Insekten:

„Aber unter ihnen allen gebührt der erste Rang den Bienen und mit Recht auch eine außerordentliche Bewunderung, da sie allein von der Tierart [der Insekten] um der Menschen willen geschaffen sind. Sie sammeln den Honig, den süßesten, feinsten und heilsamsten Saft, bilden Waben und Wachs zu tausendfacher Verwendung im Leben, sind arbeitsam, vollenden ihre Werke, haben einen Staat, halten Beratungen in ihren Angelegenheiten, stehen aber scharenweise unter Anführern und, was am meisten Bewunderung verdient, sie haben sogar Sitten, da sie weder von zahmer noch von wilder Art sind.“

Naturalis historia [127]

Im europäischen Mittelalter waren volkssprachliche Werke in Reimen verfasst, so dass die Leser den Inhalt leichter aufnehmen und sich besser merken konnten. Ein Beispiel aus Der naturen bloeme von Jacob van Maerlant , um 1270: [128]

Ay, ghi edele ridders, ghi heren,
An desen voghel soudi keren!
Ghi levet bi der proien mede:
Dats bi der aermer liede lede.
En sijt niet onhovesch in der proie
En verliest niet die langhe joye
Om dese warelt, die es cranc.

Ach ihr edlen Ritter, ihr Herren,
An diesem Vogel solltet ihr euch ein Beispiel nehmen!
Ihr lebt schließlich auch von Beute:
Wohl von der armen Leute Plackerei.
Und seid nicht unhöfisch [treibt es nicht zu bunt] beim Beutemachen
Und verliert nicht die Glückseligkeit
Wegen dieser krankhaften Welt.

Solche Darstellungsweisen ordnen den Gegenstand in einen größeren, auch philosophischen Zusammenhang ein. Dabei können sich leicht Wertungen einschleichen, die eventuell durchaus gewollt waren. In der großen französischen Encyclopédie gab sich der Artikel „Philosophe“ (Philosoph) mal ironisch, mal pathetisch:

„Nichts ist heutzutage einfacher, als ein Philosoph genannt zu werden; ein Leben in Obskurität, einige wenige tiefgründige Äußerungen, ein wenig Belesenheit sind genug um jene zu überlisten, die diesen Namen Leuten verleihen, die ihn nicht verdienen […] Der Philosoph, wie auch immer, entwirrt die Dinge so weit wie möglich, & und sieht sie voraus & und unterwirft sich wissentlich: er ist, sozusagen, eine Uhr, die sich manchmal von selbst aufzieht […] Der Philosoph handelt nicht aus seinen Leidenschaften heraus, sondern nach Überlegung; er reist bei Nacht, aber eine Flamme geht ihm voraus.“

Denis Diderot in der Encyclopédie , 1765 [129]

Im 19. Jahrhundert bildete sich dann der später als "enzyklopädisch" bekannt gewordene Stil heraus. Sprachwissenschaftlich lässt er sich nicht genau von anderen Gattungen wie wissenschaftliche Aufsätze unterscheiden. Der Autor wird unsichtbar gemacht, man verwendet Passivkonstruktionen, neigt zur Verallgemeinerung. „Ein insgesamt expositorischer Charakter der Artikel“ sei ebenfalls typisch, schreibt Ulrike Spree. [130] Allgemeine Enzyklopädien bemühen sich um ganze Sätze, normalerweise fehlt nur im ersten Satz eines Artikels das Verb. Außer dem Lemma selbst werden zahlreiche weitere Wörter abgekürzt. Ein Beispiel aus der Brockhaus Enzyklopädie :

Enzyklopädi e [frz., aus mittellateinisch encyclopaedia »Grundlehre aller Wiss. und Künste«, von griech. enkýklios paideía, „Kreis der Bildung“] die , -/…'di|en , die schriftl. und komplexe Darstellung des gesamten Wissens oder des Wissens eines Fachgebietes. Nach dem heutigen Verständnis ist eine E. ein umfangreiches Nachschlagemedium, dessen Stichwörter in alphabet. Ordnung über alle Wissensgebiete informieren […]“

Brockhaus Enzyklopädie , 2005/2006 [131]

Das Wissenschaftsverständnis ist meist empirisch und positivistisch, nicht deduktiv . In alphabetischen Nachschlagewerken gibt es zwar Verweise, dennoch stehen die Artikel in keinem Kontext. Diesen Kontext muss der Leser erst herstellen. So kann ein und derselbe Text bei unterschiedlichen Lesern verschiedene Assoziationen hervorrufen. Obwohl ein gewisser Telegrammstil erkennbar ist, gibt es aus didaktischen Gründen auch die gegenteilige Tendenz. Mit erhöhter Redundanz, Anschaulichkeit und Beispielen nähern Artikel sich an Lehrbücher an. [132]

Neutralität

Normalerweise erheben Enzyklopädien den Anspruch, objektiv zu sein und nicht für eine Interessengruppe oder Partei zu sprechen. Im 19. Jahrhundert etwa hielt man es für möglich, die absolute Wahrheit zu ergründen und vermitteln, auch wenn einzelne Irrtümer möglich seien. Seltener haben Enzyklopädisten wie Denis Diderot den Zweifel zum methodischen Prinzip erheben wollen. [133]

Wahrheitsanspruch

Innerhalb des Wahrheitsanspruchs sind eine Reihe an Positionen denkbar:

 • Eine Kompilation aus älteren Werken verweist auf eine lange Tradition, die für die Richtigkeit der Aussagen steht. Diese Haltung war in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts typisch.
 • Werke können auf ideologische Standortbestimmungen verzichten und sich darauf berufen, dass sie eine Kompilation sind.
 • Insbesondere Konversationslexika versuchen Haltungen zu vermeiden, die als extrem empfunden werden.
 • Mit einer neutralen Haltung wird versucht, abzuwägen und eine über den Parteien stehende Haltung einzunehmen.
 • Eine pluralistische Vorgehensweise lässt verschiedene Interessengruppen in verschiedenen Artikeln zu Wort kommen.

Oder aber Enzyklopädien ergreifen ausdrücklich Partei für eine bestimmte Gruppe, wie die gebildeten Stände, die Arbeiterklasse oder die Katholiken. Dabei sollen Interessen berücksichtigt und Irrtümer berichtigt werden. Selbst dann aber wird der Allgemeingültigkeitsanspruch nicht aufgegeben. [134]

Enzyklopädien richten sich meist nicht gegen die bestehenden grundlegenden Vorstellungen in ihrer Gesellschaft. Pierre Bayle und Denis Diderot waren Ausnahmen. Eine ausgesprochen politische Zielsetzung hatten später beispielsweise der anti-monarchische Grand dictionnaire universel du XIXe siècle von Larousse , [135] das konservative Staats- und Gesellschaftslexikon von Hermann Wagener , das liberale Staatslexikon (1834–1843) von Karl von Rotteck und Carl Theodor Welcker sowie das sozialdemokratische Volks-Lexikon von 1894. Solche Tendenzschriften waren allerdings eher selten. [136]

Beispiele und Vorwürfe

Wenn Historiker versuchen zu erfahren, wie die Menschen in einer bestimmten Epoche über etwas gedacht haben, ziehen sie oft die damaligen Enzyklopädien zu Rate. [137] Eine Aussage muss allerdings nicht unbedingt tatsächlich für die Gesellschaft repräsentativ sein, vielleicht spiegelt sie nur die Meinung des Autors, der Herausgeber oder einer bestimmten Bevölkerungsschicht wider.

Einige Beispiele:

 • William Smellie , ein hellhäutiger Schotte, schrieb in der ersten Ausgabe der Encyclopaedia Britannica (1768–1771) über Abyssinien (das heutige Äthiopien): „Die Einwohner sind schwarz, oder beinahe, aber sie sind nicht so hässlich wie die Neger.“ [138]
 • 1910/1911 hieß es in der Encyclopaedia Britannica , dass „Neger“ dem Weißen geistig unterlegen seien. Zwar seien Negerkinder intelligent und aufgeweckt, doch ab der Pubertät interessiere der Neger sich vor allem für auf das Geschlechtliche bezogene Angelegenheiten. [139]
 • Auch die große französische Encyclopédie erlaubte sich Meinungen diskriminierender Art: „Alle hässlichen Menschen sind roh, abergläubisch und dumm“, schrieb Denis Diderot im Artikel „Humaine, Espèce“ (Spezies des Menschen). Ferner seien die Chinesen friedfertig und unterwürfig, die Schweden beinahe ohne Vorstellung einer Religion, und die Lappen und Dänen beteten eine fette, schwarze Katze an. Die Europäer seien „die schönsten und wohlproportioniertesten“ Menschen auf Erden. [140] Solche Nationalstereotype sind in Nachschlagewerken des 18. Jahrhunderts sogar sehr gängig. [141]
 • Der Volks-Brockhaus verwies in „Homosexualität“ 1955 auf die damalige Gesetzgebung in der Bundesrepublik, der zufolge „Unzucht zwischen Männern mit Gefängnis, unter erschwerenden Umständen mit Zuchthaus bestraft“ werde. Außerdem sei Homosexualität „oft durch Psychotherapie heilbar“. [142]
 • Zwei Autorinnen der 1980er-Jahre haben festgestellt, dass allgemeinbildende Enzyklopädien weniger über berühmte Frauen als über berühmte Männer informieren und daher sexistische Rollenbilder der Gesellschaft reproduzieren. [143]

Harvey Einbinder listet eine Vielzahl von Artikeln der Encyclopaedia Britannica auf, deren Neutralität oder Objektivität er bezweifelt. Moderne Künstler würden kurzerhand für wertlos erklärt, aus Prüderie würden wichtige Handlungselemente etwa im Theaterstück Lysistrata weggelassen werden oder sexuelle Themen hinter Fachausdrücken versteckt. [144] Der Judenmord werde unverständlicherweise nicht mit der nationalsozialistischen Ideologie in Verbindung gebracht, der moralische Aspekt der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki kaum diskutiert. Letzteres geschehe seiner Vermutung nach, um den Amerikanern ein unangenehmes Thema zu ersparen. [144]

Die Herausgeber von Enzyklopädien hatten zuweilen ausdrücklich gesellschaftspolitische Ziele. Beispielsweise setzte sich insbesondere der Ergänzungsband von 1801 bis 1803 zur Encyclopaedia Britannica kämpferisch mit der Französischen Revolution auseinander. Widmungen an den regierenden Monarchen waren nicht ungewöhnlich, doch damals hieß es darin:

„Die französische Encyclopédie wurde dessen angeklagt, und zu Recht, dass sie die Samen von Anarchie und Atheismus weit verbreitet hat. Wenn die Encyclopaedia Britannica , auf jede Art, das Bestreben dieses pestübertragenden Werkes bekämpft, so werden gerade diese beiden Bände nicht gänzlich der Gunst Eurer Majestät unwürdig sein.“

George Gleig [145]

Später im 19. Jahrhundert setzte der Meyer sich, nach eigenem Bekunden, für eine intellektuelle Gleichheit der Menschen ein, den Lesern ein besseres Leben ermöglichen. Revolutionärem Denken sollte jedoch kein Vorschub geleistet werden. Im Gegensatz zu dieser eher liberalen Haltung wollte Sparners Illustriertes Konversations-Lexikon (1870) sozialdisziplinierend auf die Unterschicht einwirken. [146]

Allgemein sehen Enzyklopädien sich oft dem Vorwurf ausgesetzt, nicht neutral zu sein. Einige Kritiker hielten die Encyclopaedia Britannica für prokatholisch, andere für kirchenfeindlich. [147] Um 1970 lobten manche Rezensenten am Brockhaus dessen angeblich konservativen Grundton im Vergleich zum „linkslastigen“ Meyer , andere sagten, es sei genau andersherum. Thomas Keiderling findet es überhaupt problematisch, Pauschalurteile solcher Art zu fällen. [148]

Ideologische Großsysteme

De Katholieke Encyclopedie , 1. Auflage von 1933–1939, mit Kreuzen auf den Einbänden

Die niederländische Katholieke Encyclopedie stellte sich 1949 bewusst nicht in die Tradition der Aufklärung, sondern des christlichen Mittelalters. Wie ihre Schwester, die Universität, sei die Enzyklopädie aus katholischem Hause. [149] Ein Prospekt, bereits aus dem Jahre 1932, nennt Unparteilichkeit gerade in einer Enzyklopädie gefährlich. Schließlich bräuchten Themen wie „Spiritismus“, „Freudianismus“, „Freimaurerei“, „Protestantismus“ oder „Liberalismus“ eine kritische Behandlung und absolute Verwerfung. „Es ist doch eindeutig, dass Neutralität keine Position beziehen kann. Aber zahlreiche Themen können ohne feste Basis nicht beurteilt werden.“ In den sogenannten neutralen Enzyklopädien erhalte Buddha mehr Aufmerksamkeit als Jesus Christus. [150]

Die Enciclopedia Italiana (1929–1936) entstand in der Zeit des Faschismus und der Diktator Benito Mussolini hatte mehr oder weniger persönlich zum Thema „Faschismus“ beigetragen (vgl. La Dottrina Del Fascismo ). Im Allgemeinen jedoch war das Werk international und objektiv. [120] In Deutschland musste sich der Brockhaus in den letzten Teilen seiner Großausgabe von 1928 bis 1935 politisch anpassen. Als ausgesprochen nationalsozialistisch gefärbt gilt der sogenannte „braune Meyer“ von 1936 bis 1942 (unvollendet).

Die Große Sowjetische Enzyklopädie richtete sich nicht etwa an die Massen der Arbeiter und Bauern, sondern an die „ Hauptkaderleute , die den sowjetischen Aufbau betreiben“. [151] Ihre politische Ausrichtung beschrieb sie im Vorwort von 1926 so:

„In den früheren Lexika existierten verschiedene – mitunter gegensätzliche – Weltanschauungen nebeneinander. Im Gegensatz dazu ist für die Sowjetenzyklopädie eine eindeutige Weltanschauung ganz unabdingbar, und zwar die streng materialistische Weltanschauung. Unsere Weltanschauung ist der dialektische Materialismus . Das Gebiet der Sozialwissenschaften, hinsichtlich der Beleuchtung der Vergangenheit ebenso wie der Gegenwart, ist schon umfassend bearbeitet auf der Grundlage der konsequenten Anwendung der dialektischen Methode von Marx-Lenin ; auf dem Gebiet der Natur- und exakten Wissenschaften wird die Redaktion darauf bedacht sein, den Standpunkt des dialektischen Materialismus zu verfolgen […]“

Große Sowjetische Enzyklopädie , 1926 [151]

Noch nach dem Erscheinen musste eine sowjetische Enzyklopädie verändert werden, wenn eine Person plötzlich politisch unerwünscht wurde. Als 1953 Lawrenti Beria entmachtet wurde, schickte man den Käufern der Großen Sowjetischen Enzyklopädie ein Blatt unter anderem mit Informationen über die Beringsee, das man anstelle der alten Seite mit Beria einkleben sollte. [152] [120]

Ausstattung

Umfang

Naturalis historia in der Ausgabe von Jan / Mayhoff
Espasa , links und rechts oberer Teil
Würde die Wikipedia auf Deutsch gedruckt, entstünden etwa 675 Bände im Format der Brockhaus-Enzyklopädie , die 2005/2006 dreißig Bände umfasste (Stand: Juli 2011).

Traditionell waren Enzyklopädien eher von begrenztem Umfang. Moderne Buchausgaben antiker oder mittelalterlicher Enzyklopädien bleiben meist auf einen oder wenige Bände beschränkt. Die für das Altertum monumentale Naturalis historia hatte beispielsweise in einer Ausgabe um das Jahr 1900 fünf Bände. [153] Nach eigener Zählung bestand das Werk aus 37 libri (Büchern), wobei ein „Buch“ hier vom Umfang her als ein Kapitel zu verstehen ist. Die Etymologiae des Isidor machen ein je nach Ausgabe mehr oder weniger dickes Buch aus.

Zu vielbändigen Enzyklopädien kam es erst seit dem 18. Jahrhundert, allerdings gab es gleichzeitig immer auch Nachschlagewerke in nur einem oder wenigen Bänden. Diese haben im 19. und 20. Jahrhundert, als Enzyklopädien sich massenweise verbreiteten, wesentlich mehr Käufer gefunden als die großen Ausgaben. Thomas Keiderling verwendet für das 20. Jahrhundert eine Einteilung von kleinen Ausgaben mit ein bis vier Bänden, mittleren Ausgaben von fünf bis zwölf Bänden und großen darüber. Für einen genaueren Vergleich des Umfangs müsse man jedoch zusätzlich Buchformate, Seitenanzahlen, Schriftgröße usw. hinzuziehen. [154]

Als größte Enzyklopädie der Geschichte wird zuweilen das chinesische Werk Yongle Dadian (auch: Yung-lo ta-tien ) aufgeführt. Es stammt aus dem 15. Jahrhundert und umfasste 22.937 Bücher auf mehr als fünfhunderttausend Seiten. [155] Es handelte sich jedoch mehr um eine aus älteren Texten zusammengestellte Lehrbuchsammlung.

Längere Zeit das umfangreichste Nachschlagewerk war der Zedler mit seinen 64 Bänden. Dieses Mammutwerk war folglich für viele Käufer, die sowieso nur einer kleinen, reichen Oberschicht entstammen konnten, unerschwinglich. Selbst viele Lesegesellschaften haben sich den Zedler nicht angeschafft. [156]

Im 19. Jahrhundert war der Ersch-Gruber die größte allgemeine Enzyklopädie. Das 1818 begonnene Werk wurde aber nicht fertiggestellt, nach 167 Bänden gab der neue Herausgeber (Brockhaus) 1889 auf. [101] [157] Die größte vollständige gedruckte Enzyklopädie wurde dann im 20. Jahrhundert die spanischsprachige Espasa mit insgesamt neunzig Bänden. Die Großwerke des 18. und 19. Jahrhunderts erscheinen also umfangreicher als die des 20. Jahrhunderts mit ihren 20–30 Bänden, dabei ist aber das wesentlich dünnere Papier der späteren Werke zu berücksichtigen. [101]

Auflagenhöhen

Eine populäre Enzyklopädie wie die Etymologiae des Isidor brachte es im Mittelalter auf über tausend Handschriften. [158] Das Elucidiarium von Honorius Augustodunensis gab es in mehr als 380 Handschriften. [159]

Jeff Loveland zufolge hat man im 18. Jahrhundert etwa zweihundert bis dreihundert Exemplare von einer Enzyklopädie verkauft; [160] Ulrike Spree zufolge betrug die Auflage hingegen 2000–4000 Exemplare. Vom Zedler (1737) wurden vermutlich nur die 1500 Subskriptionsexemplare angeschafft, also diejenigen, die zahlungskräftige Kunden zuvor bestellt hatten. Von der ersten Auflage der (damals dreibändigen) Encyclopaedia Britannica (1768–1771) verkaufte man insgesamt dreitausend Exemplare, [161] von der 18-bändigen dritten Auflage (1787–1797) dreizehntausend. [162]

Das 19. Jahrhundert sah wesentlich höhere Auflagen. Die Encyclopaedia Britannica in der 7. Auflage (1828) kam auf dreißigtausend Exemplare, Meyers Conversations-Lexikon hatte 1848/1849 siebzigtausend Subskribenten. Da das Erscheinen langsam war und die Bandanzahl hoch, ging dies allerdings auf unter vierzigtausend zurück. Von der 2. Auflage der Chambers Encyclopaedia verkaufte man 1874–1888 allein in Großbritannien über 465.000 sets . [163]

Brockhaus verkaufte von seiner 13. Auflage (1882–1887) 91.000 Exemplare, von der 14. Auflage bis 1913 mehr als 300.000. [164] Die 17. Auflage des großen Brockhaus von 1966 hatte eine Gesamtauflage von 240.000 Exemplaren (Komplettsets). [165] Auf dem Gebiet der kleineren Lexika erlebte Brockhaus jedoch starke Konkurrenz. So verlief der Verkauf des einbändigen Volks-Brockhaus von 1955 schleppend: Er kostete 19,80 DM, während Bertelsmann sein Volkslexikon für 11,80 DM auf den Markt brachte und über seinen Lesering eine Million Exemplare verkaufte. [166]

In der DDR hatte das achtbändige Meyers Neues Lexikon (1961–1964) eine Auflage von insgesamt 150.000 Exemplaren, die zweibändige Ausgabe kam 1956–1958 in drei Auflagen auf 300.000 Exemplare. Zwar war die DDR deutlich kleiner als die Bundesrepublik, der VEB Bibliographisches Institut hatte aber keine Konkurrenz. [167]

Fehlende Konkurrenz führte auch in anderen kleinen Ländern, einschließlich westlichen, zu hohen Auflagen im Vergleich zur Bevölkerungsanzahl. Das sechsbändige Uj Magyar Lexikon erschien im kommunistischen Ungarn 1959–1962 in 250.000 Exemplaren. [168] In Norwegen verkaufte sich das fünfzehnbändige Store Norske von 1977 bis 2011 in 250.000 Exemplaren bei einer Bevölkerung von nur vier Millionen Norwegern. [169]

Von der 21. Auflage der Brockhaus Enzyklopädie aus den Jahren 2005/2006 wurden nur „ein paar Tausend Exemplare“ verkauft, wie der FOCUS berichtete. [170] Der FAZ zufolge habe die Gewinnschwelle bei 20.000 verkauften Exemplaren gelegen, davon sei die Hälfte erreicht worden. Diese letzte gedruckte Auflage der Brockhaus Enzyklopädie bestand aus dreißig in Leinen gebundenen Bänden mit Goldschnitt, die fast 25.000 Seiten beinhalteten. Sie kostete 2670 Euro. [171]

Bebilderungen

Mittelalterliche Weltkarte im Liber Floridus , um 1120. Auf der linken, nördlichen Hälfte des Erdenrundes die pictura mit Europa, Asien und Afrika. Da das Aussehen der südlichen Hälfte unbekannt war, erschien dort die erläuternde scriptura .
Bildtafel zu astronomischen Themen in der Cyclopaedia , 1728

Aus den antiken Werken sind so gut wie keine Illustrationen überliefert, sondern nur der Text. Nachträglich erhielten sie Abbildungen in einigen mittelalterlichen Handschriften. Diese Illustrationen unterschieden sich meist von Handschrift zu Handschrift; dann brachte der Buchdruck die Möglichkeit, auch Abbildungen genau zu vervielfältigen. Das Mittelalter kannte bereits Bilder von Menschen, Tieren oder Pflanzen, ebenso schematische Darstellungen und Weltkarten. Sie waren allerdings selten.

In der Frühen Neuzeit gab es dann eine große Bandbreite von unterschiedlichen Illustrationen. Auf Titelblättern und Frontispizen reflektierte man über die Grundlagen des in der Enzyklopädie gesammelten Wissens, indem man die sieben freien Künste allegorisch darstellte. Baumdiagramme veranschaulichten den Zusammenhang der einzelnen Fächer, Funktionsdiagramme zeigten zum Beispiel, wie ein Flaschenzug funktioniert. Widmungen präsentierten einen reichen Gönner oder Schirmherr, Kupferstiche leiteten einen neuen Band ein. [172] Beliebt waren auch Tabellen, zum Beispiel zu Planetenbewegungen.

Bilder wurden entweder im Text an die geeignete Stelle eingefügt oder auf gesonderten Bildtafeln geliefert; der Brockhaus-Verlag brachte 1844–1849 und auch noch später eigens einen Bilder-Atlas zum Conversationslexikon heraus und nannte ihn im Untertitel Ikonographische Encyclopädie der Wissenschaften und Künste . [173] Bildtafeln oder gar Bildbände wurden oftmals der Qualität wegen gesondert vom Rest gedruckt, da Bilder zuweilen einen besonderen Druck oder besonderes Papier verlangten. Mit der zunehmenden Verbesserung der Drucktechnik kamen mehr und mehr Bilder in die Enzyklopädien. Schließlich wurden im 20. Jahrhundert reich illustrierte Werke nicht mehr ausdrücklich als „illustriert“ angepriesen, so selbstverständlich war die Bebilderung geworden. Etwa seit den späten 1960er-Jahren waren die Abbildungen einiger Enzyklopädien vollständig in Farbe gehalten.

Die 19. Auflage des Brockhaus (1986–1994) hatte 24 Bände mit insgesamt 17.000 Seiten. Darin befanden sich 35.000 Abbildungen, Karten und Tabellen. Ein dazugehöriger Weltatlas beinhaltete 243 Kartenseiten. [174]

Anhänge und Ausstattung

Seit dem 18. Jahrhundert erhielten größere Enzyklopädien, wenn schon keine neue Auflage zustande kam, Ergänzungsbände, Supplemente . Der Brockhaus veröffentlichte Mitte des 19. Jahrhunderts Jahrbücher als Ergänzung oder Weiterführung des eigentlichen Lexikons. Ab 1907 gab Larousse die Monatsschrift Larousse mensuel illustré heraus. [175] Mehr zur Kundenbindung diente die Zeitschrift Der Brockhaus-Greif , die der Verlag von 1954 bis 1975 unterhielt. [176] Ein Sonderband konnte dazu dienen, besondere geschichtliche Ereignisse zu behandeln, wie den Deutsch-Französischen Krieg 1870/1871 oder den Ersten Weltkrieg. [177]

Anhänge in eigenen Bänden konnten auch Bildbände, Atlanten oder Wörterbücher sein, die aus der Enzyklopädie ein umso vollständigeres Kompendium machten. CD-ROMs, Internetzugänge und USB-Sticks schließlich wurden zunächst als Zugabe für die gedruckte Version angeboten. Ein Versuch, den Wert des Gesamtwerks zu erhöhen, stellten die Künstlerausgaben des Brockhaus dar, wie die seit 1986 von Friedensreich Hundertwasser gestaltete, auf 1800 Exemplare limitierte Ausgabe. Der Ladenpreis betrug 14.000 DM (gegenüber etwa 4000 DM für die normale Ausgabe). Die Einbände zeigten, nebeneinander auf dem Regal stehend, zusammen ein neues Bild. [178]

Lieferung

„A list of the subscribers“ in der Cyclopaedia , 1728

In der Regel wurden Bücher nach Fertigstellung erworben und bezahlt. Bei größeren Projekten jedoch war es im 18. Jahrhundert üblich, zunächst Subskribenten zu werben und erst danach das Werk zu drucken; eventuell wurde es stückweise in Raten ausgeliefert. Hatte der Käufer alle Auslieferungen beisammen, konnte er damit zu einem Buchbinder gehen. Ein Subskribent (wörtlich: jemand, der unterschreibt) bezahlte im Voraus. So hatte der Verleger bereits ein Kapital, mit dem er erste Ausgaben bewältigen konnte. Je nach Subskriptionsmodell zahlte der Subskribent möglicherweise eine Anzahlung und dann noch pro ausgeliefertem Teil. Zusätzlich hoffte der Verleger, dass weitere Kunden das Werk kauften. Die Veröffentlichung bekannter Subskribenten vorne im Werk sollte verkaufsfördernd wirken, ähnlich wie die Widmung des Werkes an eine hochgestellte Persönlichkeit.

Im Falle der ersten Ausgabe der Encyclopaedia Britannica kündigte im Juli 1767 ein Prospekt das Vorhaben der Öffentlichkeit an. Im Februar 1768 ließen die Verleger verlautbaren, dass das Werk in einhundert wöchentlichen Auslieferungen kommen sollte, jeweils mit 48 Seiten. Am Ende sollten es, gebunden, sechs Bände im Oktavformat werden. Auf einfachem Papier kostete eine Auslieferung sechs Pence und acht auf besserem. Bald darauf änderten die Herausgeber das Format auf Quarto , woraus sich drei Bände ergaben. Der Grund dafür war das höhere Prestige von Quarto und vielleicht auch der indirekte Einfluss eines Konkurrenzproduktes. Im Dezember 1768 kam der erste Teil heraus, und nach der Auslieferung des letzten 1771 erhielt man Vorwort und Titelseiten für jeden der drei Bände sowie eine Anleitung für den Buchbinder. Im August 1771 konnte man das gesamte set für zwei Pfund und zehn Schillinge kaufen (drei Pfund, sieben Schillinge bei besserem Papier). [179]

Im 19. Jahrhundert konnte man beispielsweise bei Meyers Konversations-Lexikon zwischen mehreren Liefermodellen wählen. Die dritte Auflage von 1874 bis 1878 bestand aus fünfzehn Bänden. Der Käufer erhielt wöchentlich eine Lieferung von 64 Seiten, die fünfzig Pfennig kostete; oder aber man bezahlte je 9,50 Mark pro Band. Den Brockhaus in der Jubiläumsausgabe von 1898, siebzehn Prachtbände zu je zehn Mark, zahlte man in Monatsraten von drei bis fünf Mark oder in Vierteljahresraten von neun bis fünfzehn Mark. Es gab keine Anzahlung, erst nach drei Monaten musste man die erste Rate zahlen. [180] Subskriptionsmodelle kannte man letztlich bis ins 21. Jahrhundert. Es war aber seit dem 20. Jahrhundert gängig, dass man fertig gebundene Bände erhielt.

Nelson's perpetual loose-leaf encyclopaedia von 1920 war eine Loseblattsammlung in zwölf Bänden. Zweimal im Jahr erhielt der Käufer einige neue Seiten geliefert, mit denen er Seiten veralteten Inhalts ersetzen konnte. Die Encyclopédie française (1937–1957) nahm die Idee auf, die sich aber nicht durchsetzen konnte. [181]

Meyers Enzyklopädisches Lexikon in 25 Bänden brauchte für die Produktion und Auslieferung insgesamt acht Jahre von 1971 bis 1979. In den Bänden 4, 7, 10, 13, 16, 19 und 22 wurden Nachträge angefügt, welche die zwischenzeitlichen Aktualisierungen zu den vorangegangenen Bänden enthielten. 1985 erschien schließlich noch ein Nachtragsband (Band 26).

Autoren und Leser

Der Autor einer Enzyklopädie heißt Enzyklopädist oder Enzyklopädiker , wobei dieser Begriff auch für einen Wissenschaftler der Enzyklopädik gebraucht wird, der keine Enzyklopädie schreibt, sondern Enzyklopädien und ihre Entstehung erforscht. Herausgeber und Mitarbeiter der Encyclopédie (Frankreich 1782 bis 1832) wurden Enzyklopädisten genannt.

Urheberrecht und Plagiate

Jacob van Maerlants Der naturen bloeme (13. Jahrhundert) mit Offenlegung seiner Quellen. Der oberste Kreis enthält den Namen von Aristoteles .

Ein Urheberrecht im modernen Sinne gab es vor dem 19. Jahrhundert nicht. Dennoch besteht seit der Antike der Begriff des Plagiats , als ungekennzeichnete Übernahme fremder Texte. Bis ins 18. Jahrhundert war es gängig, Enzyklopädien vor allem als Zusammenstellung älterer Texte zu sehen. Dabei wurden die Autoren manchmal genannt, oft aber auch nicht. In der Antike und im Mittelalter stand der Gedanke im Vordergrund, sich bei den alten Weisen zu bedienen und von deren reinem, unverfälschtem Wissen zu lernen. Mit der Renaissance wurde die Vorstellung eines originalen Autors wichtiger.

Plagiate galten beispielsweise im 18. Jahrhundert teilweise als anrüchig, waren aber nicht verboten. Allenfalls anhand des Druckprivilegs konnte der Herausgeber Nachdrucke untersagen. Dabei handelte es sich um eine obrigkeitliche Erlaubnis, überhaupt ein bestimmtes Buch drucken zu dürfen. Nachdrucke konnten aber höchstens im eigenen Land unterbunden werden und wurden oftmals im Ausland gedruckt und dann zum Teil über Schmuggel verbreitet.

Dennis de Coetlogon zum Beispiel gab zwar zu, kopiert zu haben, behauptete aber trotzdem, er sei der Autor seiner Universal history . Nimmt man dies wörtlich, so hat er sie anscheinend selbst mit der Hand, ohne Helfer, geschrieben. [182] Wenn in der ersten Ausgabe der Encyclopaedia Britannica eine „List of Authors“ erschien, dann war damit nicht etwa gemeint, dass jene Personen bewusst für diese Enzyklopädie geschrieben hätten. Vielmehr hatte der Redakteur William Smellie sich aus ihren Werken bedient. [183]

Im Artikel „Plagiaire“ beschrieb die große französische Encylopédie das Phänomen des Plagiats . Man beeilte sich anzumerken, dass Lexikografen sich wohl nicht an die üblichen Gesetze des Mein und Dein halten müssten, jedenfalls nicht jene, die ein dictionnaire des arts et des sciences verfassten. Schließlich gäben sie nicht vor, Originales zu schreiben. Der Text hatte größte Ähnlichkeit mit dem Artikel „Plagiary“ in Chambers' Cyclopaedia eine knappe Generation zuvor, und dieser wiederum ging auf das Dictionnaire von Antoine Furetière (1690) zurück. [184]

Chambers' Cyclopaedia, 1728 Encyclopédie , 1751–1772
PLAGIARY […] PLAGIAIRE […]
Among the Romans, Plagiarius was properly a Person who bought, sold, or retain'd, a free Man for a Slave; so call'd, because the Flavian Law condemned such a Person to be whipp'd, ad plagas . See SLAVE. Chez les Romains on appelloit plagiaire une personne qui achetoit, vendoit ou retenoit comme esclave une autre personne libre, parce que par la loi Flavia , quiconque étoit convaincu de ce crime, étoit condamné au fouet, ad plagas . Voyez esclave.
Thomasius has an express Treatise de plagio litterario ; wherein he lays down the Laws and Measures of the Right which Authors have to one anothers Commodities. Thomasius a fait un livre de plagio litterario , où il traite de l'étendue du droit que les auteurs ont sur les écrits des uns des autres, & des regles qu'on doit observer à cet égard.
Dictionary-Writers, at least such as meddle with Arts and Sciences, seem exempted from the common Laws of Meum and Tuum ; they don't pretend to set up on their own bottom, nor to treat you at their own Cost […] Les Lexicographes, au moins ceux qui traitent des arts & des sciences, paroissent devoir être exemts des lois communes du mien & du tien . Ils ne prétendent ni bâtir sur leur propre fonds, ni en tirer les matériaux nécessaires à la construction de leur ouvrage […]
Der Büchermacher , Karikatur in Leuchtkugeln , Münchner Zeitschrift von 1848–1850.
„Schauen's mein Bester, es ist zwar eine saure Arbeit, aber das Werk lobt den Meister.“
„Erlauben Sie mir, was machen Sie denn da?“
„Eine Realenzyklopädie für das gebildete Deutschland.“

Der Zedler schreibt unter dem Lemma „ Nachdruck derer Bücher“:

Nachdruck derer Bücher , ist eigentlich nicht viel besser, als ein heimlicher, wo nur nicht öffentlicher Diebstahl, und geschiehet insgemein nur von denen Affter-Buchhändler, oder besser zu sagen, von blossen Pfuschern der sonst allerdings so edlen, als nützlichen Buchhändler-Zunfft, welche sich nemlich mehrentheils nur aus toller Ehrsucht, oder vielmehr höchst straffbarer Geld-Begierde an den Druck, und […] an den Verlag solcher Bücher wagen, zu welchen sie weder Recht noch Erlaubniß haben […]“

Artikel „Nachdruck derer Bücher“. In: Zedlers Universal-Lexicon , 1732–1754 [185]

Dieser Text selbst war einem zeitgenössischen Buch entnommen worden. [184] Im 19. Jahrhundert war es dann nicht mehr möglich, eine Enzyklopädie mit der Schere zu verfassen, wie William Smellie noch über sich selbst gescherzt haben soll. [186] Zumindest bei den allgemeinen Enzyklopädien gab es dies nach 1860 [187] nicht mehr. Trotzdem war die gegenseitige Beeinflussung der konkurrierenden Verlage groß, auch, weil Fakten an sich (wie die Höhe eines Berges) nicht urheberrechtlich geschützt sind.

Autoren

Cassiodor , ein frühmittelalterlicher Enzyklopädist

Einzelautoren und Kleingruppen

Gilt bei antiken Werken meist eine Person als der Autor, so ist im Mittelalter der Autor nicht immer leicht greifbar. Mit dem antiken Argument der modestia ( Bescheidenheit ) bezeichnen sich die Autoren des Mittelalters oft als zu unwürdig, um ihren Namen zu nennen. Sie sahen sich als bloße Vermittler gottgewollten Wissens. Gerade Laien aber, wie König Alfons der Weise oder der Notar Brunetto Latini , neigten im Gegenteil zur Selbststilisierung. Einige Werke sind in Arbeitsgemeinschaften entstanden, wobei dann die leitende Persönlichkeit stellvertretend für die Mitarbeiter genannt wurde. [188]

Die Autoren verstanden sich als Kompilatoren (Zusammensteller), als Übersetzer, die bewährte lateinische Werke einem größeren Publikum eröffneten. Eine neue Generation um 1300 brachte dann auch eigene Gedanken ein. Dies waren ebenfalls oft Laien, oft aus Italien, wo der Klerus eine weniger große Rolle als anderswo spielte. Die Autoren waren meist Männer; Frauen waren nur innerhalb von Klöstern enzyklopädisch tätig. [189]

Redaktionen

Im 19. Jahrhundert kam es nicht nur zum modernen Begriff des Autors , sondern auch zu einer erheblichen Spezialisierung. Die erste Auflage der Encyclopaedia Britannica wurde noch großteils von den Herausgebern geschrieben (beziehungsweise abgeschrieben). Doch Archibald Constable, der sie 1810 gekauft hatte, setzte auf wissenschaftliche Autoritäten, die auch namentlich genannt wurden. In Deutschland war die Entwicklung beim Brockhaus vergleichbar. Für nicht gekennzeichnete Artikel war die Redaktion verantwortlich. Generell mussten die Autoren sich dem Gesamtwerk unterordnen. Vor allem nach 1830 bemühten sich die Verlage um Experten. Waren die Autoren nicht genannt (wie bei den meisten Enzyklopädien), konnte es damit zu tun haben, dass diese Werke allzu sehr aus älteren Werken abgeschrieben waren. Beliebt war der Trick, als Herausgeberin eine „Gesellschaft von Gelehrten“ anzugeben. [190]

William Smellie , der mit 28 Jahren Redakteur der ersten Auflage der Encyclopaedia Britannica wurde.

Ulrike Spree: „Der universalistisch gebildete Lexikonautor, der Artikel zu einer ganzen Palette von Themengebieten bearbeitete, gehörte immer mehr der Vergangenheit an.“ Das gab es allenfalls noch bei ein- oder zweibändigen Werken. Trotz einiger großer Namen waren die meisten genannten Autoren unbekannte Leute. Viele haben für mehrere Enzyklopädien geschrieben. [191] Eine der seltenen Enzyklopädien mit Autorennennung war der Ersch-Gruber und im 20. Jahrhundert beispielsweise Collier's Encyclopedia .

Thomas Keiderling zufolge seien im Brockhaus die Autoren anonym geblieben, weil die Artikel objektiv sein und keine Meinung einzelner wiedergeben sollten. Einige Autoren wollten nicht genannt werden, weil sie kontroverse Themen behandelten. Außerdem haben Redakteure die Beiträge überarbeitet und sind so Mitautoren geworden. Die Namensnennung hielt man nur bei namhaften Autoren für sinnvoll, es sei aber weder möglich noch wünschenswert gewesen, für jeden Artikel die herausragendsten Wissenschaftler zu engagieren. Bei einem solchen Anspruch wären redaktionelle Eingriffe wiederum bedenklich gewesen. [192]

1879 beschrieb eine Wochenzeitschrift, wie bei Meyer das Konversations-Lexikon erstellt wurde. In der Hauptleitung in Leipzig wurden die 70.000 Artikel aus der vorherigen Ausgabe ausgeschnitten und auf Papier geklebt. Notizensammler werteten circa fünfzig Zeitungen aus und erfragten Daten von Behörden und Institutionen. In verschiedenen Universitätsstädten gab es Spezialredaktionen, und Autoren, die für ein jeweiliges Fachgebiet angeworben waren, arbeiteten die Artikel um. Weibliche Autoren gab es immer noch kaum. Eine Ausnahme machte die britische Chambers Encyclopaedia , die aus einer Übersetzung hervorgegangen war: Übersetzungen waren oft Frauenarbeit. [193]

Redakteure von Meyers Konversations-Lexikon im Büro in Leipzig, 1913

Da die Hochschulen überfüllt waren, war die enzyklopädische Mitarbeit für viele Absolventen attraktiv. Typischerweise sah ein Lexikonredakteur sich als nicht öffentlich in Erscheinung tretender Generalist. Das Mitarbeiterverzeichnis des Meyer im Jahre 1877 führte 32 Autoren im Fach Geschichte namentlich auf. Alle waren promoviert, 14 davon Professoren. [194] An der Konzeption der 15. Auflage des Großen Brockhaus (zwanzig Bände, 1928–1935) waren 57 Personen beteiligt: 22 Redakteure, zehn Büroangestellte, fünf Mitarbeiter der Bildabteilung, 15 Sekretärinnen, drei Kontorburschen. Über tausend Autoren verfassten 200.000 Artikel mit 42.000 Abbildungen, [195] davon waren vierhundert gelegentliche und sechshundert regelmäßige Autoren. Der Verlag standardisierte Anschreiben, informierte die Autoren mit Rundschreiben und Merkblättern zu Rechtschreibfragen, Literaturangaben, Abkürzungen und Sonderzeichen. Man erhielt ein Bogenhonorar oder Pauschalbeträge nach Umfang. Weiterhin war die Anonymität vertraglich festgeschrieben. [196]

Für das altertumswissenschaftliche Fachlexikon Der Neue Pauly stellte ein Erfahrungsbericht 1998 fest, dass die Anzahl der Mitarbeiter sehr hoch gewesen sei – des großen Spezialisierungsdrucks wegen: „Es gibt zahlreiche von mehreren Autoren verfaßte 'Komposit-Artikel', da sich für übergreifende Themen oder 'Dachartikel' kaum noch 'Generalisten' finden lassen. Die Einheitlichkeit der Konzeption eines Artikels – um von dem Werk im ganzen zu schweigen – ist hierdurch gefährdet.“ Neunzehn Fachredaktionen erarbeiteten gemeinsam eine Gesamtlemmaliste und koordinierten die Kommunikation mit den über siebenhundert Autoren. [197]

Die Wikipedia wird von Freiwilligen geschrieben und redigiert. Sie beteiligen sich aus Interesse an einem Thema oder aus Idealismus. Außerdem schließen sie sich einer Gemeinschaft an, in der sie Wertschätzung erhalten. [198] [199] Die Wikipedia -Freiwilligen sind höhergebildet und etwa zur Hälfte unter dreißig Jahren alt. [200]

Prominente Autoren

Im 19. und 20. Jahrhundert kam es dazu, dass Enzyklopädien bekannte Wissenschaftler oder andere Prominente gewonnen haben. Berühmte Autoren der Encyclopaedia Britannica waren unter anderem der Schriftsteller Walter Scott , der Bevölkerungswissenschaftler Robert Malthus und der Wirtschaftswissenschaftler David Ricardo . [201] Im deutschsprachigen Raum der 1970er-Jahre beispielsweise integrierte Meyers Konversations-Lexikon längere Beiträge von Prominenten. Einleitend schrieb der Wissenschaftstheoretiker Jürgen Mittelstraß „Vom Nutzen der Enzyklopädie“. [202] Der ehemalige SPD-Bundesminister Carlo Schmid verfasste den Beitrag „Demokratie – die Chance, den Staat zu vermenschlichen“, und der ehemalige FDP-Bundeswirtschaftsminister Hans Friedrichs schrieb über die „Weltwirtschaft“.

Zu einem Problem wird dies, wenn die Prominenten Teil des öffentlichen Diskurses über ihr Fach sind. Es fällt ihnen möglicherweise schwer, einen neutralen, überblickenden Standpunkt zu beziehen. In einem Erweiterungsband der Encyclopaedia Britannica (1926) schrieb Leo Trotzki den Artikel über Lenin . Der ehemalige Kriegskommissar Trotzki war Lenins enger Mitarbeiter gewesen, [203] und die Bezugnahme auf den bereits verstorbenen Lenin war ein wichtiges Instrument im politischen Streit zwischen Trotzki, Stalin und weiteren sowjetischen Politikern.

Bezahlung

Generell wurden die Mitarbeiter von Enzyklopädien eher schlecht bezahlt. William Smellie erhielt für die Arbeit an der ersten Ausgabe der Encyclopaedia Britannica die Summe von zweihundert Pfund. Für vier Jahre Teilzeitarbeit war dies weder großzügig noch armselig, so Jeff Loveland, aber im Vergleich weniger, als Diderot für die größere und langwierigere Arbeit an der Encyclopédie bekam. [204] Bei Chambers im 19. Jahrhundert lag das Jahresgehalt der Redakteure bei der unteren Grenze des Mittelstandes. [205]

Im 20. Jahrhundert, berichtet Einbinder von der Encyclopaedia Britannica , hätten sich viele Gelehrte gern beteiligt, konnten es sich aber nicht leisten, für so wenig Geld (zwei Cent pro Wort) zu schreiben. Das gelte besonders für die Geisteswissenschaften. Zwar sei die Mitarbeit aus Gründen des Prestiges sehr begehrt, doch viele hätten nur einen Artikel beitragen wollen. [206] Überhaupt bemängelte Einbinder einen vorrangig kommerziellen Charakter der Encyclopaedia Britannica , bei der die Gutverdiener des Verlages die Haustürverkäufer waren, und nicht etwa die Autoren. [207]

Leser

Bis zum 18. Jahrhundert

World Book Encyclopedia von 1959 in einer Braille -Version, 145 Bände

Ein Text kann nur dann Leser finden, wenn Menschen des Lesens kundig sind, wenn sie Zeit zum Lesen haben und wenn sie sich den Lesestoff leisten können. Das hat den Kreis der möglichen Leser historisch stark eingeschränkt, noch davon abgesehen, ob die Menschen überhaupt Interesse am Inhalt hatten. Dennoch gab es Wege, die Barrieren zu überwinden: Texte wurden früher laut gelesen, so dass Leseunkundige mithören konnten, reiche Leute stellten ihre Bibliotheken einem größeren Kreis zur Verfügung, oder Gruppen von Menschen schafften sich gemeinsam Bücher an. Erst im 19. Jahrhundert weitete sich der Kreis in Europa wesentlich aus, dank staatlich geförderter Schulen und billigerer Bücher: Um 1900 konnten neunzig Prozent der Deutschen, Franzosen, Engländer und US-Amerikaner lesen. Andere Erdteile blieben zurück, in Russland war dazu nur ein Drittel der Männer in der Lage. [208]

Plinius schrieb die Naturalis historia für die Volksmassen, wie Bauern und Handwerker, so behauptete er es in der an den Kaiser gerichteten Widmung. Jedenfalls sei sie für jeden, der die Zeit aufbringe, zu lesen. Seine Aussage ist so zu interpretieren, dass er an diejenigen dachte, die ein einfaches Leben in der Natur führen, entsprechend den von ihm geschätzten römischen Tugenden. Insgesamt wollte er jedoch alle Bürger des Reiches ansprechen, so wie sein Werk das Reich universal beschrieb. [209]

Auch die Verfasser von mittelalterlichen Enzyklopädien haben sich meist an einen offenen Leserkreis gerichtet, zumindest den Vorworten zufolge. Alle Leser sollten angesprochen sein, nicht gefiltert nach ihrem sozialen Status oder ihrem Bildungsgrad. In der Praxis jedoch ist beispielsweise das Elucidarium anscheinend fast nur von Geistlichen gelesen worden. Der Livre de Sidrac hingegen wurde nur von Adligen rezipiert, jedenfalls befand das Buch sich (den Besitzvermerken zufolge) nie in Klosterbibliotheken. [210] Einen sehr kleinen Adressatenkreis hatte der Hortus Deliciarum : Die Äbtissin Herrad von Landsberg ließ ihn im 12. Jahrhundert nur für ihre Nonnen schreiben. Erst 350 Jahre später wurde das reich illustrierte Werk außerhalb der Klostermauern bekannt. [210]

Dennis de Coetlogon hat sich für seine Universal history (1745) wohl eine gehobene Leserschaft vorgestellt, mit Themen wie der Falknerei , die für Adlige gedacht waren. Über Handwerker, Diener und die niederen Stände schrieb De Coetlogon wiederholt despektierlich. Dennoch waren unter den Subskribenten nicht nur Kaufleute, Beamte und Geistliche, sondern auch einige Handwerker, die ungewöhnlich wohlhabend gewesen sein müssen. [211]

Die große französische Encyclopédie wurde eher im städtischen als im ländlichen Frankreich gelesen, eher in alten Städten mit kirchlichen und staatlichen Bildungseinrichtungen als in den neuen Städten, in denen sich bereits Industrie ansiedelte. Die Leser gehörten zur Oberschicht, zu den Vertretern des kirchlichen und des adligen Standes . Sie waren Beamte, Offiziere und nur selten Unternehmer. Spätere, billigere Ausgaben wurden zum Teil auch Besitz von Anwälten und Verwaltern in der Mittelschicht. Paradoxerweise erreichte dieses Werk des Fortschritts vor allem die Stände, die unter der Revolution von 1789 zu leiden hatten. Außer in Frankreich verkaufte sich die Encyclopédie (besonders in den späteren Auflagen) auch in den angrenzenden französischsprachigen Gebieten, Italien, den Niederlanden und Westdeutschland, weniger in London oder Kopenhagen, wenngleich einige sets sogar nach Afrika und Amerika kamen. [212]

Seit dem 19. Jahrhundert

Großenzyklopädien wie die von Brockhaus und Meyer im 19. Jahrhundert richteten sich an das Bildungs- und Besitzbürgertum; diese Schichten waren nicht zuletzt wegen der Kreditwürdigkeit bevorzugte Zielgruppen für die Haustürverkäufer. Beim 17-bändigen Meyers Konversations-Lexikon von 1893 bis 1897 waren von je hundert Käufern: 20 Verkehrsbeamte, 17 Kaufleute, 15 Militärs, 13 Lehrer, neun Baubeamte/Techniker, sechs Verwaltungsbeamte, fünf Gutsbesitzer, drei Justizbeamte, drei Künstler, drei Privatiers, zwei Wirte, 1,5 Ärzte, ebenfalls 1,5 Studenten und ein Rechtsanwalt. [213]

Noch 1913 meinte Albert Brockhaus: Wenn man von hundert Millionen Deutschsprachigen in Europa als möglichen Käufern ausgehe, müsse man bereits fünfzig Millionen Frauen und fünfundzwanzig Millionen Kinder abziehen. Damals setzten Brockhaus und Meyer zusammen gerade einmal dreißig- bis vierzigtausend Exemplare um. Doch schon in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg richtete der Brockhaus-Verlag sich zunehmend an Frauen sowie die ärmere Bevölkerung und versuchte Begriffe verständlicher einzuführen. Konfessionell getrennte Darstellungen bei religiösen Stichwörtern kamen bei Katholiken gut an. Man konzipierte in den 1920er-Jahren auch Volksausgaben. [214] Die Auflage des Großen Brockhaus von 1928 bis 1935 wurde in erster Linie von Hochschullehrern gekauft, auf den nächsten Rängen folgten Apotheker, Rechtsanwälte, Studienräte, Ärzte, Volksschullehrer, Zahnärzte, Geistliche und Architekten, auf Platz zehn standen die Ingenieure. [215]

Für den Großen Brockhaus in den 1950er-Jahren galt, dass fast ein Drittel seiner Käufer Lehrer waren oder aus kaufmännischen Berufen stammte. Bundespräsident Theodor Heuss berichtete 1955, er habe den Großen Brockhaus in seinem Arbeitszimmer hinter sich, und neben sich auf dem Schreibtisch den kleinen. [216]

Besondere Zielgruppen

Eine besondere Zielgruppe konnten Frauen sein, so bei den Frauenzimmerlexika , wie das Damen Conversations Lexikon von 1834, die eine Tradition des 18. Jahrhunderts fortführten. Sie sollten nicht ermüdend Tatsachen aufzählen, sondern anschaulich und romantisch sein, ausführlich dort, wo die Themen die weibliche Sphäre berührten. Staat und Politik fehlten in ihnen völlig. [217] Auch entstanden ab dem frühen 19. Jahrhundert sogenannte Hauslexika , die sich speziell Themen der praktischen Lebensbereiche widmeten.

Eigene Nachschlagewerke gab es auch für Kinder, wenngleich sie lange Zeit selten waren (rechnet man nicht eigentliche Lehrbücher hinzu). Vor dem 19. Jahrhundert war wohl die Pera librorum juvenilium (Sammlung von Büchern für die Jugend, 1695) von Johann Christoph Wagenseil das einzige Werk dieser Art. Dann brachte Larousse 1853 die Petite Encyclopédie du jeune âge heraus, aber die nächste erschien im Verlag erst 1957. Arthur Mee (1875–1943) brachte 1910/1912 eine moderne Kinderenzyklopädie auf Englisch heraus, die in Großbritannien The Children's Encyclopaedia und in den USA The Book of Knowledge genannt wurde. Die reich bebilderten Artikel waren lebhaft geschrieben. Von großem Erfolg war auch die World Book Encyclopedia (seit 1917/1918). Der Erste Weltkrieg unterbrach die Planung für eine Britannica Junior , sie erschien erst 1934. Der Britannica-Verlag kam dann noch mit mehreren Kinderenzyklopädien hervor. [218] Mein erster Brockhaus war in den 1950er-Jahren ein großer Publikumserfolg trotz relativ hohem Preis. [219]

Kritik

Oberflächliches Wissen

„Meyers Lexikon weiß alles“, Reklame um 1925

Als Enzyklopädien nicht mehr als Lehrbücher, sondern als Nachschlagewerke verstanden wurden, wurde befürchtet, dass die Leser faul würden. Im Vorwort zur Deutschen Encyclopädie (1788) beispielsweise setzte man sich mit dem Gedanken auseinander, dass manche Enzyklopädien Unterricht ohne Mühe, ohne Grundlagenwissen versprächen. [220] Goethe ließ im Lustspiel Die Vögel jemanden sagen: „Hier sind die großen Lexica, die großen Krambuden der Literatur, wo jeder einzelne sein Bedürfnis pfennigweise nach dem Alphabet abholen kann.“ [221]

Gerade die Befürworter einer systematischen Anordnung meinten, bei einer alphabetischen Anordnung könnte der Leser sich mit knappem, oberflächlichem Wissen zufriedengeben. Die Antwort der Lexikonmacher lautete, ihre Leser seien schon gebildet. [222]

1896 machte der Journalist Alfred Dove sich über die Oberflächlichkeit lustig, die die Konversationslexika in die Konversation gebracht hätten. Dabei sei es unerheblich, ob man sich dem Brockhaus oder dem Meyer anvertraue, sie seien einander gleich an Charakter und Wert. [223]

Auf die Gläubigkeit gegenüber der gedruckten Autorität ging das kurze Theaterstück 'Der große Brockhaus' ein, das 1905 im Rahmen des 100. Jubiläums von Brockhaus' Konversations-Lexikon aufgeführt wurde. Der Protagonist schreibt seine Rede über die Gasanstalt aus dem Brockhaus ab und übersieht dabei, dass er bereits aus dem anschließenden Artikel über das Gasthaus übernimmt. Den Zuhörern fällt der Irrtum nicht auf und er kann die Wahl zum Stadtrat dennoch für sich entscheiden. Danach gesteht er gegenüber dem Bürgermeister: „Kinder, was ist der große Brockhaus doch für ein herrliches Buch, sogar wenn man falsch aus ihm abschreibt, klingt's doch noch richtig.“ [224]

Mangelnde Aktualität

Auch bei grundsätzlich für hochwertig angesehenen Produkten wurde die Kritik laut, dass der Inhalt veraltet sei. Mit dem wissenschaftlichen Fortschritt vor allem seit dem 17. Jahrhundert war dies an sich kaum vermeidbar. Wenn der letzte Band eines Großwerkes erschien, war der erste oft schon mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte alt. Überholte Darstellungen waren jedoch auch ein Versäumnis des Autors oder Herausgebers, der sich nicht um die neueste Fachliteratur bemüht hatte.

So behauptete Dennis de Coetlogon in seiner Universal history von 1745 fälschlicherweise, die von ihm verwendeten astronomischen Tafeln seien aktuell. Das hatte zum Teil damit zu tun, dass er aus der Cyclopaedia von 1728 abschrieb. Unter „Agriculture and Botany“ meinte de Coetlogon, dass der Saft in Pflanzen zirkuliere, so wie das Blut in Tieren. Diese Ansicht war bereits im vorherigen Jahrzehnt durch Stephen Hales ' Experimente widerlegt worden. [225]

Ihrer eigenen Reklame zufolge war die Encyclopaedia Britannica stets sehr aktuell. [226] Harvey Einbinder listete in den 1960er-Jahren jedoch zahlreiche Artikel auf, die seit sechs Jahrzehnten oder länger nicht oder kaum verändert wurden. Beispielsweise die Artikel über Hesiod und Mirabeau seien aus den Jahren 1875–1889. In der Ausgabe von 1958 hieß es noch, dass in der polnischen Stadt Tarnopol 35.831 Menschen leben, davon vierzig Prozent Juden. [227] Um das Alter der Artikel zu verbergen, entfernte die Encyclopaedia Britannica die Initialen von Autoren, die bereits verstorben waren. Das Alter war aber zum Teil an den veralteten Literaturhinweisen erkennbar, etwa, wenn 1963 der Artikel „Punic War“ ( Punischer Krieg ) angeblich aktuelle Forschung vermeldete, dies sich aber auf Veröffentlichungen von 1901 und 1902 bezog. [228]

Einbinder erklärte die veralteten Artikel damit, dass der Britannica-Verlag wesentlich mehr Geld für Reklame ausgab als für die Verbesserung des Inhalts. Selbst bei einer großzügigen Schätzung betrugen die Kosten für Beitragende um 1960 weniger als eine Million Dollar, der Werbe-Etat allein für die USA sah jedoch vier Millionen vor. [207]

Paul Nemenyi schrieb über die Ausgabe von 1950, dass die naturwissenschaftlichen Artikel im Durchschnitt fünfzehn bis dreißig Jahre alt seien. [229] Als Diana Hobby von der Houston Post 1960 die Kritik von Einbinder wiedergab, erhielt sie in der Folge vom Britannica-Verlag einen Brief, dass sie nur wegen ihres Alters, ihres Geschlechts und ihrer Unschuld eine so bösartige Kritik ernst nehmen könne. [230]

Die Herausgeber von Enzyklopädien versuchten, die Aktualität mithilfe von Ergänzungsbänden aufrechtzuerhalten. 1753 erschienen beispielsweise zwei Ergänzungsbände (Supplements) für die 7. Auflage der Cyclopaedia . Der Brockhaus kam dann für seine Auflage von 1851 bis 1855 mit einem Jahrbuch (1857–1864), das in monatlichen Stücken erschien. [231] Als um das Jahr 2000 gedruckte Enzyklopädien seltener wurden, sind oftmals die Jahrbücher weiterhin erschienen, auch wenn das eigentliche Werk bereits sein Ende gefunden hat.

Laut Umfrage von 1985 fanden Mitarbeiter von wissenschaftlichen Bibliotheken in den USA die Aktualität einer Enzyklopädie für ähnlich wichtig wie Aufbau und Zugänglichkeit, und nur noch die Zuverlässigkeit wichtiger. Als allgemeine, ungeschriebene Regel galt, dass man alle fünf Jahre eine neue Enzyklopädie anschaffen müsse. Viele Bibliotheken kauften etwa einmal im Jahr eine neue Enzyklopädie, so dass sie reihum einen relativ aktuellen Satz (set) der wichtigsten Enzyklopädien anbieten konnten. Eine Ausnahme war die Britannica in der umstrittenen Anordnung der frühen siebziger Jahre; bei einem Viertel der Respondenten war ihr set mindestens neun Jahre alt. Die Bibliothekare klagten nicht über die Aktualität, und es gab Hinweise, dass sie für neuere Informationen andere Werke oder die Zeitung empfahlen. [232]

Das Bewusstsein der zeitlichen Bedingtheit von Wissen führt auch zu Kritik an der visuellen Gestaltung von Wissensvermittlung. In literarischen und künstlerischen Bezügen auf das Format der Enzyklopädie im 20. Jahrhundert äußert sich diese Kritik der Literaturwissenschaftlerin Monika Schmitz-Emans zufolge in einer teilweisen Emanzipation vom üblichen Zweck von Wissensvermittlung durch Bilder und Texte. [233]

Zielgruppen und Statussymbol

Zwar haben Enzyklopädien normalerweise den Anspruch, allgemeinverständlich auch für Laien zu sein, können ihn aber gerade bei naturwissenschaftlichen Themen nicht immer einhalten. Spezialisten neigen dazu, in ihren Artikeln zu sehr ins Detail zu gehen, anstatt die allgemeinen Aspekte darzustellen. [234] So berichtete Robert Collison in den 1960er-Jahren von einem Techniker, dem anhand von wohlausgewählten Beispieltexten eine Großenzyklopädie aufgeschwatzt wurde. Sie erwies sich aber als zu schwierig für sein intellektuelles Niveau, so dass er sie bald wieder mit Verlust verkaufte. [235]

Die Reklame für die Encyclopaedia Britannica verwendete gegenüber Eltern gern das Verkaufsargument, mit dieser Enzyklopädie könne man das Bildungsniveau der Kinder erhöhen und ihnen bessere Chancen im Vergleich zu anderen Kindern geben. Allerdings wurde die Enzyklopädie nicht für Kinder, sondern für Erwachsene geschrieben. [235] [236] Collisons Vermutung, dass die meisten Kinder (und Erwachsenen) ihre für viel Geld erworbene Enzyklopädie gar nicht verwenden, [235] wurde von Untersuchungen des Britannica-Verlags bestätigt. Der durchschnittliche Käufer hat weniger als einmal pro Jahr in seine Encyclopaedia Britannica geschaut. [237]

Dementsprechend wurde von den Kritikern auch wiederholt die Frage gestellt, ob Großenzyklopädien nicht ein „kostspieliger Luxus“ [238] (Anja zum Hingst) sind, mehr ein Statussymbol für kaufkräftige Schichten als ein Instrument zur persönlichen Bildung. Betrachtet man nur die echten (gebundenen) Großenzyklopädien mit mindestens zehn Bänden, nicht älter als zwanzig Jahre, so gab es diese in den 1980er-Jahren allenfalls in fünf bis acht Prozent der Haushalte. [238] Den Verdacht des Statussymbols schürten nicht zuletzt die Luxus-, Jubiläums- und Künstlerausgaben, die noch einmal deutlich teurer waren als die normalen, die bereits hochwertig gebunden und auf gutem Papier gedruckt waren.

Literatur

 • Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 BC to the present day. 2. Auflage. Hafner, New York 1966, OCLC 220101699 .
 • Ulrich Dierse: Enzyklopädie. Zur Geschichte eines philosophischen und wissenschaftstheoretischen Begriffs. Bouvier, Bonn 1977, ISBN 3-416-01350-6 .
 • Walter Goetz : Die Enzyklopädie des 13. Jahrhunderts. In: Zeitschrift für deutsche Geistesgeschichte. Band 2, 1936, S. 227–250.
 • Ulrike Haß (Hrsg.): Große Lexika und Wörterbücher Europas. Europäische Enzyklopädien und Wörterbücher in historischen Porträts. De Gruyter, Berlin/Boston 2012, ISBN 978-3-11-019363-3 .
 • Hans Dieter Hellige: Weltbibliothek, Universalenzyklopädie, Worldbrain. Zur Säkulardebatte über die Organisation des Weltwissens. In: Technikgeschichte. Band 67, Heft 4, 2000, S. 303–329.
 • Hans-Albrecht Koch (Hrsg.): Ältere Konversationslexika und Fachenzyklopädien: Beiträge zur Geschichte von Wissensüberlieferung und Mentalitätsbildung. (= Beiträge zur Text-, Überlieferungs- und Bildungsgeschichte. Band 1). Peter Lang, Frankfurt am Main ua 2013, ISBN 978-3-631-62341-1 .
 • Werner Lenz: Kleine Geschichte großer Lexika. Bertelsmann-Lexikon-Verlag, Gütersloh ua 1972, ISBN 3-570-03158-6 .
 • Ines Prodöhl: Die Politik des Wissens. Allgemeine deutsche Enzyklopädien zwischen 1928 und 1956. Akademie-Verlag, Berlin 2011, ISBN 978-3-05-004661-7 .
 • Ulrich Johannes Schneider (Hrsg.): Seine Welt wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit. Primus, Darmstadt 2006, ISBN 3-89678-560-5 .
 • Ulrich Johannes Schneider: Die Erfindung des allgemeinen Wissens. Enzyklopädisches Schreiben im Zeitalter der Aufklärung. Akademie-Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-05-005780-4 .
 • Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer, Tübingen 2000, ISBN 3-484-63024-8 .
 • Theo Stammen, Wolfgang EJ Weber (Hrsg.): Wissenssicherung, Wissensordnung und Wissensverarbeitung. Das europäische Modell der Enzyklopädien. Akademie-Verlag, Berlin 2004, ISBN 3-05-003776-8 .
 • Ingrid Tomkowiak (Hrsg.): Populäre Enzyklopädien. Von der Auswahl, Ordnung und Vermittlung des Wissens. Chronos, Zürich 2002, ISBN 978-3-0340-0550-0 .
 • Bernhardt Wendt: Idee und Entwicklungsgeschichte der enzyklopädischen Literatur. Eine literarisch-bibliographische Studie (= Das Buch im Kulturleben der Völker. Band 2). Aumühle, Würzburg 1941.
 • Carsten Zelle (Hrsg.): Enzyklopädien, Lexika und Wörterbücher im 18. Jahrhundert (= Das achtzehnte Jahrhundert. 22. Jahrgang, Heft 1). Wallstein, Göttingen 1998, ISBN 3-89244-286-X .

Weblinks

Wiktionary: Enzyklopädie – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : Enzyklopädien – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Belege

 1. Wilhelm Pape , Max Sengebusch (Bearb.): Handwörterbuch der griechischen Sprache . 3. Auflage, 6. Abdruck. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914 ( zeno.org [abgerufen am 18. Januar 2021] παιδεία paideía , deutsch ‚Erziehung' ist Femininum, weshalb das attributiv verwendete Adjektiv ἐγκύκλιος enkýklios , deutsch ‚kreisförmig, im Kreise herumgehend, allgemein' im Altgriechischen demselben Genus folgt; es ist bei Pape leider nur abgekürzt gedruckt).
 2. Aude Doody: Pliny's Encyclopedia. The Reception of the Natural History. Cambridge University Press, Cambridge ua 2010, S. 12 f.
 3. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer, Tübingen 2000, S. 23–24.
 4. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer, Tübingen 2000, S. 25–31.
 5. Vorrede in: Brockhaus Conversations-Lexikon . Band 1, Amsterdam 1809, S. 5–14, hier S. 8/9 (Hervorhebung im Original). Siehe Zeno.org , abgerufen am 21. Juni 2011.
 6. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica . Band 18. 15. Auflage, 1998, S. 257–280, hier S. 258. Original: „Today most people think of an encyclopaedia as a multivolume compendium of all available knowledge, complete with maps and a detailed index, as well as numeorus adjuncts such as bibliografies, illustrations, lists of abbreviations and foreign expressions, gazetteers, and so on.“
 7. Ulrich Dierse: Enzyklopädie. Zur Geschichte eines philosophischen und wissenschaftlichen Begriffs . Diss. Bochum 1977. Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn 1977, S. 5/6.
 8. Aude Doody: Pliny's Encyclopedia. The Reception of the Natural History. Cambridge University Press, Cambridge ua 2010, S. 45–47.
 9. Quintilian, Institutio oratoria 1,10,1.
 10. Aude Doody: Pliny's Encyclopedia. The Reception of the Natural History. Cambridge University Press, Cambridge ua 2010, S. 46–48.
 11. Aude Doody: Pliny's Encyclopedia. The Reception of the Natural History. Cambridge University Press, Cambridge ua 2010, S. 50/51.
 12. Ulrich Dierse: Enzyklopädie. Zur Geschichte eines philosophischen und wissenschaftlichen Begriffs. Dissertation Bochum 1977. Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn 1977, S. 6.
 13. Ulrich Dierse: Enzyklopädie. Zur Geschichte eines philosophischen und wissenschaftlichen Begriffs . Diss. Bochum 1977. Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn 1977, S. 7/8.
 14. Encyclopedie. In: Grote Winkler Prins . Band 8. Elsevier. Amsterdam/Antwerpen 1991, S. 326–329, hier S. 326.
 15. Ulrich Dierse: Enzyklopädie. Zur Geschichte eines philosophischen und wissenschaftlichen Begriffs . Diss. Bochum 1977. Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn 1977, S. 45.
 16. a b c Ulrich Johannes Schneider: Bücher als Wissensmaschinen. In: ders. (Hrsg.): Seine Welt wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit. WBG, Darmstadt 2006, S. 9–20, hier S. 12.
 17. a b c d e Siehe Robert Luff: Wissensvermittlung im europäischen Mittelalter. „Imago mundi“-Werke und ihre Prologe. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1999, S. 421.
 18. a b c Ulrich Johannes Schneider: Bücher als Wissensmaschinen. In: ders. (Hrsg.): Seine Welt wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit. WBG, Darmstadt 2006, S. 9–20, hier S. 15.
 19. Athanasius Kircher : Ars magna lucis et umbrae von 1646.
 20. Aude Doody: Pliny's Encyclopedia. The Reception of the Natural History. Cambridge University Press, Cambridge ua 2010, S. 11, 44.
 21. a b Trevor Murphy: Pliny the Elder's Natural History. Oxford University Press, New York 2004, S. 11–13 und 194–195.
 22. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 BC to the present day . 2. Auflage, Hafner, New York 1966, S. 21/22.
 23. Sorcha Cary: Pliny's Catalogue of Culture. Art and Empire in the Natural History. Oxford University Press, New York 2003, S. 18.
 24. a b Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica . Band 18. 15. Auflage, 1998, S. 257–280, hier S. 271.
 25. Trevor Murphy: Pliny the Elder's Natural History. Oxford University Press, New York 2004, S. 195.
 26. Trevor Murphy: Pliny the Elder's Natural History. Oxford University Press, New York 2004, S. 196.
 27. Burkhart Cardauns: Marcus Terentius Varro. Einführung in sein Werk . Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg 2001, S. 77–80.
 28. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 BC to the present day . 2. Auflage, Hafner, New York 1966, S. 25–26.
 29. Sorcha Cary: Pliny's Catalogue of Culture. Art and Empire in the Natural History. Oxford University Press, New York 2003, S. 18–21.
 30. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 BC to the present day . 2. Auflage, Hafner, New York 1966, S. 27–28.
 31. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 BC to the present day . 2. Auflage, Hafner, New York 1966, S. 28.
 32. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica . Band 18. 15. Auflage, 1998, S. 257–280, hier S. 271/272.
 33. Lenelotte Möller (Hrsg.): Die Enzyklopädie des Isidor von Sevilla . MatrixVerlag. Wiesbaden 2008, S. 12–13.
 34. Lenelotte Möller (Hrsg.): Die Enzyklopädie des Isidor von Sevilla . MatrixVerlag. Wiesbaden 2008, S. 14–16.
 35. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 BC to the present day . 2. Auflage, Hafner, New York 1966, S. 36/37.
 36. Franz Josef Worstbrock : Arnoldus Saxo. In: Verfasserlexikon . 2. Auflage. Band 1 (1978), Sp. 485–488.
 37. a b Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica . Band 18. 15. Auflage, 1998, S. 257–280, hier S. 272.
 38. Frits van Oostrom: Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300 . Uitgeverij Bert Bakker. Amsterdam 2006, S. 504–509.
 39. Georg Steer: Bartholomäus Anglicus. In: Burghart Wachinger ua (Hrsg.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon . 2., völlig neu bearbeitete Auflage, Band 1: ‚A solis ortus cardine' – Colmarer Dominikanerchronist. de Gruyter, Berlin/New York 1978, Spalte 616 f.
 40. MC Seymor ua: Bartholomaeus Anglicus and his Encyclopedia. Aldershot/Hampshire und Brookfield/Vermont 1992.
 41. Vgl. auch Volker Zimmermann: Die Heilkunde in spätmittelalterlichen Handschriftenenzyklopädien. In: Sudhoffs Archiv. Band 67, 1983, S. 39–49.
 42. Carlos G. Noreña: Juan Luis Vives . Martinus Nijhoff. Den Haag 1970, S. 247/248.
 43. Ulrich Johannes Schneider: Bücher als Wissensmaschinen. In: ders. (Hrsg.): Seine Welt wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit . WBG, Darmstadt 2006, S. 9–20, hier S. 11.
 44. a b Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica . Band 18. 15. Auflage, 1998, S. 257–280, hier S. 276.
 45. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 BC to the present day . 2. Auflage, Hafner, New York 1966, S. 39/40.
 46. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 BC to the present day . 2. Auflage, Hafner, New York 1966, S. 41 f.
 47. Helena Henrica Maria van Lieshout: Van boek tot bibliotheek. De wordingsgeschiedenis van de Dictionaire Historique et Critique van Pierre Bayle (1689–1706). Diss. Nimwegen, Grave 1992. S. 228/229.
 48. Richard Yeo: Encyclopaedic visions. Scientific Dictionaries and Enlightment Culture . Cambridge University Press, Cambridge 2001, S. 14–16.
 49. Frank A. Kafker: The Influence of the Encyclopédie on the eighteenth-century encyclopaedic tradition. In: Frank A. Kafker: Notable encyclopedias of the late eighteenth century: eleven successors of the Encyclopédie . The Voltaire Foundation. Oxford 1994, S. 389–399, hier S. 389/390.
 50. Frank A. Kafker: Epilogue: the tortoise and the hare: the longevity of the Encyclopaedia Britannica and the Encyclopédie compared. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (Hrsg.): The Early Britannica (1768/1803) . The Voltaire Foundation. Oxford 2009, S. 299–307, hier S. 302, 307.
 51. Anja zum Hingst: Die Geschichte des Großen Brockhaus. Vom Conversationslexikon zur Enzyklopädie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, S. 123–126.
 52. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer, Tübingen 2000, S. 36.
 53. Thomas Keiderling : FA Brockhaus 1905–2005 . Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, S. 21.
 54. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 50.
 55. Thomas Keiderling : FA Brockhaus 1905–2005 . Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, S. 23.
 56. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 BC to the present day . 2. Auflage, Hafner, New York 1966, S. 199/200.
 57. Thomas Keiderling : Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert . Band 2: Die Weimarer Republik 1918–1933. Teil 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, S. 441–462, hier S. 447.
 58. Thomas Keiderling : Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert . Band 2: Die Weimarer Republik 1918–1933. Teil 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, S. 441–462, hier S. 442.
 59. Thomas Keiderling : Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert . Band 2: Die Weimarer Republik 1918–1933. Teil 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, S. 441–462, hier S. 457/458, 460.
 60. Thomas Keiderling : FA Brockhaus 1905–2005 . Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, S. 162.
 61. Thomas Keiderling : FA Brockhaus 1905–2005 . Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, S. 271.
 62. Thomas Keiderling : FA Brockhaus 1905–2005 . Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, S. 275, 280, 285.
 63. Anja zum Hingst: Die Geschichte des Großen Brockhaus. Vom Conversationslexikon zur Enzyklopädie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, S. 173.
 64. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 BC to the present day . 2. Auflage, Hafner, New York 1966, S. 17/18.
 65. Dan O'Sullivan: Wikipedia. A New Community of Practice? Ashgate. Farnham, Burlington 2009, S. 77.
 66. Herbert George Wells: Lecture delivered at the Royal Institution of Great Britain, November 20th . 1936, S. 3–35, hier S. 14. „This World Encyclopaedia would be the mental background of every intelligent man in the world. It would be alive and growing and changing continually under revision, extension and replacement from the original thinkers in the world everywhere. Every university and research institution should be feeding it. Every fresh mind should be brought into contact with its standing editorial organization. And on the other hand, its contents would be the standard source of material for the instructional side of school and college work, for the verification of facts and the testing of statements – everywhere in the world.“ Zitiert nach: Wikiquote , abgerufen am 20. Juni 2011.
 67. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 BC to the present day . 2. Auflage, Hafner, New York 1966, S. 19/20.
 68. Encyclopedie. In: Grote Winkler Prins . Elsevier. Amsterdam / Antwerpen 1990, S. 5/6.
 69. a b Enzyklopädie. In: Brockhaus Enzyklopädie . Band 8. 21. Auflage, FA Brockhaus. Leipzig/Mannheim 2006, S. 174–180, hier S. 179/180.
 70. Shane Greenstein, Michelle Devereux: The Crisis at Encyclopaedia Britannica ( Memento vom 13. März 2013 im Internet Archive ) (PDF; 462 kB), Kellogg School of Management, S. 5/6. Abgerufen am 20. Juni 2011.
 71. Shane Greenstein, Michelle Devereux: The Crisis at Encyclopaedia Britannica ( Memento vom 13. März 2013 im Internet Archive ) (PDF; 462 kB), Kellogg School of Management, S. 7/8. Abgerufen am 20. Juni 2011.
 72. Shane Greenstein, Michelle Devereux: The Crisis at Encyclopaedia Britannica ( Memento vom 13. März 2013 im Internet Archive ) (PDF; 462 kB), Kellogg School of Management, S. 9–11. Abgerufen am 20. Juni 2011.
 73. Alternativ wird die Geburt von Britannica Online auf das Jahr 1994 datiert. Shane Greenstein, Michelle Devereux: The Crisis at Encyclopaedia Britannica ( Memento vom 13. März 2013 im Internet Archive ) (PDF; 462 kB), Kellogg School of Management, S. 7. Abgerufen am 20. Juni 2011.
 74. listserv.uh.edu , Universität Houston, abgerufen am 20. Juni 2011. Gefunden über die englischsprachige Wikipedia: en:History of Wikipedia , ( diese Version ).
 75. Announcement of the Project , GNU.org, abgerufen am 20. Juni 2011.
 76. Stern: Wikipedia. Wissen für alle , Dezember 2007, abgerufen am 27. Juni 2011.
 77. Zeit Online: Je umstrittener, desto besser (PDF; 83 kB), Interview mit Peter Haber , 8. Juli 2010, abgerufen am 27. Juni 2011; Annette Lorenz: Beurteilung der Qualität zahnmedizinischer Einträge in Wikipedia – ein Vergleich mit zahnmedizinischer Fachliteratur , Diss. Freiburg 2009, abgerufen am 27. Juni 2011.
 78. Roy Rosenzweig: Can History be Open Source? Wikipedia and the Future of the Past ( Memento vom 1. April 2018 im Internet Archive ), 2006, abgerufen am 27. Juni 2011.
 79. Bildungsklick.de: Bundeskartellamt gibt Übernahme des Brockhaus Verlages durch Bertelsmann frei , abgerufen am 20. Juni 2011.
 80. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica . Band 18. 15. Auflage, 1998, S. 257–280, hier S. 268/269.
 81. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica . Band 18. 15. Auflage, 1998, S. 257–280, hier S. 269/270.
 82. Georg Jäger: Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert . Band 1: Das Kaiserreich 1870–1918. Teil 2. Saur, Frankfurt am Main 2001, S. 541–575, hier S. 566/567.
 83. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica . Band 18. 15. Auflage, 1998, S. 257–280, hier S. 270.
 84. A. Rewin, Ju. Schmuskis: Die Entwicklung der Enzyklopädien in der UdSSR. In: Hans-Joachim Diesner, Günter Gurst (Hrsg.): Lexika gestern und heute . VEB Bibliographisches Institut. Leipzig 1976, S. 263–296, hier S. 292.
 85. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 18.
 86. Enzyklopädie. In: Meyers Enzyklopädisches Lexikon . Band 8, Bibliographisches Institut. Mannheim, Wien, Zürich 1973, S. 8–13, hier S. 8.
 87. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 BC to the present day . 2. Auflage, Hafner, New York 1966, S. 3.
 88. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 315.
 89. Aude Doody: Pliny's Encyclopedia. The Reception of the Natural History. Cambridge University Press, Cambridge ua 2010, S. 27.
 90. Zur ENSIE siehe: HJ Pos: Algemene Inleiding. In: Eeerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopedie . Band 1. ENSIE Amsterdam 1946, S. V–XVI, hier S. VI–VII zur Rechtfertigung des systematischen Prinzips, S. XXIV zur Verwendung und zum Register.
 91. Anja zum Hingst: Die Geschichte des Großen Brockhaus. Vom Conversationslexikon zur Enzyklopädie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, S. 164/165.
 92. How to use the Propaedia. In: Propaedia. Outline of Knowledge and Guide to the Britannica. 15. Auflage, Chicago 1998, S. 4.
 93. a b Edgar C. Bailey Jr.: Acquisition and Use of General Encyclopedias in Small Academic Libraries. In: RQ 25, Nr. 2 (Winter 1985), S. 218–222, hier S. 220.
 94. Olga Weijers: Funktionen des Alphabets im Mittelalter. In: Ulrich Johannes Schneider (Hrsg.): Seine Welt wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit . WBG, Darmstadt 2006, S. 22–32, hier S. 22/23, 25.
 95. Enzyklopädie. In: Meyers Enzyklopädisches Lexikon . Band 8, Bibliographisches Institut. Mannheim, Wien, Zürich 1973, S. 8–13, hier S. 9.
 96. Ulrich Johannes Schneider: Die Erfindung des allgemeinen Wissens. Enzyklopädisches Schreiben im Zeitalter der Aufklärung . Akademie Verlag: Berlin 2013, S. 17/18.
 97. Jac. L. Griep: Encyclopedie. In: De Grote Oosthoek. Band 7. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij BV. Utrecht 1977, S. 19–22, hier S. 22.
 98. Philipp Blom: Enlightening the World. Encyclopédie, The Book That Changed the Course of History . Palgrave Macmillan. New York, Houndsmille 2004, S. 43.
 99. Ulrich Dierse: Enzyklopädie. Zur Geschichte eines philosophischen und wissenschaftlichen Begriffs . Diss. Bochum 1977. Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn 1977, S. 56.
 100. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, S. 147.
 101. a b c Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica . Band 18. 15. Auflage, 1998, S. 257–280, hier S. 262.
 102. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, S. 213.
 103. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 192.
 104. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, S. 119.
 105. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, S. 9.
 106. a b c Encyclopaedia . In: Encyclopaedia Britannica . 11. Auflage, 1911.
 107. Siehe Überblicksseite der Digitalisierung , abgerufen am 18. Februar 2014.
 108. a b Olga Weijers: Funktionen des Alphabets im Mittelalter. In: Ulrich Johannes Schneider (Hrsg.): Seine Welt wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit . WBG, Darmstadt 2006, S. 22–32, hier S. 29.
 109. Aude Doody: Pliny's Encyclopedia. The Reception of the Natural History. Cambridge University Press, Cambridge ua 2010, S. 98/99.
 110. Aude Doody: Pliny's Encyclopedia. The Reception of the Natural History. Cambridge University Press, Cambridge ua 2010, S. 126. Übersetzung angelehnt an das englische Beispiel.
 111. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica . Band 18. 15. Auflage, 1998, S. 257–280, hier S. 263.
 112. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, S. 115.
 113. Siehe etwa zur Balance im Neuen Pauly Der Neue Pauly aus: Informationsmittel für Bibliotheken (IFB) 8(2000) 1/4, abgerufen am 20. Juni 2011.
 114. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica . MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, S. 271. Original: „a champion of freedom throughout the world“.
 115. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica . MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, S. 76.
 116. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer, Tübingen 2000, S. 36, 40.
 117. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 BC to the present day . 2. Auflage, Hafner, New York 1966, S. 2.
 118. Roy Rosenzweig: Can History be Open Source? Wikipedia and the Future of the Past ( Memento vom 13. April 2016 im Internet Archive ), 2006, abgerufen am 20. Juni 2011.
 119. Crawford, Holly: Reference and information services: An introduction . Libraries Unlimited Englewood, CO, 2001, S. 433–459.
 120. a b c d e f Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica . Band 18. 15. Auflage, 1998, S. 257–280, hier S. 261.
 121. Siehe etwa Robert Luff: Wissensvermittlung im europäischen Mittelalter. „Imago mundi“-Werke und ihre Prologe. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1999, S. 415, 417. Reprint 2012, ISBN 978-3-11-092074-1 ,pdf .
 122. Richard Yeo: Encyclopaedic visions. Scientific Dictionaries and Enlightment Culture . Cambridge University Press, Cambridge 2001, S. 12.
 123. Ines Prodöhl (2011): Die "Encyclopedia Americana" und die Crux transnationaler Enzyklopädien . In: Themenportal Europäische Geschichte .
 124. Barbara Wolbring: Neuere Geschichte studieren . UVK Verlagsgesellschaft. Konstanz 2006, S. 169.
 125. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica . MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, S. 72.
 126. Thomas Keiderling : FA Brockhaus 1905–2005 . Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, S. 107.
 127. C. Plinius Secundus d. Ä.: Naturkunde. Lateinisch-deutsch . Buch XI. Herausgegeben und übersetzt von Roderich König in Zusammenarbeit mit Gerhard Winkler. Heimeran Verlag, o. O. 1990, S. 25.
 128. Frits van Oostrom: Maerlants wereld . 2. Auflage, Prometheus, Amsterdam 1998 (1996), S. 233.
 129. Zitiert nach: Philipp Blom: Enlightening the World. Encyclopédie, The Book That Changed the Course of History . Palgrave Macmillan. New York, Houndsmille 2004, S. 43. Siehe L'Encyclopédie Volume 12 „Il n'y a rien qui coute moins à acquérir aujourd'hui que le nom de philosophe ; une vie obscure & retirée, quelques dehors de sagesse, avec un peu de lecture, suffisent pour attirer ce nom à des personnes qui s'en honorent sans le mériter […] Le philosophe au contraire deméle les causes autant qu'il est en lui, & souvent même les prévient, & se livre à elles avec connoissance : c'est une horloge qui se monte, pour ainsi dire, quelquefois elle-même […] le philosophe dans ses passions mêmes, n'agit qu'après la réflexion; il marche la nuit, mais il est précedé d'un flambeau.“
 130. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 191.
 131. Enzyklopädie , in: Brockhaus Enzyklopädie . Band 8. 21. Auflage, FA Brockhaus, Leipzig/Mannheim 2006, S. 174–180, hier S. 174.
 132. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 192/193.
 133. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Niemeyer, Tübingen 2000, S. 316.
 134. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 316–318.
 135. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, S. 179.
 136. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 49/50 ( online ), S. 324 ( online ).
 137. Rudolf Fietz: Über den Wert und den Nutzen alter Lexika , 1993. Abgerufen am 20. Juni 2011.
 138. Frank A. Kafker, Jeff Loveland: William Smellie's edition: a modest start. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (Hrsg.): The Early Britannica (1768/1803) . The Voltaire Foundation. Oxford 2009, S. 11–68, hier S. 29. „The inhabitants are black, or very near it, but they are not so ugly as the negroes.“
 139. Artikel „Negro“. In: Encyclopaedia Britannica, 11. Auflage.
 140. Philipp Blom: Enlightening the World. Encyclopédie, The Book That Changed the Course of History . Palgrave Macmillan. New York, Houndsmille 2004, S. 150.
 141. Ina Ulrike Paul: „Wache auf und lies…“. Zur Tradierung von Nationalstereotypen in europäischen Enzyklopädien des 18. Jahrhunderts. In: Ingrid Tomkowiak (Hrsg.): Populäre Enzyklopädien. Von der Auswahl, Ordnung und Vermittlung des Wissens . Chronos Verlag, Zürich 2002, S. 197–220.
 142. Artikel „Homosexualität“. In: Der Volks-Brockhaus . 12. Auflage, FA Brockhaus, Wiesbaden 1956, S. 348.
 143. June L. Engle, Elizabeth Futas: Sexism in Adult Encyclopedias. In: RQ 23, Nro 1 (Herbst 1983), S. 29–39, hier S. 37.
 144. a b Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica . MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, S. 94, 110/111.
 145. Kathleen Hardesty Doig, Frank A. Kafker, Jeff Loveland: George Gleig's Supplement to the third edition (1801–1803): learned and combative. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (Hrsg.): The Early Britannica (1768/1803) . The Voltaire Foundation. Oxford 2009, S. 253–297, hier S. 259. „The French Encyclopédie has been accused, and justly accused, of having disseminated, far and wide, the seeds of Anarchy and Atheism. If the ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA shall, in any degree, counteract the tendency of that pestiferous Work, even these two Volumes will not be wholly unworthy of Your MAJESTY'S Patronage.“
 146. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 63, 67.
 147. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica . MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, S. 67.
 148. Thomas Keiderling : FA Brockhaus 1905–2005 . Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, S. 263.
 149. Hoofdredactie: De Katholieke Encyclopedie. In: De Katholieke Encyclopedie . 2. Auflage, Uitgeverij Mij. Joost van den Vondel, Standaard-Boekhandel. Amsterdam/Antwerpen 1949, S. [1–7], hier S. [2].
 150. De Katholieke Encyclopedie. Proeve van bewerking tevens prospectus . Uitgeverij Mij. Joost van den Vondel. Amsterdam 1932, S. [1–3], hier S. [2].
 151. a b Vorworte bei Enzyklopaedie.ch (PDF; 33 kB), abgerufen am 20. Juni 2011.
 152. Lawrentij Berija . In: Der Spiegel . Nr.   8 , 1996 ( online ).
 153. Nämlich Ludwig von Jan , Karl Mayhoff (Hrsg.): C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII. Teubner, Stuttgart 1967–2002 (Nachdruck der Ausgabe von 1892–1909).
 154. Thomas Keiderling : Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert . Band 2: Die Weimarer Republik 1918–1933. Teil 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, S. 441–462, hier S. 441.
 155. Philip Krapp, Patricia K. Ballou: Encyclopedia. In: Collier's Encyclopedia with Bibliography and Index . Band 9. Collier's, New York, Toronto, Sydney 1995, S. 136–140, hier S. 137.
 156. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 108–110.
 157. Thomas Keiderling : FA Brockhaus 1905–2005 . Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, S. 23.
 158. Lenelotte Möller (Hrsg.): Die Enzyklopädie des Isidor von Sevilla . MatrixVerlag. Wiesbaden 2008, S. 16.
 159. Siehe etwa Robert Luff: Wissensvermittlung im europäischen Mittelalter. „Imago mundi“-Werke und ihre Prologe. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1999, S. 424.
 160. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, S. 73.
 161. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 108.
 162. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 BC to the present day . 2. Auflage, Hafner, New York 1966, S. 140.
 163. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 124, S. 145.
 164. Thomas Keiderling : FA Brockhaus 1905–2005 . Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, S. 29.
 165. Thomas Keiderling : FA Brockhaus 1905–2005 . Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, S. 263.
 166. Thomas Keiderling : FA Brockhaus 1905–2005 . Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, S. 247.
 167. Heinz Stephan, Helga Weck: Die Entwicklung der lexikografischen Literatur, besonders allgemeiner Lexika, in der DDR . In: Hans-Joachim Diesner, Günter Gurst (Hrsg.): Lexika gestern und heute . VEB Bibliographisches Institut. Leipzig 1976, S. 203–296, hier S. 292.
 168. Sándor Zsuilinszky: Die Entwicklung der ungarischen Lexikografie unter besonderer Berücksichtigung der allgemeinen Lexika. In: Hans-Joachim Diesner, Günter Gurst (Hrsg.): Lexika gestern und heute . VEB Bibliographisches Institut. Leipzig 1976, S. 319–335, hier S. 333.
 169. Sebastian Balzter: Wer rettet das Große Norwegische? In: FAZ.NET , 19. Oktober 2011. Abgerufen am 4. März 2015.
 170. Alles nur gegoogelt . FOCUS, abgerufen am 20. Juni 2011.
 171. Der letzte Brockhaus . FAZ.NET, abgerufen am 20. Juni 2011.
 172. Steffen Siegel: Die Orte des Bildes im Alphabet des enzyklopädischen Textes. In: Ulrich Johannes Schneider (Hrsg.): Seine Welt wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit . WBG, Darmstadt 2006, S. 164–179, hier S. 165, 168, 176.
 173. Georg Jäger: Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert . Band 1: Das Kaiserreich 1870–1918. Teil 2. Saur, Frankfurt am Main 2001, S. 541–575, hier S. 544.
 174. Anja zum Hingst: Die Geschichte des Großen Brockhaus. Vom Conversationslexikon zur Enzyklopädie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, S. 174/175.
 175. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica . Band 18. 15. Auflage, 1998, S. 257–280, hier S. 263.
 176. Thomas Keiderling : FA Brockhaus 1905–2005 . Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, S. 253.
 177. Georg Jäger: Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert . Band 1: Das Kaiserreich 1870–1918. Teil 2. Saur, Frankfurt am Main 2001, S. 541–575, hier S. 545.
 178. Anja zum Hingst: Die Geschichte des Großen Brockhaus. Vom Conversationslexikon zur Enzyklopädie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, S. 184–186. Siehe auf der eigenen hundertwasser-brockhaus.de ( Memento vom 17. Dezember 2014 im Internet Archive )
 179. Frank A. Kafker, Jeff Loveland: William Smellie's edition: a modest start. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (Hrsg.): The Early Britannica (1768/1803) . The Voltaire Foundation. Oxford 2009, S. 11–68, hier S. 16/17.
 180. Georg Jäger: Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert . Band 1: Das Kaiserreich 1870–1918. Teil 2. Saur, Frankfurt am Main 2001, S. 541–575, hier S. 550.
 181. Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 BC to the present day . 2. Auflage, Hafner, New York 1966, S. 205/209.
 182. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, S. 87.
 183. Frank A. Kafker, Jeff Loveland: William Smellie's edition: a modest start. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (Hrsg.): The Early Britannica (1768/1803) . The Voltaire Foundation. Oxford 2009, S. 11–68, hier S. 19, 21.
 184. a b Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745) . Voltaire Foundation, Oxford 2010, S. 82.
 185. Johann Heinrich Zedler: Grosses Vollständiges Universal-Lexicon . Band 23. Akademische Druck- und Verlagsanstalt. Graz 1961, S. 60–79.
 186. Frank A. Kafker, Jeff Loveland: William Smellie's edition: a modest start. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (Hrsg.): The Early Britannica (1768/1803) . The Voltaire Foundation. Oxford 2009, S. 11–68, hier S. 20.
 187. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 327.
 188. Siehe etwa Robert Luff: Wissensvermittlung im europäischen Mittelalter. „Imago mundi“-Werke und ihre Prologe. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1999, S. 413/414.
 189. Siehe etwa Robert Luff: Wissensvermittlung im europäischen Mittelalter. „Imago mundi“-Werke und ihre Prologe. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1999, S. 414/415.
 190. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 93–95.
 191. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 96 f.
 192. Thomas Keiderling : FA Brockhaus 1905–2005 . Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, S. 118/199.
 193. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 98/99.
 194. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 99, 101.
 195. Thomas Keiderling : FA Brockhaus 1905–2005 . Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, S. 102.
 196. Thomas Keiderling : Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert . Band 2: Die Weimarer Republik 1918–1933. Teil 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, S. 441–462, hier S. 455.
 197. Hubert Cancik, Matthias Kopp: „Der Neue Pauly“: EDV-gestützte Redaktion und Produktion einer Enzyklopädie. In: Historische Sozialforschung 23, Nr. 4 (86, 1998), S. 128–136, hier S. 129/130, 133.
 198. Dan O'Sullivan: Wikipedia. A New Community of Practice? Ashgate. Farnham, Burlington 2009, S. 86/87.
 199. Daniela Pscheida: Das Wikipedia-Universum. Wie das Internet unsere Wissenskultur verändert. Transcript. Bielefeld 2010, S. 342/343.
 200. WP 2011 Editor's Survey – Topline , abgerufen am 20. Juni 2011.
 201. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica . MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, S. 35.
 202. Jürgen Mittelstraß: Vom Nutzen der Enzyklopädie . In: Meyers Enzyklopädisches Lexikon . Band 1. Bibliographisches Institut. Mannheim / Wien / Zürich 1971, S. IX–XIX.
 203. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica . MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, S. 52.
 204. Frank A. Kafker, Jeff Loveland: William Smellie's edition: a modest start. In: Frank A. Kafker, Jeff Loveland (Hrsg.): The Early Britannica (1768/1803) . The Voltaire Foundation. Oxford 2009, S. 11–68, hier S. 15.
 205. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 102.
 206. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica . MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, S. 266, 270.
 207. a b Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica . MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, S. 267, 269, 304.
 208. Steven Roger Fischer: A History of Reading . Reaktion Books, London 2003, S. 297.
 209. Sorcha Cary: Pliny's Catalogue of Culture. Art and Empire in the Natural History. Oxford University Press, New York 2003, S. 15/16.
 210. a b Robert Luff: Wissensvermittlung im europäischen Mittelalter. „Imago mundi“-Werke und ihre Prologe. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1999, S. 423/424.
 211. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, S. 74/75.
 212. Robert Darnton: The Business of Enlightenment. A Publishing History of the Encyclopédie 1775–1800. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Mass.), London 1979, S. 525–528.
 213. Georg Jäger: Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert . Band 1: Das Kaiserreich 1870–1918. Teil 2. Saur, Frankfurt am Main 2001, S. 541–575, hier S. 552.
 214. Thomas Keiderling : Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert . Band 2: Die Weimarer Republik 1918–1933. Teil 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, S. 441–462, hier S. 442/443, S. 445.
 215. Thomas Keiderling : Der Lexikonverlag. In: Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert . Band 2: Die Weimarer Republik 1918–1933. Teil 1. Saur, Frankfurt am Main 2007, S. 461.
 216. Thomas Keiderling : FA Brockhaus 1905–2005 . Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, S. 246/247.
 217. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 42.
 218. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica . Band 18. 15. Auflage, 1998, S. 257–280, hier S. 271.
 219. Thomas Keiderling : FA Brockhaus 1905–2005 . Brockhaus in der Wissensmedia. Leipzig/Mannheim 2005, S. 252.
 220. Jürgen Mittelstraß: Vom Nutzen der Enzyklopädie . In: Meyers Enzyklopädisches Lexikon . Band 1. Bibliographisches Institut. Mannheim / Wien / Zürich 1971, S. IX–XIX, hier S. XVI.
 221. Zitiert nach Werner Lenz: Kleine Geschichte großer Lexika . Bertelsmann Lexikon-Verlag, Gütersloh 1974, S. 9.
 222. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, S. 119.
 223. Anja zum Hingst: Die Geschichte des Großen Brockhaus. Vom Conversationslexikon zur Enzyklopädie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, S. 155–157.
 224. Ulrike Spree: Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert . Niemeyer, Tübingen 2000, S. 311.
 225. Jeff Loveland: An Alternative encyclopedia? Dennis de Coetlogon's Universal history of arts and sciences (1745). Voltaire Foundation, Oxford 2010, S. 183.
 226. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica . MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, S. 73.
 227. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica . MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, S. 7, S. 10.
 228. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica . MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, S. 8, S. 281.
 229. Nach Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica . MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, S. 70/71.
 230. Nach Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica . MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, S. 72.
 231. Robert L. Collison, Warren E. Preece: Encyclopaedias and Dictionaries. In: Encyclopaedia Britannica . Band 18. 15. Auflage, 1998, S. 257–280, hier S. 263.
 232. Edgar C. Bailey Jr.: Acquisition and Use of General Encyclopedias in Small Academic Libraries. In: RQ 25, Nr. 2 (Winter 1985), S. 218–222, hier S. 220/221.
 233. Monika Schmitz-Emans: Enzyklopädische Phantasien . Wissensvermittelnde Darstellungsformen in der Literatur – Fallstudien und Poetiken (= Monika Schmitz-Emans [Hrsg.]: Literatur – Wissen – Poetik . Band   8 ). Georg Olms Verlag, Hildesheim / Zürich / New York 2019, ISBN 978-3-487-15640-8 , O – Orbis-Pictus: Illustrierte Wissenskompendien und Visuelle Literatur, S.   302 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 234. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica . MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, S. 151/152, 245, 249.
 235. a b c Robert Collison: Encyclopaedias. Their history throughout the ages. A bibliographical guide with extensive historical notes to the general encyclopaedias issued throughout the world from 350 BC to the present day . 2. Auflage, Hafner, New York 1966, S. 9.
 236. Harvey Einbinder: The Myth of the Britannica . MacGibbon & Kee, London 1964. Reprint: Johnson Reprint Corporation, New York, London 1972, S. 319–322.
 237. Shane Greenstein, Michelle Devereux: The Crisis at Encyclopaedia Britannica . ( Memento vom 13. März 2013 im Internet Archive ) (PDF; 462 kB), Kellogg School of Management, S. 3. Abgerufen am 20. Juni 2011.
 238. a b Anja zum Hingst: Die Geschichte des Großen Brockhaus. Vom Conversationslexikon zur Enzyklopädie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, S. 172.