1946

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning
1946
Bryggan i Nürnberg -rättegången
Nürnberg -rättegången mot de viktigaste krigsförbrytarna slutar den 30 september med uttalandet av domarna.
Amerikansk affisch som upprättar FN
Förenta nationernas första generalförsamling äger rum i London den 10 januari.
Brutna kvinnor i Berlin
Brutna kvinnor på jobbet.
1946 i andra kalendrar
Från urbe condita 2699
Armenisk kalender 1394-1395
Etiopisk kalender 1938-1939
Badi -kalender 102-103
Bengalisk kalender 1352-1353
Berberkalender 2896
Buddhistisk kalender 2490
Burmesisk kalender 1308
Bysantinsk kalender 7454-7455
Kinesisk kalender
- epok 4642-4643 eller
4582-4583
- 60 års cykel

Trä kuk ( 乙酉, 22) -
Brandhund (丙戌, 23)

Franska
Revolutionskalender
CLIV - CLV
154-155
Hebreiska kalendern 5706-5707
Hinduisk kalender
- Vikram Sambat 2002-2003
- Shaka Samvat 1868-1869
Iransk kalender 1324-1325
Islamisk kalender 1365-1366
Japansk kalender
- Nengō (era): Shōwa 21
- Kōki 2606
Koptisk kalender 1662-1663
Koreansk kalender
- Dangun -eran 4279
- Juche -eran 35
Minguokalender 35
Moderna OS XIII
Seleukider kalender 2257-2258
Thailändsk solkalender 2489

1946 , det första året efter andra världskrigets slut , är fortfarande i stort sett intrycket av att den efterkrigsordern för världen skapades gemensamt av de fyra allierades segrande koalition. Det tydligaste uttrycket för detta är FN , vars generalförsamling och säkerhetsråd inleder sitt arbete i början av året.

Översikt

Tyskland

Några av de tilltalade i Nürnberg -rättegången

I Tyskland nådde denazifieringen som överenskommits i Potsdamavtalet sin första höjdpunkt i Nürnberg -rättegången mot de viktigaste krigsförbrytarna , som slutade med flera dödsdomar och ett antal fängelsestraff för nazistatens storheter. Hungersnödsvinteren 1946/47 kräver offer.

Efterkrigstidens ordning och början på det kalla kriget

Järnridån i Europa under det kalla kriget från 1945 till 1990

De första skillnaderna som uppstod mellan Stalin och de västliga allierade verkade inledningsvis vara mindre allvarliga och överbryggbara. I Nürnberg -rättegången krävde till exempel Sovjet betydligt högre straff; emellertid hade den angloamerikanska synen på den rättvisaste rättegången vunnit. Det första sovjetiska vetot i FN: s säkerhetsråd - som senare skulle följas av långt över 100 - gällde en marginell fråga med tillbakadragande av Frankrike och Storbritannien från Libanon och Syrien . I andra frågor som återupprättandet av Republiken Österrike , rättegångarna mot krigsbrott i Tokyo och behandlingen av italiensk kolonial egendom var det dock bred enighet.

Mer betydande var oenigheten om frågan om en eventuell tysk centralregering och en ekonomisk ordning för Tyskland; dessa frågor skjuts inledningsvis till senare. Den amerikanska regeringen under Harry S. Truman ( Trumans kabinett ) förlitade sig på sin starka ställning som enda kärnkraft , vilket den demonstrerade med två kärnvapenprov i Stilla havet ( juli 1946 ), och den brittiska Labour -regeringen i Attlee , som var politiskt engagerad till nationaliseringen av nyckelindustrierna och hälsovården (→ National Health Service ) fortsatte, tog avstånd från Churchills krigsretorik. Churchill varnade för den framtida faran i Europa från Sovjetunionen, som skulle upprätta ett system av totalitära satellitstater bakom järnridån som den hade rest. Churchills tes - Stalin avfärdade det som farligt krigshandling - visade sig vara korrekt.

Den 6 september 1946 höll USA: s utrikesminister James F. Byrnes ett mycket hyllat tal i Stuttgart, det så kallade " Hope Speech", där han diskuterade några viktiga förändringar i amerikansk politik gentemot Tyskland. Den 2 december 1946 undertecknade amerikanerna och britterna sammanslagningen av deras två ockupationszoner för att bilda bizonen den 1 januari 1947.

rekonstruktion

Inledningsvis låg fokus också på att eliminera människors omedelbara elände. Matförsörjningen nådde en kritisk lågpunkt över hela världen; I Tyskland blev det hungerstrejk av arbetare som dagligen får 1 500 kcal eller mindre per dag och som ofta är infekterade med tuberkulos, varpå de allierade påpekar att bröd också måste ransoneras i Storbritannien och att det råder hungersnöd i Indien. Befolkningen nöjer sig med kolstölder och butiker på den svarta marknaden , där amerikanska cigaretter utvecklas till en slags skuggvaluta. Särskilt Sovjetunionens demonteringspolitik hjälper till att bromsa återuppbyggnaden, men åtminstone de viktigaste transportvägarna, till exempel broarna över Rhen, kommer snart att återställas.

Europa

I andra europeiska länder ligger återställandet av en konstitutionell ordning i förgrunden. Den fjärde republiken etableras i Frankrike, mot Charles de Gaulle vilja, som kritiserade presidentens svaga ställning.

Italien beslutar med knapp majoritet för införandet av republiken, så att den sista kungen, Umberto II. , Som efter abdikering av sin far Victor Emanuel III. regerat i bara en månad, måste nu säga upp sig själv.

Med tanke på den allmänna antifascistiska världsopinionen befinner sig den spanska Franco- regimen utsatt för internationell isolering utan att detta kan äventyra dess fortsatta existens.

I Östeuropa förklarar staterna sig vara folkrepubliker. Där det tidigare existerade monarkier, såsom Rumänien , Bulgarien eller Albanien , tvingas kungarna att abdicera. Samtidigt är specialdomstolar ansvariga för rättegången mot politiker och militärer som är skyldiga till krigsbrott tillsammans med tyskarna.

Koloniala områden

Samtidigt kan man i de europeiska makternas kolonialområden se de första tydliga impulserna av självständighetssträvanden.

I brittiska Indien går kolonialmakten mot frigörandet av subkontinenten till självständighet, även om detta inledningsvis försenas av de ibland blodiga sammandrabbningarna mellan hinduer och muslimer.

Samtidigt börjar Indokinakriget med en massakrer i Hải Phong , där Ho Chi Minh i Vietnam leder motståndet mot det franska kolonialstyret.

I Afrika är emellertid det faktum att en majoritet av svarta afrikaner nu är representerade i Guldkustkolonins parlament symptom på den gradvisa förändringen även här.

Iran

Iranskrisen anses vara en av utlösarna till det kalla kriget . Stalin vägrade att dra tillbaka de sovjetiska trupperna som invaderade Iran 1941 som en del av den anglo-sovjetiska invasionen . I stället stödde han separatistiska rörelser av kurderna och azerierna, som med proklamationen av kommunistiska republiken Mahabad och den autonoma republiken Azerbajdzjan fortsatte upprättandet av egna stater separerade från Iran. Efter intensiva förhandlingar med Irans premiärminister Ahmad Qavām , under vilken Sovjetunionen beviljades oljeproduktionsrättigheter i norra Iran, och under påtryckningar från USA: s president Truman, drog Stalin tillbaka de sovjetiska trupperna. Den 12 december 1946 invaderade Shah Mohammad Reza Pahlavi Azerbajdzjan. Den 16 december 1946 upphörde Mahabadrepubliken.

evenemang

Politik och världshändelser

Januari

Förenta nationernas flagga

Februari

Logotyp för Partij van de Arbeid
 • 9 februari: Partij van de Arbeid grundas i Nederländerna.
 • 15 februari: Den brittiska militärregeringen inrättar ett tyskt zonrådgivande råd för att ge dem råd.
 • 15 februari: Efter att chifferexperten vid den sovjetiska militärattachén i Kanada , Igor Gouzenko , överlämnade en lista med 1700 misstänkta spionage till de kanadensiska myndigheterna, arresterades 23 av dem, inklusive anställda i det kanadensiska kärnkraftsforskningsprogrammet.
 • 16 februari: För första gången lade Sovjetunionen veto mot en debatt i FN: s säkerhetsråd . Storbritannien och Frankrike planerade att komma med en tidtabell för deras tillbakadragande från Libanon och Syrien, men Andrei Janievich Vyshinsky insisterar på det omedelbara tillbakadragandet.
 • 17 februari: Stålarbetarstrejken i USA avslutas. General Electric och General Motors arbetare kommer att fortsätta strejken till den 13 mars.
Juan Domingo Perón

Mars

Winston Churchill

April

SED: s emblem

Maj

Juni

Sir Archibald Wavell

Juli

Augusti

 • 2 augusti: Camille Huysmans blir regeringschef i Belgien i spetsen för ett socialliberalt kabinett.
 • 7 augusti: Sovjetunionen kräver deltagande i kontrollen av navigering genom Dardanellerna . Västmakterna avvisar detta med hänvisning till 1936 Montreux -konventionen.
 • 12 augusti: Storbritannien inför ett förbud mot invandring till Palestina.
 • 14 augusti: Maos folkets befrielsearmé inleder en framgångsrik offensiv mot kinesiska nationella trupper nära Kaifeng .
 • 15 augusti: Den koreanska huvudstaden Gyeongseong (Kyŏngsŏng) döps om till Seoul (Sŏul).
 • 16 augusti:Kurdish Democratic Party KDP ( Kurdish پارتی دیموکراتی کوردستان Partiya Demokratie a Kurdistanê - PDK ) grundas av representanter för den kurdiska intelligentsian och den urbana småborgerligheten. Trots sin frånvaro valdes Molla Mustafa Barzani till ordförande.
 • 19 augusti: 3000 människor dödas i striderna mellan hinduer och muslimer i Calcutta .
 • 20 augusti: I kontrollrådets lag nr 34 upplöser de allierade tyska Wehrmacht . Faktum är att armén förlorade sin betydelse med sin ovillkorliga kapitulation den 8 maj 1945.
 • 23 augusti: Den brittiska militärregeringen upplöser de preussiska provinserna i sin ockupationszon och grundar delstaterna Nordrhein-Westfalen , Hannover och Schleswig-Holstein .
 • 24 augusti: Den brittiske guvernören Archibald Wavell utser Jawaharlal Nehru till chef för Indiens verkställande regering.
 • 30 augusti: delstaten Rheinland-Pfalz bildas i den franska ockupationszonen.

September

George II av Grekland
 • 1 september: Frankrike röstar emot den framtidaförbundsrepubliken Tysklands politiska enhet i de tre västra ockupationszonerna .
 • 1. September: In einem Referendum sprechen sich die Griechen für die Rückkehr von Georg II. aus.
 • 3. September: Beginn des Dingtao-Feldzugs im Chinesischen Bürgerkrieg . Den kommunistischen Truppen gelingt ein taktischer Sieg in der Gegend um Xuzhou .
 • 4. September: In Bombay kommt es zu Straßenschlachten zwischen Moslems und Hindus, die über 100 Tote fordern.
 • 5. September: Die Militärgouverneure der britischen und der US-amerikanischen Zone, Brian Hubert Robertson und Lucius D. Clay , beschließen die Schaffung vereinigter Zentralstellen für eine Bizone .
 • 6. September: Der amerikanische Außenminister James F. Byrnes verkündet in seiner Stuttgarter Rede, dass er die Wirtschaft der Besatzungszonen im besetzten Deutschland vereinen will. Nur Großbritannien erklärt sich dazu bereit.
 • 8. September: Bulgarien wird nach einem entsprechenden Referendum zur Volksrepublik erklärt. Der junge Zar Simeon II. geht ins Exil.
 • 12. September: Volksabstimmung auf den Färöern über die Loslösung des Landes vom Königreich Dänemark . Eine knappe Mehrheit der Bevölkerung ist dafür. Am 18. September wird dort die Unabhängigkeit ausgerufen, doch am 20. September von Dänemark annulliert.
 • 12. September: Der US-Handelsminister Henry Agard Wallace warnt vor einer Politik, die zum Krieg mit der Sowjetunion führen könne. Er wird wenig später von Truman entlassen und durch Averell Harriman abgelöst.
 • 13. September: Personen deutscher Nationalität werden in Polen durch ein Bierut-Dekret aus der polnischen Volksgemeinschaft ausgeschlossen.
 • 15. September: In der französischen und der britischen Zone finden die ersten Kommunalwahlen nach dem Krieg statt.
 • 20. September: Die USA ziehen ihre Truppen aus Island ab.
 • 28. September: König Georg II. kehrt nach Griechenland zurück.
Ostbau Justizpalast Nürnberg

Oktober

November

Flagge der UNESCO

Dezember

 • 1. Dezember: Inkrafttreten der Hessischen Verfassung durch Volksentscheid. Zugleich finden Landtagswahlen statt: Die SPD wird mit 38 Mandaten stärkste Kraft vor der CDU (28) und der LDP (14). Die erste Nachkriegsverfassung Deutschlands war diejenige von Württemberg-Baden , zwei Tage früher in Kraft getreten.
 • 2. Dezember: Gründung der Internationalen Walfangkommission (IWC).
 • 2. Dezember: Volksabstimmung über die Bayerische Verfassung und Landtagswahl in Bayern . Die Verfassung wird angenommen und tritt am 9. Dezember in Kraft – bei der Landtagswahl erzielt die CSU eine absolute Mehrheit, bildet jedoch eine Koalition mit SPD und WAV . Die FDP wird einzige Oppositionspartei.
 • 9. Dezember: Beginn des Nürnberger Ärzteprozesses ; der Erste Amerikanische Militärgerichtshof verurteilt schließlich sieben der 23 Angeklagten zum Tode und weitere neun zu langen Freiheitsstrafen.
 • 11. Dezember: Die erste Ausgabe der Programmzeitschrift Hörzu erscheint.
 • 11. Dezember: Die UNO schließt das spanische Franco-Regime von der Mitarbeit in seinen Institutionen aus.
 • 11. Dezember: Die Hilfsorganisation UNICEF (englisch: United Nations International Children's Emergency Fund) wird gegründet, um Kinder des Zweiten Weltkriegs zu helfen.
 • 12. Dezember: Schah Mohammad Reza Pahlavi marschiert in der iranischen Provinz Aserbaidschan ein. Die Mitglieder der kommunistischen Aserbaidschanischen Volksregierung werden verhaftet oder fliehen in die Sowjetunion.
 • 13. Dezember: Thomas Mann wird wiedereingesetzt in die Ehrendoktor würde, die ihm 1919 von der Universität Bonn verliehen wurde.
 • 14. Dezember: Die Generalversammlung der Vereinten Nationen entscheidet sich in London für New York City als ständigen Sitz der Organisation.
 • 14. Dezember: Der Vorschlag Südafrikas , das Mandatsgebiet Südwestafrika (Namibia) zu annektieren, wird von der UNO abgelehnt.
 • 15. Dezember: Thailand wird 55. Mitglied der UNO .
 • 18. Dezember: Deutsche Vertreter der Wirtschaftsverwaltung in der SBZ vereinbaren in Minden mit der Zentralverwaltung für Wirtschaft einen Warenaustausch für 1947 in Höhe von 210 Mio. RM. Deutschen Geschäftsleuten wird der Handel mit dem Ausland gestattet.
 • 18. Dezember: In Frankreich wird Léon Blum Regierungschef des ersten Kabinetts der Vierten Republik ; er steht einer sozialistischen Regierung vor.
 • 19. Dezember: Die französischen Kolonialbehörden verhängen das Kriegsrecht über Vietnam , nachdem Vietminh-Milizen das Elektrizitätswerk von Hanoi in die Luft gesprengt haben. Französische Truppen stürzen die Regierung Ho Chi Minhs im vietnamesischen Hanoi. Die Việt Minh gehen nach einem Angriff auf die in der Stadt befindliche französische Garnison in den Untergrund und beginnen den als Indochinakrieg geführten Kampf gegen die Fremdherrschaft.
 • 22. Dezember: Frankreich richtet zwischen dem Saarland und der französischen Besatzungszone in Deutschland eine Zollgrenze ein. Der US-Militärgouverneur Lucius D. Clay erhebt gegen die Maßnahme Einspruch, sie wird jedoch vom Rat der Außenminister in New York gebilligt.
 • 31. Dezember: Joseph Kardinal Frings hält seine berühmte Silvesterpredigt in Köln-Riehl .
 • 31. Dezember: Juan Perón wird Staatspräsident Argentiniens , seine Frau Eva Perón First Lady .
 • Max Brauer ( SPD ) wird in einer Koalition mit der FDP Erster Bürgermeister von Hamburg .

Wirtschaft

Pritschenwagen von Magirus

Wissenschaft und Technik

Die Antenne des Project Diana

Kultur

Annie Get Your Gun

Religion

Pius XII.

Sport

Katastrophen

 • 20. Februar: In der Zeche Monopol Schacht Grimberg 3/4 in Bergkamen im nördlichen Ruhrgebiet kommen 405 Bergarbeiter bei einer Explosion ums Leben.
 • 1. April: Die Stadt Hilo auf Hawaiʻi wird von einem Tsunami heimgesucht, den ein Erdbeben in der Nähe der Aleuten ausgelöst hat. 159 Menschen sterben, als eine 14 Meter hohe Flutwelle das Land überspült.
 • 31. Mai: Erdbeben der Stärke 6,0 in der Türkei , rund 1.200 Tote
 • 10. November: Erdbeben der Stärke 7,3 in Ancash , Peru , etwa 1.400 Tote
 • 20. Dezember: Erdbeben der Stärke 8,1 in Tonankai, Japan , 1.330 Tote

Kleinere Unglücksfälle sind in den Unterartikeln von Katastrophe aufgeführt.

Geboren

Januar

Diane Keaton
Wolfgang Stumph

Februar

März

April

 • 0 1. April: Jürgen Büssow , deutscher Politiker, Regierungspräsident des Regierungsbezirks Düsseldorf
 • 0 1. April: Iván Faragó , ungarischer Schachgroßmeister
 • 0 1. April: Jean-François Garreaud , französischer Schauspieler († 2020)
 • 0 1. April: Hermann Goltz , deutscher Theologe und Ostkirchenkundler († 2010)
 • 0 1. April: Helmut Kukacka , österreichischer Politiker und Staatssekretär
 • 0 1. April: Ronnie Lane , britischer Rockmusiker († 1997)
 • 0 1. April: Arrigo Sacchi , italienischer Fußballspieler und -trainer
 • 0 1. April: Manfred Stengl , österreichischer Rennrodler, Bobsportler und Motorradrennfahrer († 1992)
 • 0 2. April: Lajos Koltai , ungarischer Kameramann und Filmregisseur
 • 0 2. April: Brigitte Struzyk , deutsche Schriftstellerin
 • 0 2. April: Sue Townsend , britische Schriftstellerin († 2014)
 • 0 3. April: Marisa Paredes , spanische Schauspielerin
 • 0 3. April: Hanna Suchocka , polnische Politikerin
Wolfgang Ischinger
Wladimir Schirinowski
Carl XVI. Gustaf, 2009

Mai

John Watson
Daniel Libeskind
Udo Lindenberg
Cher, 2010

Juni

Tony Levin
Donald Trump, 2011
Xanana Gusmão

Juli

 • 0 1. Juli: Stefan Aust , Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel
Stefan Aust
George W. Bush
Sylvester Stallone (2012)
Danny Glover
Mireille Mathieu (1971)

August

Élisabeth Guigou
Bill Clinton , 1993
 • 19. August: Willi Lemke , deutscher Fußball-Funktionär und Politiker
Willi Lemke
Hans Meiser, 2007

September

 • 0 1. September: Barry Gibb , britischer Sänger, Komponist, Produzent
 • 0 1. September: Roh Moo-hyun , südkoreanischer Präsident († 2009)
 • 0 1. September: Erich Schärer , Schweizer Bobfahrer
 • 0 2. September: Billy Preston , US-amerikanischer Soulmusiker († 2006)
 • 0 2. September: Angelika Volquartz , Lehrerin und Politikerin, Oberbürgermeisterin von Kiel
 • 0 3. September: William Brian Ashton , englischer Rugby-Union-Spieler und Trainer
 • 0 3. September: René Pijnen , niederländischer Radrennfahrer
 • 0 5. September: Lily Brett , australisch-amerikanische Schriftstellerin
 • 0 5. September: Freddie Mercury , britischer Rocksänger († 1991)
Freddie Mercury
 • 0 7. September: Massimo Fecchi , italienischer Comiczeichner
 • 0 7. September: Francisco Varela , chilenischer Biologe and Philosoph († 2001)
 • 0 8. September: Dirk Ahner , deutscher Ökonom
 • 0 8. September: LC Greenwood , US-amerikanischer American-Football-Spieler († 2013)
 • 0 8. September: Jochen Kelter , deutscher Schriftsteller
 • 0 8. September: Aziz Sancar , türkisch-amerikanischer Biochemiker und Genetiker
 • 10. September: Michèle Alliot-Marie , französische Politikerin
 • 10. September: Jim Hines , US-amerikanischer Sprinter und Olympiasieger
 • 11. September: Sandy Skoglund , US-amerikanische Fotografin und Installationskünstlerin
 • 12. September: Siegfried C. Augustin , österreichischer Ingenieur († 2011)
 • 12. September: Minnie Bruce Pratt , US-amerikanische Schriftstellerin und Hochschullehrerin
 • 13. September: Frank Marshall , US-amerikanischer Filmproduzent, Regisseur und Schauspieler
 • 14. September: Kristian Pech , deutscher Schriftsteller
 • 15. September: Tommy Lee Jones , US-amerikanischer Schauspieler
  Tommy Lee Jones
 • 15. September: Oliver Stone , US-amerikanischer Regisseur
Oliver Stone

Oktober

Dave Holland
Georg Danzer, 2003
François Bozizé
Elfriede Jelinek, 2004

November

 • 0 1. November: Ric Grech , britischer Rockmusiker († 1990)
 • 0 1. November: Ingeborg Junge-Reyer , deutsche Politikerin
 • 0 1. November: Dennis Muren , amerikanischer Special-Effects-Veteran des amerikanischen Kinos
 • 0 2. November: Giuseppe Sinopoli , italienischer Dirigent, Komponist, Mediziner und Archäologe († 2001)
 • 0 3. November: Helmut Frommhold , deutscher Rockmusiker, Komponist
 • 0 3. November: Reinhard Karl , deutscher Alpinist, Fotograf und Schriftsteller († 1982)
Tom Savini
 • 0 3. November: Tom Savini , US-amerikanischer Filmschauspieler, Regisseur
 • 0 4. November: Csaba Ali , ungarischer Schwimmer († 2020)
 • 0 4. November: David Garibaldi , US-amerikanischer Schlagzeuger
 • 0 4. November: Penny McLean , österreichische Sängerin und Autorin
 • 0 4. November: Luciana Serra , italienische Opernsängerin
 • 0 5. November: Gram Parsons , Musiker (Country-Rock) († 1973)
 • 0 6. November: Jürgen Bartsch , deutscher Serienmörder († 1976)
Sally Field

Dezember

 • 0 1. Dezember: Rudolf Buchbinder , österreichischer Konzertpianist
 • 0 1. Dezember: Tunç Hamarat , österreichischer Schachspieler türkischer Abstammung
 • 0 1. Dezember: Gilbert O'Sullivan , irischer Songschreiber und Sänger
 • 0 2. Dezember: Mark Hanson , US-amerikanischer lutherischer Bischof
 • 0 2. Dezember: David Macaulay , US-amerikanischer Architekt, Kunstgeschichtler und Grafiker
 • 0 2. Dezember: John Sheldon , britischer Automobilrennfahrer
 • 0 2. Dezember: Hans-Jürgen Veil , deutscher Ringer
 • 0 2. Dezember: Gianni Versace , italienischer Modeschöpfer († 1997)
 • 0 2. Dezember: Franz Wurz , österreichischer Automobilrennfahrer
 • 0 3. Dezember: Joop Zoetemelk , niederländischer Radrennfahrer
 • 0 4. Dezember: Pierre Even , Luxemburger Komponist
 • 0 4. Dezember: Geert Mak , niederländischer Journalist und Historiker
Geert Mak
Steven Spielberg
Berti Vogts

Tag unbekannt

Gestorben

Januar

 • 0 2. Januar: Eduard Kado , deutscher Maler, Zeichner, Bildhauer und Kunstgewerbler (* 1875)
Gustav Witt

Februar

Felix Hoffmann

März

April

John Maynard Keynes († 21. April)

Mai

 • 0 1. Mai: Edward Bairstow , englischer Organist, Pädagoge, Komponist, Chorleiter und Dirigent (* 1874)
 • 0 3. Mai: Heinz Kükelhaus , deutscher Reisejournalist, Romancier und Abenteurer (* 1902)
 • 0 3. Mai: Clara Lichtenstein , englische Pianistin und Musikpädagogin (* um 1860)
 • 0 5. Mai: Lothar König , deutscher Jesuit, im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv (* 1906)
 • 0 6. Mai: Alcides Arguedas , bolivianischer Schriftsteller, Politiker und Historiker (* 1879)
 • 0 6. Mai: Erhard Kutschenreuter , deutscher Komponist (* 1873)
 • 0 7. Mai: Gustav Robert Löscher , Schriftsteller und Pädagoge (* 1881)
 • 0 9. Mai: William Cabell Bruce , US-amerikanischer Politiker (* 1860)
 • 12. Mai: Germain Lefebrve , kanadischer Sänger, Chorleiter und Musikpädagoge (* 1889)
 • 19. Mai: John Tener , US-amerikanischer Politiker und Baseballspieler (* 1863)
 • 20. Mai: Emil Frey , Schweizer Komponist, Pianist und Musikpädagoge (* 1889)
 • 24. Mai: Merritt Mechem , US-amerikanischer Politiker (* 1870)
 • 28. Mai: Carter Glass , US-amerikanischer Politiker (* 1858)
 • 29. Mai: Karl Janisch , deutscher Maschinenbau-Ingenieur und Industrie-Manager, Ehrenbürger von Piesteritz (* 1870)
Karl Janisch

Juni

Juli

August

HG Wells († 13. August)

September

 • 0 2. September: Chino Masako , japanische Lyrikerin (* 1880)
 • 0 3. September: Paul Lincke , deutscher Komponist und Kapellmeister (* 1866)
 • 0 5. September: John I. Cox , US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Tennessee (* 1855)
 • 0 6. September: Alfred Körte , deutscher Altphilologe (* 1866)
 • 0 6. September: Erich Sichting , KPD-Politiker, Antifaschist und Sportfunktionär (* 1896)
 • 0 7. September: Paul Zech , deutscher Schriftsteller (* 1881)
 • 0 9. September: Violet Jacob , schottische Schriftstellerin (* 1863)
 • 13. September: Amon Göth , Kommandant des Zwangsarbeitlagers Plaszow – Krakau (* 1908)
 • 15. September: Elkan Nathan Adler , britischer Jurist und wissenschaftlicher Reisender (* 1861)
 • 18. September: Charles O. Andrews , US-amerikanischer Politiker (* 1877)
 • 21. September: Itami Mansaku , japanischer Regisseur und Drehbuchautor (* 1900)

Oktober

 • 0 1. Oktober: Guy Park , US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Missouri (* 1872)
 • 0 2. Oktober: Eduard Bass , tschechischer Schriftsteller, Journalist, Sänger, Schauspieler, Rezitator, Cenferencier und Texter (* 1888)
Gifford Pinchot
 • 0 4. Oktober: Gifford Pinchot , US-amerikanischer Forstwissenschaftler, Politiker und Umweltschützer (* 1865)
 • 0 6. Oktober: Otto Barsch , deutscher Geologe und Geophysiker (* 1879)
 • 0 6. Oktober: Per Albin Hansson , schwedischer Politiker und Premierminister (* 1885)
 • 0 6. Oktober: Morimoto Kaoru , japanischer Dramatiker (* 1912)
 • 0 7. Oktober: Ewald von Demandowsky , nationalsozialistischer Reichsfilmdramaturg (* 1906)
 • 0 8. Oktober: Gustav Wilhelm Johannes von Zahn , deutscher Geograph (* 1871)
 • 0 9. Oktober: Israel Aharoni , israelischer Zoologe (* 1882)
 • 0 9. Oktober:Ernst Münch , deutscher Forstwissenschaftler (* 1876)
 • 12. Oktober: Giuseppe Adami , italienischer Dramatiker, Librettist, Drehbuchautor und Musikkritiker (* 1878)
 • 14. Oktober: Franz Baumgartner , österreichischer Architekt (* 1876)
 • 15. Oktober: Hermann Göring , nationalsozialistischer Politiker und Minister (* 1893)
 • 16. Oktober: Granville Bantock , englischer Komponist (* 1868)
 • 16. Oktober: Hans Frank , nationalsozialistischer Politiker (* 1900)
 • 16. Oktober: Wilhelm Frick , nationalsozialistischer Politiker und Minister (* 1877)
 • 16. Oktober: Alfred Jodl , deutscher Generaloberst (* 1890)
 • 16. Oktober: Ernst Kaltenbrunner , österreichischer Nationalsozialist und Leiter des Reichssicherheitshauptamts (* 1903)
 • 16. Oktober: Wilhelm Keitel , deutscher Generalfeldmarschall (* 1882)
 • 16. Oktober: Joachim von Ribbentrop , Politiker in der Zeit des Nationalsozialismus (* 1893)
 • 16. Oktober: Alfred Rosenberg , Ideologe und nationalsozialistischer Politiker (* 1893)
 • 16. Oktober: Fritz Sauckel , deutscher Politiker, Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz (* 1894)
 • 16. Oktober: Arthur Seyß-Inquart , nationalsozialistischer Politiker (* 1892)
 • 16. Oktober: Julius Streicher , nationalsozialistischer Politiker und Herausgeber des „Stürmer“ (* 1885)
 • 22. Oktober: Henry Bergman , US-amerikanischer Schauspieler (* 1868)
 • 22. Oktober: Phillips Lee Goldsborough , US-amerikanischer Politiker (* 1865)
 • 22. Oktober: Homer Ledbetter , US-amerikanischer American-Football-Spieler (* 1910)
 • 23. Oktober: Kurt Daluege , SS-Oberstgruppenführer und Chef der Ordnungspolizei (* 1897)
 • 25. Oktober: Artur Streiter , deutscher Schriftsteller und Anarchist (* 1905)
 • 28. Oktober: Manuel Ortiz de Zárate , chilenischer Maler (* 1887)

November

 • 0 4. November: Josef Mesk , österreichischer Altphilologe (* 1869)
 • 0 5. November: Arthur Liebert , deutscher Philosoph (* 1878)
Sigismond Stojowski
 • 0 5. November: Sigismond Stojowski , polnischer Pianist und Komponist (* 1870)
 • 0 7. November: Henry Lehrman , Stummfilmschauspieler, -regisseur und -produzent (* 1886)
 • 0 7. November: Louis Otten , niederländischer Fußballspieler und Mediziner (* 1883)
 • 13. November: Kurt Arndt , deutscher Chemiker (* 1873)
 • 14. November: Manuel de Falla , spanischer Komponist (* 1876)
 • 16. November: Giovanni Anfossi , italienischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge (* 1864)
 • 18. November: James John „Jimmy“ Walker , US-amerikanischer Politiker und Bürgermeister der Stadt New York City (* 1881)
 • 20. November: I Gusti Ngurah Rai , indonesischer Freiheitskämpfer (* 1917)
 • 24. November: Alfonso Broqua , uruguayischer Komponist (* 1876)
 • 27. November: Max Dreyer , deutscher Schriftsteller und Dramatiker (* 1862)
 • 27. November: Alfred Götze , deutscher Philologe und Germanist (* 1876)
 • 28. November: Nusch Éluard , deutsch-französische Schauspielerin, Modell und Surrealistenmuse (* 1906)
 • 30. November: Gustav Noske , SPD-Politiker (* 1868)

Dezember

Tag unbekannt

Nobelpreise

Percy Williams Bridgman

Weblinks

Commons : 1946 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien