arabiskt språk

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning
Arabiska ( اَلْعَرَبِيَّة )

Talat in

Algeriet , Egypten , Etiopien , Bahrain , Djibouti , Eritrea , Gambia , Irak , Iran , Israel , Jemen , Jordanien , Qatar , Komorerna , Kuwait , Libanon , Libyen , Mali , Marocko , Mauretanien , Niger , Nigeria , Oman , Palestina , Saudi- Arabien , Senegal , Somalia , Sudan , Sydsudan , Syrien , Tanzania , Tchad , Tunisien , Turkiet , Förenade Arabemiraten , Cypern och andra länder
högtalare 313 miljoner infödda , [1]
424 miljoner andraspråkiga
(Wiesenfeld, 1999) [2]
Språklig
klassificering
Officiell status
Officiellt språk på Maghreb :
Algeriet Algeriet Algeriet
Libyen Libyen Libyen
Marocko Marocko Marocko
Mauretanien Mauretanien Mauretanien
Tunisien Tunisien Tunisien
Västra Sahara Västra Sahara Västra Sahara
Maschrek :
Egypten Egypten Egypten
Irak Irak Irak
Jordanien Jordanien Jordanien
Libanon Libanon Libanon
Flagga Palestina.svg Palestina
Syrien Syrien Syrien
Östafrika och Tchad :
Djibouti Djibouti Djibouti
Eritrea Eritrea Eritrea
Komorerna Komorerna Komorerna
Somalia Somalia Somalia
Somaliland Somaliland Somaliland
Sudan Sudan Sudan
Tchad Tchad Tchad
Arabiska halvön :
Bahrain Bahrain Bahrain
Jemen Jemen Jemen
Qatar Qatar Qatar
Kuwait Kuwait Kuwait
oman oman oman
Saudiarabien Saudiarabien Saudiarabien
Förenade arabemiraten Förenade arabemiraten Förenade arabemiraten

Afrikanska unionen Afrikanska unionen Afrikanska unionen
Arabförbundet Arabförbundet Arabförbundet
Förenta nationerna fn Förenta nationerna
Erkänd minoritet /
Regionalt språk i
Mellanöstern
Iran Iran Iran
Israel Israel Israel
Cypern republiken Republiken Cypern Cypern
Afrika :
Etiopien Etiopien Etiopien
Mali Mali Mali
Niger Niger Niger
Senegal Senegal Senegal
södra Sudan södra Sudan södra Sudan
Tanzania Tanzania Tanzania ( Flagga för Zanzibar.svg Zanzibar )
Språkkoder
ISO 639-1

ar

ISO 639-2

epok

ISO 639-3

ara, arb (standard arabiska), ytterligare 29 ISO -koder

Det arabiska språket ( arabiska för kort; eget namn اَللُّغَةُ اَلْعَرَبِيَّة , DMG al-luġatu l-ʿarabiyya 'det arabiska språket', kort sagt العربية , DMG al-ʿarabiyya 'the Arabic', Ljudfil / ljudprov Uttal ? / i ) är det mest utbredda språket i den semitiska grenen av den afro-asiatiska språkfamiljen och i dess standardform الفصحى / al-Fuṣḥā ett av de sex officiella språken i Förenta nationerna . Det uppskattas att 313 miljoner människor talar arabiska som modersmål och ytterligare 424 miljoner som andra eller främmande språk. [2] [3] Även genom sin roll som ett heligt språk utvecklades arabiska till ett världsspråk . [4] Det moderna standard arabiska språket är baserat på klassiskt arabiskt, koranens språk och poesi, och skiljer sig mycket från de talade varianterna av arabiska .

Allmän

De enskilda arabiska dialekterna i de olika länderna skiljer sig ibland mycket från varandra, även om de bara är uttalade, och är svåra eller omöjliga att förstå med tanke på det geografiska avståndet. Till exempel är algeriska filmer som spelades in på den lokala dialekten ibland textade på hög arabiska när de sänds i Gulfstaterna .

Det arabiska språket omfattar en mängd olika språkformer som har talats och talats under det senaste årtusendet. Maltesiska är nära besläktat med de magrebiska-arabiska dialekterna, men i motsats till de andra talade formerna av arabiska har det utvecklats till ett oberoende standardspråk.

Ett stort antal dialekter har utvecklats från klassisk arabiska. För alla talare av detta språk, med undantag för maltesiska talare, är standard arabiska det skriftliga och paraplyspråket .

Om standard arabiska är att betrakta som ett modernt standardspråk är kontroversiellt (se även tilläggsspråk ). Det saknas ofta ett enhetligt ordförråd för många termer i den moderna världen, liksom tekniskt ordförråd inom många områden inom modern vetenskap. Dessutom är standard arabiska relativt sällan ett sätt för muntlig kommunikation inom de enskilda arabiska länderna.

Goda kunskaper i klassisk arabiska är avgörande för att förstå Koranen; bara att känna till en dialekt är inte tillräckligt. Vissa upplagor av Koranen innehåller därför förklaringar på modern arabisk standard.

Distributionsområde

Officiell språkansvarig (grön) och medofficiell:
majoritet (mörkblå) och minoritet (ljusblå)

Varianter av arabiska talas av cirka 370 miljoner människor, vilket gör dem till den sjätte mest använda i världen. Det är det officiella språket i följande länder: Egypten , Algeriet , Bahrain , Djibouti , Irak , Israel , Jemen , Jordanien , Qatar , Komorerna , Kuwait , Libanon , Libyen , Mali , Marocko , Mauretanien , Niger , Oman , Palestinska territorier , Saudiarabien Arabien , Somalia , Sudan , Syrien , Tchad , Tunisien , Förenade Arabemiraten och Västsahara . Det är lingua franca i Eritrea , Zanzibar ( Tanzania ), Sydsudan , det talas av den muslimska befolkningen i Etiopien och blir allt viktigare på Maldiverna . Det är också ett av de sex officiella språken i FN .

Den talade standard arabiska har nyligen blivit populär igen. De pan-arabiska satellitsändarna, z. B. al-Jazeera i Qatar . Standard arabiska (fuṣḥā) är dock inte övervägande på en allmän kommunikationsnivå, snarare rör sig språkformerna i registren för den så kallade ʾal-luġa ʾal-wusṭā , det vill säga som ett "mellanspråk" ( mellan arabiska) mellan standard Arabiska och dialekt.

På grund av den dominerande egyptiska film- och tv -produktionen i den arabiska regionen (delvis på grund av befolkningens storlek), förstås den talade Kairo -dialekten i allmänhet i respektive samhällen och är så att säga etablerad som "vanligt språk". Att spela in vanliga filmer på standard arabiska är ganska ovanligt, eftersom denna språknorm i allmänhet är reserverad för mer seriösa ämnen, till exempel: B. förekommer i tv- och radionyheter, religiösa sändningar eller gudstjänster.

På Kai L. Chans Power Language Index rankas arabiska på hög nivå femte bland de mest kraftfulla språken i världen. [5]

klassificering

Den klassiska arabiska standarden skiljer sig bara något från det gamla arabiska språket. Ords ursprung kan ofta bestämmas genom att jämföra olika semitiska språk . Till exempel motsvarar det arabiska ordet laḥm (kött) det hebreiska lechem , vilket betyder bröd . Betlehem betyder brödshus på hebreiska, medan motsvarande arabiska ortnamn Bayt Laḥm betyder hus av kött . Ortens rot betecknar ursprungligen en basföda.

Många semitister betraktade länge klassisk arabiska som det mest originella semitiska språket av alla. Endast gradvis, genom jämförelser med andra afro-asiatiska språk, blir det uppenbart att standard arabiska konsekvent har utökat många möjligheter som redan ingick i grammatiken för tidigare semitiska språk. Det har alltså bevarat ett omfattande semitiskt ordförråd och utökat det utöver det. Dagens dialekter var föremål för många förändringar, som andra semitiska språk hade upplevt mycket tidigare (för cirka 2000 till 3000 år sedan).

berättelse

Redan i den pre-islamiska Arabien fanns det ett rikt poeterspråk , som också skrivs i diktsamlingar som Mu'allaqat . Arabian i Koranen bygger delvis på detta poetiska språk, som fortfarande är uråldrigt format och har en syntetisk språkstruktur . Det var förmodligen först efteråt som Koranens konsonanttext blev mer läsbar för nya icke-arabiska muslimer genom att lägga till ytterligare symboler. Under den tidiga islamiska tiden spelades många dikter in på detta språk skriftligt. Än idag är memorering av texter en viktig del av islamisk kultur. Till denna dag är människor mycket respekterade som kan recitera hela Koranen utantill ( Hafiz / Ḥāfiẓ ). Detta är en anledning till att koranskolor i den muslimska världen (särskilt Pakistan ) fortsätter att uppleva en snabb tillströmning.

Klassisk standard arabiska är särskilt språket i Koranen, som spred sig från mitten av den arabiska halvön, Hejaz , över hela Mellanöstern under de islamiska erövringarna. Kalif Abd al-Malik , byggaren av Klippdomen i Jerusalem , gjorde denna form av arabiska till det officiella administrativa språket i det islamiska riket runt 700.

Den islamiska expansionen ledde till indelningen av arabiska i ett klassiskt skriftspråk baserat på Koranen, och i de lexiskt och grammatiskt mycket olika arabiska dialekterna , som har en analytisk språkstruktur och uteslutande är reserverade för muntligt bruk. Till denna dag föds varje ny generation arabisktalande till denna diglossia . [6]

Standard arabiska talas knappast längre som modersmål . Det används dock fortfarande för att skriva i böcker och tidningar, bara med ändringar i ordförrådet (utom i Tunisien , Marocko och i mindre utsträckning i Algeriet , där arabiska delar denna roll med franska ). Inom det vetenskapliga och tekniska området i de andra arabiska länderna används ofta engelska utöver franska på grund av brist på specifikt specialistvokabulär.

Vid officiella tillfällen används det vanligtvis enda skriftspråket också verbalt. Detta språk kallas därför ofta som modern standard arabiska. Det skiljer sig från klassisk standard arabisk främst i ordförråd och, beroende på utbildningsnivå för talaren, ibland också i grammatik och uttal .

Se även: Arabisk litteratur .

Fonologi

Det höga arabiska ljudsystemet är dåligt balanserat. Det finns bara tre formade med läpparna ljud , م [⁠ m ⁠] ب [⁠ b ⁠] och ف [⁠ f ⁠]; [⁠ p ⁠] och [⁠ v ⁠] saknas. Å andra sidan är det väldigt många ljud som bildas på tänderna. De eftertryckliga ( faryngealiserade ) konsonanterna är karakteristiska ط [ ], ض [ ], ص [ ] och ظ [ ðˤ ] ( IPA -fonetisk stavning ges). Det tjusiga, grova ljudavtrycket av arabiska skapas av de många gommen och halsljuden som det som talas djupt i halsen ق [⁠ q ⁠] eller volymen för struphuvudet ع [⁠ ʕ ⁠] (" Ayn ") och dess röstlösa variant ح [⁠ ħ ⁠] (" HA "). Det sprakande ljudet ء / ا [⁠ ʔ ⁠] (" Hamza ") är ett fullständigt fonem .

Vokaler

I standard arabiska finns det bara de tre vokalerna a , i och u , var och en kan vara kort eller lång, liksom de två diftongerna ai och au . Uttalandet av vokalerna påverkas av de omgivande konsonanterna och varierar mycket. Till exempel är [⁠ ɒ ⁠] [⁠ a ⁠] och [⁠ æ ⁠] möjliga allofoner i fonemet / a /.

Konsonanter

Standard arabiska har 28 konsonant fonem . De halva vokalerna [⁠ w ⁠] och [⁠ j ⁠] räknas som "konsonantvokal" i grammatiktraditionen i västra arabiska. Alla konsonanter kan gemineras (fördubblas).

Bilabial Interdental Lamino - tandläkare Postalveolär Palatal Velar Uvular Faryngeal Glottal
nonemph. empatisk
Plosiv stl. ت t ط ك k ق q ء ʔ
sth. ب b د d ض ج ʤ
Frikativ stl. ف f ث θ س s ص ش ʃ خ x ح ħ ه B
sth. ذ ð ز z ظ ðˁ غ ɣ ع ʕ
Nasals م m ن n
Lateral ل l 1)
Vibranter ر r
Närmare Och w I j

1) Den velariserade ("mörka") varianten [⁠ ɫ ⁠] existerar som ett separat fonem i ord endast Allah الله [ ɒˈɫːɒːh ]. Annars förekommer det i vissa dialekter som en allofon av [⁠ l ⁠] Nära emfatiska konsonanter, z. B. سلطان sulṭān [ sʊɫˈtˁɑːn ], men inte i standarden.

Stämningsstruktur

I klassisk arabiska finns öppna eller korta stavelser med formen KV och slutna eller långa stavelser med formen KV̅ eller KVK (K står för en konsonant, V för en kort vokal, V̅ för en lång vokal). Efter den långa vokalen ā och efter ay kan det också finnas en fördubblad konsonant och orsaka en alltför lång stavelse KV̅K (t.ex. دابة dābba "djur").

I modern arabisk standard ändras stavelsstrukturen eftersom de klassiska ändarna vanligtvis utelämnas. Detta betyder att i slutet av ett ord, förutom de långa stavelserna i formen KV̅K och KVKK (t.ex. باب bāb , från bābun "dörr" eller شمس šams , från šamsun "sol").

Eftersom en stavelse bara börjar med en enda konsonant kan det inte finnas några konsonantanslutningar i början av ordet. När det gäller äldre lånord tas de första konsonantanslutningarna bort genom att lägga till en hjälpvokal (t.ex. أسطول usṭūl "flotta", från forngrekiska στόλος stólos ). När det gäller nyare lånord infogas en vokal mellan initialkonsonanterna (t.ex. رنسا faransā "Frankrike", medan tidigare upplåning av "franker" som إفرنج ʾIfranǧ ).

Betoning

Eftersom det arabiska manuset inte noterar stressen och de medeltida grammatikerna inte har kommenterat stress någon gång, strikt taget, kan man inte göra några bestämda uttalanden om stressen i historisk klassisk arabisk. Rekommendationer i detta avseende i läroböcker baseras på de betoning som moderna talare lägger på klassisk arabiska, även om Europa vanligtvis styrs av uttalvanorna i Libanon / Syrien -området. Inom områden som I Marocko eller Egypten läses till exempel klassiska arabiska texter med en helt annan tonvikt.

Enligt den vanliga uppfattningen skiljer ordet stress på arabiska inte mellan betydelser och är i vissa fall inte exakt definierat. I allmänhet lockar långa stavelser tonen. I klassisk arabiska kan stressen ligga på näst sista eller tredje från sista stavelsen. Den näst sista stavelsen betonas om den är stängd eller lång (t.ex. علت faʿáltu "jag gjorde"); annars betonas den tredje från sista stavelsen (t.ex. فعل fáʿala "han gjorde").

I moderna standard arabiska kan misslyckandet i de klassiska ändarna också betona den sista stavelsen (t.ex. كتاب kitā́b , från kitā́bun "bok"). Ibland flyttas tyngdpunkten längre fram (t.ex. مدرسة mádrasa istället för madrásatun "skola"; det vanliga uttalet av detta ord i Egypten är z. B. madrása , i Marocko hör man madrasá ). Till skillnad från klassisk arabiska och de andra moderna dialekterna är marockansk arabiska ett tonalt språk . [7]

Dialektal variation

Fonologin för de nya arabiska dialekterna skiljer sig mycket från klassisk arabisk och modern standard arabisk. I och u kallas ibland [⁠ e ⁠] och [⁠ o ⁠] talat. De flesta dialekter monophthongize ay och aw till [ ] och [ ], vilket innebär att dialekterna har fem istället för tre vokalfonemer. Korta vokaler blir ofta Schwa [⁠ ə ⁠] reduceras eller faller helt ut. Det betyder att konsonantkluster i början av ett ord också är möjliga på vissa dialekter. Exempel: för baḥr: bḥar (hav); för laḥm: lḥam (kött) på tunisiska dialekten, där den öppna eller slutna stavelsen utbyts.

Några av dialekterna har tappat konsonanter av standard arabiska, och vissa har också utvecklat nya fonem. Luten [ ] och [ ðˤ ] sammanfaller i nästan alla dialekter för att bilda ett fonem, vars uttal varierar regionalt. Ljudet [⁠ ʔ ⁠] har tappat sin Phonemstatus på vissa dialekter, i många andra dialekter ersätter den Qaf . Främst inom stadsdialekter, men också på bondedialekter [⁠. Theta ⁠] och [⁠ ð ⁠] till [⁠ t ⁠] och [⁠ d ⁠] bli, i beduinska dialekter är de vanligtvis fortfarande utmärkta. När det gäller bokord från standard arabiska används de dock som [⁠ s ⁠] och [⁠ för ⁠] uttalas. Hög arabiska [⁠ ʤ ⁠] realiseras på olika sätt, inklusive i Egypten som [⁠ ɡ ⁠] och i delar av Nordafrika och Levanten som [⁠ ʒ ⁠]. Hög arabiska [⁠ q ⁠] är som i delar av Egypten och Levanten [⁠ ʔ ⁠] talat i vissa andra dialekter måste det vara [⁠ ɡ ⁠] utvecklat. Ofta dock uttalet [⁠ q ⁠] upprätthålls vid ord från hög-arabiska, så att fonemerna [⁠ q ⁠] och [⁠ ɡ ⁠] finns parallellt. Vissa dialekter har tagit över utländska fonem genom lånord från andra språk, t.ex. B. Maghreb dialekterar ljudet [⁠ v ⁠] från fransmannen eller den irakiska arabaren volymen [⁠ p ⁠] från perserna .

skrivning

Arabiska skrivs från höger till vänster med det arabiska alfabetet , som bara känner till konsonanter och långa vokaler . Som inlärnings- och läshjälpmedel finns dock ett senare system med markörer ( Tashkil ) för de korta vokalerna A, I och U, och det sista N, vilket är viktigt i klassisk grammatik, konsonantdubblor och konsonanter utan efterföljande vokal. . Koranen är alltid skriven och tryckt med alla ytterligare tecken. I grund och botten skulle de vokaliserade och ytterligare tecknen som tillhandahålls på arabiska vara en exakt fonetisk transkription samtidigt, men detta används nästan bara för Koranen. För alla andra texter måste den grammatiska strukturen vara fullständigt känd för att korrekt kunna härleda lämpliga korta vokaler och slut.

Det arabiska manuset är ett aktuellt manus som har glidit under historiens gång. Eftersom bokstäverna är sammankopplade i ett ord finns det upp till fyra olika former av en bokstav: att stå ensam, ansluten till höger, ansluten till vänster och ansluten på båda sidor. Eftersom fler och fler bokstäver sammanföll i form, utvecklades ett system för att skilja dem genom prickar ovanför och under konsonanterna. Forntida former av arabiskt skrift, såsom Kufi ( .وفي ), använd inte prickar än. Med tiden blev Kufi mer och mer genom kursiv Naschī ( نسخي , DMG Nasḫī ) ersatt.

uttal

I många islamiska länder görs ansträngningar för att basera uttalet av moderna standardspråk på klassisk standard arabisk. Grunden för detta är vanligtvis uttalet standarden på Koranen recitation (ar.tilāwa تلاوة ), som till stor del är kodifierad och också återges i moderna koranutskrifter med hjälp av diakritik . Denna form av uttal har stor prestige , men används vanligtvis bara i ett religiöst sammanhang.

Det tidigare uttalet av standard arabiska är inte känt med säkerhet i varje detalj. Ett typiskt fall där det fortfarande inte finns fullständig klarhet om uttalnormerna för klassisk standard arabisk är den så kallade nunationen , det vill säga frågan om fallet slutar i de flesta obestämda substantiv slutar på n ( kitābun eller kitāb ). Argument kan hittas för båda varianterna, och eftersom slutens vokaltecken inte skrevs i gamla manuskript förblir denna fråga diskutabel.

grammatik

Saken

Arabiska kan obestämda (obestämda) och bestämda (vissa) substantiv, som skiljer sig på högnivåspråket (inte längre på dialekt) efter deras slut. Om de inte böjs diptotiskt (se fall), får obestämda substantiv nunationen . Ett substantiv bestäms huvudsakligen av föregående artikel al- ( ال Är ofta dialektal el- eller IL), som verkligen är invariant i formen, men talas av en vokal inuti utan att rösta stycke (Hamza) (se Wasla ). Dessutom finns det (när man talar) en assimilering av l som finns i artikeln till följande ljud, om detta är en så kallad solbokstav ( t.ex. asch-shams- "solen"-istället för al-shams ). När det gäller månbokstäver förblir artikeln al- och följande ljud fördubblas inte (t.ex. al -qamar - "månen" - i detta fall ingen assimilering). Ett ord bestäms också i status constructus ( الإضافة / al-iḍāfa , lit. ”tillägg, bilaga”) genom en efterföljande (bestämd) genitiv eller ett bifogat personligt tillägg; det finns också många egna namn (t.ex. لبنان , Lubnan - Libanon) utan artikel.

Ett exempel: القمر , al -qamar (u) - "månen" i motsats till قمر , qamar (un) - "en måne"

Det grammatiska könet

Det finns två släkten (kön) på arabiska: det feminina (feminina) och det maskulina (maskulina). Mest feminina ord avslutas med en, som - om det är ett Ta marbuta - blir i status constructus . Kvinnor (mor, syster etc.), de flesta av de riktiga namnen på länder och städer samt namnen på kroppsdelar som dupliceras (foot - qadam; hand - yad; eye - ayn) är feminina även utan ett feminint slut. Detsamma gäller för några andra substantiv som t.ex. B. orden för "vind" (rīḥ) , "eld" (nār) , "jord" (arḍ) eller "marknad" ( sūq ) .

Exempel:

 • Maskulin: قمر ( qamar-un ) "en måne"
 • Feminin: لغة ( luġa-tun ) "ett språk"

Numret

Det finns tre nummer : singular (singular), dual (two-number) och plural (plural). På den egyptiska dialekten har dock det dubbla till stor del avskaffats. Å andra sidan har några substantiv för tidsenheter inte bara bibehållit det dubbla, utan har också utvecklat en separat räkningsplural som det fjärde talet, t.ex. B. ”Tag”: singular yōm , dual yōmēn , plural ayyām , plural after numerals tiyyām .

Kollektivet

Arabiska känner också till ett kollektiv som förekommer bland annat i frukt och grönsaker. Ett exempel på detta är تفاح / tuffāḥ / 'äpplen'; för att bilda singularitet för ett kollektiv läggs en Ta marbuta till: تفاحة / tuffāḥa / 'ett äpple'.

Fallet

Man skiljer mellan tre fall : nominativ (al -marfūʿ; slutar på -u), genitiv (al -maǧrūr; slutar på -i) och ackusativ (al -manṣūb; slutar på -a), som vanligtvis kännetecknas av korta vokaler i ordändelserna (markerade i typsnittet med hjälp av ortografiska symboler ). De flesta substantiv böjs triptotiskt, dvs de har tre olika ändelser som motsvarar de tre fallen (bestämt: -u, -i, -a ; obestämd: -un, -in, -an ). Det finns också diptota -substantiv där genitivänden i status indeterminatus är lika med den ackusativa änden -a (de två fallen är inte formellt differentierade) och som inte har någon nunation ( -u, -a, -a ). Diptotisch flektiert werden vor allem Adjektive der Grundform afʿal (darunter Farbadjektive wie aḥmar-u, aḥmar-a – rot ) und bestimmte Pluralstrukturen (wie faʿāʾil , Bsp.: rasāʾil-u, rasāʾil-a – Briefe ).

Der Genitiv folgt beispielsweise immer nach Präpositionen (z. B. fi 'l-kitābi – in dem Buch ) und in einer Genitivverbindung auf das Nomen regens (Bsp.: baitu 'r-raǧuli – das Haus des Mannes ).

Die arabische Sprache unterscheidet nicht wie das Deutsche zwischen einem direkten (Akkusativ-)Objekt und einem indirekten (Dativ-)Objekt. Stattdessen kann die Konstruktion aus Präposition und Genitiv im Deutschen häufig mit dem Dativ wiedergegeben werden.

Beispiel: fi 'l- baiti – in dem Haus

Das Verb

Die wirkliche Komplexität der arabischen Sprache liegt in der Vielfalt ihrer Verbalformen und der daraus abgeleiteten Verbalsubstantive, Adjektive, Adverbien und Partizipien. Jedes arabische Verb verfügt mit dem Perfekt und dem Imperfekt zunächst über zwei Grundformen, von denen erstere eine vollendete Handlung in der Vergangenheit ausdrückt (Beispiel: kataba – er schrieb/hat geschrieben ), letztere hingegen eine unvollendete im Präsens oder Futur ( yaktubu – er schreibt/wird schreiben ). Das Futur (I) kann aber auch durch Anhängen des Präfixes sa- oder durch die Partikel saufa vor dem Imperfekt gebildet werden ( sayaktubu/saufa yaktubu – er wird schreiben ). Zudem kennt das Arabische gleichfalls eine Art Verlaufsform der Vergangenheit ( kāna yaktubu – er pflegte zu schreiben ) und die beiden Zeitstufen Futur II ( yakūnu qad kataba – er wird geschrieben haben ) und Plusquamperfekt ( kāna qad kataba – er hatte geschrieben ), die allerdings in erster Linie in geschriebenen Texten vorkommen. Das Imperfekt gliedert sich in die Modi Indikativ (yaktubu) , Konjunktiv (yaktuba) , Apokopat (yaktub) und Energikus ( yaktubanna oder yaktuban ). Der Konjunktiv kommt ua nach Modalverben (z. B. arāda – wollen) im Zusammenhang mit ʾan (dass) oder als negierte Form des Futurs mit der Partikel lan (lan yaktuba – er wird nicht schreiben) vor. Der Apokopat wird zumeist als Verneinung der Vergangenheit zusammen mit der Partikel lam verwendet (lam yaktub – er schrieb nicht). Der Energikus kann häufig mit der Konstruktion fa+l(i) gebildet werden ((fal-)yaktubanna- er soll/ muss schreiben). Eine weitere wichtige Form ist das Verbalsubstantiv ( kitābatun – das Schreiben ). Die Bildung der Verbalsubstantive erfolgt bis auf den Grundstamm nach einem festen Schema, dh, die Verbalsubstantive der Stämme II – X lassen sich bis auf wenige Ausnahmen nach bestimmten Stammbildungsmorphemen ableiten (Bsp.: tafʿīl für den II. Stamm, mufāʿala / fiʿāl für den III. Stamm usw.).

Bsp.: nāqaša (III) – diskutieren → munāqaša / niqāš – Dialog; Diskussion

Viele Verben existieren in mehreren von insgesamt 15, durch Umbildung der Wurzel abgeleiteten Stämmen, die jeweils bestimmte Bedeutungsaspekte (z. B. intensivierend, kausativ, denominativ, aktiv oder passiv, transitiv oder intransitiv, reflexiv oder reziprok) haben können. Von diesen 15 Stämmen werden in der heutigen arabischen Schriftsprache allerdings nur neun regelmäßig verwendet, die Stämme IX und XI–XV kommen nur selten vor. Der 9. Stamm wird hauptsächlich verwendet, um die Verben für Farben bzw. körperliche Eigenschaften zu bezeichnen:

iḥmarra (von aḥmar ) – „erröten“, „rot werden“

iḥwalla (von aḥwal ) – „schielen“

Die Übersetzung der Verben der Stämme II – X kann teilweise durch bestimmte Regeln erfolgen. Bei der Ableitung eines Verbs vom Grundstamm kann z. B. der 3. Stamm eine Tätigkeit bezeichnen, die mit oder durch eine Person geschieht, während der 7. Stamm oft ein Passiv ausdrückt:

kātaba (III) – „korrespondieren mit jmdm.“

( inkataba (VII) – „geschrieben werden“)

Jeder Stamm weist bestimmte Eigenschaften auf, z. B. ein Präfix , Verlängerung, Änderung oder Wegfall eines Vokals oder auch Dehnung (Gemination) des mittleren Radikals (dh Wurzelkonsonanten). Die Art und Reihenfolge dieser Konsonanten, mit Ausnahme sogenannter schwacher Radikale, ändern sich hingegen innerhalb einer Wortfamilie nie. Die meisten Verbformen lassen sich schematisch ableiten.

Eine Eigenheit der arabischen Grammatik erleichtert die mündliche Wiedergabe des Hocharabischen sehr: Am Ende eines Satzes fällt im Hocharabischen die Vokalendung meist weg. Man nennt diese Form „ Pausalform “. Nun werden aber die drei Fälle und auch zum Teil die Modi gerade durch diese Endungen ausgedrückt, die bei einer Sprechpause wegfallen. Deshalb benutzen viele Sprecher, wenn sie modernes Hocharabisch sprechen, sehr häufig diese „Pausalform“ und ersparen sich so einen Teil der manchmal komplizierten Grammatik. Das komplizierte System der Verbformen ist in vielen Dialekten noch weitestgehend erhalten, sodass die Dialektsprecher damit weniger Schwierigkeiten haben. Obwohl wie unten beschrieben die Bedeutung eines Wortes meist an den Konsonanten hängt, sind es gerade die kurzen Vokale, die einen großen Teil der komplizierten Grammatik ausmachen.

Das Arabische ist eine Sprache, in der die Verben „sein“ und „haben“ viel unvollständiger als im Deutschen ausgebildet sind. Häufig sind im Präsens verblose Nominalsätze : ʾanā kabīr – „ich [bin] groß“; nur zur Verstärkung oder wenn die Syntax es formal notwendig macht (z. B. nach der Konjunktion أن ʾan – „dass“) wird – wie in der Zeitstufe der Vergangenheit – das temporale Hilfsverb kāna für „sein“ gebraucht. Ein Nominalsatz (ohne Kopula) wird im Präsens mit der flektierbaren Negation laisa („nicht sein“) verneint. Das Verb „haben“ existiert gar nicht, es wird stattdessen durch die Präpositionen li- („für“), („in“), maʿa („mit“) und besonders ʿinda („bei“) + Personalsuffix ebenfalls als Nominalsatz ausgedrückt: ʿindī... – „bei mir [ist]...“ = „ich habe...“; verneint: laisa ʿindī... – „bei mir [ist] nicht...“ = „ich habe nicht...“.

Da ferner das Arabische relativ wenige eigenständige Adverbien (im Deutschen wären das z. B. „noch“, „fast“, „nicht mehr“ etc.) besitzt, enthalten manche Verben neben ihrer ursprünglichen Bedeutung auch noch eine adverbiale Bedeutung. Diese Verben können im Satz alleine oder in Verbindung mit einem anderen Verb im Imperfekt stehen, z. B. mā zāla (wörtlich: „nicht aufgehört haben“) – ((immer) noch (sein)) oder kāda (fast/beinahe (sein)). In manchen Dialekten werden diese Adverbien anders ausgedrückt. So heißt "noch" in Ägypten "lissa" oder "bardu". (Entsprechend lautet der Satz "Er schreibt (immer) noch." in ägyptischem Arabisch "lissa biyiktib.")

Eine weitere Verbkategorie sind die Zustandsverben (z. B. kabura – „groß sein“, ṣaġura – „klein sein“), welche ein Adjektiv verbalisieren und anstelle eines Nominalsatzes verwendet werden können. Das Wortmuster dieser Verben ist häufig faʿila oder faʿula . Diese Kategorie enthält einen großen Wortschatz, wird aber im Vergleich zu den Verben, welche eine Aktion ausdrücken (z. B. ʾakala – „essen“), seltener benutzt.

Verbalstamm: Wurzelkonsonant

Arabische Wörterbücher sind häufig so angelegt, dass die einzelnen Wörter nach ihren Wurzeln , also quasi ihren „Wortfamilien“, geordnet sind. Daher ist es beim Erlernen des Arabischen wichtig, die Wurzelkonsonanten eines Wortes identifizieren zu können. Der überwiegende Teil der Wörter hat drei Wurzelkonsonanten, einige auch vier. Durch das Abtrennen bestimmter Vor-, Zwischen- und Endsilben erhält man die Wurzel eines Wortes. Gerade Anfänger sollten solche nach Wurzeln geordneten Wörterbücher benutzen, da der Gebrauch „mechanisch-alphabetisch“ geordneter Lexika bei geringen Grammatikkenntnissen oft dazu führt, dass eine Form nicht erkannt und falsch übersetzt wird.

Präpositionen

Im Arabischen gibt es streng genommen nur drei Wortarten: Nomen (اِسْم), Verb (فِعْل) und Präposition (حَرْف). Präpositionen, die wir aus dem Deutschen oder Englischen kennen, sind im Arabischen Adverbien. Es gibt so genannte "echte Präpositionen", Wörter, die im Arabischen مَبْنِيّ (undeklinierbar) genannt werden, weil sie unveränderlich sind. Ein Beispiel ist das Wort فِي.

Echte Präpositionen

Zu den echten Präpositionen zählen [8] :

Arabisch Deutsch
بـ bi- mit, in
لـ li- für, zu
كـ ka- wie
إِلى 'ilá nach
حتى ḥattá bis
على 'alá auf
عن 'an über
في in
من min von
منذ mundhu seit, für (zeitlich)

Ist مَعَ ("mit") eine Präposition (حَرْف)?

Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort. Die meisten Grammatiker jedoch sehen مع als "Nomen" (اِسْم), weil das Wort مع Nunation (تَنْوِين) erhalten kann [9] . Zum Beispiel: Sie kamen gemeinsam – جاؤوا مَعًا

Eine Präposition (حَرْف) ist per Definition مَبْنِيّ, kann also keinesfalls Nunation bekommen. Deshalb ist das Wort مع ein Adverb der Zeit oder des Orts (ظَرْف مَكان; ظَرْف زَمان), Grammatiker sagen auch: اِسْم لِمَكان الاِصْطِحاب أَو وَقْتَهُ

Wortschatz

Die meisten arabischen Wörter bestehen aus drei Wurzelkonsonanten (Radikalen). Daraus werden dann verschiedene Wörter gebildet, beispielsweise kann man unter anderem aus den drei Radikalen KTB folgende Wörter und Formen bilden:

 • KaTaBa: er schrieb (Perfekt) – das Muster FaʿaLa ist charakteristisch für Verben im Perfekt.
 • yaKTuBu: er schreibt (Imperfekt) – das Muster YaFʿaLu steht für Verben im Imperfekt.
 • KiTāBun: Buch – das Muster FiʿāL kommt häufig bei Substantiven vor.
 • KuTuBun: Bücher – ebenso das Muster FuʿuL.
 • KāTiBun: Schreiber/Schriftsteller (Einzahl) – das Muster FāʿiL ist ein Muster für Aktivpartizipien.
 • KuTTāBun: Schreiber (Mehrzahl) – das Muster FuʿʿāL kommt häufig bei Substantiven vor, die Berufe bezeichnen.
 • maKTaBun: Schreibtisch, Büro – das Muster maFʿaL bezeichnet häufig den Ort, an dem etwas gemacht wird.
 • maKTaBatun: Bibliothek, Buchhandlung – ebenso das Muster maFʿaLa.
 • maKTūBun: geschrieben – das Muster maFʿūL ist ein Muster für Passivpartizipien.

Im klassischen Hocharabisch treten noch die meist nicht geschriebenen Endungen -a, -i, -u, -an, -in, -un, -ta, -ti, -tu, -tan, -tin, -tun oder auch keine Endung auf. Für das T in den Endungen siehe Ta marbuta ; für das N in diesen Endungen siehe Nunation .

Der Wortschatz ist zwar extrem reich, aber oft nicht klar normiert und mit Bedeutungen aus der Vergangenheit überfrachtet. So gibt es zum Beispiel kein Wort, das dem europäischen Wort „ Nation “ relativ genau entspricht. Das dafür gebrauchte Wort ( أمة , Umma ) bedeutete ursprünglich und im religiösen Kontext bis heute „Gemeinschaft der Gläubigen (Muslime)“; oder z. B. „Nationalität“ ( جنسية , ǧinsiyya ) eigentlich „Geschlechtszugehörigkeit“ im Sinne von „Sippenzugehörigkeit“ – „Geschlechtsleben“ z. B. heißt ( الحياة الجنسية , al-ḥayāt al-ǧinsiyya ), wobei al-ḥayāt „das Leben“ heißt. Das Wort für „Nationalismus“ ( قومية , qaumiyya ) bezieht sich ursprünglich auf die Rivalität von „(Nomaden-)Stämmen“ und kommt von qaum , was ursprünglich und bis heute oft noch „Stamm“ im Sinne von „Nomadenstamm“ bedeutet. So überlagern sich oft in einem Wort sehr alte und sehr moderne Konzepte, ohne dass das eine über das andere obsiegen würde. „ Umma “ z. B. gewinnt wieder mehr seine alte religiöse Bedeutung zurück. Es gibt durch Kontakt mit klassischen Kulturen zahlreiche alte Lehnwörter aus dem Aramäischen und Griechischen und seit dem 19. Jahrhundert viele neuere aus dem Englischen und Französischen .

Die häufigsten Wörter

Wie in anderen Sprachen sind auch im Arabischen die Strukturwörter am häufigsten. Je nach Zählmethode und Textkorpus erhält man unterschiedliche Ergebnisse.

Eine Studie der Universität Riad [10] kommt zu folgendem Ergebnis:

 1. في (in [Präposition])
 2. من min (von, aus [Präposition])
 3. على ʿalā (auf, über, an, bei [Präposition])
 4. أنّ anna (dass [Konjunktion])
 5. إنّ inna (gewiss, wahrlich [Konjunktion, auch Verstärkungspartikel ])
 6. إلى ilā (zu, nach, bis, bis zu [Präposition])
 7. كان kāna (sein [Verb])
 8. هذا، هذه hāḏā, hāḏihi (diese, dieser, dieses [Demonstrativpronomen])
 9. أن an (dass [Konjunktion])
 10. الذي allaḏī (der [Relativpronomen])

Die vorstehende Liste enthält weder monomorphematische Wörter noch Personalsuffixe. In einer anderen Wortliste [11] sind diese berücksichtigt:

 1. و wa- (und [Konjunktion])
 2. ل li- (für [Konjunktion])
 3. في (in, an, auf [Präposition])
 4. ب bi- (mit, durch [Präposition])
 5. ـه -hū (sein [besitzanzeigendes Personalsuffix])
 6. من min (von, aus [Präposition])
 7. ـها -hā (ihr [besitzanzeigendes Personalsuffix])
 8. على ʿalā (auf, über, an, bei [Präposition])
 9. إلى ilā (zu, nach, bis, bis zu [Präposition])
 10. أنّ anna (dass [Konjunktion])

Beide Zählungen lassen den bestimmten Artikel ال al- (der, die, das) außer Acht.

Das häufigste Substantiv, das im Deutschen eine substantivische Entsprechung hat, ist laut der Riader Studie يوم yaum („Tag“), das häufigste Adjektiv كبير kabīr („groß“).

Sprachbeispiel

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte :

يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء
Yūladu ǧamīʿu 'n-nāsi ʾaḥrāran wa-mutasāwīna fi 'l-karāmati wa-'l-ḥuqūqi. Wa-hum qad wuhibū 'l-ʿaqla wa-'l-wiǧdāna wa-ʿalaihim ʾan yuʿāmilū baʿḍuhum baʿḍan bi-rūḥi 'l-ʾiḫāʾi.
 • In IPA -Umschrift:
ˈjuːladu dʒaˈmiːʕu‿nˈnːaːsi ʔaħˈraːran mutasaːˈwiːna fi‿lkaˈraːmati wa‿lħuˈquːqi wa qɒd ˈwuhibuː‿lˈʕɒqla wa‿lwidʒˈdaːna wa ʕaˈlaihim ʔan juˈʕaːmila ˈbɒʕdˤuhum ˈbɒʕdˤan bi ˈruːħi‿lʔiˈxaːʔi
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.

Übersetzungen

Übertragungen ins Arabische erfolgen meist aus dem Englischen und Französischen, oft aus dem Spanischen sowie zur Zeit der Sowjetunion aus dem Russischen. Selten sind Übertragungen aus anderen europäischen Sprachen wie auch aus dem Japanischen, Chinesischen, Persisch, Türkisch und Hebräisch. So liegen zum Beispiel Werke von Jürgen Habermas lediglich in einer in Syrien erschienenen Übertragung aus dem Französischen vor. Einige Werke von Friedrich Nietzsche , ebenfalls aus dem Französischen, wurden in Marokko verlegt. In Syrien erschien Der Antichrist von Nietzsche in einer Übersetzung aus dem Italienischen. [12] Die Buchmesse Kairo , zweitgrößte der Welt für den arabischen bzw. nordafrikanischen Raum, ist staatlich.

Arabisch lernen

Zahlreiche deutschsprachige Universitäten und gemeinnützige Weiterbildungseinrichtungen bieten Kurse für Arabisch als Fremdsprache an, z. B. als Teil der Orientalistik , Theologie , oder eben der Arabistik , der Wissenschaft der arabischen Sprache und Literatur. Das Interesse für Arabisch als Fremdsprache beruht unter anderem darauf, dass es die Sprache des Koran ist und alle islamischen Begriffe in ihrem Ursprung arabisch sind. In muslimischen Schulen weltweit gehört Arabisch zum Pflichtprogramm. Es gibt eine Vielzahl von Arabisch-Sprachschulen, wobei sich die meisten im arabischsprachigen Raum oder auch in nichtarabischen muslimischen Regionen befinden.

Didaktik

Für westliche Lerner des Arabischen ist das erste große Hindernis die arabische Schrift . Im deutschsprachigen Raum wird vor allem auf das Erlernen des Modernen Standard-Arabisch (MSA) gezielt, das im Unterschied zu den arabischen Dialekten auch geschrieben wird. Seine Mutterform, Fusha , gilt als Sakralsprache und beachtet die sog. Nunation , worauf beim MSA größtenteils verzichtet wird. Da die arabische Schrift eine Konsonantenschrift ist und mit Ausnahme von Lehrbüchern und Korantexten ohne Vokalisierung geschrieben wird, nimmt das Erlernen des geschriebenen Wortschatzes unverhältnismäßig viel Zeit in Anspruch, verglichen mit den Alphabetschriften anderer Sprachen. Auch in arabischsprachigen Ländern wird in den ersten zwei Schuljahren ausnahmslos alles mit Vokalisation geschrieben.

Was die Grammatik des modernen Standard-Arabischen betrifft, so wirkt sich der spätere Wegfall der Vokalisierungen bremsend auf die Lerngeschwindigkeit aus. Sogar für Muttersprachler wird in der Schule ein Großteil des Arabischunterrichts für die korrekte Konjugation verwendet.

Siehe auch

Literatur

Allgemeine Beschreibungen

Grammatiken

 • Wolfdietrich Fischer: Grammatik des Klassischen Arabischen. 3. Auflage. Wiesbaden 2002, ISBN 3-447-04512-4
 • Ernst Harder, Annemarie Schimmel : Arabische Sprachlehre. Heidelberg 1997, ISBN 3-87276-001-7 (Knappe Einführung in die arabische Sprache und Grammatik.)
 • John Mace: Arabic Grammar. A Revision Guide. Edinburgh 1998, ISBN 0-7486-1079-0 (Übersichtliche, auf das Arabisch der Gegenwart bezogene Grammatik.)
 • Mohamed Badawi / Christian A. Caroli: As-Sabil: Grundlagen der arabischen Grammatik , Konstanz 2011.

Lehrbücher

 • Katharina Bobzin: Arabisch Grundkurs. Lehrbuch mit Audio-CD und Schlüssel. 2. durchgesehene Auflage. Wiesbaden 2004, ISBN 978-3-447-05043-2 (12 Lektionen jeweils mit Testseite, Text- und Übungsteil, komplett vertont mit genauen Schreibanleitungen für alle arabische Buchstaben.)
 • Tawfik Borg: Modernes Hocharabisch. Konversationskurs. 5. Auflage. Hamburg 2004, ISBN 3-921598-23-0 (Konversationsbezogenes Lehrwerk, das zum Teil jedoch ägyptisches statt hocharabischen Vokabulars verwendet.)
 • Wolfdietrich Fischer, Otto Jastrow: Lehrgang für die arabische Schriftsprache der Gegenwart. 5. Auflage. Wiesbaden 1996, ISBN 3-88226-865-4
 • Günther Krahl, Wolfgang Reuschel, Eckehard Schulz: Arabisch mit System Berlin/München 2012, ISBN 978-3-468-80354-3
 • Dr. Amin Tahineh: Arabisch für die Erwachsenenbildung. ISBN 3-00-007862-2
 • Mohamed Badawi / Christian A. Caroli: As-Sabil. Praktisches Lehrbuch zum Erlernen der arabischen Sprache der Gegenwart, Band 1 , Konstanz 2005.
 • Mohamed Badawi / Christian A. Caroli: As-Sabil: Grundlagen der arabischen Verblehre , Konstanz 2008.
 • Stefan Wild : Didaktische Probleme des akademischen Unterrichts im klassischen Arabisch . In: JH Hopkins (Hrsg.): General Linguistics and the Reaching of Dead Hamito-Semitic Languages . Brill (Verlag) , Leiden 1978, S. 51–67.

Wörterbücher

 • Nabil Osman, Abbas Amin: Deutsch-Arabisches Wörterbuch . Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3-447-10397-8 . (Erstes modernes Großwörterbuch für die arabische Sprache seit Götz Schregle, 1974)
 • Götz Schregle : Deutsch-Arabisches Wörterbuch . Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1974, ISBN 978-3-447-01623-0 . (Gilt als das Standardwörterbuch Deutsch–Arabisch)
 • Hans Wehr : Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart (Arabisch-Deutsch) . Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2020, ISBN 978-3-447-11495-0 . (Das Standardwörterbuch der arabischen Gegenwartssprache, nach Wurzeln geordnet)
 • Arne Ambros: A Concise Dictionary of Koranic Arabic Wiesbaden 2004, ISBN 3-89500-400-6
 • Arne Ambros, Stephan Procházka: The Nouns of Koranic Arabic Arranged by Topics Wiesbaden 2006, ISBN 3-89500-511-8

Fachliteratur zu spezifischen Themen

 • André Roman: La création lexicale en arabe – étude diachronique et synchronique des sons et des formes de la langue arabe , Jounieh [ua], (CEDLUSEK) Université Saint-Esprit de Kas, 2005 434-130/42/81, LSV 0874
 • Hartmut Kästner: Phonetik und Phonologie des modernen Hocharabisch . Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1981, Verlagslizenz Nr.
 • Pierre Larcher: Linguistique arabe: sociolinguistique et histoire de la langue , Leiden [ua], Brill, 2001
 • Petr Zemánek, Jiří Milička: Words Lost and Found. The Diachronic Dynamics of the Arabic Lexicon. RAM-Verlag, Lüdenscheid 2017. ISBN 978-3-942303-45-3 .

Weblinks

Wiktionary: Arabisch – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : arabische Sprache – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikibooks: Arabisch – Lern- und Lehrmaterialien
Allgemein
Wörterbücher
Lernen
Einstufungstest
Diverses

Einzelnachweise

 1. https://www.ethnologue.com/language/ara
 2. a b Arabic, Standard - Ethnologue , Zugriff am 23. Januar 2016.
 3. Arabic . In: Ethnologue . ( ethnologue.com [abgerufen am 23. August 2018]).
 4. Arabisch als Weltsprache , Zugriff am 23. März 2014.
 5. Kai L. Chan: Power Language Index. (PDF) Kai L. Chan, Mai 2016, abgerufen am 18. November 2019 (englisch).
 6. Bengt Knutsson: Studies in the Text and Language of Three Syriac-Arabic Versions of the Book of Judicum, with Special Reference to the Middle Arabic Elements . Brill, 1974. Online-Teilansicht
 7. Olivier Durand: Le vocalisme bref et la question de l'accent tonique en arabe maroccain et berbère. In: Rivista degli Studi Orientali, Volume LXIX (1995), S. 11–31. Bardi, Rom 1996.
 8. Drissner, Gerald: Arabic for Nerds . 270 Questions on Arabic Grammar. 1. Auflage. Createspace, Berlin 2015, ISBN 978-1-5175-3838-5 , Kap.   35 , S.   62 .
 9. Drissner, Gerald: Arabic for Nerds . 270 Questions on Arabic Grammar. 1. Auflage. createspace, Berlin 2015, ISBN 978-1-5175-3838-5 , S.   64 .
 10. ʿAbduh, Dāwūd ʿAṭīya: al-Mufradāt aš-šāʾiʿa fī 'l-luġa al-ʿarabīya: dirāsa fī qawāʾim al-mufradāt aš-šāʾiʿa fī l-luġa al-ʿarabīya , Riad 1979.
 11. Fromm, Wolf Dietrich: Häufigkeitswörterbuch der modernen arabischen Zeitungssprache , Leipzig 1982.
 12. („Über den Kulturtransfer auf steinigen Routen“, Neue Zürcher Zeitung . 3/2006)